Triệu Tội Ấn

Hai tay kết Kim Cương Phộc, duỗi Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây Kim, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu.

Khởi Tâm Đại Bi Mẫn đưa qua lại mà quán tưởng, triệu tội của các Hữu Tình, triệu mọi tội trong ba nẻo ác của thân mình gom vào lòng bàn tay, hiện ra màu đen như sương mù, nhiều như hình chư Quỷ.

Chân Ngôn là :

“Án, tát phộc bá ba, ca lý sái noa, vĩ thú đà nẵng, phộc nhật-la tát đát-phộc, tam ma gia, Hồng, phát tra”