淨Tịnh 土Độ 決Quyết

明Minh 李 贄 集Tập

溫ôn 陵lăng 李# 卓trác 吾ngô 曰viết 。 維duy 摩ma 大Đại 士Sĩ 云vân 。 隨tùy 其kỳ 心tâm 淨tịnh 。 則tắc 佛Phật 土độ 淨tịnh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 者giả 。 土thổ/độ 之chi 淨tịnh 也dã 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 者giả 。 心tâm 之chi 淨tịnh 也dã 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 便tiện 生sanh 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 者giả 。 隨tùy 其kỳ 心tâm 淨tịnh 。 則tắc 佛Phật 土độ 淨tịnh 也dã 。 然nhiên 則tắc 念niệm 佛Phật 者giả 。 念niệm 此thử 淨tịnh 土độ 也dã 。 參tham 禪thiền 者giả 。 參tham 此thử 淨tịnh 土độ 也dã 。 果quả 何hà 以dĩ 別biệt 乎hồ 。 故cố 念niệm 佛Phật 者giả 。 必tất 定định 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 矣hĩ 。 參tham 禪thiền 者giả 。 亦diệc 豈khởi 能năng 舍xá 此thử 淨tịnh 土độ 。 而nhi 別biệt 有hữu 所sở 往vãng 耶da 。 若nhược 別biệt 有hữu 所sở 往vãng 。 是thị 二nhị 土thổ/độ 也dã 。 非phi 淨tịnh 也dã 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 不bất 容dung 如như 是thị 也dã 。 參tham 禪thiền 者giả 。 固cố 不bất 待đãi 往vãng 生sanh 矣hĩ 。 念niệm 佛Phật 者giả 。 亦diệc 豈khởi 待đãi 有hữu 所sở 往vãng 而nhi 後hậu 生sanh 耶da 。 若nhược 必tất 待đãi 有hữu 所sở 往vãng 而nhi 後hậu 生sanh 。 則tắc 是thị 此thử 以dĩ 念niệm 佛Phật 而nhi 往vãng 彼bỉ 。 彼bỉ 以dĩ 念niệm 我ngã 而nhi 來lai 此thử 。 一nhất 來lai 一nhất 往vãng 。 亦diệc 是thị 二nhị 土thổ/độ 也dã 。 非phi 淨tịnh 也dã 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 亦diệc 不bất 容dung 如như 是thị 也dã 。 故cố 知tri 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 淨tịnh 土độ 。 即tức 自tự 心tâm 淨tịnh 土độ 。 念niệm 佛Phật 參tham 禪thiền 。 即tức 所sở 以dĩ 自tự 淨tịnh 其kỳ 心tâm 。 奉phụng 勸khuyến 諸chư 學học 者giả 。 無vô 高cao 視thị 禪thiền 客khách 。 而nhi 輕khinh 目mục 淨tịnh 土độ 也dã 。 故cố 集tập 諸chư 上thượng 聖thánh 勸khuyến 人nhân 修tu 淨tịnh 土độ 之chi 語ngữ 。 而nhi 合hợp 之chi 以dĩ 為vi 淨tịnh 土độ 決quyết 。

淨tịnh 土độ 決quyết 目mục 次thứ

-# 自tự 敘tự

-# 天thiên 台thai 智trí 者giả 淨tịnh 土độ 十thập 疑nghi 論luận

-# 宋tống 無vô 為vi 居cư 士sĩ 十thập 疑nghi 論luận 序tự

-# 一nhất 心tâm 三tam 觀quán

-# 壽thọ 禪thiền 師sư 勸khuyến 修tu 淨tịnh 業nghiệp

-# 行hành 脚cước 求cầu 師sư

-# 宗tông 本bổn 答đáp 問vấn

-# 三tam 大đại 聖thánh 人nhân 現hiện 身thân 勸khuyến 修tu 淨tịnh 土độ

-# 經Kinh 論Luận 指Chỉ 皈Quy 淨Tịnh 土Độ

-# 祖tổ 師sư 指chỉ 皈quy 西tây 方phương

-# 西tây 方phương 偈kệ 贊tán

-# 西tây 方phương 五ngũ 請thỉnh

念niệm 佛Phật 八bát 偈kệ

淨tịnh 土độ 決quyết

天thiên 台thai 智trí 者giả 淨tịnh 土độ 十thập 疑nghi 論luận

宋tống 無vô 為vi 居cư 士sĩ 楊dương 傑kiệt 淨tịnh 土độ 十thập 疑nghi 論luận 序tự

一nhất 心tâm 三tam 觀quán

溫ôn 陵lăng 禪thiền 師sư 曰viết 。 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 未vị 可khả 單đơn 約ước 事sự 相tướng 而nhi 修tu 。 佛Phật 具cụ 三Tam 身Thân 。 念niệm 存tồn 三tam 觀quán 。 以dĩ 破phá 三tam 惑hoặc 。 則tắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 位vị 方phương 可khả 入nhập 焉yên 。 念niệm 存tồn 三tam 觀quán 者giả 。 如như 一nhất 聲thanh 佛Phật 。 遂toại 了liễu 此thử 能năng 念niệm 體thể 空không 。 所sở 念niệm 無vô 相tướng 。 即tức 念niệm 存tồn 空không 觀quán 。 所sở 念niệm 之chi 佛Phật 即tức 報báo 身thân 。 即tức 心tâm 破phá 見kiến 思tư 惑hoặc 也dã 。 雖tuy 能năng 念niệm 體thể 空không 。 所sở 念niệm 無vô 相tướng 。 不bất 妨phương 能năng 念niệm 分phân 明minh 所sở 念niệm 顯hiển 然nhiên 。 即tức 念niệm 存tồn 假giả 觀quán 。 所sở 念niệm 之chi 佛Phật 即tức 應ưng 身thân 。 即tức 心tâm 破phá 塵trần 沙sa 惑hoặc 也dã 。 正chánh 當đương 能năng 念niệm 所sở 念niệm 空không 時thời 。 即tức 能năng 念niệm 所sở 念niệm 顯hiển 然nhiên 。 正chánh 當đương 能năng 念niệm 所sở 念niệm 顯hiển 時thời 。 即tức 是thị 能năng 念niệm 所sở 念niệm 寂tịch 然nhiên 。 空không 假giả 互hỗ 存tồn 。 乃nãi 念niệm 存tồn 中trung 觀quán 。 所sở 念niệm 之chi 佛Phật 即tức 法Pháp 身thân 。 即tức 心tâm 破phá 無vô 明minh 惑hoặc 也dã 。 說thuyết 則tắc 如như 是thị 行hành 人nhân 用dụng 心tâm 。 惟duy 一nhất 念niệm 真chân 。 更cánh 無vô 如như 斯tư 之chi 辨biện 。

卓trác 吾ngô 和hòa 尚thượng 曰viết 。 天thiên 台thai 智trí 者giả 决# 疑nghi 十thập 論luận 。 可khả 謂vị 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 之chi 津tân 梁lương 矣hĩ 。 後hậu 學học 又hựu 何hà 疑nghi 乎hồ 。 有hữu 宋tống 楊dương 無vô 為vi 居cư 士sĩ 為vi 之chi 序tự 。 葢# 贊tán 念niệm 佛Phật 者giả 。 必tất 定định 往vãng 生sanh 。 是thị 亦diệc 一nhất 決quyết 疑nghi 也dã 。 溫ôn 陵lăng 法Pháp 師sư 。 復phục 為vi 發phát 明minh 一nhất 心tâm 三tam 觀quán 之chi 旨chỉ 。 葢# 贊tán 念niệm 佛Phật 者giả 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 是thị 又hựu 一nhất 決quyết 疑nghi 也dã 。 合hợp 而nhi 觀quán 之chi 。 而nhi 後hậu 知tri 天thiên 台thai 淨tịnh 土độ 止Chỉ 觀Quán 之chi 理lý 。 無vô 非phi 發phát 明minh 此thử 一nhất 大Đại 乘Thừa 。 使sử 學học 者giả 知tri 起khởi 念niệm 便tiện 生sanh 淨tịnh 土độ 。 開khai 口khẩu 便tiện 見kiến 佛Phật 。 不bất 待đãi 往vãng 生sanh 之chi 勞lao 矣hĩ 。 又hựu 何hà 往vãng 生sanh 之chi 疑nghi 。 而nhi 不bất 一nhất 念niệm 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 乎hồ 。 宋tống 人nhân 欲dục 學học 為vi 古cổ 文văn 辭từ 而nhi 不bất 能năng 。 無vô 為vi 居cư 士sĩ 乃nãi 不bất 學học 而nhi 自tự 能năng 之chi 。 其kỳ 文văn 辭từ 高cao 妙diệu 。 益ích 以dĩ 見kiến 念niệm 佛Phật 者giả 無vô 所sở 往vãng 而nhi 不bất 藉tạ 佛Phật 之chi 力lực 也dã 。 幸hạnh 各các 加gia 意ý 念niệm 佛Phật 可khả 也dã 。

壽thọ 禪thiền 師sư 勸khuyến 修tu 淨tịnh 業nghiệp (# 見kiến 萬vạn 善thiện 同đồng 歸quy 集tập )#

問vấn 。 行hành 道Đạo 念niệm 佛Phật 。 與dữ 坐tọa 念niệm 。 功công 德đức 如như 何hà 。

答đáp 。 譬thí 如như 逆nghịch 水thủy 張trương 帆phàm 。 猶do 云vân 得đắc 往vãng 。 更cánh 若nhược 張trương 帆phàm 順thuận 水thủy 。 速tốc 疾tật 可khả 知tri 。 坐tọa 念niệm 一nhất 口khẩu 。 尚thượng 乃nãi 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 罪tội 消tiêu 。 行hành 念niệm 功công 德đức 。 豈khởi 知tri 其kỳ 量lượng 。 故cố 劫kiếp 云vân 。

行hành 道Đạo 五ngũ 百bách 徧biến 。 念niệm 佛Phật 一nhất 千thiên 聲thanh 。 事sự 業nghiệp 常thường 如như 此thử 。

西tây 方phương 佛Phật 自tự 成thành 。

問vấn 。 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 周chu 徧biến 十thập 方phương 。 何hà 得đắc 託thác 質chất 蓮liên 臺đài 。 寄ký 形hình 安an 養dưỡng 。 而nhi 興hưng 取thủ 舍xá 之chi 念niệm 。 豈khởi 達đạt 無vô 生sanh 之chi 門môn 。 欣hân 厭yếm 情tình 生sanh 。 何hà 成thành 平bình 等đẳng 。

答đáp 。 唯duy 心tâm 佛Phật 土độ 者giả 。 了liễu 心tâm 方phương 生sanh 。 如Như 來Lai 不Bất 思Tư 議Nghị 境Cảnh 界Giới 經Kinh 云vân 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 皆giai 無vô 所sở 有hữu 。 唯duy 依y 自tự 心tâm 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 能năng 。 了liễu 知tri 諸chư 佛Phật 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 唯duy 心tâm 量lượng 。 得đắc 隨tùy 順Thuận 忍Nhẫn 。 或hoặc 入nhập 初Sơ 地Địa 。 捨xả 身thân 速tốc 生sanh 。 妙Diệu 喜Hỷ 世Thế 界Giới 。 或hoặc 生sanh 極Cực 樂Lạc 。 淨tịnh 佛Phật 土độ 中trung 。 故cố 知tri 識thức 心tâm 方phương 生sanh 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 著trước 境cảnh 秪# 墮đọa 。 所sở 緣duyên 境cảnh 中trung 。 如như 修tu 多đa 羅la 說thuyết 。 若nhược 人nhân 專chuyên 念niệm 西tây 方phương 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 所sở 修tu 善thiện 根căn 。 回hồi 向hướng 願nguyện 求cầu 。 生sanh 彼bỉ 世thế 界giới 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 常thường 見kiến 佛Phật 故cố 。 終chung 無vô 有hữu 退thoái 。

羣quần 疑nghi 論luận 。 問vấn 云vân 。 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 亦diệc 復phục 皆giai 空không 。 觀quán 眾chúng 生sanh 如như 第đệ 五ngũ 大đại 。 何hà 得đắc 取thủ 著trước 有hữu 相tương/tướng 。 捨xả 此thử 生sanh 彼bỉ 。

答đáp 。 汝nhữ 但đãn 見kiến 說thuyết 圓viên 成thành 實thật 性tánh 無vô 相tướng 之chi 教giáo 。 破phá 徧biến 計kế 所sở 執chấp 畢tất 竟cánh 空không 無vô 之chi 文văn 。 不bất 信tín 說thuyết 依y 他tha 起khởi 性tánh 因nhân 緣duyên 之chi 教giáo 。 即tức 是thị 不bất 信tín 因nhân 果quả 之chi 人nhân 。 說thuyết 於ư 諸chư 法pháp 。 斷đoạn 滅diệt 相tương/tướng 者giả 。 故cố 華hoa 嚴nghiêm 偈kệ 云vân 。

寧ninh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 具cụ 受thọ 一nhất 切thiết 苦khổ 。 終chung 不bất 遠viễn 如Như 來Lai 。

不bất 覩đổ 自tự 在tại 力lực 。

問vấn 。 心tâm 外ngoại 無vô 法pháp 。 佛Phật 不bất 去khứ 來lai 。 何hà 有hữu 見kiến 佛Phật 及cập 來lai 迎nghênh 之chi 事sự 。

答đáp 。 唯duy 心tâm 念niệm 佛Phật 。 以dĩ 唯duy 心tâm 觀quán 。 徧biến 該cai 萬vạn 法pháp 。 既ký 了liễu 境cảnh 唯duy 心tâm 。 了liễu 心tâm 即tức 佛Phật 。 故cố 隨tùy 所sở 念niệm 。 無vô 非phi 佛Phật 矣hĩ 。 般Bát 若Nhã 三tam 昧muội 經Kinh 云vân 。 如như 人nhân 夢mộng 見kiến 七thất 寶bảo 。 親thân 屬thuộc 歡hoan 喜hỷ 。 覺giác 已dĩ 追truy 念niệm 。 不bất 知tri 在tại 何hà 處xứ 。 如như 是thị 念niệm 佛Phật 。 此thử 喻dụ 唯duy 心tâm 所sở 作tác 。 即tức 有hữu 而nhi 空không 。 故cố 無vô 來lai 去khứ 。 又hựu 如như 幻huyễn 非phi 實thật 。 則tắc 心tâm 佛Phật 兩lưỡng 亡vong 。

而nhi 不bất 無vô 幻huyễn 相tương/tướng 。 則tắc 不bất 壞hoại 心tâm 佛Phật 。 空không 有hữu 無vô 閡ngại 。 即tức 無vô 去khứ 來lai 。 不bất 妨phương 普phổ 見kiến 。 按án 諸chư 經Kinh 云vân 。 生sanh 安an 養dưỡng 者giả 。 緣duyên 強cường/cưỡng 地địa 勝thắng 。 福phước 備bị 壽thọ 長trường/trưởng 。 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 佛Phật 親thân 迎nghênh 接tiếp 。 便tiện 登đăng 菩Bồ 提Đề 之chi 位vị 。 生sanh 如Như 來Lai 之chi 家gia 。 處xử 跋bạt 致trí 之chi 門môn 。 受thọ 菩Bồ 提Đề 之chi 記ký 。 身thân 具cụ 光quang 明minh 妙diệu 相tướng 。 跡tích 踐tiễn 寶bảo 樹thụ 香hương 臺đài 。 獻hiến 供cung 十thập 方phương 。 寧ninh 神thần 三tam 昧muội 。 觸xúc 耳nhĩ 常thường 聞văn 。 大Đại 乘Thừa 之chi 法Pháp 。 差sai 肩kiên 皆giai 隣lân 補bổ 處xứ 之chi 人nhân 。 念niệm 念niệm 虗hư 玄huyền 。 心tâm 心tâm 靜tĩnh 慮lự 。 煩phiền 惱não 燄diệm 滅diệt 。 愛ái 欲dục 泉tuyền 枯khô 。 尚thượng 無vô 惡ác 趣thú 之chi 名danh 。 豈khởi 有hữu 輪luân 迴hồi 之chi 事sự 。 安an 國quốc 鈔sao 云vân 。 所sở 言ngôn 極cực 樂lạc 者giả 。 有hữu 二nhị 十thập 四tứ 種chủng 樂nhạo/nhạc/lạc 。 羣quần 疑nghi 論luận 云vân 。 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 。 有hữu 三tam 十thập 種chủng 益ích 。 何hà 乃nãi 愛ái 河hà 浪lãng 底để 。 沈trầm 溺nịch 無vô 憂ưu 。 火hỏa 宅trạch 燄diệm 中trung 。 焚phần 燒thiêu 不bất 懼cụ 。 且thả 未vị 脫thoát 業nghiệp 身thân 。 終chung 縈oanh 三tam 障chướng 。 既ký 不bất 愛ái 蓮liên 臺đài 化hóa 質chất 。 應ưng 須tu 胎thai 藏tạng 稟bẩm 形hình 。 若nhược 受thọ 肉nhục 身thân 。 全toàn 身thân 是thị 苦khổ 。 既ký 沈trầm 三tam 界giới 。 寧ninh 免miễn 輪luân 迴hồi 。 故cố 目Mục 連Liên 所sở 問vấn 經Kinh 云vân 。

佛Phật 告cáo 目Mục 連Liên 。

譬thí 如như 萬vạn 川xuyên 長trường/trưởng 注chú 。 有hữu 浮phù 草thảo 木mộc 。 前tiền 不bất 顧cố 後hậu 。 後hậu 不bất 顧cố 前tiền 。 都đô 會hội 大đại 海hải 。 世thế 間gian 亦diệc 爾nhĩ 。 雖tuy 有hữu 豪hào 貴quý 富phú 樂lạc 自tự 在tại 。 悉tất 不bất 得đắc 免miễn 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 秖kỳ 由do 不bất 信tín 佛Phật 經Kinh 。 後hậu 世thế 為vi 人nhân 。 更cánh 深thâm 困khốn 劇kịch 。 不bất 能năng 得đắc 生sanh 。 千thiên 佛Phật 國quốc 土độ 。 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 國quốc 土thổ/độ 。 易dị 往vãng 易dị 生sanh 。 而nhi 人nhân 不bất 能năng 深thâm 信tín 。 反phản 事sự 九cửu 十thập 六lục 種chủng 邪tà 道đạo 。 我ngã 說thuyết 是thị 人nhân 。 名danh 無vô 眼nhãn 人nhân 。 名danh 無vô 耳nhĩ 人nhân 。

問vấn 。 龐# 居cư 士sĩ 云vân 。 事sự 上thượng 說thuyết 佛Phật 國quốc 。 此thử 去khứ 十thập 萬vạn 里lý 。 大đại 海hải 渺# 無vô 邊biên 。 動động 即tức 黑hắc 風phong 起khởi 。 往vãng 者giả 雖tuy 千thiên 萬vạn 。 達đạt 者giả 無vô 一nhất 二nhị 。 忽hốt 遇ngộ 本bổn 來lai 人nhân 。 不bất 在tại 因nhân 緣duyên 裏lý 。 如như 何hà 通thông 會hội 。 而nhi 證chứng 往vãng 生sanh 。

答đáp 。 若nhược 提đề 宗tông 考khảo 本bổn 。 尚thượng 不bất 說thuyết 有hữu 佛Phật 有hữu 土thổ/độ 。 豈khởi 言ngôn 達đạt 之chi 不bất 達đạt 乎hồ 。 所sở 以dĩ 天thiên 真chân 自tự 具cụ 。 不bất 涉thiệp 因nhân 緣duyên 。 匪phỉ 動động 絲ti 毫hào 。 常thường 冥minh 真chân 體thể 。 若nhược 約ước 事sự 論luận 。 故cố 非phi 一nhất 等đẳng 。 九cửu 品phẩm 往vãng 生sanh 。 上thượng 下hạ 俱câu 達đạt 。 或hoặc 遊du 化hóa 國quốc 。 見kiến 佛Phật 應ưng 身thân 。 或hoặc 生sanh 報báo 土thổ/độ 。 覩đổ 佛Phật 真chân 體thể 。 或hoặc 一nhất 夕tịch 而nhi 便tiện 登đăng 上thượng 地địa 。 或hoặc 經kinh 劫kiếp 而nhi 方phương 證chứng 小Tiểu 乘Thừa 。 或hoặc 利lợi 根căn 鈍độn 根căn 。 或hoặc 定định 意ý 散tán 意ý 。 或hoặc 悟ngộ 有hữu 遲trì 速tốc 。 根căn 機cơ 不bất 同đồng 。 或hoặc 華hoa 開khai 早tảo 晚vãn 。

時thời 限hạn 有hữu 異dị 。 今kim 古cổ 具cụ 載tái 。 凡phàm 聖thánh 俱câu 生sanh 。 行hành 相tương/tướng 昭chiêu 然nhiên 。 明minh 證chứng 目mục 驗nghiệm 。 故cố 釋Thích 迦Ca 世Thế 尊Tôn 。 親thân 記ký 文Văn 殊Thù 。 當đương 生sanh 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 土thổ/độ 。 位vị 登đăng 初Sơ 地Địa 。 大đại 經Kinh 云vân 。 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 問vấn 佛Phật 。 未vị 知tri 此thử 界giới 有hữu 幾kỷ 許hứa 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 生sanh 彼bỉ 國quốc 。

佛Phật 言ngôn 。

此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 有hữu 六lục 千thiên 七thất 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 得đắc 往vãng 生sanh 。 智trí 者giả 大đại 師sư 一nhất 生sanh 修tu 西tây 方phương 業nghiệp 。 所sở 行hành 福phước 智trí 二nhị 嚴nghiêm 。 悉tất 皆giai 回hồi 向hướng 。 臨lâm 終chung 合hợp 門môn 人nhân 。 唱xướng 起khởi 十thập 六lục 觀quán 名danh 。 乃nãi 合hợp 掌chưởng 讚tán 云vân 。 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 。 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 香hương 臺đài 寶bảo 樹thụ 。 易dị 到đáo 無vô 人nhân 。 火hỏa 車xa 相tương/tướng 現hiện 。 一nhất 念niệm 改cải 悔hối 者giả 。 尚thượng 乃nãi 往vãng 生sanh 。 況huống 戒giới 定định 慧tuệ 薰huân 修tu 。 行hành 道Đạo 甚thậm 力lực 。 終chung 不bất 唐đường 捐quyên 。 稱xưng 讚tán 淨tịnh 土độ 經Kinh 云vân 。 十thập 方phương 恆Hằng 河Hà 沙sa 諸chư 佛Phật 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 大Đại 千Thiên 。 證chứng 得đắc 無vô 生sanh 。 豈khởi 虗hư 搆câu 哉tai 。

