Trích Đoạn Mục Liên Thanh Đề
Minh Đắc, Phương Trang sáng tác
Trình bày: Thanh Ngọc, Thanh Ngân, …