CÁCH NGHĨA

Từ điển Đạo Uyển


格義; C: géyì; J: kakugi;
“Làm cho hợp nghĩa”. Danh xưng được đề ra cho phương pháp dịch thuật kinh điển Phật học Ấn Độ sang tiếng Hán trong thời kì đầu. Những thuật ngữ Ấn Độ như śūnyatā (không) được dịch sang tiếng Hán với khái niệm tương đương là “vô” (無), kết quả từ sự hiểu lầm ý nghĩa căn gốc của Phật pháp.