傳Truyền 戒Giới 正Chánh 範Phạm
Quyển 0004
清Thanh 讀Đọc 體Thể 撰Soạn

三tam 壇đàn 傳truyền 戒giới 正chánh 範phạm 卷quyển 四tứ

金kim 陵lăng 寶bảo 華hoa 山sơn 司ty 律luật 沙Sa 門Môn 。 讀đọc 體thể 。 撰soạn 。

初sơ 壇đàn 傳truyền 授thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 正chánh 範phạm

初sơ 令linh 淨tịnh 人nhân 。 灑sái 掃tảo 法pháp 堂đường 。 正chánh 敷phu 一nhất 座tòa 。 左tả 右hữu 設thiết 二nhị 輔phụ 弼bật 座tòa 。 列liệt 供cung 香hương 花hoa 然nhiên 燭chúc 。 至chí 時thời 鳴minh 椎chùy 集tập 眾chúng 。 諸chư 引dẫn 禮lễ 統thống 新tân 求cầu 戒giới 者giả 。 各các 持trì 五ngũ 七thất 二nhị 衣y 挂quải 鉢bát 執chấp 具cụ 詣nghệ 堂đường 。 以dĩ 所sở 持trì 之chi 衣y 置trí 於ư 旁bàng 案án 。 向hướng 引dẫn 禮lễ 師sư 三tam 拜bái 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 各các 將tương 二nhị 人nhân 往vãng 請thỉnh 二nhị 師sư 。 到đáo 已dĩ 齊tề 禮lễ 三tam 拜bái 。 次thứ 同đồng 二nhị 師sư 迎nghênh 請thỉnh 和hòa 尚thượng 。 但đãn 以dĩ 九cửu 人nhân 。 一nhất 人nhân 執chấp 香hương 。 禮lễ 儀nghi 如như 常thường 。 迎nghênh 至chí 法pháp 堂đường 。 維duy 那na 作tác 梵Phạm 舉cử 集tập 眾chúng 偈kệ 。 若nhược 求cầu 戒giới 者giả 尠tiển 。 或hoặc 遇ngộ 餘dư 緣duyên 。 則tắc 不bất 必tất 局cục 於ư 偈kệ 。 單đơn 舉cử 雲vân 來lai 集tập 菩Bồ 薩Tát 三tam 聲thanh 亦diệc 可khả 。 和hòa 尚thượng 陞thăng 座tòa 拈niêm 香hương 。 復phục 舉cử 香hương 讚tán 。 二nhị 師sư 向hướng 和hòa 尚thượng 具cụ 儀nghi 三tam 禮lễ 。 起khởi 已dĩ 歸quy 本bổn 位vị 而nhi 立lập 。 待đãi 眾chúng 三tam 請thỉnh 已dĩ 畢tất 。 方phương 就tựu 位vị 坐tọa 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

上thượng 香hương 。 復phục 位vị 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 。 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 。 三tam 拜bái (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

第đệ 一nhất 明minh 請thỉnh 師sư

引dẫn 禮lễ 合hợp 掌chưởng 白bạch 云vân 。

夫phu 鍊luyện 金kim 鑄chú 物vật 而nhi 像tượng 生sanh 。 元nguyên 因nhân 範phạm 正chánh 。 為vi 人nhân 行hành 已dĩ 而nhi 有hữu 禮lễ 。 皆giai 為vi 師sư 嚴nghiêm 。 若nhược 不bất 令linh 起khởi 殷ân 重trọng 心tâm 。 安an 能năng 感cảm 發phát 增tăng 上thượng 戒giới 。 必tất 須tu 明minh 匠tượng 以dĩ 決quyết 愚ngu 情tình 。 今kim 為vì 汝nhữ 恭cung 請thỉnh (# 某mỗ )# 堂đường 上thượng (# 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 和hòa 尚thượng 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 自tự 己kỷ 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

第đệ 二nhị 正chánh 請thỉnh 師sư

引dẫn 禮lễ 作tác 梵Phạm 云vân 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 大đại 德đức 。 為vi 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 和hòa 尚thượng 。 願nguyện 大đại 德đức 為vi 我ngã 作tác 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 和hòa 尚thượng 。 我ngã 依y 大đại 德đức 。 故cố 得đắc 受thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。

如như 是thị 三tam 請thỉnh 。 三tam 叩khấu 首thủ 為vi 正chánh 。 若nhược 三tam 請thỉnh 已dĩ 。 總tổng 一nhất 叩khấu 首thủ 亦diệc 可khả 。

和hòa 尚thượng 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 等đẳng 既ký 已dĩ 殷ân 勤cần 三tam 請thỉnh 我ngã 為vi 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 和hòa 尚thượng 。 汝nhữ 等đẳng 當đương 依y 教giáo 修tu 行hành 。 謹cẩn 慎thận 莫mạc 放phóng 逸dật 。 (# 眾chúng 答đáp )# 。 依y 教giáo 奉phụng 行hành 。 引dẫn 禮lễ 云vân 汝nhữ 等đẳng 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 。 三tam 拜bái (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 恭cung 請thỉnh 現hiện 前tiền 二nhị 師sư 。 作tác 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 阿A 闍Xà 黎Lê 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 自tự 己kỷ 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 大đại 德đức 。 為vi 十thập 戒giới 阿A 闍Xà 黎Lê 。 願nguyện 大đại 德đức 為vi 我ngã 作tác 十thập 戒giới 阿A 闍Xà 黎Lê 。 我ngã 依y 大đại 德đức 。 故cố 得đắc 受thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 如như 前tiền 拜bái 已dĩ 。 師sư 云vân 。

諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 等đẳng 既ký 已dĩ 殷ân 勤cần 伸thân 請thỉnh 。 我ngã 今kim 可khả 爾nhĩ 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 十thập 戒giới 阿A 闍Xà 黎Lê 。 精tinh 進tấn 莫mạc 放phóng 逸dật 。 (# 答đáp 云vân )# 。 依y 教giáo 奉phụng 行hành 。 引dẫn 禮lễ 云vân 汝nhữ 等đẳng 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 作tác 禮lễ 三tam 拜bái (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

第đệ 三tam 開khai 導đạo

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 等đẳng 。 我ngã 今kim 受thọ 汝nhữ 所sở 請thỉnh 為vi 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 和hòa 尚thượng 。 所sở 有hữu 言ngôn 教giáo 。 各các 須tu 諦đế 聽thính 。

夫phu 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 云vân 。 居cư 家gia 迫bách 窄# 。 猶do 如như 牢lao 獄ngục 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 因nhân 之chi 而nhi 生sanh 。 出xuất 家gia 寬khoan 廣quảng 猶do 若nhược 虗hư 空không 。 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 繇# 之chi 增tăng 長trưởng 。 然nhiên 雖tuy 如như 是thị 。 若nhược 無vô 淨tịnh 戒giới 。 諸chư 善thiện 功công 德đức 。 皆giai 不bất 得đắc 生sanh 。 是thị 故cố 當đương 持trì 淨tịnh 戒giới 。 所sở 以dĩ 道đạo 剃thế 髮phát 染nhiễm 衣y 為vi 相tương/tướng 。 受thọ 持trì 禁cấm 戒giới 為vi 性tánh 。 故cố 薩tát 婆bà 多đa 論luận 云vân 。 新tân 受thọ 戒giới 人nhân 與dữ 佛Phật 齊tề 等đẳng 。 以dĩ 此thử 推thôi 之chi 。 出xuất 家gia 僧Tăng 尼ni 真chân 是thị 善thiện 法Pháp 之chi 聚tụ 。 汝nhữ 等đẳng 既ký 出xuất 家gia 已dĩ 。 號hiệu 曰viết 沙Sa 彌Di 。 而nhi 沙Sa 彌Di 之chi 稱xưng 有hữu 乎hồ 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 形hình 同đồng 沙Sa 彌Di 。 二nhị 者giả 法pháp 同đồng 沙Sa 彌Di 。 梵Phạn 語ngữ 沙Sa 彌Di 。 此thử 云vân 勤cần 策sách 。 謂vị 能năng 勤cần 修tu 眾chúng 善thiện 。 策sách 進tiến 心tâm 行hành 故cố 。 若nhược 但đãn 剃thế 髮phát 染nhiễm 衣y 。 未vị 霑triêm 戒giới 品phẩm 。 名danh 曰viết 形hình 同đồng 沙Sa 彌Di 。 若nhược 能năng 受thọ 持trì 十thập 戒giới 。 方phương 號hiệu 法pháp 同đồng 沙Sa 彌Di 。 今kim 則tắc 將tương 陞thăng 寶bảo 壇đàn 。 受thọ 具cụ 足túc 大đại 戒giới 。 理lý 當đương 先tiên 受thọ 。 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 。 欲dục 受thọ 沙Sa 彌Di 清thanh 淨tịnh 十thập 戒giới 者giả 。 先tiên 祈kỳ 三Tam 寶Bảo 。 以dĩ 為vi 依y 怙hộ 之chi 尊tôn 。 次thứ 屈khuất 萬vạn 靈linh 。 而nhi 作tác 鎮trấn 嚴nghiêm 之chi 主chủ 。 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 隨tùy 我ngã 音âm 聲thanh 。 至chí 誠thành 作tác 觀quán 。 一nhất 心tâm 啟khải 請thỉnh 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。

和hòa 尚thượng 起khởi 座tòa 。 拈niêm 香hương 作tác 梵Phạm 。 二nhị 師sư 引dẫn 禮lễ 。 同đồng 音âm 舉cử 和hòa 。 運vận 想tưởng 三Tam 寶Bảo 。 一nhất 切thiết 恭cung 敬kính 。

第đệ 四tứ 明minh 請thỉnh 聖thánh

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 弟đệ 子tử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

娑sa 婆bà 教giáo 主chủ 。 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 西tây 方phương 接tiếp 引dẫn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 當đương 來lai 下hạ 生sanh 。 彌Di 勒Lặc 尊tôn 佛Phật 。 盡tận 虗hư 空không 。 徧biến 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 證chứng 盟minh 受thọ 戒giới 。

如như 是thị 請thỉnh 已dĩ 。 眾chúng 齊tề 一nhất 拜bái 。 復phục 起khởi 合hợp 掌chưởng 。 作tác 觀quán 而nhi 立lập 。 乃nãi 至chí 三tam 請thỉnh 三tam 拜bái 。 後hậu 準chuẩn 此thử 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 弟đệ 子tử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。 大đại 小tiểu 二Nhị 乘Thừa 。 毗Tỳ 尼Ni 律luật 藏tạng 。 五ngũ 篇thiên 三tam 聚tụ 。 解giải 脫thoát 木mộc 叉xoa 。 十thập 二nhị 分phần 經kinh 。 權quyền 實thật 教giáo 典điển 。 離ly 欲dục 真chân 淨tịnh 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 寶bảo 。 謹cẩn 運vận 一nhất 心tâm 。 歸quy 命mạng 頂đảnh 禮lễ (# 如như 前tiền )# 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 弟đệ 子tử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 。 清thanh 淨tịnh 海hải 眾chúng 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 律luật 藏tạng 會hội 上thượng 。 優ưu 波ba 離ly 尊tôn 者giả 。 西tây 天thiên 東đông 土thổ/độ 。 歷lịch 代đại 祖tổ 師sư 。 傳truyền 南nam 山sơn 宗tông 。 諸chư 大đại 律luật 師sư 。 中trung 興hưng 律luật 祖tổ 。 慧tuệ 雲vân 馨hinh 公công 大đại 和hòa 尚thượng (# 此thử 下hạ 再tái 續tục 入nhập 座tòa 上thượng 師sư 之chi 得đắc 戒giới 本bổn 師sư 和hòa 尚thượng 諱húy )# 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 證chứng 盟minh 受thọ 戒giới (# 如như 前tiền )# 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

此thử 一nhất 請thỉnh 詞từ 。 但đãn 言ngôn 二nhị 字tự 法pháp 名danh 。 不bất 同đồng 上thượng 請thỉnh 三Tam 寶Bảo 云vân 弟đệ 子tử 。 雖tuy 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần 中trung 。 不bất 無vô 大đại 菩Bồ 薩Tát 權quyền 現hiện 在tại 內nội 。 然nhiên 今kim 以dĩ 迹tích 論luận 之chi 。 不bất 論luận 其kỳ 本bổn 也dã 。

光quang 明minh 會hội 上thượng 。 寄ký 位vị 諸chư 天thiên 。 梵Phạm 釋Thích 四Tứ 王Vương 。 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 伽già 藍lam 土thổ/độ 地địa 。 護hộ 戒giới 神thần 王vương 。 金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 。 幽u 顯hiển 靈linh 祇kỳ 。 惟duy 願nguyện 各các 乘thừa 本bổn 誓thệ 。 普phổ 降giáng/hàng 法pháp 筵diên 。 監giám 壇đàn 護hộ 戒giới (# 如như 前tiền )# 。

如như 是thị 一nhất 一nhất 三tam 請thỉnh 竟cánh 。 和hòa 尚thượng 與dữ 二nhị 師sư 。 各các 就tựu 本bổn 座tòa 而nhi 坐tọa 。 引dẫn 禮lễ 呼hô 彼bỉ 受thọ 戒giới 者giả 。 頂đảnh 禮lễ 一nhất 拜bái 。 仍nhưng 復phục 長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 一nhất 心tâm 諦đế 聽thính 。

第đệ 五ngũ 懺sám 悔hối

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 等đẳng 。 適thích 來lai 為vì 汝nhữ 。 恭cung 請thỉnh 。

三Tam 寶Bảo 。 降giáng/hàng 臨lâm 道Đạo 場Tràng 。 證chứng 盟minh 受thọ 戒giới 。 今kim 則tắc 三Tam 寶Bảo 光quang 明minh 赫hách 奕dịch 。 在tại 此thử 座tòa 筵diên 。 汝nhữ 等đẳng 現hiện 身thân 一nhất 往vãng 。 所sở 作tác 之chi 業nghiệp 。 各các 人nhân 已dĩ 知tri 已dĩ 憶ức 者giả 。 於ư 昨tạc 夜dạ 羯yết 磨ma 堂đường 中trung 曾tằng 經kinh 懺sám 悔hối 。 尚thượng 有hữu 無vô 始thỉ 。 至chí 於ư 今kim 生sanh 。 所sở 造tạo 微vi 細tế 過quá 愆khiên 。 識thức 情tình 昏hôn 迷mê 。 不bất 自tự 覺giác 知tri 。 惟duy 有hữu 。

諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 盡tận 知tri 盡tận 見kiến 。 汝nhữ 等đẳng 應ưng 當đương 。 翹kiều 勤cần 五ngũ 體thể 。 端đoan 秉bỉnh 一nhất 心tâm 。 求cầu 哀ai 懺sám 悔hối 。 懺sám 悔hối 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 所sở 有hữu 言ngôn 詞từ 。 隨tùy 我ngã 所sở 道đạo 。

下hạ 偈kệ 和hòa 尚thượng 舉cử 二nhị 句cú 。 引dẫn 禮lễ 教giáo 彼bỉ 說thuyết 二nhị 句cú 。 每mỗi 二nhị 句cú 一nhất 叩khấu 首thủ 。 必tất 須tu 言ngôn 音âm 明minh 了liễu 。 三tam 伸thân 求cầu 悔hối 。

我ngã 弟đệ 子tử (# 某mỗ 甲giáp )# 。 從tùng 於ư 無vô 始thỉ 。 以dĩ 至chí 今kim 生sanh 。

毀hủy 壞hoại 三Tam 寶Bảo 。 作tác 一nhất 闡xiển 提đề 。 謗báng 大Đại 乘Thừa 經Kinh 。

斷đoạn 學học 般Bát 若Nhã 。 弑# 害hại 父phụ 母mẫu 。 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。

污ô 僧Tăng 伽già 藍lam 。 破phá 他tha 梵Phạm 行hạnh 。 焚phần 毀hủy 塔tháp 寺tự 。

盜đạo 用dụng 僧Tăng 物vật 。 起khởi 諸chư 邪tà 見kiến 。 撥bát 無vô 因nhân 果quả 。

狎hiệp 近cận 惡ác 友hữu 。 違vi 背bội 良lương 師sư 。 自tự 作tác 教giáo 他tha 。

見kiến 聞văn 隨tùy 喜hỷ 。 如như 是thị 等đẳng 罪tội 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。

故cố 於ư 今kim 日nhật 。 生sanh 大đại 慚tàm 愧quý 。 克khắc 誠thành 披phi 露lộ 。

求cầu 哀ai 懺sám 悔hối 。 惟duy 願nguyện 三Tam 寶Bảo 。 慈từ 悲bi 攝nhiếp 受thọ 。

放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 。 照chiếu 觸xúc 我ngã 身thân 。 諸chư 惡ác 消tiêu 滅diệt 。

三tam 障chướng 蠲quyên 除trừ 。 復phục 本bổn 心tâm 源nguyên 。 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。

南Nam 無mô 普phổ 賢hiền 王vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 三tam 稱xưng )#

此thử 乃nãi 廣quảng 陳trần 懺sám 悔hối 。 若nhược 時thời 促xúc 。 仍nhưng 用dụng 大đại 經kinh 四tứ 句cú 。 慚tàm 愧quý 則tắc 四tứ 句cú 消tiêu 愆khiên 。 無vô 慚tàm 則tắc 縱tung 廣quảng 無vô 益ích 。 往vãng 昔tích 所sở 造tạo 。 諸chư 惡ác 業nghiệp  # 皆giai 由do 無vô 始thỉ 貪tham 瞋sân 癡si   # 一nhất 切thiết 罪tội 障chướng 。 皆giai  # 從tùng 身thân 語ngữ 意ý 之chi 所sở 生sanh 。 今kim 對đối 佛Phật 前tiền 求cầu 懺sám 悔hối   # 一nhất 切thiết 罪tội 根căn 皆giai  # 。

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 如như 上thượng 三tam 稱xưng 。 和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 我ngã 今kim 為vì 汝nhữ 。 等đẳng 懺sám 悔hối 已dĩ 竟cánh 。 阿A 闍Xà 黎Lê 當đương 為vì 彼bỉ 等đẳng 。 問vấn 其kỳ 遮già 難nạn/nan 。 秉bỉnh 歸quy 羯yết 磨ma 。

第đệ 六lục 問vấn 難nạn/nan

羯yết 磨ma 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 所sở 言ngôn 遮già 難nạn/nan 者giả 。 準chuẩn 律luật 明minh 制chế 。 更cánh 有hữu 十thập 三tam 重trọng/trùng 難nạn/nan 。 十thập 六lục 輕khinh 遮già 。 遮già 難nạn/nan 若nhược 無vô 。 方phương 是thị 完hoàn 全toàn 淨tịnh 器khí 。 堪kham 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 大đại 戒giới 。 此thử 時thời 不bất 及cập 詳tường 問vấn 。 俟sĩ 圓viên 具cụ 登đăng 壇đàn 時thời 。 自tự 有hữu 教giáo 授thọ 師sư 於ư 屏bính 處xứ 逐trục 一nhất 問vấn 汝nhữ 。 汝nhữ 等đẳng 逐trục 一nhất 實thật 答đáp 。 若nhược 不bất 實thật 答đáp 。 並tịnh 不bất 得đắc 戒giới 。 我ngã 今kim 先tiên 且thả 總tổng 問vấn 汝nhữ 等đẳng 。 以dĩ 便tiện 受thọ 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 。 而nhi 為vi 比Bỉ 丘Khâu 。 具cụ 戒giới 之chi 基cơ 本bổn 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 等đẳng 於ư 此thử 。 現hiện 身thân 之chi 中trung 。 不bất 曾tằng 犯phạm 重trọng/trùng 難nạn/nan 輕khinh 遮già 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 無vô 。

第đệ 七thất 歸quy 依y

羯yết 磨ma 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 等đẳng 。 既ký 無vô 遮già 難nạn/nan 。 適thích 閒gian/nhàn 對đối 。

三Tam 寶Bảo 前tiền 懺sám 悔hối 已dĩ 竟cánh 。 戒giới 可khả 得đắc 受thọ 。 我ngã 今kim 為vì 汝nhữ 。 秉bỉnh 宣tuyên 三Tam 歸Quy 羯yết 磨ma 。 令linh 汝nhữ 等đẳng 感cảm 發phát 戒giới 體thể 。 當đương 稱xưng 自tự 己kỷ 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 盡tận 形hình 壽thọ 歸quy 依y 佛Phật 。 盡tận 形hình 壽thọ 歸quy 依y 法pháp 。 盡tận 形hình 壽thọ 歸quy 依y 僧Tăng 。 我ngã 今kim 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。

如Như 來Lai 至Chí 真Chân 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 慈từ 愍mẫn 故cố (# 眾chúng 隨tùy 師sư 語ngữ 。 如như 是thị 三tam 說thuyết 。 三tam 叩khấu 首thủ )# 。

第đệ 八bát 結kết 歸quy

羯yết 磨ma 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

上thượng 來lai 三Tam 歸Quy 。 正chánh 是thị 納nạp 體thể 於ư 心tâm 。 更cánh 加gia 三tam 結kết 。 得đắc 法Pháp 圓viên 滿mãn 。 謂vị 之chi 三tam 番phiên 羯yết 磨ma 。 汝nhữ 等đẳng 再tái 稱xưng 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。 隨tùy 我ngã 所sở 道đạo 。

我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 。 歸quy 依y 佛Phật 竟cánh 。 歸quy 依y 法Pháp 竟cánh 。 歸quy 依y 僧Tăng 竟cánh 。 我ngã 今kim 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia 已dĩ 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。

如Như 來Lai 至Chí 真Chân 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 慈từ 愍mẫn 故cố (# 眾chúng 隨tùy 師sư 語ngữ 如như 是thị 三tam 稱xưng 結kết 。 三tam 叩khấu 首thủ )# 。

第đệ 九cửu 說thuyết 戒giới 相tương/tướng

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 今kim 阿A 闍Xà 黎Lê 已dĩ 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 秉bỉnh 宣tuyên 三Tam 歸Quy 羯yết 磨ma 竟cánh 。 汝nhữ 等đẳng 已dĩ 得đắc 。 沙Sa 彌Di 清thanh 淨tịnh 戒giới 體thể 。 我ngã 今kim 為vì 汝nhữ 。 等đẳng 說thuyết 十thập 戒giới 之chi 相tướng 。 令linh 汝nhữ 識thức 相tương/tướng 守thủ 持trì 。 以dĩ 護hộ 其kỳ 體thể 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。

-# 第đệ 一nhất 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 殺sát 生sanh 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 汝nhữ 今kim 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 偷thâu 盜đạo (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 三tam 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 婬dâm 欲dục (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 四tứ 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 妄vọng 語ngữ (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 五ngũ 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 飲ẩm 酒tửu (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 六lục 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 著trước 香hương 花hoa 鬘man 。 不bất 香hương 油du 塗đồ 身thân 。 (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 七thất 。 盡tận 形hình 壽thọ 不phủ 。 歌ca 舞vũ 倡xướng 伎kỹ 。 及cập 故cố 往vãng 觀quan 聽thính 。 (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 八bát 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 坐tọa 高cao 廣quảng 大đại 牀sàng (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 九cửu 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 非phi 時thời 食thực (# 如như 前tiền )# 。

-# 第đệ 十thập 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 捉tróc 持trì 生sanh 像tượng 金kim 銀ngân 寶bảo 物vật 。 (# 如như 前tiền )# 。

如như 是thị 三tam 宣tuyên 戒giới 相tương/tướng 已dĩ 。 引dẫn 禮lễ 呼hô 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 一nhất 叩khấu 首thủ 起khởi 立lập 兩lưỡng 分phần/phân 。 教giáo 各các 持trì 咒chú 。 先tiên 搭# 五ngũ 衣y 。 次thứ 著trước 七thất 衣y 。 展triển 大đại 具cụ 已dĩ 。 合hợp 掌chưởng 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 若nhược 眾chúng 多đa 。 不bất 展triển 具cụ 亦diệc 可khả 。 舉cử 。

南Nam 無mô 寶bảo 壇đàn 華hoa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 三tam 稱xưng )# 。

眾chúng 齊tề 同đồng 和hòa 。 三tam 拜bái 已dĩ 。 仍nhưng 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 而nhi 聽thính 。