問vấn 。 觀quán 經kinh 明minh 十thập 六lục 觀quán 門môn 。 皆giai 是thị 攝nhiếp 心tâm 修tu 定định 。 觀quán 佛Phật 相tướng 好hảo 。 諦đế 了liễu 圓viên 明minh 。 方phương 階giai 淨tịnh 域vực 。 如như 何hà 散tán 心tâm 。 而nhi 能năng 化hóa 往vãng 。

答đáp 。 九cửu 品phẩm 經kinh 文văn 。 自tự 有hữu 升thăng 降giáng/hàng 。 上thượng 下hạ 該cai 攝nhiếp 。 不bất 出xuất 二nhị 心tâm 。 一nhất 定định 心tâm 。 如như 修tu 定định 習tập 觀quán 。 二nhị 專chuyên 心tâm 。 但đãn 念niệm 名danh 號hiệu 。 回hồi 向hướng 發phát 願nguyện 。 夫phu 善thiện 惡ác 二nhị 輪luân 。 苦khổ 樂lạc 二nhị 報báo 。 皆giai 三tam 業nghiệp 所sở 造tạo 。 四tứ 緣duyên 所sở 生sanh 。 共cộng 因nhân 所sở 成thành 。 五ngũ 果quả 所sở 攝nhiếp 。 若nhược 心tâm 淨tịnh 。 即tức 香hương 臺đài 寶bảo 樹thụ 淨tịnh 剎sát 化hóa 生sanh 。 心tâm 垢cấu 。 則tắc 丘khâu 陵lăng 坑khanh 坎khảm 。 穢uế 土thổ/độ 稟bẩm 質chất 。 皆giai 是thị 等đẳng 倫luân 之chi 果quả 。 能năng 感cảm 增tăng 上thượng 之chi 緣duyên 。 是thị 以dĩ 離ly 自tự 心tâm 源nguyên 。 更cánh 無vô 別biệt 體thể 。 華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 。 譬thí 如như 心tâm 王vương 寶bảo 。 隨tùy 心tâm 見kiến 眾chúng 色sắc 。 眾chúng 生sanh 心tâm 淨tịnh 故cố 。 得đắc 見kiến 清thanh 淨tịnh 剎sát 。 大đại 集tập 經Kinh 云vân 。 欲dục 淨tịnh 汝nhữ 界giới 。 但đãn 淨tịnh 汝nhữ 心tâm 。 故cố 知tri 一nhất 切thiết 歸quy 心tâm 。 萬vạn 法pháp 由do 我ngã 。 欲dục 得đắc 淨tịnh 界giới 。 但đãn 行hành 淨tịnh 因nhân 。 如như 水thủy 性tánh 趣thú 下hạ 火hỏa 性tánh 騰đằng 上thượng 。 勢thế 數số 如như 是thị 。 何hà 足túc 疑nghi 焉yên 。

卓trác 吾ngô 書thư 壽thọ 禪thiền 師sư 勸khuyến 修tu 後hậu 語ngữ 曰viết 。 禪thiền 師sư 自tự 為vi 餘dư 杭# 小tiểu 吏lại 時thời 。 即tức 已dĩ 勤cần 修tu 淨tịnh 業nghiệp 矣hĩ 。 以dĩ 勤cần 修tu 故cố 。 愛ái 惜tích 一nhất 切thiết 生sanh 命mạng 而nhi 不bất 忍nhẫn 殺sát 。 此thử 尚thượng 為vi 尊tôn 佛Phật 教giáo 誡giới 然nhiên 也dã 。 乃nãi 以dĩ 不bất 忍nhẫn 殺sát 故cố 。 遂toại 充sung 之chi 以dĩ 至chí 放phóng 生sanh 。 又hựu 以dĩ 放phóng 生sanh 故cố 。 遂toại 充sung 之chi 以dĩ 至chí 買mãi 生sanh 放phóng 生sanh 。 又hựu 以dĩ 買mãi 生sanh 放phóng 生sanh 故cố 。 復phục 又hựu 充sung 之chi 以dĩ 至chí 於ư 監giám 守thủ 自tự 盜đạo 。 買mãi 放phóng 生sanh 命mạng 。 犯phạm 極cực 刑hình 亦diệc 甘cam 之chi 。 夫phu 始thỉ 之chi 以dĩ 不bất 忍nhẫn 殺sát 。 而nhi 極cực 之chi 至chí 于vu 自tự 殺sát 。 蓋cái 寧ninh 自tự 殺sát 以dĩ 成thành 就tựu 吾ngô 不bất 忍nhẫn 殺sát 之chi 初sơ 心tâm 。 此thử 所sở 志chí 矣hĩ 。 雖tuy 於ư 理lý 有hữu 所sở 不bất 宜nghi 。 勢thế 有hữu 所sở 不bất 可khả 。 然nhiên 觀quán 其kỳ 志chí 。 不bất 可khả 謂vị 之chi 不bất 深thâm 信tín 淨tịnh 業nghiệp 者giả 矣hĩ 。 夫phu 不bất 殺sát 者giả 。 特đặc 佛Phật 一nhất 念niệm 耳nhĩ 。 修tu 行hành 中trung 一nhất 事sự 耳nhĩ 。 猶do 尚thượng 如như 此thử 。 餘dư 可khả 知tri 也dã 。 如như 此thử 而nhi 修tu 。 則tắc 又hựu 何hà 事sự 之chi 不bất 可khả 為vi 。 何hà 功công 之chi 不bất 可khả 就tựu 。 何hà 佛Phật 之chi 不bất 可khả 成thành 。 何hà 阿A 彌Di 陀Đà 之chi 不bất 可khả 見kiến 乎hồ 。 上thượng 品phẩm 上thượng 生sanh 。 閻diêm 君quân 致trí 禮lễ 。 固cố 其kỳ 宜nghi 矣hĩ 。 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 元nguyên 有hữu 折chiết 攝nhiếp 二nhị 門môn 。 釋Thích 迦Ca 為vi 折chiết 。 彌di 陀đà 為vi 攝nhiếp 。 又hựu 有hữu 欣hân 厭yếm 二nhị 門môn 。 唯duy 厭yếm 此thử 生sanh 。 故cố 唯duy 恐khủng 捨xả 之chi 而nhi 不bất 得đắc 。 唯duy 欣hân 彼bỉ 生sanh 。 故cố 自tự 然nhiên 見kiến 佛Phật 而nhi 不bất 疑nghi 。 若nhược 愚ngu 者giả 。 謂vị 其kỳ 不bất 知tri 厭yếm 惡ác 此thử 生sanh 不bất 可khả 也dã 。 謂vị 其kỳ 不bất 知tri 感cảm 激kích 諸chư 佛Phật 折chiết 攝nhiếp 之chi 恩ân 。 亦diệc 不bất 可khả 也dã 。 但đãn 以dĩ 禪thiền 師sư 之chi 心tâm 觀quán 之chi 。 余dư 尚thượng 為vi 貪tham 戀luyến 。 而nhi 不bất 捨xả 者giả 耳nhĩ 。 師sư 生sanh 上thượng 品phẩm 。 余dư 又hựu 不bất 知tri 何hà 品phẩm 矣hĩ 。 幸hạnh 而nhi 止chỉ 有hữu 九cửu 品phẩm 。 設thiết 使sử 卻khước 有hữu 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 品phẩm 。 佘# 不bất 將tương 為vi 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 。 品phẩm 最tối 下hạ 之chi 佛Phật 乎hồ 。 是thị 可khả 戒giới 也dã 。 然nhiên 則tắc 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 斷đoạn 斷đoạn 乎hồ 不bất 可khả 不bất 以dĩ 壽thọ 禪thiền 師sư 為vi 法pháp 。 而nhi 以dĩ 余dư 李# 卓trác 吾ngô 老lão 子tử 為vi 鑑giám 。 而nhi 自tự 戒giới 矣hĩ 。 抑ức 余dư 唯duy 不bất 能năng 自tự 戒giới 。 是thị 以dĩ 敬kính 錄lục 勸khuyến 修tu 之chi 語ngữ 。 以dĩ 時thời 觀quán 省tỉnh 。 仍nhưng 奉phụng 事sự 禪thiền 師sư 。 與dữ 天thiên 台thai 智trí 者giả 于vu 上thượng 方phương 。 庶thứ 幾kỷ 雖tuy 不bất 能năng 比tỉ 于vu 二nhị 師sư 之chi 萬vạn 一nhất 。 或hoặc 可khả 比tỉ 于vu 閻diêm 君quân 之chi 朝triêu 夕tịch 禮lễ 拜bái 歸quy 依y 也dã 。 余dư 又hựu 願nguyện 人nhân 人nhân 皆giai 宜nghi 如như 閻diêm 君quân 之chi 敬kính 禮lễ 設thiết 像tượng 焚phần 香hương 。 于vu 晨thần 朝triêu 而nhi 讀đọc 其kỳ 書thư 也dã 。

按án 本bổn 傳truyền 壽thọ 禪thiền 師sư 者giả 。 丹đan 陽dương 人nhân 。 初sơ 為vi 餘dư 杭# 縣huyện 吏lại 。 虧khuy 欠khiếm 庫khố 錢tiền 幾kỷ 盡tận 。 有hữu 司ty 鞠cúc 之chi 。 止chỉ 是thị 買mãi 放phóng 生sanh 用dụng 。 罪tội 當đương 死tử 。 臨lâm 刑hình 顏nhan 色sắc 愉# 愉# 。 顧cố 獄ngục 吏lại 曰viết 。 我ngã 在tại 世thế 放phóng 活hoạt 萬vạn 萬vạn 生sanh 命mạng 。 今kim 死tử 去khứ 徑kính 歸quy 西tây 方phương 。 豈khởi 不bất 樂nhạo 哉tai 。 錢tiền 王vương 聞văn 而nhi 奇kỳ 之chi 。 釋thích 其kỳ 罪tội 。 遂toại 為vi 僧Tăng 。 夢mộng 觀quán 音âm 以dĩ 甘cam 露lộ 灌quán 其kỳ 口khẩu 。 住trụ 持trì 永vĩnh 明minh 寺tự 。 至chí 九cửu 十thập 八bát 歲tuế 。 合hợp 掌chưởng 坐tọa 化hóa 。 瘞ế 于vu 塔tháp 下hạ 。 有hữu 僧Tăng 每mỗi 日nhật 遶nhiễu 塔tháp 禮lễ 拜bái 。 人nhân 問vấn 其kỳ 故cố 。

答đáp 曰viết 。

我ngã 撫phủ 州châu 僧Tăng 也dã 。 因nhân 病bệnh 至chí 陰ấm 司ty 。 見kiến 殿điện 角giác 有hữu 畫họa 像tượng 一nhất 軸trục 。 閻diêm 王vương 日nhật 來lai 頂đảnh 禮lễ 。 余dư 問vấn 主chủ 吏lại 云vân 。 此thử 杭# 州châu 永vĩnh 明minh 寺tự 壽thọ 禪thiền 師sư 也dã 。 凡phàm 人nhân 死tử 者giả 。 皆giai 經kinh 此thử 處xứ 。 唯duy 壽thọ 禪thiền 師sư 不bất 經kinh 此thử 。 已dĩ 在tại 西tây 方phương 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 上thượng 品phẩm 上thượng 生sanh 矣hĩ 。 王vương 敬kính 其kỳ 人nhân 。 故cố 圖đồ 此thử 供cúng 養dường 。

行hành 脚cước 求cầu 師sư (# 見kiến 歸quy 元nguyên 直trực 指chỉ )#

宗tông 本bổn 問vấn 。 弟đệ 子tử 欲dục 脫thoát 生sanh 死tử 。 不bất 知tri 依y 何hà 法pháp 修tu 。

禪thiền 師sư 讚tán 歎thán 曰viết 。 秊niên 紀kỷ 幼ấu 而nhi 發phát 心tâm 高cao 。 聽thính 吾ngô 所sở 說thuyết 。 徑kính 路lộ 入nhập 行hành 。 但đãn 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。

宗tông 本bổn 曰viết 。 凡phàm 夫phu 罪tội 業nghiệp 多đa 。 云vân 何hà 一nhất 世thế 念niệm 佛Phật 。 便tiện 得đắc 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。

答đáp 。 十thập 六lục 觀quán 經Kinh 云vân 。 至chí 心tâm 念niệm 南Nam 無mô 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 一nhất 聲thanh 滅diệt 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 重trọng 罪tội 。 有hữu 人nhân 平bình 生sanh 造tạo 。 五ngũ 逆nghịch 十thập 惡ác 。 臨lâm 終chung 十thập 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 尚thượng 得đắc 往vãng 生sanh 。 況huống 一nhất 世thế 齋trai 戒giới 念niệm 佛Phật 乎hồ 。

問vấn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 何hà 故cố 有hữu 如như 是thị 。 廣quảng 大đại 功công 德đức 。 廣quảng 大đại 行hạnh 願nguyện 。

答đáp 。 大đại 阿A 彌Di 陀Đà 經Kinh 云vân 。 我ngã 至chí 成thành 佛Phật 時thời 。 名danh 聲thanh 超siêu 十thập 方phương 。 人nhân 天thiên 欣hân 得đắc 聞văn 。 俱câu 來lai 主chủ 我ngã 剎sát 。 地địa 獄ngục 鬼quỷ 畜súc 生sanh 。 亦diệc 生sanh 我ngã 剎sát 中trung 。 是thị 則tắc 凡phàm 在tại 三tam 界giới 六lục 道đạo 輪luân 迴hồi 之chi 內nội 者giả 。 無vô 所sở 不bất 度độ 可khả 知tri 矣hĩ 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 現hiện 在tại 西tây 方phương 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 又hựu 在tại 十thập 方phương 世thế 界giới 。 教giáo 化hóa 無vô 數số 天thiên 人nhân 。 以dĩ 至chí 蜎quyên 飛phi 蝡nhuyễn 動động 之chi 類loại 。 蜎quyên 飛phi 者giả 。 謂vị 微vi 細tế 飛phi 蟲trùng 也dã 。 蝡nhuyễn 動động 者giả 。 謂vị 微vi 細tế 蛆thư 蟲trùng 也dã 。 若nhược 此thử 者giả 。 佛Phật 尚thượng 化hóa 度độ 。 況huống 于vu 人nhân 乎hồ 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 又hựu 有hữu 願nguyện 云vân 。 若nhược 稱xưng 我ngã 名danh 。 必tất 生sanh 我ngã 國quốc 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 誓thệ 不bất 作tác 佛Phật 。 是thị 以dĩ 廣quảng 度độ 眾chúng 生sanh 。 無vô 有hữu 窮cùng 極cực 。 而nhi 人nhân 一nhất 念niệm 歸quy 依y 。 遂toại 生sanh 其kỳ 國quốc 。 由do 此thử 推thôi 之chi 。 念niệm 佛Phật 功công 德đức 。 實thật 不bất 可khả 思tư 議nghị 也dã 。 又hựu 云vân 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 欲dục 生sanh 我ngã 國quốc 上thượng 品phẩm 者giả 。 須tu 用dụng 慈từ 心tâm 不bất 殺sát 。 愛ái 護hộ 含hàm 靈linh 。 具cụ 諸chư 戒giới 行hạnh 。 讀đọc 誦tụng 大Đại 乘Thừa 。 解giải 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 諦đế 理lý 深thâm 明minh 。 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。 孝hiếu 敬kính 雙song 親thân 。 悲bi 憐lân 貧bần 苦khổ 。 教giáo 化hóa 有hữu 情tình 。 若nhược 能năng 如như 是thị 念niệm 佛Phật 者giả 。 決quyết 定định 上thượng 品phẩm 上thượng 生sanh 。 直trực 至chí 成thành 佛Phật 。 其kỳ 或hoặc 力lực 量lượng 未vị 充sung 。 且thả 自tự 堅kiên 持trì 齋trai 戒giới 。 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 若nhược 能năng 念niệm 念niệm 無vô 間gian 。 亦diệc 不bất 在tại 下hạ 品phẩm 生sanh 矣hĩ 。 況huống 此thử 法Pháp 門môn 。 不bất 揀giản 賢hiền 愚ngu 。 不bất 擇trạch 貴quý 賤tiện 。 不bất 在tại 貧bần 富phú 。 不bất 分phân 男nam 女nữ 。 不bất 問vấn 老lão 幼ấu 。 不bất 拘câu 僧Tăng 俗tục 。 不bất 論luận 久cửu 近cận 。 皆giai 可khả 以dĩ 念niệm 佛Phật 。 念niệm 佛Phật 軌quỹ 則tắc 亦diệc 不bất 拘câu 。 或hoặc 高cao 聲thanh 念niệm 。 低đê 聲thanh 念niệm 。 流lưu 水thủy 念niệm 。 頂đảnh 禮lễ 念niệm 。 攝nhiếp 心tâm 念niệm 。 參tham 究cứu 念niệm 。 勸khuyến 想tưởng 念niệm 。 輪luân 珠châu 念niệm 。 行hành 道Đạo 念niệm 。 住trụ 立lập 念niệm 。 靜tĩnh 坐tọa 念niệm 。 側trắc 臥ngọa 念niệm 。 默mặc 念niệm 。 明minh 念niệm 。 千thiên 念niệm 。 萬vạn 念niệm 。 皆giai 同đồng 一nhất 念niệm 。 唯duy 要yếu 決quyết 定định 信tín 心tâm 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 果quả 能năng 如như 是thị 行hành 持trì 。 何hà 用dụng 別biệt 尋tầm 知tri 識thức 。 可khả 謂vị 行hành 船thuyền 盡tận 在tại 把bả 梢# 人nhân 。 達đạt 者giả 同đồng 登đăng 安An 養Dưỡng 國Quốc 。

問vấn 。 世thế 間gian 之chi 人nhân 多đa 說thuyết 。 家gia 緣duyên 縈oanh 絆bán 。 世thế 務vụ 纏triền 身thân 。 且thả 待đãi 老lão 來lai 。 然nhiên 後hậu 念niệm 佛Phật 。

答đáp 。 苦khổ 哉tai 。 苦khổ 哉tai 。 豈khởi 不bất 見kiến 死tử 心tâm 禪thiền 師sư 云vân 。 世thế 間gian 之chi 人nhân 。 財tài 寶bảo 如như 山sơn 。 妻thê 妾thiếp 滿mãn 室thất 。 日nhật 夜dạ 歡hoan 樂lạc 。 他tha 豈khởi 不bất 要yếu 。 長trường 生sanh 在tại 世thế 。 爭tranh 柰nại 前tiền 程# 有hữu 限hạn 。 暗ám 裏lý 相tương/tướng 催thôi 。 符phù 到đáo 便tiện 行hành 。 不bất 容dung 遲trì 滯trệ 。 閻diêm 羅la 老lão 子tử 。 不bất 順thuận 人nhân 情tình 。 無vô 常thường 鬼quỷ 王vương 。 有hữu 何hà 面diện 目mục 。 且thả 據cứ 諸chư 人nhân 眼nhãn 裏lý 親thân 見kiến 。 耳nhĩ 裏lý 親thân 聞văn 。 前tiền 街nhai 後hậu 巷hạng 。 親thân 戚thích 眷quyến 屬thuộc 。 朋bằng 友hữu 兄huynh 弟đệ 。 強cường 壯tráng 後hậu 生sanh 。 死tử 劫kiếp 多đa 少thiểu 。 豈khởi 不bất 聞văn 古cổ 人nhân 云vân 。 莫mạc 待đãi 老lão 來lai 方phương 學học 道Đạo 。 孤cô 墳phần 盡tận 是thị 少thiểu 秊niên 人nhân 。 又hựu 云vân 。 自tự 從tùng 早tảo 秊niên 索sách 妻thê 養dưỡng 子tử 。 經kinh 營doanh 家gia 計kế 。 受thọ 盡tận 千thiên 辛tân 萬vạn 苦khổ 。 忽hốt 然nhiên 三tam 寸thốn 氣khí 斷đoạn 。 未vị 免miễn 一nhất 旦đán 皆giai 休hưu 。 若nhược 是thị 孝hiếu 順thuận 兒nhi 孫tôn 。 齋trai 得đắc 幾kỷ 僧Tăng 。 看khán 得đắc 部bộ 經kinh 。 燒thiêu 得đắc 陌mạch 紙chỉ 。 春xuân 三tam 秋thu 九cửu 。 做tố 得đắc 椀# 羮# 飯phạn 。 哭khốc 得đắc 幾kỷ 聲thanh 。 猶do 是thị 記ký 憶ức 爺# 娘nương 。 若nhược 是thị 不bất 肖tiếu 之chi 子tử 。 父phụ 母mẫu 方phương 死tử 。 骨cốt 頭đầu 未vị 冷lãnh 。 作tác 撻thát 財tài 產sản 。 出xuất 賣mại 田điền 園viên 。 恣tứ 意ý 作tác 樂nhạc 。 以dĩ 此thử 較giảo 之chi 。 着trước 甚thậm 麼ma 急cấp 。 兒nhi 孫tôn 自tự 有hữu 兒nhi 孫tôn 福phước 。 莫mạc 與dữ 兒nhi 孫tôn 作tác 遠viễn 憂ưu 。 復phục 引dẫn 古cổ 德đức 云vân 。 冷lãnh 笑tiếu 富phú 家gia 翁ông 。 營doanh 生sanh 忙mang 似tự 箭tiễn 。 囤# 內nội 米mễ 生sanh 蟲trùng 。 庫khố 中trung 錢tiền 爛lạn 貫quán 。 日nhật 裏lý 把bả 秤xứng 稱xưng 。 夜dạ 間gian 點điểm 燈đăng 算toán 。 形hình 骸hài 如như 傀# 儡# 。 莫mạc 教giáo 繩thằng 索sách 斷đoạn 。

