蘇Tô 悉Tất 地Địa 羯Yết 羅La 供Cúng 養Dường 法Pháp
Quyển 3
唐Đường 善Thiện 無Vô 畏Úy 譯Dịch

蘇Tô 悉Tất 地Địa 羯Yết 羅La 供Cúng 養Dường 法Pháp 卷quyển 下hạ

大đại 唐đường 中trung 印ấn 度độ 三tam 藏tạng 善thiện 無vô 畏úy 譯dịch

於ư 佛Phật 部bộ 中trung 其kỳ 線tuyến 白bạch 色sắc 。 蓮liên 花hoa 部bộ 中trung 其kỳ 線tuyến 黃hoàng 色sắc 。 金kim 剛cang 部bộ 中trung 其kỳ 線tuyến 赤xích 色sắc 。 此thử 等đẳng 物vật 備bị 具cụ 在tại 身thân 。 方phương 可khả 作tác 法pháp 。 依y 經kinh 依y 部bộ 。 如như 經kinh 所sở 說thuyết 。 結kết 大đại 界giới 已dĩ 。 次thứ 應ưng 供cúng 養dường 。 隨tùy 其kỳ 成thành 就tựu 及cập 與dữ 事sự 部bộ 差sai 別biệt 。 所sở 辦biện 塗đồ 香hương 色sắc 味vị 香hương 氣khí 。 與dữ 彼bỉ 相tương 應ứng 。 前tiền 所sở 瀉tả 垢cấu 乃nãi 至chí 光quang 澤trạch 塗đồ 香hương 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 及cập 本bổn 真chân 言ngôn 。 持trì 誦tụng 後hậu 作tác 手thủ 印ấn 而nhi 奉phụng 獻hiến 之chi 。 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

伊y (# 上thượng )# 咩mế 言ngôn (# 上thượng )# 馱đà (# 引dẫn )# 輸du (# 上thượng )# 婆bà (# 上thượng )# 儞nễ 微vi 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 輸du 者giả 也dã 輸du (# 上thượng )# 者giả 瑜du 那na (# 上thượng )# 也dã 莽mãng 夜dạ 儞nễ (# 輕khinh )# 吠phệ 儞nễ 妬đố 薄bạc 訖ngật 底để 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 羅la (# 二nhị 合hợp )# 底để (# 丁đinh 以dĩ 反phản )# 仡ngật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 呬hê 也dã (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 呬hê 那na 咩mế 。 唵án 阿a (# 去khứ )# 賀hạ 羅la 。 阿a 賀hạ 羅la 。 薩tát 囉ra 。 縛phược (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 儞nễ 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 囉ra 布bố 爾nhĩ 帝đế 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 奉phụng 獻hiến 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 以dĩ 右hữu 手thủ 舒thư 五ngũ 指chỉ 。 竪thụ 掌chưởng 向hướng 外ngoại 。 以dĩ 左tả 手thủ 向hướng 上thượng 。 把bả 右hữu 手thủ 腕oản 。 四tứ 指chỉ 向hướng 外ngoại 。 大đại 指chỉ 在tại 內nội 把bả 之chi (# 此thử 是thị 奉phụng 塗đồ 香hương 印ấn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

又hựu 佛Phật 部bộ 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn 。

唵án 。 阿a 仡ngật 路lộ (# 二nhị 合hợp )# 多đa (# 上thượng )# 羅la (# 引dẫn )# 仡ngật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 微vi 灑sái 曳duệ 囊nang (# 上thượng )# 莽mãng 莎sa 訶ha (# 去khứ 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 佛Phật 部bộ 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn )# 。

蓮liên 華hoa 部bộ 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 那na 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 知tri 㗚lật 知tri 那na 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 鉢bát 寧ninh (# 上thượng )# 那na 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 帝đế 那na 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 底để 夜dạ 鉢bát 寧ninh (# 上thượng )# # 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 蓮liên 花hoa 部bộ 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn )# 。

金kim 剛cang 部bộ 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 微vi 薩tát 囉ra 。 薩tát 囉ra 。 # 泮phấn 吒tra (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 金kim 剛cang 部bộ 奉phụng 塗đồ 香hương 真chân 言ngôn )# 。

前tiền 所sở 瀉tả 垢cấu 乃nãi 至chí 光quang 澤trạch 花hoa 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 及cập 本bổn 真chân 言ngôn 持trì 誦tụng 。 復phục 作tác 手thủ 印ấn 而nhi 奉phụng 獻hiến 之chi 。 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn 曰viết 。

伊y (# 上thượng )# 咩mế 蘇tô (# 上thượng )# 莽mãng 囊nang 儞nễ 尾vĩ 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 輸du (# 上thượng )# 者giả 也dã 輸du (# 上thượng )# 者giả 瑜du 囊nang (# 上thượng )# 也dã 囊nang 莽mãng 夜dạ 寧ninh (# 上thượng )# 吠phệ 儞nễ 多đa (# 上thượng )# 薄bạc 訖ngật 底để 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 仡ngật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 呬hê 也dã (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 四tứ 那na 咩mế 唵án 阿a (# 去khứ )# 賀hạ 羅la 。 阿a 賀hạ 囉ra 。 薩tát 羅la 。

嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 儞nễ 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 囉ra 布bố 爾nhĩ 帝đế 。 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 如như 車xa 輅lộ 印ấn 。 惟duy 改cải 二nhị 頭đầu 指chỉ 相tương/tướng 叉xoa (# 此thử 是thị 奉phụng 花hoa 印ấn 通thông 三tam 部bộ 用dụng )# 。

又hựu 佛Phật 部bộ 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 尸thi 祇kỳ 起khởi (# 二nhị 合hợp )# 尸thi 契khế 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 佛Phật 部bộ 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn )#

