Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật tử cùng quý Thiện hữu tri thức gần xa,

Trong kinh đức Thế Tôn dạy, trong các loại bố thí thì “PHÁP THÍ” là hơn hết. Chúng sanh lăn lộn sáu đường ra vào ba cõi, bởi vì không được gặp Phật, không nghe được Chánh Pháp, cho nên cứ mãi trôi lăn theo vòng luân hồi bất dịch, theo nghiệp nhân (nhân quả thiện ác) bản thân chiêu cảm mà tái sanh sáu đường. Mỗi người trong chúng ta sống trên đời này hoàn toàn được thừa hưởng Phước báo sâu, cạn, rốt ráo hay chưa rốt ráo, èo uột hay dồi dào đều do đời trước gieo trồng nhiều hay ít, dụng tâm hay không mà có, hoàn toàn không có chuyện tự nhiên mà hưởng quả báo tốt lành, xấu ác, khỏe mạnh, bệnh tật, trường thọ hay đoản mạng v.v….

Dù chúng ta đang theo tu học Pháp môn nào của Phật giáo cũng không thoát ra ngoài hạnh bố thí lợi tha. Vì đây là mầm móng cho việc gieo trồng sâu thiện căn Phước báo. Trong Kinh Bộ Bản Duyên đức Phật có kể lại các chuyện tiền thân của Ngài, ở nhân địa Bồ tát đều thực hành rộng rãi hạnh Bố thí, lợi tha, và việc Tu Phước không thể thiếu trong đời sống của mỗi chúng sanh, và trên đường tu học tìm gần sự giác ngộ và chân giải thoát của một người Phật tử.

Một số người ngộ nhận, khi tu học theo một Pháp môn nào trong Phật giáo vô tình hay cố ý, không đặt nặng vấn đề tạo phước. Đây là hoàn toàn sai trái với giáo lý của Phật. Chúng ta hãy thâm nhập vào Đại Tạng Kinh xem có đúng hay không vấn đề mà đức Phật đều khuyên tùy theo khả năng của mỗi chúng sanh mà tạo phước. Phật giáo đặt nặng vấn đề Trí Tuệ nhưng bên cạnh đó, đức Thế Tôn cũng dạy rất rõ ràng về việc tạo phước rất là quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống bình thường cũng như đời sống xuất gia, độ sanh. Có người có trí tuệ (xuất thế), hoặc có người được thông minh (thế gian pháp (do gieo trồng Âm Đức mà thành)) nhưng không có phước báo (vì chỉ trồng nhân trí tuệ và thông minh). Trái lại có người chỉ trồng nhân Phước mà không gieo mầm trí tuệ, thông minh. Do vậy, mà quả cũng chiêu cảm ra trăm sai vạn biệt, cho nên người học Phật luôn luôn phải thực hành PHƯỚC- HUỆ SONG-TU.

Trên tinh thần đó, ban hoằng Pháp chúng tôi đặt tâm chú trọng vào việc phổ biến rộng rãi những Kinh sách giá trị, lợi ích tha nhân, chúng tôi tha thiết kêu gọi những ai hữu duyên cùng chúng tôi tiến bước trên đường làm Phật sự. Trợ duyên cho chúng tôi có đủ phương tiện tài chánh ghi âm kinh sách, ấn tống băng đĩa. Đây là Pháp thí chân thật nhất, cho nên chúng tôi xin cùng chia sẻ với những ai cùng chí hướng, tâm nguyện này.

Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đầy. Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sanh muôn loại, được tuệ giác đạt đạo của đức Thế Tôn thấu suốt chân lý vũ trụ vạn hữu nói ra một cách rành rẽ, để cho muôn loại chúng sanh hiểu rõ, ngõ hầu tự giác tránh gây nhân ác để hướng quả lành, thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện, tiến lên đời sống giác ngộ giải thoát của chư Phật Thánh Hiền.

