( 重Trọng 雕Điêu 補Bổ 註Chú ) 禪Thiền 苑Uyển 清Thanh 規Quy
Quyển 0008
宋Tống 宗Tông 賾Trách 集Tập

重trọng/trùng 雕điêu 補bổ 註chú 禪thiền 苑uyển 清thanh 規quy 第đệ 八bát 卷quyển

龜quy 鏡kính 文văn

夫phu 兩lưỡng 桂quế 垂thùy 陰ấm 一nhất 華hoa 現hiện 瑞thụy 。 自tự 爾nhĩ 叢tùng 林lâm 之chi 設thiết 。 要yếu 之chi 本bổn 為vi 眾chúng 僧Tăng 。 是thị 以dĩ 開khai 示thị 眾chúng 僧Tăng 故cố 有hữu 長trưởng 老lão 。 表biểu 儀nghi 眾chúng 僧Tăng 故cố 有hữu 首thủ 座tòa 。 荷hà 負phụ 眾chúng 僧Tăng 故cố 有hữu 監giám 院viện 。 調điều 和hòa 眾chúng 僧Tăng 故cố 有hữu 維duy 那na 。 供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng 。 故cố 有hữu 典điển 座tòa 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 作tác 務vụ 故cố 有hữu 直trực 歲tuế 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 出xuất 納nạp 故cố 有hữu 庫khố 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 主chủ 典điển 翰hàn 墨mặc 故cố 有hữu 書thư 狀trạng 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 守thủ 護hộ 聖thánh 教giáo 故cố 有hữu 藏tạng 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 迎nghênh 待đãi 檀đàn 越việt 故cố 有hữu 知tri 客khách 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 召triệu 請thỉnh 故cố 有hữu 侍thị 者giả 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 看khán 守thủ 衣y 鉢bát 故cố 有hữu 寮liêu 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 供cung 侍thị 湯thang 藥dược 故cố 有hữu 堂đường 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 洗tẩy 濯trạc 故cố 有hữu 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 禦ngữ 寒hàn 故cố 有hữu 炭thán 頭đầu 爐lô 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 乞khất 丐cái 故cố 有hữu 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 執chấp 勞lao 故cố 有hữu 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 滌địch 除trừ 故cố 有hữu 淨tịnh 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 給cấp 侍thị 故cố 有hữu 淨tịnh 人nhân 。 所sở 以dĩ 行hành 道Đạo 之chi 緣duyên 十thập 分phần/phân 備bị 足túc 。 資tư 身thân 之chi 具cụ 。 百bách 色sắc 見kiến 成thành 。 萬vạn 事sự 無vô 憂ưu 。 一nhất 心tâm 為vi 道đạo 。 世thế 間gian 尊tôn 貴quý 。 物vật 外ngoại 優ưu 閑nhàn 。 清thanh 淨tịnh 無vô 為vi 。 眾chúng 僧Tăng 為vi 最tối 。 迴hồi 念niệm 多đa 人nhân 之chi 力lực 。 寧ninh 不bất 知tri 恩ân 報báo 恩ân 。 晨thần 參tham 暮mộ 請thỉnh 不bất 捨xả 寸thốn 陰ấm 所sở 以dĩ 報báo 長trưởng 老lão 也dã 。 尊tôn 卑ty 有hữu 序tự 舉cử 止chỉ 安an 詳tường 所sở 以dĩ 報báo 首thủ 座tòa 也dã 。 外ngoại 遵tuân 法pháp 令linh 內nội 守thủ 規quy 繩thằng 所sở 以dĩ 報báo 監giám 院viện 也dã 。 六lục 和hòa 共cộng 聚tụ 水thủy 乳nhũ 相tương/tướng 參tham 所sở 以dĩ 報báo 維duy 那na 也dã 。 為vi 成thành 道Đạo 故cố 方phương 受thọ 此thử 食thực 所sở 以dĩ 報báo 典điển 座tòa 也dã 。 安an 處xứ 僧Tăng 房phòng 護hộ 惜tích 什thập 物vật 所sở 以dĩ 報báo 直trực 歲tuế 也dã 。 常thường 住trụ 之chi 物vật 一nhất 毫hào 無vô 犯phạm 所sở 以dĩ 報báo 庫khố 頭đầu 也dã 。 手thủ 不bất 把bả 筆bút 如như 救cứu 頭đầu 燃nhiên 。 所sở 以dĩ 報báo 書thư 狀trạng 也dã 。 明minh 窓song 淨tịnh 案án 古cổ 教giáo 照chiếu 心tâm 所sở 以dĩ 報báo 藏tạng 主chủ 也dã 。 韜# 光quang 晦hối 迹tích 不bất 事sự 追truy 陪bồi 所sở 以dĩ 報báo 知tri 客khách 也dã 。 居cư 必tất 有hữu 常thường 請thỉnh 必tất 先tiên 到đáo 所sở 以dĩ 報báo 侍thị 者giả 也dã 。 一nhất 瓶bình 一nhất 鉢bát 處xứ 眾chúng 如như 山sơn 所sở 以dĩ 報báo 寮liêu 主chủ 也dã 。 寧ninh 心tâm 病bệnh 苦khổ 粥chúc 藥dược 隨tùy 宜nghi 所sở 以dĩ 報báo 堂đường 主chủ 也dã 。 輕khinh 徐từ 靜tĩnh 默mặc 不bất 昧muội 水thủy 因nhân 所sở 以dĩ 報báo 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 也dã 。 緘giam 言ngôn 拱củng 手thủ 退thoái 己kỷ 讓nhượng 人nhân 所sở 以dĩ 報báo 炭thán 頭đầu 爐lô 頭đầu 也dã 。 忖thốn 己kỷ 德đức 行hạnh 全toàn 缺khuyết 應Ứng 供Cúng 所sở 以dĩ 報báo 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 也dã 。 計kế 功công 多đa 少thiểu 量lượng 彼bỉ 來lai 處xứ 所sở 以dĩ 報báo 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 也dã 。 酌chước 水thủy 運vận 籌trù 知tri 慚tàm 識thức 愧quý 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 頭đầu 也dã 。 寬khoan 而nhi 易dị 從tùng 簡giản 而nhi 易dị 事sự 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 人nhân 也dã 。 是thị 以dĩ 叢tùng 林lâm 之chi 下hạ 道đạo 業nghiệp 惟duy 新tân 。 上thượng 上thượng 之chi 機cơ 一nhất 生sanh 取thủ 辨biện 。 中trung 流lưu 之chi 士sĩ 長trưởng 養dưỡng 聖thánh 胎thai 。 至chí 如như 未vị 悟ngộ 心tâm 源nguyên 。