第đệ 十thập 聽thính 教giáo 囑chúc

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 我ngã 已dĩ 授thọ 汝nhữ 十thập 戒giới 之chi 相tướng 竟cánh 。 所sở 有hữu 受thọ 具cụ 法pháp 儀nghi 。 出xuất 家gia 學học 本bổn 。 及cập 各các 門môn 行hành 相tương/tướng 威uy 儀nghi 。 自tự 有hữu 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 一nhất 一nhất 分phân 別biệt 。 今kim 當đương 更cánh 示thị 汝nhữ 等đẳng 五ngũ 德đức 十thập 數số 。 壯tráng 悅duyệt 道đạo 志chí 。 依y 而nhi 奉phụng 行hành 。 增tăng 長trưởng 智trí 慧tuệ 。 成thành 就tựu 辯biện 才tài 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 令linh 入nhập 佛Phật 道Đạo 。 所sở 言ngôn 五ngũ 德đức 者giả 。 福phước 田điền 經Kinh 云vân 。 一nhất 者giả 。 發phát 心tâm 出xuất 家gia 。 懷hoài 佩bội 道đạo 故cố 。 二nhị 者giả 。 毀hủy 其kỳ 形hình 好hảo 。 應ưng 法Pháp 服phục 故cố 。 三tam 者giả 。 永vĩnh 割cát 親thân 愛ái 。 無vô 適thích 莫mạc 故cố 。 四tứ 者giả 。 委ủy 棄khí 身thân 命mạng 。 遵tuân 崇sùng 道đạo 故cố 。 五ngũ 者giả 。 志chí 求cầu 大Đại 乘Thừa 。 為vi 度độ 人nhân 故cố 。 所sở 言ngôn 十thập 數số 者giả 。 僧Tăng 祇kỳ 律luật 云vân 。 一nhất 者giả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 依y 飲ẩm 食thực 。 二nhị 者giả 名danh 色sắc 。 三tam 者giả 痛thống 癢dạng 想tưởng 。 四tứ 者giả 四Tứ 諦Đế 。 五ngũ 者giả 五ngũ 陰ấm 。 六lục 者giả 六lục 入nhập 。 七thất 者giả 七thất 覺giác 支chi 。 八bát 者giả 八bát 正Chánh 道Đạo 。 九cửu 者giả 九cửu 眾chúng 生sanh 居cư 。 十thập 者giả 十thập 一nhất 切thiết 入nhập 。 此thử 是thị 沙Sa 彌Di 之chi 法pháp 。 應ưng 如như 是thị 故cố 。 既ký 聞văn 知tri 已dĩ 。 恆hằng 記ký 莫mạc 忘vong 。 當đương 來lai 陞thăng 寶bảo 壇đàn 上thượng 。 於ư 諸chư 師sư 座tòa 前tiền 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 受thọ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 。 入nhập 三Tam 寶Bảo 數số 。 紹thiệu 繼kế 聖thánh 種chủng 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 功công 德đức 難nan 思tư 。 汝nhữ 等đẳng 從tùng 茲tư 勤cần 。 修tu 戒giới 定định 慧tuệ 。 習tập 學học 經kinh 律luật 論luận 。 使sử 佛Phật 法Pháp 久cửu 住trụ 世thế 間gian 。 令linh 眾chúng 生sanh 正chánh 信tín 不bất 斷đoạn 。 慎thận 勿vật 懶lãn 墮đọa 。 恣tứ 縱túng/tung 身thân 心tâm 。 能năng 如như 是thị 依y 教giáo 奉phụng 行hành 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 。 依y 教giáo 奉phụng 行hành 。

和hòa 尚thượng 鳴minh 尺xích 。 起khởi 座tòa 叉xoa 手thủ 。 迴hồi 向hướng 云vân 。

以dĩ 此thử 受thọ 戒giới 功công 德đức

普phổ 濟tế 羣quần 生sanh 。 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 大đại 眾chúng 同đồng 音âm 。 念niệm 佛Phật 迴hồi 向hướng 。

大đại 眾chúng 齊tề 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 沙Sa 彌Di 等đẳng 三tam 拜bái 起khởi 具cụ 。 分phần/phân 立lập 左tả 右hữu 。 二nhị 師sư 下hạ 位vị 。 作tác 禮lễ 和hòa 尚thượng 三tam 拜bái 已dĩ 。 和hòa 尚thượng 下hạ 位vị 。 禮lễ 座tòa 上thượng 佛Phật 三tam 拜bái 。

維duy 那na 舉cử 迴hồi 向hướng 偈kệ 。 眾chúng 接tiếp 和hòa 。

受thọ 戒giới 功công 德đức 殊thù 勝thắng 行hành 。 無vô 邊biên 勝thắng 福phước 皆giai 迴hồi 向hướng 。

普phổ 願nguyện 沈trầm 溺nịch 諸chư 有hữu 情tình 。 速tốc 往vãng 無Vô 量Lượng 光Quang 佛Phật 剎sát 。

十thập 方phương 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 諸chư 尊tôn 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。

摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

初sơ 壇đàn 傳truyền 戒giới 正chánh 範phạm

二nhị 壇đàn 傳truyền 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 正chánh 範phạm

登đăng 壇đàn 受thọ 具cụ 者giả 。 須tu 知tri 兩lưỡng 土thổ/độ 發phát 起khởi 之chi 端đoan 。 建kiến 壇đàn 同đồng 異dị 之chi 義nghĩa 。 按án 要yếu 覽lãm 云vân 。 世Thế 尊Tôn 在tại 祇kỳ 園viên 。

時thời 比Bỉ 丘Khâu 樓lâu 至chí 。 請thỉnh 佛Phật 立lập 壇đàn 為vi 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 戒giới 。 佛Phật 勅sắc 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 園viên 外ngoại 院viện 東đông 南nam 。 置trí 一nhất 戒giới 壇đàn 為vi 僧Tăng 受thọ 具cụ 公công 所sở 。 法pháp 敕sắc 既ký 頒ban 。 十thập 六lục 大đại 國quốc 。 諸chư 精tinh 藍lam 中trung 咸hàm 遵tuân 建kiến 立lập 。 自tự 後hậu 登đăng 壇đàn 受thọ 具cụ 。 僧Tăng 界giới 法pháp 三tam 。 一nhất 一nhất 如như 制chế 。 若nhược 片phiến 乖quai 違vi 。 則tắc 受thọ 者giả 不bất 得đắc 戒giới 。 臨lâm 壇đàn 僧Tăng 犯phạm 罪tội 。 其kỳ 言ngôn 出xuất 金kim 口khẩu 。 法pháp 載tái 龍long 藏tạng 。 凡phàm 聖thánh 同đồng 軌quỹ 更cánh 無vô 異dị 轍triệt 。 此thử 土thổ/độ 肇triệu 始thỉ 南nam 山sơn 宣tuyên 祖tổ 。 於ư 唐đường 高cao 宗tông 麟lân 德đức 二nhị 年niên 。 在tại 淨tịnh 業nghiệp 寺tự 。 建kiến 石thạch 戒giới 壇đàn 。 依y 律luật 授thọ 受thọ 。

時thời 諸chư 律luật 司ty 莫mạc 不bất 景cảnh 仰ngưỡng 芳phương 規quy 。 崇sùng 尚thượng 而nhi 行hành 。 南nam 山sơn 律luật 宗tông 於ư 是thị 大đại 震chấn 。 歷lịch 代đại 紹thiệu 繼kế 。 蓋cái 有hữu 由do 也dã 。 今kim 臨lâm 安an 昭chiêu 慶khánh 仙tiên 林lâm 。 姑cô 蘇tô 開khai 元nguyên 等đẳng 寺tự 。 古cổ 蹟# 猶do 存tồn 。 又hựu 唐đường 寶bảo 歷lịch 元nguyên 年niên 及cập 大đại 中trung 二nhị 年niên 。 曾tằng 亦diệc 廣quảng 建kiến 方Phương 等Đẳng 戒giới 壇đàn 。 宋tống 祥tường 符phù 二nhị 年niên 建kiến 甘cam 露lộ 戒giới 壇đàn 七thất 十thập 二nhị 處xứ 。 方Phương 等Đẳng 者giả 。 謂vị 廣quảng 大đại 平bình 等đẳng 周chu 徧biến 之chi 稱xưng 。 甘cam 露lộ 者giả 。 取thủ 喻dụ 涅Niết 槃Bàn 。 謂vị 戒giới 為vi 入nhập 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 從tùng 果quả 彰chương 名danh 。 然nhiên 戒giới 壇đàn 之chi 壇đàn 似tự 同đồng 比Bỉ 丘Khâu 。 所sở 授thọ 之chi 戒giới 唯duy 是thị 大Đại 乘Thừa 。 故cố 壇đàn 上thượng 正chánh 中trung 供cung 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 五ngũ 位vị 聖thánh 師sư 。 繞nhiễu 壇đàn 之chi 時thời 。 秉bỉnh 戒giới 和hòa 尚thượng 並tịnh 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 自tự 下hạ 而nhi 中trung 。 自tự 中trung 而nhi 上thượng 。 彼bỉ 三tam 師sư 禮lễ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 竟cánh 。 從tùng 西tây 入nhập 佛Phật 後hậu 。 復phục 從tùng 佛Phật 南nam 出xuất 敷phu 座tòa 於ư 側trắc 。 秉bỉnh 戒giới 和hòa 尚thượng 坐tọa 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 左tả 右hữu 立lập 。 其kỳ 儀nghi 迥huýnh 殊thù 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 具cụ 。 十thập 僧Tăng 數số 滿mãn 。 難nạn/nan 遮già 重trọng/trùng 輕khinh 。 大Đại 乘Thừa 不bất 拘câu 根căn 缺khuyết 緣duyên 差sai 。 但đãn 發phát 大đại 心tâm 領lãnh 納nạp 即tức 得đắc 戒giới 。 所sở 以dĩ 壇đàn 名danh 方Phương 等Đẳng 。 或hoặc 云vân 甘cam 露lộ 也dã 。 嗟ta 夫phu 。 律luật 學học 廢phế 壇đàn 絕tuyệt 登đăng 已dĩ 久cửu 。 今kim 金kim 陵lăng 華hoa 山sơn 如như 制chế 建kiến 壇đàn 垂thùy 範phạm 。 作tác 持trì 宗tông 紹thiệu 南nam 山sơn 。 非phi 若nhược 彷phảng 彿phất 大Đại 乘Thừa 撰soạn 儀nghi 空không 談đàm 罔võng 實thật 者giả 。 是thị 故cố 先tiên 明minh 戒giới 壇đàn 同đồng 異dị 冠quan 之chi 於ư 首thủ 。 俾tỉ 知tri 僧Tăng 界giới 受thọ 具cụ 。 不bất 可khả 無vô 壇đàn 有hữu 據cứ 也dã 。

其kỳ 戒giới 壇đàn 所sở 在tại 。 不bất 與dữ 大đại 界giới 同đồng 體thể 。 以dĩ 別biệt 是thị 一nhất 界giới 故cố 。 律luật 云vân 時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 須tu 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 羯yết 磨ma 事sự 起khởi 。 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 十thập 人nhân 眾chúng 二nhị 十thập 人nhân 眾chúng 羯yết 磨ma 事sự 起khởi 。 是thị 中trung 集tập 會hội 疲bì 極cực 。 佛Phật 制chế 聽thính 結kết 戒giới 場tràng 。 毗Tỳ 尼Ni 母mẫu 論luận 云vân 。 外ngoại 更cánh 不bất 結kết 大đại 界giới 直trực 結kết 小tiểu 界giới 。 亦diệc 不bất 得đắc 受thọ 具cụ 。 五ngũ 分phần/phân 等đẳng 律luật 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 故cố 凡phàm 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 如như 教giáo 。 持trì 戒giới 所sở 在tại 。 必tất 先tiên 結kết 戒giới 場tràng 。 次thứ 結kết 大đại 界giới 。 於ư 戒giới 場tràng 內nội 建kiến 一nhất 戒giới 壇đàn 。 上thượng 設thiết 十thập 師sư 座tòa 。 無vô 事sự 則tắc 以dĩ 柵# 欄lan 之chi 。 作tác 法pháp 則tắc 乘thừa 時thời 而nhi 開khai 。 然nhiên 此thử 壇đàn 乃nãi 非phi 師sư 不bất 與dữ 之chi 地địa 也dã 。 正chánh 受thọ 具cụ 日nhật 灑sái 掃tảo 潔khiết 麗lệ 。 於ư 壇đàn 周chu 匝táp 懸huyền 挂quải 旛phan 葢# 瓔anh 珞lạc 。 壇đàn 下hạ 正chánh 中trung 設thiết 一nhất 香hương 案án 然nhiên 燭chúc 供cung 花hoa 未vị 受thọ 具cụ 者giả 。 無vô 容dung 襍tập 聽thính 。 復phục 於ư 屏bính 處xứ 。 設thiết 一nhất 問vấn 難nạn/nan 座tòa 。

第đệ 一nhất 明minh 僧Tăng 中trung 請thỉnh 師sư 法pháp

律luật 云vân 。 弟đệ 子tử 無vô 師sư 教giáo 授thọ 。 故cố 造tạo 非phi 法pháp 。

佛Phật 言ngôn 。

當đương 立lập 和hòa 尚thượng 。 弟đệ 子tử 看khán 和hòa 尚thượng 當đương 。 如như 父phụ 母mẫu 想tưởng 。 敬kính 重trọng 瞻chiêm 視thị 。 又hựu 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu 無vô 人nhân 看khán 顧cố 。 便tiện 不bất 善thiện 終chung 。

佛Phật 言ngôn 。

當đương 立lập 弟đệ 子tử 。 應ưng 共cộng 相tương 敬kính 重trọng 瞻chiêm 視thị 。 便tiện 得đắc 正Chánh 法Pháp 久cửu 住trụ 。 增tăng 益ích 廣quảng 大đại 。 和hòa 尚thượng 看khán 弟đệ 子tử 當đương 如như 兒nhi 想tưởng 。 善thiện 見kiến 律luật 云vân 。 以dĩ 初sơ 不bất 請thỉnh 故cố 。 後hậu 便tiện 違vi 教giáo 。 佛Phật 制chế 令linh 請thỉnh 也dã 。 十thập 誦tụng 及cập 僧Tăng 祇kỳ 律luật 云vân 。 令linh 受thọ 戒giới 人nhân 先tiên 入nhập 僧Tăng 中trung 。 教giáo 使sử 次thứ 第đệ 一nhất 一nhất 頭đầu 面diện 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 請thỉnh 之chi 。 毗Tỳ 尼Ni 母mẫu 論luận 云vân 。

佛Phật 言ngôn 。

一nhất 者giả 和hòa 尚thượng 如như 法Pháp 。 二nhị 者giả 二nhị 師sư 如như 法Pháp 。 三tam 者giả 七thất 僧Tăng 清thanh 淨tịnh 。 四tứ 者giả 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 。 五ngũ 者giả 眾chúng 僧Tăng 和hòa 合hợp 與dữ 欲dục 。 是thị 名danh 滿mãn 足túc 受thọ 具cụ 也dã 。 今kim 準chuẩn 諸chư 律luật 。 會hội 義nghĩa 立lập 儀nghi 。 當đương 於ư 正chánh 受thọ 具cụ 時thời 先tiên 鳴minh 楗# 椎chùy 。 集tập 同đồng 界giới 共cộng 住trú 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 眾chúng 引dẫn 禮lễ 師sư 令linh 求cầu 具cụ 沙Sa 彌Di 各các 各các 掛quải 鉢bát 。 披phi 五ngũ 七thất 二nhị 衣y 。 執chấp 具cụ 捧phủng 僧Tăng 伽già 黎lê 。 魚ngư 貫quán 而nhi 行hành 。 至chí 法pháp 堂đường 已dĩ 。 諸chư 引dẫn 贊tán 大đại 德đức 將tương 彼bỉ 等đẳng 手thủ 捧phủng 之chi 大đại 衣y 。 收thu 置trí 左tả 右hữu 案án 上thượng 。 先tiên 禮lễ 所sở 集tập 。 界giới 內nội 現hiện 前tiền 大đại 僧Tăng 三tam 拜bái 。 起khởi 立lập 分phần/phân 班ban 已dĩ 。 次thứ 一nhất 引dẫn 禮lễ 統thống 二nhị 求cầu 具cụ 者giả 。 往vãng 請thỉnh 七thất 師sư 至chí 堂đường 。 諸chư 求cầu 具cụ 者giả 作tác 禮lễ 三tam 拜bái 。 起khởi 分phần/phân 兩lưỡng 立lập 。 次thứ 二nhị 引dẫn 禮lễ 各các 率suất 二nhị 求cầu 具cụ 者giả 。 往vãng 請thỉnh 二nhị 師sư 至chí 已dĩ 。 待đãi 九cửu 師sư 相tương/tướng 會hội 禮lễ 畢tất 。 彼bỉ 求cầu 具cụ 等đẳng 作tác 禮lễ 二nhị 師sư 三tam 拜bái 。 起khởi 立lập 分phần/phân 班ban 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 前tiền 行hành 。 領lãnh 八bát 新tân 求cầu 具cụ 者giả 。 詣nghệ 方phương 丈trượng 迎nghênh 請thỉnh 第đệ 一nhất 位vị 律luật 師sư 至chí 堂đường 。 先tiên 所sở 請thỉnh 九cửu 律luật 師sư 轉chuyển 下hạ 向hướng 上thượng 。 作tác 禮lễ 三tam 拜bái (# 十thập 師sư 若nhược 是thị 等đẳng 輩bối 當đương 平bình 拜bái 。 若nhược 九cửu 師sư 是thị 第đệ 一nhất 位vị 之chi 下hạ 座tòa 。 或hoặc 是thị 弟đệ 子tử 。 第đệ 一nhất 位vị 當đương 納nạp 禮lễ 。 毋vô 得đắc 紊# 亂loạn 臘lạp 次thứ 尊tôn [(白-日+田)/廾]# 。 而nhi 廢phế 聖thánh 制chế )# 。 十thập 師sư 作tác 禮lễ 竟cánh 。 各các 就tựu 座tòa 跏già 趺phu 已dĩ 。 求cầu 具cụ 沙Sa 彌Di 。 方phương 禮lễ 第đệ 一nhất 位vị 律luật 師sư 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 展triển 大đại 具cụ 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

左tả 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

夫phu 明minh 鏡kính 當đương 臺đài 。 遇ngộ 形hình 則tắc 鑑giám 。 洪hồng 鐘chung 在tại 架# 。 有hữu 叩khấu 則tắc 鳴minh 。 圓viên 成thành 三tam 聚tụ 。 須tu 假giả 於ư 三tam 師sư 。 舉cử 檢kiểm 七thất 非phi 。 全toàn 憑bằng 於ư 七thất 證chứng 。 今kim 在tại 此thử 大đại 僧Tăng 之chi 中trung 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 恭cung 請thỉnh 十thập 師sư 。 登đăng 壇đàn 受thọ 具cụ 。 汝nhữ 等đẳng 各các 各các 。 記ký 取thủ 和hòa 尚thượng 及cập 現hiện 前tiền 諸chư 師sư 相tướng 貌mạo 名danh 字tự 。 不bất 得đắc 忘vong 失thất 。

第đệ 一nhất 位vị (# 上thượng )# 某mỗ (# 下hạ )# 某mỗ 律luật 師sư 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。

右hữu 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

第đệ 二nhị 位vị (# 某mỗ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。

左tả 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

第đệ 三tam 位vị (# 某mỗ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。

右hữu 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

第đệ 四tứ 位vị (# 某mỗ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。

乃nãi 至chí 第đệ 十thập 位vị 。 左tả 右hữu 引dẫn 禮lễ 亦diệc 如như 是thị 舉cử 名danh 示thị 相tương/tướng 。 令linh 諸chư 求cầu 具cụ 者giả 。 一nhất 一nhất 記ký 識thức 分phân 明minh 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát 。 (# 拜bái 已dĩ )# 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

第đệ 二nhị 正chánh 請thỉnh 師sư 法pháp

左tả 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 恭cung 請thỉnh 某mỗ 堂đường 上thượng (# 上thượng )# 某mỗ (# 下hạ )# 某mỗ 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 大đại 德đức 。 為vi 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 願nguyện 大đại 德đức 為vi 我ngã 作tác 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 我ngã 依y 大đại 德đức 。 故cố 得đắc 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。

如như 是thị 至chí 誠thành 三tam 伸thân 請thỉnh 。 三tam 叩khấu 首thủ 。 即tức 一nhất 叩khấu 首thủ 亦diệc 可khả 。

第đệ 一nhất 位vị 和hòa 尚thượng 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 汝nhữ 既ký 殷ân 勤cần 三tam 請thỉnh 。 可khả 爾nhĩ 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 清thanh 淨tịnh 莫mạc 放phóng 逸dật 。 (# 答đáp 云vân )# 。 頂đảnh 戴đái 奉phụng 行hành 。

諸chư 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。 右hữu 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 諸chư 沙Sa 彌Di 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 恭cung 請thỉnh 現hiện 前tiền 諸chư 師sư 。 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 大đại 德đức 。 為vi 羯yết 磨ma 教giáo 授thọ 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 願nguyện 大đại 德đức 為vi 我ngã 作tác 羯yết 磨ma 教giáo 授thọ 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 我ngã 依y 大đại 德đức 。 故cố 得đắc 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 如như 前tiền )# 。

第đệ 二nhị 位vị 羯yết 磨ma 師sư 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 汝nhữ 既ký 殷ân 勤cần 伸thân 請thỉnh 我ngã 現hiện 前tiền 諸chư 師sư 。 為vì 汝nhữ 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 可khả 爾nhĩ 。 汝nhữ 等đẳng 清thanh 淨tịnh 莫mạc 放phóng 逸dật 。 (# 答đáp 云vân )# 。 頂đảnh 戴đái 奉phụng 持trì 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 作tác 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát 。 起khởi 具cụ 。 分phần/phân 班ban 。

諸chư 引dẫn 贊tán 。 仍nhưng 將tương 各các 人nhân 大đại 衣y 次thứ 第đệ 散tán 還hoàn 。 令linh 彼bỉ 自tự 捧phủng 。 十thập 師sư 起khởi 座tòa 。 第đệ 一nhất 師sư 舉cử 云vân 。

南Nam 無mô 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật

佛Phật 號hiệu 方phương 舉cử 。 法Pháp 鼓cổ 大đại 擂# 。 普phổ 眾chúng 同đồng 音âm 。 一nhất 齊tề 朗lãng 誦tụng 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 導đạo 前tiền 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 次thứ 之chi 。 新tân 求cầu 具cụ 沙Sa 彌Di 又hựu 次thứ 之chi 。 以dĩ 三tam 求cầu 具cụ 沙Sa 彌Di 執chấp 香hương 。 一nhất 在tại 第đệ 十thập 師sư 前tiền 。 一nhất 在tại 第đệ 三tam 師sư 前tiền 。 一nhất 在tại 第đệ 一nhất 師sư 前tiền 。 導đạo 前tiền 二nhị 引dẫn 禮lễ 先tiên 至chí 戒giới 壇đàn 左tả 右hữu 對đối 列liệt 。 餘dư 隨tùy 者giả 接tiếp 踵chủng 至chí 已dĩ 。 各các 依y 行hành 次thứ 圍vi 繞nhiễu 壇đàn 之chi 左tả 右hữu 。 及cập 後hậu 三tam 方phương 。 三tam 執chấp 香hương 者giả 。 於ư 壇đàn 前tiền 一nhất 行hành 旁bàng 立lập 。 九cửu 師sư 至chí 香hương 案án 前tiền 兩lưỡng 分phần/phân 序tự 列liệt 。 第đệ 一nhất 師sư 至chí 。 居cư 中trung 向hướng 上thượng 。 法Pháp 鼓cổ 佛Phật 聲thanh 即tức 止chỉ 。 準chuẩn 古cổ 壇đàn 儀nghi 。 登đăng 壇đàn 之chi 始thỉ 。 有hữu 祝chúc 延diên 一nhất 科khoa 。 蓋cái 僧Tăng 弘hoằng 佛Phật 法Pháp 必tất 藉tạ 外ngoại 護hộ 。 故cố 靈linh 山sơn 會hội 上thượng 世Thế 尊Tôn 曾tằng 有hữu 付phó 囑chúc 。 若nhược 違vi 佛Phật 語ngữ 而nhi 負phụ 國quốc 恩ân 者giả 。 恐khủng 教giáo 化hóa 難nạn/nan 昌xương 。 今kim 則tắc 仍nhưng 遵tuân 古cổ 壇đàn 儀nghi 範phạm 。 維duy 那na 作tác 梵Phạm 舉cử 祝chúc 延diên 香hương 讚tán 。 大đại 眾chúng 同đồng 和hòa 。

寶bảo 鼎đỉnh 爇nhiệt 名danh 香hương 。 普phổ 徧biến 十thập 方phương 。 虔kiền 誠thành 奉phụng 獻hiến 法pháp 中trung 王vương 。 端đoan 為vi 皇hoàng 王vương 祝chúc 聖thánh 壽thọ 。 地địa 久cửu 天thiên 長trường/trưởng 。 端đoan 為vi 皇hoàng 王vương 祝chúc 聖thánh 壽thọ 。 地địa 久cửu 天thiên 長trường/trưởng 。

南Nam 無mô 香hương 雲vân 蓋cái 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 三tam 稱xưng )#

第đệ 一nhất 師sư 恭cung 謹cẩn 拈niêm 香hương 三tam 拜bái 。 默mặc 祝chúc 聖thánh 已dĩ 竟cánh 。 次thứ 九cửu 師sư 轉chuyển 下hạ 。 與dữ 第đệ 一nhất 師sư 向hướng 上thượng 並tịnh 列liệt 。 展triển 大đại 具cụ 。 讚tán 禮lễ 三Tam 寶Bảo 。 第đệ 一nhất 師sư 先tiên 聲thanh 。 九cửu 師sư 同đồng 讚tán 。

稽khể 首thủ 禮lễ 諸chư 佛Phật 。 及cập 法pháp 賢hiền 聖thánh 僧Tăng (# 十thập 師sư 一nhất 拜bái 大đại 眾chúng 接tiếp 和hòa )# 。

今kim 演diễn 毗Tỳ 尼Ni 法pháp 。 續tục 僧Tăng 伽già 命mạng 脈mạch (# 如như 前tiền )# 。

正Chánh 法Pháp 得đắc 久cửu 住trụ 。 三tam 乘thừa 果quả 不bất 絕tuyệt (# 大đại 眾chúng 接tiếp 和hòa 師sư 拜bái 起khởi 具cụ )# 。

將tương 登đăng 清thanh 淨tịnh 壇đàn 。 願nguyện 證chứng 盟minh 所sở 說thuyết (# 眾chúng 和hòa 十thập 師sư 合hợp 掌chưởng 問vấn 訊tấn )# 。

十thập 師sư 讚tán 禮lễ 三tam 拜bái 畢tất 。 維duy 那na 舉cử 大đại 悲bi 咒chú 。 大đại 眾chúng 齊tề 聲thanh 同đồng 誦tụng 。 第đệ 十thập 師sư 先tiên 轉chuyển 身thân 從tùng 東đông 南nam 向hướng 西tây 繞nhiễu 壇đàn 。 次thứ 九cửu 師sư 。 次thứ 八bát 師sư 。 乃nãi 至chí 第đệ 一nhất 師sư 末mạt 行hành 。 繞nhiễu 三tam 匝táp 已dĩ 。 脫thoát 履lý 復phục 從tùng 西tây 陞thăng 第đệ 二nhị 級cấp 向hướng 西tây 北bắc 繞nhiễu 一nhất 匝táp 。 至chí 南nam 陞thăng 第đệ 三tam 級cấp 第đệ 一nhất 師sư 面diện 南nam 而nhi 立lập 。 九cửu 師sư 面diện 北bắc 而nhi 立lập 。 九cửu 師sư 向hướng 第đệ 一nhất 師sư 三tam 拜bái (# 答đáp 禮lễ 準chuẩn 前tiền 可khả 知tri )# 。 第đệ 一nhất 師sư 先tiên 聲thanh 。 九cửu 師sư 同đồng 和hòa 。 餘dư 眾chúng 默mặc 然nhiên 。

持trì 戒giới 清thanh 淨tịnh 如như 滿mãn 月nguyệt 。 身thân 口khẩu 皎hiệu 潔khiết 無vô 瑕hà 穢uế 。

大đại 眾chúng 和hòa 合hợp 無vô 疑nghi 諍tranh 。 是thị 乃nãi 可khả 得đắc 同đồng 授thọ 戒giới 。

十thập 師sư 和hòa 合hợp 三tam 禮lễ 舉cử 偈kệ 竟cánh 。 第đệ 一nhất 師sư 居cư 中trung 座tòa 而nhi 坐tọa 。 羯yết 磨ma 師sư 居cư 左tả 首thủ 座tòa 。 教giáo 授thọ 師sư 居cư 右hữu 首thủ 座tòa 。 七thất 證chứng 師sư 左tả 右hữu 順thuận 次thứ 各các 就tựu 座tòa 。

第đệ 三tam 壇đàn 主chủ 白bạch 法Pháp

(# 壇đàn 主chủ 即tức 第đệ 一nhất 師sư 和hòa 尚thượng 是thị 也dã 。 以dĩ 白bạch 壇đàn 上thượng 九cửu 師sư )# 。

法Pháp 音âm 罕# 遇ngộ 。 戒giới 德đức 難nan 思tư 。 能năng 超siêu 凡phàm 鄙bỉ 穢uế 流lưu 。 可khả 入nhập 聖thánh 賢hiền 寶bảo 位vị 。 為vi 師sư 為vi 匠tượng 誠thành 易dị 誠thành 難nạn/nan 。 爐lô 韛bị 弘hoằng 開khai 人nhân 根căn 須tu 鍊luyện 。 受thọ 持trì 禁cấm 戒giới 。 衣y 鉢bát 應ưng 嚴nghiêm 。 如như 無vô 衣y 鉢bát 莫mạc 容dung 缺khuyết 借tá 。 前tiền 言ngôn 重trọng/trùng 難nạn/nan 。 後hậu 列liệt 輕khinh 遮già 。 問vấn 若nhược 不bất 解giải 不bất 知tri 。 勤cần 勞lao 徒đồ 設thiết 。 信tín 其kỳ 實thật 語ngữ 實thật 答đáp 。 陶đào 誘dụ 得đắc 方phương 。 令linh 發phát 上thượng 品phẩm 真chân 誠thành 。 要yếu 期kỳ 塵trần 境cảnh 。 圖đồ 使sử 十thập 方phương 善thiện 法Pháp 。 灌quán 注chú 身thân 心tâm 。 五ngũ 分phần/phân 基cơ 成thành 。 三Tam 身Thân 體thể 具cụ 。 當đương 須tu 同đồng 志chí 。 願nguyện 勿vật 異dị 緣duyên 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 謹cẩn 白bạch 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 人nhân 各các 照chiếu 位vị 。 依y 次thứ 排bài 班ban 。

左tả 右hữu 為vi 首thủ 沙Sa 彌Di 從tùng 上thượng 而nhi 下hạ 。 餘dư 者giả 雁nhạn 行hành 相tương 隨tùy 。 至chí 壇đàn 前tiền 面diện 。 分phần/phân 班ban 順thuận 次thứ 立lập 定định 。 諸chư 引dẫn 贊tán 將tương 彼bỉ 等đẳng 所sở 捧phủng 大đại 衣y 暫tạm 為vi 接tiếp 持trì 。 以dĩ 便tiện 作tác 禮lễ 。

上thượng 香hương (# 執chấp 香hương 三tam 人nhân 齊tề 轉chuyển 朝triêu 上thượng 一nhất 舉cử 具cụ 儀nghi 並tịnh 進tiến 長trường 跪quỵ 插sáp 向hướng 爐lô 中trung )# 。 復phục 位vị 。 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 問vấn 訊tấn 。 展triển 大đại 具cụ 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

壇đàn 主chủ 撫phủ 尺xích 云vân 。

眾chúng 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 今kim 者giả 集tập 僧Tăng 登đăng 壇đàn 。 如như 律luật 作tác 法pháp 。 理lý 當đương 先tiên 祈kỳ 。

三Tam 寶Bảo 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 次thứ 屈khuất 萬vạn 靈linh 。 威uy 神thần 鎮trấn 衛vệ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 隨tùy 我ngã 音âm 聲thanh 。 作tác 觀quán 三tam 請thỉnh 。

十thập 師sư 一nhất 齊tề 起khởi 座tòa 。 至chí 誠thành 運vận 想tưởng 作tác 梵Phạm 。 壇đàn 主chủ 拈niêm 香hương 。 佛Phật 及cập 諸chư 天thiên 一nhất 一nhất 三tam 請thỉnh 。 求cầu 具cụ 沙Sa 彌Di 隨tùy 其kỳ 所sở 請thỉnh 一nhất 一nhất 三tam 拜bái 。 須tu 知tri 能năng 所sở 空không 寂tịch 。 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 娑sa 婆bà 教giáo 主chủ 。 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 西tây 方phương 接tiếp 引dẫn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 當đương 來lai 下hạ 生sanh 。 彌Di 勒Lặc 尊tôn 佛Phật 。 盡tận 虗hư 空không 。 徧biến 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 證chứng 盟minh 受thọ 戒giới 。

如như 是thị 請thỉnh 已dĩ 。 眾chúng 齊tề 一nhất 拜bái 。 復phục 起khởi 合hợp 掌chưởng 作tác 觀quán 而nhi 立lập 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

大đại 小tiểu 二Nhị 乘Thừa 。 毗Tỳ 尼Ni 律luật 藏tạng 。 五ngũ 篇thiên 三tam 聚tụ 。 解giải 脫thoát 木mộc 叉xoa 。 十thập 二nhị 分phần 經kinh 。 權quyền 實thật 教giáo 典điển 。 離ly 欲dục 真chân 淨tịnh 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 寶bảo 。 惟duy 願nguyện 一nhất 心tâm 。 歸quy 命mạng 頂đảnh 禮lễ (# 如như 前tiền )# 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

觀quán 音âm 。 勢thế 至chí 。 文Văn 殊Thù 。 普phổ 賢hiền 。 清thanh 淨tịnh 海hải 眾chúng 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 律luật 藏tạng 會hội 上thượng 。 優ưu 波ba 離ly 尊tôn 者giả 。 西tây 天thiên 東đông 土thổ/độ 。 歷lịch 代đại 祖tổ 師sư 。 傳truyền 南nam 山sơn 宗tông 。 諸chư 大đại 律luật 師sư 。 中trung 興hưng 律luật 祖tổ 。 慧tuệ 雲vân 馨hinh 公công 大đại 和hòa 尚thượng (# 此thử 下hạ 復phục 續tục 入nhập 座tòa 上thượng 師sư 之chi 得đắc 戒giới 本bổn 師sư 和hòa 尚thượng 諱húy )# 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 證chứng 盟minh 受thọ 戒giới 。 (# 如như 前tiền )# 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

光quang 明minh 會hội 上thượng 。 寄ký 位vị 諸chư 天thiên 。 梵Phạm 釋Thích 四Tứ 王Vương 。 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 伽già 藍lam 土thổ/độ 地địa 。 護hộ 戒giới 神thần 王vương 。 金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 。 幽u 顯hiển 靈linh 祇kỳ 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 鎮trấn 壇đàn 護hộ 戒giới 。

如như 是thị 伸thân 請thỉnh 已dĩ 畢tất 。 十thập 師sư 仍nhưng 就tựu 座tòa 。 跏già 趺phu 而nhi 坐tọa 。 諸chư 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 各các 復phục 長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。

第đệ 四tứ 安an 受thọ 戒giới 者giả 所sở 在tại

佛Phật 言ngôn 。

受thọ 戒giới 之chi 人nhân 不bất 得đắc 在tại 空không 隱ẩn 。 離ly 見kiến 聞văn 處xứ 。 若nhược 界giới 外ngoại 。 和hòa 尚thượng 及cập 足túc 數số 人nhân 亦diệc 爾nhĩ (# 足túc 數số 人nhân 即tức 壇đàn 上thượng 九cửu 師sư )# 。 當đương 安an 受thọ 戒giới 者giả 。 眼nhãn 見kiến 耳nhĩ 不bất 聞văn 處xứ 。

壇đàn 主chủ 撫phủ 尺xích 云vân 。

通thông 啟khải

三Tam 寶Bảo 已dĩ 竟cánh 。 諸chư 引dẫn 禮lễ 將tương 彼bỉ 求cầu 具cụ 沙Sa 彌Di 等đẳng 。 安an 置trí 眼nhãn 見kiến 耳nhĩ 不bất 聞văn 處xứ 立lập 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 一nhất 拜bái 起khởi 具cụ 。 分phần/phân 班ban (# 諸chư 引dẫn 贊tán 仍nhưng 將tương 大đại 衣y 散tán 還hoàn 令linh 各các 自tự 捧phủng 之chi )# 。 汝nhữ 等đẳng 隨tùy 我ngã 音âm 聲thanh 。 一nhất 齊tề 念niệm 佛Phật 出xuất 壇đàn 。

壇đàn 下hạ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 出xuất 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 在tại 前tiền 。 口khẩu 稱xưng 佛Phật 號hiệu 。 諸chư 沙Sa 彌Di 手thủ 捧phủng 大đại 衣y 。 同đồng 音âm 齊tề 誦tụng 。 左tả 右hữu 相tương 對đối 隨tùy 後hậu 而nhi 行hành 。 出xuất 壇đàn 外ngoại 安an 之chi 得đắc 所sở 。

第đệ 五ngũ 差sai 教giáo 授thọ 法pháp

時thời 有hữu 受thọ 戒giới 者giả 。 將tương 至chí 界giới 外ngoại 脫thoát 衣y 看khán 。 稽khể 留lưu 受thọ 戒giới 事sự 。 佛Phật 言ngôn 不bất 應ưng 爾nhĩ 。 自tự 今kim 已dĩ 去khứ 。 先tiên 問vấn 十thập 三tam 難nạn/nan 事sự 。 然nhiên 後hậu 受thọ 戒giới 。

壇đàn 主chủ 撫phủ 尺xích 云vân 。

僧Tăng 集tập 否phủ/bĩ 。 (# 維duy 那na 答đáp 云vân )# 僧Tăng 已dĩ 集tập 。 (# 問vấn )# 和hòa 合hợp 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 和hòa 合hợp 。 (# 問vấn )# 未vị 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 者giả 出xuất 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 已dĩ 出xuất 。 (# 問vấn )# 僧Tăng 今kim 和hòa 合hợp 。 何hà 所sở 作tác 為vi 。 (# 答đáp )# 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 羯yết 磨ma 。 (# 壇đàn 主chủ 鳴minh 尺xích 云vân )# 既ký 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 今kim 此thử 眾chúng 中trung 。 誰thùy 能năng 作tác 教giáo 授thọ 師sư 。 往vãng 屏bính 處xứ 與dữ 諸chư 沙Sa 彌Di 問vấn 難nạn/nan 。 (# 第đệ 三tam 師sư 於ư 本bổn 座tòa 合hợp 掌chưởng 答đáp 云vân )# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 堪kham 能năng 。 (# 壇đàn 主chủ 云vân )# 長trưởng 老lão 既ký 能năng 。 眾chúng 中trung 羯yết 磨ma 師sư 單đơn 白bạch 羯yết 磨ma 。 差sai 教giáo 授thọ 師sư 下hạ 壇đàn 問vấn 難nạn/nan 。 羯yết 磨ma 師sư 在tại 本bổn 座tòa 。 叉xoa 手thủ 白bạch 云vân 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 彼bỉ 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 。 為vi 教giáo 授thọ 師sư 。 白bạch 如như 是thị 。 作tác 白bạch 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 七thất 證chứng 師sư 在tại 本bổn 座tòa 合hợp 掌chưởng 同đồng 聲thanh 。 應ưng 云vân )# 成thành 。

七thất 師sư 齊tề 答đáp 成thành 者giả 。 謂vị 人nhân 法pháp 事sự 三tam 。 皆giai 如như 律luật 如như 法Pháp 。 如như 佛Phật 所sở 教giáo 。 此thử 謂vị 稱xưng 量lượng 得đắc 宜nghi 。 辦biện 事sự 克khắc 就tựu 。 若nhược 一nhất 不bất 如như 律luật 。 設thiết 答đáp 成thành 者giả 。 則tắc 事sự 無vô 成thành 濟tế 。 七thất 證chứng 犯phạm 罪tội 。 一nhất 字tự 之chi 司ty 。 任nhậm 實thật 非phi 輕khinh 。 今kim 既ký 羯yết 磨ma 成thành 已dĩ 。 教giáo 授thọ 師sư 即tức 當đương 起khởi 座tòa 。 作tác 禮lễ 壇đàn 主chủ 三tam 拜bái 。 轉chuyển 身thân 從tùng 南nam 下hạ 第đệ 二nhị 級cấp 。 向hướng 西tây 南nam 繞nhiễu 至chí 東đông 北bắc 下hạ 第đệ 三tam 級cấp 。 著trước 履lý 繞nhiễu 至chí 正chánh 南nam 。 朝triêu 壇đàn 上thượng 叉xoa 手thủ 一nhất 問vấn 訊tấn 。 從tùng 西tây 南nam 而nhi 出xuất 詣nghệ 屏bính 問vấn 所sở 。

第đệ 六lục 教giáo 授thọ 出xuất 眾chúng 問vấn 難nạn/nan 法pháp

師sư 到đáo 屏bính 處xứ 。 就tựu 座tòa 而nhi 坐tọa 。 鳴minh 尺xích 一nhất 聲thanh 。 一nhất 引dẫn 贊tán 大đại 德đức 將tương 三tam 受thọ 具cụ 沙Sa 彌Di 至chí 師sư 前tiền 。 接tiếp 彼bỉ 所sở 捧phủng 大đại 衣y 。 令linh 三tam 禮lễ 長trường 跪quỵ 。 復phục 還hoàn 彼bỉ 衣y 。 引dẫn 贊tán 卻khước 離ly 見kiến 聞văn 。

師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 壇đàn 上thượng 諸chư 師sư 作tác 法pháp 。 差sai 我ngã 下hạ 來lai 問vấn 汝nhữ 三tam 人nhân 遮già 難nạn/nan 。 汝nhữ 莫mạc 恐khủng 怖bố 。 須tu 臾du 之chi 間gian 。 令linh 汝nhữ 三tam 人nhân 陞thăng 於ư 寶bảo 壇đàn 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 成thành 大đại 比Bỉ 丘Khâu 。 入nhập 三Tam 寶Bảo 數số 。 此thử 非phi 小tiểu 緣duyên 。 當đương 生sanh 慶khánh 幸hạnh 。

夫phu 戒giới 者giả 。 乃nãi 菩Bồ 提Đề 之chi 根căn 本bổn 。 聖thánh 道Đạo 之chi 鎡# 基cơ 。 佛Phật 世thế 利lợi 機cơ 契khế 動động 便tiện 感cảm 。 末mạt 世thế 澆kiêu 薄bạc 聖thánh 制chế 從tùng 緣duyên 。 緣duyên 集tập 則tắc 作tác 法pháp 功công 成thành 。 緣duyên 散tán 則tắc 戒giới 德đức 無vô 立lập 。 無vô 作tác 功công 勛# 。 不bất 可khả 見kiến 也dã 。 託thác 緣duyên 定định 其kỳ 有hữu 無vô 。 三tam 衣y 一nhất 鉢bát 是thị 汝nhữ 三tam 人nhân 得đắc 戒giới 之chi 正chánh 緣duyên 。 我ngã 於ư 未vị 問vấn 遮già 難nạn/nan 之chi 前tiền 。 先tiên 與dữ 汝nhữ 說thuyết 衣y 鉢bát 名danh 相tướng 。 (# 師sư 指chỉ 示thị 彼bỉ 身thân 所sở 著trước 五ngũ 七thất 二nhị 衣y 及cập 手thủ 捧phủng 之chi 大đại 衣y 云vân )# 此thử 是thị 安an 陀đà 會hội 。 此thử 是thị 鬱uất 多đa 羅la 僧Tăng 。 此thử 是thị 僧Tăng 伽già 黎lê 。 此thử 是thị 鉢bát 多đa 羅la 。 然nhiên 此thử 衣y 鉢bát 乃nãi 恆Hằng 沙sa 諸chư 佛Phật 之chi 標tiêu 誌chí 。 聖thánh 賢hiền 沙Sa 門Môn 之chi 軌quỹ 儀nghi 。 西tây 天thiên 九cửu 十thập 六lục 種chủng 。 外ngoại 道đạo 尚thượng 不bất 識thức 其kỳ 名danh 字tự 。 惟duy 佛Phật 一nhất 人nhân 示thị 此thử 。 未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp 。 汝nhữ 今kim 得đắc 獲hoạch 受thọ 持trì 。 當đương 須tu 珍trân 敬kính 愛ái 護hộ 。 今kim 此thử 衣y 鉢bát 是thị 汝nhữ 自tự 己kỷ 有hữu 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 有hữu 。 (# 師sư 云vân )# 既ký 有hữu 甚thậm 善thiện 。 應ưng 當đương 受thọ 持trì 披phi 著trước 。

諸chư 部bộ 律luật 中trung 。 亦diệc 即tức 加gia 法pháp 受thọ 。 其kỳ 五ngũ 七thất 二nhị 衣y 。 於ư 受thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 。 時thời 曾tằng 令linh 權quyền 著trước 。 今kim 唯duy 大đại 衣y 未vị 受thọ 。 一nhất 引dẫn 贊tán 呼hô 彼bỉ 三tam 人nhân 。 叩khấu 首thủ 起khởi 立lập 於ư 側trắc 。 先tiên 一nhất 沙Sa 彌Di 近cận 前tiền 。 捧phủng 衣y 對đối 師sư 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 云vân 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 。 此thử 僧Tăng 伽già 黎lê 二nhị 十thập 五ngũ 條điều 衣y 受thọ 。 四tứ 長trường/trưởng 一nhất 短đoản 。 割cát 截tiệt 衣y 持trì 。 (# 三tam 說thuyết 師sư 答đáp 云vân )# 善thiện (# 九cửu 品phẩm 大đại 衣y 隨tùy 品phẩm 而nhi 受thọ )# 。

已dĩ 受thọ 竟cánh 者giả 。 過quá 一nhất 旁bàng 口khẩu 誦tụng 偈kệ 咒chú 。 齊tề 整chỉnh 著trước 衣y 。 彼bỉ 未vị 受thọ 者giả 。 一nhất 一nhất 對đối 師sư 。 亦diệc 如như 是thị 受thọ 。 著trước 衣y 既ký 畢tất 。 同đồng 向hướng 師sư 前tiền 一nhất 拜bái 。 長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 沙Sa 彌Di 諦đế 聽thính 。 汝nhữ 從tùng 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 起khởi 虗hư 妄vọng 心tâm 欺khi 誑cuống 賢hiền 聖thánh 。 沈trầm 沒một 生sanh 死tử 。 無vô 解giải 脫thoát 期kỳ 。 今kim 既ký 投đầu 佛Phật 出xuất 家gia 。 為vi 佛Phật 弟đệ 子tử 。 受thọ 佛Phật 禁cấm 戒giới 。 出xuất 生sanh 死tử 津tân 。 務vụ 要yếu 斷đoạn 虗hư 妄vọng 根căn 。 行hành 真chân 實thật 道đạo 。 今kim 正chánh 是thị 至chí 誠thành 時thời 。 實thật 語ngữ 時thời 。 我ngã 問vấn 汝nhữ 等đẳng 重trọng/trùng 難nạn/nan 輕khinh 遮già 。 汝nhữ 當đương 諦đế 審thẩm 此thử 身thân 。 有hữu 則tắc 言ngôn 有hữu 。 無vô 則tắc 言ngôn 無vô 。 汝nhữ 三tam 人nhân 不bất 犯phạm 邊biên 罪tội 耶da 。 (# 答đáp 云vân )# 無vô 。 (# 師sư 應ưng 語ngữ 云vân )# 量lượng 汝nhữ 三tam 人nhân 乍sạ 入nhập 道đạo 門môn 。 不bất 識thức 此thử 罪tội 之chi 名danh 。 謂vị 曾tằng 受thọ 佛Phật 戒giới 已dĩ 。 於ư 婬dâm 殺sát 盜đạo 妄vọng 四tứ 重trọng 戒giới 中trung 。 隨tùy 犯phạm 一nhất 戒giới 。 即tức 漂phiêu 棄khí 佛Phật 海hải 邊biên 外ngoại 。 故cố 名danh 邊biên 罪tội 。 汝nhữ 不bất 有hữu 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

