尊Tôn 婆Bà 須Tu 蜜Mật 菩Bồ 薩Tát 所Sở 集Tập 論Luận
Quyển 8
尊Tôn 婆Bà 須Tu 蜜Mật 造Tạo 符Phù 秦Tần 僧Tăng 伽Già 跋Bạt 澄Trừng 等Đẳng 譯Dịch

尊Tôn 婆Bà 須Tu 蜜Mật 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát

尊tôn 婆bà 須tu 蜜mật 造tạo

符phù 秦tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 僧Tăng 伽già 跋bạt 澄trừng 等đẳng 譯dịch

菩Bồ 薩Tát 所sở 集tập 行hành 揵kiền 度độ 首thủ

阿A 羅La 漢Hán 於ư 欲dục 界giới 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 云vân 何hà 受thọ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 相tương 應ứng 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 速tốc 疾tật 受thọ 報báo 故cố 。 受thọ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 行hành 受thọ 閑nhàn 靜tĩnh 身thân 。 問vấn 若nhược 能năng 受thọ 陰ấm 者giả 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 究cứu 竟cánh 盡tận 諸chư 行hành 。 不bất 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 受thọ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 報báo 。 設thiết 逮đãi 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 受thọ 報báo 界giới 。 是thị 故cố 後hậu 世thế 受thọ 報báo 緣duyên 。 則tắc 有hữu 微vi 妙diệu 報báo 。 若nhược 彼bỉ 行hành 還hoàn 阿A 羅La 漢Hán 不bất 捨xả 因nhân 緣duyên 。 以dĩ 雜tạp 行hành 還hoàn 阿A 羅La 漢Hán 。 則tắc 有hữu 其kỳ 緣duyên 相tương 應ứng 之chi 行hành 。 是thị 行hành 果quả 未vị 熟thục 受thọ 妙diệu 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 禪thiền 地địa 。 緣duyên 彼bỉ 行hành 受thọ 苦khổ 樂lạc 報báo 。 第đệ 四tứ 禪thiền 地địa 。 及cập 無vô 色sắc 界giới 。 相tương 應ứng 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 報báo 。 此thử 亦diệc 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。

復phục 次thứ 阿A 羅La 漢Hán 若nhược 般Bát 涅Niết 槃Bàn 受thọ 善thiện 報báo 。 拔bạt 諸chư 苦khổ 原nguyên 不bất 善thiện 善thiện 者giả 緣duyên 。 云vân 何hà 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 有hữu 其kỳ 處xứ 所sở 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 云vân 何hà 彼bỉ 無vô 所sở 有hữu 耶da 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 設thiết 彼bỉ 行hành 無vô 報báo 者giả 。 彼bỉ 行hành 則tắc 無vô 所sở 有hữu 。 亦diệc 無vô 果quả 實thật 。 行hành 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 如như 倉thương 穀cốc 欲dục 使sử 不bất 得đắc 成thành 就tựu 。 不bất 生sanh 萌manh 牙nha 。 彼bỉ 則tắc 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 行hành 果quả 已dĩ 壞hoại 。 是thị 謂vị 報báo 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 故cố 此thử 不bất 爾nhĩ 行hành 所sở 有hữu 。 頗phả 有hữu 人nhân 自tự 害hại 身thân 命mạng 。 非phi 阿A 羅La 漢Hán 父phụ 母mẫu 。 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 也dã 。 作tác 父phụ 想tưởng 往vãng 殺sát 人nhân 者giả 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。

復phục 次thứ 母mẫu 化hóa 為vi 男nam 子tử 。 彼bỉ 人nhân 作tác 母mẫu 想tưởng 往vãng 殺sát 人nhân 者giả 。 則tắc 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 頗phả 殺sát 女nữ 人nhân 。 非phi 母mẫu 非phi 阿A 羅La 漢Hán 。 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 也dã 。 作tác 母mẫu 想tưởng 殺sát 他tha 女nữ 人nhân 者giả 。 則tắc 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。

復phục 次thứ 母mẫu 化hóa 為vi 女nữ 人nhân 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 作tác 父phụ 想tưởng 殺sát 人nhân 者giả 。 則tắc 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 也dã 。 不bất 成thành 男nam 殺sát 父phụ 母mẫu 。 當đương 言ngôn 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 當đương 言ngôn 不bất 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 受thọ 五ngũ 逆nghịch 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 成thành 男nam 愚ngu 癡si 不bất 能năng 起khởi 上thượng 結kết 使sử 。 不bất 於ư 中trung 間gian 有hữu 上thượng 結kết 。 有hữu 不bất 情tình 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 上thượng 結kết 不bất 成thành 男nam 。 於ư 中trung 方phương 便tiện 必tất 受thọ 五ngũ 逆nghịch 。 如như 是thị 出xuất 要yếu 是thị 五ngũ 逆nghịch 。 彼bỉ 不bất 有hữu 五ngũ 逆nghịch 。 是thị 故cố 不bất 受thọ 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 不bất 受thọ 報báo 。

何hà 以dĩ 故cố 。 彼bỉ 不bất 有hữu 恩ân 慈từ 。 向hướng 於ư 父phụ 母mẫu 。 心tâm 不bất 一nhất 定định 。 設thiết 當đương 受thọ 報báo 者giả 。 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 師sư 想tưởng 。 當đương 作tác 是thị 論luận 。 世thế 間gian 純thuần 是thị 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 若nhược 畜súc 生sanh 還hoàn 自tự 害hại 父phụ 母mẫu 。 當đương 言ngôn 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 當đương 言ngôn 不bất 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 不bất 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 畜súc 生sanh 無vô 有hữu 是thị 智trí 。 有hữu 尊tôn 卑ty 想tưởng 。 於ư 其kỳ 間gian 有hữu 是thị 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 智trí 眾chúng 生sanh 便tiện 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 有hữu 智trí 能năng 造tạo 結kết 使sử 。 猶do 如như 御ngự 馬mã 師sư 。 以dĩ 衣y 纏triền 頭đầu 合hợp 馬mã 牡# 者giả 。 便tiện 知tri 是thị 我ngã 母mẫu 。 還hoàn 自tự 齧niết 根căn 斷đoạn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 法pháp 自tự 爾nhĩ 。 有hữu 智trí 眾chúng 生sanh 無vô 有hữu 限hạn 量lượng 。 畜súc 生sanh 之chi 類loại 。 如như 聞văn 音âm 響hưởng 。 千thiên 秋thu (# 人nhân 面diện 鳥điểu 身thân )# 生sanh 子tử 還hoàn 害hại 其kỳ 母mẫu 。 後hậu 逮đãi 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 無vô 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 彼bỉ 無vô 有hữu 恩ân 慈từ 於ư 二nhị 父phụ 母mẫu 。 設thiết 有hữu 慈từ 心tâm 日nhật 日nhật 衰suy 耗hao 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 當đương 以dĩ 師sư 想tưởng 作tác 是thị 論luận 。 設thiết 當đương 爾nhĩ 者giả 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 皆giai 是thị 五ngũ 逆nghịch 。 凡phàm 夫phu 人nhân 住trụ 殺sát 害hại 心tâm 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 善thiện 心tâm 。 當đương 言ngôn 不bất 成thành 就tựu 善thiện 心tâm 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 不bất 成thành 就tựu 。 彼bỉ 無vô 此thử 智trí 慧tuệ 。 能năng 悉tất 分phân 別biệt 。 彼bỉ 無vô 禁cấm 戒giới 。 問vấn 今kim 凡phàm 夫phu 人nhân 。 不bất 生sanh 天thiên 上thượng 。 唯duy 聞văn 戒giới 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 或hoặc 成thành 就tựu 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 生sanh 天thiên 上thượng 。 彼bỉ 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 入nhập 地địa 獄ngục 。 者giả 彼bỉ 不bất 成thành 就tựu 。 問vấn 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 云vân 何hà 亦diệc 聞văn 大đại 行hành 。 分phân 別biệt 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 於ư 七thất 處xứ 犯phạm 。 則tắc 入nhập 地địa 獄ngục 。 不bất 犯phạm 則tắc 生sanh 天thiên 上thượng 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 成thành 就tựu 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 誰thùy 成thành 就tựu 。 於ư 三tam 昧muội 戒giới 具cụ 足túc 。 不bất 犯phạm 戒giới 律luật 。 禪thiền 不bất 退thoái 轉chuyển 命mạng 終chung 後hậu 。 是thị 謂vị 成thành 就tựu 。 誰thùy 不bất 成thành 就tựu 。 三tam 昧muội 戒giới 不bất 具cụ 足túc 。 犯phạm 戒giới 律luật 。 於ư 禪thiền 退thoái 轉chuyển 。 便tiện 命mạng 終chung 者giả 。 是thị 謂vị 不bất 成thành 就tựu 。 阿A 羅La 漢Hán 最tối 住trụ 後hậu 心tâm 有hữu 漏lậu 界giới 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 當đương 言ngôn 不bất 成thành 就tựu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 不bất 捨xả 戒giới 律luật 。 問vấn 云vân 何hà 受thọ 果quả 報báo 。 於ư 彼bỉ 後hậu 心tâm 。 而nhi 受thọ 果quả 報báo 。 問vấn 行hành 與dữ 報báo 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 此thử 非phi 論luận 。 是thị 故cố 無vô 此thử 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 不bất 成thành 就tựu 。 彼bỉ 三tam 昧muội 戒giới 不bất 受thọ 其kỳ 報báo 。 問vấn 盡tận 形hình 壽thọ 三tam 昧muội 戒giới 不bất 具cụ 足túc 。

復phục 次thứ 阿A 羅La 漢Hán 遍biến 滿mãn 世thế 界giới 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 。 盡tận 形hình 壽thọ 彼bỉ 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 云vân 何hà 今kim 受thọ 報báo 。 彼bỉ 言ngôn 前tiền 若nhược 後hậu 。 云vân 何hà 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 而nhi 受thọ 果quả 實thật 耶da 。 若nhược 作tác 講giảng 堂đường 房phòng 舍xá 。 當đương 言ngôn 身thân 行hành 當đương 言ngôn 意ý 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 身thân 行hành 。 身thân 求cầu 方phương 便tiện 勤cần 勞lao 有hữu 功công 。 問vấn 是thị 何hà 等đẳng 身thân 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 。

答đáp 曰viết 。

非phi 盡tận 身thân 行hành 。 是thị 身thân 三tam 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 口khẩu 行hành 。 口khẩu 有hữu 所sở 陳trần 。 我ngã 施thí 眾chúng 僧Tăng 房phòng 舍xá 。 口khẩu 行hành 所sở 作tác 。 當đương 問vấn 是thị 何hà 等đẳng 口khẩu 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 。

答đáp 曰viết 。

至chí 誠thành 語ngữ 知tri 時thời 語ngữ 不bất 麁thô 獷quánh 語ngữ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 意ý 行hành 意ý 有hữu 決quyết 了liễu 以dĩ 物vật 施thí 彼bỉ 。 意ý 已dĩ 施thí 了liễu 後hậu 發phát 口khẩu 言ngôn 。 我ngã 今kim 施thí 至chí 誠thành 不bất 妄vọng 語ngữ 。 問vấn 是thị 何hà 等đẳng 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 。

答đáp 曰viết 。

意ý 三tam 善thiện 行hành 。 不bất 起khởi 貪tham 嫉tật 無vô 瞋sân 恚khuể 等đẳng 見kiến 。

復phục 次thứ 若nhược 身thân 教giáo 戒giới 我ngã 有hữu 所sở 施thí 。 彼bỉ 身thân 有hữu 教giáo 戒giới 我ngã 有hữu 所sở 施thí 。 彼bỉ 當đương 言ngôn 身thân 行hành 意ý 行hành 。 若nhược 口khẩu 有hữu 教giáo 戒giới 我ngã 有hữu 所sở 施thí 。 彼bỉ 當đương 言ngôn 口khẩu 教giáo 意ý 教giáo 。 若nhược 身thân 口khẩu 有hữu 教giáo 我ngã 有hữu 所sở 施thí 。 彼bỉ 當đương 言ngôn 身thân 教giáo 口khẩu 意ý 教giáo 。 不bất 於ư 中trung 間gian 。 起khởi 房phòng 舍xá 福phước 念niệm 。 諸chư 善thiện 根căn 成thành 就tựu 。 於ư 此thử 間gian 設thiết 復phục 還hoàn 生sanh 為vi 人nhân 。 若nhược 出xuất 家gia 若nhược 處xứ 俗tục 修tu 法pháp 。 彼bỉ 以dĩ 何hà 故cố 不bất 於ư 。 現hiện 法pháp 中trung 不bất 出xuất 家gia 修tu 行hành 法pháp 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 善thiện 根căn 未vị 熟thục 已dĩ 。 更cánh 生sanh 諸chư 善thiện 根căn 便tiện 成thành 熟thục 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 以dĩ 善thiện 因nhân 緣duyên 有hữu 礙ngại 。 不bất 得đắc 出xuất 家gia 。 復phục 以dĩ 此thử 因nhân 緣duyên 。 得đắc 豪hào 貴quý 家gia 。

復phục 次thứ 於ư 此thử 間gian 或hoặc 有hữu 憑bằng 依y 外ngoại 力lực 。 而nhi 有hữu 成thành 就tựu 所sở 依y 者giả 。 強cường/cưỡng 諸chư 結kết 已dĩ 盡tận 。 諸chư 善thiện 行hành 。 具cụ 足túc 。 若nhược 無vô 方phương 便tiện 諸chư 善thiện 法Pháp 。 衰suy 耗hao 。 彼bỉ 於ư 此thử 間gian 終chung 更cánh 生sanh 。 復phục 得đắc 出xuất 家gia 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 有hữu 爾nhĩ 所sở 事sự 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 結kết 有hữu 果quả 實thật 行hạnh 無vô 果quả 實thật 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 行hành 報báo 是thị 其kỳ 對đối 已dĩ 受thọ 此thử 報báo 。 諸chư 結kết 使sử 盡tận 。 道đạo 是thị 其kỳ 對đối 。 道đạo 未vị 生sanh 而nhi 有hữu 果quả 實thật 。 問vấn 行hành 亦diệc 是thị 道đạo 對đối 。 道đạo 生sanh 結kết 則tắc 滅diệt 。

復phục 次thứ 有hữu 報báo 受thọ 其kỳ 教giáo 。 一nhất 切thiết 消tiêu 滅diệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 行hành 數sác 數sác 有hữu 果quả 實thật 。 則tắc 上thượng 亦diệc 無vô 果quả 實thật 。 是thị 故cố 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 問vấn 欲dục 使sử 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 耶da 。

復phục 次thứ 此thử 俱câu 有hữu 二nhị 果quả 共cộng 一nhất 法pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 果quả 復phục 言ngôn 有hữu 果quả 。 若nhược 彼bỉ 有hữu 自tự 然nhiên 行hành 。

受thọ 報báo 教giáo 男nam 女nữ 。 不bất 成thành 男nam 亦diệc 爾nhĩ 。

凡phàm 夫phu 人nhân 後hậu 心tâm 。 施thí 講giảng 堂đường 房phòng 舍xá 。

如như 此thử 地địa 須Tu 彌Di 大đại 山sơn 王vương 。 眾chúng 生sanh 受thọ 行hành 教giáo 眾chúng 。 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 彼bỉ 漸tiệm 微vi 小tiểu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 微vi 小tiểu 也dã 。

何hà 以dĩ 故cố 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 緣duyên 其kỳ 行hành 報báo 。 若nhược 不bất 受thọ 報báo 者giả 。 彼bỉ 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 受thọ 報báo 不bất 受thọ 報báo 者giả 。 此thử 非phi 彼bỉ 過quá 。 有hữu 其kỳ 微vi 小tiểu 穀cốc 子tử 芩cầm 鬼quỷ 芩cầm 。 藥dược 草thảo 樹thụ 木mộc 。 當đương 言ngôn 自tự 受thọ 行hành 報báo 。 當đương 言ngôn 受thọ 增tăng 上thượng 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 受thọ 行hành 報báo 。 問vấn 則tắc 無vô 有hữu 不bất 與dữ 取thủ 。

答đáp 曰viết 。

他tha 所sở 受thọ 則tắc 無vô 有hữu 不bất 與dữ 取thủ 。 問vấn 為vi 受thọ 誰thùy 物vật 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 有hữu 所sở 受thọ 。 彼bỉ 是thị 行hành 報báo 。 若nhược 無vô 所sở 受thọ 。 彼bỉ 亦diệc 是thị 行hành 報báo 。 問vấn 彼bỉ 亦diệc 是thị 受thọ 報báo 。 彼bỉ 亦diệc 是thị 不bất 受thọ 報báo 。 欲dục 使sử 彼bỉ 是thị 行hành 報báo 。

復phục 次thứ 受thọ 行hành 增tăng 上thượng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 以dĩ 行hành 報báo 故cố 受thọ 其kỳ 果quả 實thật 。 不bất 斷đoạn 苦khổ 原nguyên 樂nhạo/nhạc/lạc 原nguyên 。 如như 草thảo 木mộc 園viên 果quả 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 往vãng 昔tích 人nhân 修tu 十Thập 善Thiện 行hành 時thời 。 延diên 命mạng 長trường 壽thọ 田điền 業nghiệp 豐phong 熟thục 。 如như 今kim 日nhật 之chi 人nhân 修tu 十Thập 善Thiện 行hành 時thời 。 亦diệc 不bất 長trường 壽thọ 亦diệc 無vô 田điền 業nghiệp 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 往vãng 昔tích 人nhân 長trường 夜dạ 修tu 十Thập 善Thiện 。 如như 今kim 日nhật 人nhân 不bất 長trường 夜dạ 修tu 十Thập 善Thiện 。 問vấn 如như 今kim 不bất 長trường 夜dạ 修tu 十Thập 善Thiện 。 彼bỉ 則tắc 得đắc 長trường 壽thọ 也dã 。 亦diệc 得đắc 好hảo/hiếu 田điền 業nghiệp 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 往vãng 昔tích 修tu 十Thập 善Thiện 。 如như 今kim 日nhật 人nhân 。 不bất 修tu 十Thập 善Thiện 。 問vấn 無vô 始thỉ 之chi 人nhân 修tu 。 清thanh 淨tịnh 之chi 行hạnh 。 今kim 可khả 得đắc 受thọ 長trường 壽thọ 耶da 。 及cập 大đại 田điền 業nghiệp 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 非phi 現hiện 在tại 受thọ 行hành 報báo 。 餘dư 處xứ 受thọ 行hành 報báo 。 彼bỉ 時thời 長trường 壽thọ 及cập 大đại 田điền 業nghiệp 。 於ư 彼bỉ 行hành 果quả 餘dư 處xứ 受thọ 。 如như 今kim 日nhật 修tu 行hành 十Thập 善Thiện 。 彼bỉ 時thời 餘dư 處xứ 受thọ 報báo 。 問vấn 如như 今kim 亦diệc 不bất 觀quán 。 或hoặc 餘dư 處xứ 受thọ 行hành 報báo 。 亦diệc 得đắc 長trường 壽thọ 有hữu 大đại 田điền 業nghiệp 。

復phục 次thứ 無vô 量lượng 眾chúng 事sự 延diên 眾chúng 生sanh 命mạng 。 亦diệc 由do 田điền 業nghiệp 。 不bất 獨độc 此thử 行hàng 行hàng 。 亦diệc 無vô 量lượng 眾chúng 事sự 。 如như 今kim 可khả 觀quán 。 或hoặc 有hữu 方phương 俗tục 諸chư 趣thú 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 行hành 延diên 命mạng 長trường 壽thọ 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 持trì 戒giới 人nhân 教giáo 他tha 不bất 持trì 戒giới 便tiện 自tự 墮đọa 罪tội 。 或hoặc 不bất 持trì 戒giới 。 人nhân 教giáo 他tha 持trì 戒giới 使sử 有hữu 戒giới 律luật 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 持trì 戒giới 人nhân 教giáo 他tha 不bất 持trì 戒giới 。 是thị 故cố 犯phạm 戒giới 若nhược 犯phạm 威uy 儀nghi 。 然nhiên 精tinh 進tấn 人nhân 不bất 精tinh 進tấn 人nhân 不bất 得đắc 威uy 儀nghi 。 若nhược 持trì 戒giới 人nhân 教giáo 他tha 不bất 持trì 教giáo 使sử 不bất 持trì 戒giới 。 然nhiên 不bất 持trì 戒giới 人nhân 不bất 教giáo 使sử 。 持trì 戒giới 人nhân 教giáo 使sử 持trì 戒giới 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 精tinh 進tấn 人nhân 教giáo 他tha 不bất 持trì 戒giới 。 處xử 在tại 悕hy 望vọng 。 悕hy 望vọng 以dĩ 壞hoại 教giáo 戒giới 。 不bất 持trì 戒giới 人nhân 。 教giáo 他tha 持trì 戒giới 。 不bất 起khởi 悕hy 望vọng 。 悕hy 望vọng 壞hoại 則tắc 戒giới 壞hoại 。

復phục 次thứ 持trì 戒giới 人nhân 教giáo 他tha 。 不bất 持trì 戒giới 人nhân 。 若nhược 起khởi 想tưởng 念niệm 。 則tắc 曰viết 不bất 持trì 戒giới 。 有hữu 持trì 戒giới 力lực 。 而nhi 不bất 退thoái 轉chuyển 。 不bất 持trì 戒giới 人nhân 。 教giáo 他tha 不bất 持trì 戒giới 。 若nhược 起khởi 想tưởng 念niệm 。 當đương 言ngôn 持trì 戒giới 人nhân 以dĩ 精tinh 進tấn 力lực 遊du 。 頗phả 有hữu 一nhất 口khẩu 行hành 。 有hữu 福phước 無vô 福phước 報báo 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 有hữu 。 愛ái 此thử 教giáo 彼bỉ 有hữu 是thị 二nhị 心tâm 。 口khẩu 有hữu 一nhất 教giáo 。 本bổn 起khởi 想tưởng 念niệm 作tác 是thị 語ngữ 。 收thu 某mỗ 甲giáp 縛phược 某mỗ 甲giáp 。 問vấn 發phát 善thiện 心tâm 有hữu 教giáo 有hữu 功công 德đức 生sanh 。 善thiện 法Pháp 具cụ 足túc 。 起khởi 諸chư 教giáo 戒giới 。 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 有hữu 教giáo 。 則tắc 有hữu 不bất 善thiện 福phước 生sanh 。 心tâm 所sở 念niệm 有hữu 善thiện 不bất 善thiện 生sanh 。

復phục 次thứ 教giáo 戒giới 有hữu 眾chúng 想tưởng 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 口khẩu 無vô 善thiện 行hành 善thiện 心tâm 有hữu 教giáo 。 不bất 善thiện 口khẩu 行hành 。 不bất 善thiện 心tâm 口khẩu 行hành 。 不bất 以dĩ 一nhất 教giáo 有hữu 善thiện 心tâm 生sanh 。 是thị 故cố 無vô 也dã 。

復phục 次thứ 口khẩu 教giáo 相tương/tướng 類loại 。 亦diệc 有hữu 虛hư 亦diệc 有hữu 實thật 。 善thiện 心tâm 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 亦diệc 生sanh 。 無vô 記ký 心tâm 亦diệc 生sanh 。

