Từ Bi Giáp Ấn

Hai tay Kim Cương Quyền

Giao duỗi độ Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Án (OṂ), Châm (ṬUṂ) tưởng mặt ngón

Sáng xanh lục chẳng dứt

Giống như rút tơ sen

Tim, lưng, rốn với eo

Hai gối với sau mông

Dần đến họng với đỉnh

Tiếp trán với sau đỉnh

Tiến Lực (2 ngón trỏ) quấn ba vòng

Trước từ Đàn Tuệ (2 ngón út) buông

Hai tay rũ Thiên Y (áo khoác ngoài)

Đây tên Từ Bi Giáp

“Án, phộc nhật-la, ca phộc chế, phộc nhật-la cú lô, phộc nhật-la, phộc nhậtlý, hàm”

*) OṂ_ VAJRA-KAVACE VAJRA KURU _ VAJRA VAJRĪ _ HŪṂ