蓮liên 華hoa 部bộ 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 戰chiến 尼ni 寧ninh 健kiện 陀đà 謨mô 丁đinh 泥nê (# 二nhị 合hợp )# # 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 蓮liên 花hoa 部bộ 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn )#

金kim 剛cang 部bộ 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 部bộ 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 若nhược 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 蘭lan 多đa 詣nghệ 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 金kim 剛cang 部bộ 奉phụng 花hoa 真chân 言ngôn )#

次thứ 前tiền 所sở 瀉tả 垢cấu 乃nãi 至chí 光quang 澤trạch 燒thiêu 香hương 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 及cập 本bổn 真chân 言ngôn 持trì 誦tụng 。 復phục 作tác 手thủ 印ấn 而nhi 奉phụng 獻hiến 之chi 。 奉phụng 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

阿a 閦súc 嚩phạ 囊nang 娑sa 鉢bát (# 二nhị 合hợp )# 底để 囉ra 素tố 賀hạ 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp 好hảo/hiếu 心tâm )# 健kiện 陀đà (# 引dẫn )# 值trị 也dã (# 二nhị 合hợp )# 欝uất 馥phức 蘇tô 囉ra 部bộ 若nhược (# 天thiên 養dưỡng )# 囊nang 莽mãng 夜dạ 寧ninh 吠phệ 儞nễ 妬đố (# 虔kiền 誠thành 奉phụng 獻hiến )# 薄bạc 訖ngật 底để 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 度độ 報báo 閦súc 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 仡ngật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 呬hê 也dã (# 二nhị 合hợp )# 旦đán (# 願nguyện 納nạp 受thọ )# 。 唵án 。 阿a 賀hạ 羅la 。 賀hạ 羅la 。 薩tát 囉ra 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 儞nễ 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 羅la 布bố 爾nhĩ 帝đế 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 奉phụng 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 以dĩ 二nhị 手thủ 小tiểu 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 中trung 指chỉ 。 並tịnh 向hướng 內nội 曲khúc 。 背bối/bội 相tương/tướng 著trước 。 向hướng 上thượng 直trực 竪thụ 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 側trắc 相tương 向hướng 上thượng 。 一nhất 麥mạch 道đạo 不bất 著trước 。 二nhị 大đại 指chỉ 博bác 著trước 二nhị 頭đầu 指chỉ 側trắc (# 此thử 是thị 奉phụng 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

又hựu 佛Phật 部bộ 奉phụng 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

那na 謨mô 仡ngật 羅la (# 二nhị 合hợp )# 蔓mạn 拏noa 微vi 灑sái 曳duệ 尸thi 棄khí 寧ninh (# 上thượng )# 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi )#

蓮liên 華hoa 部bộ 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 戰chiến 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 婆bà 夢mộng 拏noa 里lý 伽già 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 那na 祇kỳ 里lý 尼ni # 泮phấn 吒tra (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 蓮liên 華hoa 部bộ 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn )# 。

金kim 剛cang 部bộ 奉phụng 燒thiêu 香hương 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 微vi 薩tát 羅la 。 薩tát 羅la 。 # 泮phấn 吒tra (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi )# 。

次thứ 前tiền 所sở 瀉tả 垢cấu 乃nãi 至chí 光quang 澤trạch 飲ẩm 食thực 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 及cập 本bổn 真chân 言ngôn 持trì 誦tụng 。 復phục 作tác 手thủ 印ấn 而nhi 奉phụng 獻hiến 之chi 。 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn 曰viết 。

粵# 灑sái 悌đễ 難nạn/nan 囉ra 索sách 憙hí 㗚lật 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp 心tâm 歡hoan 喜hỷ )# 曀ê 灑sái 滿mãn 多đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 設thiết 怒nộ 麼ma 里lý 莽mãng 也dã (# 此thử 等đẳng 尊tôn 食thực 至chí 誠thành 奉phụng 獻hiến )# 寧ninh 儞nễ 妬đố 薄bạc 訖ngật 底để 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra 底để 訖ngật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 呬hê 也dã (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 四tứ 那na 咩mế 。 唵án 。 阿a 賀hạ 羅la 。 阿a 賀hạ 羅la 。 薩tát 囉ra 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 儞nễ 夜dạ 達đạt 囉ra 布bố 爾nhĩ 帝đế 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 奉phụng 食thực 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 仰ngưỡng 兩lưỡng 手thủ 二nhị 掌chưởng 。 向hướng 前tiền 側trắc 相tương/tướng 著trước 。 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 頭đầu 側trắc 相tương/tướng 著trước 。 微vi 屈khuất 二nhị 頭đầu 指chỉ 。 博bác 著trước 中trung 指chỉ 側trắc 。 二nhị 大đại 指chỉ 博bác 著trước 二nhị 頭đầu 指chỉ 側trắc 。 小tiểu 似tự 掬cúc 水thủy 相tương/tướng (# 此thử 是thị 奉phụng 食thực 印ấn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

又hựu 佛Phật 部bộ 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 掣xiết lê 那na 弭nhị (# 二nhị 合hợp )# 尼ni (# 上thượng )# 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 佛Phật 部bộ 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn )#

蓮liên 華hoa 部bộ 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 漸tiệm 路lộ 緊khẩn 寧ninh (# 上thượng )# 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 中trung 部bộ 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn )#

金kim 剛cang 部bộ 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 嚩phạ 日nhật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 尼ni (# 上thượng )# 嚩phạ 日nhật 藍lam (# 引dẫn 二nhị 合hợp )# 藝nghệ 莎sa (# 去khứ )# 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 下hạ 部bộ 奉phụng 食thực 真chân 言ngôn )#