死tử 心tâm 如như 此thử 苦khổ 口khẩu 勸khuyến 人nhân 。 曾tằng 許hứa 你nễ 且thả 做tố 世thế 業nghiệp 。 待đãi 老lão 來lai 方phương 念niệm 佛Phật 乎hồ 。 當đương 思tư 人nhân 生sanh 在tại 世thế 。 能năng 有hữu 幾kỷ 時thời 。 石thạch 火hỏa 電điện 光quang 。 眨# 眼nhãn 便tiện 過quá 。 趁sấn 此thử 未vị 老lão 無vô 病bệnh 之chi 前tiền 。 抖đẩu 擻tẩu 身thân 心tâm 。 撥bát 棄khí 塵trần 事sự 。 得đắc 一nhất 日nhật 光quang 景cảnh 。 念niệm 一nhất 日nhật 佛Phật 名danh 。 得đắc 一nhất 時thời 工công 夫phu 。 修tu 一nhất 時thời 淨tịnh 業nghiệp 。 由do 他tha 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 好hảo/hiếu 死tử 惡ác 死tử 。 只chỉ 要yếu 我ngã 之chi 盤bàn 纏triền 預dự 辨biện 了liễu 也dã 。 我ngã 之chi 前tiền 程# 穩ổn 穩ổn 當đương 當đương 了liễu 也dã 。 若nhược 不bất 如như 此thử 。 後hậu 悔hối 難nan 追truy 。 況huống 此thử 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 人nhân 皆giai 可khả 行hành 。 譬thí 如như 千thiên 秊niên 暗ám 室thất 。 一nhất 燈đăng 照chiếu 之chi 。 則tắc 為vi 明minh 矣hĩ 。 故cố 雖tuy 殺sát 馬mã 屠đồ 牛ngưu 之chi 人nhân 。 放phóng 下hạ 屠đồ 刀đao 。 亦diệc 可khả 以dĩ 修tu 。 所sở 以dĩ 修tu 者giả 不bất 難nan 。 亦diệc 不bất 妨phương 一nhất 切thiết 俗tục 事sự 。 在tại 官quan 者giả 不bất 妨phương 職chức 業nghiệp 。 在tại 士sĩ 者giả 不bất 妨phương 修tu 讀đọc 。 在tại 商thương 者giả 不bất 妨phương 販phán 賣mại 。 在tại 農nông 夫phu 不bất 妨phương 耕canh 種chúng 。 在tại 婦phụ 人nhân 不bất 妨phương 女nữ 工công 。 在tại 公công 門môn 不bất 妨phương 事sự 上thượng 。 在tại 僧Tăng 徒đồ 不bất 妨phương 參tham 禪thiền 。 凡phàm 一nhất 切thiết 所sở 為vi 。 皆giai 不bất 相tương 妨phương 。 或hoặc 在tại 晨thần 昏hôn 禮lễ 念niệm 。 或hoặc 在tại 忙mang 裏lý 偷thâu 閒gian/nhàn 。 或hoặc 念niệm 千thiên 聲thanh 百bách 聲thanh 。 或hoặc 念niệm 三tam 五ngũ 百bách 聲thanh 。 或hoặc 念niệm 十thập 聲thanh 。 唯duy 要yếu 回hồi 向hướng 發phát 願nguyện 。 願nguyện 往vãng 西tây 方phương 誠thành 能năng 如như 是thị 。 決quyết 定định 往vãng 生sanh 矣hĩ 。

又hựu 曰viết 。

善thiện 男nam 子tử 。 今kim 將tương 一nhất 法Pháp 界Giới 之chi 法pháp 。 付phó 囑chúc 于vu 汝nhữ 。 十thập 法Pháp 界Giới 者giả 。 佛Phật 法Pháp 界giới 。 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 界Giới 。 緣Duyên 覺Giác 法Pháp 界giới 。 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 界giới 。 天thiên 法Pháp 界Giới 。 人nhân 法Pháp 界Giới 。 修tu 羅la 法Pháp 界Giới 。 餓ngạ 鬼quỷ 法Pháp 界Giới 。 畜súc 生sanh 法Pháp 界Giới 。 地địa 獄ngục 法Pháp 界Giới 。 夫phu 十thập 法Pháp 界Giới 者giả 。 一nhất 心tâm 具cụ 足túc 。 隨tùy 造tạo 隨tùy 受thọ 。 據cứ 你nễ 所sở 作tác 因nhân 還hoàn 你nễ 。 所sở 作tác 果quả 。 善thiện 行hành 惡ác 行hành 。 世thế 間gian 之chi 因nhân 也dã 。 三tam 界giới 六lục 道đạo 。 世thế 間gian 之chi 果quả 也dã 。 持trì 戒giới 念niệm 佛Phật 。 出xuất 世thế 間gian 之chi 因nhân 也dã 。 淨tịnh 土độ 成thành 佛Phật 。 出xuất 世thế 間gian 之chi 果quả 也dã 。 人nhân 天thiên 路lộ 上thượng 。 作tác 福phước 為vi 先tiên 。 生sanh 死tử 海hải 中trung 。 念niệm 佛Phật 第đệ 一nhất 。 今kim 有hữu 欲dục 快khoái 樂lạc 人nhân 天thiên 。 而nhi 不bất 修tu 福phước 。 欲dục 出xuất 離ly 生sanh 死tử 。 而nhi 不bất 念niệm 佛Phật 。 是thị 猶do 鳥điểu 無vô 翼dực 而nhi 欲dục 飛phi 。 木mộc 無vô 根căn 而nhi 欲dục 茂mậu 。 奚hề 可khả 得đắc 哉tai 。 要yếu 將tương 念niệm 佛Phật 為vi 正chánh 因nhân 。 如như 今kim 是thị 因nhân 。 臨lâm 終chung 是thị 果quả 。 作tác 惡ác 而nhi 惡ác 境cảnh 現hiện 前tiền 。 念niệm 佛Phật 而nhi 佛Phật 果Quả 自tự 至chí 。 豈khởi 不bất 見kiến 華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 。 若nhược 人nhân 欲dục 了liễu 知tri 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 應ưng 觀quán 法Pháp 界Giới 性tánh 。 一nhất 切thiết 唯duy 心tâm 造tạo 。 是thị 也dã 。

宗tông 本bổn 答đáp 問vấn

或hoặc 問vấn 。 世thế 間gian 人nhân 別biệt 執chấp 公công 案án 。 只chỉ 期kỳ 參tham 禪thiền 悟ngộ 道đạo 。 不bất 願nguyện 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 何hà 如như 。

答đáp 。 參tham 禪thiền 不bất 礙ngại 念niệm 佛Phật 。 念niệm 佛Phật 不bất 礙ngại 參tham 禪thiền 。 且thả 如như 往vãng 生sanh 錄lục 內nội 。 高cao 僧Tăng 傳truyền 中trung 。 賢hiền 愚ngu 並tịnh 生sanh 。 今kim 古cổ 皆giai 爾nhĩ 。 盡tận 拋phao 穢uế 土thổ/độ 。 俱câu 趣thú 淨tịnh 方phương 。 孕dựng 七thất 寶bảo 池trì 。 捨xả 胞bào 胎thai 苦khổ 。 超siêu 凡phàm 人nhân 聖thánh 。 得đắc 道Đạo 證chứng 真chân 。 不bất 歷lịch 三tam 祗chi 。 便tiện 成thành 佛Phật 道Đạo 。 豈khởi 非phi 佛Phật 力lực 難nan 思tư 也dã 哉tai 。 故cố 欲dục 超siêu 生sanh 死tử 輪luân 迴hồi 。 得đắc 涅Niết 槃Bàn 樂lạc 者giả 。 無vô 出xuất 往vãng 生sanh 法Pháp 門môn 矣hĩ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 娑sa 婆bà 濁trược 境cảnh 。 眾chúng 苦khổ 集tập 而nhi 求cầu 道Đạo 難nạn/nan 成thành 。 淨tịnh 土độ 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 。 諸chư 善thiện 聚tụ 而nhi 位vị 登đăng 不bất 退thoái 。 稱xưng 名danh 號hiệu 者giả 。 諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm 而nhi 往vãng 生sanh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 者giả 。 彌di 陀đà 光quang 照chiếu 而nhi 增tăng 進tiến 。 菩Bồ 薩Tát 羅La 漢Hán 與dữ 其kỳ 同đồng 儔trù 。 水thủy 鳥điểu 樹thụ 林lâm 。 悉tất 皆giai 念niệm 佛Phật 。 耳nhĩ 畔bạn 常thường 聞văn 妙diệu 法Pháp 。 心tâm 中trung 頓đốn 絕tuyệt 貪tham 嗔sân 。 快khoái 樂lạc 無vô 窮cùng 。 壽thọ 量lượng 何hà 極cực 。 一nhất 生sanh 彼bỉ 土độ 。 便tiện 獲hoạch 阿a 惟duy 。 豈khởi 比tỉ 人nhân 天thiên 道đạo 中trung 觸xúc 目mục 多đa 諸chư 違vi 順thuận 。 權quyền 乘thừa 路lộ 上thượng 善thiện 根căn 希hy 有hữu 周chu 圓viên 。 地địa 前tiền 三tam 賢hiền 尚thượng 未vị 見kiến 道đạo 而nhi 失thất 念niệm 。 舍xá 利lợi 六lục 住trụ 。 猶do 遇ngộ 惡ác 緣duyên 而nhi 退thoái 心tâm 。 故cố 知tri 三tam 乘thừa 之chi 士sĩ 。 歷lịch 僧Tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 而nhi 功công 行hành 無vô 成thành 。 念niệm 佛Phật 之chi 門môn 。 于vu 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 。 而nhi 位vị 階giai 不bất 退thoái 。 是thị 以dĩ 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 。 有hữu 進tiến 無vô 退thoái 。 決quyết 定định 成thành 佛Phật 。 彌di 陀đà 經Kinh 云vân 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 眾chúng 生sanh 生sanh 者giả 。 皆giai 是thị 阿a 鞞bệ 跋bạt 致trí 。 阿a 鞞bệ 跋bạt 致trí 者giả 。 不bất 退thoái 轉chuyển 地địa 是thị 也dã 。 嗟ta 乎hồ 。 初sơ 心tâm 信tín 淺thiển 。 非phi 他tha 力lực 難nan 以dĩ 進tiến 修tu 。 我ngã 佛Phật 願nguyện 深thâm 。 但đãn 有hữu 緣duyên 悉tất 皆giai 攝nhiếp 受thọ 。 諸chư 仁nhân 者giả 從tùng 上thượng 佛Phật 祖tổ 立lập 教giáo 。 開khai 示thị 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 何hà 況huống 今kim 之chi 禪thiền 流lưu 。 不bất 信tín 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 凡phàm 修tu 淨tịnh 土độ 者giả 。 不bất 礙ngại 于vu 參tham 禪thiền 。 何hà 參tham 禪thiền 者giả 。 乃nãi 薄bạc 淨tịnh 土độ 而nhi 不bất 修tu 也dã 。

或hoặc 問vấn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 有hữu 因Nhân 地Địa 否phủ/bĩ 。

宗tông 本bổn 曰viết 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 因Nhân 地Địa 。 載tái 於ư 藏tạng 教giáo 甚thậm 多đa 云vân 。 我ngã 作tác 佛Phật 時thời 。 說thuyết 經Kinh 行hành 道Đạo 。 十thập 倍bội 于vu 諸chư 佛Phật 。 不bất 得đắc 是thị 願nguyện 。 終chung 不bất 作tác 佛Phật 。 又hựu 云vân 。 稱xưng 我ngã 名danh 號hiệu 。 定định 生sanh 我ngã 國quốc 。 不bất 得đắc 是thị 願nguyện 。 終chung 不bất 作tác 佛Phật 。 是thị 以dĩ 願nguyện 廣quảng 緣duyên 強cường/cưỡng 。 感cảm 動động 世thế 人nhân 。 又hựu 不bất 見kiến 大đại 慈từ 菩Bồ 薩Tát 。 讚tán 佛Phật 偈kệ 云vân 。 十thập 方phương 三tam 世thế 佛Phật 。 阿A 彌Di 陀Đà 第đệ 一nhất 。 非phi 但đãn 菩Bồ 薩Tát 稱xưng 讚tán 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 稱xưng 讚tán 之chi 。

問vấn 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 有hữu 無vô 量lượng 人nhân 念niệm 佛Phật 焉yên 。 能năng 悉tất 知tri 其kỳ 時thời 盡tận 皆giai 接tiếp 引dẫn 。

答đáp 。 日nhật 月nguyệt 是thị 一nhất 小tiểu 世thế 界giới 。 光quang 明minh 猶do 能năng 普phổ 照chiếu 萬vạn 類loại 。 況huống 佛Phật 之chi 光quang 明minh 乎hồ 。 不bất 見kiến 彌di 陀đà 經Kinh 云vân 。 彼bỉ 佛Phật 何hà 故cố 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 光quang 明minh 無vô 量lượng 。 照chiếu 十thập 方phương 國quốc 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。 是thị 故cố 號hiệu 為vi 阿A 彌Di 陀Đà 。 應ưng 知tri 佛Phật 之chi 光quang 明minh 。 廣quảng 大đại 無vô 比tỉ 。 小Tiểu 乘Thừa 羅La 漢Hán 。 尚thượng 有hữu 三Tam 明Minh 六Lục 通Thông 。 隨tùy 類loại 現hiện 化hóa 。 況huống 佛Phật 之chi 神thần 通thông 妙diệu 用dụng 乎hồ 。 何hà 則tắc 身thân 常thường 禮lễ 佛Phật 。 佛Phật 則tắc 見kiến 之chi 。 天thiên 眼nhãn 通thông 故cố 。 口khẩu 常thường 念niệm 佛Phật 。 佛Phật 則tắc 聞văn 之chi 。 天thiên 耳nhĩ 通thông 故cố 。 心tâm 常thường 憶ức 佛Phật 。 佛Phật 則tắc 知tri 之chi 。 他tha 心tâm 通thông 故cố 。 諸chư 仁nhân 者giả 。 只chỉ 要yếu 自tự 己kỷ 。 虔kiền 切thiết 修tu 持trì 。 不bất 須tu 疑nghi 佛Phật 無vô 能năng 接tiếp 引dẫn 。

又hựu 問vấn 。 既ký 有hữu 如như 是thị 功công 德đức 。 何hà 必tất 連liên 聲thanh 舉cử 念niệm 。 譬thí 如như 叫khiếu 我ngã 名danh 字tự 。 不bất 過quá 一nhất 二nhị 三tam 聲thanh 足túc 矣hĩ 。

答đáp 。 前tiền 不bất 云vân 乎hồ 。 稱xưng 我ngã 名danh 號hiệu 。 定định 生sanh 我ngã 國quốc 。 以dĩ 其kỳ 願nguyện 也dã 。 觀quán 經Kinh 云vân 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 一nhất 聲thanh 。 滅diệt 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 重trọng 罪tội 。 況huống 連liên 聲thanh 不bất 斷đoạn 乎hồ 。 彌di 陀đà 經Kinh 云vân 。 以dĩ 稱xưng 名danh 故cố 。 諸chư 罪tội 消tiêu 滅diệt 。 勢thế 至chí 圓viên 通thông 云vân 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 上thượng 至chí 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 專chuyên 持trì 名danh 號hiệu 。 下hạ 至chí 十thập 念niệm 成thành 功công 。 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 是thị 也dã 。

三tam 大đại 聖thánh 人nhân 現hiện 身thân 勸khuyến 修tu 淨tịnh 土độ

唐đường 洛lạc 陽dương 罔võng 極cực 寺tự 釋thích 慧tuệ 日nhật 。 中trung 宗tông 朝triêu 得đắc 度độ 。 日nhật 見kiến 義nghĩa 淨tịnh 三tam 藏tạng 。 躬cung 詣nghệ 竺trúc 乾can/kiền/càn 。 遂toại 生sanh 羨tiện 慕mộ 。 誓thệ 遊du 西tây 域vực 。 始thỉ 泛phiếm 舶bạc 渡độ 海hải 。 經kinh 三tam 載tái 。 乃nãi 達đạt 天Thiên 竺Trúc 。 尋tầm 求cầu 梵Phạm 本bổn 。 訪phỏng 善Thiện 知Tri 識Thức 。 獨độc 影ảnh 孤cô 征chinh 。 雪tuyết 嶺lĩnh 胡hồ 鄉hương 。 無vô 所sở 不bất 到đáo 。 既ký 經kinh 多đa 苦khổ 。 深thâm 厭yếm 閻Diêm 浮Phù 。 乃nãi 歎thán 曰viết 。 何hà 國quốc 何hà 方phương 。 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 苦khổ 。 何hà 法pháp 何hà 行hành 。 能năng 速tốc 見kiến 佛Phật 。 徧biến 問vấn 天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 學học 者giả 。 皆giai 讚tán 淨tịnh 土độ 。 合hợp 於ư 金kim 口khẩu 。 其kỳ 于vu 速tốc 疾tật 。 是thị 一nhất 生sanh 路lộ 。 盡tận 此thử 報báo 身thân 。 必tất 得đắc 往vãng 生sanh 。 日nhật 聞văn 已dĩ 頂đảnh 受thọ 。 漸tiệm 至chí 北bắc 印ấn 度độ 健kiện 馱đà 羅la 國quốc 王vương 城thành 東đông 北bắc 。 有hữu 一nhất 大đại 山sơn 。 山sơn 有hữu 觀quán 音âm 像tượng 。 日nhật 遂toại 七thất 日nhật 叩khấu 頭đầu 祈kỳ 請thỉnh 。 以dĩ 斷đoạn 食thực 畢tất 命mạng 為vi 期kỳ 。 至chí 七thất 日nhật 夜dạ 。 觀quán 音âm 空không 中trung 。 現hiện 紫tử 金kim 色sắc 相tướng 。 垂thùy 右hữu 手thủ 摩ma 日nhật 頂đảnh 曰viết 。 汝nhữ 欲dục 傳truyền 法pháp 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 唯duy 有hữu 西tây 方phương 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 。 勸khuyến 令linh 念niệm 佛Phật 誦tụng 經Kinh 。 迴hồi 願nguyện 往vãng 生sanh 。 到đáo 彼bỉ 國quốc 已dĩ 。 見kiến 佛Phật 及cập 我ngã 。 自tự 當đương 知tri 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 。 勝thắng 過quá 諸chư 行hành 。 說thuyết 已dĩ 忽hốt 滅diệt 。 日nhật 斷đoạn 食thực 既ký 困khốn 。 聞văn 此thử 加gia 壯tráng 。 及cập 登đăng 嶺lĩnh 東đông 歸quy 。 計kế 行hành 七thất 十thập 餘dư 國quốc 。 總tổng 一nhất 十thập 八bát 年niên 。 開khai 元nguyên 七thất 年niên 。 方phương 達đạt 長trường/trưởng 安an 。 進tiến 帝đế 佛Phật 真chân 容dung 梵Phạm 筴# 等đẳng 。 賜tứ 號hiệu 慈từ 愍mẫn 三tam 藏tạng 主chủ 法Pháp 師sư 。

又hựu 唐đường 大đại 曆lịch 二nhị 年niên 。 法pháp 照chiếu 大đại 師sư 。 棲tê 止chỉ 衡hành 州châu 雲vân 峰phong 寺tự 。 勤cần 修tu 不bất 懈giải 。 唯duy 以dĩ 勸khuyến 人nhân 念niệm 佛Phật 為vi 急cấp 。 一nhất 日nhật 僧Tăng 堂đường 粥chúc 鉢bát 內nội 。 兩lưỡng 次thứ 現hiện 五ngũ 臺đài 勝thắng 境cảnh 。 勝thắng 境cảnh 中trung 復phục 現hiện 有hữu 寺tự 。 寺tự 有hữu 金kim 榜bảng 。 題đề 云vân 大đại 聖thánh 竹trúc 林lâm 寺tự 。 於ư 是thị 心tâm 懷hoài 渴khát 仰ngưỡng 。 欲dục 禮lễ 五ngũ 臺đài 。 四tứ 年niên 八bát 月nguyệt 十thập 三tam 日nhật 發phát 行hạnh 。 至chí 五ngũ 年niên 四tứ 月nguyệt 五ngũ 日nhật 。 到đáo 五ngũ 臺đài 縣huyện 。 遙diêu 見kiến 佛Phật 光quang 。 寺tự 南nam 數số 道đạo 白bạch 光quang 。 六lục 日nhật 。 到đáo 佛Phật 光quang 寺tự 。 其kỳ 夜dạ 四tứ 更cánh 見kiến 一nhất 道đạo 光quang 。 從tùng 北bắc 山sơn 下hạ 來lai 射xạ 照chiếu 。 照chiếu 忙mang 入nhập 堂đường 內nội 。 問vấn 眾chúng 云vân 。 此thử 何hà 祥tường 也dã 。 有hữu 僧Tăng 答đáp 言ngôn 。 此thử 大đại 聖thánh 不bất 思tư 議nghị 光quang 。 常thường 覺giác 有hữu 緣duyên 照chiếu 聞văn 已dĩ 。 即tức 具cụ 威uy 儀nghi 。 尋tầm 光quang 至chí 寺tự 。 寺tự 東đông 北bắc 五ngũ 十thập 里lý 間gian 。 果quả 有hữu 山sơn 。 山sơn 下hạ 有hữu 澗giản 。 澗giản 北bắc 有hữu 一nhất 石thạch 門môn 。 見kiến 二nhị 青thanh 衣y 可khả 。 年niên 八bát 九cửu 歲tuế 。 顏nhan 貌mạo 端đoan 正chánh 。 立lập 于vu 門môn 首thủ 。 一nhất 稱xưng 善thiện 財tài 。 二nhị 曰viết 難Nan 陀Đà 。 相tương 見kiến 歡hoan 喜hỷ 。 問vấn 訊tấn 設thiết 禮lễ 。 引dẫn 照chiếu 入nhập 門môn 。 向hướng 北bắc 行hành 五ngũ 六lục 里lý 。 見kiến 一nhất 金kim 門môn 樓lâu 至chí 門môn 。 乃nãi 是thị 一nhất 寺tự 。 寺tự 前tiền 有hữu 金kim 牓# 。 題đề 曰viết 大đại 聖thánh 竹trúc 林lâm 寺tự 。 一nhất 如như 鉢bát 中trung 所sở 見kiến 者giả 。 方phương 圓viên 可khả 二nhị 十thập 里lý 。 一nhất 百bách 二nhị 十thập 院viện 。 皆giai 有hữu 寶bảo 塔tháp 。 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 地địa 。 純thuần 是thị 黃hoàng 金kim 。 流lưu 渠cừ 花hoa 樹thụ 。 充sung 滿mãn 其kỳ 內nội 。 照chiếu 入nhập 寺tự 。 至chí 講giảng 堂đường 。 見kiến 文Văn 殊Thù 在tại 西tây 。 普phổ 賢hiền 在tại 東đông 。 各các 據cứ 獅sư 子tử 之chi 座tòa 。 說thuyết 法Pháp 之chi 音âm 。 歷lịch 歷lịch 可khả 聽thính 。 文Văn 殊Thù 左tả 右hữu 菩Bồ 薩Tát 萬vạn 餘dư 。 普phổ 賢hiền 亦diệc 有hữu 無vô 數số 。 菩Bồ 薩Tát 圍vi 繞nhiễu 。 照chiếu 至chí 二nhị 菩Bồ 薩Tát 前tiền 作tác 禮lễ 。