復phục 次thứ 一nhất 切thiết 屬thuộc 心tâm 行hành 。 亦diệc 有hữu 善thiện 亦diệc 有hữu 不bất 善thiện 亦diệc 有hữu 無vô 記ký 。 是thị 心tâm 所sở 念niệm 口khẩu 行hành 處xứ 所sở 。 當đương 言ngôn 行hạnh 口khẩu 一nhất 心tâm 亦diệc 善thiện 亦diệc 不bất 善thiện 。 是thị 故cố 無vô 也dã 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 身thân 行hành 亦diệc 善thiện 亦diệc 不bất 善thiện 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 作tác 殺sát 害hại 想tưởng 。 一nhất 處xứ 有hữu 教giáo 身thân 本bổn 起khởi 念niệm 。 當đương 殺sát 某mỗ 甲giáp 當đương 賞thưởng 某mỗ 甲giáp 。 問vấn 設thiết 善thiện 心tâm 有hữu 教giáo 。 則tắc 有hữu 福phước 生sanh 善thiện 心tâm 已dĩ 生sanh 。 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 有hữu 教giáo 。 則tắc 無vô 有hữu 善thiện 福phước 生sanh 。 不bất 善thiện 心tâm 有hữu 教giáo 心tâm 是thị 身thân 本bổn 。 若nhược 心tâm 所sở 念niệm 有hữu 福phước 無vô 福phước 然nhiên 教giáo 戒giới 者giả 有hữu 二nhị 殺sát 害hại 心tâm 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 善thiện 身thân 行hành 善thiện 身thân 。 口khẩu 教giáo 不bất 善thiện 。 身thân 行hành 不bất 善thiện 。 身thân 心tâm 有hữu 教giáo 不bất 以dĩ 一nhất 教giáo 。 當đương 言ngôn 善thiện 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 是thị 故cố 無vô 也dã 。

復phục 次thứ 教giáo 相tương/tướng 類loại 亦diệc 見kiến 禮lễ 敬kính 。 興hưng 起khởi 善thiện 心tâm 。 興hưng 起khởi 不bất 善thiện 心tâm 。 興hưng 起khởi 無vô 記ký 心tâm 。

復phục 次thứ 一nhất 切thiết 心tâm 所sở 念niệm 有hữu 是thị 教giáo 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 是thị 故cố 心tâm 所sở 念niệm 不bất 以dĩ 念niệm 有hữu 善thiện 有hữu 不bất 善thiện 。 是thị 故cố 無vô 也dã 。 云vân 何hà 得đắc 知tri 。 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 漏lậu 戒giới 成thành 就tựu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 非phi 具cụ 足túc 有hữu 盡tận 威uy 儀nghi 。 猶do 如như 是thị 威uy 儀nghi 。 不bất 還hoàn 阿A 羅La 漢Hán 。 如như 還hoàn 阿A 羅La 漢Hán 無vô 異dị 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 設thiết 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 漏lậu 戒giới 不bất 成thành 就tựu 者giả 。 彼bỉ 無vô 有hữu 罪tội 犯phạm 。 已dĩ 復phục 還hoàn 悔hối 。 或hoặc 有hữu 漏lậu 戒giới 。 成thành 就tựu 阿A 羅La 漢Hán 。

復phục 次thứ 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 起khởi 有hữu 漏lậu 戒giới 。 亦diệc 不bất 量lượng 有hữu 漏lậu 此thử 是thị 世thế 俗tục 。 是thị 謂vị 因nhân 緣duyên 。 亦diệc 不bất 藏tàng 匿nặc 起khởi 眾chúng 生sanh 想tưởng 。 以dĩ 等đẳng 聖Thánh 諦Đế 方phương 便tiện 之chi 心tâm 。 賢hiền 聖thánh 妙diệu 法Pháp 。 於ư 此thử 戒giới 而nhi 隨tùy 空không 性tánh 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 於ư 是thị 阿A 難Nan 。 大Đại 愛Ái 道Đạo 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 若nhược 受thọ 八bát 重trọng 法Pháp 。 則tắc 是thị 出xuất 家gia 之chi 要yếu 。 亦diệc 是thị 禁cấm 戒giới 。 亦diệc 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 行hành 。 云vân 何hà 出xuất 家gia 要yếu 。 云vân 何hà 禁cấm 戒giới 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 承thừa 受thọ 重trọng/trùng 法pháp 。 亦diệc 是thị 出xuất 家gia 禁cấm 戒giới 。 亦diệc 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 行hành 。 亦diệc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 則tắc 是thị 禁cấm 戒giới 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 捐quyên 棄khí 家gia 業nghiệp 。 是thị 謂vị 出xuất 家gia 。 承thừa 受thọ 重trọng/trùng 法pháp 。 謂vị 是thị 禁cấm 戒giới 。 到đáo 時thời 乞khất 食thực 不bất 失thất 威uy 儀nghi 。 是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 行hành 。

復phục 次thứ 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 習tập 學học 威uy 儀nghi 被bị 沙Sa 門Môn 服phục 。 出xuất 家gia 學học 道Đạo 。 得đắc 具cụ 足túc 戒giới 。 以dĩ 方phương 便tiện 得đắc 此thử 禁cấm 戒giới 。 順thuận 從tùng 不bất 失thất 時thời 節tiết 。 是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 行hành 。 云vân 何hà 學học 增tăng 上thượng 戒giới 。 云vân 何hà 學học 增tăng 上thượng 心tâm 。 云vân 何hà 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 身thân 威uy 儀nghi 口khẩu 威uy 儀nghi 。 眾chúng 行hành 清thanh 淨tịnh 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 戒giới 。 四tứ 禪thiền 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 心tâm 。 分phân 別biệt 四Tứ 諦Đế 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 等đẳng 語ngữ 等đẳng 行hành 。 業nghiệp 等đẳng 方phương 便tiện 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 等đẳng 念niệm 等đẳng 定định 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 心tâm 。 等đẳng 見kiến 等đẳng 志chí 等đẳng 治trị 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 戒giới 依y 思tư 惟duy 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 戒giới 。 若nhược 依y 止Chỉ 觀Quán 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 心tâm 。 若nhược 以dĩ 止Chỉ 觀Quán 斷đoạn 諸chư 結kết 使sử 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 見kiến 不bất 持trì 戒giới 志chí 為vi 穢uế 能năng 去khứ 離ly 彼bỉ 者giả 志chí 在tại 禁cấm 戒giới 。 彼bỉ 一nhất 一nhất 學học 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 戒giới 。 見kiến 去khứ 離ly 穢uế 。 意ý 不bất 染nhiễm 著trước 。 習tập 學học 三tam 昧muội 。 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 學học 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 心tâm 。 無vô 有hữu 方phương 便tiện 。 見kiến 諸chư 穢uế 露lộ 能năng 捨xả 去khứ 離ly 。 以dĩ 方phương 便tiện 智trí 。 慧tuệ 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 學học 。 是thị 謂vị 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。

復phục 次thứ 順thuận 近cận 賢hiền 聖thánh 八Bát 道Đạo 。 分phân 別biệt 威uy 儀nghi 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 戒giới 。 盡tận 壽thọ 奉phụng 戒giới 當đương 去khứ 惡ác 就tựu 善thiện 。 賢hiền 聖thánh 道Đạo 起khởi 諸chư 三tam 昧muội 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 學học 增tăng 上thượng 心tâm 。 於ư 此thử 三tam 昧muội 。 有hữu 方phương 便tiện 遂toại 增tăng 益ích 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 諸chư 賢hiền 聖thánh 道Đạo 智trí 慧tuệ 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 於ư 此thử 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 修tu 行hành 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 舒thư 尼ni 二nhị 十thập 億ức 沙Sa 門Môn 名danh 也dã )# 以dĩ 一nhất 房phòng 施thí 之chi 。 得đắc 九cửu 十thập 一nhất 劫kiếp 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 此thử 中trung 。 間gian 作tác 無vô 數số 功công 德đức 而nhi 入nhập 地địa 獄ngục 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 舒thư 尼ni 二nhị 十thập 億ức 心tâm 偏thiên 在tại 施thí 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 此thử 好hiếu 施thí 功công 德đức 。 所sở 生sanh 之chi 處xứ 。 常thường 好hiếu 惠huệ 施thí 。 意ý 續tục 不bất 斷đoạn 。 以dĩ 是thị 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 然nhiên 菩Bồ 薩Tát 者giả 意ý 偏thiên 在tại 智trí 慧tuệ 。 意ý 甚thậm 勇dũng 猛mãnh 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 舒thư 尼ni 二nhị 十thập 億ức 意ý 在tại 閑nhàn 居cư 。 有hữu 信tín 解giải 脫thoát 。 以dĩ 此thử 閑nhàn 居cư 之chi 德đức 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 然nhiên 菩Bồ 薩Tát 者giả 修tu 行hành 道Đạo 業nghiệp 。 彼bỉ 或hoặc 時thời 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 若nhược 失thất 志chí 便tiện 墮đọa 惡ác 趣thú 。 若nhược 不bất 失thất 志chí 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 便tiện 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 者giả 九cửu 十thập 一nhất 劫kiếp 。 不bất 入nhập 惡ác 趣thú 。 古cổ 昔tích 經kinh 歷lịch 出xuất 九cửu 十thập 一nhất 劫kiếp 。 無vô 數số 生sanh 死tử 也dã 。 尊tôn 曇đàm 摩ma 多đa 羅la 作tác 是thị 說thuyết 。 此thử 誹phỉ 謗báng 語ngữ 。 菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 菩Bồ 薩Tát 發phát 心tâm 。 以dĩ 來lai 求cầu 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 從tùng 此thử 以dĩ 來lai 。 不bất 入nhập 泥nê 犁lê 。 不bất 入nhập 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 不bất 生sanh 貧bần 窮cùng 。 處xử 裸lõa 跣tiển 中trung 。

何hà 以dĩ 故cố 。 修tu 行hành 智trí 慧tuệ 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 意ý 還hoàn 三tam 。 不bất 退thoái 轉chuyển 法Pháp 。 勇dũng 猛mãnh 好hiếu 施thí 智trí 慧tuệ 遂toại 增tăng 益ích 順thuận 從tùng 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 知tri 不bất 墮đọa 惡ác 法pháp 。

大đại 王vương 曩nẵng 昔tích 時thời 。 持trì 戒giới 身thân 口khẩu 行hành 。

羅La 漢Hán 瞿Cù 曇Đàm 彌di 。 學học 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 阿A 羅La 漢Hán 謂vị 之chi 福phước 田điền 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 心tâm 無vô 垢cấu 著trước 能năng 供cung 事sự 彼bỉ 者giả 。 便tiện 獲hoạch 大đại 福phước 。 如như 田điền 除trừ 去khứ 惡ác 草thảo 穀cốc 好hảo/hiếu 滋tư 茂mậu 。 問vấn 於ư 彼bỉ 不bất 敬kính 當đương 獲hoạch 大đại 罪tội 。 此thử 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 福phước 田điền 。

答đáp 曰viết 。

不bất 有hữu 福phước 也dã 。 如như 稻đạo 田điền 中trung 善thiện 理lý 惡ác 草thảo 。 設thiết 有hữu 一nhất 日nhật 種chủng 異dị 草thảo 。 故cố 名danh 稻đạo 田điền 如như 實thật 無vô 疑nghi 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 心tâm 修tu 行hành 根Căn 力Lực 覺Giác 意Ý 。 便tiện 緣duyên 善thiện 心tâm 生sanh 諸chư 福phước 業nghiệp 。 是thị 故cố 阿A 羅La 漢Hán 。 謂vị 之chi 福phước 田điền 也dã 。 問vấn 不bất 善thiện 心tâm 亦diệc 生sanh 欲dục 使sử 非phi 福phước 田điền 耶da 。

答đáp 曰viết 。

阿A 羅La 漢Hán 無vô 有hữu 不bất 善thiện 。 念niệm 緣duyên 其kỳ 德đức 業nghiệp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 惡ác 緣duyên 不bất 善thiện 念niệm 。 然nhiên 阿A 羅La 漢Hán 無vô 有hữu 是thị 惡ác 。 緣duyên 是thị 非phi 緣duyên 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 阿A 羅La 漢Hán 能năng 使sử 他tha 有hữu 信tín 。 是thị 故cố 阿A 羅La 漢Hán 。 謂vị 之chi 福phước 田điền 。 雖tuy 於ư 彼bỉ 生sanh 惡ác 念niệm 者giả 。 意ý 亦diệc 不bất 移di 動động 。

復phục 次thứ 心tâm 當đương 惠huệ 施thí 。 諸chư 法pháp 之chi 本bổn 。 是thị 謂vị 福phước 田điền 。 彼bỉ 生sanh 便tiện 長trưởng 益ích 廣quảng 布bố 在tại 大đại 果quả 。 是thị 故cố 阿A 羅La 漢Hán 。 謂vị 之chi 福phước 田điền 。 於ư 彼bỉ 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 彼bỉ 非phi 實thật 福phước 田điền 。 然nhiên 實thật 福phước 田điền 。 雖tuy 復phục 於ư 彼bỉ 。 造tạo 邪tà 業nghiệp 事sự 。 不bất 於ư 中trung 住trụ 。 隨tùy 他tha 邪tà 事sự 。 若nhược 一nhất 揣đoàn 施thí 之chi 福phước 生sanh 善thiện 樂lạc 天thiên 處xứ 。 於ư 彼bỉ 得đắc 種chủng 種chủng 。 宮cung 殿điện 屋ốc 舍xá 。 當đương 一nhất 揣đoàn 之chi 施thí 獲hoạch 爾nhĩ 所sở 福phước 耶da 。 當đương 非phi 獨độc 一nhất 揣đoàn 之chi 施thí 獲hoạch 爾nhĩ 所sở 福phước 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 一nhất 揣đoàn 之chi 施thí 獲hoạch 爾nhĩ 所sở 福phước 也dã 。

何hà 以dĩ 故cố 。 所sở 可khả 由do 行hành 生sanh 彼bỉ 間gian 者giả 。 此thử 行hành 種chủng 種chủng 宮cung 殿điện 屋ốc 舍xá 。 問vấn 云vân 何hà 一nhất 行hành 得đắc 種chủng 種chủng 。 宮cung 殿điện 屋ốc 舍xá 。

答đáp 曰viết 。

眾chúng 行hành 集tập 聚tụ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 非phi 一nhất 揣đoàn 之chi 施thí 獲hoạch 爾nhĩ 所sở 福phước 。 可khả 緣duyên 善thiện 心tâm 所sở 念niệm 法Pháp 。 以dĩ 是thị 之chi 故cố 。 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 彼bỉ 行hành 亦diệc 種chủng 種chủng 得đắc 彼bỉ 。 宮cung 殿điện 屋ốc 舍xá 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 非phi 一nhất 揣đoàn 之chi 施thí 得đắc 生sanh 彼bỉ 間gian 。 持trì 戒giới 得đắc 生sanh 。 亦diệc 作tác 是thị 說thuyết 。 施thí 獲hoạch 大đại 福phước 。 持trì 戒giới 生sanh 天thiên 。 問vấn 如như 宮cung 者giả 說thuyết 。 緣duyên 一nhất 揣đoàn 施thí 之chi 福phước 。 七thất 生sanh 天thiên 上thượng 。 人nhân 間gian 受thọ 福phước 自tự 然nhiên 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 此thử 因nhân 緣duyên 。 彼bỉ 戒giới 成thành 就tựu 。 是thị 故cố 彼bỉ 間gian 受thọ 福phước 。 設thiết 作tác 是thị 說thuyết 。 是thị 揣đoàn 施thí 之chi 報báo 。 七thất 生sanh 天thiên 上thượng 。 人nhân 間gian 受thọ 福phước 自tự 然nhiên 。 不bất 以dĩ 一nhất 行hành 七thất 反phản 受thọ 福phước 也dã 。 是thị 故cố 彼bỉ 自tự 然nhiên 。 如như 是thị 不bất 以dĩ 揣đoàn 施thí 之chi 報báo 生sanh 彼bỉ 間gian 。 此thử 事sự 如như 審thẩm 一nhất 揣đoàn 之chi 施thí 。

復phục 次thứ 揣đoàn 施thí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 亦diệc 在tại 外ngoại 無vô 身thân 根căn 生sanh 。 頗phả 彼bỉ 行hành 是thị 身thân 根căn 。 展triển 轉chuyển 相tương 因nhân 增tăng 上thượng 生sanh 。 因nhân 緣duyên 行hành 相tương 應ứng 。 受thọ 種chủng 種chủng 果quả 報báo 。 如như 一nhất 種chủng 行hành 有hữu 增tăng 益ích 。 有hữu 種chủng 種chủng 藕ngẫu 華hoa 報báo 。 如như 彼bỉ 畫họa 師sư 作tác 種chủng 種chủng 圖đồ 像tượng 如như 實thật 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 聲thanh 無vô 有hữu 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 聲thanh 有hữu 響hưởng 報báo 。 報báo 中trung 間gian 無vô 有hữu 報báo 。 是thị 故cố 聲thanh 無vô 報báo 。 問vấn 心tâm 心tâm 中trung 間gian 生sanh 報báo 。 欲dục 使sử 心tâm 非phi 報báo 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 聲thanh 現hiện 在tại 合hợp 會hội 而nhi 有hữu 聲thanh 。 然nhiên 報báo 不bất 爾nhĩ 。 是thị 故cố 聲thanh 非phi 報báo 。 問vấn 境cảnh 界giới 現hiện 在tại 合hợp 會hội 而nhi 有hữu 欲dục 。 使sử 彼bỉ 非phi 報báo 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 聲thanh 亦diệc 是thị 報báo 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 歡hoan 喜hỷ 欲dục 聞văn 聲thanh 便tiện 有hữu 是thị 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 聲thanh 或hoặc 歡hoan 喜hỷ 或hoặc 非phi 歡hoan 喜hỷ 。 如như 今kim 無vô 有hữu 報báo 。 如như 二nhị 俱câu 當đương 有hữu 報báo 。 聞văn 聲thanh 亦diệc 當đương 有hữu 報báo 。 問vấn 聞văn 或hoặc 時thời 歡hoan 喜hỷ 或hoặc 時thời 非phi 歡hoan 喜hỷ 。 欲dục 使sử 聞văn 非phi 是thị 報báo 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 聲thanh 亦diệc 是thị 報báo 。 菩Bồ 薩Tát 梵Phạm 音âm 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 受thọ 諸chư 行hành 報báo 實thật 。 問vấn 咽yết 喉hầu 四tứ 大đại 此thử 是thị 行hành 報báo 。 以dĩ 有hữu 梵Phạm 音âm 彼bỉ 非phi 受thọ 報báo 。

答đáp 曰viết 。

金kim 色sắc 四tứ 大đại 所sở 造tạo 。 欲dục 使sử 彼bỉ 非phi 報báo 耶da 。

復phục 次thứ 聲thanh 非phi 報báo 亦diệc 不bất 非phi 報báo 。

何hà 以dĩ 故cố 。 聲thanh 是thị 巧xảo 匠tượng 。 有hữu 一nhất 心tâm 還hoàn 貪tham 欲dục 所sở 造tạo 生sanh 喜hỷ 生sanh 憂ưu 。 然nhiên 報báo 不bất 爾nhĩ 。 是thị 故cố 聲thanh 非phi 報báo 。 頗phả 有hữu 殺sát 生sanh 口khẩu 行hành 所sở 攝nhiếp 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 大đại 王vương 所sở 說thuyết 勅sắc 彼bỉ 殺sát 生sanh 。 問vấn 身thân 行hành 口khẩu 行hành 則tắc 無vô 有hữu 定định 。

復phục 次thứ 因nhân 緣duyên 口khẩu 行hành 而nhi 造tạo 殺sát 生sanh 。 殺sát 害hại 不bất 得đắc 言ngôn 口khẩu 行hành 所sở 攝nhiếp 。 於ư 彼bỉ 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 云vân 何hà 今kim 勅sắc 使sử 殺sát 人nhân 。 彼bỉ 有hữu 口khẩu 惡ác 行hành 。 若nhược 殺sát 生sanh 者giả 。 則tắc 有hữu 殺sát 妬đố 不bất 盡tận 。 以dĩ 殺sát 害hại 意ý 。 便tiện 墮đọa 惡ác 趣thú 。 頗phả 有hữu 妄vọng 語ngữ 身thân 行hành 所sở 攝nhiếp 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 有hữu 。 猶do 如như 手thủ 印ấn 。 口khẩu 不bất 發phát 言ngôn 。 有hữu 種chủng 種chủng 教giáo 引dẫn 證chứng 時thời 人nhân 。 問vấn 亦diệc 無vô 身thân 行hành 口khẩu 行hành 。

復phục 次thứ 無vô 也dã 。 無vô 有hữu 身thân 行hành 。 彼bỉ 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 今kim 云vân 何hà 手thủ 印ấn 及cập 身thân 行hành 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 相tương/tướng 行hành 不bất 等đẳng 也dã 。 若nhược 於ư 夢mộng 中trung 。 修tu 行hành 十Thập 善Thiện 。 當đương 言ngôn 是thị 身thân 行hành 耶da 。 當đương 言ngôn 是thị 口khẩu 行hành 耶da 。 當đương 言ngôn 是thị 意ý 行hành 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 三tam 種chủng 。 以dĩ 三tam 種chủng 行hành 攝nhiếp 十Thập 善Thiện 行hành 。 問vấn 若nhược 於ư 夢mộng 中trung 害hại 眾chúng 生sanh 。 當đương 言ngôn 犯phạm 殺sát 戒giới 耶da 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 是thị 意ý 行hành 。 意ý 之chi 所sở 念niệm 。 於ư 中trung 便tiện 有hữu 是thị 。 如như 夢mộng 中trung 見kiến 身thân 行hành 口khẩu 行hành 。 此thử 非phi 為ví 喻dụ 。 若nhược 非phi 法pháp 作tác 法pháp 想tưởng 壞hoại 亂loạn 眾chúng 僧Tăng 。 若nhược 法pháp 作tác 非phi 想tưởng 。 何hà 者giả 罪tội 最tối 重trọng 。

答đáp 曰viết 。

壞hoại 非phi 法pháp 想tưởng 鬪đấu 亂loạn 眾chúng 僧Tăng 者giả 。 彼bỉ 罪tội 最tối 重trọng 。 問vấn 設thiết 俱câu 作tác 二nhị 法pháp 想tưởng 。 鬪đấu 亂loạn 眾chúng 僧Tăng 者giả 。 二nhị 罪tội 俱câu 等đẳng 。

復phục 次thứ 若nhược 瞋sân 恚khuể 熾sí 盛thịnh 。 心tâm 發phát 惡ác 念niệm 。 彼bỉ 罪tội 最tối 重trọng 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 三tam 種chủng 德đức 業nghiệp 施thí 戒giới 思tư 惟duy 。 於ư 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 施thí 者giả 。 戒giới 為vi 微vi 妙diệu 。 戒giới 思tư 惟duy 為vi 妙diệu 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 施thí 戒giới 為vi 妙diệu 。 戒giới 思tư 惟duy 為vi 妙diệu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 施thí 得đắc 大đại 福phước 。 戒giới 生sanh 天thiên 上thượng 。 思tư 惟duy 離ly 惡ác 趣thú 。 微vi 妙diệu 彼bỉ 便tiện 生sanh 天thiên 。 以dĩ 生sanh 天thiên 離ly 惡ác 趣thú 。

復phục 次thứ 以dĩ 施thí 恭cung 敬kính 相tương 應ứng 獲hoạch 施thí 之chi 德đức 。 若nhược 施thí 少thiểu 與dữ 心tâm 有hữu 違vi 。 能năng 使sử 眾chúng 生sanh 。 而nhi 使sử 住trụ 戒giới 。 可khả 使sử 不bất 可khả 使sử 眾chúng 生sanh 自tự 心tâm 解giải 脫thoát 。 是thị 故cố 施thí 戒giới 為vi 妙diệu 。 戒giới 思tư 惟duy 為vi 妙diệu 。 如như 所sở 說thuyết 二nhị 種chủng 德đức 業nghiệp 能năng 所sở 施thí 。 能năng 食thực 人nhân 信tín 施thí 。 彼bỉ 云vân 何hà 有hữu 所sở 施thí 。 云vân 何hà 能năng 食thực 人nhân 信tín 施thí 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 割cát 己kỷ 惠huệ 施thí 是thị 謂vị 為vi 施thí 。 若nhược 受thọ 施thí 能năng 消tiêu 是thị 謂vị 。 食thực 人nhân 信tín 施thí 。 問vấn 云vân 何hà 得đắc 知tri 。 有hữu 福phước 德đức 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 緣duyên 施thí 心tâm 是thị 謂vị 為vi 施thí 。 若nhược 緣duyên 食thực 施thí 心tâm 。 是thị 謂vị 受thọ 人nhân 信tín 施thí 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 割cát 己kỷ 惠huệ 施thí 心tâm 是thị 謂vị 為vi 施thí 。 若nhược 緣duyên 尊tôn 心tâm 是thị 謂vị 。 食thực 人nhân 信tín 施thí 。