時thời 中trung 亦diệc 不bất 虗hư 弃khí 。 是thị 真chân 僧Tăng 寶bảo 。 為vi 世thế 福phước 田điền 。 近cận 為vi 末mạt 世thế 之chi 津tân 梁lương 。 畢tất 證chứng 二nhị 嚴nghiêm 之chi 極cực 果quả 。 若nhược 或hoặc 叢tùng 林lâm 不bất 治trị 法Pháp 輪luân 不bất 轉chuyển 。 非phi 長trưởng 老lão 所sở 以dĩ 為vi 眾chúng 也dã 。 三tam 業nghiệp 不bất 調điều 四tứ 儀nghi 不bất 肅túc 。 非phi 首thủ 座tòa 所sở 以dĩ 率suất 眾chúng 也dã 。 容dung 眾chúng 之chi 量lượng 不bất 寬khoan 愛ái 眾chúng 之chi 心tâm 不bất 厚hậu 。 非phi 監giám 院viện 所sở 以dĩ 護hộ 眾chúng 也dã 。 修tu 行hành 者giả 不bất 安an 敗bại 群quần 者giả 不bất 去khứ 。 非phi 維duy 那na 所sở 以dĩ 悅duyệt 眾chúng 也dã 。 六lục 味vị 不bất 精tinh 三tam 德đức 不bất 給cấp 。 非phi 典điển 座tòa 所sở 以dĩ 奉phụng 眾chúng 也dã 。 寮liêu 舍xá 不bất 修tu 什thập 物vật 不bất 備bị 。 非phi 直trực 歲tuế 所sở 以dĩ 安an 眾chúng 也dã 。 畜súc 積tích 常thường 住trụ 减# 尅khắc 眾chúng 僧Tăng 。 非phi 庫khố 頭đầu 所sở 以dĩ 贍thiệm 眾chúng 也dã 。 書thư 狀trạng 不bất 工công 文văn 字tự 滅diệt 裂liệt 。 非phi 書thư 狀trạng 所sở 以dĩ 飾sức 眾chúng 也dã 。 几kỉ 案án 不bất 嚴nghiêm 喧huyên 煩phiền 不bất 息tức 。 非phi 藏tạng 主chủ 所sở 以dĩ 待đãi 眾chúng 也dã 。 憎tăng 貧bần 愛ái 富phú 重trọng/trùng 俗tục 輕khinh 僧Tăng 。 非phi 知tri 客khách 所sở 以dĩ 贊tán 眾chúng 也dã 。 禮lễ 貌mạo 不bất 恭cung 尊tôn 卑ty 失thất 序tự 。 非phi 侍thị 者giả 所sở 以dĩ 命mạng 眾chúng 也dã 。 打đả 疊điệp 不bất 勤cần 守thủ 護hộ 不bất 謹cẩn 。 非phi 寮liêu 主chủ 所sở 以dĩ 居cư 眾chúng 也dã 。 不bất 閑nhàn 供cung 侍thị 惱não 亂loạn 病bệnh 人nhân 。 非phi 堂đường 主chủ 所sở 以dĩ 恤tuất 眾chúng 也dã 。 湯thang 水thủy 不bất 足túc 寒hàn 暖noãn 失thất 宜nghi 。 非phi 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 所sở 以dĩ 浣hoán 眾chúng 也dã 。 預dự 備bị 不bất 前tiền 眾chúng 人nhân 動động 念niệm 。 非phi 爐lô 頭đầu 炭thán 頭đầu 所sở 以dĩ 向hướng 眾chúng 也dã 。 臨lâm 財tài 不bất 公công 宣tuyên 力lực 不bất 盡tận 。 非phi 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 所sở 以dĩ 供cung 眾chúng 也dã 。 地địa 有hữu 遺di 利lợi 人nhân 無vô 全toàn 功công 。 非phi 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 所sở 以dĩ 代đại 眾chúng 也dã 。 懶lãn 墯# 併tinh 除trừ 諸chư 緣duyên 不bất 具cụ 。 非phi 淨tịnh 頭đầu 所sở 以dĩ 事sự 眾chúng 也dã 。 禁cấm 之chi 不bất 止chỉ 命mạng 之chi 不bất 行hành 。 非phi 淨tịnh 人nhân 所sở 以dĩ 順thuận 眾chúng 也dã 。 如như 其kỳ 僧Tăng 眾chúng 。 輕khinh 師sư 慢mạn 法pháp 取thủ 性tánh 隨tùy 緣duyên 非phi 。 所sở 以dĩ 報báo 長trưởng 老lão 也dã 。 坐tọa 臥ngọa 參tham 差sai 去khứ 就tựu 乖quai 角giác 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 首thủ 座tòa 也dã 。 意ý 輕khinh 王vương 法pháp 不bất 顧cố 叢tùng 林lâm 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 監giám 院viện 也dã 。 上thượng 下hạ 不bất 和hòa 鬪đấu 諍tranh 堅kiên 固cố 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 維duy 那na 也dã 。 貪tham 婪# 美mỹ 膳thiện 毀hủy 訾tí 麁thô 飡xan 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 典điển 座tòa 也dã 。 居cư 處xứ 受thọ 用dụng 不bất 思tư 後hậu 人nhân 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 直trực 歲tuế 也dã 。 多đa 貪tham 利lợi 養dưỡng 不bất 恤tuất 常thường 住trụ 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 庫khố 頭đầu 也dã 。 事sự 持trì 筆bút 硯# 馳trì 騁sính 文văn 章chương 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 書thư 狀trạng 也dã 。 慢mạn 易dị 金kim 文văn 看khán 尋tầm 外ngoại 典điển 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 藏tạng 主chủ 也dã 。 追truy 陪bồi 俗tục 士sĩ 交giao 結kết 貴quý 人nhân 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 知tri 客khách 也dã 。 