凡phàm 問vấn 難nan 有hữu 無vô 。 意ý 在tại 相tương/tướng 解giải 。 故cố 中trung 邊biên 不bất 相tương 領lãnh 解giải 。 尚thượng 不bất 能năng 成thành 其kỳ 捨xả 戒giới 。 今kim 雖tuy 問vấn 而nhi 不bất 識thức 者giả 。 與dữ 不bất 問vấn 無vô 別biệt 。 律luật 云vân 。 不bất 成thành 受thọ 戒giới 。 故cố 下hạ 皆giai 類loại 此thử 。 可khả 以dĩ 知tri 之chi 。

汝nhữ 白bạch 衣y 時thời 。 沙Sa 彌Di 時thời 。 污ô 淨tịnh 行hạnh 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 白bạch 衣y 時thời 。 沙Sa 彌Di 時thời 。 盜đạo 聽thính 眾chúng 僧Tăng 說thuyết 戒giới 。 詐trá 稱xưng 比Bỉ 丘Khâu 。 受thọ 人nhân 恭cung 敬kính 。 利lợi 養dưỡng 禮lễ 拜bái 。 名danh 為vi 賊tặc 住trụ 。 賊tặc 住trụ 之chi 人nhân 佛Phật 不bất 許hứa 度độ 。 汝nhữ 非phi 此thử 人nhân 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 外ngoại 道đạo 。 投đầu 佛Phật 出xuất 家gia 。 受thọ 佛Phật 戒giới 已dĩ 。 還hoàn 歸quy 外ngoại 道đạo 。 今kim 復phục 重trùng 來lai 受thọ 戒giới 。 此thử 人nhân 志chí 性tánh 不bất 定định 。 名danh 為vi 破phá 內nội 外ngoại 道đạo 。 非phi 佛Phật 法Pháp 器khí 。 佛Phật 不bất 許hứa 度độ 。 汝nhữ 非phi 此thử 人nhân 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 生sanh (# 謂vị 人nhân 從tùng 生sanh 來lai 。 男nam 根căn 不bất 具cụ 。 是thị 名danh 生sanh 不bất 男nam )# 犍kiền (# 謂vị 人nhân 以dĩ 刀đao 去khứ 男nam 根căn 。 是thị 名danh 犍kiền 不bất 男nam )# 妒đố (# 謂vị 男nam 根căn 似tự 無vô 。 見kiến 他tha 行hành 婬dâm 因nhân 生sanh 妒đố 心tâm 。 遂toại 感cảm 有hữu 根căn 。 是thị 名danh 妒đố 不bất 男nam )# 變biến (# 謂vị 能năng 變biến 現hiện 也dã 。 遇ngộ 男nam 則tắc 變biến 為vi 女nữ 。 遇ngộ 女nữ 則tắc 變biến 為vi 男nam 。 是thị 名danh 變biến 不bất 男nam )# 半bán (# 謂vị 半bán 月nguyệt 能năng 男nam 半bán 月nguyệt 不bất 能năng 男nam 。 是thị 名danh 半bán 不bất 男nam )# 五ngũ 種chủng 人nhân 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 弑# 父phụ 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 弑# 母mẫu 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 弑# 阿A 羅La 漢Hán 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 惡ác 心tâm 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 諸chư 天thiên 鬼quỷ 神thần 等đẳng 。 變biến 為vi 人nhân 形hình 。 而nhi 來lai 受thọ 戒giới 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 龍long 畜súc 等đẳng 能năng 變biến 化hóa 者giả 。 化hóa 為vi 人nhân 形hình 。 而nhi 來lai 受thọ 戒giới 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 三tam 人nhân 身thân 中trung 各các 不bất 佩bội 帶đái 男nam 女nữ 二nhị 形hình 。 此thử 正chánh 乖quai 道đạo 器khí 。 汝nhữ 今kim 有hữu 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 此thử 十thập 三tam 重trọng/trùng 難nạn/nan 既ký 無vô 。 我ngã 今kim 更cánh 問vấn 汝nhữ 十thập 六lục 輕khinh 遮già 。 仍nhưng 如như 前tiền 一nhất 一nhất 實thật 答đáp 。

諸chư 沙Sa 彌Di 。 汝nhữ 三tam 人nhân 出xuất 家gia 已dĩ 來lai 。 各các 各các 訓huấn 導đạo 。 是thị 何hà 法pháp 名danh 。 (# 各các 答đáp 名danh 已dĩ )# 此thử 是thị 汝nhữ 三tam 人nhân 入nhập 道đạo 之chi 法pháp 名danh 。 一nhất 生sanh 之chi 稱xưng 呼hô 。 從tùng 今kim 受thọ 戒giới 而nhi 去khứ 。 凡phàm 見kiến 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 同đồng 壇đàn 尊tôn 證chứng 。 上thượng 中trung 下hạ 座tòa 。 及cập 宰tể 官quan 長trưởng 者giả 。 朋bằng 友hữu 知tri 識thức 。 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 之chi 前tiền 。 皆giai 當đương 稱xưng 此thử 兩lưỡng 字tự 法pháp 名danh 。 不bất 得đắc 言ngôn 你nễ 我ngã 某mỗ 甲giáp 小tiểu 僧Tăng 之chi 稱xưng 。

汝nhữ 三tam 人nhân 今kim 日nhật 壇đàn 上thượng 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 是thị 誰thùy 。 (# 答đáp 云vân )# 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ 大đại 和hòa 尚thượng 。 (# 師sư 云vân )# 此thử 是thị (# 某mỗ )# 寺tự (# 某mỗ )# 律luật 師sư 。 是thị 汝nhữ 三tam 人nhân 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 梵Phạn 語ngữ 和hòa 尚thượng 。 此thử 云vân 力lực 生sanh 。 三tam 乘thừa 道Đạo 力lực 。 五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 。 皆giai 藉tạ 此thử 師sư 威uy 力lực 而nhi 生sanh 。 故cố 云vân 力lực 生sanh 。 又hựu 云vân 依y 學học 。 謂vị 依y 隨tùy 此thử 師sư 。 學học 出xuất 世thế 法pháp 。 故cố 云vân 依y 學học 。 今kim 日nhật 受thọ 戒giới 。 若nhược 無vô 此thử 師sư 。 戒giới 無vô 從tùng 發phát 。 汝nhữ 當đương 記ký 取thủ 和hòa 尚thượng 尊tôn 名danh 。 認nhận 取thủ 和hòa 尚thượng 慈từ 相tương/tướng 。 若nhược 不bất 記ký 得đắc 名danh 字tự 相tướng 貌mạo 。 受thọ 戒giới 不phủ 得đắc 戒giới 。 從tùng 今kim 已dĩ 去khứ 。 凡phàm 遇ngộ 節tiết 臘lạp 結kết 制chế 解giải 制chế 。 當đương 須tu 懷hoài 香hương 禮lễ 拜bái 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 若nhược 遇ngộ 路lộ 途đồ 遙diêu 遠viễn 不bất 能năng 侍thị 詣nghệ 。 當đương 以dĩ 焚phần 香hương 遙diêu 空không 稱xưng 名danh 致trí 敬kính 。 不bất 得đắc 慢mạn 意ý 。

汝nhữ 三tam 人nhân 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 已dĩ 滿mãn 。

衣y 鉢bát 具cụ 足túc 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 具cụ 足túc 。

父phụ 母mẫu 聽thính 汝nhữ 出xuất 家gia 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 聽thính 。

汝nhữ 不bất 負phụ 人nhân 錢tiền 債trái 。 作tác 不bất 還hoàn 心tâm 而nhi 來lai 受thọ 戒giới 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 他tha 家gia 下hạ 使sử 人nhân 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 當đương 朝triêu 有hữu 名danh 有hữu 祿lộc 官quan 人nhân 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 非phi 。

汝nhữ 是thị 丈trượng 夫phu 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 是thị 丈trượng 夫phu 。

本bổn 律luật 云vân 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 者giả 。 能năng 耐nại 寒hàn 熱nhiệt 風phong 雨vũ 。 饑cơ 渴khát 持trì 戒giới 一nhất 食thực 。 忍nhẫn 惡ác 言ngôn 及cập 毒độc 蟲trùng 。 是thị 丈trượng 夫phu 位vị 。

既ký 是thị 丈trượng 夫phu 。 又hựu 要yếu 無vô 病bệnh 。 一nhất 疥giới 癩lại 。 二nhị 癰ung 疽thư 。 三tam 白bạch 癩lại 。 四tứ 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 五ngũ 顛điên 狂cuồng 。 汝nhữ 果quả 無vô 如như 是thị 五ngũ 病bệnh 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 無vô 。

時thời 有hữu 此thử 五ngũ 種chủng 病bệnh 人nhân 。 求cầu 耆kỳ 婆bà 治trị 。 耆kỳ 云vân 。 我ngã 唯duy 醫y 王vương 。 及cập 佛Phật 弟đệ 子tử 。 彼bỉ 思tư 已dĩ 即tức 。 出xuất 家gia 受thọ 具cụ 。 復phục 就tựu 治trị 之chi 。 病bệnh 好hảo/hiếu 罷bãi 道đạo 還hoàn 家gia 。 路lộ 逢phùng 耆kỳ 婆bà 問vấn 知tri 白bạch 佛Phật 。 故cố 制chế 不bất 聽thính 。 若nhược 準chuẩn 律luật 中trung 。 凡phàm 身thân 相tướng 不bất 具cụ 有hữu 辱nhục 大đại 僧Tăng 者giả 皆giai 不bất 聽thính 。 今kim 但đãn 問vấn 最tối 後hậu 制chế 以dĩ 攝nhiếp 廣quảng 遮già 也dã 。

沙Sa 彌Di 等đẳng 。 我ngã 今kim 於ư 此thử 問vấn 汝nhữ 。 少thiểu 閒gian/nhàn 壇đàn 上thượng 眾chúng 師sư 之chi 前tiền 亦diệc 如như 是thị 問vấn 。 汝nhữ 如như 此thử 答đáp 我ngã 。 少thiểu 閒gian/nhàn 壇đàn 上thượng 眾chúng 師sư 之chi 前tiền 。 亦diệc 如như 是thị 答đáp 。 汝nhữ 等đẳng 隨tùy 我ngã 而nhi 行hành 。 待đãi 我ngã 先tiên 至chí 僧Tăng 中trung 作tác 白bạch 。 僧Tăng 若nhược 默mặc 然nhiên 允duẫn 可khả 。 我ngã 以dĩ 手thủ 招chiêu 之chi 時thời 。 汝nhữ 等đẳng 即tức 當đương 進tiến 壇đàn 。

引dẫn 贊tán 呼hô 三tam 沙Sa 彌Di 。 一nhất 拜bái 起khởi 立lập 於ư 旁bàng 。 教giáo 授thọ 師sư 起khởi 座tòa 出xuất 位vị 前tiền 行hành 。 三tam 沙Sa 彌Di 次thứ 第đệ 隨tùy 師sư 後hậu 行hành 。 將tương 近cận 戒giới 壇đàn 令linh 沙Sa 彌Di 止chỉ 立lập 。 瞻chiêm 觀quán 壇đàn 上thượng 。

第đệ 七thất 白bạch 召triệu 入nhập 眾chúng 法pháp

教giáo 授thọ 師sư 至chí 壇đàn 前tiền 。 立lập 中trung 合hợp 掌chưởng 。 向hướng 上thượng 問vấn 訊tấn 已dĩ 。 作tác 如như 是thị 白bạch 云vân 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 彼bỉ 沙Sa 彌Di (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 已dĩ 問vấn 竟cánh 。 聽thính 將tương 來lai 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 師sư 白bạch 已dĩ 面diện 向hướng 沙Sa 彌Di 招chiêu 手thủ 召triệu 之chi 云vân )# 諸chư 沙Sa 彌Di 。 汝nhữ 等đẳng 來lai 。

沙Sa 彌Di 聞văn 召triệu 。 具cụ 儀nghi 前tiền 行hành 至chí 壇đàn 。 師sư 移di 步bộ 詣nghệ 香hương 案án 之chi 左tả 而nhi 立lập 。 語ngữ 云vân 。

汝nhữ 等đẳng 一nhất 齊tề 近cận 香hương 案án 前tiền 。 (# 到đáo 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ 。 居cư 中trung 者giả 拈niêm 香hương 一nhất 瓣# 。 供cúng 養dường 壇đàn 上thượng 諸chư 師sư 。 (# 拈niêm 香hương 已dĩ )# 一nhất 拜bái 而nhi 起khởi 。 隨tùy 我ngã 登đăng 壇đàn 乞khất 戒giới 。

第đệ 八bát 明minh 乞khất 戒giới 法pháp

教giáo 受thọ 師sư 前tiền 行hành 。 沙Sa 彌Di 隨tùy 後hậu 。 繞nhiễu 至chí 壇đàn 西tây 。 脫thoát 履lý 陞thăng 第đệ 二nhị 級cấp 。 從tùng 西tây 北bắc 繞nhiễu 至chí 正chánh 南nam 陞thăng 第đệ 三tam 級cấp 。 師sư 歸quy 本bổn 座tòa 前tiền 。 合hợp 掌chưởng 而nhi 立lập 。 沙Sa 彌Di 與dữ 師sư 相tương/tướng 去khứ 舒thư 手thủ 及cập 處xứ 。 一nhất 行hành 面diện 北bắc 立lập 定định 。 師sư 教giáo 云vân 。

展triển 大đại 具cụ 。 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 (# 拜bái 已dĩ )# 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

善thiện 男nam 子tử 懇khẩn 切thiết 至chí 誠thành 。 仰ngưỡng 憑bằng 清thanh 眾chúng 求cầu 哀ai 乞khất 戒giới 。 乞khất 戒giới 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 願nguyện 僧Tăng 慈từ 愍mẫn 故cố 。 拔bạt 濟tế 我ngã 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 一nhất 叩khấu 首thủ 畢tất 。 教giáo 授thọ 師sư 就tựu 本bổn 座tòa 而nhi 坐tọa 。

第đệ 九cửu 羯yết 磨ma 師sư 單đơn 白bạch 法Pháp

羯yết 磨ma 師sư 。 於ư 本bổn 座tòa 合hợp 掌chưởng 。 先tiên 作tác 單đơn 白bạch 羯yết 磨ma 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 問vấn 難nạn/nan 。 作tác 如như 是thị 白bạch 云vân 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp 等đẳng )# 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 若nhược 僧Tăng 到đáo 時thời 。 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 問vấn 諸chư 難nạn 事sự 。 白bạch 如như 是thị 。 作tác 白bạch 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 七thất 證chứng 師sư 在tại 本bổn 座tòa 合hợp 掌chưởng 答đáp 云vân )# 成thành 。

第đệ 十thập 正chánh 問vấn 難nạn/nan 法pháp

羯yết 磨ma 師sư 云vân 。

此thử 安an 陀đà 會hội 。 鬱uất 多đa 羅la 僧Tăng 。 僧Tăng 伽già 黎lê 。 鉢bát 多đa 羅la 。 今kim 此thử 衣y 鉢bát 是thị 汝nhữ 三tam 人nhân 有hữu 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 有hữu 。

善thiện 男nam 子tử 諦đế 聽thính 。 今kim 是thị 至chí 誠thành 時thời 。 實thật 語ngữ 時thời 。 今kim 隨tùy 所sở 問vấn 。 汝nhữ 當đương 隨tùy 實thật 而nhi 答đáp 。 僧Tăng 祇kỳ 律luật 云vân 。 若nhược 不bất 實thật 答đáp 。 便tiện 欺khi 誑cuống 諸chư 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 世thế 人nhân 。 及cập 以dĩ 如Như 來Lai 眾chúng 僧Tăng 。 自tự 得đắc 大đại 罪tội 。

汝nhữ 三tam 人nhân 不bất 犯phạm 邊biên 罪tội 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 白bạch 衣y 時thời 。 沙Sa 彌Di 時thời 。 污ô 淨tịnh 行hạnh 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 白bạch 衣y 時thời 。 沙Sa 彌Di 時thời 。 盜đạo 聽thính 大đại 僧Tăng 說thuyết 戒giới 。 詐trá 稱xưng 比Bỉ 丘Khâu 。 受thọ 人nhân 恭cung 敬kính 。 利lợi 養dưỡng 禮lễ 拜bái 。 名danh 為vi 賊tặc 住trụ 。 賊tặc 住trụ 之chi 人nhân 佛Phật 不bất 許hứa 度độ 。 汝nhữ 非phi 此thử 人nhân 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 外ngoại 道đạo 。 投đầu 佛Phật 出xuất 家gia 。 受thọ 佛Phật 戒giới 已dĩ 。 還hoàn 歸quy 外ngoại 道đạo 。 今kim 復phục 重trùng 來lai 受thọ 戒giới 。 此thử 人nhân 志chí 性tánh 不bất 定định 。 名danh 為vi 破phá 內nội 外ngoại 道đạo 。 非phi 佛Phật 法Pháp 器khí 。 佛Phật 不bất 許hứa 度độ 。 汝nhữ 非phi 此thử 人nhân 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 生sanh 犍kiền 妒đố 變biến 半bán 五ngũ 種chủng 不bất 男nam 人nhân 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 弑# 父phụ 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 弑# 母mẫu 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 弑# 阿A 羅La 漢Hán 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 惡ác 心tâm 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 諸chư 天thiên 鬼quỷ 神thần 等đẳng 。 變biến 為vi 人nhân 形hình 。 而nhi 來lai 受thọ 戒giới 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 龍long 畜súc 等đẳng 能năng 變biến 化hóa 者giả 。 化hóa 為vi 人nhân 形hình 。 而nhi 來lai 受thọ 戒giới 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 三tam 人nhân 身thân 中trung 各các 不bất 佩bội 帶đái 男nam 女nữ 二nhị 形hình 。 此thử 正chánh 乖quai 道đạo 器khí 。 汝nhữ 今kim 有hữu 耶da 。 (# 答đáp )# 非phi 。

善thiện 男nam 子tử 。 此thử 十thập 三tam 重trọng/trùng 難nạn/nan 既ký 無vô 。 我ngã 今kim 更cánh 問vấn 汝nhữ 十thập 六lục 輕khinh 遮già 。

汝nhữ 三tam 人nhân 出xuất 家gia 已dĩ 來lai 。 各các 各các 訓huấn 導đạo 。 是thị 何hà 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 名danh 已dĩ )# 汝nhữ 三tam 人nhân 今kim 日nhật 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 是thị 誰thùy 。 (# 答đáp )# 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ 大đại 和hòa 尚thượng 。

汝nhữ 三tam 人nhân 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 已dĩ 滿mãn 。

衣y 鉢bát 具cụ 足túc 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 具cụ 足túc 。

父phụ 母mẫu 聽thính 汝nhữ 出xuất 家gia 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 聽thính 。

汝nhữ 不bất 負phụ 人nhân 錢tiền 債trái 。 作tác 不bất 還hoàn 心tâm 而nhi 來lai 受thọ 戒giới 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 無vô 。

汝nhữ 非phi 他tha 家gia 下hạ 使sử 人nhân 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 非phi 。

汝nhữ 非phi 當đương 朝triêu 有hữu 名danh 有hữu 祿lộc 官quan 人nhân 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 非phi 。

不bất 是thị 丈trượng 夫phu 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 是thị 丈trượng 夫phu 。

既ký 是thị 丈trượng 夫phu 又hựu 要yếu 無vô 病bệnh 。 一nhất 疥giới 癩lại 。 二nhị 癰ung 疽thư 。 三tam 白bạch 癩lại 。 四tứ 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 五ngũ 顛điên 狂cuồng 。 汝nhữ 果quả 無vô 如như 是thị 五ngũ 病bệnh 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 無vô 。

第đệ 十thập 一nhất 明minh 授thọ 戒giới 體thể 法pháp

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 前tiền 無vô 重trọng/trùng 難nạn/nan 。 後hậu 無vô 輕khinh 遮già 。 甚thậm 是thị 淨tịnh 器khí 。 眾chúng 僧Tăng 同đồng 慶khánh 當đương 授thọ 汝nhữ 戒giới 。 但đãn 深thâm 戒giới 上thượng 善thiện 。 廣quảng 周chu 法Pháp 界Giới 。 量lượng 等đẳng 虗hư 空không 。 今kim 欲dục 進tiến 受thọ 。 要yếu 須tu 緣duyên 境cảnh 發phát 心tâm 。 心tâm 境cảnh 相tướng 容dung 。 方phương 發phát 無vô 作tác 。 薩tát 婆bà 多đa 論luận 云vân 。 凡phàm 欲dục 受thọ 戒giới 。 先tiên 與dữ 說thuyết 法Pháp 。 引dẫn 導đạo 開khai 解giải 。 汝nhữ 三tam 人nhân 從tùng 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 於ư 一nhất 切thiết 境cảnh 。 上thượng 造tạo 諸chư 惡ác 業nghiệp 。 惡ác 徧biến 法Pháp 界Giới 。 今kim 欲dục 受thọ 戒giới 翻phiên 前tiền 惡ác 境cảnh 。 並tịnh 起khởi 善thiện 心tâm 。 故cố 戒giới 法pháp 所sở 因nhân 還hoàn 徧biến 法Pháp 界Giới 。 故cố 我ngã 如Như 來Lai 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 造tạo 無vô 邊biên 之chi 業nghiệp 。 制chế 無vô 邊biên 之chi 戒giới 。 戒giới 隨tùy 所sở 制chế 。 故cố 須tu 緣duyên 境cảnh 。 境cảnh 量lượng 雖tuy 多đa 。 舉cử 要yếu 而nhi 言ngôn 。 不bất 出xuất 乎hồ 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 情tình 境cảnh 。 二nhị 者giả 非phi 情tình 境cảnh 。 言ngôn 情tình 境cảnh 者giả 。 上thượng 至chí 諸chư 佛Phật 。 下hạ 至chí 眾chúng 生sanh 。 十thập 界giới 正chánh 報báo 。 中trung 陰ấm 有hữu 情tình 。 凡phàm 有hữu 心tâm 者giả 。 皆giai 名danh 情tình 境cảnh 。 非phi 情tình 境cảnh 者giả 。 十thập 界giới 依y 報báo 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 山sơn 河hà 大đại 地địa 。 草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm 。 舟chu 車xa 屋ốc 宅trạch 。 珍trân 寶bảo 田điền 園viên 。 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 乃nãi 至chí 虗hư 空không 。 佛Phật 說thuyết 聖thánh 教giáo 。 儒nho 流lưu 文văn 字tự 。 形hình 像tượng 塔tháp 廟miếu 等đẳng 。 皆giai 名danh 非phi 情tình 境cảnh 。

善thiện 男nam 子tử 。 既ký 知tri 境cảnh 量lượng 如như 此thử 寬khoan 廣quảng 。 當đương 須tu 依y 境cảnh 發phát 心tâm 。 心tâm 有hữu 三tam 品phẩm 。 中trung 下hạ 二nhị 心tâm 。 劣liệt 弱nhược 非phi 勝thắng 。 但đãn 能năng 自tự 度độ 。 不bất 能năng 度độ 人nhân 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 發phát 上thượng 品phẩm 心tâm 求cầu 上thượng 品phẩm 戒giới 。 何hà 為vi 上thượng 品phẩm 心tâm 。 今kim 於ư 我ngã 諸chư 師sư 座tòa 前tiền 立lập 三tam 種chủng 誓thệ 願nguyện 。 一nhất 者giả 誓thệ 斷đoạn 一nhất 切thiết 惡ác 。 無vô 惡ác 不bất 斷đoạn 。 二nhị 者giả 誓thệ 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 。 無vô 善thiện 不bất 修tu 。 三tam 者giả 誓thệ 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 無vô 一nhất 眾chúng 生sanh 不bất 度độ 。 發phát 此thử 三tam 種chủng 大đại 誓thệ 願nguyện 已dĩ 。 於ư 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 言ngôn 下hạ 進tiến 受thọ 。 大đại 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 。 不bất 為vi 但đãn 求cầu 聲Thanh 聞Văn 小tiểu 果quả 故cố 。 直trực 欲dục 成thành 就tựu 三Tam 聚Tụ 淨Tịnh 戒Giới 故cố 。 趣thú 向hướng 三tam 解giải 脫thoát 門môn 故cố 。 正chánh 求cầu 佛Phật 果Quả 。 求cầu 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 令linh 法Pháp 久cửu 住trụ 故cố 。 發phát 如như 是thị 上thượng 品phẩm 心tâm 。 受thọ 上thượng 品phẩm 戒giới 。 次thứ 當đương 開khai 廣quảng 汝nhữ 懷hoài 者giả 。 良lương 繇# 戒giới 法pháp 體thể 周chu 法Pháp 界Giới 。 量lượng 等đẳng 塵trần 沙sa 。 終chung 不bất 以dĩ 汝nhữ 三tam 人nhân 現hiện 前tiền 。 父phụ 母mẫu 所sở 生sanh 。 報báo 得đắc 狹hiệp 劣liệt 身thân 心tâm 而nhi 能năng 容dung 受thọ 。 當đương 作tác 虗hư 空không 器khí 量lượng 之chi 身thân 。 方phương 能năng 領lãnh 納nạp 塵trần 沙sa 戒giới 法pháp 。 故cố 論luận 云vân 。 若nhược 此thử 戒giới 法pháp 有hữu 形hình 色sắc 者giả 。 入nhập 汝nhữ 身thân 時thời 當đương 作tác 天thiên 崩băng 地địa 裂liệt 之chi 聲thanh 。 繇# 是thị 非phi 色sắc 法pháp 故cố 。 令linh 汝nhữ 不bất 覺giác 不bất 知tri 。 當đương 起khởi 警cảnh 懷hoài 之chi 意ý 。 發phát 上thượng 品phẩm 殷ân 重trọng 之chi 心tâm 。 領lãnh 納nạp 如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh 。 妙diệu 戒giới (# 鳴minh 尺xích 一nhất 下hạ )# 。 今kim 正chánh 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 受thọ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 。 汝nhữ 等đẳng 當đương 眼nhãn 觀quán 壇đàn 儀nghi 。 耳nhĩ 聽thính 羯yết 磨ma 。 一nhất 心tâm 諦đế 受thọ 。 莫mạc 餘dư 思tư 餘dư 覺giác 。 羯yết 磨ma 師sư 先tiên 作tác 一nhất 白bạch 疊điệp 事sự 告cáo 知tri 。 次thứ 秉bỉnh 三tam 羯yết 磨ma 。 量lượng 其kỳ 可khả 否phủ/bĩ 。