復phục 次thứ 長trường/trưởng 諸chư 功công 德đức 。 如như 隨tùy 種chủng 福phước 德đức 種chủng 所sở 纏triền 絡lạc 。 或hoặc 作tác 彼bỉ 福phước 德đức 增tăng 益ích 。 若nhược 施thí 無vô 厭yếm 足túc 。 數số 求cầu 方phương 便tiện 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。

種chủng 園viên 果quả 茂mậu 盛thịnh 。 或hoặc 作tác 橋kiều 度độ 人nhân 。

病bệnh 則tắc 醫y 藥dược 救cứu 。 晝trú 夜dạ 獲hoạch 大đại 福phước 。

云vân 何hà 彼bỉ 獲hoạch 大đại 福phước 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 受thọ 施thí 者giả 得đắc 福phước 。 問vấn 云vân 何hà 知tri 得đắc 大đại 福phước 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 由do 施thí 得đắc 福phước 於ư 彼bỉ 思tư 惟duy 。 是thị 故cố 得đắc 大đại 福phước 。 如như 前tiền 說thuyết 。

善thiện 覺giác 能năng 覺giác 者giả 。 是thị 瞿Cù 曇Đàm 弟đệ 子tử 。

晝trú 夜dạ 勤cần 苦khổ 行hạnh 。 念niệm 常thường 不bất 離ly 佛Phật 。

彼bỉ 不bất 作tác 餘dư 念niệm 。 常thường 思tư 惟duy 念niệm 佛Phật 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 種chủng 穀cốc 子tử 。 或hoặc 時thời 茂mậu 好hảo/hiếu 或hoặc 時thời 不bất 茂mậu 好hảo/hiếu 。 福phước 亦diệc 如như 是thị 。 一nhất 切thiết 作tác 善thiện 福phước 隨tùy 時thời 茂mậu 好hảo/hiếu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 所sở 說thuyết 獲hoạch 大đại 福phước 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 所sở 說thuyết 念niệm 獲hoạch 大đại 福phước 。

復phục 次thứ 於ư 彼bỉ 身thân 得đắc 福phước 。 或hoặc 時thời 彼bỉ 身thân 於ư 彼bỉ 福phước 漸tiệm 漸tiệm 以dĩ 方phương 便tiện 得đắc 福phước 。

田điền 業nghiệp 善thiện 處xứ 生sanh 。 二nhị 聚tụ 夢mộng 威uy 儀nghi 。

何hà 者giả 最tối 福phước 重trọng/trùng 。 福phước 謂vị 之chi 園viên 觀quán 。

若nhược 從tùng 果quả 實thật 天thiên 眾chúng 生sanh 何hà 塔tháp (# 多đa 廅# 反phản )# 鞞bệ (# 淨tịnh 尼ni )# 天thiên 。 彼bỉ 當đương 言ngôn 與dữ 行hành 緣duyên 故cố 生sanh 彼bỉ 天thiên 。 當đương 言ngôn 以dĩ 結kết 彼bỉ 生sanh 彼bỉ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 以dĩ 行hành 緣duyên 生sanh 彼bỉ 。 四tứ 禪thiền 微vi 妙diệu 思tư 惟duy 得đắc 生sanh 彼bỉ 。 修tu 行hành 四tứ 禪thiền 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 是thị 故cố 當đương 言ngôn 以dĩ 行hành 因nhân 緣duyên 生sanh 彼bỉ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 俱câu 以dĩ 二nhị 事sự 生sanh 彼bỉ 受thọ 結kết 使sử 對đối 。 是thị 故cố 有hữu 結kết 使sử 名danh 。 便tiện 有hữu 行hành 名danh 。

復phục 次thứ 以dĩ 行hành 因nhân 生sanh 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 是thị 故cố 當đương 言ngôn 緣duyên 行hành 生sanh 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 於ư 是thị 不bất 那na 沙Sa 門Môn 。 或hoặc 有hữu 一nhất 人nhân 。 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 身thân 諸chư 行hành 。 云vân 何hà 彼bỉ 造tạo 諸chư 身thân 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 身thân 行hành 有hữu 三tam 種chủng 。 下hạ 中trung 上thượng 。 於ư 下hạ 為vi 造tạo 惡ác 。 續tục 造tạo 為vi 上thượng 。 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 為vi 中trung 。 觀quán 彼bỉ 上thượng 者giả 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 。 觀quán 下hạ 謂vị 之chi 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 。 若nhược 下hạ 者giả 二nhị 俱câu 觀quán 。 謂vị 之chi 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 。 是thị 故cố 中trung 有hữu 下hạ 也dã 。 造tạo 惡ác 作tác 身thân 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 趣thú 三tam 惡ác 道đạo 。 是thị 謂vị 造tạo 惡ác 。 生sanh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 是thị 謂vị 續tục 造tạo 。 欲dục 界giới 天thiên 人nhân 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 惡ác 也dã 。 處xử 無vô 定định 要yếu 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 。 作tác 諸chư 眾chúng 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 三tam 種chủng 無vô 明minh 緣duyên 行hành 。 有hữu 福phước 者giả 無vô 福phước 者giả 無vô 漏lậu 福phước 者giả 。 於ư 彼bỉ 無vô 福phước 行hành 是thị 謂vị 造tạo 惡ác 。 無vô 漏lậu 福phước 者giả 續tục 造tạo 也dã 。 有hữu 福phước 者giả 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 也dã 。 作tác 諸chư 福phước 行hành 。 是thị 謂vị 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 也dã 。

復phục 次thứ 人nhân 作tác 種chủng 種chủng 行hạnh 。 無vô 數sác 處xử 解giải 脫thoát 。 此thử 不bất 可khả 一nhất 時thời 而nhi 辦biện 一nhất 心tâm 所sở 為vi 。 如như 一nhất 切thiết 惡ác 趣thú 。 而nhi 有hữu 三tam 痛thống 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 一nhất 切thiết 造tạo 惡ác 續tục 造tạo 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 以dĩ 惡ác 趣thú 生sanh 諸chư 行hành 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 於ư 彼bỉ 中trung 間gian 。 生sanh 諸chư 行hành 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 以dĩ 積tích 行hành 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。

復phục 次thứ 諸chư 等đẳng 識thức 盛thịnh 而nhi 有hữu 定định 處xứ 。 不bất 更cánh 處xứ 有hữu 苦khổ 樂lạc 行hành 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 天thiên 人nhân 之chi 中trung 。 作tác 諸chư 善thiện 行hành 。 謂vị 之chi 受thọ 報báo 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 境cảnh 界giới 自tự 爾nhĩ 。 問vấn 或hoặc 有hữu 惡ác 微vi 妙diệu 數số 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 善thiện 微vi 妙diệu 數số 者giả 。 言ngôn 是thị 我ngã 所sở 。 問vấn 惡ác 趣thú 之chi 中trung 。 亦diệc 有hữu 善thiện 言ngôn 是thị 我ngã 所sở 。 欲dục 使sử 彼bỉ 善thiện 生sanh 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 能năng 拔bạt 濟tế 。 彼bỉ 無vô 有hữu 惡ác 結kết 行hành 由do 結kết 生sanh 。 是thị 故cố 不bất 善thiện 遍biến 在tại 一nhất 切thiết 。 問vấn 如như 所sở 說thuyết 戒giới 生sanh 天thiên 上thượng 者giả 。 此thử 事sự 不bất 然nhiên 。

答đáp 曰viết 。

戒giới 拔bạt 惡ác 趣thú 不bất 善thiện 行hành 結kết 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 是thị 謂vị 戒giới 生sanh 天thiên 。 如như 所sở 說thuyết 五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận 。 謂vị 之chi 生sanh 上thượng 。 無vô 有hữu 盡tận 而nhi 生sanh 者giả 。

復phục 次thứ 無vô 有hữu 報báo 生sanh 無vô 記ký 報báo 。

復phục 次thứ 緣duyên 禪thiền 行hành 而nhi 生sanh 。 生sanh 因nhân 緣duyên 便tiện 有hữu 名danh 興hưng 。 如như 此thử 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 如như 方phương 俗tục 處xứ 所sở 。 不bất 得đắc 處xứ 所sở 。 於ư 彼bỉ 意ý 而nhi 生sanh 心tâm 。 以dĩ 此thử 而nhi 生sanh 彼bỉ 。 如như 是thị 善thiện 報báo 因nhân 緣duyên 生sanh 因nhân 緣duyên 。 而nhi 有hữu 名danh 興hưng 。 則tắc 生sanh 天thiên 上thượng 。 云vân 何hà 障chướng 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 生sanh 諸chư 悔hối 心tâm 。 以dĩ 彼bỉ 誨hối 心tâm 而nhi 不bất 障chướng 道đạo 。

復phục 次thứ 有hữu 貪tham 欲dục 處xứ 所sở 。 田điền 業nghiệp 壞hoại 敗bại 。 於ư 彼bỉ 所sở 須tu 田điền 業nghiệp 盡tận 為vi 障chướng 蔽tế 。 如như 所sở 說thuyết 有hữu 五ngũ 罪tội 行hành 。 或hoặc 有hữu 人nhân 無vô 慚tàm 愧quý 不bất 恥sỉ 眾chúng 人nhân 。 揵kiền 妄vọng 無vô 志chí 情tình 意ý 迷mê 惑hoặc 。 此thử 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 於ư 此thử 間gian 或hoặc 有hữu 人nhân 。 作tác 彼bỉ 色sắc 像tượng 而nhi 思tư 惟duy 。 一nhất 切thiết 無vô 有hữu 慚tàm 愧quý 。 永vĩnh 住trụ 不bất 慚tàm 愧quý 心tâm 。 已dĩ 有hữu 不bất 慚tàm 愧quý 心tâm 加gia 犯phạm 諸chư 惡ác 。 於ư 此thử 間gian 或hoặc 有hữu 人nhân 無vô 有hữu 尊tôn 卑ty 。 教giáo 授thọ 戒giới 律luật 。 亦diệc 不bất 肯khẳng 受thọ 。 不bất 潤nhuận 漬tí 其kỳ 心tâm 。 重trùng 復phục 更cánh 犯phạm 餘dư 罪tội 。 於ư 此thử 間gian 或hoặc 有hữu 人nhân 如như 其kỳ 色sắc 像tượng 。 而nhi 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 慚tàm 愧quý 盡tận 滅diệt 。 住trụ 無vô 有hữu 愧quý 心tâm 。 復phục 以dĩ 無vô 愧quý 心tâm 。 犯phạm 諸chư 惡ác 行hành 。 當đương 於ư 此thử 間gian 學học 。 彼bỉ 不bất 復phục 憶ức 更cánh 犯phạm 餘dư 罪tội 。 於ư 此thử 間gian 或hoặc 有hữu 人nhân 不bất 知tri 。 當đương 作tác 是thị 學học 。 彼bỉ 後hậu 不bất 知tri 更cánh 犯phạm 餘dư 惡ác 。 是thị 其kỳ 同đồng 異dị 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 不bất 知tri 迹tích 解giải 脫thoát 。 不bất 知tri 迹tích 解giải 脫thoát 說thuyết 。 云vân 何hà 迹tích 解giải 脫thoát 。 云vân 何hà 為vi 迹tích 解giải 脫thoát 說thuyết 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 二nhị 迹tích 解giải 脫thoát 。 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 目mục 前tiền 。 而nhi 說thuyết 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 清thanh 淨tịnh 與dữ 相tương 應ứng 。 是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 迹tích 解giải 脫thoát 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 在tại 目mục 前tiền 。 而nhi 說thuyết 與dữ 共cộng 相tương 應ứng 。 是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 。 尼ni 迹tích 解giải 脫thoát 。 此thử 迹tích 解giải 脫thoát 有hữu 五ngũ 相tương/tướng 。 於ư 異dị 僧Tăng 前tiền 而nhi 說thuyết 。 而nhi 誦tụng 習tập 讀đọc 敷phu 演diễn 使sử 人nhân 奉phụng 行hành 。 是thị 謂vị 迹tích 解giải 脫thoát 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 不bất 解giải 戒giới 不bất 解giải 說thuyết 戒giới 。

云vân 何hà 為vi 戒giới 。 云vân 何hà 為vi 說thuyết 戒giới 。 問vấn 戒giới 清thanh 淨tịnh 是thị 謂vị 戒giới 。 五ngũ 種chủng 賢hiền 聖thánh 聚tụ 。 是thị 謂vị 戒giới 行hạnh 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 還hoàn 眾chúng 行hành 比Bỉ 丘Khâu 。 便tiện 運vận 集tập 聚tụ 。 屬thuộc 授thọ 人nhân 往vãng 行hành 屬thuộc 授thọ 。 云vân 何hà 為vi 屬thuộc 授thọ 。 云vân 何hà 為vi 屬thuộc 授thọ 行hành 人nhân 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 四tứ 部bộ 所sở 行hành 得đắc 四tứ 行hành 。 餘dư 殘tàn 屬thuộc 授thọ 往vãng 行hành 人nhân 。 十thập 部bộ 所sở 行hành 而nhi 十thập 行hành 。 餘dư 殘tàn 屬thuộc 授thọ 往vãng 行hành 人nhân 。 二nhị 十thập 部bộ 所sở 行hành 得đắc 二nhị 十thập 行hành 。 餘dư 殘tàn 屬thuộc 授thọ 往vãng 人nhân 行hành 。 眾chúng 所sở 行hành 事sự 得đắc 眾chúng 行hành 。 與dữ 戒giới 屬thuộc 授thọ 往vãng 行hành 人nhân 。

復phục 次thứ 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 。 德đức 行hạnh 成thành 就tựu 。 彼bỉ 曰viết 得đắc 行hành 。 病bệnh 不bất 堪kham 任nhậm 入nhập 眾chúng 。 彼bỉ 謂vị 屬thuộc 授thọ 人nhân 往vãng 行hành 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 於ư 是thị 目Mục 揵Kiền 連Liên 。 深thâm 妙diệu 法Pháp 中trung 。 漸tiệm 漸tiệm 布bố 行hành 漸tiệm 漸tiệm 學học 漸tiệm 漸tiệm 迹tích 漸tiệm 漸tiệm 受thọ 誨hối 。 云vân 何hà 於ư 深thâm 法Pháp 中trung 漸tiệm 漸tiệm 布bố 行hành 漸tiệm 漸tiệm 學học 漸tiệm 漸tiệm 迹tích 慚tàm 漸tiệm 受thọ 誨hối 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 馬mã 師sư 滿mãn 宿túc 之chi 徒đồ 。 於ư 此thử 間gian 得đắc 信tín 。 而nhi 修tu 行hành 之chi 。 聽thính 微vi 妙diệu 法Pháp 。 聞văn 法Pháp 而nhi 奉phụng 行hành 。 觀quán 察sát 諸chư 法pháp 量lượng 諸chư 法pháp 。 應ưng 適thích 不bất 違vi 身thân 便tiện 受thọ 證chứng 。 智trí 慧tuệ 分phần 別biệt 。 以dĩ 禪thiền 而nhi 觀quán 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 所sở 說thuyết 揵kiền 那na 目mục 揵kiền 連liên 契Khế 經Kinh 。 身thân 威uy 儀nghi 口khẩu 威uy 儀nghi 。 等đẳng 命mạng 清thanh 淨tịnh 漸tiệm 漸tiệm 而nhi 學học 。 根căn 威uy 儀nghi 念niệm 威uy 儀nghi 。 漸tiệm 漸tiệm 布bố 行hành 四tứ 禪thiền 。 謂vị 漸tiệm 漸tiệm 迹tích 也dã 。 如như 是thị 如Như 來Lai 之chi 教giáo 化hóa 。 如như 是thị 受thọ 訓huấn 誨hối 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 初sơ 將tương 至chí 戒giới 場tràng 。 再tái 唱xướng 三tam 唱xướng 四tứ 唱xướng 四tứ 行hành 具cụ 足túc 。 是thị 謂vị 漸tiệm 漸tiệm 行hành 。 如như 是thị 受thọ 具cụ 足túc 。 如như 是thị 學học 增tăng 上thượng 戒giới 。 於ư 彼bỉ 增tăng 上thượng 心tâm 後hậu 。 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 。 學học 戒giới 若nhược 學học 。 是thị 時thời 初sơ 四Tứ 諦Đế 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 。 便tiện 建kiến 道đạo 迹tích 。 後hậu 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 欲dục 界giới 相tương 應ứng 色sắc 界giới 相tương 應ứng 無vô 色sắc 界giới 相tương 應ứng 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 而nhi 知tri 。 此thử 一nhất 切thiết 漸tiệm 漸tiệm 而nhi 知tri 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 受thọ 訓huấn 誨hối 。

復phục 次thứ 以dĩ 色sắc 身thân 說thuyết 法Pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 歎thán 佛Phật 歎thán 法Pháp 歎thán 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 意ý 堪kham 忍nhẫn 心tâm 好hiếu 喜hỷ 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 以dĩ 口khẩu 所sở 陳trần 。 心tâm 淨tịnh 為vi 淨tịnh 。 當đương 受thọ 歸quy 命mạng 。 亦diệc 說thuyết 初sơ 出xuất 家gia 人nhân 戒giới 律luật 具cụ 足túc 。 本bổn 所sở 造tạo 行hành 。 去khứ 離ly 非phi 行hành 。 亦diệc 不bất 及cập 此thử 。 亦diệc 不bất 及cập 彼bỉ 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 布bố 教giáo 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 而nhi 作tác 。 漸tiệm 漸tiệm 佐tá 助trợ 眾chúng 事sự 。 增tăng 上thượng 律luật 增tăng 上thượng 迹tích 。 解giải 脫thoát 而nhi 說thuyết 戒giới 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 布bố 教giáo 。 於ư 彼bỉ 學học 時thời 隨tùy 時thời 學học 增tăng 上thượng 戒giới 。 隨tùy 時thời 學học 增tăng 上thượng 心tâm 。 隨tùy 時thời 學học 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 如như 是thị 布bố 具cụ 足túc 迹tích 隨tùy 行hành 。 彼bỉ 時thời 漸tiệm 漸tiệm 受thọ 訓huấn 誨hối 。 是thị 謂vị 斷đoạn 滅diệt 。 是thị 謂vị 受thọ 證chứng 。 是thị 謂vị 住trụ 入nhập 。 要yếu 如như 是thị 受thọ 訓huấn 誨hối 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 備bị 十thập 功công 德đức 如Như 來Lai 為vi 沙Sa 門Môn 結kết 戒giới 。 欲dục 使sử 增tăng 聚tụ 使sử 增tăng 。 善thiện 住trụ 不bất 移di 。 欲dục 使sử 增tăng 安an 隱ẩn 。 不bất 信tín 者giả 令linh 信tín 。 信tín 者giả 重trọng/trùng 令linh 信tín 。 降hàng 伏phục 惡ác 人nhân 為vi 慚tàm 愧quý 。 作tác 導đạo 師sư 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 教giáo 盡tận 。 盡tận 有hữu 教giáo 未vị 生sanh 眾chúng 生sanh 。 使sử 盡tận 有hữu 漏lậu 梵Phạm 行hạnh 之chi 住trụ 。 此thử 有hữu 何hà 等đẳng 異dị 。

答đáp 曰viết 。

當đương 學học 此thử 戒giới 本bổn 。 無vô 如Như 來Lai 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 便tiện 有hữu 所sở 攝nhiếp 而nhi 不bất 壞hoại 。 與dữ 共cộng 相tương 應ứng 。 等đẳng 學học 諸chư 戒giới 說thuyết 。 當đương 等đẳng 說thuyết 得đắc 等đẳng 解giải 脫thoát 。 同đồng 其kỳ 一nhất 類loại 。 此thử 何hà 集tập 聚tụ 義nghĩa 。 當đương 言ngôn 有hữu 勝thắng 。 故cố 曰viết 增tăng 集tập 聚tụ 。 作tác 是thị 學học 時thời 。 欲dục 降giáng/hàng 眾chúng 分phân 別biệt 義nghĩa 分phân 別biệt 法pháp 。 欲dục 使sử 成thành 就tựu 善thiện 住trụ 沙Sa 門Môn 妙diệu 法Pháp 。 故cố 曰viết 攝nhiếp 取thủ 增tăng 。 學học 如như 是thị 戒giới 時thời 。 降hàng 伏phục 眾chúng 分phân 別biệt 義nghĩa 分phân 別biệt 法pháp 。 欲dục 使sử 成thành 就tựu 善thiện 住trụ 沙Sa 門Môn 法Pháp 。 故cố 曰viết 欲dục 使sử 增tăng 善thiện 住trụ 也dã 。

學học 如như 是thị 戒giới 時thời 。 降giáng/hàng 沙Sa 門Môn 展triển 轉chuyển 無vô 欲dục 展triển 轉chuyển 無vô 怨oán 展triển 轉chuyển 不bất 相tương 惱não 。 故cố 曰viết 欲dục 使sử 增tăng 安an 隱ẩn 。 學học 如như 是thị 戒giới 時thời 。 化hóa 自tự 相tương/tướng 未vị 曾tằng 得đắc 喜hỷ 今kim 便tiện 得đắc 之chi 。 故cố 曰viết 不bất 信tín 者giả 令linh 信tín 。 學học 如như 是thị 戒giới 時thời 。 化hóa 自tự 相tương/tướng 已dĩ 。 得đắc 信tín 重trọng/trùng 令linh 增tăng 益ích 。 界giới 不bất 相tương 干can 。 故cố 曰viết 信tín 者giả 重trọng/trùng 令linh 信tín 。 如như 不bất 信tín 者giả 已dĩ 生sanh 信tín 。 重trùng 令linh 修tu 行hành 。 於ư 中trung 邪tà 路lộ 眾chúng 生sanh 導đạo 示thị 大Đại 道Đạo 。 不bất 越việt 戒giới 次thứ 。 故cố 曰viết 降hàng 伏phục 惡ác 人nhân 。 已dĩ 降hàng 伏phục 惡ác 人nhân 。 於ư 中trung 慚tàm 愧quý 眾chúng 生sanh 得đắc 惡ác 伴bạn 侶lữ 。 無vô 有hữu 苦khổ 惱não 。 惡ác 人nhân 何hà 等đẳng 異dị 。 以dĩ 第đệ 三tam 訓huấn 誨hối 第đệ 三tam 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 作tác 是thị 觀quán 。 七thất 事sự 自tự 相tương/tướng 自tự 相tương/tướng 已dĩ 。 故cố 曰viết 欲dục 使sử 慚tàm 愧quý 者giả 安an 隱ẩn 降hàng 伏phục 。 如như 是thị 戒giới 者giả 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 於ư 惡ác 行hành 中trung 已dĩ 自tự 修tu 行hành 。 故cố 曰viết 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 盡tận 有hữu 漏lậu 教giáo 降hàng 伏phục 。 此thử 戒giới 便tiện 生sanh 善thiện 處xứ 。 閉bế 惡ác 趣thú 門môn 。 戒giới 律luật 成thành 就tựu 。 故cố 曰viết 未vị 生sanh 眾chúng 生sanh 使sử 盡tận 有hữu 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 當đương 言ngôn 當đương 作tác 是thị 觀quán 不phủ 。 作tác 如như 是thị 學học 戒giới 者giả 。 增tăng 上thượng 戒giới 增tăng 上thượng 心tâm 增tăng 上thượng 智trí 慧tuệ 。 而nhi 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 如như 是thị 深thâm 法Pháp 得đắc 久cửu 住trụ 。 故cố 曰viết 梵Phạm 行hạnh 久cửu 住trụ 。

