Cưu Ma La Thập

Cưu-ma-la-thập

Từ điển Đạo Uyển

鳩摩羅什; S: kumārajīva; dịch nghĩa là Ðồng Thọ ; 344-413;

Một dịch giả Phật học nổi tiếng, chuyên dịch kinh sách từ văn hệ Phạn ngữ (sanskrit) ra tiếng Hán. Cưu-ma-la-thập xuất phát từ một gia đình quý tộc tại Dao Tần (kucha), thuộc xứ Tân Cương ngày nay. Sư bắt đầu tu học Tiểu thừa (s: hīnayāna) nhưng về sau lại trở thành pháp khí Ðại thừa (s: mahāyāna). Năm 401 Sư đến Trường An và bắt đầu công trình dịch thuật với sự góp sức của hàng ngàn nhà sư. Năm 402, Sư được phong danh hiệu “Quốc sư”.

Những kinh sách quan trọng được Cưu-ma-la-thập dịch là: A-di-đà kinh (s: amitābha-sūtra, năm 402), Diệu pháp liên hoa kinh (s: saddharmapuṇḍarīka-sūtra, 406), Duy-ma-cật sở thuyết kinh (s: vimalakīrtinirdeśa-sūtra, 406), Bách luận (s: śataśāstra, 404) của Thánh Thiên (s: āryadeva) cũng như Trung quán luận tụng (s: madhyamaka-kārikā, 409), Ðại trí độ luận (s: mahāprajñā-pāramitā-śāstra, 412), Thập nhị môn luận (s: dvādaśadvāra-śāstra, 409) của Long Thụ (s: nāgārjuna), người thành lập tông Trung quán (s: mādhyamika). Nhờ ba công trình cuối kể trên Sư đã truyền bá giáo pháp của Trung quán tông rộng rãi tại Trung Quốc.

Mới lên bảy, Cưu-ma-la-thập đã cùng mẹ là một công chúa gia nhập Tăng-già. Hai mẹ con đến Kashmir và học giáo lí Tiểu thừa với các vị sư nổi tiếng nhất. Sau đó hai người lưu lại tại Kashgar một năm và Sư học thêm ngành thiên văn, toán và khoa học huyền bí. Cũng nơi đó, Sư bắt đầu tiếp xúc với Ðại thừa và sau đó chuyên tâm tìm hiểu giáo pháp này. Dần dần danh tiếng của Sư là luận sư xuất sắc lan xa, đến tới triều đình Trung Quốc. Năm 384 Sư bị bắt trong một cuộc chiến tranh tại Dao Tần (ku-cha) và bị một viên tướng Trung Quốc giam giữ 17 năm. Năm 402 Sư được thả về Trường An và được triều đình Trung Quốc ủng hộ trong công tác dịch kinh.

Công lớn của Sư trước hết là thay đổi phương pháp phiên dịch. Bản thân Sư nói được tiếng Trung Quốc và cộng sự viên cũng đều là người giỏi Phật giáo và Phạn ngữ (sanskrit). Cách dịch kinh của Sư như sau: giảng kinh hai lần bằng tiếng Trung Quốc, sau đó các tăng sĩ Trung Quốc thảo luận và viết lại bằng tiếng Hán. Sau đó Sư lại kiểm soát và so sánh nguyên bản cũng như bản dịch để ra bản chung quyết. Khác với các nhà dịch thuật khác tìm cách dịch từng chữ, Sư là người đưa được nội dung sâu xa của kinh sách vào chữ Hán và – nếu thấy cần thiết – cũng mạnh dạn cắt bỏ một vài đoạn kinh không hợp và biến đổi văn từ cho hợp với người Trung Quốc.