此thử 古cổ 壇đàn 廣quảng 文văn 。 於ư 鳴minh 尺xích 下hạ 。 補bổ 其kỳ 一nhất 二nhị 。 準chuẩn 十thập 誦tụng 云vân 。 羯yết 磨ma 受thọ 戒giới 時thời 。 當đương 一nhất 心tâm 聽thính 。 莫mạc 餘dư 覺giác 餘dư 思tư 。 唯duy 應ưng 敬kính 重trọng 。 當đương 正chánh 思tư 惟duy 。 心tâm 心tâm 相tương/tướng 憶ức 念niệm 。 應ưng 分phân 別biệt 之chi 。 違vi 者giả 突đột 吉cát 罪tội 。 若nhược 受thọ 戒giới 壇đàn 數số 眾chúng 多đa 。 可khả 用dụng 隨tùy 機cơ 羯yết 磨ma 中trung 略lược 文văn 。 此thử 廣quảng 略lược 之chi 文văn 。 皆giai 出xuất 自tự 南nam 山sơn 。 如như 略lược 開khai 導đạo 時thời 。 應ưng 與dữ 彼bỉ 言ngôn 。

六lục 道đạo 眾chúng 生sanh 。 多đa 是thị 戒giới 障chướng 。 唯duy 人nhân 得đắc 受thọ 猶do 含hàm 遮già 難nạn/nan 。 不bất 必tất 並tịnh 堪kham 。 汝nhữ 無vô 遮già 難nạn/nan 定định 得đắc 受thọ 戒giới 。 汝nhữ 當đương 依y 論luận 文văn 。 發phát 增tăng 上thượng 心tâm 。 所sở 謂vị 救cứu 攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 法pháp 度độ 彼bỉ 。 又hựu 戒giới 是thị 諸chư 善thiện 根căn 本bổn 。 能năng 作tác 三tam 乘thừa 正chánh 因nhân 。 又hựu 戒giới 是thị 佛Phật 法Pháp 中trung 寶bảo 。 餘dư 道đạo 所sở 無vô 。 又hựu 能năng 護hộ 持trì 。 佛Phật 正Chánh 法Pháp 久cửu 住trụ 。 又hựu 仗trượng 羯yết 磨ma 威uy 勢thế 。 眾chúng 僧Tăng 大đại 力lực 。 能năng 舉cử 法Pháp 界Giới 勝thắng 法Pháp 置trí 汝nhữ 身thân 心tâm 。 汝nhữ 當đương 眼nhãn 觀quán 壇đàn 儀nghi 。 耳nhĩ 聽thính 羯yết 磨ma (# 云vân 云vân )# 。 如như 前tiền 廣quảng 中trung 可khả 知tri 。

第đệ 十thập 二nhị 正chánh 受thọ 戒giới 體thể 法pháp

羯yết 磨ma 師sư 合hợp 掌chưởng 云vân 。

惟duy 願nguyện 和hòa 尚thượng 大đại 眾chúng 不bất 悋lận 慈từ 悲bi 。 布bố 施thí 其kỳ 戒giới 。 同đồng 心tâm 共cộng 秉bỉnh 。 慎thận 勿vật 異dị 緣duyên 。 令linh 此thử 三tam 人nhân 。 感cảm 發phát 圓viên 宗tông 戒giới 體thể 。 將tương 秉bỉnh 羯yết 磨ma 。 聽thính 宣tuyên 作tác 白bạch 。 大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 。 若nhược 僧Tăng 到đáo 時thời 。 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 授thọ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 具cụ 足túc 戒giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 白bạch 如như 是thị 。 作tác 白bạch 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 七thất 證chứng 師sư 合hợp 掌chưởng 齊tề 答đáp 云vân )# 成thành 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 。 僧Tăng 今kim 授thọ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 具cụ 足túc 戒giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 此thử 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 如như 前tiền 答đáp )# 成thành 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 。 僧Tăng 今kim 授thọ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 具cụ 足túc 戒giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 此thử 是thị 二nhị 羯yết 磨ma 成thành 不phủ 。 (# 如như 前tiền 答đáp )# 成thành 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 從tùng 和hòa 尚thượng (# 某mỗ 甲giáp )# 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 。 僧Tăng 今kim 授thọ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 具cụ 足túc 戒giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 此thử 是thị 三tam 羯yết 磨ma 成thành 不bất (# 如như 前tiền 答đáp )# 成thành 。

僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 。 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 竟cánh 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 為vi 和hòa 尚thượng 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

善thiện 見kiến 論luận 及cập 諸chư 律luật 並tịnh 云vân 。 受thọ 具cụ 足túc 已dĩ 。 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 等đẳng 。 為vi 當đương 記ký 春xuân 夏hạ 冬đông 時thời 分phần/phân 。 某mỗ 月nguyệt 某mỗ 日nhật 。 乃nãi 至chí 量lượng 影ảnh 等đẳng 時thời 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 若nhược 不bất 為vi 說thuyết 記ký 取thủ 者giả 。 壇đàn 上thượng 師sư 有hữu 罪tội 。 此thử 明minh 僧Tăng 臘lạp 夏hạ 數số 。 令linh 行hành 來lai 坐tọa 起khởi 。 知tri 上thượng 中trung 下hạ 座tòa 尊tôn 卑ty 禮lễ 節tiết 故cố 。

第đệ 十thập 三tam 次thứ 說thuyết 四tứ 墮đọa 法pháp

時thời 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 受thọ 具cụ 足túc 已dĩ 。 眾chúng 僧Tăng 捨xả 去khứ 。 既ký 不bất 識thức 犯phạm 。 便tiện 造tạo 重trọng 罪tội 。

佛Phật 言ngôn 。

自tự 今kim 已dĩ 去khứ 。 作tác 羯yết 磨ma 已dĩ 。 當đương 先tiên 與dữ 四tứ 波ba 羅la 夷di 法Pháp 。

和hòa 尚thượng 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 如Như 來Lai 至Chí 真Chân 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 夷di 法Pháp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 一nhất 一nhất 法Pháp 。 非phi 沙Sa 門Môn 非phi 釋Thích 子tử 。

汝nhữ 一nhất 切thiết 不bất 得đắc 犯phạm 婬dâm 。 作tác 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 受thọ 婬dâm 欲dục 法pháp 。 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 非phi 沙Sa 門Môn 非phi 釋Thích 子tử 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 與dữ 說thuyết 譬thí 喻dụ 。 猶do 如như 有hữu 人nhân 截tiệt 其kỳ 頭đầu 。 終chung 不bất 能năng 還hoàn 活hoạt 。 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 如như 是thị 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 法pháp 已dĩ 。 不bất 能năng 還hoàn 成thành 比Bỉ 丘Khâu 行hành 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

一nhất 切thiết 不bất 得đắc 盜đạo 。 下hạ 至chí 草thảo 葉diệp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 盜đạo 人nhân 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 過quá 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 自tự 取thủ 教giáo 人nhân 取thủ 。 若nhược 自tự 破phá 教giáo 人nhân 破phá 。 若nhược 自tự 斫chước 教giáo 人nhân 斫chước 。 若nhược 自tự 燒thiêu 教giáo 人nhân 燒thiêu 。 若nhược 埋mai 若nhược 壞hoại 色sắc 者giả 。 彼bỉ 非phi 沙Sa 門Môn 非phi 釋Thích 子tử 。 譬thí 如như 斷đoạn 多đa 羅la 樹thụ 心tâm 。 終chung 不bất 復phục 更cánh 生sanh 長trưởng 。 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 終chung 不bất 更cánh 成thành 比Bỉ 丘Khâu 行hành 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

一nhất 切thiết 不bất 得đắc 。 故cố 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 下hạ 至chí 蟻nghĩ 子tử 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 故cố 。 自tự 手thủ 斷đoạn 人nhân 命mạng 。 持trì 刀đao 與dữ 人nhân 。 教giáo 死tử 。 歎thán 死tử 。 與dữ 人nhân 非phi 藥dược 。 若nhược 墮đọa 胎thai 。 若nhược 厭yếm 禱đảo 殺sát 。 自tự 作tác 方phương 便tiện 。 若nhược 教giáo 人nhân 作tác 。 非phi 沙Sa 門Môn 非phi 釋Thích 子tử 。 譬thí 喻dụ 者giả 。 說thuyết 言ngôn 猶do 如như 鍼châm 鼻tị 缺khuyết 。 不bất 堪kham 復phục 用dụng 。 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 如như 是thị 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 法pháp 。 不bất 復phục 成thành 比Bỉ 丘Khâu 行hành 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

一nhất 切thiết 不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu 。 (# 戲hí 笑tiếu 。 謂vị 學học 口khẩu 頭đầu 禪thiền 演diễn 習tập 機cơ 鋒phong 轉chuyển 語ngữ 也dã )# 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 非phi 真chân 實thật 。 非phi 己kỷ 有hữu 。 自tự 說thuyết 言ngôn 我ngã 得đắc 上thượng 人nhân 法pháp 。 得đắc 禪thiền 。 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 定định 。 得đắc 四tứ 空không 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 天thiên 龍long 來lai 鬼quỷ 神thần 。 來lai 供cúng 養dường 我ngã 。 彼bỉ 非phi 沙Sa 門Môn 非phi 釋Thích 子tử 。 譬thí 喻dụ 者giả 。 譬thí 如như 大đại 石thạch 破phá 為vi 二nhị 分phần 。 終chung 不bất 可khả 還hoàn 合hợp 。 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 如như 是thị 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 法pháp 。 不bất 可khả 還hoàn 成thành 比Bỉ 丘Khâu 行hành 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

比Bỉ 丘Khâu 有hữu 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 戒giới 相tương/tướng 。 唯duy 此thử 四tứ 法pháp 。 謂vị 之chi 根căn 本bổn 無vô 殘tàn 罪tội 。 若nhược 犯phạm 不bất 聽thính 懺sám 。 即tức 當đương 滅diệt 擯bấn 。 故cố 先tiên 急cấp 急cấp 宣tuyên 說thuyết 。 餘dư 者giả 謂vị 之chi 枝chi 葉diệp 有hữu 殘tàn 罪tội 。 若nhược 犯phạm 許hứa 懺sám 。 是thị 以dĩ 稍sảo 緩hoãn 。 待đãi 下hạ 壇đàn 去khứ 令linh 其kỳ 讀đọc 學học 。 故cố 今kim 不bất 宣tuyên 。

第đệ 十thập 四tứ 後hậu 授thọ 四tứ 依y 法pháp

時thời 世thế 饑cơ 儉kiệm 。 乞khất 求cầu 難nan 得đắc 。 有hữu 外ngoại 道đạo 輒triếp 自tự 。 出xuất 家gia 受thọ 戒giới 。 後hậu 僧Tăng 無vô 食thực 。 便tiện 即tức 休hưu 道đạo 。

佛Phật 言ngôn 。

先tiên 與dữ 四tứ 依y 。 然nhiên 後hậu 受thọ 戒giới 。

復phục 有hữu 外ngoại 道đạo 求cầu 僧Tăng 出xuất 家gia 。 先tiên 說thuyết 四tứ 依y 。 彼bỉ 即tức 報báo 言ngôn 。 我ngã 堪kham 二nhị 依y 。 若nhược 納nạp 衣y 腐hủ 藥dược 。 不bất 堪kham 此thử 二nhị 。 即tức 便tiện 休hưu 道đạo 。

佛Phật 言ngôn 。

此thử 外ngoại 道đạo 大đại 有hữu 所sở 失thất 。 自tự 今kim 已dĩ 去khứ 。 後hậu 授thọ 四tứ 依y 。 應ưng 如như 是thị 授thọ 。

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 如Như 來Lai 至Chí 真Chân 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 說thuyết 四tứ 依y 法pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 依y 此thử 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 。

比Bỉ 丘Khâu 依y 糞phẩn 掃tảo 衣y 。 依y 此thử 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 檀đàn 越việt 施thí 衣y 。 割cát 壞hoại 衣y 得đắc 受thọ (# 先tiên 制chế 止chỉ 。 後hậu 開khai 聽thính 。 下hạ 同đồng )# 。

比Bỉ 丘Khâu 依y 乞khất 食thực 。 比Bỉ 丘Khâu 依y 此thử 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 若nhược 僧Tăng 差sai 食thực 。 檀đàn 越việt 送tống 食thực 。 月nguyệt 八bát 日nhật 食thực 。 十thập 五ngũ 日nhật 食thực 。 月nguyệt 初sơ 一nhất 日nhật 食thực 。 若nhược 僧Tăng 常thường 食thực 。 檀đàn 越việt 請thỉnh 食thực 得đắc 受thọ 。

比Bỉ 丘Khâu 依y 樹thụ 下hạ 坐tọa 。 比Bỉ 丘Khâu 依y 此thử 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 若nhược 別biệt 房phòng 。 尖tiêm 頭đầu 屋ốc 。 小tiểu 房phòng 。 石thạch 室thất 。 兩lưỡng 房phòng 一nhất 戶hộ 得đắc 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 依y 腐hủ 爛lạn 藥dược 。 比Bỉ 丘Khâu 依y 此thử 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 酥tô 。 油du 。 生sanh 酥tô 。 蜜mật 。 石thạch 蜜mật 。 得đắc 受thọ 。

今kim 所sở 宣tuyên 第đệ 四tứ 依y 法pháp 。 是thị 西tây 域vực 醫y 藥dược 。 此thử 方phương 乃nãi 草thảo 根căn 木mộc 皮bì 等đẳng 。 雖tuy 然nhiên 律luật 從tùng 西tây 制chế 。 而nhi 教giáo 已dĩ 流lưu 東đông 。 必tất 隨tùy 土thổ/độ 地địa 所sở 產sản 。

時thời 醫y 所sở 用dụng 。 凡phàm 是thị 比Bỉ 丘Khâu 應ứng 病bệnh 之chi 藥dược 。 有hữu 餘dư 棄khí 者giả 。 皆giai 名danh 腐hủ 爛lạn 藥dược 。 但đãn 是thị 檀đàn 越việt 發phát 心tâm 布bố 施thí 一nhất 切thiết 藥dược 餌nhị 。 皆giai 名danh 長trường/trưởng 利lợi 。 若nhược 不bất 隨tùy 其kỳ 方phương 國quốc 者giả 。 則tắc 此thử 依y 法pháp 徒đồ 受thọ 而nhi 無vô 益ích 矣hĩ 。

第đệ 十thập 五ngũ 結kết 勸khuyến 迴hồi 向hướng

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

汝nhữ 受thọ 戒giới 已dĩ 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 如như 法Pháp 成thành 就tựu 得đắc 處xứ 所sở 。 和hòa 尚thượng 如như 法Pháp 。 阿A 闍Xà 黎Lê 如như 法Pháp 。 眾chúng 僧Tăng 具cụ 足túc 滿mãn 。 汝nhữ 當đương 善thiện 受thọ 教giáo 法pháp 。 應ưng 當đương 勸khuyến 化hóa 作tác 福phước 治trị 塔tháp 。 供cúng 養dường 佛Phật 法Pháp 眾chúng 僧Tăng 。 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 若nhược 一nhất 切thiết 如như 法Pháp 教giáo 。 不bất 得đắc 違vi 逆nghịch 。 應ưng 學học 問vấn 誦tụng 經Kinh 。 勤cần 求cầu 方phương 便tiện 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 汝nhữ 始thỉ 發phát 心tâm 出xuất 家gia 。 功công 不bất 唐đường 捐quyên 。 果quả 報báo 不bất 絕tuyệt 。 餘dư 所sở 未vị 知tri 。 當đương 問vấn 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 汝nhữ 等đẳng 作tác 禮lễ 下hạ 壇đàn (# 此thử 文văn 出xuất 本bổn 律luật 中trung )# 。

若nhược 壇đàn 數số 多đa 。 三tam 人nhân 受thọ 竟cánh 下hạ 壇đàn 。 令linh 上thượng 殿điện 禮lễ 佛Phật 發phát 願nguyện 。 堅kiên 持trì 戒giới 品phẩm 。 其kỳ 為vi 教giáo 授thọ 師sư 者giả 。 唯duy 在tại 壇đàn 上thượng 滿mãn 足túc 十thập 師sư 之chi 數số 。 聽thính 秉bỉnh 宣tuyên 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 應ưng 成thành 已dĩ 。 彼bỉ 沙Sa 彌Di 等đẳng 即tức 得đắc 具cụ 足túc 戒giới 。 師sư 復phục 下hạ 壇đàn 。 往vãng 屏bính 處xứ 問vấn 第đệ 二nhị 壇đàn 沙Sa 彌Di 難nạn/nan 。 問vấn 畢tất 亦diệc 如như 前tiền 白bạch 召triệu 入nhập 眾chúng 。 壇đàn 壇đàn 皆giai 然nhiên 。 若nhược 正chánh 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 時thời 。 壇đàn 上thượng 十thập 師sư 不bất 滿mãn 。 縱túng/tung 羯yết 磨ma 成thành 。 彼bỉ 沙Sa 彌Di 等đẳng 亦diệc 不bất 得đắc 具cụ 足túc 戒giới 。 乃nãi 至chí 最tối 後hậu 。 一nhất 壇đàn 受thọ 竟cánh 時thời 。 引dẫn 禮lễ 呼hô 前tiền 受thọ 戒giới 者giả 。 同đồng 集tập 壇đàn 前tiền 。 左tả 右hữu 列liệt 班ban 。 俟sĩ 最tối 後hậu 受thọ 者giả 下hạ 壇đàn 。 和hòa 尚thượng 鳴minh 尺xích 。 十thập 師sư 齊tề 起khởi 座tòa 而nhi 立lập 。

和hòa 尚thượng 叉xoa 手thủ 回hồi 向hướng 云vân 。

以dĩ 此thử 受thọ 具cụ 功công 德đức 。 願nguyện 戒giới 海hải 澄trừng 清thanh 。 蕩đãng 眾chúng 生sanh 之chi 業nghiệp 垢cấu 。 僧Tăng 田điền 淨tịnh 潔khiết 。 作tác 大đại 地địa 之chi 津tân 梁lương 。 四Tứ 恩Ân 三tam 有hữu 。 均quân 沾triêm 利lợi 益ích 。 大đại 眾chúng 同đồng 音âm 。 念niệm 佛Phật 回hồi 向hướng 。

壇đàn 下hạ 大đại 眾chúng 。 齊tề 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 壇đàn 上thượng 九cửu 師sư 。 轉chuyển 向hướng 和hòa 尚thượng 作tác 禮lễ 三tam 拜bái 兩lưỡng 立lập 。 引dẫn 禮lễ 呼hô 新tân 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 起khởi 立lập 分phần/phân 班ban 。 第đệ 十thập 師sư 先tiên 行hành 乃nãi 至chí 和hòa 尚thượng 在tại 末mạt 。 從tùng 南nam 下hạ 第đệ 二nhị 級cấp 。 順thuận 西tây 南nam 繞nhiễu 至chí 東đông 下hạ 第đệ 三tam 級cấp 。 各các 著trước 履lý 繞nhiễu 詣nghệ 壇đàn 前tiền 。 齊tề 列liệt 作tác 禮lễ 三tam 拜bái 。

維duy 那na 舉cử 回hồi 向hướng 偈kệ 。 大đại 眾chúng 同đồng 和hòa 。

受thọ 戒giới 功công 德đức 殊thù 勝thắng 行hành 。 無vô 邊biên 勝thắng 福phước 皆giai 回hồi 向hướng 。

普phổ 願nguyện 沈trầm 溺nịch 諸chư 有hữu 情tình 。 速tốc 往vãng 無Vô 量Lượng 光Quang 佛Phật 剎sát 。

十thập 方phương 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 諸chư 尊tôn 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。

摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

十thập 師sư 禮lễ 畢tất 。 回hồi 向hướng 偈kệ 終chung 。 和hòa 尚thượng 轉chuyển 面diện 南nam 立lập 。 九cửu 師sư 兩lưỡng 分phần/phân 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 相tương 對đối 前tiền 行hành 。 新tân 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 左tả 右hữu 次thứ 序tự 隨tùy 後hậu 。 至chí 方phương 丈trượng 前tiền 。 兩lưỡng 行hành 合hợp 掌chưởng 面diện 面diện 對đối 跪quỵ 。 候hậu 十thập 師sư 行hành 過quá 。 仍nhưng 起khởi 雙song 行hành 至chí 。 座tòa 前tiền 列liệt 班ban 。 頂đảnh 禮lễ 十thập 師sư 已dĩ 。 徐từ 徐từ 雁nhạn 行hành 各các 歸quy 本bổn 堂đường 。 俟sĩ 眾chúng 引dẫn 禮lễ 及cập 諸chư 引dẫn 贊tán 回hồi 。 如như 常thường 禮lễ 謝tạ 之chi 。 然nhiên 後hậu 九cửu 師sư 轉chuyển 下hạ 。 禮lễ 辭từ 和hòa 尚thượng 而nhi 退thoái 。

佛Phật 言ngôn 。

當đương 令linh 受thọ 具cụ 戒giới 者giả 。 在tại 前tiền 而nhi 去khứ 。 弟đệ 子tử 當đương 日nhật 三tam 時thời 問vấn 訊tấn 和hòa 尚thượng 。 朝triêu 中trung 日nhật 暮mộ 當đương 為vi 和hòa 尚thượng 執chấp 作tác 二nhị 事sự 。 勞lao 苦khổ 不bất 得đắc 辭từ 說thuyết 。 一nhất 者giả 修tu 理lý 房phòng 舍xá 。 二nhị 者giả 補bổ 浣hoán 衣y 服phục 。 和hòa 尚thượng 一nhất 切thiết 如như 法Pháp 教giáo 。 盡tận 當đương 奉phụng 行hành 。 違vi 者giả 如như 法Pháp 治trị 。

二nhị 壇đàn 傳truyền 戒giới 正chánh 範phạm

三tam 壇đàn 傳truyền 授thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 正chánh 範phạm