復phục 當đương 前tiền 瀉tả 垢cấu 乃nãi 至chí 光quang 澤trạch 然nhiên 燈đăng 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 及cập 本bổn 真chân 言ngôn 持trì 誦tụng 。 及cập 作tác 手thủ 印ấn 而nhi 奉phụng 獻hiến 之chi 。 然nhiên 燈đăng 真chân 言ngôn 曰viết 。

囉ra 訖ngật 芻sô (# 引dẫn 二nhị 合hợp )# 近cận 囊nang (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 灑sái 者giả (# 二nhị 合hợp 能năng 護hộ 清thanh 淨tịnh 能năng 去khứ 無vô 明minh 以dĩ 此thử 等đẳng 虔kiền 誠thành 奉phụng 獻hiến 惟duy 願nguyện 納nạp 受thọ 。 跛bả 尾vĩ 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 室thất 者giả (# 二nhị 合hợp )# 膽đảm 謨mô (# 上thượng )# 尾vĩ 曇đàm 莽mãng 囊nang (# 上thượng )# 輸du (# 上thượng )# 婆bà 莽mãng 衣y 寧ninh (# 上thượng )# 吠phệ 儞nễ 妬đố 薄bạc 訖ngật 底để 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ (# 去khứ )# 報báo 閻diêm 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 仡ngật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 呬hê 也dã (# 二nhị 合hợp )# 旦đán

唵án 阿a (# 去khứ )# 路lộ 迦ca 也dã 路lộ 迦ca 也dã 薩tát 囉ra 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 儞nễ 底để (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 囉ra 布bố 爾nhĩ 帝đế 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )#

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 以dĩ 右hữu 手thủ 作tác 拳quyền 舒thư 中trung 指chỉ 。 大đại 頭đầu 相tương/tướng 捻nẫm 直trực 竪thụ (# 此thử 是thị 奉phụng 燈đăng 印ấn 通thông 三tam 部bộ 用dụng 之chi )# 。

又hựu 佛Phật 部bộ 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 阿a 莽mãng 羅la 于vu 建kiến (# 引dẫn 二nhị 合hợp )# 底để 帝đế 爾nhĩ 寧ninh (# 上thượng )# 莎sa 訶ha (# 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 佛Phật 部bộ 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn )# 。

中trung 部bộ 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 戰chiến 安an (# 二nhị 合hợp )# 尼ni (# 上thượng )# 寧ninh (# 上thượng )# 茹như 瑳tha 囊nang (# 二nhị 合hợp )# 羯yết 哩rị # 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 中trung 部bộ 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn )# 。

下hạ 部bộ 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 尾vĩ 嚩phạ 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 路lộ 者giả 囊nang (# 上thượng )# # 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 下hạ 部bộ 奉phụng 燈đăng 真chân 言ngôn )#

真chân 言ngôn 并tinh 手thủ 印ấn 運vận 心tâm 供cúng 養dường 者giả 。 若nhược 當đương 不bất 辦biện 塗đồ 香hương 乃nãi 至chí 燈đăng 明minh 供cúng 養dường 。 但đãn 誦tụng 如như 上thượng 奉phụng 塗đồ 香hương 等đẳng 真chân 言ngôn 。 及cập 作tác 手thủ 印ấn 。 亦diệc 成thành 圓viên 滿mãn 供cúng 養dường 。 次thứ 運vận 心tâm 供cúng 養dường 者giả 。 以dĩ 心tâm 運vận 想tưởng 。 水thủy 陸lục 諸chư 花hoa 。 無vô 主chủ 所sở 攝nhiếp 。 遍biến 滿mãn 虛hư 空không 。 盡tận 十thập 方phương 界giới 。 及cập 與dữ 人nhân 天thiên 。 妙diệu 塗đồ 香hương 雲vân 。 燒thiêu 香hương 燈đăng 明minh 幢tràng 幡phan 繖tản 蓋cái 。 種chủng 種chủng 鼓cổ 樂nhạc 。 歌ca 舞vũ 妓kỹ 唱xướng 。 真chân 珠châu 羅la 網võng 。 懸huyền 諸chư 寶bảo 鈴linh 。 花hoa 鬘man 白bạch 拂phất 微vi 妙diệu 磬khánh 鐸đạc 。 矜căng 羯yết 尼ni 網võng 如như 意ý 寶bảo 樹thụ 。 衣y 服phục 之chi 雲vân 。 天thiên 諸chư 厨trù 食thực 上thượng 妙diệu 香hương 美mỹ 。 種chủng 種chủng 樓lâu 閣các 。 寶bảo 柱trụ 莊trang 嚴nghiêm 。 天thiên 諸chư 嚴nghiêm 身thân 。 頭đầu 冠quan 瓔anh 珞lạc 。 如như 是thị 等đẳng 雲vân 。 行hành 者giả 運vận 心tâm 。 遍biến 滿mãn 虛hư 空không 。 以dĩ 至chí 誠thành 心tâm 。 如như 是thị 供cúng 養dường 。 最tối 為vi 勝thắng 上thượng 。 是thị 發phát 行hạnh 者giả 。 以dĩ 決quyết 定định 心tâm 而nhi 行hành 此thử 法pháp 。 運vận 心tâm 供cúng 養dường 。 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 及cập 作tác 手thủ 印ấn 。 如như 上thượng 所sở 想tưởng 供cúng 養dường 皆giai 悉tất 成thành 就tựu 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 薩tát 囉ra 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 他tha (# 去khứ )# 烏ô 骨cốt 那na 蘖nghiệt (# 二nhị 合hợp )# 帝đế 娑sa 頗phả (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 呬hê (# 引dẫn )# 門môn 伽già 伽già (# 輕khinh 呼hô )# 囊nang (# 上thượng )# 劍kiếm 莎sa 訶ha (# 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 成thành 就tựu 運vận 心tâm 供cúng 養dường 真chân 言ngôn )#