遺di 亡vong 召triệu 請thỉnh 久cửu 坐tọa 僧Tăng 眾chúng 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 侍thị 者giả 也dã 。 以dĩ 己kỷ 妨phương 人nhân 慢mạn 藏tạng 誨hối 盜đạo 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 寮liêu 主chủ 也dã 。 多đa 嗔sân 少thiểu 喜hỷ 不bất 順thuận 病bệnh 緣duyên 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 堂đường 主chủ 也dã 。 桶# 杓chước 作tác 聲thanh 用dụng 水thủy 無vô 節tiết 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 也dã 。 身thân 利lợi 溫ôn 暖noãn 有hữu 妨phương 眾chúng 人nhân 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 爐lô 頭đầu 炭thán 頭đầu 也dã 。 不bất 念niệm 修tu 行hành 安an 然nhiên 受thọ 供cung 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 也dã 。 飽bão 食thực 終chung 日nhật 。 無vô 所sở 用dụng 心tâm 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 也dã 。 涕thế 唾thóa 牆tường 壁bích 狼lang 藉tạ 東đông 司ty 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 頭đầu 也dã 。 專chuyên 尚thượng 威uy 嚴nghiêm 宿túc 無vô 善thiện 教giáo 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 人nhân 也dã 。 蓋cái 以dĩ 旋toàn 風phong 千thiên 匝táp 尚thượng 有hữu 不bất 周chu 。 但đãn 知tri 捨xả 短đoản 從tùng 長trường/trưởng 共cộng 辨biện 出xuất 家gia 之chi 事sự 。 所sở 冀ký 師sư 子tử 窟quật 中trung 盡tận 成thành 師sư 子tử 。 旃chiên 檀đàn 林lâm 下hạ 純thuần 是thị 旃chiên 檀đàn 。 令linh 斯tư 後hậu 五ngũ 百bách 年niên 再tái 覩đổ 靈linh 山sơn 之chi 會hội 。 然nhiên 則tắc 法Pháp 門môn 興hưng 廢phế 繫hệ 在tại 僧Tăng 徒đồ 。 僧Tăng 是thị 敬kính 田điền 。 所sở 應ưng 奉phụng 重trọng/trùng 。 僧Tăng 重trọng/trùng 則tắc 法pháp 重trọng/trùng 。 僧Tăng 輕khinh 則tắc 法pháp 輕khinh 。 內nội 護hộ 既ký 嚴nghiêm 。 外ngoại 護hộ 必tất 謹cẩn 。 設thiết 使sử 粥chúc 飰phạn 主chủ 人nhân 。 一nhất 期kỳ 主chủ 化hóa 叢tùng 林lâm 。 執chấp 士sĩ 偶ngẫu 爾nhĩ 當đương 權quyền 。 常thường 宜nghi 敬kính 待đãi 同đồng 袍bào 。 不bất 得đắc 妄vọng 自tự 尊tôn 大đại 。 若nhược 也dã 貢cống 高cao 我ngã 慢mạn 。 私tư 事sự 公công 酬thù 。 萬vạn 事sự 無vô 常thường 豈khởi 能năng 長trường/trưởng 保bảo 。 一nhất 朝triêu 歸quy 眾chúng 何hà 面diện 相tương/tướng 看khán 。 因nhân 果quả 無vô 差sai 恐khủng 難nạn 迴hồi 避tị 。 僧Tăng 為vi 佛Phật 子tử 應Ứng 供Cúng 無vô 殊thù 。 天thiên 上thượng 人nhân 間gian 。 咸hàm 所sở 恭cung 敬kính 。 二nhị 時thời 粥chúc 飰phạn 理lý 合hợp 精tinh 豐phong 。 四tứ 事sự 供cung 須tu 無vô 令linh 闕khuyết 少thiểu 。 世Thế 尊Tôn 二nhị 千thiên 年niên 遺di 蔭ấm 蓋cái 覆phú 兒nhi 孫tôn 。 白bạch 毫hào 光quang 一nhất 分phần/phân 功công 德đức 受thọ 用dụng 不bất 盡tận 。 但đãn 知tri 奉phụng 眾chúng 不bất 可khả 憂ưu 貧bần 。 僧Tăng 無vô 凡phàm 聖thánh 通thông 會hội 十thập 方phương 。 既ký 曰viết 招chiêu 提đề 悉tất 皆giai 有hữu 分phần/phân 。 豈khởi 可khả 妄vọng 生sanh 分phân 別biệt 輕khinh 厭yếm 。 客khách 僧Tăng 旦đán 過quá 寮liêu 三tam 朝triêu 權quyền 住trụ 。 盡tận 禮lễ 供cung 承thừa 。 僧Tăng 堂đường 前tiền 暫tạm 爾nhĩ 求cầu 齋trai 。 等đẳng 心tâm 供cúng 養dường 。 俗tục 客khách 尚thượng 猶do 照chiếu 管quản 。 僧Tăng 家gia 忍nhẫn 不bất 逢phùng 迎nghênh 。 若nhược 無vô 有hữu 限hạn 之chi 心tâm 。 自tự 有hữu 無vô 窮cùng 之chi 福phước 。 僧Tăng 門môn 和hòa 合hợp 。 上thượng 下hạ 同đồng 心tâm 。 互hỗ 有hữu 短đoản 長trường/trưởng 。 遞đệ 相tương 蓋cái 覆phú 。 家gia 中trung 醜xú 惡ác 莫mạc 使sử 外ngoại 聞văn 。 雖tuy 然nhiên 於ư 事sự 無vô 傷thương 。 畢tất 竟cánh 减# 人nhân 瞻chiêm 仰ngưỡng 。 如như 師sư 子tử 身thân 中trung 蟲trùng 。 自tự 食thực 師sư 子tử 肉nhục 。 非phi 外ngoại 道đạo 天thiên 魔ma 。 所sở 能năng 慶khánh 也dã 。 若nhược 欲dục 道đạo 風phong 不bất 墜trụy 佛Phật 日nhật 常thường 明minh 。 壯tráng 祖tổ 域vực 之chi 光quang 輝huy 。 補bổ 皇hoàng 朝triêu 之chi 聖thánh 化hóa 。 願nguyện 以dĩ 斯tư 文văn 為vi 龜quy 鏡kính 焉yên 。