梵Phạm 網võng 經kinh 。 第đệ 二nhị 十thập 三tam 。 憍kiêu 慢mạn 僻tích 說thuyết 戒giới 云vân 。 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu 。 欲dục 以dĩ 好hảo/hiếu 心tâm 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 時thời 。 於ư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 形hình 像tượng 前tiền 。 自tự 誓thệ 受thọ 戒giới 。 當đương 七thất 日nhật 佛Phật 前tiền 懺sám 悔hối 。 得đắc 見kiến 好hảo 相tướng 便tiện 得đắc 戒giới 。 若nhược 不bất 得đắc 好hảo 相tướng 時thời 。 應ưng 三tam 七thất 乃nãi 至chí 一nhất 年niên 。 要yếu 見kiến 好hảo 相tướng 。 若nhược 不bất 得đắc 好hảo 相tướng 。 雖tuy 佛Phật 像tượng 前tiền 受thọ 戒giới 不bất 得đắc 戒giới 。 若nhược 現hiện 前tiền 先tiên 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 法Pháp 師sư 前tiền 受thọ 戒giới 時thời 。 不bất 須tu 要yếu 見kiến 好hảo 相tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 法Pháp 師sư 師sư 師sư 相tương/tướng 授thọ 。 故cố 不bất 須tu 好hảo 相tướng 。 是thị 以dĩ 法Pháp 師sư 前tiền 。 受thọ 戒giới 即tức 得đắc 戒giới 。 以dĩ 生sanh 至chí 重trọng/trùng 心tâm 。 故cố 便tiện 得đắc 戒giới 。 若nhược 千thiên 里lý 內nội 。 無vô 能năng 授thọ 戒giới 師sư 。 得đắc 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 形hình 像tượng 前tiền 。 自tự 誓thệ 受thọ 戒giới 。 要yếu 見kiến 好hảo 相tướng 。 菩Bồ 薩Tát 瓔anh 珞lạc 本bổn 業nghiệp 經kinh 。 大đại 眾chúng 受thọ 學học 品phẩm 云vân 。 佛Phật 子tử 受thọ 戒giới 有hữu 三tam 種chủng 受thọ 。 一nhất 者giả 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 現hiện 在tại 前tiền 受thọ 。 得đắc 真chân 實thật 上thượng 品phẩm 戒giới 。 二nhị 者giả 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 滅diệt 度độ 後hậu 。 千thiên 里lý 內nội 有hữu 先tiên 受thọ 戒giới 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 請thỉnh 為vi 法Pháp 師sư 教giáo 授thọ 。 其kỳ 弟đệ 子tử 得đắc 正Chánh 法Pháp 戒giới 。 是thị 中trung 品phẩm 戒giới 。 三tam 者giả 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 滅diệt 度độ 後hậu 。 千thiên 里lý 內nội 無vô 法Pháp 師sư 之chi 時thời 。 應ưng 在tại 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 形hình 像tượng 前tiền 。 自tự 誓thệ 受thọ 戒giới 。 是thị 下hạ 品phẩm 戒giới 。 其kỳ 梵Phạm 網võng 大đại 部bộ 。 一nhất 百bách 一nhất 十thập 二nhị 卷quyển 。 六lục 十thập 一nhất 品phẩm 。 全toàn 文văn 未vị 傳truyền 此thử 方phương 。 唯duy 第đệ 十thập 心tâm 地địa 品phẩm 。 流lưu 通thông 奉phụng 持trì 。 故cố 缺khuyết 師sư 前tiền 授thọ 法pháp 。 菩Bồ 薩Tát 瓔anh 珞lạc 本bổn 業nghiệp 經kinh 。 及cập 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 所sở 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 羯yết 磨ma 文văn 中trung 俱câu 明minh 。 故cố 今kim 會hội 合hợp 加gia 儀nghi 。 遵tuân 行hành 有hữu 據cứ 。

第đệ 一nhất 明minh 敷phu 座tòa 結kết 壇đàn 法pháp

若nhược 受thọ 戒giới 日nhật 。 先tiên 於ư 佛Phật 殿điện (# 若nhược 眾chúng 多đa 於ư 佛Phật 殿điện 前tiền 丹đan 墀trì 中trung 亦diệc 可khả )# 。 懸huyền 以dĩ 旛phan 葢# 。 正chánh 中trung 敷phu 一nhất 高cao 座tòa 。 供cung 得đắc 戒giới 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 位vị 。 左tả 上thượng 敷phu 一nhất 高cao 座tòa 。 供cung 尊tôn 證chứng 師sư 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 羯yết 磨ma 師sư 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 。 教giáo 授thọ 師sư 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 同đồng 學học 等đẳng 侶lữ 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 位vị 。 右hữu 上thượng 敷phu 一nhất 高cao 座tòa 。 候hậu 所sở 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 。 一nhất 一nhất 座tòa 筵diên 。 皆giai 設thiết 香hương 花hoa 。

時thời 至chí 鳴minh 楗# 椎chùy 。 諸chư 引dẫn 禮lễ 令linh 受thọ 戒giới 者giả 。 各các 各các 掛quải 鉢bát 執chấp 具cụ 。 身thân 著trước 三tam 衣y 。 將tương 詣nghệ 殿điện 內nội (# 或hoặc 徃# 丹đan 墀trì )# 。 彼bỉ 受thọ 戒giới 者giả 。 向hướng 引dẫn 禮lễ 師sư 三tam 拜bái 。 分phần/phân 班ban 而nhi 立lập 。

引dẫn 禮lễ 白bạch 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 嚴nghiêm 淨tịnh 道Đạo 場Tràng 。 敷phu 設thiết 法Pháp 座tòa 。 秉bỉnh 受thọ 菩Bồ 薩Tát 妙diệu 善thiện 戒giới 法pháp 。 汝nhữ 等đẳng 先tiên 當đương 。 隨tùy 我ngã 誦tụng 咒chú 結kết 壇đàn 。 次thứ 方phương 入nhập 室thất 請thỉnh 師sư 。

引dẫn 禮lễ 白bạch 已dĩ 。 於ư 正chánh 中trung 向hướng 座tòa 。 合hợp 掌chưởng 問vấn 訊tấn 已dĩ 。 轉chuyển 身thân 順thuận 右hữu 舉cử 大đại 悲bi 咒chú 。 彼bỉ 受thọ 戒giới 等đẳng 一nhất 齊tề 朗lãng 誦tụng 。 各các 各các 依y 次thứ 貫quán 珠châu 。 隨tùy 後hậu 而nhi 行hành 。 旋toàn 繞nhiễu 三tam 匝táp 。 三tam 誦tụng 咒chú 畢tất 。 引dẫn 禮lễ 先tiên 歸quy 本bổn 位vị 。 隨tùy 者giả 亦diệc 各các 照chiếu 班ban 次thứ 立lập 定định 。 舉cử 。

南Nam 無mô 甘cam 露lộ 王vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 三tam 聲thanh )#

第đệ 二nhị 明minh 請thỉnh 師sư 入nhập 壇đàn 法pháp

凡phàm 在tại 界giới 內nội 同đồng 居cư 大đại 僧Tăng 。 先tiên 聽thính 鳴minh 椎chùy 齊tề 集tập 方phương 丈trượng 。 結kết 壇đàn 既ký 畢tất 。 諸chư 引dẫn 禮lễ 左tả 右hữu 相tương 對đối 導đạo 前tiền 出xuất 壇đàn 。 眾chúng 求cầu 戒giới 者giả 。 一nhất 一nhất 次thứ 第đệ 。 對đối 隨tùy 於ư 後hậu 。 俱câu 詣nghệ 方phương 丈trượng 。 如như 常thường 列liệt 班ban 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 各các 將tương 二nhị 求cầu 戒giới 者giả 。 往vãng 請thỉnh 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 到đáo 已dĩ 。 求cầu 戒giới 等đẳng 作tác 禮lễ 三tam 拜bái 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 。 分phần/phân 歸quy 輔phụ 弼bật 位vị 而nhi 立lập 。 四tứ 引dẫn 禮lễ 出xuất 班ban 。 先tiên 應ưng 通thông 知tri 侍thị 者giả 。 次thứ 入nhập 室thất 請thỉnh 師sư 。 師sư 出xuất 室thất 就tựu 座tòa 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 轉chuyển 向hướng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 三tam 拜bái 復phục 位vị 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát 。 (# 拜bái 已dĩ )# 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

夫phu 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 事sự 出xuất 非phi 常thường 。 憑bằng 師sư 乃nãi 發phát 。 佛Phật 前tiền 自tự 誓thệ 。 相tướng 好hảo 難nạn/nan 期kỳ 。 一nhất 遇ngộ 明minh 師sư 。 便tiện 名danh 得đắc 戒giới 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 恭cung 請thỉnh (# 某mỗ )# 堂đường 上thượng (# 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

菩Bồ 薩Tát 戒giới 羯yết 磨ma 經Kinh 云vân 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 欲dục 學học 菩Bồ 薩Tát 。 三Tam 聚Tụ 淨Tịnh 戒Giới 。 或hoặc 是thị 在tại 家gia 。 或hoặc 是thị 出xuất 家gia 。 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 發phát 弘hoằng 願nguyện 已dĩ 。 審thẩm 求cầu 功công 德đức 具cụ 足túc 。 有hữu 智trí 有hữu 力lực 。 同đồng 法Pháp 菩Bồ 薩Tát 。 先tiên 禮lễ 雙song 足túc 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 膝tất 輪luân 據cứ 地địa 。 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 。 如như 是thị 請thỉnh 言ngôn 。

大đại 德đức 憶ức 念niệm 。 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 今kim 。 於ư 大đại 德đức 所sở 。 乞khất 受thọ 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 戒giới 。 惟duy 願nguyện 須tu 臾du 。 不bất 辭từ 勞lao 倦quyện 。 哀ai 愍mẫn 聽thính 授thọ 。

此thử 請thỉnh 詞từ 。 出xuất 彌Di 勒Lặc 羯yết 磨ma 經kinh 。 如như 是thị 三tam 請thỉnh 。 三tam 叩khấu 首thủ 。

菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 汝nhữ 既ký 殷ân 勤cần 伸thân 請thỉnh 。 我ngã 今kim 可khả 爾nhĩ 臨lâm 壇đàn 。 遵tuân 依y 大Đại 乘Thừa 經Kinh 律luật 。 為vi 秉bỉnh 宣tuyên 授thọ 受thọ 。 引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát 。 (# 拜bái 已dĩ )# 起khởi 具cụ 。 分phần/phân 班ban 。

待đãi 眾chúng 起khởi 立lập 已dĩ 定định 。 引dẫn 禮lễ 將tương 香hương 與dữ 一nhất 為vi 首thủ 者giả 執chấp 之chi 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 。 起khởi 座tòa 合hợp 掌chưởng 。 舉cử 。

南Nam 無mô 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật

大đại 眾chúng 齊tề 稱xưng 佛Phật 號hiệu 。 壇đàn 中trung 大đại 擂# 法Pháp 鼓cổ 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 左tả 右hữu 相tương 對đối 導đạo 持trì 幢tràng 旛phan 者giả 前tiền 行hành 。 次thứ 隨tùy 喜hỷ 眾chúng 。 次thứ 受thọ 戒giới 者giả 。 次thứ 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 。 其kỳ 執chấp 香hương 者giả 逐trục 後hậu 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 又hựu 次thứ 之chi 。 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 師sư 在tại 末mạt 。 二nhị 侍thị 者giả 。 一nhất 捧phủng 鉢bát 一nhất 持trì 錫tích 杖trượng 相tương 隨tùy 。 其kỳ 引dẫn 導đạo 幢tràng 旛phan 進tiến 壇đàn 。 詣nghệ 上thượng 左tả 右hữu 高cao 座tòa 旁bàng 立lập 。 隨tùy 喜hỷ 大đại 眾chúng 依y 隨tùy 幢tràng 旛phan 。 從tùng 上thượng 次thứ 第đệ 兩lưỡng 序tự 而nhi 下hạ 排bài 定định 。 受thọ 戒giới 者giả 。 如như 常thường 班ban 次thứ 對đối 列liệt 。 其kỳ 鳴minh 磬khánh 二nhị 引dẫn 禮lễ 兩lưỡng 分phần/phân 卻khước 至chí 旛phan 前tiền 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 於ư 中trung 高cao 座tòa 前tiền 左tả 右hữu 對đối 立lập 。 法Pháp 師sư 居cư 中trung 展triển 大đại 具cụ 。 作tác 觀quán 頂đảnh 禮lễ 十thập 方phương 。 三tam 世thế 三Tam 寶Bảo 九cửu 拜bái 。 鉢bát 杖trượng 隨tùy 立lập 其kỳ 後hậu 。

維duy 那na 舉cử 集tập 眾chúng 偈kệ 云vân 。

降hàng 伏phục 魔ma 力lực 冤oan 。 除trừ 結kết 盡tận 無vô 餘dư 。 聞văn 此thử 妙diệu 響hưởng 音âm 。

盡tận 當đương 雲vân 來lai 集tập 。

南Nam 無mô 雲vân 來lai 集tập 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 三tam 稱xưng )#

鐘chung 聲thanh 傳truyền 三Tam 千Thiên 界Giới 內nội 。 佛Phật 法Pháp 揚dương 萬vạn 億ức 國quốc 中trung 。

功công 勳huân 酬thù 帝đế 主chủ 深thâm 恩ân 。 利lợi 益ích 報báo 檀đàn 那na 厚hậu 德đức 。

今kim 為vi 傳truyền 授thọ 。 菩Bồ 薩Tát 三Tam 聚Tụ 淨Tịnh 戒Giới 說thuyết 者giả 。

九cửu 拜bái 竟cánh 。 舉cử 偈kệ 畢tất 。 法Pháp 師sư 起khởi 具cụ 。 陞thăng 座tòa 拈niêm 香hương 。 斂liểm 衣y 而nhi 坐tọa 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 轉chuyển 下hạ 亦diệc 如như 是thị 九cửu 禮lễ 已dĩ 。 詣nghệ 法Pháp 師sư 高cao 座tòa 上thượng 。 於ư 左tả 右hữu 輔phụ 立lập 。 鉢bát 杖trượng 持trì 在tại 師sư 後hậu 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

隨tùy 喜hỷ 海hải 眾chúng 。 出xuất 班ban 禮lễ 佛Phật 。

大đại 眾chúng 具cụ 儀nghi 。 詣nghệ 中trung 三tam 禮lễ 竟cánh 。 各các 各các 依y 次thứ 仍nhưng 歸quy 本bổn 位vị 列liệt 之chi 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

上thượng 香hương (# 執chấp 香hương 者giả 。 徐từ 徐từ 轉chuyển 中trung 。 向hướng 上thượng 一nhất 舉cử 。 順thuận 右hữu 進tiến 至chí 佛Phật 前tiền 。 長trường 跪quỵ 。 上thượng 香hương 已dĩ )# 。 復phục 位vị 。 諸chư 佛Phật 子tử 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 展triển 大đại 具cụ 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 。 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

第đệ 三Tam 明Minh 禮lễ 敬kính 三Tam 寶Bảo 法pháp

菩Bồ 薩Tát 羯yết 磨ma 經Kinh 云vân 。 既ký 作tác 如như 是thị 。 無vô 倒đảo 請thỉnh 已dĩ 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 恭cung 敬kính 禮lễ 拜bái 。 供cúng 養dường 十thập 方phương 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 已dĩ 入nhập 大đại 地địa 。 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。 得đắc 大đại 神thần 通thông 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 現hiện 前tiền 專chuyên 念niệm 。 彼bỉ 諸chư 功công 德đức 。 生sanh 殷ân 淨tịnh 心tâm 。 又hựu 瓔anh 珞lạc 經Kinh 云vân 。 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 當đương 受thọ 戒giới 時thời 。 先tiên 禮lễ 過quá 去khứ 世thế 。 盡tận 過quá 去khứ 際tế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 禮lễ 未vị 來lai 世thế 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 禮lễ 現hiện 在tại 世thế 。 盡tận 現hiện 在tại 際tế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 如như 是thị 三tam 禮lễ 。 法pháp 僧Tăng 亦diệc 然nhiên 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 。 汝nhữ 等đẳng 既ký 發phát 勝thắng 心tâm 。 求cầu 受thọ 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 戒giới 。 應ưng 當đương 作tác 觀quán 運vận 心tâm 。 隨tùy 我ngã 音âm 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 十thập 方phương 三Tam 寶Bảo 。 人nhân 各các 自tự 稱xưng 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 合hợp 掌chưởng 。

左tả 右hữu 引dẫn 禮lễ 。 或hoặc 八bát 人nhân 或hoặc 六lục 或hoặc 四tứ 。 對đối 往vãng 至chí 中trung 。 一nhất 行hàng 列liệt 定định 。 展triển 大đại 具cụ 。 入nhập 觀quán 頂đảnh 禮lễ 。 合hợp 掌chưởng 作tác 梵Phạm 云vân 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 過quá 去khứ 世thế 。 盡tận 過quá 去khứ 際tế 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。

諸chư 受thọ 戒giới 者giả 。 必tất 須tu 同đồng 聲thanh 同đồng 禮lễ 一nhất 切thiết 恭cung 謹cẩn 。 勿vật 致trí 身thân 口khẩu 參tham 差sai 。 心tâm 意ý 散tán 亂loạn 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 未vị 來lai 世thế 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 現hiện 在tại 世thế 。 盡tận 現hiện 在tại 際tế 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 過quá 去khứ 世thế 。 盡tận 過quá 去khứ 際tế 。 一nhất 切thiết 尊tôn 法Pháp 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 未vị 來lai 世thế 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 一nhất 切thiết 尊tôn 法Pháp 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 現hiện 在tại 世thế 。 盡tận 現hiện 在tại 際tế 。 一nhất 切thiết 尊tôn 法Pháp 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 過quá 去khứ 世thế 。 盡tận 過quá 去khứ 際tế 。 一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 未vị 來lai 世thế 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh 。

一nhất 心tâm 頂đảnh 禮lễ 。 現hiện 在tại 世thế 。 盡tận 現hiện 在tại 際tế 。 一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh 。

第đệ 四tứ 明minh 正chánh 請thỉnh 師sư 法pháp

羯yết 磨ma 經Kinh 云vân 。 其kỳ 受thọ 戒giới 菩Bồ 薩Tát 。 復phục 於ư 有hữu 智trí 有hữu 力lực 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 謙khiêm 下hạ 恭cung 敬kính 。 膝tất 輪luân 據cứ 地địa 。 對đối 佛Phật 像tượng 合hợp 掌chưởng 請thỉnh 言ngôn 。 (# 即tức 下hạ 請thỉnh 詞từ 是thị 也dã )# 。 是thị 故cố 禮lễ 三Tam 寶Bảo 竟cánh 。 諸chư 求cầu 戒giới 者giả 。 仍nhưng 各các 長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 眾chúng 引dẫn 禮lễ 起khởi 具cụ 復phục 位vị 。 唯duy 一nhất 引dẫn 禮lễ 立lập 於ư 佛Phật 前tiền 教giáo 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 今kim 對đối 佛Phật 像tượng 前tiền 。 隨tùy 我ngã 語ngữ 言ngôn 。 至chí 誠thành 正chánh 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 。

惟duy 願nguyện 大đại 德đức 哀ai 愍mẫn 。 授thọ 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 戒giới 。

作tác 是thị 一nhất 說thuyết 已dĩ 。 眾chúng 齊tề 一nhất 叩khấu 首thủ 。 引dẫn 禮lễ 復phục 還hoàn 本bổn 位vị 。 菩Bồ 薩Tát 羯yết 磨ma 經Kinh 云vân 。 如như 是thị 請thỉnh 已dĩ 。 專chuyên 念niệm 一nhất 境cảnh 。 長trưởng 養dưỡng 淨tịnh 心tâm 。 我ngã 今kim 不bất 久cửu 。 當đương 得đắc 無vô 盡tận 。 無vô 量lượng 無vô 上thượng 。 大đại 功công 德đức 藏tạng 。 即tức 隨tùy 思tư 惟duy 。 如như 是thị 事sự 義nghĩa 。 默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ 。

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 。 應ưng 撫phủ 尺xích 問vấn 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 聽thính 。 汝nhữ 是thị 菩Bồ 薩Tát 否phủ/bĩ 。 (# 眾chúng 齊tề 答đáp 云vân )# 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 (# 師sư 復phục 云vân )# 既ký 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 汝nhữ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 未vị 。 (# 答đáp 云vân )# 。 已dĩ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

第đệ 五ngũ 明minh 開khai 導đạo 戒giới 法pháp

菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 聽thính 。 汝nhữ 等đẳng 今kim 者giả 。 欲dục 於ư 我ngã 所sở 受thọ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 切thiết 學học 處xứ 。 受thọ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 切thiết 淨tịnh 戒giới 。 謂vị 攝nhiếp 律luật 儀nghi 戒giới 。 (# 十thập 波ba 羅la 夷di 。 即tức 止chỉ 惡ác 也dã )# 。 攝nhiếp 善thiện 戒giới 法pháp (# 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 法Pháp 門môn 即tức 行hành 善thiện 也dã )# 。 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 戒giới 。 (# 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 即tức 度độ 生sanh 也dã )# 。 如như 是thị 學học 處xứ 。 如như 是thị 淨tịnh 戒giới 。 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 具cụ 。 未vị 來lai 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 當đương 具cụ 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 現hiện 在tại 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 今kim 具cụ 。 如như 是thị 學học 處xứ 。 如như 是thị 淨tịnh 戒giới 。 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 學học 。 未vị 來lai 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 當đương 學học 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 現hiện 在tại 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 今kim 學học 。 汝nhữ 能năng 受thọ 否phủ/bĩ 。 (# 眾chúng 答đáp 云vân )# 能năng 受thọ 。

如như 是thị 三tam 問vấn 三tam 答đáp 。 此thử 文văn 出xuất 羯yết 磨ma 經kinh 中trung 。

第đệ 六lục 明minh 請thỉnh 聖thánh 法pháp

菩Bồ 薩Tát 戒giới 法Pháp 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

汝nhữ 諸chư 佛Phật 子tử 。 既ký 能năng 受thọ 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 戒giới 。 能năng 學học 菩Bồ 薩Tát 學học 處xứ 者giả 。 各các 各các 起khởi 立lập 合hợp 掌chưởng 。 端đoan 秉bỉnh 一nhất 心tâm 。 五ngũ 體thể 投đầu 地địa 。 隨tùy 我ngã 伸thân 請thỉnh 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 菩Bồ 薩Tát 戒giới 和hòa 尚thượng 諸chư 師sư 。 各các 稱xưng 自tự 己kỷ 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。

師sư 起khởi 座tòa 拈niêm 香hương 。 入nhập 觀quán 作tác 梵Phạm 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 同đồng 音âm 請thỉnh 云vân 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 比Bỉ 丘Khâu (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh (# 有hữu 餘dư 眾chúng 隨tùy 加gia 名danh )# 。

大đại 德đức 。 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã 比Bỉ 丘Khâu (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 如Như 來Lai 為vì 我ngã 。 作tác 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 惟duy 願nguyện 如Như 來Lai 。 為vi 我ngã 作tác 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 我ngã 依y 如Như 來Lai 故cố 。 得đắc 受thọ 菩Bồ 薩Tát 三tam 聚tụ 十thập 無vô 盡tận 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 當đương 三tam 啟khải 請thỉnh 。 三tam 頂đảnh 禮lễ 。 下hạ 皆giai 同đồng 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 比Bỉ 丘Khâu (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh (# 加gia 名danh 同đồng 前tiền )# 。

大đại 德đức 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 我ngã 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。 惟duy 願nguyện 菩Bồ 薩Tát 為vi 我ngã 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。 我ngã 依y 菩Bồ 薩Tát 。 故cố 得đắc 受thọ 菩Bồ 薩Tát 三tam 聚tụ 十thập 無vô 盡tận 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 比Bỉ 丘Khâu (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh (# 加gia 名danh 同đồng 前tiền )# 。

大đại 德đức 。 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 我ngã 作tác 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。 惟duy 願nguyện 菩Bồ 薩Tát 為vi 我ngã 作tác 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。 我ngã 依y 菩Bồ 薩Tát 故cố 。 得đắc 受thọ 菩Bồ 薩Tát 三tam 聚tụ 十thập 無vô 盡tận 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 比Bỉ 丘Khâu (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh (# 加gia 名danh 同đồng 前tiền )# 。

大đại 德đức 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 如Như 來Lai 為vì 我ngã 。 作tác 尊tôn 證chứng 師sư 。 惟duy 願nguyện 如Như 來Lai 。 為vi 我ngã 作tác 尊tôn 證chứng 師sư 。 我ngã 依y 如Như 來Lai 故cố 。 得đắc 受thọ 菩Bồ 薩Tát 三tam 聚tụ 十thập 無vô 盡tận 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。

香hương 花hoa 迎nghênh 。 香hương 花hoa 請thỉnh 。 比Bỉ 丘Khâu (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh (# 加gia 名danh 同đồng 前tiền )# 。

大đại 德đức 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 我ngã 作tác 同đồng 學học 等đẳng 侶lữ 。 惟duy 願nguyện 菩Bồ 薩Tát 為vi 我ngã 作tác 同đồng 學học 等đẳng 侶lữ 。 我ngã 依y 菩Bồ 薩Tát 故cố 。 得đắc 受thọ 菩Bồ 薩Tát 三tam 聚tụ 十thập 無vô 盡tận 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。