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 兩lưỡng 手thủ 相tương/tướng 叉xoa 合hợp 掌chưởng 。 以dĩ 右hữu 押áp 左tả 。 置trí 於ư 頂đảnh 上thượng 。 此thử 是thị 成thành 就tựu 運vận 心tâm 供cúng 養dường 手thủ 印ấn )# 。

凡phàm 作tác 供cúng 養dường 。 應ưng 具cụ 此thử 法pháp 。 至chí 誠thành 信tín 心tâm 。 及cập 奉phụng 閼át 伽già 。 皆giai 以dĩ 真chân 言ngôn 手thủ 印ấn 持trì 誦tụng 成thành 就tựu 。 及cập 以dĩ 運vận 心tâm 合hợp 掌chưởng 置trí 頂đảnh 。 方phương 成thành 圓viên 滿mãn 。 供cúng 養dường 之chi 法Pháp 。

己kỷ 身thân 座tòa 者giả 。 以dĩ 捺nại 婆bà 草thảo 或hoặc 餘dư 草thảo 等đẳng 。 而nhi 作tác 其kỳ 座tòa 。 長trường 十thập 六lục 指chỉ 。 厚hậu 四tứ 指chỉ 。 闊khoát 十thập 二nhị 指chỉ 。 隨tùy 其kỳ 成thành 就tựu 及cập 事sự 差sai 別biệt 相tương 應ứng 。 坐tọa 之chi 。 其kỳ 坐tọa 法pháp 者giả 。 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 結kết 加gia 坐tọa 。 二nhị 半bán 加gia 坐tọa 。 三tam 記ký 賢hiền 坐tọa 。 令linh 身thân 端đoan 直trực 勿vật 使sử 動động 搖dao 。 而nhi 作tác 念niệm 誦tụng 。 以dĩ 其kỳ 手thủ 印ấn 而nhi 執chấp 數sổ 珠châu 。 置trí 當đương 心tâm 前tiền 而nhi 作tác 念niệm 誦tụng 。 先tiên 禮lễ 三Tam 寶Bảo 。 次thứ 禮lễ 本bổn 尊tôn 。 然nhiên 後hậu 普phổ 禮lễ 諸chư 餘dư 尊tôn 等đẳng 。 而nhi 作tác 念niệm 誦tụng 。 初sơ 應ưng 須tu 臾du 觀quán 察sát 本bổn 尊tôn 。 然nhiên 後hậu 念niệm 誦tụng 。 中trung 間gian 勿vật 起khởi 諸chư 惡ác 分phân 別biệt 及cập 嗔sân 憙hí 等đẳng 。 正chánh 念niệm 誦tụng 持trì 觀quán 本bổn 尊tôn 形hình 。 或hoặc 觀quán 真chân 言ngôn 。 所sở 有hữu 文văn 字tự 。 或hoặc 時thời 觀quán 彼bỉ 本bổn 尊tôn 心tâm 上thượng 有hữu 真chân 言ngôn 文văn 字tự 。 或hoặc 寂tịch 淨tịnh 心tâm 而nhi 作tác 念niệm 誦tụng 。 念niệm 誦tụng 之chi 法pháp 。 不bất 急cấp 不bất 緩hoãn 。 亦diệc 不bất 聲thanh 高cao 亦diệc 不bất 太thái 小tiểu 。 中trung 間gian 不bất 應ưng 共cộng 餘dư 人nhân 語ngữ 。 亦diệc 不bất 心tâm 緣duyên 諸chư 外ngoại 境cảnh 界giới 。 真chân 言ngôn 文văn 字tự 不bất 得đắc 訛ngoa 錯thác 。 當đương 觀quán 本bổn 尊tôn 。 如như 對đối 目mục 前tiền 。 晨thần 暮mộ 二nhị 時thời 遍biến 數số 須tu 足túc 。 午ngọ 時thời 減giảm 半bán 。 乃nãi 至chí 少thiểu 分phần 。 於ư 真chân 言ngôn 中trung 。 有hữu 其kỳ 唵án 字tự 者giả 及cập 歸quy 命mạng 字tự 。 應ưng 寂tịch 心tâm 誦tụng 。 若nhược 作tác 息tức 災tai 增tăng 益ích 之chi 事sự 。 應ưng 以dĩ 小tiểu 聲thanh 念niệm 誦tụng 。 真chân 言ngôn 有hữu 其kỳ # 字tự 及cập 泮phấn 吒tra 字tự 。 應ưng 嗔sân 猛mãnh 誦tụng 。 若nhược 作tác 損tổn 他tha 。 誦tụng 念niệm 之chi 時thời 令linh 餘dư 人nhân 聞văn 。 凡phàm 真chân 言ngôn 字tự 數số 有hữu 多đa 少thiểu 。 從tùng 一nhất 至chí 四tứ 。 應ưng 誦tụng 數số 滿mãn 一nhất 俱câu 胝chi 遍biến 。 從tùng 五ngũ 字tự 至chí 十thập 五ngũ 字tự 。 一nhất 一nhất 字tự 數số 。 誦tụng 落lạc 叉xoa 遍biến 。 十thập 五ngũ 已dĩ 上thượng 至chí 三tam 十thập 二nhị 字tự 。 誦tụng 三tam 落lạc 叉xoa 。 數số 過quá 此thử 者giả 誦tụng 一nhất 萬vạn 遍biến 。 於ư 一nhất 一nhất 時thời 如như 法Pháp 念niệm 誦tụng 。 其kỳ 數số 畢tất 已dĩ 。 隨tùy 所sở 懷hoài 願nguyện 及cập 以dĩ 成thành 就tựu 。 殷ân 勤cần 求cầu 之chi 。 護hộ 本bổn 尊tôn 者giả 。 佛Phật 部bộ 之chi 中trung 。 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 真chân 言ngôn 應ưng 護hộ 未vị 定định 本bổn 尊tôn 。 中trung 部bộ 中trung 。 以dĩ 半bán 拏noa 羅la 嚩phạ 私tư 寧ninh 真chân 言ngôn 應ưng 護hộ 本bổn 尊tôn 。 下hạ 部bộ 中trung 。 以dĩ 忙mang 莽mãng 計kế 真chân 言ngôn 應ưng 護hộ 本bổn 尊tôn 。 初sơ 欲dục 誦tụng 及cập 了liễu 之chi 時thời 。 於ư 此thử 二nhị 時thời 應ưng 護hộ 本bổn 尊tôn 。 所sở 誦tụng 真chân 言ngôn 若nhược 寧ninh 靜tĩnh 者giả 。 應ưng 以dĩ 猛mãnh 忿phẫn 真chân 言ngôn 而nhi 護hộ 本bổn 尊tôn 。 或hoặc 用dụng 部bộ 主chủ 而nhi 護hộ 本bổn 尊tôn 。 所sở 誦tụng 真chân 言ngôn 若nhược 猛mãnh 忿phẫn 者giả 。 應ưng 以dĩ 寧ninh 靜tĩnh 而nhi 護hộ 本bổn 尊tôn 。 或hoặc 用dụng 部bộ 主chủ 而nhi 護hộ 本bổn 尊tôn 。 所sở 誦tụng 真chân 言ngôn 若nhược 歡hoan 喜hỷ 者giả 。 應ưng 以dĩ 寧ninh 靜tĩnh 猛mãnh 忿phẫn 二nhị 種chủng 真chân 言ngôn 而nhi 護hộ 本bổn 尊tôn 迴hồi 施thi 功công 德đức 者giả 。 誦tụng 畢tất 已dĩ 。 