問vấn 言ngôn 。

末mạt 代đại 凡phàm 夫phu 。 去khứ 聖thánh 時thời 遙diêu 。 知tri 識thức 轉chuyển 劣liệt 。 垢cấu 障chướng 尤vưu 深thâm 。 佛Phật 法Pháp 浩hạo 瀚# 。 未vị 審thẩm 修tu 行hành 。 於ư 何hà 法Pháp 門môn 。 最tối 為vi 捷tiệp 要yếu 。 文Văn 殊Thù 報báo 言ngôn 。 汝nhữ 今kim 念niệm 佛Phật 。 今kim 正chánh 是thị 時thời 。 諸chư 修tu 行hành 門môn 。 無vô 過quá 念niệm 佛Phật 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 我ngã 於ư 過quá 去khứ 劫kiếp 中trung 。 因nhân 念niệm 佛Phật 故cố 。 得đắc 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 甚thậm 深thâm 禪thiền 定định 。 乃nãi 至chí 諸chư 佛Phật 。 皆giai 從tùng 念niệm 佛Phật 而nhi 生sanh 。 故cố 知tri 念niệm 佛Phật 是thị 諸chư 法pháp 之chi 王vương 。 汝nhữ 當đương 常thường 念niệm 。 無vô 上thượng 法Pháp 王Vương 。 令linh 無vô 休hưu 息tức 。 照chiếu 又hựu 問vấn 。 當đương 云vân 何hà 念niệm 。 文Văn 殊Thù 言ngôn 。 此thử 世thế 界giới 西tây 。 有hữu 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 彼bỉ 佛Phật 願nguyện 力lực 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 汝nhữ 當đương 繼kế 念niệm 。 令linh 無vô 間gián 斷đoạn 。 命mạng 終chung 之chi 後hậu 。 決quyết 定định 往vãng 生sanh 。 永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển 。 說thuyết 是thị 語ngữ 已dĩ 。 二nhị 大đại 聖thánh 各các 舒thư 金kim 手thủ 。 摩ma 照chiếu 頂đảnh 為vi 授thọ 記ký 別biệt 。 照chiếu 聞văn 已dĩ 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 禮lễ 謝tạ 而nhi 退thoái 。 已dĩ 上thượng 二nhị 則tắc 。 載tái 于vu 有hữu 宋tống 高cao 僧Tăng 傳truyền 。 俱câu 在tại 藏tạng 內nội 富phú 字tự 函hàm 。

經kinh 論luận 指chỉ 歸quy 淨tịnh 土độ

大đại 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 云vân

佛Phật 告cáo 彌Di 勒Lặc 。

於ư 此thử 世thế 界giới 。 有hữu 七thất 百bách 二nhị 十thập 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 往vãng 生sanh 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土thổ/độ 。 諸chư 小tiểu 行hạnh 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 可khả 稱xưng 計kế 。 又hựu 不bất 但đãn 我ngã 國quốc 為vi 然nhiên 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 無vô 量lượng 大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 盡tận 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 住trụ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 土độ 。

彌di 陀đà 經Kinh 云vân 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 聞văn 說thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 執chấp 持trì 名danh 號hiệu 。 以dĩ 稱xưng 名danh 故cố 。 諸chư 罪tội 消tiêu 滅diệt 。 其kỳ 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 釋Thích 迦Ca 佛Phật 云vân 。 汝nhữ 等đẳng 皆giai 當đương 。 信tín 受thọ 我ngã 語ngữ 。 及cập 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 聞văn 是thị 說thuyết 者giả 。 應ưng 當đương 發phát 願nguyện 。 生sanh 彼bỉ 國quốc 土độ 。

十thập 六lục 觀quán 經Kinh 云vân 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 及cập 善thiện 女nữ 人nhân 。 但đãn 聞văn 佛Phật 名danh 。 二nhị 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 除trừ 無vô 量lượng 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 何hà 況huống 憶ức 念niệm 。 念niệm 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 一nhất 聲thanh 乎hồ 。 當đương 知tri 此thử 人nhân 。 是thị 人nhân 中trung 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 其kỳ 勝thắng 友hữu 。

大đại 智Trí 度Độ 論luận 云vân 。 佛Phật 是thị 無vô 上thượng 法Pháp 王vương 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 法pháp 臣thần 。 諸chư 臣thần 所sở 尊tôn 重trọng 者giả 。 唯duy 佛Phật 法Pháp 王vương 也dã 。 有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 念niệm 往vãng 昔tích 謗báng 般Bát 若Nhã 。 墮đọa 惡ác 道đạo 。 受thọ 無vô 量lượng 苦khổ 。 復phục 經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 雖tuy 修tu 餘dư 行hành 。 不bất 能năng 得đắc 出xuất 苦khổ 海hải 。 後hậu 遇ngộ 善Thiện 知Tri 識Thức 。 教giáo 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 即tức 得đắc 滅diệt 除trừ 罪tội 障chướng 。 超siêu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 我ngã 今kim 應ưng 當đương 。 禮lễ 謝tạ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 何hà 以dĩ 彼bỉ 。 父phụ 母mẫu 親thân 友hữu 人nhân 天thiên 王vương 等đẳng 。 不bất 能năng 度độ 我ngã 。 出xuất 離ly 苦khổ 海hải 。 唯duy 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 力lực 攝nhiếp 受thọ 。 是thị 以dĩ 得đắc 出xuất 苦khổ 海hải 。 偈kệ 云vân 。 若nhược 人nhân 願nguyện 作tác 佛Phật 。 心tâm 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 。 即tức 得đắc 為vi 現hiện 身thân 。 故cố 我ngã 皈quy 命mạng 禮lễ 。 又hựu 云vân 。 佛Phật 世thế 一nhất 老lão 人nhân 求cầu 出xuất 家gia 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 不bất 許hứa 。 佛Phật 觀quán 此thử 人nhân 。 曩nẵng 劫kiếp 採thải 椎chùy 。 為vi 虎hổ 所sở 逼bức 。 上thượng 樹thụ 失thất 聲thanh 念niệm 南Nam 無mô 佛Phật 。 有hữu 此thử 微vi 善thiện 。 遇ngộ 佛Phật 得đắc 度độ 。 獲hoạch 羅La 漢Hán 果quả 。 吁hu 一nhất 稱xưng 其kỳ 名danh 。 尚thượng 得đắc 解giải 脫thoát 。 況huống 終chung 身thân 念niệm 佛Phật 乎hồ 。

蓮liên 宗tông 寶bảo 鑑giám 云vân 。 彌di 陀đà 實thật 眾chúng 生sanh 之chi 慈từ 父phụ 。 是thị 以dĩ 纔tài 稱xưng 寶bảo 號hiệu 。 已dĩ 投đầu 種chủng 於ư 蓮liên 胎thai 。 一nhất 發phát 菩Bồ 提Đề 。 即tức 標tiêu 名danh 於ư 金kim 地địa 。 淺thiển 信tín 不bất 持trì 。 大đại 愚ngu 大đại 錯thác 。 堪kham 歎thán 時thời 逢phùng 末mạt 代đại 。 多đa 有hữu 邪tà 見kiến 迷mê 流lưu 。 貶biếm 淨tịnh 業nghiệp 為vi 權quyền 乘thừa 。 嗤xuy 誦tụng 持trì 為vi 麤thô 行hành 。 豈khởi 非phi 躭đam 溺nịch 火hỏa 宅trạch 。 自tự 甘cam 永vĩnh 劫kiếp 之chi 沈trầm 淪luân 乎hồ 。

淨tịnh 土độ 境cảnh 觀quán 要yếu 門môn 云vân 。 夫phu 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 者giả 。 乃nãi 末mạt 世thế 眾chúng 生sanh 。 出xuất 生sanh 死tử 之chi 要yếu 路lộ 。 截tiệt 苦khổ 海hải 之chi 舟chu 航# 。 一nhất 生sanh 彼bỉ 處xứ 。 永vĩnh 無vô 退thoái 轉chuyển 。 以dĩ 金kim 色sắc 身thân 。 飛phi 行hành 自tự 在tại 。 無vô 虎hổ 狼lang 獅sư 子tử 。 蚊văn 虻manh 蚤tảo 虱sắt 。 之chi 所sở 逼bức 惱não 。 無vô 雷lôi 霆đình 風phong 雨vũ 寒hàn 熱nhiệt 饑cơ 渴khát 。 之chi 所sở 煎tiễn 熬ngao 。 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 。 既ký 無vô 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 等đẳng 苦khổ 。 是thị 為vi 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 故cố 我ngã 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 欲dục 令linh 此thử 土thổ/độ 在tại 迷mê 眾chúng 生sanh 出xuất 離ly 眾chúng 苦khổ 。 開khai 折chiết 伏phục 之chi 門môn 。 彌di 陀đà 慈từ 父phụ 。 示thị 攝nhiếp 受thọ 之chi 路lộ 。 所sở 以dĩ 苦khổ 心tâm 丁đinh 寧ninh 。 偏thiên 讚tán 淨tịnh 土độ 。 普phổ 勸khuyến 往vãng 生sanh 。 良lương 由do 於ư 此thử 。 安an 樂lạc 集tập 云vân 。 能năng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 即tức 斷đoạn 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 用dụng 獅sư 子tử 筋cân 為vi 琴cầm 絃huyền 。 其kỳ 聲thanh 一nhất 奏tấu 。 一nhất 切thiết 餘dư 絃huyền 悉tất 斷đoạn 。 亦diệc 如như 有hữu 人nhân 取thủ 牛ngưu 羊dương 驢lư 馬mã 諸chư 乳nhũ 。 置trí 一nhất 器khí 中trung 。 若nhược 將tương 獅sư 子tử 乳nhũ 一nhất 滴tích 投đầu 之chi 。 一nhất 切thiết 諸chư 乳nhũ 悉tất 化hóa 為vi 水thủy 。 若nhược 人nhân 于vu 菩Bồ 提Đề 心tâm 中trung 。 能năng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 諸chư 障chướng 。 自tự 然nhiên 消tiêu 滅diệt 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 矣hĩ 。

大Đại 乘Thừa 月nguyệt 藏tạng 經Kinh 云vân 。 末Mạt 法Pháp 時thời 中trung 。 億ức 億ức 眾chúng 生sanh 。 起khởi 修tu 行hành 道Đạo 。 未vị 有hữu 一nhất 得đắc 者giả 。 皆giai 因nhân 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 。 雜tạp 學học 難nạn/nan 成thành 。 唯duy 有hữu 淨tịnh 土độ 一nhất 門môn 。 可khả 通thông 入nhập 路lộ 。 當đương 知tri 自tự 行hành 難nạn/nan 圓viên 。 他tha 力lực 易dị 就tựu 。 如như 劣liệt 士sĩ 附phụ 輪Luân 王Vương 之chi 勢thế 。 飛phi 遊du 四tứ 天thiên 。 凡phàm 質chất 假giả 仙tiên 藥dược 之chi 功công 。 升thăng 騰đằng 三tam 島đảo 。 實thật 為vi 易dị 行hành 之chi 道đạo 。 疾tật 得đắc 相tương 應ứng 。 慈từ 旨chỉ 丁đinh 寧ninh 。 須tu 銘minh 飢cơ 骨cốt 。

寶bảo 王vương 論luận 云vân 。 浴dục 大đại 海hải 者giả 已dĩ 用dụng 于vu 百bách 川xuyên 。 念niệm 佛Phật 名danh 者giả 必tất 成thành 于vu 三tam 昧muội 。 亦diệc 猶do 清thanh 珠châu 下hạ 於ư 濁trược 水thủy 。 濁trược 水thủy 不bất 得đắc 不bất 清thanh 。 念niệm 佛Phật 投đầu 於ư 亂loạn 心tâm 。 亂loạn 心tâm 不bất 得đắc 不bất 佛Phật 。

大đại 品phẩm 經Kinh 云vân 。 若nhược 人nhân 散tán 心tâm 念niệm 佛Phật 。 亦diệc 得đắc 離ly 苦khổ 。 其kỳ 福phước 不bất 盡tận 。 況huống 定định 意ý 念niệm 佛Phật 也dã 。 上thượng 至chí 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 下hạ 至chí 十thập 念niệm 成thành 功công 。

華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 。 寧ninh 受thọ 地địa 獄ngục 苦khổ 。 得đắc 聞văn 諸chư 佛Phật 名danh 。 不bất 受thọ 無vô 量lượng 樂nhạo/nhạc/lạc 。 而nhi 不bất 聞văn 佛Phật 名danh 。

正Chánh 法Pháp 難nan 聞văn 品phẩm 云vân 。 佛Phật 說thuyết 世thế 間gian 人nhân 民dân 。 得đắc 聞văn 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 名danh 號hiệu 。 若nhược 慈từ 心tâm 喜hỷ 悅duyệt 。 志chí 意ý 清thanh 淨tịnh 。 毛mao 髮phát 聳tủng 然nhiên 。 淚lệ 即tức 出xuất 者giả 。 皆giai 是thị 累lũy 世thế 常thường 行hành 佛Phật 道Đạo 。 非phi 凡phàm 人nhân 也dã 。 若nhược 不bất 信tín 佛Phật 語ngữ 。 不bất 信tín 念niệm 佛Phật 。 不bất 信tín 往vãng 生sanh 皆giai 從tùng 。 惡ác 道đạo 中trung 來lai 。 餘dư 殃ương 未vị 盡tận 。 愚ngu 癡si 不bất 解giải 。 故cố 為vì 汝nhữ 等đẳng 說thuyết 此thử 大đại 法pháp 。 令linh 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 及cập 其kỳ 國quốc 土độ 。

護hộ 口khẩu 經kinh 說thuyết 。 有hữu 一nhất 餓ngạ 鬼quỷ 。 形hình 狀trạng 醜xú 惡ác 。 身thân 出xuất 猛mãnh 燄diệm 。 口khẩu 出xuất 蛆thư 蟲trùng 。 膿nùng 血huyết 諸chư 衰suy 。 臭xú 穢uế 遠viễn 徹triệt 。 舉cử 聲thanh 號hào 哭khốc 。 東đông 西tây 馳trì 走tẩu 。 是thị 時thời 滿mãn 足túc 羅La 漢Hán 問vấn 曰viết 。 汝nhữ 宿túc 何hà 罪tội 。 今kim 受thọ 此thử 苦khổ 。 餓ngạ 鬼quỷ 答đáp 曰viết 。 吾ngô 往vãng 昔tích 時thời 。 曾tằng 作tác 沙Sa 門Môn 。 出xuất 一nhất 惡ác 言ngôn 。 阻trở 他tha 信tín 善thiện 。 今kim 遭tao 此thử 苦khổ 。 尊tôn 者giả 還hoàn 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 誡giới 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 凡phàm 見kiến 人nhân 修tu 毫hào 髮phát 善thiện 事sự 。 只chỉ 宜nghi 歡hoan 喜hỷ 贊tán 助trợ 。 勿vật 令linh 毀hủy 逆nghịch 不bất 成thành 。 吾ngô 墮đọa 惡ác 類loại 以dĩ 來lai 。 數sổ 千thiên 萬vạn 劫kiếp 受thọ 苦khổ 。 設thiết 使sử 脫thoát 得đắc 鬼quỷ 形hình 。 復phục 入nhập 地địa 獄ngục 。

爾nhĩ 時thời 餓ngạ 鬼quỷ 。 說thuyết 此thử 語ngữ 已dĩ 。 號hào 哭khốc 投đầu 地địa 。 如như 大đại 山sơn 崩băng 。 聞văn 斯tư 之chi 說thuyết 。 實thật 可khả 寒hàn 心tâm 。 此thử 鬼quỷ 出xuất 一nhất 惡ác 言ngôn 。 尚thượng 遭tao 多đa 劫kiếp 之chi 苦khổ 。 何hà 可khả 障chướng 人nhân 拜bái 佛Phật 念niệm 佛Phật 哉tai 。

金kim 剛cang 科khoa 儀nghi 云vân 。 野dã 狐hồ 尚thượng 聽thính 百bách 丈trượng 法pháp 。 螺loa 螄# 猶do 護hộ 金kim 剛cang 經kinh 。 十thập 千thiên 游du 魚ngư 。 聞văn 佛Phật 號hiệu 化hóa 為vi 天thiên 子tử 。 五ngũ 百bách 蝙# 蝠# 。 聽thính 法Pháp 音âm 總tổng 作tác 聖thánh 賢hiền 。 蟒mãng 聞văn 懺sám 以dĩ 生sanh 天thiên 。 龍long 聽thính 法Pháp 而nhi 悟ngộ 道đạo 。 彼bỉ 物vật 尚thượng 能năng 領lãnh 悟ngộ 。 況huống 人nhân 可khả 不bất 回hồi 心tâm 念niệm 佛Phật 。

蓮liên 宗tông 寶bảo 鑑giám 云vân 。 昔tích 我ngã 法Pháp 藏tạng 發phát 弘hoằng 誓thệ 。 啟khải 極cực 樂lạc 之chi 玄huyền 途đồ 。 故cố 佛Phật 世Thế 尊Tôn 指chỉ 西tây 方phương 。 示thị 韋vi 提đề 之chi 妙diệu 域vực 。 是thị 乃nãi 廣quảng 長trường 舌thiệt 覆phú 而nhi 同đồng 讚tán 。 諸chư 餘dư 經kinh 盡tận 而nhi 獨độc 留lưu 。 蓋cái 以dĩ 利lợi 生sanh 之chi 喜hỷ 捨xả 心tâm 增tăng 。 應ứng 化hóa 之chi 慈từ 悲bi 量lượng 大đại 。 教giáo 分phần/phân 九cửu 品phẩm 。 乃nãi 別biệt 開khai 方phương 便tiện 之chi 門môn 。 觀quán 明minh 一nhất 心tâm 。 實thật 徑kính 直trực 還hoàn 源nguyên 之chi 路lộ 。 聖thánh 尼ni 際tế 會hội 。 如như 久cửu 客khách 歸quy 于vu 家gia 鄉hương 。 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 。 似tự 稚trĩ 子tử 投đầu 于vu 慈từ 母mẫu 。 況huống 復phục 慈từ 光quang 願nguyện 攝nhiếp 。 佛Phật 力lực 難nan 思tư 。 順thuận 水thủy 乘thừa 船thuyền 。 不bất 勞lao 自tự 力lực 。 推thôi 門môn 落lạc 臼cữu 。 豈khởi 有hữu 他tha 哉tai 。 有hữu 願nguyện 必tất 迎nghênh 。 無vô 機cơ 不bất 被bị 。 鸚anh 鵡vũ 頻tần 伽già 。 尚thượng 有hữu 法Pháp 音âm 演diễn 唱xướng 。 蜎quyên 飛phi 蝡nhuyễn 動động 。 悉tất 蒙mông 教giáo 化hóa 恩ân 慈từ 。 聖thánh 境cảnh 非phi 虗hư 。 佛Phật 言ngôn 不bất 妄vọng 。 何hà 乃nãi 甘cam 心tâm 伏phục 意ý 。 幸hạnh 禍họa 樂nhạo/nhạc/lạc 災tai 。 卻khước 誹phỉ 清thanh 淨tịnh 之chi 邦bang 。 貪tham 戀luyến 煩phiền 惱não 之chi 世thế 。 焦tiêu 蛾nga 爛lạn 蠒# 。 自tự 處xứ 餘dư 殃ương 。 籠lung 鳥điểu 鼎đỉnh 魚ngư 。 翻phiên 稱xưng 快khoái 樂lạc 。 皆giai 由do 善thiện 力lực 微vi 而nhi 業nghiệp 力lực 勝thắng 。 信tín 根căn 少thiểu 而nhi 罪tội 根căn 多đa 。 是thị 以dĩ 三tam 界giới 茫mang 茫mang 。 四tứ 生sanh 擾nhiễu 擾nhiễu 。 盡tận 貪tham 生sanh 而nhi 兀ngột 兀ngột 。 悉tất 逐trục 業nghiệp 以dĩ 悠du 悠du 。 匪phỉ 夙túc 生sanh 之chi 有hữu 幸hạnh 。 豈khởi 得đắc 遇ngộ 于vu 斯tư 因nhân 。 擊kích 鼓cổ 開khai 囹linh 圄ngữ 之chi 門môn 。 宜nghi 應ưng 速tốc 出xuất 。 逢phùng 舟chu 濟tế 沈trầm 淪luân 。 之chi 難nạn/nan 。 詎cự 可khả 遲trì 疑nghi 。 普phổ 皆giai 如như 說thuyết 奉phụng 行hành 。 盡tận 心tâm 頂đảnh 禮lễ 信tín 受thọ 。 問vấn 曰viết 。 既ký 言ngôn 信tín 受thọ 。 未vị 知tri 信tín 何hà 法Pháp 門môn 。

答đáp 曰viết 。

信tín 憑bằng 經kinh 中trung 佛Phật 說thuyết 。 念niệm 佛Phật 定định 生sanh 淨tịnh 土độ 。 信tín 念niệm 佛Phật 定định 滅diệt 諸chư 罪tội 。 信tín 念niệm 佛Phật 定định 得đắc 佛Phật 護hộ 。 信tín 念niệm 佛Phật 臨lâm 終chung 定định 得đắc 佛Phật 來lai 接tiếp 引dẫn 。 信tín 念niệm 佛Phật 往vãng 生sanh 定định 。 得đắc 不bất 退thoái 地địa 。 信tín 念niệm 佛Phật 生sanh 淨tịnh 土độ 。 定định 不bất 墮đọa 三tam 惡ác 道đạo 。 今kim 時thời 人nhân 。 信tín 持trì 戒giới 而nhi 不bất 信tín 念niệm 佛Phật 。 信tín 奉phụng 佛Phật 而nhi 不bất 信tín 。 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 是thị 皆giai 自tự 失thất 其kỳ 大đại 利lợi 也dã 。 故cố 欲dục 到đáo 西tây 方phương 。 要yếu 由do 深thâm 信tín 。 君quân 看khán 淨tịnh 土độ 恆Hằng 沙sa 佛Phật 。 盡tận 是thị 當đương 年niên 正chánh 信tín 人nhân 。

祖tổ 師sư 指chỉ 歸quy 西tây 方phương

問vấn 。 六lục 祖tổ 言ngôn 。 東đông 方phương 人nhân 造tạo 罪tội 念niệm 佛Phật 。 求cầu 生sanh 西tây 方phương 。 西tây 方phương 人nhân 造tạo 罪tội 念niệm 佛Phật 。 求cầu 生sanh 何hà 國quốc 。

答đáp 。 六lục 祖tổ 只chỉ 說thuyết 僧Tăng 俗tục 。 喻dụ 於ư 東đông 西tây 。 何hà 曾tằng 說thuyết 無vô 佛Phật 國quốc 。 不bất 見kiến 壇đàn 經Kinh 云vân 。 在tại 家gia 能năng 行hành 。 如như 東đông 方phương 人nhân 無vô 罪tội 。 出xuất 家gia 不bất 修tu 。 如như 西tây 方phương 人nhân 有hữu 愆khiên 。 今kim 人nhân 不bất 窮cùng 古cổ 教giáo 。 強cường/cưỡng 要yếu 狐hồ 言ngôn 鳥điểu 語ngữ 。 古cổ 德đức 云vân 。 若nhược 人nhân 排bài 毀hủy 淨tịnh 土độ 。 不bất 信tín 往vãng 生sanh 者giả 。 當đương 受thọ 拔bạt 舌thiệt 之chi 苦khổ 。 如như 何hà 後hậu 學học 。 反phản 行hành 魔ma 說thuyết 。 既ký 不bất 能năng 自tự 修tu 。 又hựu 障chướng 他tha 人nhân 修tu 。 哀ai 哉tai 。

