安樂行義 ( 安an 樂lạc 行hành 義nghĩa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)書名。法華經安樂行義之略。一卷。南嶽大師著。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 書thư 名danh 。 法pháp 華hoa 經kinh 安an 樂lạc 行hành 義nghĩa 之chi 略lược 。 一nhất 卷quyển 。 南nam 嶽nhạc 大đại 師sư 著trước 。