應ưng 以dĩ 部bộ 母mẫu 護hộ 其kỳ 遍biến 數số 奉phụng 寄ký 部bộ 主chủ 。 應ưng 知tri 如như 是thị 言ngôn 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 無vô 明minh 所sở 覆phú 。 惟duy 求cầu 菩Bồ 提Đề 。 信tín 受thọ 我ngã 今kim 為vì 彼bỉ 。 非phi 為vì 己kỷ 身thân 。 惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 成thành 就tựu 之chi 時thời 還hoàn 我ngã 遍biến 數số 。 念niệm 誦tụng 畢tất 已dĩ 。 次thứ 執chấp 閼át 伽già 。 置trí 於ư 頂đảnh 上thượng 。 而nhi 奉phụng 獻hiến 之chi 。 復phục 重trùng 供cúng 養dường 香hương 花hoa 等đẳng 物vật 。 作tác 三tam 麼ma 耶da 。 重trọng/trùng 作tác 護hộ 法Pháp 。 以dĩ 其kỳ 部bộ 母mẫu 重trọng/trùng 護hộ 本bổn 尊tôn 。 亦diệc 以dĩ 部bộ 母mẫu 。 或hoặc 以dĩ 明minh 王vương 。 自tự 護hộ 己kỷ 身thân 。 作tác 阿a 三tam 忙mang 祇kỳ 寧ninh 印ấn 。 誦tụng 其kỳ 真chân 言ngôn 。 左tả 轉chuyển 其kỳ 印ấn 。 前tiền 所sở 能năng 護hộ 。 並tịnh 悉tất 解giải 。 其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 准chuẩn 奉phụng 請thỉnh 印ấn 。 惟duy 改cải 二nhị 大đại 指chỉ 。 向hướng 外ngoại 送tống 之chi 。 即tức 成thành 發phát 遣khiển 。 於ư 其kỳ 奉phụng 請thỉnh 真chân 言ngôn 之chi 中trung 加gia 去khứ 去khứ 句cú 即tức 成thành 發phát 遣khiển 。 護hộ 摩ma 分phần/phân 者giả 。 如như 於ư 念niệm 誦tụng 次thứ 第đệ 。 護hộ 摩ma 所sở 有hữu 澡táo 浴dục 。 乃nãi 至chí 奉phụng 請thỉnh 本bổn 尊tôn 。 皆giai 同đồng 念niệm 誦tụng 法pháp 則tắc 。 其kỳ 護hộ 摩ma 柴sài 。 謂vị 烏ô 曇đàm 末mạt 羅la 木mộc 。 閼át 說thuyết 他tha 木mộc 。 閼át 迦ca 木mộc 羅la (# 引dẫn )# 闍xà 閼át 迦ca 木mộc 。 莽mãng 囊nang 伽già 木mộc 。 阿a 輸du 迦ca 木mộc 。 密mật 螺loa 木mộc 。 尼ni 俱câu 律luật 木mộc 。 庵am 沒một 羅la 木mộc 。 卻khước 地địa 羅la 木mộc 。 閃thiểm 珍trân 木mộc 。 鉢bát 落lạc 叉xoa 木mộc 。 阿a 波ba 末mạt 伽già 木mộc 。 莽mãng 度độ 迦ca 木mộc 。 粘niêm 目mục 迦ca 木mộc 。 取thủ 如như 是thị 等đẳng 木mộc 。 截tiệt 十thập 指chỉ 量lượng 。 於ư 其kỳ 乳nhũ 酥tô 酪lạc 蜜mật 之chi 中trung 。 搵# 其kỳ 兩lưỡng 頭đầu 。 於ư 諸chư 成thành 就tựu 及cập 與dữ 息tức 災tai 增tăng 益ích 。 損tổn 他tha 之chi 事sự 。 而nhi 作tác 護hộ 摩ma 。 其kỳ 護hộ 摩ma 物vật 。 謂vị 蓮liên 花hoa 酪lạc 飯phạn 酥tô 乳nhũ 胡hồ 麻ma 及cập 蜜mật 芥giới 子tử 鹽diêm 等đẳng 。 本bổn 尊tôn 之chi 前tiền 己kỷ 身thân 中trung 間gian 。 而nhi 置trí 其kỳ 爐lô 。 方phương 一nhất 肘trửu 量lượng 。 下hạ 深thâm 半bán 肘trửu 。 或hoặc 復phục 圓viên 作tác 。 或hoặc 於ư 室thất 內nội 作tác 。 或hoặc 在tại 室thất 外ngoại 令linh 見kiến 對đối 本bổn 尊tôn 。 如như 法Pháp 而nhi 作tác 。 四tứ 面diện 安an 堦# 爐lô 口khẩu 置trí 緣duyên 。 量lượng 高cao 四tứ 指chỉ 。 爐lô 中trung 安an 輪luân 。 餘dư 諸chư 物vật 等đẳng 印ấn 。 各các 高cao 一nhất 指chỉ 。 以dĩ 瞿cù 摩ma 夷di 。 和hòa 牛ngưu 尿niệu 塗đồ 。 用dụng 香hương 水thủy 灑sái 。 於ư 其kỳ 堦# 上thượng 。 順thuận 布bố 青thanh 捺nại 婆bà 草thảo 。 所sở 有hữu 護hộ 摩ma 柴sài 等đẳng 物vật 。 置trí 於ư 右hữu 邊biên 。 其kỳ 閼át 伽già 器khí 置trí 於ư 左tả 邊biên 。 諸chư 供cúng 養dường 物vật 黃hoàng 白bạch 色sắc 類loại 。 隨tùy 事sự 而nhi 辦biện 。 燃nhiên 火hỏa 著trước 已dĩ 。 用dụng 忿phẫn 怒nộ 王vương 瀉tả 垢cấu 。 而nhi 請thỉnh 火hỏa 神thần 。 請thỉnh 火hỏa 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 曀ê 呬hê 醯hê 莽mãng 訶ha (# 去khứ )# 部bộ 多đa 泥nê (# 去khứ )# 嚩phạ 哩rị 使sử (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ 尾vĩ (# 二nhị 合hợp )# 若nhược 薩tát 多đa (# 上thượng )# 莽mãng 仡ngật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 呬hê (# 引dẫn )# 怛đát 嚩phạ (# 引dẫn 二nhị 合hợp )# 護hộ 底để 莽mãng (# 引dẫn )# 訶ha (# 去khứ )# 囉ra 莽mãng 娑sa 泯mẫn (# 二nhị 合hợp )# 散tán 寧ninh (# 上thượng )# 呬hê 妬đố 婆bà (# 上thượng )# 嚩phạ 阿a 仡ngật 囊nang (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 曳duệ 合hợp 尾vĩ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 卻khước 尾vĩ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 嚩phạ (# 引dẫn )# 賀hạ 囊nang 也dã 莎sa (# 去khứ )# 訶ha (# 去khứ 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 請thỉnh 火hỏa 神thần 真chân 言ngôn )#

