Cầu An

Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm hôm nay, đệ tử chúng con, một dạ chí thành, trì tụng Kinh Chú xưng tán Hồng Danh, cầu nguyện cho Phật tử Read more

error: Alert: Content is protected !!