坐tọa 禪thiền 儀nghi

盡tận 學học 般Bát 若Nhã 菩Bồ 薩Tát 。 先tiên 當đương 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 發phát 弘hoằng 誓thệ 願nguyện 。 精tinh 修tu 三tam 昧muội 。 誓thệ 度độ 眾chúng 生sanh 。 不bất 為vi 一nhất 身thân 。 獨độc 求cầu 解giải 脫thoát 爾nhĩ 。 乃nãi 放phóng 捨xả 諸chư 像tượng 。 休hưu 息tức 萬vạn 事sự 。 身thân 心tâm 一nhất 如như 。 動động 靜tĩnh 無vô 間gian 。 量lượng 其kỳ 飲ẩm 食thực 。 不bất 多đa 不bất 少thiểu 。 調điều 其kỳ 睡thụy 眠miên 不bất 節tiết 不bất 恣tứ 。 欲dục 坐tọa 禪thiền 時thời 。 於ư 閑nhàn 靜tĩnh 處xứ 。 厚hậu 敷phu 坐tọa 物vật 。 寬khoan 繫hệ 衣y 帶đái 。 令linh 威uy 儀nghi 齊tề 整chỉnh 。 然nhiên 後hậu 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 先tiên 以dĩ 右hữu 足túc 安an 左tả 髀bễ 上thượng 。 左tả 足túc 安an 右hữu 髀bễ 上thượng 。 或hoặc 半bán 跏già 趺phu 坐tọa 亦diệc 可khả 。 但đãn 以dĩ 左tả 足túc 壓áp 右hữu 足túc 而nhi 已dĩ 。 次thứ 以dĩ 右hữu 手thủ 安an 左tả 手thủ 上thượng 。 左tả 掌chưởng 安an 右hữu 掌chưởng 上thượng 。 以dĩ 兩lưỡng 手thủ 大đại 拇mẫu 指chỉ 面diện 相tương/tướng 拄trụ 。 徐từ 徐từ 舉cử 身thân 前tiền 欠khiếm 。 復phục 左tả 右hữu 搖dao 振chấn 。 乃nãi 正chánh 身thân 端đoan 坐tọa 。 不bất 得đắc 左tả 傾khuynh 右hữu 側trắc 前tiền 躬cung 後hậu 仰ngưỡng 。 令linh 腰yêu 脊tích 頭đầu 項hạng 骨cốt 節tiết 相tương/tướng 拄trụ 狀trạng 如như 浮phù 屠đồ 。 又hựu 不bất 得đắc 聳tủng 身thân 太thái 過quá 。 令linh 人nhân 氣khí 急cấp 不bất 安an 。 要yếu 令linh 耳nhĩ 與dữ 肩kiên 對đối 。 鼻tị 與dữ 臍tề 對đối 。 舌thiệt 拄trụ 上thượng 腭# 唇thần 齒xỉ 相tương/tướng 著trước 。 目mục 須tu 微vi 開khai 免miễn 致trí 昏hôn 睡thụy 。 若nhược 得đắc 禪thiền 定định 。 其kỳ 力lực 最tối 勝thắng 。 古cổ 有hữu 習tập 定định 高cao 僧Tăng 坐tọa 常thường 開khai 目mục 。 向hướng 法pháp 雲vân 圓viên 通thông 禪thiền 師sư 亦diệc 訶ha 人nhân 閉bế 目mục 坐tọa 禪thiền 。 以dĩ 謂vị 黑hắc 山sơn 鬼quỷ 窟quật 。 蓋cái 有hữu 深thâm 旨chỉ 。 達đạt 者giả 知tri 焉yên 。 身thân 相tướng 既ký 定định 。 氣khí 息tức 既ký 調điều 。 然nhiên 後hậu 寬khoan 放phóng 臍tề 腹phúc 。 一nhất 切thiết 善thiện 惡ác 。 都đô 莫mạc 思tư 量lượng 。 念niệm 起khởi 即tức 覺giác 。 覺giác 之chi 即tức 失thất 。 久cửu 久cửu 忘vong 緣duyên 。 自tự 成thành 一nhất 片phiến 。 此thử 坐tọa 禪thiền 之chi 要yếu 術thuật 也dã 。 竊thiết 謂vị 坐tọa 禪thiền 乃nãi 安an 樂lạc 法Pháp 門môn 。 而nhi 人nhân 多đa 致trí 疾tật 者giả 。 