如như 是thị 拈niêm 香hương 。 一nhất 一nhất 三tam 請thỉnh 已dĩ 畢tất 。 師sư 復phục 就tựu 座tòa 而nhi 坐tọa 。 引dẫn 禮lễ 呼hô 眾chúng 。 長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。

第đệ 七thất 受thọ 四tứ 不bất 壞hoại 信tín

菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

瓔anh 珞lạc 經Kinh 云vân 。 禮lễ 三Tam 寶Bảo 已dĩ 。 復phục 教giáo 受thọ 四tứ 不bất 壞hoại 信tín 。 依y 止chỉ 四tứ 依y 。 所sở 云vân 四tứ 不bất 壞hoại 信tín 者giả 。 蓋cái 吾ngô 人nhân 所sở 稟bẩm 體thể 性tánh 是thị 一nhất 。 而nhi 於ư 此thử 一nhất 體thể 之chi 中trung 具cụ 得đắc 有hữu 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寶bảo 及cập 戒giới 故cố 。 梵Phạn 語ngữ 佛Phật 陀Đà 。 華hoa 言ngôn 覺giác 。 謂vị 性tánh 體thể 靈linh 覺giác 。 照chiếu 了liễu 諸chư 法pháp 。 非phi 空không 非phi 有hữu 。 是thị 名danh 本bổn 具cụ 之chi 佛Phật 寶bảo 也dã 。 法pháp 即tức 軌quỹ 持trì 之chi 義nghĩa 。 謂vị 法pháp 性tánh 寂tịch 滅diệt 。 而nhi 恆Hằng 沙sa 性tánh 德đức 皆giai 可khả 軌quỹ 持trì 。 是thị 名danh 本bổn 具cụ 之chi 法Pháp 寶bảo 也dã 。 僧Tăng 者giả 。 梵Phạn 語ngữ 具cụ 云vân 僧Tăng 伽già 。 華hoa 言ngôn 和hòa 合hợp 眾chúng 。 謂vị 恆Hằng 沙sa 妙diệu 德đức 。 性tánh 相tướng 不bất 二nhị 。 理lý 事sự 和hòa 合hợp 。 是thị 名danh 本bổn 具cụ 之chi 僧Tăng 寶bảo 也dã 。 戒giới 者giả 。 謂vị 金kim 剛cang 光quang 明minh 寶bảo 戒giới 。 是thị 一nhất 切thiết 佛Phật 本bổn 源nguyên 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 本bổn 源nguyên 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 佛Phật 性tánh 種chủng 子tử 。 是thị 名danh 本bổn 具cụ 之chi 性tánh 戒giới 也dã 。 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 。 信tín 得đắc 自tự 心tâm 是thị 佛Phật 是thị 法pháp 。 是thị 僧Tăng 。 是thị 戒giới 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 身thân 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 故cố 云vân 四tứ 不bất 壞hoại 信tín 。 雖tuy 云vân 體thể 具cụ 真chân 常thường 。 不bất 無vô 修tu 證chứng 。 所sở 謂vị 是thị 心tâm 作tác 佛Phật 。 是thị 心tâm 是thị 佛Phật 。 應ưng 當đương 歸quy 投đầu 住trụ 持trì 三Tam 寶Bảo 。 納nạp 受thọ 清thanh 淨tịnh 妙diệu 戒giới 。 依y 止chỉ 修tu 行hành 。 方phương 得đắc 圓viên 成thành 無vô 上thượng 佛Phật 果Quả 。 今kim 對đối 。

諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 座tòa 前tiền 。 一nhất 一nhất 諦đế 受thọ 。 歸quy 依y 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 當đương 自tự 說thuyết 。 恐khủng 汝nhữ 不bất 能năng 。 隨tùy 我ngã 所sở 道đạo 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 歸quy 依y 佛Phật 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 歸quy 依y 法pháp 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 歸quy 依y 僧Tăng 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 歸quy 依y 戒giới 。

各các 隨tùy 師sư 語ngữ 朗lãng 說thuyết 。 三tam 受thọ 三tam 叩khấu 首thủ 。

第đệ 八bát 懺sám 悔hối 過quá 法pháp

菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 。 梵Phạm 網võng 經kinh 所sở 明minh 。 現hiện 身thân 有hữu 犯phạm 七thất 逆nghịch 者giả 。 不bất 得đắc 受thọ 戒giới 。 前tiền 夜dạ 羯yết 磨ma 師sư 已dĩ 曾tằng 一nhất 一nhất 詳tường 審thẩm 。 汝nhữ 等đẳng 幸hạnh 皆giai 無vô 犯phạm 。 故cố 得đắc 受thọ 戒giới 。 今kim 準chuẩn 瓔anh 珞lạc 經Kinh 云vân 。 受thọ 四tứ 不bất 壞hoại 信tín 已dĩ 。 次thứ 當đương 教giáo 悔hối 三tam 世thế 罪tội 。 而nhi 罪tội 所sở 言ngôn 三tam 世thế 者giả 。 謂vị 過quá 去khứ 無vô 明minh 種chủng 子tử 。 為vi 罪tội 業nghiệp 之chi 因nhân 。 今kim 生sanh 現hiện 行hành 。 為vi 罪tội 業nghiệp 之chi 緣duyên 。 繇# 此thử 現hiện 行hành 熏huân 過quá 去khứ 無vô 始thỉ 。 以dĩ 來lai 之chi 業nghiệp 種chủng 。 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 而nhi 所sở 作tác 業nghiệp 成thành 。 又hựu 為vi 當đương 來lai 罪tội 業nghiệp 之chi 惡ác 因nhân 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 資tư 。 故cố 令linh 輪luân 迴hồi 不bất 絕tuyệt 。 今kim 憑bằng 。

諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 座tòa 前tiền 。 慚tàm 愧quý 悔hối 過quá 。 若nhược 能năng 違vi 今kim 生sanh 之chi 現hiện 行hành 。 則tắc 過quá 去khứ 業nghiệp 種chủng 乾can 枯khô 。 未vị 來lai 業nghiệp 因nhân 自tự 滅diệt 。 悔hối 過quá 之chi 言ngôn 。 汝nhữ 合hợp 自tự 說thuyết 。 恐khủng 汝nhữ 不bất 能năng 。 隨tùy 我ngã 所sở 道đạo 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 若nhược 過quá 去khứ 身thân 口khẩu 意ý 十thập 惡ác 罪tội 。 願nguyện 畢tất 竟cánh 不bất 起khởi 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 若nhược 現hiện 在tại 身thân 口khẩu 意ý 十thập 惡ác 罪tội 。 願nguyện 畢tất 竟cánh 不bất 起khởi 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。

-# 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 若nhược 未vị 來lai 身thân 口khẩu 意ý 十thập 惡ác 罪tội 。 願nguyện 畢tất 竟cánh 不bất 起khởi 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。

各các 隨tùy 師sư 語ngữ 朗lãng 說thuyết 。 三tam 悔hối 三tam 叩khấu 首thủ 。

第đệ 九cửu 明minh 發phát 願nguyện 法pháp

瓔anh 珞lạc 及cập 羯yết 磨ma 二nhị 經kinh 。 缺khuyết 發phát 願nguyện 。 今kim 采thải 時thời 行hành 戒giới 本bổn 內nội 。 發phát 十thập 四tứ 願nguyện 以dĩ 補bổ 之chi 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 悔hối 過quá 已dĩ 竟cánh 。 三tam 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 如như 淨tịnh 瑠lưu 璃ly 內nội 外ngoại 明minh 照chiếu 。 次thứ 應ưng 發phát 十thập 四tứ 種chủng 大đại 願nguyện 。 依y 而nhi 修tu 行hành 。 圓viên 滿mãn 功công 德đức 。 假giả 使sử 熱nhiệt 鐵thiết 輪luân 。 在tại 於ư 頂đảnh 上thượng 旋toàn 。 終chung 不bất 以dĩ 此thử 苦khổ 。 退thoái 失thất 所sở 發phát 願nguyện 。 我ngã 今kim 對đối 。

諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 座tòa 前tiền 。 一nhất 一nhất 為vì 汝nhữ 等đẳng 三tam 宣tuyên 。 汝nhữ 等đẳng 當đương 向hướng 。

諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 座tòa 前tiền 。 心tâm 念niệm 口khẩu 言ngôn 。 一nhất 一nhất 自tự 說thuyết 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh (# 稱xưng 已dĩ )# 。

鳴minh 尺xích 一nhất 下hạ 。

-# 第đệ 一nhất 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 念niệm 佛Phật 。 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 親thân 近cận 。

-# 第đệ 二nhị 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 捨xả 離ly 諸chư 惡ác 知tri 識thức 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 捨xả 離ly 。

-# 第đệ 三tam 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 乃nãi 至chí 失thất 命mạng 因nhân 緣duyên 。 不bất 犯phạm 戒giới 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 不bất 犯phạm 。

-# 第đệ 四tứ 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 讀đọc 誦tụng 大Đại 乘Thừa 經kinh 律luật 。 問vấn 甚thậm 深thâm 義nghĩa 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 問vấn 。

-# 第đệ 五ngũ 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 生sanh 信tín 心tâm 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 生sanh 。

-# 第đệ 六lục 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 若nhược 見kiến 眾chúng 生sanh 苦khổ 惱não 時thời 。 能năng 救cứu 護hộ 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 救cứu 護hộ 。

-# 第đệ 七thất 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 隨tùy 力lực 。 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 供cúng 養dường 。

-# 第đệ 八bát 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 孝hiếu 順thuận 父phụ 母mẫu 。 敬kính 事sự 師sư 長trưởng 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 孝hiếu 敬kính 。

-# 第đệ 九cửu 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 常thường 能năng 捨xả 諸chư 懈giải 怠đãi 。 勤cần 求cầu 佛Phật 道Đạo 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 勤cần 求cầu 。

-# 第đệ 十thập 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 於ư 五ngũ 塵trần 上thượng 諸chư 煩phiền 惱não 生sanh 時thời 。 能năng 制chế 伏phục 心tâm 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 制chế 伏phục 。

-# 第đệ 十thập 一nhất 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 眾chúng 生sanh 無vô 邊biên 誓thệ 願nguyện 度độ 。 汝nhữ 能năng 度độ 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 度độ 。

-# 第đệ 十thập 二nhị 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 煩phiền 惱não 無vô 盡tận 誓thệ 願nguyện 斷đoạn 。 汝nhữ 能năng 斷đoạn 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 斷đoạn 。

-# 第đệ 十thập 三tam 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 法Pháp 門môn 無vô 量lượng 誓thệ 願nguyện 學học 。 汝nhữ 能năng 學học 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 學học 。

-# 第đệ 十thập 四tứ 汝nhữ 等đẳng 從tùng 今kim 時thời 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 身thân 。 佛Phật 道Đạo 無vô 上thượng 誓thệ 願nguyện 成thành 。 汝nhữ 能năng 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 成thành 。

第đệ 十thập 明minh 發phát 戒giới 體thể 法pháp

菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 既ký 能năng 發phát 此thử 十thập 四tứ 種chủng 深thâm 宏hoành 誓thệ 願nguyện 。 我ngã 當đương 起khởi 座tòa 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 頂đảnh 禮lễ 啟khải 白bạch 。 十thập 方phương 現hiện 住trụ 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 感cảm 發phát 汝nhữ 等đẳng 圓viên 宗tông 戒giới 體thể 。 汝nhữ 應ưng 一nhất 心tâm 善thiện 聽thính 。 作tác 意ý 諦đế 思tư 。 當đương 知tri 我ngã 初sơ 番phiên 白bạch 竟cánh 之chi 時thời 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 妙diệu 善thiện 戒giới 法pháp 。 繇# 心tâm 業nghiệp 力lực 。 悉tất 皆giai 震chấn 動động 。 我ngã 二nhị 番phiên 白bạch 竟cánh 之chi 時thời 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 妙diệu 善thiện 戒giới 法pháp 。 如như 雲vân 如như 葢# 覆phú 汝nhữ 頂đảnh 上thượng 。 我ngã 三tam 番phiên 白bạch 竟cánh 之chi 時thời 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 妙diệu 善thiện 戒giới 法pháp 。 從tùng 汝nhữ 頂đảnh 門môn 流lưu 入nhập 身thân 心tâm 。 充sung 滿mãn 正chánh 報báo 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 永vĩnh 為vi 佛Phật 種chủng 。 此thử 是thị 無vô 作tác 戒giới 體thể 。 無vô 漏lậu 色sắc 法pháp 。 繇# 汝nhữ 增tăng 上thượng 善thiện 心tâm 。 之chi 所sở 感cảm 得đắc 。 是thị 故cố 汝nhữ 應ưng 。 至chí 誠thành 頂đảnh 受thọ 。

次thứ 正chánh 授thọ 戒giới 體thể 法pháp

經Kinh 云vân 。 能năng 受thọ 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 起khởi 於ư 座tòa 。 如như 故cố 長trường 跪quỵ 。 能năng 授thọ 菩Bồ 薩Tát 起khởi 座tòa 。 對đối 佛Phật 像tượng 前tiền 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 現hiện 住trụ 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 頂đảnh 禮lễ 雙song 足túc 。 作tác 白bạch (# 即tức 下hạ 白bạch 文văn )# 。 今kim 準chuẩn 義nghĩa 加gia 儀nghi 。 則tắc 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 下hạ 座tòa 先tiên 行hành 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 在tại 後hậu 。 至chí 佛Phật 像tượng 座tòa 前tiền 。 二nhị 師sư 分phần/phân 立lập 左tả 右hữu 。 戒giới 師sư 居cư 中trung 拈niêm 香hương 。 入nhập 觀quán 三tam 頂đảnh 禮lễ 。 長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 白bạch 云vân 。

仰ngưỡng 啟khải 十thập 方phương 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 。 諸chư 世thế 界giới 中trung 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 今kim 於ư (# 某mỗ 省tỉnh 某mỗ 寺tự )# 此thử 中trung 。 現hiện 有hữu (# 某mỗ 甲giáp )# 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 乃nãi 至chí 三tam 說thuyết 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 我ngã 為vi 作tác 證chứng 。 惟duy 願nguyện 十thập 方phương 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 。 諸chư 世thế 界giới 中trung 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 一nhất 真chân 聖thánh 。 於ư 現hiện 不bất 現hiện 。 一nhất 切thiết 時thời 處xứ 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 現hiện 覺giác 者giả 。 於ư (# 某mỗ 甲giáp )# 受thọ 戒giới 菩Bồ 薩Tát 。 亦diệc 為vi 作tác 證chứng 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 大đại 慈từ 愍mẫn 故cố 。

此thử 準chuẩn 經kinh 文văn 。 如như 是thị 三tam 白bạch 。 謂vị 之chi 三tam 番phiên 羯yết 磨ma 。 羯yết 磨ma 如như 法Pháp 成thành 已dĩ 。 受thọ 者giả 即tức 得đắc 戒giới 。 戒giới 師sư 與dữ 二nhị 師sư 禮lễ 卻khước 本bổn 座tòa 。 非phi 似tự 僧Tăng 法pháp 受thọ 具cụ 。 十thập 師sư 俱câu 坐tọa 。 羯yết 磨ma 應ưng 成thành 而nhi 已dĩ 。

第đệ 十thập 一nhất 明minh 宣tuyên 戒giới 相tương/tướng 法pháp

上thượng 依y 菩Bồ 薩Tát 羯yết 磨ma 經kinh 文văn 。 三tam 番phiên 啟khải 白bạch 聖thánh 已dĩ 。 即tức 得đắc 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 聚tụ 妙diệu 善thiện 戒giới 體thể 。 此thử 依y 梵Phạm 網võng 經kinh 中trung 。 次thứ 宣tuyên 菩Bồ 薩Tát 十thập 重trọng/trùng 。 四tứ 十thập 八bát 輕khinh 戒giới 相tương/tướng 。 而nhi 俾tỉ 識thức 相tương/tướng 守thủ 持trì 。 以dĩ 護hộ 體thể 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 佛Phật 子tử 。 菩Bồ 薩Tát 有hữu 十thập 。 無vô 盡tận 戒giới 應ưng 受thọ 持trì 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。

(# 稱xưng 已dĩ 言ngôn 十thập 無vô 盡tận 戒giới 者giả 。 瓔anh 珞lạc 經Kinh 云vân 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 凡phàm 聖thánh 戒giới 。 盡tận 心tâm 為vi 體thể 。 是thị 故cố 心tâm 亦diệc 盡tận 。 戒giới 亦diệc 盡tận 。 心tâm 無vô 盡tận 故cố 。 戒giới 亦diệc 不bất 盡tận 。 故cố 言ngôn 無vô 盡tận 戒giới 也dã )# 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 一nhất 不bất 得đắc 故cố 殺sát 生sanh 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 殺sát 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 二nhị 不bất 得đắc 故cố 偷thâu 盜đạo 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 盜đạo 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 三tam 不bất 得đắc 故cố 婬dâm 欲dục 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 婬dâm 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 四tứ 不bất 得đắc 故cố 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 妄vọng 語ngữ 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 五ngũ 不bất 得đắc 故cố 酤cô 酒tửu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 酤cô 酒tửu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 六lục 不bất 得đắc 故cố 說thuyết 在tại 家gia 出xuất 家gia 菩Bồ 薩Tát 。 比Bỉ 丘Khâu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 罪tội 過quá 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 說thuyết 四tứ 種chủng 過quá 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 七thất 不bất 得đắc 故cố 。 自tự 讚tán 毀hủy 他tha 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 自tự 讚tán 毀hủy 他tha 。 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 八bát 不bất 得đắc 故cố 慳san 惜tích 加gia 毀hủy 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 慳san 惜tích 加gia 毀hủy 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 九cửu 不bất 得đắc 故cố 瞋sân 心tâm 不bất 受thọ 悔hối 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 瞋sân 心tâm 不bất 受thọ 悔hối 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 十thập 不bất 得đắc 故cố 謗báng 三Tam 寶Bảo 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 失thất 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 法pháp 。 不bất 謗báng 三Tam 寶Bảo 。 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

諸chư 佛Phật 子tử 。 已dĩ 說thuyết 十thập 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 竟cánh 。 四tứ 十thập 八bát 輕khinh 今kim 當đương 說thuyết 。

撫phủ 尺xích 云vân 。

佛Phật 子tử 從tùng 今kim 身thân 至chí 佛Phật 身thân 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 其kỳ 中trung 間gian 。

-# 第đệ 一nhất 不bất 得đắc 故cố 不bất 敬kính 師sư 友hữu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 敬kính 師sư 友hữu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 不bất 得đắc 故cố 飲ẩm 酒tửu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 飲ẩm 酒tửu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 不bất 得đắc 故cố 食thực 肉nhục 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 食thực 肉nhục 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 不bất 得đắc 故cố 食thực 五ngũ 辛tân 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 食thực 五ngũ 辛tân 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 五ngũ 不bất 得đắc 故cố 不bất 教giáo 悔hối 罪tội 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 教giáo 悔hối 罪tội 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 六lục 不bất 得đắc 故cố 不bất 供cung 給cấp 請thỉnh 法pháp 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 供cung 給cấp 請thỉnh 法Pháp 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 七thất 不bất 得đắc 故cố 懈giải 怠đãi 不bất 聽thính 法Pháp 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 懈giải 怠đãi 不bất 聽thính 法Pháp 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 八bát 不bất 得đắc 故cố 背bối/bội 大đại 向hướng 小tiểu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 背bối/bội 大đại 向hướng 小tiểu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 九cửu 不bất 得đắc 故cố 不bất 看khán 病bệnh 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 看khán 病bệnh 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 不bất 得đắc 故cố 畜súc 殺sát 具cụ 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 畜súc 殺sát 具cụ 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 一nhất 不bất 得đắc 故cố 作tác 國quốc 使sử 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 作tác 國quốc 使sử 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 二nhị 不bất 得đắc 故cố 販phán 賣mại 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 販phán 賣mại 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 三tam 不bất 得đắc 故cố 謗báng 毀hủy 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 謗báng 毀hủy 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 四tứ 不bất 得đắc 故cố 放phóng 火hỏa 焚phần 燒thiêu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 放phóng 火hỏa 焚phần 燒thiêu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 五ngũ 不bất 得đắc 故cố 僻tích 教giáo 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 僻tích 教giáo 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 六lục 不bất 得đắc 故cố 為vi 利lợi 倒đảo 說thuyết 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 為vi 利lợi 倒đảo 說thuyết 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 七thất 不bất 得đắc 故cố 恃thị 勢thế 乞khất 求cầu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 恃thị 勢thế 乞khất 求cầu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 八bát 不bất 得đắc 故cố 無vô 解giải 作tác 師sư 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 無vô 解giải 作tác 師sư 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 十thập 九cửu 不bất 得đắc 故cố 兩lưỡng 舌thiệt 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 十thập 不bất 得đắc 故cố 不bất 行hành 放phóng 救cứu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 行hành 放phóng 救cứu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 一nhất 。 不bất 得đắc 故cố 瞋sân 打đả 報báo 仇cừu 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 瞋sân 打đả 報báo 仇cừu 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 二nhị 。 不bất 得đắc 故cố 憍kiêu 慢mạn 不bất 請thỉnh 法pháp 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 憍kiêu 慢mạn 不bất 請thỉnh 法Pháp 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 三tam 。 不bất 得đắc 故cố 憍kiêu 慢mạn 僻tích 說thuyết 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 憍kiêu 慢mạn 僻tích 說thuyết 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 四tứ 。 不bất 得đắc 故cố 不bất 習tập 學học 佛Phật 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 習tập 學học 佛Phật 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 五ngũ 。 不bất 得đắc 故cố 不bất 善thiện 知tri 眾chúng 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 善thiện 知tri 眾chúng 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 六lục 。 不bất 得đắc 故cố 獨độc 受thọ 利lợi 養dưỡng 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 獨độc 受thọ 利lợi 養dưỡng 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 七thất 。 不bất 得đắc 故cố 受thọ 別biệt 請thỉnh 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 受thọ 別biệt 請thỉnh 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ (# 答đáp 云vân )# 。 能năng 持trì 。

第đệ 二nhị 十thập 八bát 。 不bất 得đắc 故cố 別biệt 請thỉnh 僧Tăng 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 別biệt 請thỉnh 僧Tăng 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 十thập 九cửu 不bất 得đắc 故cố 。 邪tà 命mạng 自tự 活hoạt 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 邪tà 命mạng 自tự 活hoạt 。 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 不bất 得đắc 故cố 不bất 敬kính 好hảo/hiếu 時thời 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 敬kính 好hảo/hiếu 時thời 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 一nhất 不bất 得đắc 故cố 不bất 行hành 救cứu 贖thục 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 行hành 救cứu 贖thục 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 三tam 十thập 二nhị 。 不bất 得đắc 故cố 損tổn 害hại 眾chúng 生sanh 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 損tổn 害hại 眾chúng 生sanh 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 三tam 不bất 得đắc 故cố 邪tà 業nghiệp 覺giác 觀quán 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 邪tà 業nghiệp 覺giác 觀quán 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 四tứ 不bất 得đắc 故cố 暫tạm 念niệm 小Tiểu 乘Thừa 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 暫tạm 念niệm 小Tiểu 乘Thừa 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 五ngũ 不bất 得đắc 故cố 不bất 發phát 願nguyện 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 發phát 願nguyện 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 六lục 不bất 得đắc 故cố 不bất 發phát 誓thệ 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 發phát 誓thệ 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 七thất 不bất 得đắc 故cố 冒mạo 難nạn/nan 遊du 行hành 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 冒mạo 難nạn/nan 遊du 行hành 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 八bát 不bất 得đắc 故cố 乖quai 尊tôn 卑ty 次thứ 序tự 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 乖quai 尊tôn 卑ty 次thứ 序tự 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 十thập 九cửu 不bất 得đắc 故cố 不bất 修tu 福phước 慧tuệ 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 修tu 福phước 慧tuệ 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 不bất 得đắc 故cố 揀giản 擇trạch 授thọ 戒giới 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 揀giản 擇trạch 授thọ 戒giới 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 一nhất 不bất 得đắc 故cố 為vi 利lợi 作tác 師sư 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 為vi 利lợi 作tác 師sư 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 二nhị 不bất 得đắc 故cố 為vi 惡ác 人nhân 說thuyết 戒giới 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 為vị 惡ác 人nhân 。 說thuyết 戒giới 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 三tam 不bất 得đắc 故cố 無vô 慚tàm 受thọ 施thí 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 無vô 慚tàm 受thọ 施thí 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 四tứ 不bất 得đắc 故cố 不phủ 。 供cúng 養dường 經Kinh 典điển 。 若nhược 有hữu 犯phạm 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 供cúng 養dường 經Kinh 典điển 。 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 五ngũ 不bất 得đắc 故cố 。 不bất 化hóa 眾chúng 生sanh 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 化hóa 眾chúng 生sanh 。 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 六lục 不bất 得đắc 故cố 說thuyết 法Pháp 不bất 如như 法Pháp 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 說thuyết 法Pháp 不bất 如như 法Pháp 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 七thất 不bất 得đắc 故cố 非phi 法pháp 制chế 限hạn 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 非phi 法pháp 制chế 限hạn 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 十thập 八bát 不bất 得đắc 故cố 破phá 法pháp 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 破phá 法Pháp 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp 云vân )# 能năng 持trì 。