種chủng 種chủng 業nghiệp 所sở 作tác 。 如như 三tam 善thiện 所sở 障chướng 。

不bất 慚tàm 現hiện 在tại 戒giới 。 囑chúc 授thọ 及cập 訓huấn 誨hối 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 阿A 難Nan 今kim 是thị 汝nhữ 過quá 。 汝nhữ 作tác 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 三tam 告cáo 汝nhữ 而nhi 不bất 答đáp 。 吾ngô 使sử 如Như 來Lai 住trụ 劫kiếp 。 設thiết 當đương 答đáp 者giả 。 如Như 來Lai 為vi 住trụ 劫kiếp 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如Như 來Lai 住trụ 劫kiếp 。 然nhiên 如Như 來Lai 無vô 處xứ 所sở 。 問vấn 今kim 何hà 故cố 作tác 是thị 語ngữ 。 諸chư 修tu 行hành 四Tứ 神Thần 足Túc 。 意ý 欲dục 住trụ 劫kiếp 。 亦diệc 能năng 盡tận 其kỳ 劫kiếp 數số 。

答đáp 曰viết 。

現hiện 神thần 足túc 威uy 力lực 。 問vấn 世Thế 尊Tôn 若nhược 善thiện 修tu 行hành 而nhi 不bất 住trụ 。 云vân 何hà 現hiện 其kỳ 威uy 力lực 。

答đáp 曰viết 。

聲Thanh 聞Văn 住trụ 劫kiếp 便tiện 能năng 住trụ 劫kiếp 。 問vấn 若nhược 為vi 聲Thanh 聞Văn 說thuyết 。 溺nịch 者giả 則tắc 無vô 有hữu 相tướng 根căn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 亦diệc 能năng 住trụ 劫kiếp 。

復phục 次thứ 為vi 侍thị 衛vệ 人nhân 能năng 久cửu 住trụ 。 亦diệc 不bất 求cầu 索sách 。 設thiết 當đương 請thỉnh 使sử 住trụ 便tiện 住trụ 。 至chí 阿A 難Nan 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 緣duyên 前tiền 請thỉnh 若nhược 緣duyên 後hậu 請thỉnh 。 求cầu 世Thế 尊Tôn 住trụ 者giả 。 然nhiên 世Thế 尊Tôn 不bất 作tác 是thị 說thuyết 。 今kim 云vân 何hà 作tác 是thị 說thuyết 。 先tiên 何hà 以dĩ 不bất 說thuyết 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 過quá 他tha 邦bang 土thổ/độ 。 人nhân 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 不bất 請thỉnh 使sử 住trụ 。 設thiết 請thỉnh 使sử 住trụ 者giả 便tiện 住trụ 也dã 。 乃nãi 至chí 尊Tôn 者giả 阿A 難Nan 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 前tiền 請thỉnh 若nhược 後hậu 請thỉnh 。 然nhiên 世Thế 尊Tôn 不bất 住trụ 也dã 。 云vân 何hà 今kim 作tác 是thị 說thuyết 。 猶do 如như 有hữu 人nhân 。 適thích 他tha 邦bang 土thổ/độ 。 還hoàn 時thời 便tiện 有hữu 人nhân 告cáo 。 若nhược 前tiền 請thỉnh 若nhược 後hậu 請thỉnh 而nhi 不bất 住trụ 。 設thiết 當đương 語ngữ 何hà 以dĩ 先tiên 不bất 告cáo 語ngữ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 住trụ 也dã 。 何hà 以dĩ 無vô 處xứ 所sở 。 二nhị 阿a 惟duy 三tam 佛Phật 俱câu 出xuất 世thế 。 於ư 此thử 劫kiếp 中trung 。 彌Di 勒Lặc 世Thế 尊Tôn 。 當đương 出xuất 現hiện 世thế 。 是thị 故cố 不bất 住trụ 。 此thử 爾nhĩ 所sở 事sự 前tiền 以dĩ 歎thán 說thuyết 竟cánh 。

復phục 次thứ 設thiết 尊Tôn 者giả 阿A 難Nan 。 不bất 聞văn 如Như 來Lai 告cáo 。 為vi 魔ma 所sở 厭yếm 。 世Thế 尊Tôn 知tri 魔ma 厭yếm 。 云vân 何hà 告cáo 語ngữ 。 乃nãi 至chí 二nhị 三tam 。 於ư 中trung 有hữu 何hà 過quá 。 厭yếm 不bất 能năng 應ưng 答đáp 。 彼bỉ 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 雖tuy 世Thế 尊Tôn 告cáo 時thời 未vị 疲bì 厭yếm 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 魔ma 便tiện 起khởi 厭yếm 意ý 。 是thị 故cố 不bất 能năng 應ưng 答đáp 。

爾nhĩ 時thời 告cáo 語ngữ 。 無vô 有hữu 力lực 勢thế 。 能năng 後hậu 便tiện 作tác 是thị 語ngữ 。 我ngã 目mục 前tiền 聞văn 如Như 來Lai 語ngữ 。 承thừa 受thọ 奉phụng 行hành 。 云vân 何hà 疲bì 厭yếm 而nhi 。 憶ức 本bổn 所sở 作tác 。 若nhược 世Thế 尊Tôn 欲dục 住trụ 者giả 。 是thị 故cố 修tu 其kỳ 悕hy 望vọng 。 欲dục 化hóa 導đạo 眾chúng 生sanh 故cố 。 如như 所sở 聞văn 阿a 羅la 訶ha 彌Di 勒Lặc 授thọ 決quyết 。 亦diệc 聞văn 無vô 有hữu 二nhị 三tam 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 阿a 惟duy 三tam 佛Phật 。 而nhi 出xuất 現hiện 世thế 也dã 。 以dĩ 何hà 故cố 。 當đương 言ngôn 使sử 世Thế 尊Tôn 住trụ 劫kiếp 。 此thử 至chí 三tam 事sự 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 十thập 二nhị 入nhập 四tứ 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 八bát 無vô 記ký 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 四tứ 行hành 報báo 八bát 是thị 報báo 非phi 行hành 。 問vấn 意ý 入nhập 非phi 行hành 。 欲dục 使sử 彼bỉ 是thị 無vô 記ký 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 四tứ 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 與dữ 心tâm 俱câu 起khởi 。 問vấn 設thiết 今kim 自tự 然nhiên 善thiện 不bất 善thiện 。 彼bỉ 云vân 何hà 有hữu 起khởi 有hữu 方phương 便tiện 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 心tâm 自tự 然nhiên 善thiện 不bất 善thiện 。 彼bỉ 相tương 應ứng 心tâm 所sở 念niệm 法Pháp 。 及cập 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 俱câu 起khởi 身thân 口khẩu 行hành 。 問vấn 彼bỉ 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 涅Niết 槃Bàn 無vô 有hữu 善thiện 。

復phục 次thứ 色sắc 入nhập 者giả 色sắc 不bất 可khả 壞hoại 。 聲thanh 入nhập 聲thanh 不bất 可khả 壞hoại 。 此thử 因nhân 緣duyên 集tập 聚tụ 如như 是thị 便tiện 有hữu 善thiện 不bất 善thiện 所sở 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 不bất 住trụ 色sắc 聲thanh 中trung 。 獨độc 無vô 有hữu 侶lữ 。 是thị 故cố 當đương 觀quán 。 若nhược 覺giác 犯phạm 罪tội 睡thụy 眠miên 清thanh 淨tịnh 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 如như 草thảo 五ngũ 體thể 布bố 地địa 而nhi 悔hối 便tiện 睡thụy 眠miên 。

復phục 次thứ 求cầu 請thỉnh 悔hối 過quá 。 請thỉnh 眾chúng 人nhân 解giải 過quá 作tác 三tam 行hành 。 便tiện 睡thụy 眠miên 故cố 眠miên 不bất 覺giác 。 頗phả 有hữu 持trì 戒giới 不bất 梵Phạm 行hạnh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 五Ngũ 戒Giới 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 以dĩ 己kỷ 妻thê 為vi 足túc 。 及cập 餘dư 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 奉phụng 賢hiền 聖thánh 戒giới 。 以dĩ 己kỷ 妻thê 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 比Bỉ 丘Khâu 者giả 持trì 戒giới 精tinh 進tấn 。 身thân 威uy 儀nghi 具cụ 足túc 。 然nhiên 有hữu 淫dâm 意ý 不bất 盡tận 。 而nhi 共cộng 相tương 應ứng 。 當đương 言ngôn 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 及cập 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 賢hiền 聖thánh 戒giới 精tinh 進tấn 。 婬dâm 意ý 未vị 盡tận 。 與dữ 共cộng 相tương 應ứng 。 當đương 言ngôn 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 已dĩ 般Bát 涅Niết 槃Bàn 而nhi 供cúng 養dường 。 當đương 言ngôn 彼bỉ 得đắc 行hành 報báo 耶da 。 當đương 言ngôn 現hiện 在tại 有hữu 其kỳ 功công 力lực 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 得đắc 行hành 報báo 。 若nhược 先tiên 已dĩ 作tác 福phước 德đức 。 彼bỉ 便tiện 得đắc 供cúng 養dường 。 若nhược 本bổn 不bất 作tác 福phước 德đức 。 彼bỉ 生sanh 存tồn 在tại 世thế 求cầu 食thực 難nan 得đắc 。 說thuyết 當đương 獲hoạch 供cúng 養dường 。 問vấn 云vân 何hà 今kim 受thọ 報báo 。

復phục 次thứ 現hiện 在tại 方phương 便tiện 所sở 造tạo 。 諸chư 於ư 彼bỉ 功công 德đức 具cụ 足túc 者giả 。 彼bỉ 方phương 便tiện 所sở 造tạo 。 如như 空không 中trung 不bất 可khả 受thọ 報báo 。 如như 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 猶do 如như 有hữu 人nhân 。 於ư 此thử 間gian 不bất 承thừa 受thọ 請thỉnh 問vấn 已dĩ 。 此thử 因nhân 緣duyên 報báo 故cố 作tác 如như 是thị 行hành 。 作tác 如như 此thử 事sự 。 生sanh 惡ác 趣thú 入nhập 地địa 獄ngục 中trung 。 若nhược 還hoàn 生sanh 人nhân 間gian 。 無vô 有hữu 智trí 慧tuệ 。 此thử 是thị 何hà 行hành 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 已dĩ 愚ngu 癡si 故cố 。 彼bỉ 不bất 請thỉnh 問vấn 事sự 事sự 不bất 明minh 。 便tiện 墮đọa 惡ác 趣thú 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 請thỉnh 問vấn 時thời 意ý 謂vị 清thanh 淨tịnh 。 此thử 是thị 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 所sở 斷đoạn 。

復phục 次thứ 如như 此thử 堅kiên 信tín 常thường 奉phụng 持trì 法Pháp 。 於ư 中trung 生sanh 諸chư 方phương 便tiện 。 是thị 伴bạn 非phi 伴bạn 而nhi 示thị 現hiện 道đạo 。 以dĩ 此thử 深thâm 法Pháp 中trung 。 信tín 契Khế 經Kinh 阿a 含hàm 深thâm 語ngữ 。 不bất 於ư 中trung 忍nhẫn 有hữu 諸chư 方phương 便tiện 。 如như 是thị 阿a 毘tỳ 曇đàm 阿a 含hàm 微vi 妙diệu 三tam 語ngữ 身thân 證chứng 之chi 教giáo 。 不bất 於ư 中trung 而nhi 作tác 方phương 便tiện 。 如như 是thị 禁cấm 律luật 阿a 含hàm 微vi 妙diệu 之chi 語ngữ 而nhi 信tín 趣thú 向hướng 。 不bất 於ư 中trung 作tác 方phương 便tiện 。 復phục 以dĩ 此thử 法Pháp 。 疑nghi 無vô 智trí 慧tuệ 。 此thử 是thị 智trí 慧tuệ 之chi 路lộ 。 設thiết 不bất 請thỉnh 問vấn 。 趣thú 惡ác 道đạo 者giả 。 彼bỉ 便tiện 住trụ 世thế 滿mãn 此thử 眾chúng 生sanh 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 身thân 惡ác 行hành 。 口khẩu 意ý 惡ác 行hành 。 各các 相tương 牽khiên 速tốc 。 云vân 何hà 行hành 相tương 牽khiên 速tốc 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 見kiến 有hữu 惡ác 行hành 亦diệc 見kiến 瑞thụy 應ứng 。 命mạng 過quá 時thời 便tiện 作tác 是thị 語ngữ 。 見kiến 火hỏa 炎diễm 起khởi 見kiến 狗cẩu 犬khuyển 。 若nhược 善thiện 行hành 命mạng 過quá 時thời 。 便tiện 作tác 是thị 語ngữ 。 我ngã 見kiến 天thiên 寶bảo 。 宮cung 殿điện 屋ốc 舍xá 。 見kiến 諸chư 園viên 果quả 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 諸chư 緣duyên 報báo 。 有hữu 此thử 瑞thụy 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 惡ác 是thị 謂vị 善thiện 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 報báo 漸tiệm 觀quán 近cận 懷hoài 諸chư 悕hy 望vọng 。 如như 觀quán 近cận 無vô 善thiện 覺giác 知tri 成thành 敗bại 。 是thị 謂vị 緣duyên 無vô 義nghĩa 行hành 牽khiên 速tốc 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 於ư 惡ác 趣thú 沈trầm 沒một 。 設thiết 心tâm 亦diệc 覆phú 蔽tế 。 是thị 謂vị 牽khiên 速tốc 。

復phục 次thứ 云vân 何hà 。 緣duyên 過quá 去khứ 行hành 。

復phục 次thứ 如như 此thử 惡ác 行hành 意ý 便tiện 好hiếu 喜hỷ 。 當đương 於ư 爾nhĩ 時thời 。 便tiện 有hữu 證chứng 有hữu 驗nghiệm 。 亦diệc 見kiến 諸chư 瘡sang 痍di 結kết 使sử 遂toại 增tăng 惡ác 行hành 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 便tiện 有hữu 悔hối 意ý 。 彼bỉ 悔hối 意ý 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 。 不bất 善thiện 耶da 。 當đương 言ngôn 無vô 記ký 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 善thiện 。 惡ác 自tự 見kiến 惡ác 於ư 彼bỉ 作tác 惡ác 行hành 念niệm 。 問vấn 不bất 於ư 今kim 。 墮đọa 惡ác 趣thú 中trung 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 善thiện 少thiểu 不bất 善thiện 力lực 大đại 。 復phục 作tác 是thị 語ngữ 。 與dữ 少thiểu 善thiện 生sanh 於ư 善thiện 處xứ 。 如như 所sở 說thuyết 得đắc 善thiện 心tâm 念niệm 法pháp 與dữ 等đẳng 見kiến 俱câu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 。 與dữ 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 。 雖tuy 復phục 憶ức 念niệm 後hậu 更cánh 忘vong 失thất 。 所sở 不bất 應ưng 憶ức 者giả 後hậu 便tiện 憶ức 之chi 。 是thị 故cố 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 。

復phục 次thứ 云vân 何hà 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 譬thí 喻dụ 與dữ 不bất 相tương 應ứng 。 自tự 不bất 相tương 應ứng 。 此thử 非phi 譬thí 喻dụ 也dã 。 一nhất 切thiết 作tác 惡ác 行hành 者giả 。 則tắc 有hữu 悔hối 意ý 也dã 。 能năng 自tự 修tu 已dĩ 。 則tắc 生sanh 天thiên 上thượng 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 設thiết 彼bỉ 悔hối 者giả 亦diệc 是thị 善thiện 心tâm 。 云vân 何hà 善thiện 心tâm 無vô 善thiện 命mạng 過quá 。 若nhược 悔hối 是thị 不bất 善thiện 者giả 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 。 心tâm 多đa 彼bỉ 智trí 相tương 應ứng 。 若nhược 悔hối 是thị 無vô 記ký 者giả 。 云vân 何hà 無vô 記ký 心tâm 無vô 善thiện 命mạng 過quá 。 是thị 故cố 此thử 非phi 佛Phật 語ngữ 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 未vị 來lai 教giáo 不bất 得đắc 成thành 就tựu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 以dĩ 未vị 來lai 教giáo 而nhi 有hữu 教giáo 耶da 。 問vấn 過quá 去khứ 教giáo 者giả 亦diệc 無vô 教giáo 。 欲dục 使sử 不bất 成thành 就tựu 。 過quá 去khứ 教giáo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

教giáo 已dĩ 過quá 去khứ 。 問vấn 未vị 來lai 亦diệc 當đương 有hữu 教giáo 。

復phục 次thứ 雖tuy 不bất 作tác 行hành 便tiện 有hữu 所sở 獲hoạch 。 如như 是thị 無vô 行hành 。 而nhi 有hữu 果quả 實thật 。 於ư 彼bỉ 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 云vân 何hà 今kim 不bất 思tư 惟duy 。 亦diệc 有hữu 福phước 德đức 。 彼bỉ 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 有hữu 緣duyên 生sanh 。 云vân 何hà 有hữu 緣duyên 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 中trung 陰ấm 中trung 五ngũ 陰ấm 是thị 謂vị 有hữu 緣duyên 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 所sở 生sanh 五ngũ 陰ấm 是thị 謂vị 有hữu 緣duyên 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 已dĩ 處xứ 母mẫu 胎thai 是thị 謂vị 有hữu 緣duyên 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 所sở 生sanh 五ngũ 陰ấm 諸chư 得đắc 行hành 緣duyên 而nhi 受thọ 報báo 數số 。 是thị 心tâm 將tương 從tùng 受thọ 諸chư 色sắc 報báo 。 命mạng 根căn 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 有hữu 緣duyên 生sanh 。

復phục 次thứ 趣thú 惡ác 生sanh 者giả 最tối 初sơ 得đắc 有hữu 。 是thị 謂vị 有hữu 緣duyên 生sanh 有hữu 。 有hữu 則tắc 有hữu 生sanh 。

禮lễ 彼bỉ 諸chư 眠miên 覺giác 。 供cúng 養dường 或hoặc 羅La 漢Hán 。

不bất 問vấn 魔ma 所sở 厭yếm 。 告cáo 語ngữ 不bất 還hoàn 緣duyên 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 本bổn 所sở 作tác 行hành 謂vị 之chi 一nhất 結kết 緣duyên 。 如như 今kim 無vô 明minh 為vi 所sở 作tác 行hành 。 是thị 一nhất 切thiết 行hành 緣duyên 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 今kim 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 緣duyên 。 過quá 去khứ 亦diệc 是thị 一nhất 切thiết 結kết 緣duyên 。

復phục 次thứ 過quá 去khứ 最tối 要yếu 言ngôn 之chi 。 現hiện 在tại 廣quảng 說thuyết 現hiện 其kỳ 善thiện 教giáo 。 問vấn 不bất 如như 彼bỉ 一nhất 切thiết 結kết 緣duyên 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 本bổn 所sở 作tác 行hành 一nhất 切thiết 結kết 是thị 緣duyên 。 過quá 去khứ 無vô 明minh 聲thanh 。 已dĩ 說thuyết 與dữ 無vô 明minh 相tướng 應ưng 。 現hiện 在tại 所sở 造tạo 聲thanh 與dữ 無vô 明minh 相tướng 應ưng 。 現hiện 在tại 所sở 造tạo 聲thanh 。 已dĩ 說thuyết 無vô 明minh 造tạo 聲thanh 相tương 應ứng 。 問vấn 不bất 以dĩ 現hiện 在tại 無vô 明minh 聲thanh 。 作tác 是thị 說thuyết 與dữ 無vô 明minh 相tướng 應ưng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 生sanh 無vô 智trí 力lực 少thiểu 足túc 故cố 。 譬thí 喻dụ 眾chúng 生sanh 示thị 現hiện 。 若nhược 行hành 無vô 明minh 於ư 此thử 生sanh 是thị 緣duyên 。 由do 結kết 故cố 生sanh 諸chư 行hành 。 是thị 故cố 譬thí 喻dụ 。 眾chúng 生sanh 現hiện 在tại 若nhược 行hành 。 問vấn 彼bỉ 迴hồi 轉chuyển 譬thí 喻dụ 眾chúng 生sanh 現hiện 其kỳ 善thiện 行hành 。 過quá 去khứ 之chi 時thời 一nhất 切thiết 結kết 是thị 緣duyên 。

復phục 次thứ 結kết 結kết 相tương 生sanh 行hành 。 緣duyên 其kỳ 根căn 生sanh 彼bỉ 結kết 。 彼bỉ 結kết 彼bỉ 各các 相tương 應ứng 。 結kết 由do 行hành 生sanh 。 行hành 由do 結kết 生sanh 。 行hành 由do 行hành 生sanh 。 謂vị 無vô 明minh 緣duyên 行hành 生sanh 。 結kết 緣duyên 行hành 生sanh 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 愛ái 緣duyên 有hữu 行hành 已dĩ 。 熾sí 然nhiên 作tác 諸chư 行hành 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 色sắc 界giới 無vô 垢cấu 人nhân 。 謂vị 之chi 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 戒giới 。 然nhiên 非phi 有hữu 漏lậu 。

答đáp 曰viết 。

此thử 不bất 捨xả 賢hiền 聖thánh 道Đạo 。 便tiện 成thành 就tựu 戒giới 。 界giới 界giới 遊du 已dĩ 滅diệt 世thế 俗tục 事sự 。 界giới 界giới 遊du 行hành 。 無vô 有hữu 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 定định 戒giới 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 名danh 成thành 就tựu 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 行hành 報báo 故cố 生sanh 無vô 色sắc 界giới 天thiên 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 以dĩ 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 眾chúng 生sanh 報báo 故cố 也dã 。 問vấn 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 亦diệc 非phi 心tâm 亦diệc 非phi 心tâm 所sở 。 念niệm 法pháp 云vân 何hà 。 由do 是thị 報báo 故cố 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 有hữu 漏lậu 善thiện 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 有hữu 報báo 。 問vấn 設thiết 彼bỉ 三tam 昧muội 有hữu 報báo 。 彼bỉ 不bất 與dữ 行hành 相tương 應ứng 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 由do 行hành 而nhi 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 於ư 心tâm 中trung 間gian 。 入nhập 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 緣duyên 彼bỉ 心tâm 報báo 生sanh 無vô 色sắc 界giới 天thiên 。 問vấn 云vân 何hà 若nhược 於ư 心tâm 中trung 間gian 。 入nhập 第đệ 二nhị 禪thiền 。 緣duyên 彼bỉ 報báo 生sanh 光quang 音âm 天thiên 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 無vô 心tâm 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 相tương 應ứng 心tâm 報báo 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 無vô 有hữu 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 相tương 應ứng 心tâm 。 何hà 以dĩ 故cố 彼bỉ 無vô 有hữu 想tưởng 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 彼bỉ 想tưởng 有hữu 教giáo 無vô 教giáo 。 有hữu 心tâm 教giáo 耶da 。 此thử 無vô 處xứ 所sở 。

復phục 次thứ 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 彼bỉ 則tắc 有hữu 。 是thị 不bất 由do 行hành 而nhi 生sanh 彼bỉ 心tâm 。 亦diệc 無vô 行hành 方phương 便tiện 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 由do 行hành 報báo 而nhi 有hữu 生sanh 。