蓋cái 不bất 善thiện 用dụng 心tâm 故cố 也dã 。 若nhược 善thiện 得đắc 此thử 意ý 。 則tắc 自tự 然nhiên 四tứ 大đại 輕khinh 安an 。 精tinh 神thần 爽sảng 利lợi 。 正chánh 念niệm 分phân 明minh 。 法Pháp 味vị 資tư 神thần 。 寂tịch 然nhiên 清thanh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 若nhược 已dĩ 有hữu 發phát 明minh 者giả 。 可khả 謂vị 如như 龍long 得đắc 水thủy 。 似tự 虎hổ 犇# 山sơn 。 若nhược 未vị 有hữu 發phát 明minh 者giả 。 亦diệc 乃nãi 因nhân 風phong 吹xuy 火hỏa 用dụng 力lực 不bất 多đa 。 但đãn 辨biện 肯khẳng 心tâm 必tất 不bất 相tương 賺# 。 然nhiên 而nhi 道đạo 高cao 魔ma 盛thịnh 。 逆nghịch 順thuận 萬vạn 端đoan 。 但đãn 能năng 正chánh 念niệm 。 現hiện 前tiền 一nhất 切thiết 。 不bất 能năng 留lưu 礙ngại 。 如như 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 。 天thiên 台thai 止Chỉ 觀Quán 。 圭# 峰phong 修tu 證chứng 儀nghi 具cụ 明minh 魔ma 事sự 。 預dự 備bị 不bất 虞ngu 者giả 不bất 可khả 不bất 知tri 也dã 。 若nhược 欲dục 出xuất 定định 。 徐từ 徐từ 動động 身thân 。 安an 詳tường 而nhi 起khởi 。 不bất 得đắc 卒thốt 暴bạo 。 出xuất 定định 之chi 後hậu 一nhất 切thiết 時thời 中trung 。 常thường 作tác 方phương 便tiện 護hộ 持trì 定định 力lực 。 如như 護hộ 嬰anh 兒nhi 。 即tức 定định 力lực 易dị 成thành 矣hĩ 。 夫phu 禪thiền 定định 一nhất 門môn 最tối 為vi 急cấp 務vụ 。 若nhược 不bất 安an 禪thiền 靜tĩnh 慮lự 。 到đáo 這giá 裏lý 總tổng 須tu 茫mang 然nhiên 。 所sở 以dĩ 探thám 珠châu 宜nghi 靜tĩnh 浪lãng 。 動động 水thủy 取thủ 應ưng 難nạn/nan 。 定định 水thủy 澄trừng 清thanh 心tâm 珠châu 自tự 現hiện 。 故cố 圓viên 覺giác 經Kinh 云vân 。 無vô 碍# 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 。 皆giai 依y 禪thiền 定định 生sanh 。 法pháp 華hoa 經Kinh 云vân 。 在tại 於ư 閑nhàn 處xứ 。 修tu 攝nhiếp 其kỳ 心tâm 。 安an 住trụ 不bất 動động 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 是thị 知tri 超siêu 凡phàm 越việt 聖thánh 必tất 假giả 靜tĩnh 緣duyên 。 坐tọa 脫thoát 立lập 亡vong 須tu 憑bằng 定định 力lực 。 一nhất 生sanh 取thủ 辨biện 。 尚thượng 恐khủng [馬*差]# 駞# 。 況huống 乃nãi 遷thiên 延diên 。 將tương 何hà 敵địch 業nghiệp 。 故cố 古cổ 人nhân 云vân 。 若nhược 無vô 定định 力lực 。 甘cam 伏phục 死tử 門môn 。 掩yểm 目mục 空không 歸quy 。 宛uyển 然nhiên 流lưu 浪lãng 。 幸hạnh 諸chư 禪thiền 友hữu 三tam 復phục 斯tư 文văn 。 自tự 利lợi 利lợi 佗tha 同đồng 成thành 正chánh 覺giác 。

自tự 警cảnh 文văn

神thần 心tâm 洞đỗng 照chiếu 。 聖thánh 默mặc 為vi 宗tông 。 既ký 啟khải 三tam 緘giam 。 宜nghi 遵tuân 四tứ 實thật 。 事sự 關quan 聖thánh 說thuyết 。 理lý 合hợp 金kim 文văn 。 方phương 能năng 輔phụ 翼dực 教giáo 乘thừa 。 光quang 揚dương 祖tổ 道đạo 。 利lợi 他tha 自tự 利lợi 。 功công 不bất 浪lãng 施thí 。 若nhược 乃nãi 竊thiết 議nghị 朝triều 廷đình 政chánh 事sự 。 私tư 評bình 郡quận 縣huyện 官quan 寮liêu 。 講giảng 國quốc 土độ 之chi 豐phong 凶hung 。 論luận 風phong 俗tục 之chi 美mỹ 惡ác 。 以dĩ 至chí 工công 商thương 細tế 務vụ 。 市thị 井tỉnh 閑nhàn 談đàm 。 邊biên 鄙bỉ 兵binh 戈qua 。 中trung 原nguyên 冦# 賊tặc 。 文văn 章chương 伎kỹ 藝nghệ 。 衣y 食thực 貨hóa 財tài 。 自tự 恃thị 己kỷ 長trường/trưởng 。 隱ẩn 佗tha 好hảo/hiếu 事sự 。 揄du 揚dương 顯hiển 過quá 。 指chỉ 摘trích 微vi 瑕hà 。 既ký 乖quai 福phước 業nghiệp 。 無vô 益ích 道Đạo 心tâm 。 如như 此thử 游du 言ngôn 。 竝tịnh 傷thương 實thật 德đức 。 坐tọa 銷tiêu 信tín 施thí 。 仰ngưỡng 愧quý 龍long 天thiên 。 罪tội 始thỉ 濫lạm 觴thương 。 禍họa 終chung 滅diệt 頂đảnh 。 何hà 也dã 。 眾chúng 生sanh 苦khổ 火hỏa 。 四tứ 面diện 俱câu 焚phần 。 豈khởi 可khả 安an 然nhiên 。 坐tọa 談đàm 無vô 義nghĩa 。

一nhất 百bách 二nhị 十thập 問vấn

敬kính 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 否phủ/bĩ 。 求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức 否phủ/bĩ 。 發phát 悟ngộ 菩Bồ 提Đề (# 心tâm 否phủ/bĩ )# 。

信tín 入nhập 佛Phật 位vị 否phủ/bĩ 。 古cổ 今kim 情tình 盡tận 否phủ/bĩ 。 安an 住trụ 不bất 退thoái 否phủ/bĩ 。

壁bích 立lập 千thiên 仞nhận 否phủ/bĩ 。 齋trai 戒giới 明minh 白bạch 否phủ/bĩ 。 身thân 心tâm 閑nhàn 靜tĩnh 否phủ/bĩ 。

常thường 好hiếu 坐tọa 禪thiền 否phủ/bĩ 。 絕tuyệt 默mặc 澄trừng 清thanh 否phủ/bĩ 。 一nhất 念niệm 萬vạn 年niên 否phủ/bĩ 。

對đối 境cảnh 不bất 動động 否phủ/bĩ 。 般Bát 若Nhã 現hiện 前tiền 否phủ/bĩ 。 言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn 否phủ/bĩ 。

心tâm 行hành 處xứ 滅diệt 否phủ/bĩ 。 見kiến 色sắc 便tiện 見kiến (# 心tâm 否phủ/bĩ )# 。 聞văn 聲thanh (# 便tiện 見kiến )# 性tánh 否phủ/bĩ 。

達đạt 磨ma 面diện 壁bích 否phủ/bĩ 。 龍long 牙nha 隱ẩn 身thân 否phủ/bĩ 。 千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 否phủ/bĩ 。

(# 古cổ 佛Phật 與dữ 露lộ 柱trụ 相tương/tướng )# 交giao 否phủ/bĩ 。 至chí 道Đạo 無vô 難nan 否phủ/bĩ 。 似tự 地địa 擎kình 山sơn 否phủ/bĩ 。

迷mê 逢phùng 達đạt 磨ma 否phủ/bĩ 。 庵am (# 內nội 人nhân 不bất 見kiến 庵am 外ngoại 事sự 否phủ/bĩ )# 。 (# 南nam 山sơn 起khởi 雲vân 北bắc 山sơn 下hạ 雨vũ )# 否phủ/bĩ 。

師sư 子tử 奮phấn 迅tấn 否phủ/bĩ 。 慈từ 悲bi 開khai 示thị 否phủ/bĩ 。 護hộ 法Pháp 亡vong 軀khu 否phủ/bĩ 。

古cổ 教giáo 照chiếu 心tâm 否phủ/bĩ 。 三tam 觀quán 澄trừng 神thần 否phủ/bĩ 。 遊Du 戲Hí 三Tam 昧Muội 否phủ/bĩ 。

普phổ 門môn 示thị 現hiện 否phủ/bĩ 。 深thâm 窮cùng 六lục 相tương/tướng 否phủ/bĩ 。 洞đỗng 照chiếu 十thập 玄huyền 否phủ/bĩ 。

融dung (# 六lục 位vị )# 圓viên 因nhân 否phủ/bĩ 。 即tức (# 十thập 身thân )# 果quả 海hải 否phủ/bĩ 。 會hội 信tín (# 首thủ 丈trượng )# 殊thù 否phủ/bĩ 。

(# 入nhập 位vị )# 後hậu 普phổ 賢hiền 否phủ/bĩ 。 威uy 儀nghi 詳tường 定định 否phủ/bĩ 。 語ngữ 言ngôn 端đoan 審thẩm 否phủ/bĩ 。

心tâm 口khẩu 相tương 應ứng 否phủ/bĩ 。 (# 不bất 自tự )# 讚tán 毀hủy 他tha 否phủ/bĩ 。 能năng (# 退thoái 己kỷ )# 讓nhượng 人nhân 否phủ/bĩ 。

能năng (# 知tri 人nhân )# 功công 德đức 否phủ/bĩ 。 不bất 說thuyết (# 人nhân 罪tội )# 過quá 否phủ/bĩ 。 不bất 惡ác 難nạn/nan 問vấn 否phủ/bĩ 。

不bất 好hảo/hiếu 戲hí 笑tiếu 否phủ/bĩ 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 默mặc 然nhiên 否phủ/bĩ 。 不bất 欺khi 暗ám 室thất 否phủ/bĩ 。

處xứ 眾chúng 如như 山sơn 否phủ/bĩ 。 常thường 行hành 謙khiêm 下hạ 否phủ/bĩ 。 和hòa 合hợp 無vô 諍tranh 否phủ/bĩ 。

立lập 事sự 得đắc 中trung 否phủ/bĩ 。 樂nhạo 聞văn 善thiện 言ngôn 否phủ/bĩ 。 不bất 惡ác 直trực 言ngôn 否phủ/bĩ 。

安an 受thọ 苦khổ 忍nhẫn 否phủ/bĩ 。 能năng 忍nhẫn 惡ác 罵mạ 否phủ/bĩ 。 能năng 降giáng/hàng 喜hỷ 心tâm 否phủ/bĩ 。

不bất 追truy 陪bồi (# 人nhân 事sự )# 否phủ/bĩ 。 不bất 懶lãn 墮đọa (# 焚phần 修tu )# 否phủ/bĩ 。 不bất 侵xâm 損tổn (# 常thường 住trụ )# 否phủ/bĩ 。

不bất (# 互hỗ 用dụng )# 財tài 物vật 否phủ/bĩ 。 不bất 蓄súc (# 金kim 銀ngân 財tài 寶bảo )# 否phủ/bĩ 。 不bất 藏tạng (# 書thư 畫họa 器khí 玩ngoạn )# 否phủ/bĩ 。

不bất 從tùng (# 人nhân 乞khất )# 貸thải 否phủ/bĩ 。 知tri 不bất 蠶tằm (# 而nhi 衣y )# 否phủ/bĩ 。 知tri 不bất 耕canh (# 而nhi 食thực )# 否phủ/bĩ 。

知tri 不bất 戰chiến (# 而nhi 安an )# 否phủ/bĩ 。 受thọ 用dụng 知tri 足túc 否phủ/bĩ 。 能năng 節tiết 飲ẩm 食thực 否phủ/bĩ 。

行hành 施thí 不bất 倦quyện 否phủ/bĩ 。 受thọ 施thí 不bất 貪tham 否phủ/bĩ 。 衣y 鉢bát 無vô 餘dư 否phủ/bĩ 。

不bất 為vi 利lợi (# 說thuyết 法Pháp )# 否phủ/bĩ 。 不bất 求cầu 人nhân (# 愛ái 敬kính )# 否phủ/bĩ 。 不bất 貪tham 利lợi (# 弟đệ 子tử )# 否phủ/bĩ 。

不bất 希hy 求cầu (# 名danh 譽dự )# 否phủ/bĩ 。 不bất 近cận 王vương 臣thần 否phủ/bĩ 。 不bất 恃thị (# 作tác 形hình )# 勢thế 否phủ/bĩ 。

不bất 干can 預dự (# 公công 家gia )# 否phủ/bĩ 。 謹cẩn 畏úy 王vương 法pháp 否phủ/bĩ 。 不bất 占chiêm 相tướng (# 吉cát 凶hung )# 否phủ/bĩ 。

不bất 親thân 厚hậu (# 女nữ 人nhân )# 否phủ/bĩ 。 不bất 妬đố 賢hiền 能năng 否phủ/bĩ 。 不bất 嫉tật 他tha 勝thắng 否phủ/bĩ 。

不bất 輕khinh 貧bần 賤tiện 否phủ/bĩ 。 護hộ 人nhân 意ý 根căn 否phủ/bĩ 。 不bất 惱não 害hại (# 有hữu 情tình )# 否phủ/bĩ 。

常thường 行hành 放phóng 生sanh 否phủ/bĩ 。 常thường 念niệm 護hộ 生sanh 否phủ/bĩ 。 敬kính 老lão 慈từ 幼ấu 否phủ/bĩ 。

安an 養dưỡng 疾tật 病bệnh 否phủ/bĩ 。 憫mẫn 念niệm 牢lao 獄ngục 否phủ/bĩ 。 能năng 惠huệ 飢cơ 寒hàn 否phủ/bĩ 。