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 以dĩ 右hữu 手thủ 直trực 竪thụ 五ngũ 指chỉ 。 舒thư 掌chưởng 向hướng 外ngoại 。 屈khuất 其kỳ 頭đầu 指chỉ 向hướng 掌chưởng 。 屈khuất 大đại 指chỉ 橫hoạnh/hoành 在tại 掌chưởng 中trung 大đại 指chỉ 來lai 去khứ (# 此thử 是thị 請thỉnh 火hỏa 神thần 手thủ 印ấn )# 。

請thỉnh 以dĩ 。 右hữu 灑sái 香hương 水thủy 三tam 遍biến 。 及cập 與dữ 三tam 遍biến 漱thấu 口khẩu 之chi 水thủy 。 即tức 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 護hộ 三tam 遍biến 。 以dĩ 祀tự 火hỏa 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 阿a 仡ngật 囊nang (# 二nhị 合hợp )# 曳duệ 合hợp 尾vĩ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 劫kiếp 尾vĩ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 嚩phạ 賀hạ 囊nang 也dã 儞nễ (# 去khứ )# 比tỉ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ (# 去khứ )# 跛bả 也dã 莎sa 訶ha

祀tự 火hỏa 神thần 訖ngật 。 重trọng/trùng 灑sái 香hương 水thủy 。 及cập 與dữ 漱thấu 口khẩu 。 以dĩ 香hương 花hoa 等đẳng 供cúng 養dường 。 令linh 坐tọa 本bổn 位vị 。 於ư 其kỳ 堦# 外ngoại 。 別biệt 立lập 一nhất 處xứ 。 為vi 置trí 本bổn 尊tôn 。 如như 法Pháp 奉phụng 請thỉnh 。 次thứ 第đệ 供cúng 養dường 。 以dĩ 本bổn 尊tôn 言ngôn 。 持trì 誦tụng 一nhất 花hoa 置trí 於ư 其kỳ 處xứ 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 惟duy 願nguyện 尊Tôn 者Giả 。 加gia 被bị 此thử 處xứ 。

受thọ 此thử 護hộ 摩ma 。 次thứ 以dĩ 枳chỉ 里lý 枳chỉ 里lý 忿phẫn 怒nộ 王vương 真chân 言ngôn 及cập 手thủ 印ấn 。 重trọng/trùng 作tác 瀉tả 垢cấu 火hỏa 等đẳng 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 枳chỉ 里lý 。 枳chỉ 里lý 。 # 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 此thử 是thị 瀉tả 垢cấu 火hỏa 等đẳng 真chân 言ngôn )# 。

