TỈNH THỨC VỀ HOA
HT Thích Thắng Hoan

Hương sắc thắm nương đoá hoa thể hiện
Bao cành hoa nhờ hương sắc khoe tươi
Theo thời gian hoa tàn úa rã rời
Nguồn hương sắc đầy vơi không hệ phược
Bằng vọng thức thấy hoa rơi luyến tiếc
Khóc vì hoa và sống chết theo hoa
Tỉnh thức nhìn chung cuộc đấy chỉ là
Sự chuyển hoá của nhân duyên biến hoá
Dòng tâm thức mang sắc hương ngát tỏa
Sức sống cồn nuôi những đoá hoa sau
Ngào ngạt hương lan khắp cả trời cao
Tô điểm sắc với ngàn sao khởi sắc
Tạo vũ trụ thành bài thơ tuyệt tác
Phổ thiền ca hoà tấu khúc tình ca.