李# 卓trác 吾ngô 曰viết 。 六lục 祖tổ 破phá 人nhân 念niệm 佛Phật 。 求cầu 生sanh 西tây 方phương 者giả 。 恐khủng 人nhân 執chấp 相tướng 求cầu 佛Phật 。 而nhi 不bất 見kiến 自tự 性tánh 也dã 。 金kim 剛cang 經kinh 所sở 謂vị 。 若nhược 以dĩ 色sắc 見kiến 我ngã 。 以dĩ 音âm 聲thanh 求cầu 我ngã 。 是thị 人nhân 行hành 邪tà 道đạo 。 不bất 能năng 見kiến 如Như 來Lai 。 是thị 也dã 。 又hựu 曰viết 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 。 如như 夢mộng 幻huyễn 泡bào 影ảnh 。 如như 露lộ 亦diệc 如như 電điện 。 應ưng 作tác 如như 是thị 觀quán 。 凡phàm 所sở 有hữu 相tướng 。 皆giai 是thị 虗hư 妄vọng 。 是thị 也dã 。 夫phu 人nhân 若nhược 不bất 見kiến 自tự 性tánh 。 而nhi 但đãn 以dĩ 音âm 聲thanh 為vi 我ngã 。 執chấp 有hữu 相tương/tướng 為vi 佛Phật 。 則tắc 亦diệc 奚hề 止chỉ 十thập 萬vạn 八bát 千thiên 里lý 哉tai 。 六lục 祖tổ 大đại 師sư 之chi 破phá 也dã 。 宜nghi 也dã 。 然nhiên 苟cẩu 見kiến 佛Phật 性tánh 矣hĩ 。 則tắc 我ngã 之chi 音âm 聲thanh 。 與dữ 夫phu 妄vọng 幻huyễn 虗hư 假giả 之chi 夢mộng 幻huyễn 。 泡bào 影ảnh 露lộ 電điện 。 又hựu 曷hạt 嘗thường 一nhất 刻khắc 之chi 不bất 有hữu 哉tai 。 雖tuy 謂vị 實thật 有hữu 西tây 方phương 亦diệc 可khả 也dã 。

天thiên 如như 和hòa 尚thượng 云vân 。 多đa 見kiến 今kim 之chi 參tham 禪thiền 者giả 。 不bất 究cứu 如Như 來Lai 之chi 了liễu 義nghĩa 。 不bất 知tri 達đạt 磨ma 之chi 玄huyền 機cơ 。 空không 腹phúc 高cao 心tâm 。 習tập 為vi 狂cuồng 妄vọng 。 見kiến 修tu 淨tịnh 土độ 之chi 人nhân 。 則tắc 笑tiếu 之chi 曰viết 。 彼bỉ 學học 愚ngu 夫phu 愚ngu 婦phụ 之chi 所sở 為vi 。 何hà 其kỳ 鄙bỉ 哉tai 。 予# 嘗thường 謂vị 非phi 鄙bỉ 愚ngu 夫phu 愚ngu 婦phụ 也dã 。 乃nãi 鄙bỉ 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 馬mã 鳴minh 龍long 樹thụ 也dã 。 此thử 等đẳng 之chi 人nhân 。 非phi 特đặc 自tự 迷mê 正Chánh 道Đạo 。 反phản 成thành 謗báng 法pháp 之chi 業nghiệp 。

靈linh 芝chi 法Pháp 師sư 云vân 。 博bác 地địa 凡phàm 夫phu 。 業nghiệp 惑hoặc 纏triền 縛phược 。 流lưu 轉chuyển 五ngũ 道đạo 。 百bách 千thiên 萬vạn 劫kiếp 。 受thọ 諸chư 苦khổ 惱não 。 忽hốt 聞văn 淨tịnh 土độ 。 志chí 願nguyện 求cầu 生sanh 。 一nhất 日nhật 稱xưng 名danh 。 即tức 超siêu 彼bỉ 國quốc 。 可khả 謂vị 萬vạn 劫kiếp 難nan 逢phùng 。 千thiên 生sanh 一nhất 遇ngộ 。 若nhược 人nhân 肯khẳng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 縱túng/tung 然nhiên 能năng 行hành 施thí 戒giới 禪thiền 誦tụng 。 亦diệc 不bất 如như 念niệm 佛Phật 功công 德đức 。

孤cô 山sơn 法Pháp 師sư 云vân 。 夫phu 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 。 是thị 假giả 他tha 力lực 。 彌di 陀đà 願nguyện 攝nhiếp 。 釋Thích 迦Ca 勸khuyến 讚tán 。 諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm 。 三tam 者giả 備bị 矣hĩ 。 苟cẩu 有hữu 信tín 心tâm 。 往vãng 生sanh 極cực 易dị 。 如như 渡độ 大đại 海hải 。 既ký 得đắc 巨cự 航# 。 仍nhưng 有hữu 良lương 導đạo 。 加gia 以dĩ 順thuận 風phong 。 必tất 能năng 速tốc 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 矣hĩ 。 若nhược 其kỳ 不bất 肯khẳng 登đăng 舟chu 。 遲trì 疑nghi 險hiểm 道đạo 者giả 。 誰thùy 之chi 過quá 歟# 。

楊dương 提đề 刑hình 云vân 。 有hữu 佛Phật 釋Thích 迦Ca 。 是thị 大đại 導đạo 師sư 。 指chỉ 清thanh 淨tịnh 土độ 是thị 安An 樂Lạc 國Quốc 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 是thị 淨tịnh 土độ 師sư 。 爾nhĩ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 若nhược 生sanh 彼bỉ 土độ 。 則tắc 無vô 諸chư 苦khổ 。 不bất 聞văn 知tri 者giả 。 固cố 可khả 哀ai 憐lân 。 亦diệc 有hữu 善thiện 士sĩ 。 發phát 三tam 種chủng 心tâm 。 不bất 求cầu 生sanh 者giả 。 尤vưu 可khả 嗟ta 惜tích 。 一nhất 曰viết 。 吾ngô 當đương 超siêu 佛Phật 越việt 祖tổ 。 淨tịnh 土độ 不bất 足túc 生sanh 也dã 。 二nhị 曰viết 。 處xứ 處xứ 皆giai 淨tịnh 土độ 。 西tây 方phương 不bất 必tất 生sanh 也dã 。 三tam 曰viết 。 極cực 樂lạc 聖thánh 域vực 。 我ngã 輩bối 凡phàm 夫phu 不bất 能năng 生sanh 也dã 。 夫phu 行hành 海hải 無vô 量lượng 。 普phổ 賢hiền 願nguyện 見kiến 彌di 陀đà 。 佛Phật 國quốc 雖tuy 空không 。 維duy 摩ma 常thường 修tu 淨tịnh 土độ 。 十thập 方phương 如Như 來Lai 。 有hữu 廣quảng 舌thiệt 之chi 讚tán 。 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 同đồng 往vãng 之chi 心tâm 。 試thí 自tự 忖thốn 量lượng 。 孰thục 與dữ 諸chư 聖thánh 。 謂vị 不bất 足túc 生sanh 者giả 。 何hà 其kỳ 自tự 欺khi 哉tai 。 至chí 如như 龍long 樹thụ 。 祖tổ 師sư 也dã 。 楞lăng 伽già 經kinh 有hữu 預dự 記ký 之chi 文văn 。 天thiên 親thân 。 教giáo 宗tông 也dã 。 無vô 量lượng 論luận 有hữu 求cầu 生sanh 之chi 偈kệ 。 慈từ 恩ân 通thông 讚tán 。 首thủ 稱xưng 十thập 勝thắng 。 智trí 者giả 析tích 理lý 。 明minh 辨biện 十thập 疑nghi 。 彼bỉ 皆giai 上thượng 哲triết 。 精tinh 進tấn 往vãng 生sanh 。 謂vị 不bất 必tất 生sanh 者giả 。 何hà 其kỳ 自tự 慢mạn 哉tai 。 火hỏa 車xa 可khả 滅diệt 。 舟chu 石thạch 不bất 沈trầm 。 現hiện 華hoa 報báo 者giả 。 莫mạc 甚thậm 於ư 張trương 馗# 。 十thập 念niệm 而nhi 超siêu 勝thắng 處xứ 。 入nhập 地địa 獄ngục 者giả 。 莫mạc 速tốc 於ư 雄hùng 俊# 。 再tái 甦tô 而nhi 證chứng 妙diệu 因nhân 。 世thế 人nhân 愆khiên 尤vưu 。 未vị 必tất 若nhược 此thử 。 謂vị 不bất 能năng 生sanh 者giả 。 何hà 其kỳ 自tự 棄khí 哉tai 中trung 峰phong 祖tổ 師sư 云vân 。 娑sa 婆bà 苦khổ 。 娑sa 婆bà 苦khổ 。 娑sa 婆bà 之chi 苦khổ 誰thùy 能năng 數sổ 。 世thế 人nhân 反phản 以dĩ 苦khổ 為vi 樂lạc 。 甘cam 住trụ 其kỳ 中trung 多đa 失thất 所sở 。 臭xú 皮bì 袋đại 裏lý 出xuất 頭đầu 來lai 。 長trưởng 養dưỡng 無vô 明minh 病bệnh 成thành 蠱cổ 。 驀# 然nhiên 三tam 寸thốn 氣khí 消tiêu 亡vong 。 化hóa 作tác 寒hàn 灰hôi 埋mai 下hạ 土thổ/độ 。 五ngũ 趣thú 遷thiên 流lưu 不bất 暫tạm 停đình 。 百bách 劫kiếp 千thiên 生sanh 受thọ 淒# 楚sở 。 諸chư 仁nhân 者giả 。 何hà 如như 急cấp 早tảo 念niệm 彌di 陀đà 。 捨xả 此thử 娑sa 婆bà 苦khổ 。 西tây 方phương 樂nhạo/nhạc/lạc 。 西tây 方phương 樂nhạo/nhạc/lạc 。 西tây 方phương 之chi 樂lạc 誰thùy 能năng 覺giác 。 人nhân 民dân 國quốc 土thổ 總tổng 殊thù 勝thắng 。 了liễu 無vô 寒hàn 暑thử 并tinh 三tam 惡ác 。 蓮liên 華hoa 胎thai 裏lý 出xuất 頭đầu 來lai 。

時thời 聽thính 法Pháp 音âm 與dữ 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 瑠lưu 璃ly 地địa 瑩oánh 絕tuyệt 纖tiêm 塵trần 。 金kim 銀ngân 珠châu 寶bảo 成thành 樓lâu 閣các 。 化hóa 衣y 化hóa 食thực 自tự 然nhiên 榮vinh 。 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 難nạn/nan 籌trù 度độ 。 諸chư 仁nhân 者giả 。 何hà 如như 及cập 早tảo 念niệm 彌di 陀đà 。 取thủ 彼bỉ 西tây 方phương 樂nhạo/nhạc/lạc 。

古cổ 音âm 禪thiền 師sư 云vân 。 一nhất 句cú 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 宗tông 門môn 頭đầu 則tắc 公công 案án 。 譬thí 如như 騎kỵ 馬mã 拄trụ 杖trượng 。 把bả 穩ổn 生sanh 涯nhai 一nhất 段đoạn 。 不bất 拘câu 四tứ 眾chúng 人nhân 等đẳng 。 持trì 之chi 悉tất 有hữu 應ưng 驗nghiệm 。 現hiện 生sanh 長trưởng 福phước 消tiêu 災tai 。 報báo 滿mãn 永vĩnh 除trừ 罪tội 難nạn/nan 。 若nhược 人nhân 立lập 地địa 受thọ 持trì 。 無vô 不bất 隨tùy 心tâm 滿mãn 願nguyện 。 幸hạnh 生sanh 中trung 土thổ/độ 為vi 人nhân 。 如như 上thượng 寶bảo 山sơn 一nhất 遍biến 。 切thiết 莫mạc 空không 去khứ 空không 回hồi 。 所sở 務vụ 急cấp 宜nghi 早tảo 辦biện 。 閻diêm 王vương 不bất 貴quý 金kim 珠châu 。 唯duy 重trọng/trùng 彌di 陀đà 一nhất 卷quyển 。 一nhất 生sanh 富phú 貴quý 如như 雲vân 。 百bách 歲tuế 光quang 陰ấm 若nhược 電điện 。 知tri 音âm 切thiết 莫mạc 遲trì 延diên 。 急cấp 早tảo 作tác 箇cá 轉chuyển 變biến 。 佛Phật 為vi 苦khổ 海hải 舟chu 航# 。 勸khuyến 君quân 早tảo 渡độ 彼bỉ 岸ngạn 。 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 之chi 中trung 。 一nhất 句cú 彌di 陀đà 莫mạc 斷đoạn 。 須tu 信tín 因nhân 深thâm 果quả 深thâm 。 直trực 教giáo 不bất 念niệm 自tự 念niệm 。 若nhược 能năng 念niệm 念niệm 不bất 空không 。 管quản 取thủ 念niệm 成thành 一nhất 片phiến 。 當đương 念niệm 認nhận 得đắc 念niệm 人nhân 。 彌di 陀đà 與dữ 我ngã 同đồng 現hiện 。 便tiện 入nhập 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 親thân 證chứng 極cực 樂lạc 內nội 院viện 。 蓮liên 胎thai 標tiêu 的đích 姓tánh 名danh 。 極cực 功công 之chi 者giả 自tự 見kiến 。 親thân 見kiến 彌di 陀đà 授thọ 記ký 。 便tiện 同đồng 菩Bồ 薩Tát 作tác 伴bạn 。 直trực 至chí 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 永vĩnh 劫kiếp 隨tùy 心tâm 散tán 誕đản 。 依y 得đắc 此thử 道đạo 歸quy 來lai 。 決quyết 定định 成thành 佛Phật 不bất 欠khiếm 。

白bạch 樂nhạo/nhạc/lạc 天thiên 頌tụng 云vân 。

予# 年niên 七thất 十thập 一nhất 。 不bất 復phục 事sự 吟ngâm 哦nga 。 看khán 經kinh 費phí 眼nhãn 力lực 。

作tác 福phước 畏úy 奔bôn 波ba 。 何hà 以dĩ 度độ 心tâm 眼nhãn 。 一nhất 聲thanh 阿A 彌Di 陀Đà 。

行hành 也dã 阿A 彌Di 陀Đà 。 坐tọa 也dã 阿A 彌Di 陀Đà 。 縱túng/tung 饒nhiêu 忙mang 似tự 箭tiễn 。

不bất 離ly 阿A 彌Di 陀Đà 。 達đạt 人nhân 應ưng 笑tiếu 我ngã 。 多đa 卻khước 阿A 彌Di 陀Đà 。

達đạt 又hựu 怎chẩm 麼ma 生sanh 。 不bất 達đạt 又hựu 如như 何hà 。 普phổ 勸khuyến 法Pháp 界Giới 眾chúng 。

同đồng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 。 要yếu 脫thoát 輪luân 迴hồi 苦khổ 。 須tu 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 。

百bách 丈trượng 智trí 海hải 禪thiền 師sư 。 是thị 江giang 西tây 馬mã 祖tổ 的đích 子tử 。 天thiên 下hạ 叢tùng 林lâm 。 依y 他tha 建kiến 立lập 。 天thiên 下hạ 清thanh 規quy 。 依y 他tha 舉cử 行hành 。 看khán 他tha 為vi 病bệnh 僧Tăng 念niệm 誦tụng 之chi 規quy 云vân 。 集tập 眾chúng 同đồng 聲thanh 。 舉cử 揚dương 一nhất 偈kệ 。 稱xưng 讚tán 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 復phục 同đồng 聲thanh 稱xưng 念niệm 南Nam 無mô 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 或hoặc 百bách 聲thanh 或hoặc 千thiên 聲thanh 。 回hồi 向hướng 伏phục 願nguyện 云vân 。 諸chư 緣duyên 未vị 盡tận 。 早tảo 遂toại 輕khinh 安an 。 大đại 命mạng 難nạn 逃đào 。 徑kính 登đăng 安an 養dưỡng 。 又hựu 看khán 他tha 津tân 送tống 亡vong 僧Tăng 。 念niệm 誦tụng 回hồi 向hướng 。 伏phục 願nguyện 云vân 。 神thần 超siêu 淨tịnh 域vực 。 業nghiệp 謝tạ 塵trần 勞lao 。 蓮liên 開khai 上thượng 品phẩm 之chi 華hoa 。 佛Phật 受thọ 一nhất 生sanh 之chi 記ký 。 至chí 于vu 茶trà 毗tỳ 之chi 際tế 。 但đãn 令linh 維duy 那na 引dẫn 聲thanh 高cao 唱xướng 南Nam 無mô 西tây 方phương 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 大đại 慈từ 大đại 悲bi 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 如như 是thị 十thập 唱xướng 。 而nhi 大đại 眾chúng 十thập 和hòa 。 總tổng 名danh 之chi 曰viết 十thập 念niệm 也dã 。 唱xướng 畢tất 復phục 回hồi 向hướng 云vân 云vân 。 以dĩ 上thượng 稱xưng 揚dương 十thập 念niệm 。 資tư 助trợ 往vãng 生sanh 。 非phi 淨tịnh 土độ 之chi 指chỉ 歸quy 乎hồ 。 自tự 百bách 丈trượng 來lai 。 凡phàm 津tân 送tống 亡vong 僧Tăng 。 皆giai 依y 此thử 法Pháp 。 然nhiên 則tắc 所sở 謂vị 合hợp 五ngũ 家gia 之chi 宗tông 派phái 。 盡tận 天thiên 下hạ 之chi 禪thiền 僧Tăng 。 無vô 有hữu 一nhất 人nhân 。 不bất 歸quy 淨tịnh 土độ 者giả 矣hĩ 。

慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ 云vân 。 有hữu 行hành 無vô 願nguyện 。 其kỳ 行hành 必tất 孤cô 。 有hữu 願nguyện 無vô 行hành 。 其kỳ 願nguyện 必tất 虗hư 。 夫phu 願nguyện 者giả 樂nhạo/nhạc/lạc 也dã 。 欲dục 也dã 。 欲dục 生sanh 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 。 樂nhạo 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 必tất 須tu 發phát 願nguyện 。 方phương 得đắc 往vãng 生sanh 。 華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 。 不bất 發phát 大đại 願nguyện 。 魔ma 所sở 攝nhiếp 持trì 。 一nhất 切thiết 佛Phật 事sự 。 從tùng 大đại 願nguyện 起khởi 。 欲dục 成thành 無vô 上thượng 道Đạo 。 故cố 須tu 得đắc 願Nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật 。 所sở 以dĩ 普phổ 賢hiền 廣quảng 無vô 邊biên 願nguyện 海hải 。 彌di 陀đà 有hữu 六lục 八bát 願nguyện 門môn 。 是thị 知tri 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 上thượng 古cổ 先tiên 賢hiền 。 皆giai 因nhân 願nguyện 力lực 。 成thành 就tựu 菩Bồ 提Đề 。

智Trí 度Độ 論luận 第đệ 八bát 卷quyển 問vấn 曰viết 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 自tự 得đắc 勝thắng 報báo 。 何hà 必tất 要yếu 立lập 誓thệ 願nguyện 。 然nhiên 後hậu 得đắc 之chi 。 答đáp 。 作tác 福phước 無vô 願nguyện 。 無vô 所sở 標tiêu 立lập 。 願nguyện 為vi 道đạo 御ngự 。 能năng 有hữu 所sở 成thành 。 如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 人nhân 聞văn 說thuyết 。 生sanh 天thiên 之chi 樂lạc 。 心tâm 當đương 願nguyện 樂nhạo 。 修tu 生sanh 天thiên 福phước 。 命mạng 終chung 之chi 後hậu 。 各các 生sanh 其kỳ 中trung 。 此thử 皆giai 願nguyện 力lực 之chi 所sở 致trí 也dã 。 華hoa 嚴nghiêm 行hạnh 願nguyện 品phẩm 云vân 。 是thị 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 最tối 後hậu 剎sát 那na 。 一nhất 切thiết 諸chư 根căn 。 悉tất 皆giai 散tán 壞hoại 。 一nhất 切thiết 親thân 屬thuộc 。 悉tất 皆giai 捨xả 離ly 。 一nhất 切thiết 威uy 勢thế 。 悉tất 皆giai 退thoái 失thất 。 乃nãi 至chí 象tượng 馬mã 車xa 乘thừa 。 珍trân 寶bảo 伏phục 藏tạng 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 無vô 復phục 相tương 隨tùy 。 唯duy 此thử 願nguyện 王vương 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 引dẫn 導đạo 其kỳ 前tiền 。 一nhất 剎sát 那na 中trung 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 故cố 云vân 。 法Pháp 門môn 廣quảng 大đại 。 無vô 願nguyện 不bất 從tùng 。

備bị 觀quán 今kim 時thời 信tín 心tâm 歸quy 投đầu 佛Phật 會hội 者giả 。 或hoặc 為vi 病bệnh 苦khổ 而nhi 發phát 心tâm 。 或hoặc 為vi 報báo 親thân 而nhi 舉cử 意ý 。 或hoặc 為vi 保bảo 扶phù 家gia 宅trạch 。 或hoặc 為vi 怖bố 罪tội 持trì 齋trai 。 雖tuy 有hữu 信tín 心tâm 。 而nhi 無vô 行hạnh 願nguyện 。 雖tuy 云vân 念niệm 佛Phật 。 不bất 達đạt 本bổn 根căn 。 凡phàm 修tu 善thiện 緣duyên 。 皆giai 為vi 了liễu 還hoàn 心tâm 願nguyện 。 罕# 有hữu 為vi 自tự 己kỷ 生sanh 死tử 。 發phát 願nguyện 念niệm 佛Phật 。 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 。 往vãng 往vãng 香hương 燭chúc 道Đạo 場Tràng 。 祝chúc 願nguyện 回hồi 向hướng 之chi 辭từ 。 皆giai 是thị 表biểu 献# 神thần 明minh 。 消tiêu 災tai 延diên 壽thọ 而nhi 已dĩ 。 故cố 與dữ 經kinh 懺sám 本bổn 意ý 相tương 違vi 。 臨lâm 終chung 所sở 以dĩ 不bất 得đắc 往vãng 生sanh 。 由do 無vô 行hạnh 願nguyện 故cố 也dã 。