其kỳ 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 左tả 手thủ 竪thụ 五ngũ 指chỉ 。 掌chưởng 向hướng 外ngoại 。 右hữu 手thủ 竪thụ 五ngũ 指chỉ 。 掌chưởng 向hướng 內nội 。 以dĩ 手thủ 背bối/bội 相tương/tướng 著trước 。 即tức 以dĩ 右hữu 手thủ 。 頭đầu 指chỉ 已dĩ 下hạ 四tứ 指chỉ 。 及cập 鉤câu 左tả 手thủ 四tứ 指chỉ 。 向hướng 下hạ 轉chuyển 腕oản 。 向hướng 身thân 。 卻khước 合hợp 兩lưỡng 掌chưởng 相tương 向hướng 。 二nhị 腕oản 相tương/tướng 著trước (# 此thử 是thị 瀉tả 垢cấu 火hỏa 等đẳng 印ấn )# 。

其kỳ 灑sái 香hương 水thủy 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 。 闇ám 沒một 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 帝đế 賀hạ 囊nang 賀hạ 囊nang (# 上thượng )# # 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 此thử 是thị 灑sái 香hương 水thủy 真chân 言ngôn )# 。

燃nhiên 火hỏa 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án 部bộ 囉ra 若nhược 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la (# 此thử 是thị 燃nhiên 火hỏa 真chân 言ngôn )#

瀉tả 垢cấu 火hỏa 等đẳng 了liễu 己kỷ 。 還hoàn 灑sái 香hương 水thủy 。 乃nãi 至chí 漱thấu 口khẩu 。 兩lưỡng 手thủ 置trí 其kỳ 兩lưỡng 膝tất 之chi 間gian 。 初sơ 以dĩ 一nhất 杓chước 滿mãn 蘇tô 。 護hộ 摩ma 一nhất 遍biến 。 次thứ 則tắc 護hộ 摩ma 其kỳ 柴sài 。 次thứ 護hộ 摩ma 飲ẩm 。 次thứ 護hộ 摩ma 諸chư 穀cốc 。 或hoặc 以dĩ 乳nhũ 粥chúc 。 次thứ 則tắc 蓮liên 花hoa 羯yết 尼ni 迦ca 羅la 等đẳng 花hoa 隨tùy 意ý 護hộ 摩ma 。 隨tùy 其kỳ 本bổn 事sự 。 或hoặc 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 。 或hoặc 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 或hoặc 忿phẫn 怒nộ 而nhi 護hộ 摩ma 。 其kỳ 所sở 著trước 衣y 。 或hoặc 白bạch 或hoặc 黃hoàng 赤xích 。 隨tùy 事sự 應ưng 知tri 。 或hoặc 面diện 向hướng 東đông 。 或hoặc 北bắc 或hoặc 南nam 。 隨tùy 事sự 而nhi 作tác 。 其kỳ 供cúng 養dường 物vật 。 或hoặc 白bạch 黃hoàng 赤xích 。 香hương 味vị 等đẳng 類loại 亦diệc 復phục 須tu 知tri 。 護hộ 摩ma 畢tất 已dĩ 。 還hoàn 以dĩ 一nhất 杓chước 滿mãn 蘇tô 。 護hộ 摩ma 一nhất 遍biến 。 重trọng/trùng 獻hiến 閼át 伽già 乃nãi 至chí 供cúng 養dường 准chuẩn 前tiền 。 重trọng/trùng 作tác 護hộ 身thân 及cập 方Phương 等Đẳng 印ấn 。 并tinh 與dữ 護hộ 尊tôn 及cập 護hộ 己kỷ 身thân 。 乃nãi 至chí 解giải 界giới 。 准chuẩn 方phương 可khả 發phát 遣khiển 。 其kỳ 遣khiển 火hỏa 神thần 手thủ 印ấn 相tương/tướng 。 如như 前tiền 請thỉnh 火hỏa 神thần 印ấn 。 惟duy 改cải 頭đầu 指chỉ 。 與dữ 大đại 指chỉ 相tương/tướng 捻nẫm (# 此thử 是thị 發phát 遣khiển 火hỏa 神thần 印ấn )# 。

於ư 請thỉnh 火hỏa 神thần 真chân 言ngôn 中trung 。 置trí 其kỳ 去khứ 去khứ 字tự 。 即tức 成thành 發phát 遣khiển 。 然nhiên 後hậu 隨tùy 意ý 。

牛ngưu 五ngũ 淨tịnh 者giả 。 謂vị 黃hoàng 牛ngưu 尿niệu 。 及cập 糞phẩn 未vị 墮đọa 地địa 者giả 。 乳nhũ 酪lạc 酥tô 等đẳng 。 茅mao 香hương 水thủy 。 一nhất 一nhất 持trì 誦tụng 。 經kinh 一nhất 百bách 遍biến 。 然nhiên 後hậu 相tương 和hòa 。 更cánh 復phục 持trì 誦tụng 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 於ư 十thập 五ngũ 日nhật 。 斷đoạn 食thực 一nhất 宿túc 。 以dĩ 面diện 向hướng 東đông 。 其kỳ 牛ngưu 五ngũ 淨tịnh 置trí 於ư 蓮liên 荷hà 等đẳng 葉diệp 之chi 中trung 。 默mặc 飯phạn 三tam 兩lưỡng 。 十thập 五ngũ 日nhật 中trung 所sở 犯phạm 。 穢uế 觸xúc 及cập 不bất 淨tịnh 食thực 。 皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh 。