復phục 次thứ 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 心tâm 相tương 應ứng 心tâm 所sở 生sanh 報báo 是thị 緣duyên 。 能năng 作tác 是thị 住trụ 。 如như 生sanh 無vô 想tưởng 界giới 天thiên 。 如như 善thiện 御ngự 車xa 人nhân 。 所sở 向hướng 無vô 疑nghi 。 如như 報báo 緣duyên 除trừ 其kỳ 報báo 則tắc 受thọ 其kỳ 有hữu 。 頗phả 緣duyên 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 報báo 生sanh 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 天thiên 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 三tam 昧muội 有hữu 漏lậu 之chi 有hữu 報báo 。 非phi 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 天thiên 。 更cánh 受thọ 生sanh 緣duyên 。 是thị 報báo 而nhi 生sanh 。 問vấn 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 亦diệc 不bất 與dữ 行hành 相tương 應ứng 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 由do 行hành 而nhi 生sanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 有hữu 心tâm 。 是thị 故cố 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 相tương 應ứng 心tâm 報báo 故cố 。 生sanh 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 天thiên 。 問vấn 無vô 有hữu 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 心tâm 相tương 應ứng 痛thống 。 何hà 以dĩ 故cố 彼bỉ 無vô 想tưởng 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 彼bỉ 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 心tâm 覺giác 當đương 有hữu 覺giác 。 亦diệc 無vô 處xứ 所sở 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 生sanh 也dã 。

何hà 以dĩ 故cố 。 已dĩ 越việt 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 天thiên 。 以dĩ 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 不bất 以dĩ 妙diệu 三tam 昧muội 報báo 故cố 生sanh 九cửu 地địa 也dã 。 問vấn 彼bỉ 地địa 滅diệt 盡tận 三tam 緣duyên 是thị 果quả 報báo 。 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 問vấn 如như 所sở 說thuyết 越việt 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 天thiên 。 入nhập 想tưởng 忍nhẫn 三tam 昧muội 則tắc 有hữu 彼bỉ 地địa 。 亦diệc 說thuyết 盡tận 越việt 不bất 用dụng 定định 處xứ 。 修tu 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 定định 。 彼bỉ 亦diệc 是thị 不bất 用dụng 定định 地địa 。 問vấn 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 入nhập 是thị 三tam 昧muội 。 不bất 以dĩ 貪tham 欲dục 故cố 。 欲dục 愛ái 未vị 盡tận 。 入nhập 有Hữu 想Tưởng 無Vô 想Tưởng 三tam 昧muội 。 非phi 不bất 欲dục 盡tận 。 不bất 用dụng 入nhập 處xứ 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 定định 。

復phục 次thứ 如như 所sở 說thuyết 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 無vô 有hữu 心tâm 。 彼bỉ 則tắc 有hữu 是thị 也dã 。 彼bỉ 無vô 有hữu 報báo 無vô 有hữu 心tâm 。

復phục 次thứ 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 天thiên 滅diệt 盡tận 三tam 。 昧muội 報báo 而nhi 受thọ 。 彼bỉ 三tam 昧muội 非phi 報báo 緣duyên 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 歡hoan 喜hỷ 施thí 者giả 。 便tiện 得đắc 歡hoan 喜hỷ 。 從tùng 心tâm 所sở 好hiếu 。 施thí 真chân 正chánh 處xứ (# 偈kệ 也dã )# 。 云vân 何hà 觀quán 是thị 歡hoan 喜hỷ 。 為vi 觀quán 受thọ 者giả 。 為vi 觀quán 施thí 者giả 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 觀quán 施thí 者giả 。 從tùng 物vật 因nhân 緣duyên 若nhược 施thí 彼bỉ 時thời 。 彼bỉ 則tắc 受thọ 報báo 也dã 。 問vấn 設thiết 彼bỉ 受thọ 者giả 有hữu 福phước 歡hoan 喜hỷ 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 非phi 真chân 正chánh 處xứ 。 亦diệc 說thuyết 從tùng 心tâm 所sở 好hiếu 。 施thí 真chân 正chánh 處xứ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 從tùng 檀đàn 越việt 心tâm 如như 郁uất 伽già 長trưởng 者giả 說thuyết 。 是thị 謂vị 如Như 來Lai 。 二nhị 端đoan 氎điệp 我ngã 所sở 愛ái 者giả 。 願nguyện 世Thế 尊Tôn 納nạp 受thọ 。 以dĩ 大đại 慈từ 故cố 。 而nhi 不bất 見kiến 逆nghịch 。 我ngã 從tùng 如Như 來Lai 聞văn 。 歡hoan 喜hỷ 施thí 者giả 。 便tiện 得đắc 歡hoan 喜hỷ 。

復phục 次thứ 當đương 觀quán 施thí 者giả 意ý 。 從tùng 施thí 氎điệp 時thời 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 割cát 意ý 施thí 。 作tác 是thị 心tâm 已dĩ 受thọ 大đại 報báo 。 如như 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 說thuyết 。 若nhược 行hành 後hậu 世thế 受thọ 報báo 者giả 。 彼bỉ 不bất 可khả 得đắc 現hiện 世thế 受thọ 報báo 。 設thiết 行hành 現hiện 世thế 受thọ 報báo 。 彼bỉ 不bất 可khả 得đắc 後hậu 世thế 受thọ 報báo 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 或hoặc 有hữu 尼ni 揵kiền 子tử 。 若nhược 行hành 現hiện 世thế 受thọ 報báo 。 彼bỉ 不bất 可khả 得đắc 後hậu 世thế 受thọ 報báo 耶da 。 設thiết 行hành 後hậu 受thọ 報báo 。 彼bỉ 不bất 可khả 得đắc 現hiện 世thế 受thọ 報báo 。 如như 是thị 尼Ni 揵Kiền 。 子tử 輩bối 愚ngu 癡si 盡tận 無vô 果quả 實thật 。 說thuyết 是thị 語ngữ 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 尼ni 揵kiền 子tử 作tác 是thị 見kiến 。 行hành 盡tận 苦khổ 盡tận 行hành 盡tận 。 謂vị 一nhất 意ý 識thức 。 不bất 可khả 得đắc 後hậu 世thế 受thọ 報báo 。 行hành 現hiện 世thế 受thọ 報báo 痛thống 。 若nhược 彼bỉ 愚ngu 癡si 盡tận 無vô 有hữu 果quả 實thật 。 於ư 此thử 法Pháp 中trung 。 垢cấu 盡tận 苦khổ 盡tận 。 若nhược 道đạo 生sanh 時thời 。 滅diệt 諸chư 結kết 使sử 。 若nhược 無vô 愚ngu 癡si 無vô 有hữu 果quả 實thật 。 問vấn 若nhược 於ư 此thử 法Pháp 。 中trung 不bất 盡tận 行hành 本bổn 。 不bất 得đắc 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 亦diệc 無vô 有hữu 上thượng 。

答đáp 曰viết 。

如như 阿A 羅La 漢Hán 。 速tốc 疾tật 受thọ 報báo 。 問vấn 如như 所sở 說thuyết 契Khế 經Kinh 則tắc 有hữu 違vi 。 或hoặc 有hữu 阿A 羅La 漢Hán 。 行hành 報báo 漸tiệm 薄bạc 。 不bất 相tương 應ứng 果quả 便tiện 滅diệt 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 能năng 行hành 報báo 者giả 。 亦diệc 能năng 廣quảng 博bác 諸chư 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 猶do 如như 彼bỉ 行hành 實thật 在tại 者giả 。 彼bỉ 行hành 道Đạo 亦diệc 復phục 實thật 在tại 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 行hành 實thật 在tại 便tiện 有hữu 集tập 聚tụ 。 設thiết 行hành 不bất 實thật 在tại 者giả 。 可khả 使sử 作tác 集tập 聚tụ 。

復phục 次thứ 此thử 非phi 行hành 報báo 義nghĩa 也dã 。 於ư 深thâm 法Pháp 中trung 不bất 失thất 深thâm 法Pháp 。 如như 其kỳ 義nghĩa 理lý 遊du 戲hí 。 其kỳ 彼bỉ 義nghĩa 無vô 有hữu 疑nghi 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 如như 今kim 云vân 何hà 後hậu 身thân 受thọ 報báo 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 如như 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 眾chúng 行hành 而nhi 受thọ 報báo 也dã 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 祭tế 祠từ 餓ngạ 鬼quỷ 得đắc 然nhiên 不bất 及cập 餘dư 趣thú 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 此thử 生sanh 趣thú 自tự 爾nhĩ 。 問vấn 此thử 是thị 我ngã 疑nghi 。 何hà 以dĩ 故cố 生sanh 趣thú 自tự 爾nhĩ 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 餓ngạ 鬼quỷ 嫉tật 妬đố 心tâm 意ý 便tiện 顛điên 倒đảo 。 河hà 無vô 河hà 想tưởng 。 見kiến 水thủy 不bất 淨tịnh 及cập 諸chư 飲ẩm 食thực 漿tương 水thủy 。 若nhược 餓ngạ 鬼quỷ 祭tế 祀tự 飲ẩm 食thực 。 便tiện 發phát 歡hoan 喜hỷ 意ý 。 心tâm 不bất 顛điên 倒đảo 。 若nhược 彼bỉ 餓ngạ 鬼quỷ 得đắc 增tăng 上thượng 行hành 時thời 彼bỉ 受thọ 食thực 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 餓ngạ 鬼quỷ 以dĩ 嫉tật 妬đố 意ý 。 彼bỉ 不bất 能năng 作tác 好hảo/hiếu 境cảnh 界giới 。 若nhược 彼bỉ 餓ngạ 鬼quỷ 有hữu 所sở 祭tế 祀tự 發phát 歡hoan 喜hỷ 意ý 。 於ư 彼bỉ 得đắc 好hảo/hiếu 心tâm 遊du 好hảo/hiếu 境cảnh 界giới 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 餓ngạ 鬼quỷ 以dĩ 嫉tật 妬đố 意ý 身thân 體thể 長trường 大đại 。 心tâm 常thường 懈giải 疲bì 。 以dĩ 懈giải 疲bì 心tâm 不bất 至chí 神thần 妙diệu 餓ngạ 鬼quỷ 所sở 。 若nhược 彼bỉ 餓ngạ 鬼quỷ 而nhi 祭tế 祀tự 食thực 於ư 施thí 。 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 便tiện 得đắc 身thân 大đại 心tâm 廣quảng 。 以dĩ 彼bỉ 心tâm 廣quảng 大đại 故cố 。 得đắc 遊du 諸chư 大đại 餓ngạ 鬼quỷ 所sở 。 彼bỉ 亦diệc 歸quy 伏phục 禮lễ 跪quỵ 。 以dĩ 身thân 大đại 故cố 。 彼bỉ 餓ngạ 鬼quỷ 得đắc 增tăng 上thượng 行hành 。 於ư 彼bỉ 受thọ 食thực 。

復phục 次thứ 與dữ 人nhân 作tác 福phước 彼bỉ 人nhân 不bất 得đắc 如như 餓ngạ 鬼quỷ 與dữ 彼bỉ 施thí 食thực 者giả 。 餓ngạ 鬼quỷ 善thiện 心tâm 好hiếu 施thí 。 彼bỉ 便tiện 受thọ 行hành 若nhược 彼bỉ 飲ẩm 食thực 。 是thị 故cố 非phi 餘dư 趣thú 。 諸chư 心tâm 與dữ 身thân 行hành 俱câu 起khởi 。 口khẩu 行hành 俱câu 起khởi 。 當đương 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 耶da 。 當đương 言ngôn 不bất 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 與dữ 心tâm 俱câu 起khởi 。 問vấn 云vân 何hà 心tâm 不bất 與dữ 行hành 同đồng 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 不bất 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。 本bổn 所sở 生sanh 心tâm 與dữ 行hành 俱câu 起khởi 。 若nhược 不bất 生sanh 則tắc 不bất 有hữu 起khởi 。 是thị 故cố 當đương 言ngôn 不bất 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 或hoặc 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。 或hoặc 不bất 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。 諸chư 與dữ 心tâm 迴hồi 轉chuyển 則tắc 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。 諸chư 不bất 與dữ 心tâm 迴hồi 轉chuyển 則tắc 不bất 與dữ 心tâm 共cộng 同đồng 。

復phục 次thứ 緣duyên 彼bỉ 有hữu 心tâm 行hành 有hữu 迴hồi 轉chuyển 。 亦diệc 各các 相tương/tướng 攝nhiếp 。 先tiên 有hữu 迴hồi 轉chuyển 便tiện 有hữu 所sở 攝nhiếp 。 行hành 與dữ 結kết 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 行hành 是thị 身thân 是thị 口khẩu 是thị 意ý 。 然nhiên 結kết 是thị 意ý 。 問vấn 若nhược 行hành 是thị 意ý 。 與dữ 彼bỉ 結kết 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 行hành 是thị 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 結kết 是thị 不bất 善thiện 。 問vấn 若nhược 行hành 不bất 善thiện 。 與dữ 彼bỉ 結kết 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 意ý 行hành 意ý 行hành 。 結kết 亦diệc 不bất 意ý 亦diệc 不bất 不bất 意ý 。 問vấn 云vân 何hà 意ý 無vô 有hữu 報báo 耶da 。

復phục 次thứ 一nhất 切thiết 心tâm 所sở 念niệm 。 當đương 言ngôn 皆giai 是thị 行hành 。 然nhiên 世Thế 尊Tôn 視thị 若nhược 干can 種chủng 行hành 。 漸tiệm 漸tiệm 有hữu 疑nghi 。 云vân 何hà 無vô 虫trùng 便tiện 有hữu 殺sát 意ý 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 無vô 有hữu 虫trùng 便tiện 有hữu 殺sát 虫trùng 之chi 想tưởng 。 如như 無vô 虫trùng 便tiện 有hữu 殺sát 害hại 意ý 。 若nhược 有hữu 虫trùng 處xứ 彼bỉ 。 無vô 有hữu 殺sát 意ý 。

何hà 以dĩ 故cố 。 彼bỉ 虫trùng 或hoặc 有hữu 常thường 或hoặc 無vô 常thường 。 設thiết 有hữu 常thường 者giả 。 亦diệc 不bất 能năng 墮đọa 此thử 無vô 有hữu 相tương/tướng 。 設thiết 有hữu 常thường 者giả 。 如như 是thị 得đắc 斷đoạn 滅diệt 。

復phục 次thứ 所sở 造tạo 五ngũ 陰ấm 作tác 虫trùng 思tư 想tưởng 。 便tiện 言ngôn 我ngã 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 殺sát 。 若nhược 越việt 彼bỉ 意ý 者giả 行hành 各các 散tán 一nhất 處xứ 。 是thị 故cố 彼bỉ 便tiện 有hữu 害hại 想tưởng 。 若nhược 於ư 彼bỉ 虫trùng 便tiện 有hữu 殺sát 意ý 。

何hà 以dĩ 故cố 。 由do 彼bỉ 虫trùng 故cố 。 因nhân 緣duyên 合hợp 會hội 。 則tắc 有hữu 差sai 違vi 。 設thiết 不bất 差sai 違vi 則tắc 不bất 能năng 有hữu 所sở 起khởi 。 若nhược 有hữu 差sai 違vi 則tắc 有hữu 所sở 起khởi 。 云vân 何hà 不bất 有hữu 所sở 起khởi 則tắc 有hữu 所sở 起khởi 。 若nhược 有hữu 違vi 不bất 得đắc 無vô 違vi 者giả 不bất 得đắc 。 無vô 有hữu 力lực 能năng 起khởi 。 若nhược 得đắc 有hữu 所sở 起khởi 。 云vân 何hà 起khởi 無vô 差sai 違vi 或hoặc 不bất 能năng 起khởi 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 有hữu 四tứ 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 世thế 間gian 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 眾chúng 生sanh 行hành 報báo 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 及cập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 此thử 謂vị 之chi 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 方phương 便tiện 力lực 少thiểu 不bất 足túc 思tư 議nghị 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 有hữu 餘dư 方phương 便tiện 。 作tác 如như 是thị 知tri 。 如như 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 深thâm 妙diệu 難nạn/nan 究cứu 是thị 故cố 不bất 可khả 思tư 議nghị 。

復phục 次thứ 作tác 我ngã 思tư 議nghị 者giả 成thành 狂cuồng 。 愚ngu 癡si 思tư 惟duy 心tâm 亦diệc 亂loạn 。 眾chúng 生sanh 行hành 報báo 。 及cập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 非phi 己kỷ 心tâm 所sở 了liễu 。 亦diệc 不bất 可khả 觀quán 。

無vô 明minh 無vô 色sắc 界giới 。 及cập 彼bỉ 無vô 垢cấu 人nhân 。

無vô 想tưởng 及cập 滅diệt 盡tận 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 餓ngạ 鬼quỷ 。

種chủng 種chủng 諸chư 根căn 相tướng 。 眾chúng 生sanh 難nan 思tư 議nghị 。

諸chư 入nhập 不bất 善thiện 三tam 昧muội 。 彼bỉ 盡tận 犯phạm 二nhị 罪tội 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 犯phạm 不bất 善thiện 者giả 。 彼bỉ 盡tận 犯phạm 二nhị 罪tội 。 犯phạm 彼bỉ 罪tội 時thời 成thành 五ngũ 逆nghịch 。 問vấn 云vân 何hà 犯phạm 五ngũ 逆nghịch 時thời 不bất 犯phạm 二nhị 罪tội 耶da 。

復phục 次thứ 唯duy 犯phạm 一nhất 罪tội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 有hữu 五ngũ 罪tội 。 若nhược 犯phạm 不bất 善thiện 罪tội 時thời 而nhi 犯phạm 二nhị 罪tội 。 作tác 是thị 廣quảng 說thuyết 而nhi 思tư 惟duy 說thuyết 。 一nhất 時thời 彼bỉ 無vô 罪tội 。 是thị 故cố 犯phạm 一nhất 罪tội 。 若nhược 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 女nữ 寶bảo 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 。 當đương 言ngôn 由do 行hành 報báo 得đắc 。 當đương 言ngôn 不bất 由do 行hành 報báo 增tăng 上thượng 得đắc 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 由do 行hành 報báo 得đắc 。 問vấn 云vân 何hà 餘dư 行hành 報báo 餘dư 者giả 受thọ 報báo 。

答đáp 曰viết 。

女nữ 寶bảo 者giả 由do 行hành 報báo 故cố 彼bỉ 便tiện 得đắc 。 若nhược 彼bỉ 得đắc 彼bỉ 王vương 得đắc 是thị 報báo 。

復phục 次thứ 由do 行hành 增tăng 上thượng 得đắc 。 若nhược 由do 行hành 報báo 得đắc 。 不bất 作tác 行hành 而nhi 受thọ 報báo 。 女nữ 寶bảo 則tắc 有hữu 壞hoại 敗bại 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 不bất 由do 他tha 行hành 受thọ 報báo 。 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 若nhược 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 。 當đương 言ngôn 一nhất 劫kiếp 入nhập 泥nê 梨lê 耶da 。 當đương 言ngôn 中trung 劫kiếp 受thọ 泥nê 梨lê 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 一nhất 劫kiếp 受thọ 泥nê 梨lê 罪tội 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 經kinh 歷lịch 一nhất 劫kiếp 。 問vấn 已dĩ 過quá 半bán 劫kiếp 。 云vân 何hà 全toàn 受thọ 一nhất 劫kiếp 罪tội 。

答đáp 曰viết 。

餘dư 方phương 剎sát 土độ 。 至chí 彼bỉ 泥nê 梨lê 。 如như 犯phạm 罪tội 重trọng 之chi 人nhân 。 數số 移di 徙tỉ 入nhập 深thâm 獄ngục 。 然nhiên 後hậu 脫thoát 其kỳ 罪tội 過quá 。 若nhược 復phục 受thọ 劫kiếp 罪tội 。 一nhất 劫kiếp 泥nê 梨lê 中trung 受thọ 罪tội 。 問vấn 泥nê 梨lê 受thọ 罪tội 之chi 人nhân 無vô 有hữu 此thử 理lý 。 至chí 他tha 方phương 泥nê 梨lê 受thọ 罪tội 。 命mạng 未vị 盡tận 便tiện 死tử 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 二nhị 十thập 劫kiếp 中trung 。 及cập 四tứ 劫kiếp 劫kiếp 大đại 劫kiếp 。 二nhị 十thập 中trung 劫kiếp 受thọ 罪tội 。 是thị 謂vị 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 。 若nhược 劫kiếp 融dung 燒thiêu 時thời 。 便tiện 生sanh 二nhị 十thập 中trung 劫kiếp 。 云vân 何hà 彼bỉ 經kinh 歷lịch 爾nhĩ 所sở 時thời 。

復phục 次thứ 當đương 中trung 劫kiếp 受thọ 泥nê 犁lê 罪tội 。 無vô 有hữu 欲dục 界giới 。 眾chúng 生sanh 受thọ 一nhất 劫kiếp 之chi 壽thọ 。 諸chư 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 彼bỉ 一nhất 切thiết 住trụ 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 耶da 。 設thiết 住trú 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 者giả 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 亂loạn 僧Tăng 彼bỉ 一nhất 切thiết 。 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 。 破phá 壞hoại 僧Tăng 者giả 最tối 重trọng 之chi 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 非phi 住trụ 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 耶da 。 若nhược 壞hoại 亂loạn 意ý 而nhi 鬪đấu 僧Tăng 者giả 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。

復phục 次thứ 或hoặc 住trụ 。 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 。 彼bỉ 非phi 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 現hiện 其kỳ 報báo 。 或hoặc 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 及cập 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 耶da 。 若nhược 非phi 法pháp 壞hoại 鬪đấu 亂loạn 意ý 而nhi 壞hoại 僧Tăng 者giả 。 或hoặc 不bất 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 。 亦diệc 不bất 一nhất 劫kiếp 受thọ 罪tội 耶da 。 除trừ 上thượng 爾nhĩ 所sở 事sự 也dã 。 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 當đương 言ngôn 性tánh 受thọ 罪tội 。 當đương 言ngôn 非phi 性tánh 受thọ 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 性tánh 受thọ 罪tội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 最tối 重trọng 之chi 罪tội 。 若nhược 此thử 非phi 受thọ 罪tội 者giả 。 云vân 何hà 今kim 性tánh 受thọ 罪tội 。 問vấn 諸chư 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 彼bỉ 一nhất 切thiết 受thọ 無vô 救cứu 之chi 罪tội 。 問vấn 如như 殺sát 生sanh 者giả 性tánh 受thọ 罪tội 。 諸chư 不bất 殺sát 害hại 受thọ 罪tội 。 害hại 罪tội 如như 是thị 。 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 性tánh 自tự 受thọ 罪tội 。 諸chư 不bất 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 受thọ 無vô 救cứu 之chi 罪tội 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 非phi 性tánh 受thọ 罪tội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 僧Tăng 成thành 就tựu 鬪đấu 亂loạn 罪tội 。 然nhiên 非phi 無vô 救cứu 罪tội 。 諸chư 惡ác 行hành 鬪đấu 僧Tăng 。 彼bỉ 性tánh 當đương 言ngôn 受thọ 罪tội 也dã 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 意ý 行hành 者giả 最tối 是thị 重trọng/trùng 。 如như 法Pháp 慧tuệ 契Khế 經Kinh 言ngôn 。 一nhất 行hành 最tối 是thị 重trọng 罪tội 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 。 非phi 意ý 行hành 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 也dã 。 說thuyết 是thị 語ngữ 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 一nhất 切thiết 行hành 最tối 是thị 重trọng 罪tội 。 除trừ 其kỳ 五ngũ 逆nghịch 。 及cập 餘dư 行hành 意ý 行hành 最tối 是thị 重trọng 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 意ý 口khẩu 行hành 思tư 惟duy 。 彼bỉ 行hành 已dĩ 口khẩu 行hành 。 彼bỉ 最tối 第đệ 一nhất 。 意ý 行hành 意ý 行hành 最tối 是thị 重trọng 罪tội 。 思tư 惟duy 行hành 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 最tối 是thị 重trọng 罪tội 。