又hựu 有hữu 一nhất 等đẳng 癡si 人nhân 。 投đầu 佛Phật 受thọ 戒giới 。 乃nãi 於ư 三Tam 寶Bảo 前tiền 。 焚phần 香hương 誓thệ 願nguyện 云vân 。 我ngã 若nhược 破phá 戒giới 。 甘cam 當đương 惡ác 病bệnh 纏triền 身thân 。 永vĩnh 墮đọa 地địa 獄ngục 。 或hoặc 言ngôn 左tả 眼nhãn 出xuất 血huyết 。 右hữu 眼nhãn 出xuất 膿nùng 。 自tự 肯khẳng 自tự 甘cam 。 自tự 願nguyện 受thọ 報báo 。 殊thù 不bất 知tri 佛Phật 祖tổ 興hưng 慈từ 運vận 悲bi 。 何hà 嘗thường 教giáo 人nhân 如như 此thử 。 皆giai 是thị 邪tà 師sư 過quá 謬mậu 。 錯thác 將tương 罰phạt 咒chú 。 以dĩ 為vi 發phát 願nguyện 。 何hà 惑hoặc 之chi 甚thậm 哉tai 。 予# 嘗thường 愍mẫn 念niệm 。 勸khuyến 令linh 同đồng 發phát 正chánh 願nguyện 。 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 願nguyện 同đồng 作tác 佛Phật 。 若nhược 彼bỉ 妄vọng 認nhận 四tứ 大đại 為vi 我ngã 身thân 。 六lục 塵trần 為vi 實thật 有hữu 。 未vị 嘗thường 暫tạm 省tỉnh 回hồi 光quang 。 齋trai 戒giới 念niệm 佛Phật 。 從tùng 生sanh 至chí 老lão 。 唯duy 憂ưu 家gia 緣duyên 不bất 辦biện 。 財tài 不bất 稱xưng 心tâm 。 雖tuy 曰viết 積tích 善thiện 奉phụng 佛Phật 。 禮lễ 拜bái 燒thiêu 香hương 。 只chỉ 願nguyện 富phú 貴quý 榮vinh 華hoa 。 長trường 生sanh 不bất 死tử 。 纔tài 做tố 此thử 小tiểu 好hảo/hiếu 事sự 。 便tiện 有hữu 伏phục 願nguyện 數số 般bát 。 要yếu 保bảo 穀cốc 米mễ 盈doanh 倉thương 。 蠶tằm 絲ti 倍bội 萬vạn 。 子tử 孫tôn 光quang 顯hiển 。 牛ngưu 馬mã 孳# 生sanh 。 纔tài 一nhất 不bất 如như 意ý 。 便tiện 怨oán 佛Phật 不bất 保bảo 全toàn 。 日nhật 日nhật 財tài 喜hỷ 增tăng 添# 。 始thỉ 道đạo 天thiên 龍long 感cảm 應ứng 。 如như 此thử 貪tham 謀mưu 。 盡tận 屬thuộc 愚ngu 癡si 。 今kim 日nhật 有hữu 緣duyên 。 得đắc 逢phùng 佛Phật 法Pháp 。 當đương 須tu 究cứu 本bổn 。 願nguyện 捨xả 娑sa 婆bà 。 願nguyện 生sanh 淨tịnh 土độ 。 亦diệc 如như 久cửu 客khách 在tại 于vu 他tha 鄉hương 。 今kim 日nhật 思tư 欲dục 歸quy 于vu 故cố 里lý 。 不bất 見kiến 懺sám 中trung 云vân 。 願nguyện 我ngã 臨lâm 欲dục 命mạng 終chung 時thời 。 盡tận 除trừ 一nhất 切thiết 諸chư 障chướng 礙ngại 。 面diện 見kiến 彼bỉ 佛Phật 阿A 彌Di 陀Đà 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 安An 樂Lạc 剎Sát 。 是thị 也dã 。

慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ 偈kệ 曰viết 。

萬vạn 法pháp 從tùng 心tâm 生sanh 。 萬vạn 法pháp 從tùng 心tâm 滅diệt 。 我ngã 佛Phật 大đại 沙Sa 門Môn 。

常thường 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 持trì 戒giới 無vô 信tín 願nguyện 。 唯duy 得đắc 人nhân 天thiên 福phước 。

福phước 盡tận 受thọ 輪luân 迴hồi 。 展triển 轉chuyển 難nan 出xuất 離ly 。 看khán 經kinh 無vô 慧tuệ 眼nhãn 。

不bất 識thức 佛Phật 深thâm 意ý 。 後hậu 世thế 得đắc 聰thông 明minh 。 亂loạn 心tâm 難nan 出xuất 離ly 。

不bất 如như 念niệm 佛Phật 好hảo/hiếu 。 回hồi 向hướng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 國quốc 。 釋Thích 迦Ca 金kim 口khẩu 說thuyết 。

彌di 陀đà 親thân 攝nhiếp 受thọ 。 諸chư 佛Phật 皆giai 護hộ 念niệm 。 諸chư 天thiên 善thiện 護hộ 持trì 。

譬thí 如như 貧bần 家gia 女nữ 。 腹phúc 孕dựng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 諸chư 天thiên 常thường 愛ái 護hộ 。

貧bần 女nữ 自tự 不bất 知tri 。 腹phúc 中trung 有hữu 貴quý 子tử 。 今kim 此thử 念niệm 佛Phật 人nhân 。

其kỳ 意ý 亦diệc 如như 是thị 。 憶ức 佛Phật 常thường 念niệm 佛Phật 。 不bất 久cửu 當đương 成thành 佛Phật 。

諸chư 佛Phật 善thiện 護hộ 持trì 。 其kỳ 人nhân 自tự 不bất 知tri 。 我ngã 當đương 生sanh 淨tịnh 土độ 。

劫kiếp 要yếu 來lai 後hậu 世thế 。 再tái 得đắc 生sanh 人nhân 中trung 。 譬thí 如như 貧bần 人nhân 家gia 。

地địa 內nội 有hữu 伏phục 藏tạng 。 藏tạng 神thần 常thường 守thủ 護hộ 。 不bất 令linh 其kỳ 有hữu 失thất 。

貧bần 人nhân 自tự 不bất 知tri 。 家gia 內nội 有hữu 寶bảo 藏tạng 。 逐trục 日nhật 趁sấn 客khách 作tác 。

求cầu 衣y 食thực 自tự 濟tế 。 今kim 此thử 念niệm 佛Phật 人nhân 。 其kỳ 意ý 亦diệc 如như 是thị 。

不bất 知tri 念niệm 佛Phật 人nhân 。 具cụ 足túc 如Như 來Lai 藏tạng 。 自tự 說thuyết 我ngã 無vô 分phần/phân 。

反phản 要yếu 生sanh 人nhân 中trung 。 譬thí 如như 病bệnh 人nhân 家gia 。 自tự 有hữu 真chân 妙diệu 藥dược 。

不bất 知tri 妙diệu 藥dược 性tánh 。 不bất 能năng 自tự 治trị 病bệnh 。 每mỗi 日nhật 牀sàng 枕chẩm 邊biên 。

痛thống 苦khổ 受thọ 無vô 量lượng 。 今kim 此thử 念niệm 佛Phật 人nhân 。 其kỳ 意ý 亦diệc 如như 是thị 。

不bất 知tri 念niệm 佛Phật 心tâm 。 能năng 滅diệt 貪tham 嗔sân 病bệnh 。 能năng 為vi 大đại 醫y 王vương 。

能năng 為vi 大đại 寶bảo 藏tạng 。 利lợi 濟tế 一nhất 切thiết 人nhân 。 能năng 為vi 大đại 法Pháp 王Vương 。

覆phú 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 。 將tương 為vì 是thị 凡phàm 夫phu 。 不bất 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。

且thả 自tự 持trì 齋trai 戒giới 。 後hậu 世thế 願nguyện 為vi 人nhân 。 展triển 轉chuyển 更cánh 修tu 行hành 。

方phương 可khả 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 多đa 見kiến 修tu 行hành 人nhân 。 常thường 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

不bất 稱xưng 彌di 陀đà 願nguyện 。 不bất 念niệm 淨tịnh 土độ 經kinh 。 邪tà 見kiến 障chướng 覆phú 心tâm 。

畢tất 竟cánh 難nan 出xuất 離ly 。 非phi 是thị 他tha 人nhân 障chướng 。 皆giai 是thị 自tự 障chướng 心tâm 。

今kim 世thế 不bất 得đắc 生sanh 。 一nhất 蹉sa 是thị 百bách 蹉sa 。 勸khuyến 汝nhữ 修tu 行hành 人nhân 。

信tín 我ngã 如Như 來Lai 說thuyết 。 佛Phật 無vô 不bất 實thật 語ngữ 。 因nhân 風phong 吹xuy 於ư 火hỏa 。

用dụng 力lực 不bất 消tiêu 多đa 。 幸hạnh 有hữu 念niệm 佛Phật 心tâm 。 回hồi 願nguyện 超siêu 三tam 界giới 。

或hoặc 問vấn 永vĩnh 明minh 壽thọ 禪thiền 師sư 曰viết 。 但đãn 見kiến 性tánh 悟ngộ 道đạo 。 便tiện 超siêu 生sanh 死tử 。 何hà 用dụng 繫hệ 念niệm 彼bỉ 佛Phật 。 求cầu 生sanh 他tha 方phương 。

答đáp 。 真chân 修tu 行hành 人nhân 。 應ưng 自tự 審thẩm 察sát 。 如như 人nhân 飲ẩm 水thủy 。 冷lãnh 暖noãn 自tự 知tri 。 諸chư 仁nhân 者giả 。 當đương 觀quán 自tự 己kỷ 行hành 解giải 。 實thật 得đắc 見kiến 性tánh 悟ngộ 道đạo 。 受thọ 如Như 來Lai 記ký 。 紹thiệu 祖tổ 師sư 位vị 。 能năng 如như 馬mã 鳴minh 龍long 樹thụ 否phủ/bĩ 。 得đắc 無vô 礙ngại 辯biện 才tài 。 證chứng 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 能năng 如như 天thiên 台thai 智trí 者giả 否phủ/bĩ 。 宗tông 說thuyết 皆giai 通thông 。 行hành 解giải 兼kiêm 修tu 。 能năng 如như 忠trung 國quốc 師sư 否phủ/bĩ 。 此thử 諸chư 大Đại 士Sĩ 。 皆giai 明minh 垂thùy 言ngôn 教giáo 。 深thâm 勸khuyến 往vãng 生sanh 。 蓋cái 是thị 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 豈khởi 肯khẳng 誤ngộ 人nhân 自tự 誤ngộ 。 況huống 大đại 雄hùng 讚tán 歎thán 。 金kim 口khẩu 丁đinh 寧ninh 。 希hy 從tùng 昔tích 賢hiền 。 葢# 稟bẩm 佛Phật 勅sắc 。 定định 不bất 謬mậu 誤ngộ 世thế 。 四tứ 料liệu 揀giản 云vân 。 有hữu 禪thiền 無vô 淨tịnh 土độ 。 十thập 人nhân 九cửu 錯thác 路lộ 。 陰ấm 境cảnh 若nhược 現hiện 前tiền 。 瞥miết 爾nhĩ 隨tùy 他tha 去khứ 。 無vô 禪thiền 有hữu 淨tịnh 土độ 。 萬vạn 修tu 萬vạn 人nhân 去khứ 。 但đãn 得đắc 見kiến 彌di 陀đà 。 何hà 愁sầu 不bất 問vấn 悟ngộ 。 有hữu 禪thiền 有hữu 淨tịnh 土độ 。 猶do 如như 戴đái 角giác 虎hổ 。 現hiện 世thế 為vi 人nhân 師sư 。 來lai 生sanh 作tác 佛Phật 祖tổ 。 無vô 禪thiền 無vô 淨tịnh 土độ 。 鐵thiết 牀sàng 并tinh 銅đồng 柱trụ 。 萬vạn 劫kiếp 與dữ 千thiên 生sanh 。 沒một 個cá 人nhân 依y 怙hộ 。 既ký 不bất 明minh 佛Phật 理lý 。 又hựu 不bất 願nguyện 往vãng 生sanh 。 永vĩnh 劫kiếp 沈trầm 淪luân 。 何hà 由do 出xuất 離ly 。 諸chư 仁nhân 者giả 欲dục 超siêu 生sanh 死tử 。 速tốc 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 於ư 此thử 四tứ 種chủng 。 擇trạch 善thiện 行hành 之chi 。

長trường/trưởng 蘆lô 賾trách 禪thiền 師sư 勸khuyến 人nhân 曰viết 。 經Kinh 云vân 。 彼bỉ 國quốc 眾chúng 生sanh 。 無vô 有hữu 眾chúng 苦khổ 。 但đãn 受thọ 諸chư 樂lạc 。 故cố 名danh 極Cực 樂Lạc 。 今kim 以dĩ 娑sa 婆bà 。 對đối 而nhi 比tỉ 之chi 。 此thử 則tắc 血huyết 肉nhục 形hình 軀khu 。 有hữu 生sanh 皆giai 苦khổ 。 彼bỉ 則tắc 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 無vô 生sanh 苦khổ 也dã 。 此thử 則tắc 時thời 序tự 代đại 謝tạ 。 衰suy 老lão 日nhật 侵xâm 。 彼bỉ 則tắc 寒hàn 暑thử 不bất 遷thiên 。 無vô 老lão 苦khổ 也dã 。 此thử 則tắc 四tứ 大đại 難nan 調điều 。 多đa 生sanh 病bệnh 患hoạn 。 彼bỉ 則tắc 化hóa 體thể 香hương 潔khiết 。 無vô 病bệnh 苦khổ 也dã 。 此thử 則tắc 七thất 十thập 者giả 希hy 。 無vô 常thường 迅tấn 速tốc 。 彼bỉ 則tắc 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 。 無vô 死tử 苦khổ 也dã 。 此thử 則tắc 親thân 情tình 愛ái 戀luyến 。 有hữu 愛ái 必tất 離ly 彼bỉ 。 無vô 父phụ 母mẫu 妻thê 子tử 。 無vô 愛ái 別biệt 離ly 苦khổ 也dã 。 此thử 則tắc 仇cừu 敵địch 冤oan 讐thù 。 有hữu 冤oan 必tất 會hội 。 彼bỉ 則tắc 上thượng 善thiện 聚tụ 會hội 。 無vô 冤oan 憎tăng 會hội 苦khổ 也dã 。 此thử 則tắc 困khốn 苦khổ 飢cơ 寒hàn 。 貪tham 求cầu 不bất 足túc 。 彼bỉ 皆giai 衣y 食thực 珍trân 寶bảo 。 受thọ 用dụng 現hiện 成thành 。 此thử 或hoặc 醜xú 穢uế 形hình 骸hài 。 根căn 多đa 缺khuyết 漏lậu 。 彼bỉ 則tắc 端đoan 嚴nghiêm 相tướng 貌mạo 。 體thể 有hữu 光quang 明minh 。 此thử 則tắc 輪luân 轉chuyển 生sanh 死tử 。 彼bỉ 則tắc 永vĩnh 證chứng 無vô 生sanh 。 此thử 則tắc 丘khâu 陵lăng 坑khanh 坎khảm 。 荊kinh 棘cức 為vi 林lâm 。 土thổ 石thạch 諸chư 山sơn 。 穢uế 惡ác 充sung 滿mãn 。 彼bỉ 則tắc 黃hoàng 金kim 為vi 地địa 。 寶bảo 樹thụ 參tham 天thiên 。 樓lâu 聳tủng 七thất 珍trân 。 花hoa 敷phu 四tứ 色sắc 。 此thử 則tắc 雙song 林lâm 已dĩ 滅diệt 。 龍long 華hoa 未vị 來lai 。 彼bỉ 則tắc 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 此thử 則tắc 觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 徒đồ 仰ngưỡng 嘉gia 名danh 。 彼bỉ 則tắc 與dữ 二nhị 上thượng 人nhân 。 親thân 為vi 勝thắng 友hữu 。 此thử 則tắc 羣quần 魔ma 外ngoại 道đạo 。 惱não 亂loạn 正chánh 修tu 。 彼bỉ 則tắc 佛Phật 化hóa 一nhất 統thống 。 魔ma 外ngoại 絕tuyệt 縱túng/tung 。 此thử 則tắc 媚mị 色sắc 妖yêu 婬dâm 。 迷mê 惑hoặc 行hành 者giả 。 彼bỉ 則tắc 正chánh 報báo 清thanh 淨tịnh 。 實thật 無vô 女nữ 人nhân 。 此thử 則tắc 惡ác 獸thú 魑si 魅mị 。 交giao 扇thiên/phiến 邪tà 聲thanh 。 彼bỉ 則tắc 水thủy 鳥điểu 樹thụ 林lâm 。 咸hàm 宣tuyên 妙diệu 法Pháp 。 二nhị 土thổ/độ 較giảo 量lượng 。 境cảnh 緣duyên 迴hồi 別biệt 。 而nhi 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 之chi 勝thắng 。 其kỳ 數số 無vô 窮cùng 。 是thị 以dĩ 了liễu 義nghĩa 大Đại 乘Thừa 。 無vô 不bất 指chỉ 歸quy 淨tịnh 土độ 。 前tiền 賢hiền 後hậu 聖thánh 。 自tự 他tha 皆giai 願nguyện 往vãng 生sanh 。 嗚ô 呼hô 。 人nhân 無vô 遠viễn 慮lự 。 必tất 有hữu 近cận 憂ưu 。 一nhất 失thất 人nhân 身thân 。 萬vạn 劫kiếp 難nạn/nan 復phục 。 故cố 率suất 大đại 海hải 眾chúng 。 各các 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 回hồi 向hướng 同đồng 緣duyên 。 願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 操thao 船thuyền 順thuận 水thủy 。 既ký 加gia 艣lỗ 棹# 。 則tắc 十thập 萬vạn 程# 途đồ 。 不bất 勞lao 自tự 至chí 也dã 。

元nguyên 祐hựu 四tứ 年niên 冬đông 。 宗tông 賾trách 夜dạ 夢mộng 一nhất 男nam 子tử 。 烏ô 巾cân 白bạch 衣y 。 可khả 三tam 十thập 許hứa 。 風phong 貌mạo 清thanh 美mỹ 。 舉cử 措thố 賢hiền 雅nhã 。 揖ấp 謂vị 宗tông 賾trách 曰viết 。 欲dục 入nhập 公công 彌di 陀đà 會hội 。 告cáo 書thư 一nhất 名danh 。 宗tông 賾trách 乃nãi 取thủ 蓮liên 華hoa 勝thắng 會hội 錄lục 。 秉bỉnh 筆bút 問vấn 曰viết 。 公công 何hà 名danh 。 曰viết 普phổ 慧tuệ 。 宗tông 賾trách 書thư 已dĩ 。 白bạch 衣y 者giả 又hựu 云vân 。 家gia 兄huynh 亦diệc 告cáo 上thượng 名danh 。 宗tông 賾trách 問vấn 曰viết 。 令linh 兄huynh 何hà 名danh 。 曰viết 普phổ 賢hiền 。 言ngôn 訖ngật 遂toại 隱ẩn 。 宗tông 賾trách 覺giác 而nhi 詢tuân 諸chư 耆kỳ 宿túc 。 皆giai 云vân 。 華hoa 嚴nghiêm 離ly 世thế 間gian 品phẩm 。 有hữu 二nhị 大đại 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 宗tông 賾trách 以dĩ 為vi 佛Phật 子tử 行hành 佛Phật 事sự 。 助trợ 佛Phật 揚dương 化hóa 。 必tất 有hữu 賢hiền 聖thánh 幽u 贊tán 。 然nhiên 則tắc 預dự 此thử 會hội 者giả 。 豈khởi 小tiểu 緣duyên 哉tai 。

