Tịnh Độ Tam Kinh (Audio)

Tịnh Độ Tam Kinh (Audio)
Đọc Kinh, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Tịnh Độ Tam Kinh

Việt dịch: Thích Thiện Thuận
Diễn đọc: Tuấn Anh, Thy Mai, Huy Hồ

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng Hợp Thời Cơ (Audio)

PHÁP MÔN DỄ TU DỄ CHỨNG HỢP THỜI CƠ Tỳ Kheo Thích Trường Lạc dịch Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh  
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Tu Không Nên Độc Tài

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ TU KHÔNG NÊN ĐỘC TÀI Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   TU KHÔNG NÊN ĐỘC TÀI Một buổi chiều nọ Hòa thượng Diệu Pháp mới vừa an tọa, thỉ một vị tóc điểm muối tiêu tiến tới quỳ xuống, chưa khai khẩu đã...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Chân Hiếu

Vọng Tưởng Và Hôn Trầm

Vọng Tưởng Và Hôn Trầm Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Chân Hiếu  
Pháp âm, Pháp Thoại

Đừng Làm Khổ Mình

ĐỪNG LÀM KHỔ MÌNH Thuyết giảng: Tỳ Kheo ni Thích Nữ Hạnh Chiếu  
Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Sáu Tướng Trạng Tiên Triệu Để Biết Siêu Hay Đọa (Audio 59)

Sáu Tướng Trạng Tiên Triệu Để Biết Siêu Hay Đọa (Thư Học Phật 59) Btg Bảo Đăng Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm  
Những Lá Thư Tịnh Độ

168- Thư Trả Lời Cư Sĩ Cố Tông Huống

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Cư Sĩ Cố Tông Huống Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời cư sĩ Cố Tông Huống Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc...