Trường Ca Kinh Pháp Cú

Thơ: Tuệ Kiên
Nhạc sĩ: Võ Tá Hân

doahong