龍long 舒thư 王vương 居cư 士sĩ 勸khuyến 人nhân 曰viết 。 大đại 阿A 彌Di 陀Đà 經Kinh 云vân 。 十thập 方phương 有hữu 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 往vãng 生sanh 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 。 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 尚thượng 欲dục 往vãng 生sanh 。 我ngã 何hà 人nhân 哉tai 。 略lược 舉cử 數số 條điều 以dĩ 為vi 證chứng 。 青thanh 草thảo 堂đường 後hậu 身thân 曾tằng 魯lỗ 公công 。 喆# 老lão 後hậu 身thân 多đa 憂ưu 苦khổ 。 古cổ 老lão 後hậu 身thân 躭đam 富phú 貴quý 。 法pháp 華hoa 尼ni 後hậu 身thân 作tác 官quan 妓kỹ 。 皆giai 是thị 不bất 信tín 西tây 方phương 。 展triển 轉chuyển 輪luân 迴hồi 受thọ 苦khổ 。 或hoặc 曰viết 。 參tham 禪thiền 固cố 難nan 見kiến 性tánh 。 學học 仙tiên 何hà 如như 。 答đáp 不bất 修tu 淨tịnh 土độ 而nhi 欲dục 學học 仙tiên 。 是thị 捨xả 目mục 前tiền 之chi 美mỹ 玉ngọc 。 而nhi 求cầu 不bất 可khả 必tất 得đắc 之chi 碔# 砆# 。 豈khởi 不bất 惑hoặc 哉tai 。 按án 楞lăng 嚴nghiêm 有hữu 十thập 種chủng 仙tiên 。 皆giai 壽thọ 千thiên 萬vạn 歲tuế 。 數số 盡tận 復phục 入nhập 輪luân 迴hồi 。 世thế 人nhân 學học 仙tiên 者giả 。 萬vạn 不bất 得đắc 一nhất 。 縱túng/tung 使sử 得đắc 之chi 。 又hựu 不bất 免miễn 輪luân 迴hồi 。 為vi 著trước 於ư 形hình 神thần 而nhi 不bất 能năng 捨xả 去khứ 也dã 。 且thả 形hình 神thần 者giả 。 乃nãi 真chân 性tánh 中trung 所sở 現hiện 之chi 妄vọng 想tưởng 。 故cố 寒hàn 山sơn 詩thi 云vân 。 饒nhiêu 汝nhữ 得đắc 仙tiên 人nhân 。 恰kháp 似tự 守thủ 屍thi 鬼quỷ 。 非phi 若nhược 佛Phật 家gia 之chi 生sanh 死tử 自tự 如như 而nhi 無vô 所sở 拘câu 也dã 。 近cận 自tự 數số 百bách 年niên 來lai 。 得đắc 仙tiên 者giả 唯duy 鍾chung 離ly 呂lữ 公công 。 豈khởi 不bất 聞văn 洞đỗng 賓tân 飛phi 劒kiếm 斬trảm 黃hoàng 龍long 。 卻khước 被bị 黃hoàng 龍long 降hàng 伏phục 。 及cập 見kiến 黃hoàng 龍long 禪thiền 師sư 。 方phương 悟ngộ 真chân 性tánh 了liễu 道đạo 。 遂toại 說thuyết 一nhất 偈kệ 云vân 。 弃khí 卻khước 瓢biều 囊nang 擊kích 碎toái 琴cầm 。 如như 今kim 不bất 戀luyến 永vĩnh 中trung 金kim 。 自tự 從tùng 一nhất 見kiến 黃hoàng 龍long 後hậu 。 始thỉ 覺giác 從tùng 前tiền 錯thác 用dụng 心tâm 。 又hựu 不bất 聞văn 後hậu 魏ngụy 曇đàm 鸞loan 法Pháp 師sư 。 初sơ 自tự 陶đào 隱ẩn 居cư 得đắc 仙tiên 經kinh 十thập 卷quyển 。 鸞loan 欣hân 然nhiên 自tự 得đắc 。 以dĩ 為vi 神thần 仙tiên 必tất 可khả 致trí 。 後hậu 遇ngộ 僧Tăng 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 問vấn 云vân 。 佛Phật 道Đạo 有hữu 長trường 生sanh 乎hồ 。 能năng 卻khước 老lão 為vi 不bất 死tử 乎hồ 。 支chi 云vân 。 長trường 生sanh 不bất 死tử 。 吾ngô 佛Phật 道Đạo 也dã 。 遂toại 以dĩ 十thập 六lục 觀quán 經kinh 與dữ 之chi 云vân 。 汝nhữ 可khả 誦tụng 此thử 。 則tắc 三tam 界giới 無vô 復phục 生sanh 。 六lục 道đạo 無vô 復phục 往vãng 。 盈doanh 虗hư 消tiêu 息tức 。 禍họa 福phước 成thành 敗bại 。 無vô 得đắc 而nhi 至chí 。 其kỳ 為vi 壽thọ 也dã 。 有hữu 劫kiếp 石thạch 焉yên 。 有hữu 河hà 沙sa 焉yên 。 沙sa 石thạch 之chi 數số 有hữu 限hạn 。 壽thọ 量lượng 之chi 數số 無vô 窮cùng 。 此thử 吾ngô 金kim 仙tiên 氏thị 之chi 長trường 生sanh 也dã 。 鸞loan 深thâm 信tín 之chi 。 遂toại 焚phần 仙tiên 經kinh 。 而nhi 專chuyên 修tu 觀quán 經kinh 。 雖tuy 寒hàn 暑thử 之chi 變biến 。 疾tật 病bệnh 之chi 來lai 。 亦diệc 不bất 懈giải 怠đãi 。 魏ngụy 王vương 憐lân 其kỳ 志chí 尚thượng 。 號hiệu 為vi 神thần 鸞loan 。 一nhất 日nhật 告cáo 弟đệ 子tử 云vân 。 地địa 獄ngục 諸chư 苦khổ 。 不bất 可khả 以dĩ 不bất 懼cụ 。 九cửu 品phẩm 淨tịnh 業nghiệp 。 不bất 可khả 以dĩ 不bất 修tu 。 因nhân 令linh 弟đệ 子tử 高cao 聲thanh 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 鸞loan 西tây 向hướng 閉bế 目mục 。 叩khấu 頭đầu 而nhi 亡vong 。 是thị 時thời 僧Tăng 俗tục 同đồng 聞văn 管quản 絃huyền 絲ti 竹trúc 之chi 聲thanh 。 從tùng 西tây 而nhi 來lai 。 由do 此thử 觀quán 之chi 。 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 。 最tối 為vi 捷tiệp 徑kính 。 況huống 神thần 仙tiên 者giả 。 有hữu 所sở 得đắc 。 則tắc 秘bí 而nhi 不bất 傳truyền 。 以dĩ 謂vị 泄tiết 天thiên 機cơ 而nhi 有hữu 罪tội 。 佛Phật 法Pháp 門môn 。 唯duy 恐khủng 傳truyền 之chi 不bất 廣quảng 。 直trực 欲dục 度độ 盡tận 眾chúng 生sanh 而nhi 後hậu 已dĩ 。 是thị 其kỳ 慈từ 悲bi 廣quảng 大đại 。 非phi 神thần 仙tiên 之chi 可khả 比tỉ 明minh 矣hĩ 。

丞thừa 相tương/tướng 鄭trịnh 清thanh 之chi 勸khuyến 人nhân 曰viết 。 今kim 之chi 學học 佛Phật 者giả 。 不bất 過quá 禪thiền 教giáo 律luật 。 究cứu 竟cánh 圓viên 頓đốn 莫mạc 如như 禪thiền 。 非phi 利lợi 根căn 上thượng 器khí 。 神thần 領lãnh 意ý 解giải 者giả 。 未vị 免miễn 墮đọa 頑ngoan 空không 之chi 失thất 。 研nghiên 究cứu 三tam 乘thừa 莫mạc 如như 教giáo 。 非phi 得đắc 魚ngư 忘vong 筌thuyên 因nhân 指chỉ 見kiến 月nguyệt 者giả 。 未vị 免miễn 鑽toàn 故cố 紙chỉ 之chi 病bệnh 。 護hộ 善thiện 遮già 惡ác 莫mạc 如như 律luật 。 非phi 身thân 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 表biểu 裏lý 一nhất 如như 者giả 。 未vị 免miễn 自tự 纏triền 縛phược 之chi 苦khổ 。 論luận 其kỳ 所sở 入nhập 。 則tắc 禪thiền 教giáo 律luật 要yếu 其kỳ 所sở 歸quy 。 則tắc 戒giới 定định 慧tuệ 。 若nhược 不bất 由do 禪thiền 教giáo 律luật 而nhi 得đắc 戒giới 定định 慧tuệ 者giả 。 其kỳ 唯duy 淨tịnh 土độ 之chi 一nhất 門môn 乎hồ 。

龍long 舒thư 曰viết 。 華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 。 人nhân 生sanh 有hữu 二nhị 。 天thiên 人nhân 隨tùy 人nhân 。 一nhất 名danh 同đồng 生sanh 。 二nhị 名danh 同đồng 名danh 。 天thiên 人nhân 常thường 見kiến 人nhân 。 人nhân 不bất 見kiến 天thiên 人nhân 。 此thử 二nhị 天thiên 人nhân 。 豈khởi 非phi 善thiện 惡ác 二nhị 部bộ 童đồng 子tử 之chi 徒đồ 歟# 。 人nhân 之chi 舉cử 意ý 發phát 言ngôn 動động 步bộ 。 常thường 念niệm 此thử 二nhị 天thiên 人nhân 。 見kiến 人nhân 而nhi 能năng 無vô 愧quý 。 如như 此thử 修tu 淨tịnh 土độ 。 則tắc 必tất 上thượng 品phẩm 上thượng 生sanh 。 或hoặc 曰viết 。 一nhất 人nhân 尚thượng 有hữu 二nhị 天thiên 人nhân 。 何hà 天thiên 人nhân 之chi 多đa 也dã 。 曰viết 。 一nhất 月nguyệt 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 水thủy 。 豈khởi 必tất 月nguyệt 之chi 多đa 哉tai 。

龍long 舒thư 曰viết 。 有hữu 修tu 橋kiều 人nhân 。 有hữu 毀hủy 橋kiều 人nhân 。 此thử 天thiên 堂đường 地địa 獄ngục 。 之chi 小tiểu 因nhân 也dã 。 有hữu 坐tọa 轎kiệu 人nhân 。 有hữu 荷hà 轎kiệu 人nhân 。 此thử 天thiên 堂đường 地địa 獄ngục 。 之chi 小tiểu 果quả 也dã 。 觸xúc 類loại 長trường/trưởng 之chi 。 以dĩ 修tu 淨tịnh 土độ 上thượng 品phẩm 往vãng 生sanh 。 復phục 何hà 疑nghi 哉tai 。

又hựu 曰viết 。 晝trú 必tất 有hữu 夜dạ 。 必tất 為vi 夜dạ 備bị 。 暑thử 必tất 有hữu 寒hàn 。 必tất 為vi 寒hàn 備bị 。 存tồn 必tất 有hữu 去khứ 。 必tất 為vi 去khứ 備bị 。 何hà 謂vị 夜dạ 備bị 燈đăng 燭chúc 牀sàng 蓐nhục 。 何hà 謂vị 寒hàn 備bị 。 衾khâm 裘cừu 炭thán 薪tân 。 何hà 謂vị 去khứ 備bị 福phước 慧tuệ 淨tịnh 土độ 。

又hựu 曰viết 。 予# 徧biến 覧# 藏tạng 經kinh 。 卻khước 無vô 陰ấm 府phủ 寄ký 庫khố 之chi 說thuyết 。 奉phụng 勸khuyến 世thế 人nhân 。 以dĩ 寄ký 庫khố 所sở 費phí 之chi 資tư 。 請thỉnh 僧Tăng 為vi 西tây 方phương 之chi 供cung 。 一nhất 心tâm 西tây 方phương 則tắc 。 必tất 得đắc 往vãng 生sanh 。 若nhược 不bất 為vi 淨tịnh 土độ 功công 德đức 。 而nhi 為vi 陰ấm 府phủ 寄ký 庫khố 。 則tắc 是thị 志chí 在tại 陰ấm 府phủ 。 死tử 必tất 入nhập 陰ấm 府phủ 矣hĩ 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 不bất 為vi 君quân 子tử 之chi 行hành 。 以dĩ 交giao 結kết 賢hiền 人nhân 。 君quân 子tử 乃nãi 寄ký 錢tiền 於ư 司ty 理lý 院viện 。 獄ngục 子tử 處xứ 待đãi 其kỳ 下hạ 獄ngục 。 則tắc 用dụng 錢tiền 免miễn 罪tội 。 豈khởi 不bất 謬mậu 哉tai 。 昔tích 張trương 善thiện 和hòa 一nhất 生sanh 殺sát 牛ngưu 。 臨lâm 終chung 自tự 見kiến 地địa 獄ngục 相tương/tướng 現hiện 。 遇ngộ 僧Tăng 教giáo 令linh 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 念niệm 未vị 十thập 聲thanh 。 見kiến 佛Phật 接tiếp 引dẫn 。 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 又hựu 有hữu 一nhất 婦phụ 人nhân 。 常thường 念niệm 青thanh 蓮liên 華hoa 香hương 。 白bạch 蓮liên 華hoa 香hương 。 華hoa 樹thụ 香hương 。 果quả 樹thụ 香hương 。 乘thừa 此thử 四tứ 句cú 之chi 功công 。 亦diệc 得đắc 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 況huống 誦tụng 全toàn 部bộ 而nhi 不bất 生sanh 乎hồ 。 曇đàm 翼dực 法Pháp 師sư 前tiền 身thân 為vi 雉trĩ 。 聽thính 得đắc 僧Tăng 人nhân 。 通thông 法pháp 華hoa 經kinh 。 便tiện 得đắc 轉chuyển 生sanh 。 為vi 僧Tăng 成thành 道Đạo 。 況huống 人nhân 誦tụng 經Kinh 念niệm 佛Phật 而nhi 不bất 見kiến 佛Phật 乎hồ 。 又hựu 有hữu 一nhất 鸚anh 鵡vũ 二nhị 鸜# 鵒# 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 尚thượng 得đắc 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 況huống 人nhân 念niệm 佛Phật 而nhi 不bất 生sanh 乎hồ 。

又hựu 曰viết 如như 人nhân 。 入nhập 大đại 城thành 中trung 。 必tất 先tiên 覓mịch 安an 下hạ 處xứ 卻khước 出xuất 幹cán 事sự 。 抵để 暮mộ 昏hôn 黑hắc 。 則tắc 有hữu 投đầu 宿túc 之chi 地địa 。 先tiên 覓mịch 安an 下hạ 處xứ 者giả 。 修tu 淨tịnh 土độ 之chi 謂vị 也dã 。 抵để 暮mộ 昏hôn 黑hắc 者giả 。 大đại 限hạn 到đáo 來lai 之chi 謂vị 也dã 。 有hữu 投đầu 宿túc 之chi 地địa 者giả 。 生sanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 不bất 落lạc 惡ác 趣thú 之chi 謂vị 也dã 。 又hựu 如như 春xuân 月nguyệt 遠viễn 行hành 。 先tiên 須tu 備bị 雨vũ 具cụ 。 驟sậu 雨vũ 忽hốt 至chí 。 則tắc 無vô 淋lâm 漓# 狼lang 狽# 之chi 患hoạn 。 先tiên 備bị 雨vũ 具cụ 者giả 。 修tu 淨tịnh 土độ 之chi 謂vị 也dã 。 驟sậu 雨vũ 忽hốt 至chí 者giả 。 大đại 命mạng 將tương 盡tận 之chi 謂vị 也dã 。 無vô 淋lâm 漓# 狼lang 狽# 之chi 患hoạn 者giả 。 不bất 至chí 沈trầm 淪luân 惡ác 趣thú 受thọ 諸chư 苦khổ 惱não 之chi 謂vị 也dã 。 且thả 先tiên 覓mịch 安an 下hạ 處xứ 。 不bất 妨phương 自tự 己kỷ 幹cán 事sự 。 先tiên 備bị 雨vũ 具cụ 。 不bất 妨phương 自tự 己kỷ 遠viễn 行hành 。 先tiên 修tu 淨tịnh 土độ 。 不bất 妨phương 一nhất 切thiết 世thế 務vụ 人nhân 。 何hà 為vi 而nhi 不bất 修tu 乎hồ 。 雖tuy 罪tội 惡ác 人nhân 亦diệc 可khả 修tu 。 譬thí 如như 鐵thiết 石thạch 雖tuy 重trọng/trùng 賴lại 舟chu 船thuyền 可khả 渡độ 。 針châm 雖tuy 輕khinh 不bất 賴lại 舟chu 船thuyền 不bất 可khả 渡độ 。 人nhân 有hữu 重trọng 罪tội 。 仗trượng 佛Phật 力lực 可khả 生sanh 淨tịnh 土độ 。 罪tội 惡ác 雖tuy 輕khinh 。 不bất 仗trượng 佛Phật 力lực 。 亦diệc 不bất 得đắc 生sanh 。 又hựu 如như 蟣kỉ 虱sắt 萬vạn 死tử 萬vạn 生sanh 。 不bất 能năng 一nhất 里lý 。 若nhược 附phụ 人nhân 身thân 。 千thiên 里lý 可khả 至chí 。 仗trượng 佛Phật 力lực 而nhi 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 強cường 健kiện 之chi 時thời 。 若nhược 不bất 預dự 辨biện 。 閉bế 眼nhãn 之chi 後hậu 。 將tương 柰nại 之chi 何hà 。 世thế 間gian 晝trú 必tất 有hữu 夜dạ 。 寒hàn 必tất 有hữu 暑thử 。 人nhân 所sở 共cộng 知tri 。 無vô 肯khẳng 隱ẩn 者giả 。 若nhược 曰viết 生sanh 必tất 有hữu 死tử 。 人nhân 乃nãi 諱húy 之chi 。 不bất 肯khẳng 說thuyết 出xuất 。 何hà 太thái 蔽tế 乎hồ 。 諸chư 仁nhân 者giả 此thử 時thời 不bất 修tu 甚thậm 可khả 惜tích 也dã 。

又hựu 曰viết 。 人nhân 生sanh 時thời 。 種chủng 種chủng 事sự 務vụ 。 無vô 不bất 掛quải 懷hoài 。 一nhất 旦đán 大đại 限hạn 到đáo 來lai 。 盡tận 皆giai 拋phao 去khứ 。 雖tuy 我ngã 此thử 身thân 猶do 是thị 弃khí 物vật 。 況huống 身thân 外ngoại 乎hồ 。 □# 言ngôn 思tư 之chi 。 恍hoảng 如như 一nhất 夢mộng 。 古cổ 人nhân 有hữu 言ngôn 。 一nhất 日nhật 無vô 常thường 到đáo 。 方phương 知tri 夢mộng 裡# 人nhân 。 萬vạn 般ban 將tương 不bất 去khứ 。 唯duy 有hữu 業nghiệp 隨tùy 身thân 。 業nghiệp 者giả 謂vị 善thiện 業nghiệp 。 惡ác 業nghiệp 此thử 皆giai 將tương 得đắc 去khứ 者giả 。 豈khởi 可khả 不bất 以dĩ 淨tịnh 土độ 為vi 業nghiệp 乎hồ 。 有hữu 了liễu 明minh 長trưởng 老lão 。 為vi 眾chúng 普phổ 說thuyết 。 指chỉ 此thử 身thân 而nhi 言ngôn 曰viết 。 此thử 為vi 死tử 物vật 。 其kỳ 內nội 鱍# 鱍# 地địa 者giả 為vi 活hoạt 物vật 。 莫mạc 於ư 死tử 物vật 上thượng 作tác 活hoạt 計kế 。 宜nghi 於ư 活hoạt 物vật 上thượng 作tác 活hoạt 計kế 。 予# 深thâm 愛ái 此thử 語ngữ 。 凡phàm 貪tham 種chủng 種chủng 外ngoại 物vật 以dĩ 奉phụng 其kỳ 身thân 者giả 。 皆giai 是thị 死tử 物vật 上thượng 作tác 活hoạt 計kế 也dã 。

知tri 歸quy 子tử 問vấn 善thiện 導đạo 和hòa 尚thượng 曰viết 。 蒙mông 開khai 誨hối 念niệm 佛Phật 之chi 法pháp 。 但đãn 恐khủng 死tử 至chí 之chi 時thời 。 心tâm 識thức 散tán 亂loạn 。 仍nhưng 慮lự 他tha 人nhân 惑hoặc 動động 正chánh 念niệm 忘vong 失thất 。 淨tịnh 因nhân 師sư 曰viết 。 善thiện 哉tai 問vấn 也dã 。 凡phàm 一nhất 切thiết 人nhân 命mạng 終chung 。 須tu 是thị 不bất 得đắc 怕phạ 死tử 。 常thường 念niệm 此thử 身thân 多đa 苦khổ 。 若nhược 得đắc 捨xả 此thử 超siêu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 受thọ 無vô 量lượng 快khoái 樂lạc 。 乃nãi 是thị 稱xưng 意ý 之chi 事sự 。 如như 脫thoát 弊tệ 衣y 。 得đắc 換hoán 珍trân 服phục 。 其kỳ 於ư 弊tệ 衣y 。 肯khẳng 生sanh 戀luyến 着trước 。 但đãn 遇ngộ 病bệnh 時thời 。 便tiện 念niệm 無vô 常thường 。 一nhất 心tâm 待đãi 死tử 。 叮# 囑chúc 家gia 人nhân 。 及cập 看khán 病bệnh 往vãng 來lai 。 問vấn 侯hầu 之chi 人nhân 。 凡phàm 來lai 我ngã 前tiền 。 不bất 得đắc 說thuyết 眼nhãn 前tiền 閒gian/nhàn 雜tạp 之chi 話thoại 。 亦diệc 不bất 須tu 軟nhuyễn 言ngôn 安an 慰úy 。 祝chúc 願nguyện 安an 樂lạc 。 此thử 皆giai 虗hư 花hoa 無vô 益ích 。 若nhược 病bệnh 重trọng 將tương 終chung 。 親thân 屬thuộc 亦diệc 不bất 得đắc 垂thùy 泪# 哭khốc 泣khấp 。 嗟ta 歎thán 懊áo 惱não 。 惑hoặc 亂loạn 心tâm 神thần 。 但đãn 當đương 同đồng 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 助trợ 其kỳ 往vãng 生sanh 。 待đãi 氣khí 盡tận 了liễu 多đa 時thời 。 然nhiên 後hậu 哀ai 泣khấp 未vị 晚vãn 。 若nhược 知tri 死tử 是thị 歸quy 去khứ 。 能năng 不bất 哀ai 泣khấp 。 尤vưu 為vi 達đạt 理lý 也dã 。 況huống 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 捨xả 若nhược 得đắc 樂lạc 。 慎thận 不bất 宜nghi 哭khốc 泣khấp 。 使sử 死tử 者giả 心tâm 亂loạn 也dã 。 予# 又hựu 多đa 見kiến 世thế 人nhân 。 平bình 常thường 念niệm 佛Phật 。 禮lễ 讚tán 發phát 願nguyện 。 求cầu 生sanh 西tây 方phương 。 及cập 至chí 病bệnh 來lai 。 卻khước 又hựu 怕phạ 死tử 。 都đô 不bất 說thuyết 着trước 往vãng 生sanh 之chi 事sự 。 直trực 待đãi 氣khí 消tiêu 命mạng 盡tận 。 識thức 投đầu 冥minh 界giới 。 方phương 始thỉ 十thập 念niệm 鳴minh 鐘chung 。 恰kháp 如như 賊tặc 去khứ 關quan 門môn 。 濟tế 何hà 事sự 也dã 。 死tử 生sanh 事sự 大đại 。 須tu 是thị 自tự 家gia 着trước 力lực 始thỉ 得đắc 。 若nhược 一nhất 念niệm 差sai 錯thác 。 歷lịch 劫kiếp 受thọ 苦khổ 。 誰thùy 人nhân 相tương/tướng 代đại 。 思tư 之chi 思tư 之chi 。

慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ 淨tịnh 土độ 十thập 門môn 告cáo 誡giới 云vân 。 念niệm 佛Phật 人nhân 。 臨lâm 終chung 三tam 疑nghi 三tam 關quan 。 不bất 可khả 不bất 慎thận 。 一nhất 者giả 。 疑nghi 我ngã 生sanh 來lai 作tác 業nghiệp 極cực 重trọng 。 修tu 行hành 日nhật 淺thiển 。 恐khủng 不bất 得đắc 生sanh 。 三tam 者giả 。 疑nghi 我ngã 欠khiếm 人nhân 債trái 負phụ 。 或hoặc 有hữu 心tâm 願nguyện 未vị 了liễu 。 及cập 貪tham 嗔sân 癡si 未vị 息tức 。 恐khủng 不bất 得đắc 生sanh 。 三tam 者giả 。 疑nghi 我ngã 雖tuy 念niệm 彌di 陀đà 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 恐khủng 佛Phật 不bất 來lai 接tiếp 引dẫn 。 有hữu 此thử 三tam 疑nghi 。 因nhân 疑nghi 成thành 障chướng 。 失thất 其kỳ 正chánh 念niệm 。 之chi 得đắc 往vãng 生sanh 。 故cố 念niệm 佛Phật 之chi 人nhân 。 切thiết 要yếu 諦đế 信tín 佛Phật 經Kinh 明minh 旨chỉ 。 勿vật 生sanh 疑nghi 心tâm 。

