Lưu trữ cho từ khóa: Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục

Nam mô A Di Đà Phật

v/v Kết Thúc Kêu Gọi Ấn Tống Kinh Địa Tạng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật tử,

Trang nhà đã ra thông báo kêu gọi trợ duyên gieo phước báo trang nghiêm qua việc Ấn tống Kinh Địa Tạng cho năm Phật lịch 2562. Nay nhận thấy số tịnh tài đã tương đương, và sợ số tịnh tài sẽ được nhận sẽ vượt mức cho phép, nên nay ra thông báo là kể từ hết hôm nay ngày Thứ Sáu, 13 tháng 4 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 -DL 2018 (giờ Việt Nam) sẽ không còn nhận sự trợ duyên nào liên quan đến Phật sự "Ấn Tống Kinh Địa Tạng".

Kể từ khi ra thông báo này tức là chúng tôi sẽ không nhận sự trợ duyên nào liên quan đến Phật sự này. Rất mong quý đạo hữu vui lòng không đóng góp vào quỹ Ấn tống Kinh Địa Tạng nữa.

Chân thành cầu nguyện tất cả mọi người, hết thảy chúng sanh đều đón nhận được ánh từ quang của chư Phật.

Xin thành tâm hồi hướng và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm hiến cúng tịnh tài làm trợ duyên cho việc Ấn tống Kinh Địa Tạng. Chúng tôi thành tâm tùy hỷ công đức và khắp nguyện pháp giới chúng sanh đều được an lành lợi lạc với tâm thức tỏ ngộ khi được nghe, thấy, đọc tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Nam-mô A-Di-Đà Phật,
Nam-mô Đại Nguyện Địa-Tạng Vương Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, tác đại chứng minh.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày 28 tháng 02 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 (DL 13/04/2018)

Quý vị nào muốn thỉnh bộ Kinh Địa Tạng xin vui lòng vào trang https://tangthuphathoc.net/thinh-kinh-dia-tang/, điền thông tin đầy đủ sau khi Kinh xong, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
Nam mô A Di Đà Phật

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

- Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức!
- Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!
- Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Chùa Hưng Nhơn tọa lạc ở địa chỉ: Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau, trụ trì là sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn. Chùa hiện đang xây cất nhà Cốt để thờ Linh (cốt của người mất) gởi thờ ở chùa, và sửa lại Phòng thuốc Nam (vì bị hư hoại, mưa dột) trong giai đoạn hoàn thành. Tuy nhiên hiện còn thiếu 300m gạch lót và vỉa hè chung quanh từ nhà cốt và Phòng Thuốc Nam. Sư cô có nhờ kêu gọi quý Phật tử hữu duyên hoan hỷ cùng chung tay trợ duyên cho chùa có đủ phương tiện để hoàn thành nơi thờ Linh được trang nghiêm, cũng có chỗ để có thể bốc thuốc cho người bệnh.

1m thành phẩm (bao gồm tiền thợ) là 100 ngàn. Chùa hiện đang cần hoàn thành là 300m tổng cộng là 30 triệu. Chùa Hưng Nhơn cũng có chút duyên với chúng tôi, khi có lần về đây gieo duyên lành Pháp môn Tịnh độ. Do đó, chúng tôi rất ngưỡng mong quý Phật tử nào tùy khả năng của mình cùng chung đóng góp, mỗi người một ít tạo cho chùa có đủ phương tiện hoàn thành nơi thờ những người đã mất.

Nếu trong việc làm nhỏ bé này, có được phần nào công đức, xin nguyện người nghe, kẻ thấy, người chung tay, kẻ hoan hỷ, đời đời giàu từ tâm, phước, trí luôn được trang nghiêm, Phát Bồ đề Vô Thượng.

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm Bồ-đề
Khi xả báo thân này
Đồng sinh về Cực-Lạc.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày Mùng 04 tháng 03 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 (DL 19/04/2018)

* Thông tin trợ duyên xin vui lòng truy cập vào trang: https://tangthuphathoc.net/loi-keu-goi-tro-duyen-de-hoan-thanh-nha-cot-va-phong-thuoc-nam-chua-hung-nhon/

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×