第đệ 十thập 二nhị 結kết 讚tán 回hồi 向hướng

瓔anh 珞lạc 經Kinh 云vân 。 佛Phật 子tử 受thọ 十thập 無vô 盡tận 戒giới 已dĩ 。 其kỳ 受thọ 者giả 。 過quá 度độ 四tứ 魔ma 。 越việt 三tam 界giới 苦khổ 。 從tùng 生sanh 至chí 生sanh 。 不bất 失thất 此thử 戒giới 。 常thường 隨tùy 行hành 人nhân 。 乃nãi 至chí 成thành 佛Phật 。 又hựu 經Kinh 云vân 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 即tức 於ư 此thử 身thân 。 一nhất 念niệm 之chi 中trung 。 具cụ 足túc 八bát 種chủng 。 殊thù 勝thắng 功công 德đức 。 一nhất 者giả 趣thú 道Đạo 場Tràng 殊thù 勝thắng 。 譬thí 如như 大đại 鵬# 。 一nhất 飛phi 過quá 十thập 萬vạn 里lý 。 菩Bồ 薩Tát 發phát 心tâm 。 受thọ 此thử 大đại 戒giới 。 越việt 六lục 趣thú 三tam 乘thừa 直trực 至chí 菩Bồ 提Đề 故cố 。 二nhị 者giả 發phát 心tâm 殊thù 勝thắng 。 若nhược 人nhân 一nhất 念niệm 。 發phát 起khởi 大đại 悲bi 。 大đại 智trí 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 即tức 超siêu 二Nhị 乘Thừa 。 如như 昔tích 有hữu 沙Sa 彌Di 。 侍thị 一nhất 羅La 漢Hán 而nhi 行hành 。 忽hốt 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 求cầu 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 此thử 阿A 羅La 漢Hán 。 返phản 生sanh 恭cung 敬kính 。 為vi 擔đảm 衣y 鉢bát 。 讓nhượng 路lộ 而nhi 行hành 。 三tam 者giả 福phước 田điền 殊thù 勝thắng 。 假giả 使sử 有hữu 人nhân 。 供cúng 養dường 滿mãn 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 大đại 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 如như 供cung 一nhất 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 以dĩ 彼bỉ 運vận 心tâm 廣quảng 大đại 故cố 。 四tứ 者giả 功công 力lực 殊thù 勝thắng 。 受thọ 小Tiểu 乘Thừa 戒giới 。 譬thí 如như 螢huỳnh 火hỏa 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 譬thí 如như 日nhật 光quang 。 一nhất 切thiết 普phổ 照chiếu 故cố 。 五ngũ 者giả 滅diệt 罪tội 殊thù 勝thắng 。 受thọ 戒giới 破phá 犯phạm 猶do 勝thắng 外ngoại 道đạo 。 以dĩ 戒giới 威uy 力lực 。 設thiết 墮đọa 惡ác 道đạo 。 受thọ 罪tội 輕khinh 微vi 故cố 。 六lục 者giả 受thọ 胎thai 殊thù 勝thắng 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 若nhược 在tại 胞bào 胎thai 。 常thường 為vi 天thiên 龍long 。 善thiện 神thần 共cộng 守thủ 護hộ 故cố 。 七thất 者giả 神thần 通thông 殊thù 勝thắng 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 能năng 攪giảo 長trường/trưởng 河hà 為vi 酥tô 酪lạc 。 變biến 大đại 地địa 作tác 黃hoàng 金kim 。 一nhất 念niệm 中trung 超siêu 越việt 千thiên 生sanh 。 一nhất 日nhật 內nội 廣quảng 度độ 羣quần 品phẩm 故cố 。 八bát 者giả 果quả 報báo 殊thù 勝thắng 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 當đương 生sanh 蓮liên 華hoa 藏tạng 海hải 受thọ 法pháp 性tánh 身thân 。 一nhất 得đắc 真chân 常thường 。 永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển 故cố 。 諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng 。 汝nhữ 今kim 既ký 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 已dĩ 。 即tức 獲hoạch 如như 是thị 殊thù 勝thắng 功công 德đức 。 各các 各các 善thiện 護hộ 守thủ 持trì 。 於ư 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 。 日nhật 夜dạ 六lục 時thời 。 讀đọc 誦tụng 是thị 戒giới 。 猶do 如như 金kim 剛cang 。 如như 帶đái 持trì 浮phù 囊nang 。 欲dục 渡độ 大đại 海hải 。 如như 草thảo 繫hệ 比Bỉ 丘Khâu 。 常thường 生sanh 大Đại 乘Thừa 善thiện 信tín 。 自tự 知tri 我ngã 是thị 。 未vị 成thành 之chi 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 是thị 已dĩ 成thành 之chi 佛Phật 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 念niệm 念niệm 不bất 去khứ 心tâm 。 若nhược 起khởi 一nhất 念niệm 二Nhị 乘Thừa 心tâm 者giả 。 即tức 非phi 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 故cố 應ưng 當đương 珍trân 敬kính 。 慎thận 勿vật 懈giải 退thoái 。

如như 是thị 結kết 勸khuyến 畢tất 。 鳴minh 尺xích 一nhất 下hạ 。 眾chúng 一nhất 叩khấu 首thủ 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 。 起khởi 座tòa 合hợp 掌chưởng 迴hồi 向hướng 云vân 。

以dĩ 此thử 受thọ 戒giới 功công 德đức

上thượng 報báo 四Tứ 恩Ân 。 下hạ 濟tế 諸chư 苦khổ 。 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 同đồng 圓viên 種chủng 智trí 。 在tại 會hội 沙Sa 門Môn 。 共cộng 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 海hải 眾chúng 齊tề 音âm 。 念niệm 佛Phật 迴hồi 向hướng 。

大đại 眾chúng 同đồng 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 引dẫn 禮lễ 呼hô 新tân 菩Bồ 薩Tát 三tam 拜bái 。 起khởi 具cụ 分phần/phân 班ban 。 二nhị 阿A 闍Xà 黎Lê 先tiên 下hạ 座tòa 。 至chí 中trung 禮lễ 佛Phật 三tam 拜bái 。 近cận 佛Phật 座tòa 左tả 右hữu 而nhi 立lập 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 下hạ 座tòa 。 禮lễ 佛Phật 三tam 拜bái 。

維duy 那na 舉cử 迴hồi 向hướng 偈kệ 。 眾chúng 和hòa 之chi 。

受thọ 戒giới 功công 德đức 殊thù 勝thắng 行hành 。 無vô 邊biên 勝thắng 福phước 皆giai 迴hồi 向hướng 。

普phổ 願nguyện 沈trầm 溺nịch 諸chư 有hữu 情tình 。 速tốc 往vãng 無Vô 邊Biên 光Quang 佛Phật 剎sát 。

迴hồi 向hướng 因nhân 緣duyên 三tam 世thế 佛Phật 。 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 觀quán 自tự 在tại 。

諸chư 尊tôn 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

其kỳ 送tống 菩Bồ 薩Tát 戒giới 師sư 歸quy 方phương 丈trượng 。 謝tạ 二nhị 師sư 及cập 諸chư 引dẫn 禮lễ 。 一nhất 一nhất 皆giai 同đồng 受thọ 具cụ 之chi 儀nghi 。 今kim 大Đại 乘Thừa 戒giới 七thất 眾chúng 同đồng 收thu 。 若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 沙Sa 彌Di 。 沙Sa 彌Di 尼ni 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 優Ưu 婆Bà 夷Di 者giả 。 俱câu 隨tùy 送tống 之chi 。 但đãn 要yếu 各các 歸quy 各các 眾chúng 。 不bất 得đắc 糅nhữu 亂loạn 。 雖tuy 理lý 性tánh 戒giới 體thể 無vô 二nhị 。 然nhiên 事sự 相tướng 世thế 儀nghi 須tu 分phần/phân 。 能năng 善thiện 護hộ 譏cơ 嫌hiềm 。 即tức 名danh 持trì 戒giới 也dã 。

若nhược 授thọ 在tại 家gia 菩Bồ 薩Tát 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 六lục 重trọng/trùng 二nhị 十thập 八bát 輕khinh 戒giới 者giả 。 科khoa 儀nghi 同đồng 此thử 。 唯duy 異dị 戒giới 相tương/tướng 。 故cố 附phụ 之chi 。

先tiên 六lục 重trọng 戒giới 相tương/tướng

-# 第đệ 一nhất 不bất 殺sát 生sanh 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 若nhược 有hữu 犯phạm 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 殺sát 生sanh 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 不bất 偷thâu 盜đạo (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 三tam 虗hư 說thuyết (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 四tứ 邪tà 婬dâm (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 五ngũ 宣tuyên 說thuyết 四tứ 眾chúng 過quá 罪tội (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 六lục 酤cô 酒tửu (# 如như 前tiền )#

二nhị 十thập 八bát 輕khinh 戒giới 相tương/tướng

-# 第đệ 一nhất 不bất 能năng 供cúng 養dường 。 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 。 是thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 若nhược 有hữu 犯phạm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 不bất 供cung 養dưỡng 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 。 戒giới 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 躭đam 樂nhạo/nhạc/lạc 飲ẩm 酒tửu (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 三tam 惡ác 心tâm 不bất 能năng 瞻chiêm 視thị 病bệnh 苦khổ (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 四tứ 有hữu 乞khất 者giả 不bất 能năng 多đa 少thiểu 分phần 與dữ 遣khiển 空không 還hoàn (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 五ngũ 見kiến 四tứ 眾chúng 不bất 能năng 承thừa 迎nghênh 禮lễ 拜bái 。 問vấn 訊tấn (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 六lục 見kiến 四tứ 眾chúng 毀hủy 所sở 受thọ 戒giới 心tâm 生sanh 憍kiêu 慢mạn (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 七thất 月nguyệt 六lục 齋trai 日nhật 不bất 受thọ 八bát 戒giới 供cung 三Tam 寶Bảo (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 八bát 四tứ 十thập 里lý 中trung 。 有hữu 講giảng 法Pháp 處xứ 不bất 能năng 往vãng 聽thính (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 九cửu 受thọ 招chiêu 提đề 僧tăng 臥ngọa 具cụ 牀sàng 坐tọa (# 如như 前tiền )#

-# 第đệ 十thập 疑nghi 水thủy 有hữu 蟲trùng 故cố 便tiện 飲ẩm 之chi (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 一nhất 險hiểm 難nạn 之chi 處xứ 。 無vô 伴bạn 獨độc 行hành (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 二nhị 獨độc 宿túc 尼ni 寺tự (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 三tam 為vi 於ư 財tài 命mạng 打đả 罵mạ 奴nô 婢tỳ 僮đồng 僕bộc 。 外ngoại 人nhân (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 四tứ 以dĩ 飱# 食thực 施thí 四tứ 眾chúng (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 五ngũ 畜súc 猫miêu 狸li (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 六lục 畜súc 養dưỡng 象tượng 馬mã 牛ngưu 羊dương 。 駝đà 驢lư 一nhất 切thiết 畜súc 類loại (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 七thất 不bất 儲trữ 畜súc 僧Tăng 伽già 黎lê 衣y 鉢bát 錫tích 杖trượng (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 八bát 若nhược 須tu 田điền 作tác 不bất 求cầu 淨tịnh 水thủy 及cập 陸lục 種chủng 處xứ (# 如như 前tiền )#

-# 十thập 九cửu 物vật 說thuyết 價giá 已dĩ 捨xả 賤tiện 趨xu 貴quý 斗đẩu 秤xứng 量lượng 物vật 不bất 令linh 平bình 用dụng (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 於ư 非phi 處xứ 非phi 時thời 行hành 。 欲dục (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 一nhất 隱ẩn 瞞man 官quan 稅thuế (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 二nhị 犯phạm 國quốc 制chế (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 三tam 得đắc 新tân 穀cốc 菓quả 蓏lỏa 菜thái 茹như 不bất 先tiên 供cung 奉phụng 三Tam 寶Bảo 。 先tiên 自tự 受thọ (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 四tứ 僧Tăng 若nhược 不bất 聽thính 說thuyết 法Pháp 讚tán 歎thán 輒triếp 自tự 作tác (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 五ngũ 道đạo 路lộ 若nhược 在tại 比Bỉ 丘Khâu 沙Sa 彌Di 前tiền 行hành (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 六lục 僧Tăng 中trung 付phó 食thực 若nhược 偏thiên 為vi 師sư 選tuyển 擇trạch 美mỹ 好hảo/hiếu 過quá 分phần/phân 與dữ (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 七thất 養dưỡng 蠶tằm (# 如như 前tiền )#

-# 二nhị 十thập 八bát 路lộ 遇ngộ 病bệnh 者giả 不bất 能năng 瞻chiêm 視thị 為vi 作tác 方phương 便tiện 。 付phó 囑chúc 所sở 在tại (# 如như 前tiền )#

三tam 壇đàn 傳truyền 戒giới 正chánh 範phạm 卷quyển 四tứ (# 終chung )#

No.1128-B# 覺giác 源nguyên 禪thiền 師sư 與dữ 本bổn 師sư 借tá 庵am 老lão 和hòa 尚thượng 論luận 傳truyền 戒giới 書thư

覺giác 源nguyên 禪thiền 師sư 與dữ 本bổn 師sư 借tá 庵am 老lão 和hòa 尚thượng 論luận 傳truyền 戒giới 書thư

傳truyền 戒giới 之chi 書thư 。 律luật 中trung 名danh 為vi 授thọ 戒giới 羯yết 磨ma 。 東đông 土thổ/độ 宣tuyên 律luật 師sư 以dĩ 後hậu 。 自tự 華hoa 山sơn 傳truyền 戒giới 正chánh 範phạm 一nhất 出xuất 。 而nhi 天thiên 下hạ 奉phụng 為vi 司ty 南nam 。 名danh 曰viết 律luật 主chủ 。 是thị 誠thành 足túc 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 樹thụ 矣hĩ 。 但đãn 仔tử 細tế 檢kiểm 點điểm 。 其kỳ 中trung 有hữu 不bất 貫quán 串xuyến 者giả 凡phàm 有hữu 數số 則tắc 。 一nhất 曰viết 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 不bất 貫quán 串xuyến 。 二nhị 曰viết 懺sám 摩ma 不bất 貫quán 串xuyến 。 三tam 曰viết 問vấn 遮già 難nạn/nan 不bất 貫quán 串xuyến 。 四tứ 曰viết 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 不bất 貫quán 串xuyến 。 司ty 羯yết 磨ma 者giả 。 可khả 以dĩ 離ly 此thử 用dụng 。 亦diệc 可khả 以dĩ 即tức 此thử 用dụng 也dã 。 何hà 謂vị 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 不bất 貫quán 串xuyến 。 夫phu 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 一nhất 曰viết 直trực 心tâm 。 正chánh 念niệm 真Chân 如Như 法pháp 是thị 。 二nhị 曰viết 深thâm 心tâm 。 具cụ 足túc 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。 三tam 曰viết 迴hồi 向hướng 心tâm 。 以dĩ 諸chư 佛Phật 大đại 願nguyện 迴hồi 向hướng 三tam 處xứ 是thị 。 三tam 賢hiền 分phần/phân 證chứng 此thử 三tam 心tâm 。 十Thập 地Địa 合hợp 證chứng 此thử 三tam 心tâm 。 等đẳng 覺giác 此thử 三tam 心tâm 等đẳng 有hữu 。 妙diệu 覺giác 圓viên 滿mãn 此thử 三tam 心tâm 。 藏tạng 中trung 有hữu 授thọ 菩Bồ 提Đề 心tâm 戒giới 一nhất 卷quyển 。 受thọ 此thử 一nhất 戒giới 。 則tắc 可khả 以dĩ 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 戒giới 矣hĩ 。 今kim 不bất 預dự 受thọ 此thử 戒giới 。 先tiên 教giáo 以dĩ 懺sám 摩ma 。 至chí 授thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 時thời 。 但đãn 問vấn 之chi 以dĩ 已dĩ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 未vị 。 答đáp 曰viết 已dĩ 發phát 。 授thọ 者giả 受thọ 者giả 。 皆giai 不bất 知tri 菩Bồ 提Đề 。 心tâm 為vi 何hà 物vật 。 但đãn 含hàm 糊# 問vấn 答đáp 而nhi 已dĩ 。 華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 。 忘vong 失thất 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 是thị 為vi 魔ma 事sự 。 為vi 今kim 之chi 計kế 。 司ty 羯yết 磨ma 者giả 。 當đương 發phát 露lộ 時thời 。 先tiên 教giáo 之chi 以dĩ 向hướng 十thập 方phương 佛Phật 前tiền 。 發phát 四tứ 宏hoành 誓thệ 願nguyện 。 司ty 教giáo 授thọ 者giả 。 於ư 過quá 毗Tỳ 尼Ni 時thời 。 教giáo 之chi 以dĩ 華hoa 嚴nghiêm 淨tịnh 行hạnh 品phẩm 。 向hướng 文Văn 殊Thù 前tiền 。 發phát 一nhất 百bách 四tứ 十thập 大đại 願nguyện 。 一nhất 願nguyện 一nhất 拜bái 。 然nhiên 後hậu 至chí 問vấn 已dĩ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 時thời 。 便tiện 可khả 胷# 中trung 了liễu 了liễu 。 不bất 至chí 突đột 如như 其kỳ 來lai 矣hĩ 。 何hà 謂vị 懺sám 摩ma 不bất 貫quán 串xuyến 。 夫phu 懺sám 摩ma 者giả 。 名danh 為vi 發phát 露lộ 。 改cải 往vãng 修tu 來lai 。 決quyết 定định 毗Tỳ 尼Ni 經kinh 中trung 。 世Thế 尊Tôn 教giáo 以dĩ 發phát 露lộ 之chi 法pháp 。 曰viết 五ngũ 無vô 間gián 。 曰viết 十thập 不bất 善thiện 。 曰viết 盜đạo 用dụng 僧Tăng 物vật 。 曰viết 覆phú 藏tàng 。 又hựu 教giáo 以dĩ 迴hồi 向hướng 。 稱xưng 禮lễ 三tam 十thập 五ngũ 佛Phật 洪hồng 名danh 。 不bất 多đa 不bất 寡quả 。 此thử 可khả 為vi 式thức 。 乃nãi 惟duy 專chuyên 稱xưng 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 一nhất 佛Phật 。 雖tuy 亦diệc 可khả 以dĩ 減giảm 罪tội 。 而nhi 發phát 露lộ 不bất 周chu 。 其kỳ 與dữ 覆phú 藏tàng 有hữu 何hà 異dị 乎hồ 。 何hà 謂vị 問vấn 遮già 難nạn/nan 不bất 貫quán 串xuyến 。 律luật 中trung 以dĩ 一nhất 人nhân 一nhất 壇đàn 為vi 正chánh 。 至chí 多đa 不bất 得đắc 過quá 三tam 人nhân 。 今kim 必tất 決quyết 定định 三tam 人nhân 一nhất 壇đàn 。 是thị 畏úy 煩phiền 而nhi 徒đồ 苟cẩu 簡giản 矣hĩ 。 今kim 此thử 衣y 鉢bát 是thị 汝nhữ 自tự 己kỷ 有hữu 否phủ/bĩ 。 答đáp 之chi 以dĩ 是thị 。 言ngôn 是thị 自tự 己kỷ 有hữu 。 非phi 借tá 來lai 也dã 。 今kim 改cải 之chi 以dĩ 有hữu 。 是thị 明minh 開khai 其kỳ 借tá 衣y 鉢bát 矣hĩ 。 後hậu 問vấn 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 否phủ/bĩ 。 答đáp 以dĩ 具cụ 足túc 。 恐khủng 其kỳ 不bất 具cụ 。 與dữ 前tiền 是thị 字tự 分phân 明minh 兩lưỡng 事sự 。 若nhược 前tiền 改cải 為vi 有hữu 字tự 。 無vô 論luận 文văn 義nghĩa 不bất 對đối 。 而nhi 前tiền 有hữu 後hậu 具cụ 。 不bất 又hựu 重trùng 疊điệp 乎hồ 。 何hà 謂vị 羯yết 磨ma 不bất 貫quán 串xuyến 。 夫phu 四tứ 分phần/phân 羯yết 磨ma 。 與dữ 隨tùy 機cơ 羯yết 磨ma 。 雖tuy 俱câu 係hệ 律luật 藏tạng 。 但đãn 僧Tăng 祇kỳ 是thị 佛Phật 本bổn 意ý 。 見kiến 於ư 舍Xá 利Lợi 弗Phất 問vấn 經kinh 。 餘dư 部bộ 為vi 被bị 添# 之chi 甘cam 露lộ 。 佛Phật 已dĩ 有hữu 明minh 訓huấn 矣hĩ 。 今kim 傳truyền 戒giới 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 主chủ 於ư 四tứ 分phần/phân 。 是thị 不bất 具cụ 擇trạch 法Pháp 眼nhãn 也dã 。 何hà 則tắc 佛Phật 法Pháp 以dĩ 默mặc 然nhiên 為vi 印ấn 證chứng 。 處xứ 處xứ 皆giai 然nhiên 。 今kim 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 中trung 。 添# 入nhập 四tứ 個cá 成thành 否phủ/bĩ 。 齊tề 答đáp 四tứ 個cá 成thành 字tự 。 則tắc 是thị 僧Tăng 竟cánh 不bất 默mặc 然nhiên 矣hĩ 。 毋vô 論luận 不bất 是thị 佛Phật 法Pháp 。 即tức 後hậu 結kết 處xứ 默mặc 然nhiên 。 故cố 句cú 前tiền 後hậu 乃nãi 自tự 相tương 違vi 矣hĩ 。 惟duy 靈linh 峯phong 大đại 師sư 毗Tỳ 尼Ni 事sự 義nghĩa 集tập 要yếu 中trung 。 不bất 用dụng 四tứ 個cá 成thành 字tự 。 真chân 是thị 鵞nga 王vương 擇trạch 乳nhũ 手thủ 段đoạn 。 此thử 係hệ 得đắc 戒giới 緊khẩn 要yếu 事sự 故cố 。 不bất 可khả 不bất 辯biện 。 更cánh 有hữu 甚thậm 者giả 。 律luật 係hệ 佛Phật 制chế 。 如như 王vương 法pháp 不bất 可khả 增tăng 減giảm 。 今kim 傳truyền 戒giới 正chánh 範phạm 中trung 。 摘trích 去khứ 求cầu 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 羯yết 磨ma 一nhất 條điều 。 直trực 是thị 減giảm 損tổn 律luật 制chế 。 如như 周chu 室thất 班ban 爵tước 之chi 制chế 。 諸chư 侯hầu 惡ác 其kỳ 害hại 已dĩ 。 而nhi 皆giai 去khứ 其kỳ 籍tịch 。 傳truyền 戒giới 之chi 摘trích 去khứ 此thử 一nhất 羯yết 磨ma 。 何hà 以dĩ 異dị 於ư 戰chiến 國quốc 之chi 諸chư 侯hầu 壞hoại 周chu 制chế 乎hồ 。 幸hạnh 古cổ 本bổn 尚thượng 在tại 。 猶do 有hữu 可khả 考khảo 。 凡phàm 司ty 傳truyền 戒giới 者giả 。 用dụng 其kỳ 法pháp 去khứ 其kỳ 弊tệ 。 斯tư 可khả 傳truyền 佛Phật 心tâm 印ấn 。 幸hạnh 毋vô 效hiệu 其kỳ 尤vưu 也dã 。