安樂十勝 ( 安an 樂lạc 十thập 勝thắng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)極樂世界之勝事有十種。化生所居。所化命長。國非界繫。淨方無欲。女人不居。修行不退。淨方非穢。國土莊嚴。念佛攝情。十念往生也。此慈恩大師所說。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 之chi 勝thắng 事sự 有hữu 十thập 種chủng 。 化hóa 生sanh 所sở 居cư 。 所sở 化hóa 命mạng 長trường/trưởng 。 國quốc 非phi 界giới 繫hệ 。 淨tịnh 方phương 無vô 欲dục 。 女nữ 人nhân 不bất 居cư 。 修tu 行hành 不bất 退thoái 。 淨tịnh 方phương 非phi 穢uế 。 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 念niệm 佛Phật 攝nhiếp 情tình 。 十thập 念niệm 往vãng 生sanh 也dã 。 此thử 慈từ 恩ân 大đại 師sư 所sở 說thuyết 。