Cộng cảnh

Từ điển Đạo Uyển

共境; C: gòngjìng; J: gukyō;

Cùng chung một cảnh giới (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).