初sơ 佛Phật 部bộ 五ngũ 淨tịnh 真chân 言ngôn 曰viết 。

那na (# 上thượng )# 謨mô (# 上thượng )# 婆bà 伽già (# 輕khinh )# 嚩phạ 帝đế 烏ô 悉tất 膩nị (# 二nhị 合hợp )# 沙sa (# 去khứ )# 也dã 微vi 輸du (# 上thượng )# 提đề 微vi 囉ra 誓thệ (# 而nhi 曳duệ 反phản )# 尸thi 吠phệ 扇thiên/phiến (# 引dẫn )# 底để 羯yết 哩rị 莎sa 訶ha (# 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 佛Phật 部bộ 五ngũ 淨tịnh 真chân 言ngôn )#

蓮liên 華hoa 部bộ 五ngũ 淨tịnh 真chân 言ngôn 曰viết 。

嚩phạ 帝đế 鉢bát 那na 莽mãng (# 二nhị 合hợp )# 簸phả 儜nảnh (# 上thượng )# 曳duệ 唵án 也dã 輸du (# 去khứ )# 誓thệ (# 而nhi 曳duệ 反phản )# 莎sa 訶ha (# 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 中trung 部bộ 五ngũ 淨tịnh 真chân 言ngôn )#

金kim 剛cang 部bộ 五ngũ 淨tịnh 真chân 言ngôn 曰viết 。

那na (# 上thượng )# 謨mô (# 上thượng )# 囉ra 怛đát 囊nang (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 也dã 囊nang 莽mãng 室thất 戰chiến 拏noa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 簸phả 儜nảnh (# 上thượng )# 曳duệ 摩ma 訶ha (# 去khứ )# 藥dược 乞khất 沙sa (# 二nhị 合hợp )# 細tế 囊nang 鉢bát 多đa (# 上thượng )# 曳duệ 唵án 尸thi 棄khí 寧ninh 尸thi 棄khí 寧ninh (# 上thượng )# 囉ra 莽mãng (# 二nhị 合hợp )# 麗lệ 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鞞bệ 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 婆bà 娑sa 嚩phạ (# 去khứ 二nhị 合hợp )# [口*(隸-木+匕)]lệ 帝đế 誓thệ (# 而nhi 曳duệ 反phản )# 帝đế 若nhược 嚩phạ 底để 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 婆bà (# 去khứ )# 嚩phạ 底để 莎sa (# 去khứ )# 訶ha (# 去khứ 三tam 遍biến 誦tụng 之chi 此thử 是thị 金kim 剛cang 部bộ 五ngũ 淨tịnh 真chân 言ngôn )#

又hựu 以dĩ 五ngũ 淨tịnh 。 用dụng 灑sái 臂tý 釧xuyến 。 數sổ 珠châu 腰yêu 線tuyến 茅mao 環hoàn 神thần 線tuyến 嚩phạ 日nhật 囉ra 。 皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 其kỳ 腰yêu 線tuyến 者giả 。 令linh 童đồng 女nữ 右hữu 旋toàn 搓tha 合hợp 。 經kinh 三tam 合hợp 已dĩ 。 重trùng 更cánh 三tam 合hợp 。 若nhược 網võng 調điều 雲vân 作tác 。

其kỳ 臂tý 釧xuyến 者giả 。 作tác 二nhị 十thập 五ngũ 金kim 剛cang 之chi 結kết 。 中trung 置trí 一nhất 珠châu 。 兩lưỡng 頭đầu 各các 一nhất 。 其kỳ 茅mao 環hoàn 者giả 。 稱xưng 無vô 名danh 指chỉ 量lượng 。 以dĩ 茅mao 三tam 纏triền 。 作tác 金kim 剛cang 結kết 喫khiết 食thực 之chi 時thời 。 以dĩ 部bộ 主chủ 真chân 言ngôn 。 持trì 誦tụng 其kỳ 食thực 。 方phương 可khả 食thực 之chi 睡thụy 眠miên 之chi 時thời 。 以dĩ 部bộ 母mẫu 護hộ 身thân 。 若nhược 見kiến 惡ác 夢mộng 。 及cập 以dĩ 失thất 精tinh 。 當đương 誦tụng 部bộ 母mẫu 真chân 言ngôn 百bách 遍biến 。 應ứng 用dụng 部bộ 主chủ 真chân 言ngôn 。 護hộ 所sở 住trú 處xứ 及cập 以dĩ 己kỷ 身thân 。 并tinh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 三tam 時thời 灑sái 水thủy 淨tịnh 衣y 。 或hoặc 洗tẩy 令linh 淨tịnh 。 飲ẩm 食thực 之chi 時thời 。 先tiên 以dĩ 所sở 持trì 真chân 言ngôn 。 持trì 誦tụng 團đoàn 食thực 。 奉phụng 獻hiến 本bổn 尊tôn 。 然nhiên 後hậu 方phương 食thực 。 於ư 諸chư 節tiết 日nhật 。 應ưng 加gia 供cúng 養dường 。 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 用dụng 閼át 伽già 器khí 。 以dĩ 軍quân 茶trà 利lợi 等đẳng 真chân 言ngôn 持trì 誦tụng 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 自tự 灌quán 頂đảnh 能năng 摧tồi 諸chư 難nạn 成thành 就tựu 漸tiệm 近cận 每mỗi 日nhật 三tam 時thời 。 作tác 漫mạn 荼đồ 羅la 。 及cập 作tác 制chế 底để 。 讀đọc 大Đại 乘Thừa 經Kinh 。 思tư 惟duy 六lục 念niệm 。 作tác 慈từ 等đẳng 觀quán 。 旋toàn 遶nhiễu 制chế 底để 佛Phật 堂đường 等đẳng 處xứ 。 沐mộc 浴dục 尊tôn 容dung 。 及cập 以dĩ 舍xá 利lợi 。

蘇Tô 悉Tất 地Địa 羯Yết 羅La 供Cúng 養Dường 法Pháp 卷quyển 下hạ

Print Friendly, PDF & Email