復phục 次thứ 不bất 於ư 中trung 間gian 。 意ý 行hành 有hữu 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 。 非phi 彼bỉ 思tư 惟duy 而nhi 鬪đấu 僧Tăng 。 諸chư 惡ác 行hành 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 者giả 。 當đương 言ngôn 彼bỉ 最tối 是thị 重trọng 罪tội 。 以dĩ 何hà 故cố 。 非phi 滅diệt 五ngũ 人nhân 不bất 得đắc 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 。

答đáp 曰viết 。

必tất 當đương 有hữu 二nhị 部bộ 僧Tăng 。 勅sắc 使sử 如như 調Điều 達Đạt 鬪đấu 世Thế 尊Tôn 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 彼bỉ 壞hoại 凡phàm 夫phu 僧Tăng 。 不bất 能năng 壞hoại 賢hiền 聖thánh 之chi 人nhân 。 問vấn 今kim 不bất 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。

答đáp 曰viết 。

作tác 僧Tăng 想tưởng 而nhi 壞hoại 凡phàm 夫phu 眾chúng 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 如như 父phụ 作tác 父phụ 想tưởng 而nhi 殺sát 害hại 其kỳ 命mạng 。 受thọ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 問vấn 若nhược 今kim 世Thế 尊Tôn 說thuyết 鬪đấu 亂loạn 僧Tăng 受thọ 一nhất 劫kiếp 罪tội 。

答đáp 曰viết 。

此thử 世Thế 尊Tôn 教giáo 戒giới 語ngữ 。 調Điều 達Đạt 作tác 是thị 想tưởng 我ngã 壞hoại 僧Tăng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 謂vị 之chi 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 於ư 彼bỉ 凡phàm 夫phu 人nhân 。 勅sắc 使sử 鬪đấu 亂loạn 。 或hoặc 復phục 賢hiền 聖thánh 人nhân 在tại 世thế 。 尊tôn 側trắc 而nhi 不bất 能năng 壞hoại 亂loạn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 十thập 四tứ 事sự 鬪đấu 亂loạn 之chi 章chương 。 無vô 垢cấu 人nhân 不bất 可khả 壞hoại 敗bại 。 不bất 能năng 壞hoại 世Thế 尊Tôn 。 是thị 故cố 世Thế 尊Tôn 不bất 可khả 壞hoại 。

復phục 次thứ 世Thế 尊Tôn 。 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 內nội 無vô 垢cấu 人nhân 。 外ngoại 凡phàm 夫phu 人nhân 於ư 彼bỉ 壞hoại 外ngoại 凡phàm 夫phu 人nhân 眾chúng 。 內nội 無vô 垢cấu 人nhân 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 是thị 世Thế 尊Tôn 眾chúng 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 記ký 之chi 。 結kết 言ngôn 無vô 報báo 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 記ký 者giả 即tức 無vô 報báo 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 不bất 於ư 身thân 體thể 。 有hữu 所sở 長trưởng 益ích 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 化hóa 身thân 口khẩu 意ý 行hành 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 念niệm 法Pháp 。 自tự 憑bằng 依y 有hữu 是thị 苦khổ 惱não 。 攝nhiếp 持trì 諸chư 法pháp 而nhi 有hữu 報báo 也dã 。

復phục 次thứ 無vô 記ký 無vô 報báo 法pháp 亦diệc 是thị 有hữu 報báo 也dã 。 如như 所sở 說thuyết 我ngã 今kim 不bất 行hành 。 乃nãi 至chí 不bất 知tri 為vi 趣thú 何hà 所sở 。 而nhi 見kiến 光quang 明minh 。 云vân 何hà 是thị 報báo 。

復phục 次thứ 諸chư 善thiện 不bất 善thiện 法pháp 。 或hoặc 有hữu 因nhân 或hoặc 有hữu 緣duyên 。 有hữu 諸chư 果quả 實thật 。 於ư 彼bỉ 作tác 報báo 想tưởng 。 無vô 記ký 之chi 法pháp 或hoặc 有hữu 因nhân 或hoặc 有hữu 緣duyên 有hữu 諸chư 果quả 實thật 。 是thị 故cố 無vô 記ký 法pháp 而nhi 有hữu 報báo 也dã 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 性tánh 有hữu 瑕hà 罪tội 。 當đương 言ngôn 性tánh 無vô 瑕hà 穢uế 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 有hữu 瑕hà 罪tội 。 瑕hà 罪tội 者giả 現hiện 諸chư 穢uế 病bệnh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 有hữu 瑕hà 罪tội 。 瑕hà 罪tội 者giả 現hiện 諸chư 穢uế 病bệnh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 瑕hà 罪tội 依y 善thiện 不bất 諍tranh 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 有hữu 瑕hà 穢uế 想tưởng 。 心tâm 邪tà 見kiến 未vị 滅diệt 。

犯phạm 罪tội 樂nhạo/nhạc/lạc 鬪đấu 亂loạn 。 住trụ 劫kiếp 及cập 性tánh 罪tội 。

不bất 滅diệt 五ngũ 壞hoại 眾chúng 。 無vô 記ký 性tánh 淨tịnh 行hạnh 。

酒tửu 漿tương 者giả 。 當đương 言ngôn 性tánh 罪tội 。 當đương 言ngôn 非phi 性tánh 罪tội 。

答đáp 曰viết 。

當đương 言ngôn 非phi 性tánh 罪tội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 飲ẩm 酒tửu 者giả 。 淳thuần 酒tửu 有hữu 餘dư 教giáo 以dĩ 入nhập 腹phúc 。 若nhược 服phục 咒chú 術thuật 飲ẩm 食thực 術thuật 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 當đương 言ngôn 性tánh 罪tội 。 當đương 言ngôn 非phi 性tánh 罪tội 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 性tánh 受thọ 罪tội 。 不bất 於ư 中trung 間gian 。 結kết 穢uế 有hữu 其kỳ 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 心tâm 是thị 其kỳ 罪tội 。 性tánh 染nhiễm 污ô 觀quán 。 復phục 結kết 興hưng 起khởi 當đương 言ngôn 有hữu 罪tội 。 性tánh 罪tội 者giả 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 性tánh 染nhiễm 污ô 是thị 謂vị 性tánh 罪tội 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 性tánh 不bất 善thiện 是thị 謂vị 性tánh 罪tội 。

復phục 次thứ 性tánh 有hữu 瑕hà 穢uế 是thị 謂vị 性tánh 罪tội 。 非phi 性tánh 罪tội 者giả 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

不bất 染nhiễm 污ô 是thị 謂vị 非phi 性tánh 罪tội 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 性tánh 常thường 不bất 善thiện 是thị 謂vị 非phi 性tánh 罪tội 。

復phục 次thứ 非phi 性tánh 有hữu 瑕hà 是thị 謂vị 非phi 性tánh 罪tội 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 四tứ 事sự 之chi 中trung 。 各các 無vô 所sở 犯phạm 。 然nhiên 不bất 捨xả 戒giới 而nhi 就tựu 白bạch 衣y 。 當đương 言ngôn 非phi 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 人nhân 根căn 變biến 易dị 根căn 已dĩ 變biến 易dị 。 當đương 言ngôn 非phi 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 因nhân 緣duyên 果quả 實thật 邪tà 見kiến 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 布bố 現hiện 示thị 人nhân 。 是thị 謂vị 當đương 言ngôn 非phi 比Bỉ 丘Khâu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 自tự 長trưởng 養dưỡng 此thử 。 比Bỉ 丘Khâu 非phi 比Bỉ 丘Khâu 也dã 。 彼bỉ 若nhược 勤cần 修tu 戒giới 行hạnh 於ư 中trung 移di 轉chuyển 。 云vân 何hà 當đương 捨xả 戒giới 而nhi 越việt 戒giới 律luật 。

復phục 次thứ 有hữu 所sở 悕hy 望vọng 。 悕hy 望vọng 者giả 流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 。 當đương 言ngôn 於ư 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 退thoái 轉chuyển 。 若nhược 無vô 教giáo 誨hối 也dã 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 於ư 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 衣y 裳thường 。 入nhập 無vô 量lượng 心tâm 。 三tam 昧muội 而nhi 思tư 惟duy 之chi 。 彼bỉ 果quả 報báo 無vô 量lượng 。 施thí 主chủ 檀đàn 越việt 福phước 增tăng 益ích 善thiện 增tăng 益ích 。 善thiện 食thực 無vô 病bệnh 。 是thị 謂vị 自tự 作tác 。 餘dư 者giả 不bất 受thọ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

非phi 自tự 作tác 餘dư 者giả 受thọ 報báo 。

復phục 次thứ 施thí 主chủ 檀đàn 越việt 所sở 受thọ 之chi 德đức 。 問vấn 云vân 何hà 不bất 成thành 。 就tựu 而nhi 受thọ 其kỳ 福phước 。

答đáp 曰viết 。

由do 田điền 業nghiệp 潤nhuận 厚hậu 。 於ư 彼bỉ 種chủng 穀cốc 子tử 。 若nhược 種chủng 人nhân 憶ức 田điền 好hảo/hiếu 不bất 好hảo/hiếu 。 必tất 獲hoạch 好hảo/hiếu 穀cốc 。 問vấn 此thử 亦diệc 不bất 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 於ư 田điền 種chủng 子tử 不bất 於ư 三tam 昧muội 檀đàn 越việt 有hữu 其kỳ 德đức 。

復phục 次thứ 有hữu 彼bỉ 人nhân 。 受thọ 彼bỉ 信tín 施thí 。 施thí 主chủ 檀đàn 越việt 得đắc 其kỳ 處xứ 所sở 。 便tiện 有hữu 福phước 德đức 長trưởng 益ích 。 是thị 故cố 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 無vô 瞋sân 恚khuể 之chi 體thể 。 彼bỉ 便tiện 有hữu 休hưu 息tức 根căn 。 心tâm 意ý 歡hoan 喜hỷ 。 受thọ 施thí 之chi 人nhân 。 不bất 堪kham 任nhậm 施thí 。 施thí 者giả 自tự 受thọ 福phước 。 又hựu 作tác 是thị 說thuyết 。 以dĩ 此thử 法Pháp 施thí 彼bỉ 彼bỉ 為vi 誰thùy 得đắc 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 有hữu 得đắc 者giả 。 是thị 謂vị 不bất 與dữ 取thủ 。

復phục 次thứ 受thọ 施thí 主chủ 之chi 語ngữ 。 此thử 何hà 由do 施thí 。 若nhược 依y 比Bỉ 丘Khâu 者giả 彼bỉ 則tắc 有hữu 所sở 還hoàn 。 若nhược 於ư 道Đạo 果Quả 。 道Đạo 果Quả 受thọ 其kỳ 教giáo 誨hối 。 無vô 有hữu 所sở 還hoàn 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 摩ma 納nạp 眾chúng 生sanh 行hành 。 由do 與dữ 由do 行hành 所sở 造tạo 。 由do 行hành 因nhân 緣duyên 。 由do 行hành 施thí 為vi 眾chúng 生sanh 。 由do 行hành 成thành 若nhược 好hảo 若nhược 醜xú 。 說thuyết 是thị 語ngữ 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

自tự 所sở 造tạo 行hành 受thọ 其kỳ 果quả 報báo 。 眾chúng 人nhân 不bất 牢lao 固cố 。 如như 所sở 作tác 行hành 便tiện 受thọ 其kỳ 報báo 。 是thị 謂vị 行hành 因nhân 緣duyên 受thọ 其kỳ 生sanh 報báo 。 行hành 若nhược 處xứ 處xứ 生sanh 。 在tại 在tại 受thọ 其kỳ 報báo 。 是thị 謂vị 行hành 胎thai 生sanh 。 若nhược 捨xả 其kỳ 行hành 有hữu 若nhược 干can 相tương/tướng 。 若nhược 捨xả 其kỳ 行hành 此thử 眾chúng 生sanh 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 有hữu 上thượng 下hạ 。 是thị 故cố 行hành 眾chúng 生sanh 。 有hữu 所sở 演diễn 說thuyết 。 若nhược 其kỳ 有hữu 好hảo 有hữu 醜xú 。 有hữu 何hà 行hành 故cố 。 若nhược 本bổn 劫kiếp 眾chúng 生sanh 自tự 然nhiên 食thực 。 身thân 能năng 飛phi 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 於ư 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 。 諸chư 欲dục 界giới 熾sí 盛thịnh 善thiện 根căn 。 由do 其kỳ 果quả 報báo 也dã 。 問vấn 今kim 亦diệc 不bất 有hữu 所sở 現hiện 耶da 。 或hoặc 於ư 彼bỉ 種chúng 善thiện 根căn 之chi 中trung 。 果quả 報báo 有hữu 自tự 然nhiên 。 身thân 能năng 飛phi 行hành 。

答đáp 曰viết 。

眾chúng 行hành 備bị 具cụ 。 彼bỉ 果quả 不bất 得đắc 生sanh 實thật 。

復phục 次thứ 由do 生sanh 因nhân 緣duyên 行hành 報báo 因nhân 緣duyên 。 有hữu 如như 是thị 對đối 。 於ư 彼bỉ 自tự 在tại 施thí 所sở 造tạo 得đắc 。 彼bỉ 則tắc 身thân 能năng 飛phi 行hành 。 由do 彼bỉ 施thí 主chủ 之chi 德đức 方phương 便tiện 。 彼bỉ 則tắc 有hữu 頭đầu 光quang 明minh 。 諸chư 尊tôn 重trọng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 病bệnh 痛thống 遭tao 困khốn 厄ách 車xa 馬mã 施thí 。 彼bỉ 則tắc 身thân 能năng 飛phi 行hành 。

飲ẩm 酒tửu 其kỳ 犯phạm 邪tà 。 性tánh 犯phạm 最tối 重trọng 罪tội 。

飛phi 比Bỉ 丘Khâu 遊du 行hành 。 行hành 自tự 造tạo 人nhân 後hậu 。

尊tôn 婆bà 須tu 蜜mật 菩Bồ 薩Tát 所sở 集tập 行hành 揵kiền 度độ 第đệ 九cửu 竟cánh 。

尊tôn 婆bà 須tu 蜜mật 菩Bồ 薩Tát 所sở 集tập 智trí 揵kiền 度độ 首thủ 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 於ư 不bất 淨tịnh 修tu 念niệm 覺giác 意ý 。 云vân 何hà 於ư 不bất 淨tịnh 修tu 念niệm 覺giác 意ý 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 計kế 意ý 作tác 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 挍giảo 計kế 身thân 中trung 。 而nhi 修tu 念niệm 覺giác 意ý 。 如như 是thị 於ư 不bất 淨tịnh 修tu 念niệm 覺giác 意ý 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 覺giác 意ý 分phân 別biệt 不bất 淨tịnh 。 覺giác 意ý 中trung 間gian 入nhập 不bất 三tam 昧muội 。 不bất 三tam 昧muội 中trung 間gian 修tu 念niệm 覺giác 意ý 。

復phục 次thứ 相tương/tướng 各các 自tự 有hữu 義nghĩa 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 然nhiên 不bất 與dữ 不bất 淨tịnh 念niệm 覺giác 意ý 相tương 應ứng 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 比Bỉ 丘Khâu 汝nhữ 等đẳng 當đương 修tu 護hộ 。 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 修tu 護hộ 已dĩ 盡tận 斷đoạn 除trừ 欲dục 界giới 愛ái 。 盡tận 色sắc 界giới 愛ái 。 盡tận 無vô 色sắc 界giới 愛ái 。 盡tận 於ư 此thử 憍kiêu 慢mạn 盡tận 無vô 明minh 。 云vân 何hà 修tu 護hộ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 覺giác 意ý 四tứ 禪thiền 四Tứ 等Đẳng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 修tu 無vô 漏lậu 四tứ 禪thiền 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 護hộ 覺giác 意ý 不bất 忘vong 失thất 。

復phục 次thứ 修tu 道Đạo 得đắc 諸chư 果quả 實thật 故cố 。 於ư 此thử 說thuyết 諸chư 所sở 生sanh 即tức 滅diệt 常thường 得đắc 護hộ 也dã 。 於ư 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 時thời 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 欲dục 界giới 相tương 應ứng 結kết 。 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 。 而nhi 修tu 行hành 道Đạo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 不bất 盡tận 便tiện 修tu 行hành 道Đạo 。 彼bỉ 本bổn 以dĩ 盡tận 已dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 問vấn 四Tứ 諦Đế 所sở 斷đoạn 結kết 已dĩ 盡tận 。 世thế 俗tục 道đạo 欲dục 使sử 彼bỉ 盡tận 不bất 修tu 道Đạo 耶da 。 修tu 道Đạo 法Pháp 忍Nhẫn 。 是thị 故cố 思tư 惟duy 。 所sở 斷đoạn 盡tận 而nhi 修tu 行hành 道Đạo 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 非phi 四Tứ 諦Đế 也dã 。 斷đoạn 修tu 法Pháp 忍Nhẫn 也dã 。 以dĩ 賢hiền 聖Thánh 諦Đế 起khởi 此thử 道đạo 。 問vấn 若nhược 四Tứ 諦Đế 所sở 斷đoạn 已dĩ 盡tận 不phủ 。 修tu 行hành 道Đạo 者giả 。 不bất 以dĩ 彼bỉ 結kết 世thế 俗tục 道đạo 。 永vĩnh 斷đoạn 結kết 使sử 。 是thị 故cố 見kiến 諦Đế 人nhân 不bất 究cứu 竟cánh 盡tận 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 滅diệt 未vị 來lai 結kết 。 問vấn 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 以dĩ 未vị 來lai 所sở 修tu 以dĩ 思tư 惟duy 斷đoạn 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 不bất 得đắc 思tư 惟duy 斷đoạn 道đạo 。 設thiết 得đắc 是thị 時thời 世thế 間gian 思tư 道đạo 。 若nhược 知tri 彼bỉ 力lực 契Khế 經Kinh 者giả 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 未vị 知tri 智trí 中trung 間gian 起khởi 思tư 惟duy 道đạo 。 問vấn 彼bỉ 不bất 實thật 有hữu 阿A 那Na 含Hàm 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 得đắc 禪thiền 。

答đáp 曰viết 。

進tiến 前tiền 取thủ 阿A 那Na 含Hàm 。 是thị 故cố 修tu 行hành 道Đạo 諦đế 。 便tiện 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 。 然nhiên 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 不bất 得đắc 禪thiền 。

復phục 次thứ 二nhị 種chủng 結kết 已dĩ 盡tận 。 思tư 惟duy 彼bỉ 二nhị 種chủng 事sự 。 修tu 行hành 二nhị 事sự 。 有hữu 二nhị 智trí 修tu 行hành 。 於ư 彼bỉ 愛ái 盡tận 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 無vô 量lượng 之chi 事sự 皆giai 悉tất 具cụ 。 淨tịnh 修tu 其kỳ 心tâm 。 作tác 如như 是thị 行hạnh 道đạo 。 以dĩ 三tam 界giới 結kết 四Tứ 諦Đế 斷đoạn 欲dục 界giới 相tương 應ứng 。 用dụng 思tư 惟duy 斷đoạn 修tu 行hành 諦đế 聖thánh 。 住trụ 阿A 那Na 含Hàm 處xứ 。 彼bỉ 時thời 亦diệc 作tác 是thị 觀quán 。 欲dục 界giới 相tương 應ứng 結kết 使sử 用dụng 思tư 惟duy 斷đoạn 修tu 行hành 道Đạo 時thời 。 諸chư 得đắc 未vị 來lai 善thiện 根căn 。 當đương 言ngôn 滅diệt 諸chư 結kết 使sử 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 斷đoạn 滅diệt 。 問vấn 云vân 何hà 以dĩ 未vị 來lai 道đạo 滅diệt 。

答đáp 曰viết 。

未vị 來lai 之chi 道đạo 便tiện 有hữu 力lực 勢thế 。 現hiện 在tại 不bất 滅diệt 也dã 。 諸chư 有hữu 力lực 勢thế 生sanh 彼bỉ 則tắc 能năng 滅diệt 。 如như 是thị 未vị 來lai 之chi 道đạo 。 有hữu 力lực 勢thế 生sanh 彼bỉ 則tắc 能năng 滅diệt 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 彼bỉ 不bất 能năng 滅diệt 也dã 。 以dĩ 未vị 知tri 智trí 所sở 領lãnh 。 當đương 言ngôn 用dụng 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 以dĩ 世thế 俗tục 之chi 數số 。 彼bỉ 非phi 身thân 所sở 習tập 出xuất 要yếu 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 五ngũ 盛thịnh 之chi 陰ấm 。 不bất 言ngôn 是thị 想tưởng 意ý 止chỉ 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 法pháp 意ý 止chỉ 所sở 攝nhiếp 。 當đương 言ngôn 想tưởng 身thân 意ý 止chỉ 色sắc 陰ấm 所sở 攝nhiếp 。 痛thống 意ý 止chỉ 者giả 。 痛thống 陰ấm 所sở 攝nhiếp 也dã 。 法pháp 意ý 止chỉ 者giả 。 想tưởng 陰ấm 所sở 攝nhiếp 也dã 。 行hành 陰ấm 者giả 此thử 無vô 為vi 也dã 。

復phục 次thứ 心tâm 意ý 止chỉ 所sở 攝nhiếp 。 當đương 言ngôn 是thị 想tưởng 也dã 。 身thân 身thân 相tướng 觀quán 痛thống 痛thống 相tương/tướng 觀quán 。 於ư 痛thống 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 心tâm 處xứ 。 所sở 作tác 如như 是thị 。 觀quán 法pháp 意ý 止chỉ 者giả 。 合hợp 數số 之chi 義nghĩa 。 於ư 陰ấm 垢cấu 著trước 染nhiễm 污ô 。 當đương 作tác 如như 是thị 觀quán 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 住trụ 果quả 實thật 心tâm 。 於ư 三tam 界giới 中trung 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 等đẳng 智trí 。 當đương 言ngôn 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 智trí 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 根căn 者giả 。 以dĩ 二nhị 事sự 滅diệt 不bất 相tương 應ứng 果quả 滅diệt 縛phược 著trước 。 於ư 彼bỉ 若nhược 去khứ 離ly 界giới 。 然nhiên 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 不bất 退thoái 轉chuyển 越việt 彼bỉ 界giới 。 是thị 故cố 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 。

復phục 次thứ 覺giác 知tri 三tam 界giới 時thời 以dĩ 捨xả 等đẳng 智trí 。

復phục 次thứ 空không 於ư 空không 。 無vô 願nguyện 於ư 無vô 願nguyện 。 無vô 想tưởng 於ư 無vô 想tưởng 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 也dã 。 彼bỉ 不bất 捨xả 意ý 也dã 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。