Chân thành cầu nguyện tất cả mọi người, hết thảy chúng sanh đều đón nhận được ánh từ quang của chư Phật.

Thành tâm hồi hướng công đức này làm nhân đời đời kiếp kiếp mỗi chúng ta đều cùng nhau sinh ra trước Phật, đầy đủ Phước, Trí trang nghiêm, cúng dướng, bố thí, phát tâm Bồ đề Vô Thượng. Kính dâng lên thầy tổ, cha, mẹ, bạn bè quyến thuộc của mỗi người hằng được sự an vui. Nguyện đa sanh phụ mẫu quá vãng nhiều đời của quý vị hằng an vui và siêu thoát, khắp nguyện pháp giới chúng sanh đều được an lành lợi lạc với tâm thức hằng tỏ ngộ.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh.

Trân trọng,

Tạng Thư Phật Học

 

 

 

 

Mười Loại Cúng Dường 

(Trích bài giảng của HT Tuyên Hóa)

Thứ nhất là cúng dường nhang. Ta phải mua loại nhang tốt, chớ nên mua loại chỉ đáng bỏ thùng rác để cúng Phật, đó là thiếu sự thành tâm. Sách nói tới nhang Ngưu- đầu bằng gỗ chiên-đàn, là loại khi đốt lên mùi hương tỏa ra xung quanh, xa đến mười dặm. Một phân lượng nhỏ cũng đáng “giá liên thành.” Cúng dường Phật bằng thứ nhang này mới đúng là thành tâm. Kinh Địa Tạng kể chuyện một người phụ nữ Bà-la-môn, mang cả gia tài, nhà cửa bán đi, để cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Tại sao cần phải bán nhà? Lý do là người đó muốn mang hết cả tấm lòng thành của mình, cam chịu sống không nhà cửa để biểu thị một lòng chân thật cúng dường Phật. Cúng dường nhang thì được lợi ích như thế nào? Lợi ích là kiếp sau, thân mình sẽ tỏa ngát mùi thơm. Quí vị thấy đó, miệng Đức Phật tỏa hương thơm, trên mình Ngài, các lỗ chân lông cũng đều tỏa mùi thơm. Tại sao thân thể của ta lại có mùi hôi? Bởi vì kiếp xưa ta không đốt nhang cúng Phật, lại không biết giữ giới luật, nên nay thân mình chúng ta có mùi hôi. Dùng nhang cúng Phật, thì thân ta có thể tỏa hương thơm. Có phải là ta dùng nhang cúng Phật là cốt cầu cho thân tỏa hương thơm trong kiếp tương lai chăng? Không phải thế, vì quí vị chẳng cần phải cầu, cũng chẳng cần hy vọng, tự nhiên sẽ được như vậy. Công đức viên mãn, thì tự nhiên có hương, bằng công đức chẳng viên mãn thì cầu cũng chẳng có. Thân các vị trời đều tỏa mùi hương. Tại sao vậy? Bời trên tầng trời, các vị thiên đều dùng nhang cúng Phật.

Thứ nhì là cúng dường hoa. Ta phải dùng loại hoa tươi. Nói chung là khi mua hoa nên thêm chút ít tiền mua hoa tốt, thì công đức lại nhiều hơn chút nữa. Lợi ích của sự cúng dường hoa như thế nào? Kiếp sau tướng mạo của ta sẽ hoàn toàn, đẹp đẽ dễ coi, ai trông thấy cũng yêu mến. Bởi kiếp xưa Đức Phật Thích Ca dùng hương và hoa cúng Phật nên được tướng mạo viên mãn. Còn như quí vị không muốn phiền hà, chẳng cần tướng mạo tốt, quí vị có thể biến thành giống như tượng của Đức Đạt-ma Sư-tổ, xấu xí khó coi. Có điều, đó là tùy ý quí vị, quí vị muốn thế nào, thì sẽ thành ra như thế ấy.