v/v Lời Kêu Gọi Ủng Hộ, Ấn Tống Tranh Đức Phật A Di Đà Lần 2

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

- Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Vào cuối năm 2017, chúng ta đã ấn tống Tranh đức Phật A Di Đà cho một số  chùa và một số Phật tử thỉnh qua trang nhà. Sau lần gởi tặng tranh, chúng tôi đã nhận nhiều yêu cầu từ quý thầy và số đông Phật tử khắp nơi trong nước là nên Ấn tống thêm tranh của đức Phật A Di Đà, tạo duyên lành cho số Phật tử thỉnh vì chưa có đủ duyên để thỉnh lần trước. Nay chúng tôi xin gởi thông báo này đến quý vị với lời kêu gọi cùng chung góp sức để Ấn tống tranh của đức Từ Phụ. Tranh sẽ in cũng như hình đã in lần trước, hình đứng, duỗi tay với ấn tiếp dẫn, in trên vải canvas, gắn sáo gỗ (cây gỗ trên dưới để treo) với kích thước 60x90cm.

Thông báo thay thư kêu gọi này sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 05 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2562 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm 2018), và sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 06 năm Mậu Tuất (tức ngày 10 tháng 08 năm 2018 *). Nếu quý Phật tử nào có lòng hoan hỷ nên hộ trợ trong thời gian trong thông báo, vì sau ngày kết thúc, chúng tôi sẽ không được phép nhận hộ trợ từ quý vị dù là lý do có đặc biệt như thế nào **.

Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhân công đức, phước đức lớn lao! Cho nên hơn 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng xuất gia, tại gia đệ tử của Phật, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc các nước Phật giáo trên thế giới cho đến Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng chư Phật, Bồ Tát để chiêm ngưỡng, lễ lạy, cúng dường.

Do công đức của việc In Kinh, họa vẽ hình, tạc Tượng thù thắng và lợi ích lớn, cho nên đại sư Hoằng Nhất và Ấn Quang đại sư dạy chúng ta nên phát tâm in Kinh, Tạc Tượng Phật vào những dịp như; Chúc thọ, Ăn mừng, Tránh tai nạn, Cầu nguyện, Sám hối, Siêu độ thân nhân.

Kính mong quý Phật tử, quý Thiện hữu tri thức hãy cùng quan tâm và hộ trợ cho việc ấn tống bộ tranh đức từ phụ A Di Đà đến với những người hữu duyên. Gieo duyên lành này đến mọi người giữa người ủng hộ tịnh tài và người nhận được tranh Phật, đều được lợi ích gieo trồng sâu nhân duyên với đức từ phụ A Di Đà Thế Tôn.

Nếu trong việc làm nhỏ bé này, có được phần nào công đức, xin nguyện người nghe, kẻ thấy, hoan hỷ, đời đời giàu từ tâm, phước, trí luôn được trang nghiêm, phát Bồ đề Vô Thượng. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha, mẹ, thân bằng quyến thuộc, người ân, kẻ oán của mỗi người, đều phát tâm chánh tín, trang nghiêm cõi báu đồng vãng sanh Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật!

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày 25 tháng 05 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2562 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm 2018)

***

* Sau khi kết thúc sẽ in theo số tịnh tài có được, có ít sẽ in ít, nhiều sẽ in nhiều. Do đó, mọi người chúng ta nên hoan hỷ trong việc làm của chúng ta, không nên để tâm trói buột theo ngoại duyên của trần cảnh.

** Theo những sự kiện đã xảy ra trong những lần Phật sự trước, sau khi kết thúc có một số Phật tử đã yêu cầu cho hộ trợ vì muốn tạo phước duyên cho con cái, cầu thọ, siêu độ người thân mất trong 49 ngày. Chúng tôi đã từ chối, bởi vì chúng tôi không phải là những vị thầy độ đám, càng không có khả năng giúp quý vị đứng ra làm Phật sự cho riêng cá nhân của một người. Chúng tôi rất mong sự thông cảm, hiểu và hoan hỷ cho chúng tôi. Quý vị nào nhân một việc lành nào đó, để gieo phước hay muốn siêu độ người thân, nên hộ trợ cho Phật sự này, tùy vào khả năng của quý vị, với tấm lòng trân trọng, chúng tôi đều hoan hỷ cho việc làm của quý vị.

Chi tiết xin truy cập: https://tangthuphathoc.net/loi-keu-goi-ung-ho-an-tong-tranh-duc-phat-a-di-da-lan-2

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×