法pháp 園viên 觀quán 浴dục 池trì 。 婆Bà 羅La 門Môn 異dị 學học 。

閑nhàn 靖tĩnh 無vô 垢cấu 濁trược 。 與dữ 諸chư 真Chân 人Nhân 俱câu 。

我ngã 浴dục 神thần 諍tranh 訟tụng 。 不bất 漬tí 體thể 滅diệt 惡ác 。

說thuyết 是thị 語ngữ 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

賢hiền 聖thánh 沙Sa 門Môn 津tân 。 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 法pháp 園viên 觀quán 浴dục 池trì 也dã 。 彼bỉ 不bất 顛điên 倒đảo 結kết 已dĩ 盡tận 。 心tâm 枝chi 葉diệp 諸chư 垢cấu 永vĩnh 盡tận 。 謂vị 之chi 法pháp 也dã 。 不bất 順thuận 從tùng 戒giới 是thị 謂vị 戒giới 。 梵Phạm 志Chí 未vị 越việt 不bất 善thiện 根căn 。 觀quán 彼bỉ 不bất 善thiện 是thị 謂vị 閑nhàn 靜tĩnh 。 無vô 穢uế 無vô 濁trược 。 於ư 佛Phật 聲Thanh 聞Văn 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 是thị 謂vị 與dữ 諸chư 真Chân 人Nhân 俱câu 。 成thành 就tựu 等đẳng 智trí 分phân 別biệt 等đẳng 智trí 。 覺giác 知tri 深thâm 義nghĩa 而nhi 入nhập 其kỳ 中trung 。 是thị 謂vị 浴dục 神thần 心tâm 。 無vô 有hữu 垢cấu 穢uế 。 亦diệc 不bất 作tác 是thị 想tưởng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 滅diệt 本bổn 惡ác 心tâm 。 不bất 作tác 是thị 想tưởng 。 是thị 謂vị 不bất 漬tí 身thân 滅diệt 惡ác 也dã 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 空không 緣duyên 有hữu 漏lậu 耶da 。 無vô 願nguyện 者giả 亦diệc 緣duyên 有hữu 漏lậu 亦diệc 緣duyên 無vô 漏lậu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 空không 者giả 緣duyên 苦Khổ 諦Đế 緣duyên 有hữu 漏lậu 。 無vô 願nguyện 者giả 亦diệc 緣duyên 苦Khổ 諦Đế 。 亦diệc 緣duyên 習Tập 諦Đế 。 亦diệc 緣duyên 道Đạo 諦Đế 。 是thị 故cố 無vô 願nguyện 亦diệc 緣duyên 有hữu 漏lậu 亦diệc 緣duyên 無vô 漏lậu 。

復phục 次thứ 各các 自tự 憑bằng 已dĩ 。 亦diệc 不bất 自tự 覺giác 。 亦diệc 不bất 得đắc 無vô 漏lậu 法Pháp 。 是thị 故cố 空không 緣duyên 有hữu 漏lậu 也dã 。 現hiện 有hữu 所sở 失thất 能năng 知tri 棄khí 捨xả 。

爾nhĩ 時thời 無vô 復phục 有hữu 。 願nguyện 田điền 業nghiệp 之chi 想tưởng 。 如như 群quần 鹿lộc 驚kinh 四tứ 面diện 。 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 於ư 中trung 無vô 願nguyện 亦diệc 緣duyên 有hữu 漏lậu 亦diệc 緣duyên 無vô 漏lậu 。 世thế 俗tục 上thượng 無vô 我ngã 智trí 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 世thế 俗tục 為vi 下hạ 增tăng 上thượng 為vi 世thế 俗tục 上thượng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 一nhất 切thiết 無vô 我ngã 。 智trí 是thị 謂vị 世thế 俗tục 上thượng 。 一nhất 切thiết 順thuận 越việt 世thế 俗tục 。

復phục 次thứ 諸chư 分phân 別biệt 曉hiểu 了liễu 。 是thị 謂vị 世thế 俗tục 。 諸chư 不bất 曉hiểu 了liễu 彼bỉ 謂vị 之chi 世thế 俗tục 上thượng 。

復phục 次thứ 世thế 俗tục 無vô 我ngã 智trí 。 作tác 識thức 別biệt 觀quán 方phương 便tiện 。 非phi 方phương 便tiện 有hữu 如như 斯tư 事sự 。 作tác 是thị 思tư 惟duy 。

彼bỉ 自tự 相tương/tướng 彼bỉ 無vô 巧xảo 便tiện 。 無vô 我ngã 自tự 度độ 視thị 世thế 俗tục 上thượng 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 未vị 知tri 智trí 非phi 緣duyên 欲dục 界giới 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 法pháp 智trí 已dĩ 作tác 緣duyên 。 問vấn 忍nhẫn 已dĩ 作tác 緣duyên 法pháp 智trí 不bất 作tác 緣duyên 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 現hiện 有hữu 法pháp 智trí 懸huyền 思tư 未vị 知tri 智trí 現hiện 有hữu 欲dục 界giới 。 是thị 故cố 而nhi 不bất 作tác 緣duyên 。 問vấn 欲dục 界giới 之chi 中trung 。 或hoặc 有hữu 現hiện 或hoặc 無vô 有hữu 現hiện 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 有hữu 現hiện 欲dục 界giới 愛ái 。

復phục 次thứ 此thử 不bất 相tương 應ứng 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 彼bỉ 以dĩ 此thử 法pháp 見kiến 知tri 自tự 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 將tương 往vãng 是thị 謂vị 往vãng 。 是thị 謂vị 當đương 言ngôn 未vị 知tri 智trí 。 是thị 故cố 有hữu 未vị 知tri 智trí 緣duyên 欲dục 界giới 。

覺giác 意ý 而nhi 敷phu 演diễn 。 欲dục 界giới 根căn 上thượng 陰ấm 。

須Tu 陀Đà 洹Hoàn 法Pháp 空không 。 差sai 別biệt 若nhược 干can 界giới 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 生sanh 終chung 世thế 俗tục 智trí 便tiện 忘vong 失thất 。 然nhiên 非phi 世thế 俗tục 上thượng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 世thế 俗tục 智trí 富phú 足túc 。 以dĩ 智trí 相tương/tướng 佐tá 世thế 俗tục 上thượng 智trí 者giả 。 亦diệc 富phú 足túc 以dĩ 彼bỉ 相tương/tướng 佐tá 。 而nhi 不bất 修tu 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 垢cấu 力lực 勢thế 大đại 非phi 世thế 俗tục 智trí 。 以dĩ 垢cấu 所sở 纏triền 。 然nhiên 後hậu 世thế 俗tục 力lực 大đại 非phi 結kết 。 不bất 為vi 結kết 所sở 纏triền 。

復phục 次thứ 作tác 世thế 俗tục 智trí 想tưởng 作tác 等đẳng 想tưởng 。 現hiện 有hữu 所sở 說thuyết 。 世thế 俗tục 上thượng 智trí 者giả 。 作tác 無vô 想tưởng 與dữ 相tương 應ứng 如như 實thật 義nghĩa 。 因nhân 長trưởng 益ích 處xứ 所sở 緣duyên 得đắc 其kỳ 章chương 義nghĩa 。 依y 彼bỉ 有hữu 功công 德đức 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 阿A 羅La 漢Hán 謂vị 之chi 不bất 成thành 就tựu 學học 法pháp 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 此thử 已dĩ 捨xả 學học 法pháp 遊du 果quả 果quả 行hành 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 得đắc 無Vô 學Học 法pháp 則tắc 不bất 成thành 就tựu 學học 法pháp 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 成thành 就tựu 學học 法pháp 者giả 則tắc 是thị 其kỳ 學học 。 若nhược 成thành 就tựu 無Vô 學Học 法pháp 則tắc 無Vô 學Học 法pháp 也dã 。

復phục 次thứ 根căn 度Độ 無Vô 極Cực 則tắc 有hữu 緣duyên 果quả 。 度Độ 無Vô 極Cực 果quả 度Độ 無Vô 極Cực 緣duyên 。 入nhập 度Độ 無Vô 極Cực 。 於ư 中trung 阿A 羅La 漢Hán 當đương 言ngôn 不bất 成thành 就tựu 學học 法pháp 。 彼bỉ 則tắc 有hữu 此thử 不bất 如như 意ý 。 亦diệc 不bất 學học 亦diệc 不bất 不bất 學học 。 法pháp 不bất 成thành 就tựu 也dã 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 當đương 作tác 限hạn 量lượng 世thế 俗tục 之chi 法pháp 。 學Học 無Vô 學Học 法Pháp 也dã 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 四tứ 辯biện 才tài 二nhị 界giới 有hữu 漏lậu 二nhị 於ư 三tam 界giới 無vô 漏lậu 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 於ư 此thử 色sắc 界giới 中trung 名danh 身thân 句cú 。 身thân 有hữu 所sở 繫hệ 。 有hữu 所sở 敷phu 演diễn 。 所sở 有hữu 無vô 漏lậu 智trí 。 是thị 故cố 二nhị 界giới 有hữu 漏lậu 也dã 。

復phục 有hữu 無vô 色sắc 界giới 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 不bất 迴hồi 轉chuyển 智trí 三tam 昧muội 。 入nhập 彼bỉ 三tam 昧muội 不bất 迴hồi 轉chuyển 智trí 。 若nhược 無vô 漏lậu 智trí 迴hồi 轉chuyển 者giả 。 然nhiên 此thử 三tam 界giới 皆giai 悉tất 無vô 漏lậu 。

復phục 次thứ 無vô 色sắc 界giới 無vô 有hữu 辯biện 才tài 。 然nhiên 辯biện 才tài 非phi 有hữu 漏lậu 亦diệc 不bất 生sanh 有hữu 。 漏lậu 中trung 間gian 有hữu 漏lậu 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 六Lục 通Thông 三tam 有hữu 明minh 三tam 非phi 有hữu 明minh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 一nhất 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 明minh 盡tận 有hữu 漏lậu 二nhị 。 便tiện 招chiêu 來lai 得đắc 其kỳ 明minh 聲thanh 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 阿A 羅La 漢Hán 因nhân 果quả 報báo 智trí 明minh 。 自tự 識thức 宿túc 命mạng 知tri 。 我ngã 從tùng 某mỗ 處xứ 終chung 。 緣duyên 此thử 因nhân 緣duyên 。 而nhi 生sanh 是thị 間gian 。 因nhân 果quả 報báo 者giả 。 微vi 視thị 通thông 我ngã 某mỗ 處xứ 終chung 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 當đương 生sanh 彼bỉ 間gian 。 因nhân 果quả 智trí 而nhi 知tri 。 盡tận 有hữu 漏lậu 智trí 者giả 。 我ngã 已dĩ 此thử 道đạo 而nhi 盡tận 有hữu 漏lậu 。 諸chư 因nhân 果quả 報báo 智trí 。

復phục 次thứ 第đệ 四tứ 通thông 。 自tự 知tri 所sở 從tùng 來lai 。 第đệ 五ngũ 通thông 知tri 始thỉ 生sanh 智trí 者giả 。 第đệ 六Lục 通Thông 與dữ 共cộng 相tương 應ứng 。 是thị 謂vị 智trí 盡tận 有hữu 漏lậu 。 若nhược 相tương 應ứng 智trí 者giả 。 彼bỉ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 明minh 初sơ 通thông 者giả 。 知tri 諸chư 伎kỹ 術thuật 。 第đệ 二nhị 通thông 者giả 攝nhiếp 持trì 諸chư 聲thanh 。 第đệ 三tam 通thông 者giả 而nhi 觀quán 自tự 相tương/tướng 。 如như 此thử 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 空không 無vô 願nguyện 無vô 想tưởng 。 以dĩ 何hà 等đẳng 解giải 脫thoát 門môn 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。

答đáp 曰viết 。

空không 無vô 願nguyện 生sanh 便tiện 能năng 越việt 已dĩ 生sanh 。 當đương 言ngôn 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 如như 得đắc 分phân 別biệt 智trí 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 未vị 知tri 智trí 不bất 與dữ 同đồng 緣duyên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 一nhất 時thời 敷phu 演diễn 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 結kết 。 問vấn 此thử 亦diệc 是thị 我ngã 疑nghi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 二nhị 界giới 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 一nhất 敷phu 演diễn 。 然nhiên 非phi 三tam 界giới 二nhị 界giới 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 一nhất 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 然nhiên 非phi 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 常thường 苦khổ 空không 無vô 我ngã 。 問vấn 三tam 界giới 集tập 聚tụ 是thị 謂vị 無vô 常thường 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 現hiện 未vị 知tri 智trí 。 彼bỉ 可khả 量lượng 現hiện 在tại 前tiền 。 問vấn 欲dục 界giới 少thiểu 有hữu 現hiện 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 不bất 現hiện 。 是thị 故cố 現hiện 非phi 義nghĩa 。

復phục 次thứ 是thị 謂vị 三tam 界giới 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 是thị 謂vị 當đương 言ngôn 未vị 知tri 智trí 。 此thử 是thị 其kỳ 道đạo 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 忍nhẫn 與dữ 智trí 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 忍nhẫn 能năng 忍nhẫn 事sự 智trí 能năng 知tri 物vật 。 問vấn 無vô 智trí 者giả 能năng 忍nhẫn 乎hồ 。 忍nhẫn 時thời 有hữu 智trí 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 忍nhẫn 為vi 下hạ 智trí 為vi 上thượng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 盡tận 道đạo 為vi 忍nhẫn 道Đạo 果Quả 為vi 智trí 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 斷đoạn 道đạo 為vi 忍nhẫn 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 智trí 。 復phục 作tác 是thị 說thuyết 。 斷đoạn 道đạo 為vi 忍nhẫn 無vô 所sở 罣quái 礙ngại 為vi 智trí 。

復phục 次thứ 如như 行hành 道Đạo 人nhân 。 不bất 能năng 前tiền 進tiến 。 便tiện 自tự 勸khuyến 勉miễn 安an 隱ẩn 到đáo 處xứ 所sở 。 如như 是thị 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 先tiên 得đắc 智trí 慧tuệ 眼nhãn 。 導đạo 引dẫn 為vi 忍nhẫn 。 越việt 彼bỉ 岸ngạn 為vi 智trí 。 忍nhẫn 為vi 下hạ 。

諸chư 不bất 忘vong 學học 法pháp 。 分phân 別biệt 覺giác 意ý 門môn 。

來lai 生sanh 及cập 分phân 別biệt 。 忍Nhẫn 法Pháp 是thị 十thập 經kinh 。

用dụng 何hà 等đẳng 故cố 。 以dĩ 忍nhẫn 斷đoạn 結kết 。 然nhiên 不bất 用dụng 智trí 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 道đạo 已dĩ 生sanh 便tiện 斷đoạn 。 是thị 故cố 忍nhẫn 斷đoạn 結kết 。 忍nhẫn 已dĩ 能năng 捨xả 。 是thị 智trí 不bất 能năng 斷đoạn 。 忍nhẫn 無vô 不bất 斷đoạn 結kết 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 盡tận 道đạo 為vi 忍nhẫn 。 道Đạo 果Quả 為vi 智trí 。 然nhiên 非phi 以dĩ 道Đạo 果Quả 斷đoạn 結kết 。 是thị 故cố 不bất 以dĩ 智trí 斷đoạn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 盡tận 道đạo 為vi 忍nhẫn 。 解giải 脫thoát 道đạo 為vi 智trí 。 非phi 以dĩ 解giải 脫thoát 道đạo 斷đoạn 也dã 。 是thị 故cố 智trí 不bất 斷đoạn 。

復phục 次thứ 見kiến 地địa 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 結kết 。 盡tận 道đạo 障chướng 道đạo 不bất 等đẳng 道đạo 斷đoạn 也dã 。 此thử 相tương 應ứng 是thị 故cố 忍nhẫn 斷đoạn 。 以dĩ 智trí 覆phú 不bất 生sanh 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 盡tận 時thời 忍nhẫn 斷đoạn 結kết 斷đoạn 。 結kết 非phi 生sanh 時thời 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 盡tận 時thời 忍nhẫn 現hiện 在tại 道đạo 斷đoạn 結kết 。 是thị 故cố 盡tận 時thời 忍nhẫn 斷đoạn 結kết 。 若nhược 忍nhẫn 生sanh 時thời 道đạo 未vị 生sanh 。 則tắc 不bất 能năng 斷đoạn 。 是thị 故cố 生sanh 時thời 不bất 斷đoạn 。 問vấn 若nhược 生sanh 時thời 忍nhẫn 不bất 斷đoạn 結kết 者giả 。 彼bỉ 不bất 有hữu 違vi 耶da 。

答đáp 曰viết 。

然nhiên 生sanh 時thời 忍nhẫn 不bất 斷đoạn 者giả 。 如như 是thị 彼bỉ 則tắc 不bất 有hữu 違vi 。 所sở 以dĩ 生sanh 斷đoạn 。 是thị 故cố 彼bỉ 相tương/tướng 佐tá 助trợ 。 問vấn 若nhược 自tự 觀quán 者giả 忍nhẫn 已dĩ 生sanh 。 彼bỉ 便tiện 自tự 滅diệt 無vô 生sanh 無vô 復phục 闇ám 冥minh 。

復phục 次thứ 若nhược 所sở 生sanh 忍nhẫn 滅diệt 結kết 已dĩ 生sanh 。 當đương 言ngôn 便tiện 盡tận 。 猶do 如như 然nhiên 明minh 。 闇ám 冥minh 悉tất 除trừ 。 問vấn 若nhược 所sở 生sanh 忍nhẫn 滅diệt 當đương 言ngôn 是thị 結kết 耶da 。 已dĩ 生sanh 道đạo 未vị 知tri 忍nhẫn 。 一nhất 切thiết 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 。 是thị 故cố 忍nhẫn 成thành 就tựu 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。

答đáp 曰viết 。

一nhất 切thiết 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 。 不bất 以dĩ 智trí 集tập 聚tụ 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 以dĩ 此thử 有hữu 為vi 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 於ư 是thị 比Bỉ 丘Khâu 。 諸chư 觀quán 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 。 如như 實thật 而nhi 知tri 。 是thị 謂vị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 不bất 以dĩ 見kiến 苦khổ 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 亦diệc 作tác 是thị 說thuyết 。 三tam 結kết 盡tận 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 不bất 以dĩ 忍nhẫn 集tập 聚tụ 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết 一nhất 切thiết 結kết 時thời 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 等đẳng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 說thuyết 善thiện 聚tụ 比Bỉ 丘Khâu 時thời 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 等đẳng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 然nhiên 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 非phi 善thiện 說thuyết 。 是thị 語ngữ 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 時thời 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 等đẳng 說thuyết 而nhi 說thuyết 道Đạo 有hữu 緣duyên 。 以dĩ 是thị 故cố 說thuyết 。 善thiện 說thuyết 善thiện 聚tụ 時thời 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 等đẳng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 亦diệc 由do 道đạo 說thuyết 。

復phục 次thứ 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 時thời 四Tứ 意Ý 止Chỉ 等đẳng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 由do 八bát 正Chánh 道Đạo 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 以dĩ 是thị 故cố 說thuyết 。 說thuyết 善thiện 聚tụ 時thời 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 等đẳng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 聚tụ 善thiện 聚tụ 。 由do 是thị 故cố 說thuyết 。 諸chư 如Như 來Lai 相tương/tướng 義nghĩa 起khởi 微vi 妙diệu 智trí 。 諸chư 聲thanh 聞văn 亦diệc 有hữu 。 此thử 微vi 妙diệu 智trí 耶da 。 設thiết 聲Thanh 聞Văn 有hữu 此thử 微vi 妙diệu 智trí 。 彼bỉ 是thị 如Như 來Lai 相tương/tướng 義nghĩa 起khởi 微vi 妙diệu 智trí 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 如Như 來Lai 相tương/tướng 義nghĩa 起khởi 微vi 妙diệu 智trí 。 彼bỉ 相tương/tướng 義nghĩa 聲Thanh 聞Văn 有hữu 也dã 。 起khởi 微vi 妙diệu 智trí 。 諸chư 眾chúng 生sanh 類loại 。 於ư 彼bỉ 如Như 來Lai 。 聲Thanh 聞Văn 起khởi 微vi 妙diệu 智trí 。 如như 彼bỉ 智trí 境cảnh 界giới 迴hồi 轉chuyển 時thời 。

復phục 次thứ 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 微vi 妙diệu 智trí 心tâm 智trí 慧tuệ 歡hoan 喜hỷ 。 有hữu 其kỳ 誓thệ 願nguyện 微vi 妙diệu 智trí 者giả 。 彼bỉ 聲Thanh 聞Văn 漸tiệm 漸tiệm 而nhi 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 如Như 來Lai 者giả 於ư 智trí 得đắc 自tự 在tại 心tâm 思tư 惟duy 心tâm 。 三tam 昧muội 清thanh 淨tịnh 。 於ư 欲dục 便tiện 能năng 無vô 有hữu 罣quái 礙ngại 。 起khởi 微vi 妙diệu 智trí 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 無vô 身thân 意ý 止chỉ 生sanh 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 意ý 止chỉ 無vô 有hữu 思tư 惟duy 。 漸tiệm 漸tiệm 而nhi 至chí 。

復phục 次thứ 漸tiệm 漸tiệm 有hữu 益ích 。 如Như 來Lai 之chi 教giáo 。 漸tiệm 漸tiệm 諷phúng 誦tụng 承thừa 受thọ 者giả 。

復phục 次thứ 身thân 身thân 相tướng 觀quán 作tác 諸chư 意ý 。 痛thống 痛thống 相tương/tướng 觀quán 流lưu 行hành 。 痛thống 痛thống 相tương/tướng 觀quán 作tác 諸chư 意ý 。 心tâm 心tâm 相tương/tướng 觀quán 有hữu 流lưu 行hành 。 心tâm 心tâm 相tương/tướng 觀quán 作tác 諸chư 意ý 。 法pháp 法pháp 相tướng 觀quán 有hữu 流lưu 行hành 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 修tu 意ý 止chỉ 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 七Thất 覺Giác 意Ý 中trung 謂vị 先tiên 謂vị 念niệm 覺giác 意ý 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 次thứ 第đệ 言ngôn 之chi 。

復phục 次thứ 如Như 來Lai 。 次thứ 第đệ 所sở 說thuyết 。 為vi 誦tụng 者giả 所sở 說thuyết 。

復phục 次thứ 念niệm 覺giác 意ý 先tiên 現hiện 在tại 前tiền 。 為vi 人nhân 次thứ 第đệ 說thuyết 修tu 說thuyết 覺giác 意ý 。 如như 所sở 說thuyết 如như 彼bỉ 所sở 念niệm 。 法pháp 選tuyển 擇trạch 諸chư 法pháp 。 亦diệc 復phục 觀quán 知tri 味vị 諸chư 法pháp 。 於ư 彼bỉ 法pháp 選tuyển 擇trạch 。 亦diệc 復phục 覺giác 知tri 諸chư 法pháp 之chi 時thời 。 便tiện 有hữu 勇dũng 猛mãnh 發phát 歡hoan 喜hỷ 意ý 。 意ý 盛thịnh 不bất 少thiểu 無vô 有hữu 異dị 身thân 。 心tâm 有hữu 所sở 猗ỷ 受thọ 樂lạc 使sử 。 三tam 昧muội 觀quán 其kỳ 心tâm 意ý 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 八Bát 賢Hiền 聖Thánh 道Đạo 。 先tiên 謂vị 之chi 等đẳng 見kiến 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 賢hiền 聖thánh 道Đạo 不bất 審thẩm 修tu 行hành 。

復phục 次thứ 如Như 來Lai 次thứ 第đệ 說thuyết 。 為vi 誦tụng 者giả 所sở 說thuyết 。

復phục 次thứ 等đẳng 見kiến 為vi 人nhân 次thứ 第đệ 行hành 道Đạo 。 猶do 如như 一nhất 切thiết 。 四Tứ 神Thần 足Túc 中trung 。 以dĩ 得đắc 自tự 在tại 。 精tinh 進tấn 心tâm 定định 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 一nhất 切thiết 自tự 在tại 。 三tam 昧muội 盡tận 行hành 成thành 就tựu 是thị 謂vị 四Tứ 神Thần 足Túc 精tinh 進tấn 三tam 昧muội 心tâm 三tam 昧muội 。 三tam 昧muội 盡tận 行hành 成thành 就tựu 。 是thị 謂vị 神thần 足túc 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 增tăng 上thượng 起khởi 諸chư 三tam 昧muội 。 彼bỉ 彼bỉ 所sở 說thuyết 。 如như 所sở 說thuyết 比Bỉ 丘Khâu 自tự 在tại 增tăng 上thượng 。 得đắc 諸chư 三tam 昧muội 。 彼bỉ 有hữu 自tự 在tại 三tam 昧muội 。 精tinh 進tấn 心tâm 比Bỉ 丘Khâu 增tăng 上thượng 。 得đắc 諸chư 三tam 昧muội 。 彼bỉ 則tắc 謂vị 三tam 昧muội 。