Thứ ba là cúng dường đèn. Đứng trước Phật đốt đèn, kiếp sau sẽ được đôi mắt sáng. Có thể có những vật mọi người không trông thấy nhưng mắt ta thì thấy được. Có những sự tình, mọi người không biết, mà ta lại biết. Ta có thể có thiên nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, tức là ngũ nhãn. Tại sao có được Phật nhãn? Chính là gieo nhân trước Phật đốt đèn, nên nhục nhãn của ta hóa ra sáng, và khai mở được ngũ nhãn. Quí vị than rằng: “Người ta có Phật nhãn, sao ta không có vậy?” Bởi vì một giọt dầu thắp đèn quí vị cũng không bỏ ra, chỉ một đôi nến cũng không chịu mua để cúng dường Phật, lẽ dĩ nhiên quí vị chẳng thể có Phật nhãn. Muốn có ngũ nhãn ta hãy mua nhang, dầu, loại thật tốt, đốt đèn lên cúng dường Phật thì quí vị sẽ có công đức thật hay, thật mầu nhiệm.

Thứ tư là cúng dường anh lạc. Đây là ngọc quí, rất đẹp và đắt giá, dùng ngọc này để cúng dường Phật.

Thứ năm là cúng dường bảo cái. Bảo cái tức là cái lọng, cái tàng hay cái táng. Đời xưa, các quan đi đâu cũng có lọng che. Chúng ta nên dùng bảo cái để cúng dường Phật.

Thứ sáu là cúng dường tràng phan. Tỷ như các loại cờ, màn treo, hay các dãy câu đối treo trước bàn thờ Phật, đều thuộc về loại tràng phan. Cũng có thể dùng các màn lưới như trên cung điện của Đại Phạm Thiên, loại lưới có những hình tròn, trên gắn những hạt châu để cúng dường Phật.

Thứ bảy là cúng dường y phục. Phải là loại y phục hảo hạng. Quí vị không được mặc vào người rồi mới mang đến cúng dường Phật. Phật mặc quần áo gì ? Phật đâu có ăn mặc như chúng ta, đây chỉ là cách biểu thị sự cung kính mà thôi.

Thứ tám là cúng dường thực phẩm trái cây. Các thức ăn đều có thể cúng dường Phật. Không thể cúng Phật những thức mình đã ăn trước. Về sau, xin quí vị cư sĩ nhớ cho điều này, tại các Phật đường hay các chùa miếu, khi nào ăn thức gì, quí vị tại gia phải nhường cho các vị Tăng sĩ ăn trước, sau đó mới đến lượt của mình. Sở dĩ tôi nhắc điều này, vì đã có lần tôi thấy một số cư sĩ, chưa cúng Phật gì mà đã lấy đồ ra ăn. Tại chùa miếu, chúng ta không thể làm như vậy, bao giờ cũng phải cúng Phật trước đã. Chúng ta đã theo Phật, tin Phật, tất phải cung kính Phật. Cung kính Phật chính là cung kính Pháp, cung kính Pháp là cung kính Tăng. Vì các lẽ đó, khi các vị xuất gia chưa ăn, mọi người không nên ăn trước. Trừ phi, gặp trường hợp đặc biệt, hoặc quý Thầy quý Sư cô mắc bận công chuyện, hoặc bảo mọi người ăn trước, lúc đó thì không kể, ngoài ra chúng ta phải nhất thiết theo đúng pháp, chớ có tự ý tùy tiện.

Thứ chín là cúng dường âm nhạc. Cho nên chúng ta thấy nào sớm chuông, tối trống (mộ cồ thần chung), khánh xanh, mõ đỏ, rồi các giọng xướng tán, để hát ca tán thán Tam-bảo.

Thứ mười là chắp tay cúng Phật. Cách cúng dường này đơn giản, không mất tiền, chỉ một lòng kiền thành, chắp tay lại hành lễ để cúng dường.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.