TINH TẤN VÌ ĐẠO

Tại nơi tịnh xá Trúc Lâm
Thành Ba La Nại, mùa Xuân đã về
Đất trời tĩnh lặng bốn bề
Muôn hoa phô sắc sum suê trên cành
Đàn chim vui hót lượn quanh
Hương xuân phảng phất bên mành ngất ngây.
Thế Tôn an tọa nơi đây
Nhưng nhìn thấy cảnh đọa đầy phương xa
Dân tình khốn khổ kêu ca
Dưới quyền của Kế Hoa Đà hại dân
Vừa tàn ác, lại bất nhân
Khiến cho đất nước muôn phần tang thương.
Tâm từ tỏa ngát muôn phương
Thế Tôn tìm cách cứu hàng chúng sinh
Cử người thay mặt cho mình
Đến nơi giáo hóa, chân tình giúp dân.
Trong hàng đệ tử thiết thân
Chẳng nề gian khổ, mười phần thiết tha
Có tôn giả Phú Lâu Na
Cử làm sứ giả thật là thuận duyên,
Phú Lâu Na nhận lời liền
Nguyện đem chánh pháp đi truyền bá ngay.
*
Thế Tôn hỏi: “Đất nước này
Đã nhiều độc ác, lại đầy tàn hung
Cần nhiều can đảm vô cùng
Mới mong trải được tấm lòng từ bi?”
Phú Lâu Na: “Con ngại chi
Đương đầu thử thách nguyện đi giúp đời!”
– “Nếu người chửi mắng nặng lời?”
– “Con coi như món quà người tặng thôi
Quà không nhận, mình trả lui
Lòng thời thanh thản, an vui, chẳng phiền,
Người ta như vậy còn hiền
Không dìm con chết đuối liền! Cũng may!”
– “Nếu người dìm xuống nước ngay?”
– “Con coi như họ còn đầy từ tâm
Lại thêm tối dạ vô ngần
Vì không ném đá máu tuôn trên đầu!”
– “Nếu người độc ác bảo nhau
Đầu ngươi ném đá. Tính sao bây giờ?”
– ” Bạch Thế Tôn! Họ còn khờ
Chưa mang gậy gộc ra mà đập con!”
– “Nếu người dùng gậy đánh luôn?”
– “Con cho như thế vẫn còn là may
Không giam giữ, chẳng tù đày
Con đường truyền Đạo còn đầy tự do!”
– “Nếu người tìm cách bỏ tù
Họ giam ngươi lại không cho ra ngoài?”
– “Thưa rằng họ vẫn tốt thay!
Vì con sẽ có nhiều ngày tu thân
Thảnh thơi tĩnh dưỡng tinh thần
Luyện nung ý chí thêm phần kiên trinh!”
– “Nếu người hại đến thân mình
Lấy gươm đâm chém mặc tình chẳng nương?”
– “Thưa rằng họ vẫn còn thương!
Con không bị giết! Còn đường tương lai!”
– “Nếu người ta giết thẳng tay?”
– “Bạch Thế Tôn! Họ vẫn đầy từ tâm,
Giúp con giải thoát tấm thân
Một đời giả tạm, muôn phần khổ đau
Đường tu thành quả cho mau
Chứng Vô Thượng Giác! Đạo mầu nở hoa!”
*
Nghe xong lời Phú Lâu Na
Thế Tôn khen ngợi: “Thật là tuyệt hay!
Ngươi đầy ý chí mạnh thay
Nêu cao chân lý thân này coi khinh
Xứng danh đệ tử trung trinh
Thay ta giáo hóa chúng sinh giúp đời
Giương cao ngọn đuốc tuyệt vời
Nước phương xa đó đến nơi soi đường
Đạo vàng trải rộng tình thương
Gieo mầm giải thoát, ươm hương an lành!”
Cúi đầu đảnh lễ tâm thành
Vâng lời Phật dạy, nhiệt tình ra đi
Bước chân in dấu từ bi
Phú Lâu Na quyết thực thi lời Ngài
Dù bao gian khổ trần ai
Đóng vai sứ giả Như Lai cho tròn…

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa, phỏng theo Truyện Cổ Phật Giáo)