TRI ÂM
Thân tặng những nhà thơ tri âm không quen để kỷ niệm

Lời thơ nối nhịp tri âm
Xá chi ngăn cách bụi hồng mù khơi
Dòng sông tư tưởng chia đôi
Bên bờ quan niệm tách rời nghĩa nhân
Cách xa dù mấy dạêm trường
Tâm tư mình vẫn bắt tầng ước mơ
Tao phùng dệt mộng ươm tơ
Cho đời hương sắc không mờ thời gian.

Hải Ngạn Tịnh Thất, 1995
Thắng Hoan