遠viễn 悲bi 收thu 戰chiến 否phủ/bĩ 。 等đẳng 親thân 華hoa 夷di 否phủ/bĩ 。 報báo (# 王vương 臣thần 統thống 治trị )# 恩ân 否phủ/bĩ 。

答đáp 父phụ 母mẫu (# 生sanh 育dục 恩ân 否phủ/bĩ )# 。 酬thù 師sư 友hữu (# 訓huấn 導đạo )# 否phủ/bĩ 。 念niệm 檀đàn 越việt (# 供cung 給cấp 恩ân 否phủ/bĩ )# 。

懷hoài 親thân 知tri (# 贊tán 助trợ 恩ân 否phủ/bĩ )# 。 顧cố 給cấp 侍thị (# 勤cần 勞lao 恩ân 否phủ/bĩ )# 。 思tư 龍long 天thiên (# 荷hà 護hộ 恩ân 否phủ/bĩ )# 。

知tri 兵binh 將tướng (# 守thủ 禦ngữ 恩ân 否phủ/bĩ )# 。 恤tuất 諸chư 天thiên (# 衰suy 惱não )# 否phủ/bĩ 。 憫mẫn 人nhân 間gian (# 八bát 苦khổ )# 否phủ/bĩ 。

傷thương 修tu 羅la (# 鬪đấu 戰chiến )# 否phủ/bĩ 。 悼điệu 鬼quỷ 趣thú (# 幽u 愁sầu )# 否phủ/bĩ 。 哀ai 旁bàng 生sanh (# 癡si 暗ám )# 否phủ/bĩ 。

痛thống 地địa 獄ngục (# 悲bi 酸toan )# 否phủ/bĩ 。 怨oán 親thân 平bình 等đẳng 否phủ/bĩ 。 普phổ 敬kính 如như 佛Phật 否phủ/bĩ 。

普phổ 愛ái 如như (# 父phụ 母mẫu )# 否phủ/bĩ 。 誓thệ 度độ 無vô 餘dư 否phủ/bĩ 。 三tam 時thời 點điểm 撿kiểm 否phủ/bĩ 。

一nhất 生sanh 事sự 辦biện 否phủ/bĩ 。 得đắc 人nhân 自tự 在tại 否phủ/bĩ 。 證chứng 大đại 涅Niết 槃Bàn 否phủ/bĩ 。

誡giới 沙Sa 彌Di

未vị 披phi 剃thế 前tiền 。 准chuẩn 備bị 五ngũ 條điều (# 正chánh 合hợp 披phi 五ngũ 條điều 縵man 衣y )# 裙quần 衫sam 鐼# 子tử 鞋hài 靸# 。 先tiên 受thọ 五Ngũ 戒Giới 。 次thứ 受thọ 十Thập 戒Giới 。 切thiết 不bất 得đắc 著trước 七thất 條điều 九cửu 條điều 及cập 用dụng 頭đầu 鉢bát 。 坐tọa 臥ngọa 僧Tăng 床sàng 與dữ 大đại 僧Tăng 雜tạp 處xứ 。 如như 禮lễ 見kiến 大đại 僧Tăng 。 應ưng 稱xưng 某mỗ 是thị 沙Sa 彌Di 。 恣tứ 煩phiền 大đại 僧Tăng 答đáp 拜bái 。 既ký 受thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 法pháp 。 應ưng 須tu 憶ức 念niệm 遵tuân 行hành 。 若nhược 犯phạm 沙Sa 彌Di 戒giới 。 即tức 不bất 得đắc 六lục 僧Tăng 戒giới 。 常thường 應ưng 精tinh 勤cần 禮lễ 念niệm 。 志chí 求cầu 大đại 戒giới 。 及cập 讀đọc 誦tụng 沙Sa 彌Di 戒giới 經kinh 。

書thư 填điền 狀trạng 式thức 。 某mỗ 院viện 童đồng 行hành 姓tánh 某mỗ 右hữu 某mỗ 。 年niên 若nhược 干can 。 本bổn 貫quán 某mỗ 州châu 某mỗ 縣huyện 某mỗ 鄉hương 人nhân 事sự 或hoặc 郭quách 下hạ 人nhân 事sự 。 昨tạc 於ư 某mỗ 年niên 某mỗ 月nguyệt 某mỗ 日nhật 到đáo 院viện 出xuất 家gia (# 有hữu 父phụ 母mẫu 即tức 云vân 父phụ 母mẫu 送tống 到đáo 出xuất 家gia )# 。 禮lễ 住trụ 持trì 僧Tăng 某mỗ 為vi 師sư 。 今kim 買mãi 到đáo (# 如như 客khách 處xứ 買mãi 到đáo 即tức 稱xưng 買mãi 到đáo 客khách 人nhân 某mỗ 甲giáp 名danh 下hạ )# 某mỗ 處xứ 某mỗ 字tự 號hiệu 空không 名danh 度độ 牒điệp 一nhất 道đạo 。 欲dục 乞khất 書thư 填điền 為vi 僧Tăng 。 竝tịnh 無vô 諸chư 般bát 違vi 碍# 。 請thỉnh 申thân 狀trạng 云vân 云vân 。 年niên 月nguyệt 日nhật 具cụ 。 前tiền 位vị 姓tánh 某mỗ 狀trạng 。

重trọng/trùng 雕điêu 補bổ 註chú 禪thiền 苑uyển 清thanh 規quy 第đệ 八bát 卷quyển