復phục 次thứ 如như 此thử 諸chư 事sự 轉chuyển 增tăng 。 以dĩ 三tam 昧muội 定định 。 或hoặc 時thời 禪thiền 三tam 昧muội 增tăng 得đắc 自tự 在tại 。 起khởi 諸chư 自tự 在tại 自tự 在tại 迴hồi 轉chuyển 。 或hoặc 時thời 精tinh 進tấn 增tăng 起khởi 諸chư 精tinh 進tấn 精tinh 進tấn 迴hồi 轉chuyển 。 或hoặc 時thời 心tâm 增tăng 起khởi 心tâm 心tâm 心tâm 迴hồi 轉chuyển 。 或hoặc 時thời 味vị 增tăng 起khởi 味vị 味vị 迴hồi 轉chuyển 。 於ư 中trung 說thuyết 四Tứ 神Thần 足Túc 便tiện 有hữu 增tăng 上thượng 。 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 有hữu 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 增tăng 上thượng 為vi 根căn 義nghĩa 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 為vi 力lực 義nghĩa 。

復phục 次thứ 外ngoại 種chủng 力lực 當đương 觀quán 修tu 根căn 。 內nội 種chủng 力lực 當đương 觀quán 修tu 力lực 。 於ư 彼bỉ 修tu 行hành 人nhân 。 諸chư 根căn 不bất 牢lao 固cố 謂vị 之chi 根căn 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 謂vị 之chi 力lực 。

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 猶do 言ngôn 一nhất 信tín 。 餘dư 或hoặc 從tùng 餘dư 處xứ 聞văn 。 或hoặc 覺giác 諸chư 種chủng 以dĩ 見kiến 觀quán 人nhân 。

復phục 次thứ 有hữu 智trí 不bất 可khả 壞hoại 智trí 。 此thử 處xứ 不bất 然nhiên 。 說thuyết 是thị 語ngữ 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 種chủng 於ư 彼bỉ 心tâm 。 欲dục 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 由do 信tín 生sanh 欲dục 。 禮lễ 拜bái 承thừa 事sự 。 從tùng 彼bỉ 聞văn 現hiện 說thuyết 法Pháp 言ngôn 得đắc 知tri 諸chư 種chủng 。 思tư 惟duy 惡ác 露lộ 。 見kiến 諸chư 禪thiền 現hiện 法pháp 法pháp 相tương 生sanh 義nghĩa 。

復phục 次thứ 先tiên 有hữu 所sở 聞văn 。 如như 一nhất 切thiết 諸chư 行hành 無vô 常thường 也dã 。 於ư 彼bỉ 智trí 得đắc 諸chư 信tín 。 由do 有hữu 信tín 便tiện 有hữu 智trí 慧tuệ 。 善thiện 亦diệc 智trí 慧tuệ 如như 其kỳ 實thật 義nghĩa 。 彼bỉ 謂vị 之chi 欲dục 。 欲dục 義nghĩa 者giả 已dĩ 智trí 攝nhiếp 。 彼bỉ 好hảo 醜xú 觀quán 諸chư 行hành 挍giảo 計kế 算toán 數số 。 如như 其kỳ 實thật 義nghĩa 起khởi 智trí 慧tuệ 眼nhãn 。 如như 憶ức 彼bỉ 諸chư 法pháp 見kiến 諸chư 忍nhẫn 。

二nhị 忍nhẫn 一nhất 切thiết 法pháp 。 諸chư 種chủng 身thân 為vi 初sơ 。

覺giác 意ý 見kiến 所sở 墮đọa 。 種chủng 種chủng 及cập 餘dư 處xứ 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 以dĩ 苦khổ 種chủng 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 然nhiên 不bất 由do 惱não 瘡sang 痍di 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 瘡sang 痍di 有hữu 漏lậu 。 然nhiên 非phi 有hữu 漏lậu 道đạo 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 苦khổ 種chủng 無vô 漏lậu 。 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。

復phục 次thứ 瘡sang 痍di 種chủng 者giả 。 界giới 柔nhu 差sai 集tập 聚tụ 漸tiệm 漸tiệm 興hưng 起khởi 。 苦khổ 種chủng 者giả 。 以dĩ 苦khổ 陰ấm 相tương 應ứng 。 作tác 如như 是thị 觀quán 。 苦khổ 種chủng 瘡sang 種chủng 痍di 種chủng 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 苦khổ 種chủng 瘡sang 種chủng 痍di 種chủng 有hữu 漏lậu 。 苦khổ 種chủng 無vô 漏lậu 。

復phục 次thứ 苦khổ 種chủng 切thiết 身thân 之chi 相tướng 。 痍di 種chủng 疫dịch 疾tật 之chi 相tướng 。 瘡sang 種chủng 起khởi 漏lậu 之chi 相tướng 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 眼nhãn 根căn 謂vị 之chi 見kiến 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 是thị 世thế 俗tục 所sở 見kiến 語ngữ 。 如như 有hữu 見kiến 淨tịnh 有hữu 見kiến 不bất 淨tịnh 。

復phục 次thứ 還hoàn 眼nhãn 便tiện 有hữu 所sở 見kiến 。 世thế 間gian 契Khế 經Kinh 是thị 謂vị 眼nhãn 根căn 謂vị 見kiến 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 忍nhẫn 不bất 謂vị 智trí 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 智trí 能năng 知tri 事sự 忍nhẫn 不bất 能năng 知tri 。 是thị 故cố 忍nhẫn 不bất 謂vị 之chi 智trí 。

復phục 次thứ 已dĩ 得đắc 見kiến 是thị 謂vị 有hữu 智trí 。 非phi 以dĩ 忍nhẫn 有hữu 智trí 。 是thị 故cố 忍nhẫn 非phi 智trí 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 不bất 謂vị 之chi 見kiến 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 是thị 見kiến 者giả 。 則tắc 九cửu 種chủng 成thành 就tựu 阿A 羅La 漢Hán 。 亦diệc 說thuyết 十thập 種chủng 成thành 就tựu 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 故cố 彼bỉ 智trí 不bất 謂vị 之chi 見kiến 。 問vấn 如như 無Vô 學Học 等đẳng 見kiến 謂vị 之chi 智trí 。 有hữu 其kỳ 定định 處xứ 。 云vân 何hà 彼bỉ 非phi 智trí 是thị 見kiến 耶da 。 彼bỉ 亦diệc 有hữu 行hành 處xứ 。

復phục 次thứ 智trí 當đương 見kiến 度độ 彼bỉ 岸ngạn 。 為vi 見kiến 彼bỉ 所sở 度độ 。 便tiện 有hữu 是thị 。 云vân 何hà 不bất 十thập 種chủng 有hữu 定định 。 當đương 言ngôn 是thị 觀quán 八bát 種chủng 為vi 地địa 。 如như 此thử 智trí 當đương 言ngôn 無Vô 學Học 法pháp 。 猶do 如như 此thử 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 空không 無vô 願nguyện 無vô 想tưởng 。 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 當đương 言ngôn 得đắc 已dĩ 。 起khởi 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 當đương 言ngôn 得đắc 。

答đáp 曰viết 。

空không 無vô 願nguyện 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 當đương 言ngôn 得đắc 。 以dĩ 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 當đương 言ngôn 得đắc 。 無vô 想tưởng 者giả 已dĩ 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 當đương 言ngôn 得đắc 。 若nhược 空không 三tam 昧muội 時thời 彼bỉ 修tu 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 耶da 。 設thiết 修tu 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 或hoặc 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 云vân 何hà 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 已dĩ 得đắc 空không 三tam 昧muội 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 謂vị 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 非phi 空không 。 已dĩ 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 是thị 時thời 。 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 是thị 謂vị 無vô 願nguyện 非phi 空không 。 云vân 何hà 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 不bất 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 無vô 想tưởng 。 不bất 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 空không 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 是thị 謂vị 修tu 空không 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 云vân 何hà 不bất 修tu 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 本bổn 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 本bổn 不bất 得đắc 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 是thị 時thời 修tu 空không 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 本bổn 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 本bổn 不bất 得đắc 。 世thế 俗tục 智trí 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 是thị 時thời 修tu 空không 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 人nhân 染nhiễm 污ô 心tâm 無vô 記ký 心tâm 。 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 無vô 想tưởng 天thiên 。 是thị 謂vị 非phi 空không 非phi 無vô 願nguyện 。

復phục 次thứ 或hoặc 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 空không 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 無vô 願nguyện 非phi 空không 。 修tu 行hành 習tập 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 道Đạo 法Pháp 忍nhẫn 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 道Đạo 法Pháp 智trí 修tu 行hành 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 道đạo 未vị 知tri 忍nhẫn 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 空không 無vô 願nguyện 修tu 行hành 苦khổ 時thời 。 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 修tu 行hành 法pháp 時thời 。 道đạo 未vị 知tri 智trí 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 空không 無vô 願nguyện 無vô 想tưởng 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 非phi 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 三tam 昧muội 修tu 行hành 盡tận 時thời 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 本bổn 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 心tâm 思tư 惟duy 。 不bất 修tu 空không 不bất 修tu 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 於ư 中trung 亦diệc 有hữu 降hàng 伏phục 想tưởng 。 若nhược 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 修tu 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 耶da 。 設thiết 修tu 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 空không 非phi 無vô 想tưởng 。 云vân 何hà 空không 非phi 無vô 想tưởng 。 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 不bất 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 是thị 時thời 修tu 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 云vân 何hà 無vô 想tưởng 非phi 空không 。 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 不bất 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 是thị 時thời 。 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 云vân 何hà 修tu 空không 無vô 想tưởng 。 不bất 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 無vô 想tưởng 。 若nhược 本bổn 不bất 得đắc 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 有hữu 空không 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 云vân 何hà 非phi 空không 非phi 無vô 想tưởng 。 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 不bất 得đắc 修tu 空không 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 無vô 記ký 心tâm 。 入nhập 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 。 不bất 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 非phi 無vô 想tưởng 。 是thị 謂vị 非phi 空không 非phi 無vô 想tưởng 。

復phục 次thứ 或hoặc 空không 非phi 無vô 想tưởng 。 修tu 行hành 苦khổ 時thời 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 無vô 想tưởng 非phi 空không 。 修tu 行hành 盡tận 時thời 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 空không 無vô 想tưởng 。 修tu 行hành 道Đạo 時thời 未vị 知tri 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 空không 無vô 願nguyện 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 云vân 何hà 非phi 空không 非phi 無vô 想tưởng 。 修tu 行hành 習tập 時thời 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 道đạo 未vị 知tri 智trí 周chu 迴hồi 修tu 行hành 道Đạo 法pháp 智trí 。 道đạo 未vị 知tri 忍nhẫn 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 本bổn 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 心tâm 思tư 惟duy 不bất 修tu 空không 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 不bất 於ư 其kỳ 有hữu 降hàng 伏phục 。 若nhược 修tu 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 修tu 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 耶da 。 設thiết 修tu 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 修tu 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 或hoặc 無vô 願nguyện 非phi 無vô 想tưởng 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 非phi 無vô 想tưởng 。 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 不bất 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 不bất 得đắc 修tu 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 三tam 昧muội 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 不bất 得đắc 修tu 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 云vân 何hà 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 時thời 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 不bất 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 云vân 何hà 非phi 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 不bất 得đắc 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 心tâm 無vô 記ký 心tâm 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 無vô 想tưởng 天thiên 。 修tu 無vô 願nguyện 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 是thị 時thời 謂vị 不bất 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。

復phục 次thứ 或hoặc 無vô 願nguyện 非phi 無vô 想tưởng 。 修tu 行hành 習tập 時thời 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 道đạo 未vị 知tri 忍nhẫn 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 修tu 行hành 道Đạo 未vị 知tri 智trí 。 道đạo 未vị 知tri 忍nhẫn 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 無vô 想tưởng 非phi 無vô 願nguyện 。 修tu 行hành 盡tận 前tiền 忍nhẫn 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 云vân 何hà 無vô 願nguyện 無vô 想tưởng 。 修tu 行hành 道Đạo 未vị 知tri 智trí 迴hồi 轉chuyển 時thời 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 空không 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 非phi 無vô 願nguyện 非phi 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 學học 見kiến 迹tích 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 空không 三tam 昧muội 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 一nhất 切thiết 世thế 俗tục 。 心tâm 思tư 惟duy 不bất 修tu 無vô 願nguyện 。 無Vô 想Tưởng 三Tam 昧Muội 。 於ư 其kỳ 中trung 有hữu 降giáng/hàng 想tưởng 。 若nhược 應ứng 時thời 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 時thời 修tu 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 耶da 。 設thiết 應ứng 時thời 修tu 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 時thời 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 耶da 。 當đương 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 上thượng 所sở 得đắc 然nhiên 不bất 及cập 現hiện 在tại 前tiền 。

復phục 次thứ 若nhược 應ứng 時thời 。 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 時thời 不bất 修tu 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 設thiết 便tiện 應ứng 時thời 修tu 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 時thời 不bất 修tu 空Không 三Tam 昧Muội 。

何hà 以dĩ 故cố 。

時thời 節tiết 迴hồi 轉chuyển 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 空không 無vô 想tưởng 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 無vô 願nguyện 無vô 想tưởng 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 三tam 界giới 修tu 行hành 等đẳng 智trí 謂vị 之chi 有hữu 漏lậu 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 即tức 彼bỉ 三tam 界giới 所sở 有hữu 。 彼bỉ 是thị 有hữu 漏lậu 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 所sở 謂vị 等đẳng 智trí 是thị 以dĩ 有hữu 漏lậu 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 彼bỉ 智trí 諦đế 得đắc 不bất 如như 彼bỉ 諦đế 此thử 。 當đương 修tu 行hành 。

復phục 次thứ 三tam 界giới 所sở 修tu 等đẳng 智trí 。 師sư 意ý 作tác 是thị 想tưởng 。 譬thí 如như 空không 無vô 願nguyện 無vô 想tưởng 。 於ư 無vô 想tưởng 故cố 。 曰viết 修tu 於ư 彼bỉ 作tác 是thị 想tưởng 。 當đương 作tác 是thị 觀quán 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 色sắc 界giới 不bất 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 無vô 有hữu 此thử 厭yếm 患hoạn 之chi 法pháp 猶do 如như 欲dục 界giới 也dã 。 問vấn 不bất 以dĩ 此thử 患hoạn 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 設thiết 有hữu 患hoạn 者giả 。 惡ác 趣thú 中trung 亦diệc 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 欲dục 界giới 有hữu 是thị 行hành 報báo 。 問vấn 若nhược 於ư 欲dục 界giới 。 取thủ 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 云vân 何hà 有hữu 色sắc 無vô 色sắc 。 界giới 行hành 報báo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 界giới 受thọ 報báo 。 問vấn 有hữu 何hà 因nhân 緣duyên 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 行hành 報báo 。 非phi 欲dục 界giới 受thọ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 行hành 報báo 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 以dĩ 其kỳ 軟nhuyễn 根căn 不bất 等đẳng 。 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 問vấn 猶do 如như 此thử 間gian 利lợi 根căn 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 。 云vân 何hà 彼bỉ 間gian 有hữu 軟nhuyễn 根căn 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 生sanh 自tự 爾nhĩ 。 問vấn 非phi 色sắc 界giới 無vô 垢cấu 人nhân 起khởi 賢hiền 聖thánh 道Đạo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

已dĩ 得đắc 能năng 起khởi 。 問vấn 不bất 得đắc 無Vô 學Học 道đạo 能năng 起khởi 。

復phục 次thứ 便tiện 有hữu 降hàng 伏phục 想tưởng 。

復phục 次thứ 於ư 此thử 間gian 作tác 行hành 。 命mạng 終chung 生sanh 色sắc 界giới 。 因nhân 相tương/tướng 有hữu 力lực 故cố 。 彼bỉ 不bất 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 若nhược 最tối 初sơ 起khởi 無vô 生sanh 智trí 。 為vi 幾kỷ 智trí 中trung 間gian 起khởi 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 或hoặc 盡tận 智trí 中trung 間gian 起khởi 。 我ngã 已dĩ 知tri 苦khổ 盡tận 智trí 。 然nhiên 不bất 知tri 無vô 生sanh 智trí 起khởi 一nhất 切thiết 諸chư 諦đế 。

復phục 次thứ 三tam 盡tận 智trí 中trung 間gian 起khởi 。 我ngã 生sanh 死tử 盡tận 。 是thị 謂vị 盡tận 智trí 。 我ngã 梵Phạm 行hạnh 立lập 是thị 謂vị 盡tận 智trí 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 是thị 謂vị 盡tận 智trí 。 更cánh 不bất 受thọ 後hậu 身thân 。 是thị 謂vị 無vô 生sanh 智trí 。

已dĩ 說thuyết 二nhị 苦khổ 相tương/tướng 。 眼nhãn 忍nhẫn 智trí 越việt 次thứ 。

思tư 惟duy 觀quán 三tam 界giới 。 有hữu 生sanh 猶do 如như 本bổn 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 苦khổ 智trí 知tri 苦khổ 智trí 。 習tập 智trí 知tri 習tập 智trí 。 道đạo 智trí 者giả 唯duy 道đạo 智trí 耶da 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 苦Khổ 諦Đế 有hữu 漏lậu 五ngũ 陰ấm 。 於ư 彼bỉ 苦khổ 智trí 迴hồi 轉chuyển 。 因nhân 智trí 亦diệc 迴hồi 轉chuyển 。 道đạo 者giả 無vô 漏lậu 五ngũ 陰ấm 。 彼bỉ 出xuất 要yếu 智trí 便tiện 迴hồi 轉chuyển 。 於ư 彼bỉ 有hữu 道đạo 智trí 。

復phục 次thứ 於ư 苦khổ 思tư 苦khổ 與dữ 迴hồi 轉chuyển 有hữu 順thuận 。 是thị 故cố 謂vị 習tập 智trí 道đạo 智trí 。

復phục 次thứ 苦khổ 與dữ 迴hồi 轉chuyển 有hữu 順thuận 。 於ư 彼bỉ 有hữu 習tập 智trí 道đạo 智trí 。 一nhất 思tư 惟duy 相tương/tướng 。 若nhược 緣duyên 是thị 說thuyết 者giả 。 於ư 中trung 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 世Thế 尊Tôn 界giới 根căn 智trí 。 為vi 緣duyên 何hà 等đẳng 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 因nhân 智trí 道đạo 智trí 界giới 根căn 智trí 也dã 。 彼bỉ 因nhân 道đạo 是thị 其kỳ 緣duyên 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 根căn 展triển 轉chuyển 界giới 根căn 智trí 是thị 其kỳ 智trí 也dã 。

復phục 次thứ 最tối 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 善thiện 緣duyên 界giới 根căn 。 恐khủng 畏úy 厭yếm 患hoạn 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 欲dục 界giới 相tương 應ứng 為vi 恐khủng 畏úy 。 三tam 界giới 為vi 厭yếm 患hoạn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 己kỷ 為vi 恐khủng 畏úy 。 彼bỉ 我ngã 為vi 厭yếm 患hoạn 。 問vấn 結kết 中trung 間gian 為vi 畏úy 。 善thiện 根căn 中trung 間gian 為vi 厭yếm 患hoạn 。

復phục 次thứ 覺giác 知tri 怨oán 敵địch 欲dục 住trụ 障chướng 者giả 。 是thị 為vi 恐khủng 畏úy 。 心tâm 馳trì 逸dật 為vi 厭yếm 患hoạn 。 強cường/cưỡng 顏nhan 無vô 畏úy 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 結kết 中trung 間gian 為vi 強cường/cưỡng 顏nhan 。 善thiện 根căn 中trung 間gian 為vi 無vô 畏úy 。

復phục 次thứ 意ý 所sở 入nhập 餘dư 處xứ 為vi 強cường/cưỡng 顏nhan 。 意ý 剛cang 強cường 為vi 無vô 畏úy 。 捷tiệp 疾tật 智trí 速tốc 智trí 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

捷tiệp 疾tật 義nghĩa 實thật 曉hiểu 了liễu 。 速tốc 對đối 以dĩ 彼bỉ 漸tiệm 漸tiệm 方phương 便tiện 義nghĩa 。 次thứ 第đệ 捷tiệp 疾tật 智trí 。 利lợi 智trí 無Vô 礙Ngại 智Trí 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

斷đoạn 諸chư 結kết 為vi 利lợi 智trí 。 分phân 別biệt 諦đế 為vi 無Vô 礙Ngại 智Trí 。 甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 。 普phổ 遍biến 智trí 慧tuệ 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

覺giác 知tri 此thử 緣duyên 是thị 。 甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 。 長trưởng 益ích 眾chúng 多đa 普phổ 遍biến 智trí 慧tuệ 。 別biệt 智trí 慧tuệ 廣quảng 智trí 慧tuệ 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

種chủng 種chủng 相tương/tướng 覺giác 知tri 諸chư 義nghĩa 。 是thị 謂vị 別biệt 智trí 慧tuệ 。 一nhất 處xứ 普phổ 遍biến 智trí 。 是thị 謂vị 廣quảng 智trí 慧tuệ 。 所sở 可khả 用dụng 智trí 。 逮đãi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 彼bỉ 智trí 慧tuệ 當đương 言ngôn 已dĩ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 未vị 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 。

答đáp 曰viết 。

所sở 可khả 用dụng 知tri 無vô 為vi 逮đãi 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 彼bỉ 智trí 當đương 言ngôn 已dĩ 知tri 根căn 未vị 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 。 猶do 如như 一nhất 切thiết 。 結kết 見kiến 四Tứ 諦Đế 悉tất 斷đoạn 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 或hoặc 見kiến 諦Đế 斷đoạn 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 見kiến 諦Đế 道đạo 斷đoạn 者giả 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 也dã 。 思tư 惟duy 道đạo 斷đoạn 者giả 。 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 也dã 。 問vấn 彼bỉ 有hữu 長trưởng 益ích 現hiện 一nhất 長trưởng 益ích 。 或hoặc 有hữu 餘dư 思tư 惟duy 。

答đáp 曰viết 。

如như 齊tề 眼nhãn 所sở 見kiến 。 彼bỉ 齊tề 眼nhãn 思tư 惟duy 。 如như 齊tề 眼nhãn 思tư 惟duy 。 彼bỉ 眼nhãn 所sở 見kiến 。 是thị 故cố 無vô 力lực 勢thế 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 最tối 初sơ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 者giả 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 也dã 。 見kiến 諦Đế 者giả 已dĩ 見kiến 諦Đế 住trụ 斷đoạn 。 或hoặc 習tập 而nhi 斷đoạn 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 彼bỉ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 諸chư 智trí 所sở 斷đoạn 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 也dã 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 有hữu 前tiền 敵địch 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 諸chư 無vô 前tiền 敵địch 彼bỉ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 也dã 。

復phục 次thứ 諸chư 等đẳng 智trí 歷lịch 非phi 因nhân 緣duyên 。 猶do 如như 以dĩ 木mộc 鑽toàn 火hỏa 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 。 彼bỉ 見kiến 長trưởng 益ích 斷đoạn 。 如như 想tưởng 心tâm 耶da 。 彼bỉ 鑽toàn 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 。

苦khổ 世Thế 尊Tôn 厭yếm 患hoạn 。 強cường/cưỡng 顏nhan 捷tiệp 疾tật 利lợi 。

甚thậm 深thâm 別biệt 智trí 慧tuệ 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 及cập 諦đế 。

尊tôn 婆bà 須tu 蜜mật 菩Bồ 薩Tát 所sở 集tập 知tri 揵kiền 度độ 第đệ 十thập 竟cánh 。

尊Tôn 婆Bà 須Tu 蜜Mật 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát