Lưu trữ cho từ khóa: Cưu Ma La Thập

Cưu-ma-la-thập

Từ điển Đạo Uyển

鳩摩羅什; S: kumārajīva; dịch nghĩa là Ðồng Thọ ; 344-413;

Một dịch giả Phật học nổi tiếng, chuyên dịch kinh sách từ văn hệ Phạn ngữ (sanskrit) ra tiếng Hán. Cưu-ma-la-thập xuất phát từ một gia đình quý tộc tại Dao Tần (kucha), thuộc xứ Tân Cương ngày nay. Sư bắt đầu tu học Tiểu thừa (s: hīnayāna) nhưng về sau lại trở thành pháp khí Ðại thừa (s: mahāyāna). Năm 401 Sư đến Trường An và bắt đầu công trình dịch thuật với sự góp sức của hàng ngàn nhà sư. Năm 402, Sư được phong danh hiệu “Quốc sư”.

Những kinh sách quan trọng được Cưu-ma-la-thập dịch là: A-di-đà kinh (s: amitābha-sūtra, năm 402), Diệu pháp liên hoa kinh (s: saddharmapuṇḍarīka-sūtra, 406), Duy-ma-cật sở thuyết kinh (s: vimalakīrtinirdeśa-sūtra, 406), Bách luận (s: śataśāstra, 404) của Thánh Thiên (s: āryadeva) cũng như Trung quán luận tụng (s: madhyamaka-kārikā, 409), Ðại trí độ luận (s: mahāprajñā-pāramitā-śāstra, 412), Thập nhị môn luận (s: dvādaśadvāra-śāstra, 409) của Long Thụ (s: nāgārjuna), người thành lập tông Trung quán (s: mādhyamika). Nhờ ba công trình cuối kể trên Sư đã truyền bá giáo pháp của Trung quán tông rộng rãi tại Trung Quốc.

Mới lên bảy, Cưu-ma-la-thập đã cùng mẹ là một công chúa gia nhập Tăng-già. Hai mẹ con đến Kashmir và học giáo lí Tiểu thừa với các vị sư nổi tiếng nhất. Sau đó hai người lưu lại tại Kashgar một năm và Sư học thêm ngành thiên văn, toán và khoa học huyền bí. Cũng nơi đó, Sư bắt đầu tiếp xúc với Ðại thừa và sau đó chuyên tâm tìm hiểu giáo pháp này. Dần dần danh tiếng của Sư là luận sư xuất sắc lan xa, đến tới triều đình Trung Quốc. Năm 384 Sư bị bắt trong một cuộc chiến tranh tại Dao Tần (ku-cha) và bị một viên tướng Trung Quốc giam giữ 17 năm. Năm 402 Sư được thả về Trường An và được triều đình Trung Quốc ủng hộ trong công tác dịch kinh.

Công lớn của Sư trước hết là thay đổi phương pháp phiên dịch. Bản thân Sư nói được tiếng Trung Quốc và cộng sự viên cũng đều là người giỏi Phật giáo và Phạn ngữ (sanskrit). Cách dịch kinh của Sư như sau: giảng kinh hai lần bằng tiếng Trung Quốc, sau đó các tăng sĩ Trung Quốc thảo luận và viết lại bằng tiếng Hán. Sau đó Sư lại kiểm soát và so sánh nguyên bản cũng như bản dịch để ra bản chung quyết. Khác với các nhà dịch thuật khác tìm cách dịch từng chữ, Sư là người đưa được nội dung sâu xa của kinh sách vào chữ Hán và – nếu thấy cần thiết – cũng mạnh dạn cắt bỏ một vài đoạn kinh không hợp và biến đổi văn từ cho hợp với người Trung Quốc.

Nam mô A Di Đà Phật

v/v Kết Thúc Kêu Gọi Ấn Tống Kinh Địa Tạng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật tử,

Trang nhà đã ra thông báo kêu gọi trợ duyên gieo phước báo trang nghiêm qua việc Ấn tống Kinh Địa Tạng cho năm Phật lịch 2562. Nay nhận thấy số tịnh tài đã tương đương, và sợ số tịnh tài sẽ được nhận sẽ vượt mức cho phép, nên nay ra thông báo là kể từ hết hôm nay ngày Thứ Sáu, 13 tháng 4 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 -DL 2018 (giờ Việt Nam) sẽ không còn nhận sự trợ duyên nào liên quan đến Phật sự "Ấn Tống Kinh Địa Tạng".

Kể từ khi ra thông báo này tức là chúng tôi sẽ không nhận sự trợ duyên nào liên quan đến Phật sự này. Rất mong quý đạo hữu vui lòng không đóng góp vào quỹ Ấn tống Kinh Địa Tạng nữa.

Chân thành cầu nguyện tất cả mọi người, hết thảy chúng sanh đều đón nhận được ánh từ quang của chư Phật.

Xin thành tâm hồi hướng và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm hiến cúng tịnh tài làm trợ duyên cho việc Ấn tống Kinh Địa Tạng. Chúng tôi thành tâm tùy hỷ công đức và khắp nguyện pháp giới chúng sanh đều được an lành lợi lạc với tâm thức tỏ ngộ khi được nghe, thấy, đọc tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Nam-mô A-Di-Đà Phật,
Nam-mô Đại Nguyện Địa-Tạng Vương Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, tác đại chứng minh.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày 28 tháng 02 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 (DL 13/04/2018)

Quý vị nào muốn thỉnh bộ Kinh Địa Tạng xin vui lòng vào trang https://tangthuphathoc.net/thinh-kinh-dia-tang/, điền thông tin đầy đủ sau khi Kinh xong, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
Nam mô A Di Đà Phật

Xem kết quả đề thi Trắc Nghiệm Giáo Lý Căn Bản: tại địa chỉ: https://tangthuphathoc.net/ket-qua-de-thi-trac-nghiem-giao-ly-ky-niem-10-nam/

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
Nam mô A Di Đà Phật

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

- Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức!
- Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!
- Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Chùa Hưng Nhơn tọa lạc ở địa chỉ: Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau, trụ trì là sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn. Chùa hiện đang xây cất nhà Cốt để thờ Linh (cốt của người mất) gởi thờ ở chùa, và sửa lại Phòng thuốc Nam (vì bị hư hoại, mưa dột) trong giai đoạn hoàn thành. Tuy nhiên hiện còn thiếu 300m gạch lót và vỉa hè chung quanh từ nhà cốt và Phòng Thuốc Nam. Sư cô có nhờ kêu gọi quý Phật tử hữu duyên hoan hỷ cùng chung tay trợ duyên cho chùa có đủ phương tiện để hoàn thành nơi thờ Linh được trang nghiêm, cũng có chỗ để có thể bốc thuốc cho người bệnh.

1m thành phẩm (bao gồm tiền thợ) là 100 ngàn. Chùa hiện đang cần hoàn thành là 300m tổng cộng là 30 triệu. Chùa Hưng Nhơn cũng có chút duyên với chúng tôi, khi có lần về đây gieo duyên lành Pháp môn Tịnh độ. Do đó, chúng tôi rất ngưỡng mong quý Phật tử nào tùy khả năng của mình cùng chung đóng góp, mỗi người một ít tạo cho chùa có đủ phương tiện hoàn thành nơi thờ những người đã mất.

Nếu trong việc làm nhỏ bé này, có được phần nào công đức, xin nguyện người nghe, kẻ thấy, người chung tay, kẻ hoan hỷ, đời đời giàu từ tâm, phước, trí luôn được trang nghiêm, Phát Bồ đề Vô Thượng.

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm Bồ-đề
Khi xả báo thân này
Đồng sinh về Cực-Lạc.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày Mùng 04 tháng 03 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 (DL 19/04/2018)

* Thông tin trợ duyên xin vui lòng truy cập vào trang: https://tangthuphathoc.net/loi-keu-goi-tro-duyen-de-hoan-thanh-nha-cot-va-phong-thuoc-nam-chua-hung-nhon/

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×