三tam 關quan 者giả 。 凡phàm 夫phu 雖tuy 有hữu 信tín 心tâm 念niệm 佛Phật 。 緣duyên 宿túc 業nghiệp 障chướng 重trọng 。 合hợp 墮đọa 地địa 獄ngục 。 臨lâm 終chung 不bất 免miễn 病bệnh 苦khổ 。 若nhược 因nhân 病bệnh 苦khổ 。 益ích 知tri 悔hối 悟ngộ 身thân 心tâm 。 決quyết 生sanh 淨tịnh 土độ 也dã 。 只chỉ 緣duyên 無vô 智trí 之chi 人nhân 。 不bất 了liễu 此thử 事sự 。 卻khước 言ngôn 。 我ngã 今kim 念niệm 佛Phật 。 又hựu 有hữu 病bệnh 苦khổ 。 反phản 謗báng 彌di 陀đà 。 因nhân 此thử 一nhất 念niệm 惡ác 心tâm 。 徑kính 入nhập 地địa 獄ngục 。 此thử 是thị 一nhất 關quan 也dã 。

二nhị 者giả 雖tuy 則tắc 持trì 戒giới 念niệm 佛Phật 。 緣duyên 平bình 日nhật 口khẩu 談đàm 淨tịnh 土độ 。 而nhi 意ý 思tư 尚thượng 戀luyến 娑sa 婆bà 。 以dĩ 致trí 臨lâm 終chung 遭tao 病bệnh 。 怕phạ 死tử 貪tham 生sanh 。 信tín 受thọ 童đồng 兒nhi 。 呼hô 神thần 喚hoán 鬼quỷ 。 燒thiêu 錢tiền 化hóa 紙chỉ 。 殺sát 戮lục 生sanh 命mạng 。 緣duyên 此thử 心tâm 邪tà 。 無vô 佛Phật 攝nhiếp 護hộ 。 流lưu 浪lãng 墮đọa 落lạc 三tam 塗đồ 。 是thị 二nhị 關quan 也dã 。 三tam 者giả 。 臨lâm 終chung 之chi 際tế 。 繫hệ 綴chuế 資tư 財tài 。 愛ái 戀luyến 眷quyến 屬thuộc 。 心tâm 放phóng 不bất 下hạ 。 顧cố 于vu 家gia 庭đình 。 墮đọa 鬼quỷ 趣thú 中trung 。 或hoặc 為vi 慳san 犬khuyển 。 或hoặc 作tác 蛇xà 身thân 。 守thủ 護hộ 家gia 庭đình 。 宛uyển 如như 在tại 日nhật 。 是thị 為vi 三tam 關quan 也dã 。

先tiên 德đức 云vân 。 天thiên 堂đường 地địa 獄ngục 兩lưỡng 邊biên 排bài 。 任nhậm 居cư 修tu 向hướng 那na 邊biên 來lai 。 誠thành 哉tai 是thị 言ngôn 也dã 。 或hoặc 曰viết 。 如như 師sư 之chi 說thuyết 。 實thật 有hữu 六lục 道đạo 三tam 塗đồ 。 輪luân 迴hồi 受thọ 苦khổ 乎hồ 。 答đáp 。 若nhược 無vô 六lục 道đạo 輪luân 迴hồi 。 三tam 塗đồ 八bát 難nạn 。 老lão 僧Tăng 亦diệc 不bất 肯khẳng 持trì 齋trai 戒giới 。 斷đoạn 酒tửu 肉nhục 。 苦khổ 參tham 禪thiền 。 勤cần 念niệm 佛Phật 矣hĩ 。 因nhân 是thị 有hữu 輪luân 迴hồi 苦khổ 楚sở 。 纔tài 肯khẳng 念niệm 佛Phật 修tu 行hành 。 願nguyện 捨xả 娑sa 婆bà 。 願nguyện 生sanh 淨tịnh 土độ 。 我ngã 以dĩ 直trực 告cáo 仁nhân 者giả 。 要yếu 見kiến 世thế 上thượng 之chi 人nhân 。 誰thùy 不bất 愛ái 色sắc 慾dục 。 不bất 好hảo/hiếu 酒tửu 肉nhục 。 不bất 貪tham 名danh 利lợi 。 不bất 願nguyện 富phú 貴quý 。 吾ngô 知tri 此thử 是thị 輪luân 迴hồi 苦khổ 本bổn 是thị 以dĩ 不bất 謀mưu 不bất 求cầu 也dã 。 法pháp 華hoa 經Kinh 云vân 。 諸chư 苦khổ 所sở 因nhân 。 貪tham 欲dục 為vi 本bổn 。 若nhược 滅diệt 貪tham 欲dục 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。

西tây 方phương 偈kệ 贊tán

西tây 方phương 慈từ 父phụ 動động 悲bi 哀ai 。 接tiếp 引dẫn 迷mê 流lưu 歸quy 去khứ 來lai 。

早tảo 向hướng 蓮liên 臺đài 親thân 託thác 質chất 。 莫mạc 投đầu 凡phàm 世thế 入nhập 胞bào 胎thai 。

西tây 方phương 淨tịnh 土độ 有hữu 蓮liên 胎thai 。 普phổ 勸khuyến 眾chúng 生sanh 歸quy 去khứ 來lai 。

一nhất 念niệm 筆bút 開khai 親thân 見kiến 佛Phật 。 永vĩnh 無vô 八bát 難nạn 與dữ 三tam 災tai 。

西tây 方phương 不bất 擇trạch 富phú 和hòa 貧bần 。 不bất 揀giản 賢hiền 愚ngu 貴quý 賤tiện 人nhân 。

不bất 問vấn 女nữ 男nam 并tinh 老lão 幼ấu 。 不bất 分phân 僧Tăng 俗tục 及cập 冤oan 親thân 。

西tây 方phương 法pháp 眷quyến 最tối 相tương 親thân 。 盡tận 是thị 修tu 行hành 念niệm 佛Phật 人nhân 。

我ngã 等đẳng 欲dục 歸quy 安An 養Dưỡng 國Quốc 。 即tức 今kim 便tiện 種chủng 往vãng 生sanh 因nhân 。

西tây 方phương 極cực 樂lạc 眾chúng 稱xưng 尊tôn 。 普phổ 勸khuyến 諸chư 人nhân 入nhập 此thử 門môn 。

有hữu 口khẩu 不bất 須tu 閒gian/nhàn 講giảng 論luận 。 單đơn 提đề 佛Phật 號hiệu 度độ 朝triêu 昏hôn 。

西tây 方phương 有hữu 佛Phật 號hiệu 彌di 陀đà 。 普phổ 度độ 眾chúng 生sanh 出xuất 愛ái 河hà 。

六lục 八bát 願nguyện 開khai 通thông 九cửu 品phẩm 。 人nhân 人nhân 可khả 到đáo 莫mạc 蹉sa 跎# 。

西tây 方phương 易dị 往vãng 少thiểu 人nhân 知tri 。 徑kính 路lộ 修tu 行hành 不bất 用dụng 疑nghi 。

六lục 字tự 真chân 經kinh 純thuần 熟thục 了liễu 。 金kim 蓮liên 臺đài 上thượng 禮lễ 阿a 彌di 。

西tây 方phương 慈từ 父phụ 號hiệu 阿a 彌di 。 接tiếp 引dẫn 人nhân 生sanh 九cửu 品phẩm 池trì 。

捷tiệp 徑kính 法Pháp 門môn 容dung 易dị 到đáo 。 可khả 憐lân 多đa 是thị 自tự 狐hồ 疑nghi 。

西tây 方phương 直trực 指chỉ 易dị 修tu 持trì 。 本bổn 性tánh 彌di 陀đà 孰thục 得đắc 知tri 。

六lục 道đạo 三tam 塗đồ 生sanh 死tử 轉chuyển 。 思tư 量lượng 怎chẩm 不bất 痛thống 傷thương 悲bi 。

西tây 方phương 急cấp 急cấp 早tảo 修tu 持trì 。 生sanh 死tử 無vô 常thường 不bất 可khả 期kỳ 。

窓song 外ngoại 日nhật 光quang 彈đàn 指chỉ 過quá 。 為vi 人nhân 能năng 有hữu 幾kỷ 多đa 時thời 。

西tây 方phương 公công 案án 早tảo 行hành 持trì 。 寂tịch 寂tịch 惺tinh 惺tinh 着trước 意ý 疑nghi 。

疑nghi 到đáo 情tình 忘vong 心tâm 絕tuyệt 處xứ 。 元nguyên 來lai 自tự 己kỷ 是thị 阿a 彌di 。

卓trác 吾ngô 歸quy 元nguyên 直trực 指chỉ 論luận 曰viết 。 此thử 宗tông 本bổn 一nhất 元nguyên 師sư 之chi 書thư 也dã 。 本bổn 欲dục 人nhân 專chuyên 修tu 淨tịnh 土độ 。 故cố 作tác 是thị 書thư 。 所sở 以dĩ 詳tường 引dẫn 曲khúc 證chứng 發phát 明minh 示thị 人nhân 者giả 。 至chí 矣hĩ 。 盡tận 矣hĩ 。 其kỳ 間gian 真chân 實thật 簡giản 便tiện 。 尤vưu 諸chư 師sư 諸chư 說thuyết 之chi 所sở 未vị 顯hiển 。 謂vị 念niệm 佛Phật 初sơ 不bất 問vấn 是thị 何hà 人nhân 。 則tắc 凡phàm 以dĩ 平bình 生sanh 惡ác 業nghiệp 太thái 多đa 自tự 諉# 。 而nhi 不bất 肯khẳng 念niệm 佛Phật 者giả 。 謬mậu 矣hĩ 。 謂vị 念niệm 佛Phật 初sơ 。 不bất 管quản 是thị 何hà 時thời 。 則tắc 凡phàm 以dĩ 年niên 老lão 。 及cập 臨lâm 命mạng 終chung 自tự 推thôi 托thác 。 而nhi 不bất 肯khẳng 念niệm 佛Phật 者giả 。 謬mậu 矣hĩ 。 謂vị 念niệm 佛Phật 初sơ 不bất 拘câu 是thị 何hà 方phương 法pháp 。 則tắc 凡phàm 立lập 為vi 一nhất 定định 規quy 程# 。 使sử 千thiên 人nhân 同đồng 一nhất 律luật 。 千thiên 古cổ 同đồng 一nhất 樣# 。 使sử 人nhân 有hữu 所sở 妨phương 礙ngại 。 而nhi 不bất 能năng 周chu 遍biến 大đại 地địa 者giả 。 謬mậu 矣hĩ 。 唯duy 是thị 真chân 心tâm 發phát 願nguyện 。 願nguyện 見kiến 彼bỉ 佛Phật 阿A 彌Di 陀Đà 。 願nguyện 生sanh 極Cực 樂Lạc 國Quốc 。 永vĩnh 脫thoát 此thử 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 。 不bất 淨tịnh 苦khổ 惱não 之chi 身thân 。 為vi 急cấp 耳nhĩ 。 竝tịnh 無vô 如như 許hứa 錯thác 謬mậu 指chỉ 示thị 。 以dĩ 眩huyễn 惑hoặc 退thoái 怯khiếp 于vu 人nhân 也dã 。 可khả 知tri 三tam 謬mậu 皆giai 師sư 過quá 咎cữu 。 非phi 干can 學học 者giả 之chi 事sự 。 獨độc 一nhất 願nguyện 門môn 。 最tối 為vi 喫khiết 緊khẩn 。 汎# 觀quán 人nhân 世thế 。 又hựu 誰thùy 不bất 願nguyện 往vãng 生sanh 極cực 樂lạc 。 舍xá 此thử 苦khổ 海hải 。 而nhi 不bất 肯khẳng 發phát 願nguyện 也dã 耶da 。 又hựu 誰thùy 不bất 願nguyện 一nhất 念niệm 即tức 至chí 。 不bất 費phí 心tâm 力lực 。 而nhi 委ủy 曰viết 。 吾ngô 不bất 暇hạ 發phát 願nguyện 也dã 耶da 。 故cố 知tri 發phát 願nguyện 最tối 緊khẩn 。 一nhất 發phát 本bổn 願nguyện 。 又hựu 最tối 易dị 事sự 。 我ngã 知tri 盡tận 大đại 地địa 眾chúng 生sanh 。 無vô 有hữu 不bất 發phát 大đại 願nguyện 者giả 矣hĩ 。 本bổn 師sư 之chi 有hữu 功công 德đức 何hà 如như 哉tai 。

西tây 方phương 五ngũ 請thỉnh

西tây 方phương 說thuyết 。 卓trác 吾ngô 子tử 曰viết 。 西tây 方phương 金kim 方phương 也dã 。 金kim 至chí 剛cang 。 能năng 推thôi 壞hoại 萬vạn 物vật 。 而nhi 物vật 不bất 能năng 壞hoại 之chi 。 佛Phật 性tánh 堅kiên 剛cang 不bất 壞hoại 。 亦diệc 如như 是thị 故cố 。 以dĩ 為ví 喻dụ 也dã 。 故cố 以dĩ 金kim 剛cang 名danh 經kinh 。 又hựu 以dĩ 西tây 方phương 名danh 佛Phật 也dã 。 夫phu 法Pháp 身thân 堅kiên 固cố 。 無vô 相tướng 無vô 住trụ 。 是thị 故cố 不bất 壞hoại 。 故cố 又hựu 曰viết 。 凡phàm 所sở 有hữu 相tướng 。 皆giai 是thị 虗hư 妄vọng 。 所sở 以dĩ 謂vị 之chi 虗hư 妄vọng 者giả 。 以dĩ 其kỳ 可khả 壞hoại 也dã 。 所sở 以dĩ 可khả 得đắc 而nhi 壞hoại 者giả 。 以dĩ 其kỳ 有hữu 相tương/tướng 也dã 。 夫phu 唯duy 無vô 相tướng 則tắc 無vô 住trụ 。 無vô 住trụ 則tắc 無vô 壞hoại 。 由do 此thử 觀quán 之chi 。 無vô 壞hoại 真chân 身thân 。 即tức 各các 在tại 于vu 當đương 人nhân 。 西tây 方phương 極cực 樂lạc 。 總tổng 不bất 離ly 于vu 日nhật 用dụng 。 而nhi 乃nãi 教giáo 人nhân 刻khắc 意ý 。 參tham 禪thiền 求cầu 佛Phật 。 何hà 哉tai 。 不bất 特đặc 是thị 也dã 。 教giáo 人nhân 坐tọa 禪thiền 。 教giáo 人nhân 修tu 定định 。 教giáo 人nhân 煉luyện 魔ma 。 教giáo 人nhân 燃nhiên 身thân 。 教giáo 人nhân 斷đoạn 臂tý 。 教giáo 人nhân 修tu 三tam 堅kiên 法Pháp 。 教giáo 人nhân 捨xả 身thân 命mạng 財tài 。 教giáo 人nhân 修tu 六Lục 度Độ 萬vạn 行hạnh 。 難nan 行hành 能năng 行hành 。 難nan 捨xả 能năng 捨xả 。 難nan 忍nhẫn 能năng 忍nhẫn 。 如như 是thị 修tu 行hành 。 曠khoáng 世thế 累lũy 劫kiếp 。 庶thứ 得đắc 成thành 就tựu 。 豈khởi 非phi 修tu 有hữu 相tương/tướng 之chi 佛Phật 。 而nhi 欲dục 以dĩ 證chứng 無vô 生sanh 之chi 理lý 乎hồ 。 積tích 有hữu 漏lậu 之chi 因nhân 。 而nhi 欲dục 以dĩ 希hy 常thường 住trụ 無vô 漏lậu 之chi 果quả 乎hồ 。 縱túng 經kinh 塵trần 劫kiếp 。 決quyết 不bất 能năng 就tựu 。 而nhi 佛Phật 反phản 教giáo 人nhân 為vi 之chi 。 何hà 哉tai 。 蓋cái 眾chúng 生sanh 愚ngu 迷mê 。 既ký 以dĩ 佛Phật 為vi 決quyết 不bất 可khả 成thành 之chi 物vật 。 又hựu 枉uổng 誣vu 釋Thích 迦Ca 老lão 子tử 。 以dĩ 為vi 是thị 曾tằng 經kinh 。 無vô 量lượng 億ức 劫kiếp 。 承thừa 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức 。 刻khắc 苦khổ 修tu 習tập 而nhi 至chí 。 非phi 我ngã 等đẳng 眾chúng 生sanh 所sở 可khả 希hy 冀ký 也dã 。 夫phu 既ký 以dĩ 己kỷ 為vi 眾chúng 生sanh 。 即tức 是thị 有hữu 眾chúng 生sanh 相tướng 矣hĩ 。 又hựu 以dĩ 佛Phật 為vi 不bất 可khả 冀ký 。 即tức 是thị 有hữu 壽thọ 者giả 相tương/tướng 矣hĩ 。 壽thọ 者giả 相tương/tướng 即tức 人nhân 相tương/tướng 。 眾chúng 生sanh 相tương/tướng 即tức 我ngã 相tương/tướng 。 四tứ 相tương/tướng 宛uyển 然nhiên 。 何hà 時thời 能năng 信tín 無vô 相tướng 佛Phật 事sự 耶da 。 佛Phật 憫mẫn 此thử 故cố 。 故cố 廣quảng 開khai 方phương 便tiện 法Pháp 門môn 。 任nhậm 其kỳ 隨tùy 意ý 修tu 者giả 。 縱túng/tung 不bất 成thành 佛Phật 。 亦diệc 得đắc 善thiện 果quả 。 如như 果quả 有hữu 大đại 弘hoằng 願nguyện 聖thánh 固cố 力lực 者giả 。 累lũy 劫kiếp 辛tân 勤cần 。 日nhật 暮mộ 途đồ 遠viễn 。 自tự 然nhiên 回hồi 頭đầu 反phản 顧cố 。 覺giác 迷mê 知tri 非phi 耳nhĩ 。 此thử 時thời 若nhược 頓đốn 爾nhĩ 放phóng 下hạ 。 便tiện 是thị 真chân 放phóng 下hạ 。 頓đốn 爾nhĩ 安an 穩ổn 。 便tiện 是thị 真chân 安an 穩ổn 。 雖tuy 是thị 塵trần 劫kiếp 徒đồ 勞lao 。 然nhiên 不bất 如như 是thị 。 則tắc 信tín 根căn 不bất 深thâm 。 得đắc 之chi 亦diệc 不bất 堅kiên 固cố 也dã 。 是thị 以dĩ 不bất 得đắc 。 不bất 聽thính 其kỳ 如như 此thử 也dã 。 但đãn 如như 此thử 修tu 行hành 。 是thị 必tất 待đãi 億ức 萬vạn 劫kiếp 。 方phương 始thỉ 成thành 得đắc 一nhất 箇cá 佛Phật 。 爾nhĩ 在tại 佛Phật 子tử 。 則tắc 為vi 世thế 間gian 未vị 常thường 有hữu 之chi 佛Phật 子tử 。 在tại 釋Thích 迦Ca 。 亦diệc 為vi 望vọng 得đắc 眼nhãn 穿xuyên 。 累lũy 劫kiếp 不bất 能năng 成thành 得đắc 一nhất 箇cá 半bán 箇cá 佛Phật 矣hĩ 。 況huống 人nhân 生sanh 一nhất 世thế 。 光quang 陰ấm 有hữu 幾kỷ 。 二nhị 十thập 以dĩ 前tiền 。 癡si 不bất 知tri 世thế 故cố 也dã 。 五ngũ 十thập 以dĩ 後hậu 。 衰suy 懶lãn 散tán 世thế 故cố 也dã 。 中trung 間gian 二nhị 十thập 餘dư 年niên 。 只chỉ 了liễu 得đắc 婚hôn 娶thú 仕sĩ 宦# 等đẳng 業nghiệp 障chướng 天thiên 。 安an 有hữu 半bán 個cá 人nhân 肯khẳng 發phát 心tâm 。 說thuyết 到đáo 此thử 者giả 乎hồ 。 是thị 佛Phật 種chủng 不bất 免miễn 斷đoạn 滅diệt 矣hĩ 。 故cố 佛Phật 特đặc 開khai 此thử 一nhất 門môn 。 專chuyên 教giáo 人nhân 念niệm 佛Phật 。 謂vị 西tây 方phương 有hữu 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 力lực 廣quảng 大đại 。 但đãn 能năng 持trì 我ngã 名danh 號hiệu 。 歸quy 依y 西tây 方phương 者giả 。 無vô 不bất 接tiếp 引dẫn 之chi 。 隨tùy 其kỳ 念niệm 力lực 之chi 淺thiển 深thâm 。 以dĩ 生sanh 九cửu 品phẩm 之chi 上thượng 。 下hạ 下hạ 品phẩm 化hóa 生sanh 者giả 。 雖tuy 不bất 得đắc 見kiến 佛Phật 。 亦diệc 得đắc 近cận 佛Phật 。 如như 今kim 兩lưỡng 京kinh 十thập 三tam 省tỉnh 官quan 員# 是thị 也dã 。 雖tuy 不bất 見kiến 至chí 尊tôn 。 然nhiên 皆giai 奉phụng 符phù 節tiết 而nhi 行hành 政chánh 令linh 。 人nhân 人nhân 皆giai 以dĩ 係hệ 至chí 尊tôn 。 差sai 遣khiển 之chi 人nhân 。 畏úy 仰ngưỡng 之chi 矣hĩ 。 誰thùy 敢cảm 犯phạm 之chi 乎hồ 。 若nhược 上thượng 品phẩm 化hóa 生sanh 者giả 。 即tức 今kim 之chi 卿khanh 相tương/tướng 大đại 臣thần 是thị 也dã 。 此thử 其kỳ 挹ấp 至chí 尊tôn 之chi 威uy 光quang 。 奉phụng 至chí 尊tôn 之chi 嚴nghiêm 命mạng 。 雖tuy 有hữu 大đại 魔ma 王vương 。 大đại 修tu 羅la 王vương 。 亦diệc 且thả 退thoái 避tị 三tam 舍xá 。 況huống 閻diêm 羅la 王vương 。 敢cảm 啟khải 齒xỉ 其kỳ 間gian 哉tai 。

所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 以dĩ 佛Phật 願nguyện 廣quảng 大đại 本bổn 真chân 實thật 而nhi 不bất 虗hư 故cố 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 佛Phật 乘thừa 願nguyện 力lực 。 自tự 來lai 接tiếp 引dẫn 。 如như 母mẫu 求cầu 子tử 一nhất 般ban 。 更cánh 有hữu 何hà 難nan 乎hồ 。 以dĩ 己kỷ 信tín 力lực 。 隨tùy 念niệm 往vãng 生sanh 。 如như 子tử 憶ức 母mẫu 一nhất 般ban 。 更cánh 有hữu 何hà 險hiểm 乎hồ 。 兩lưỡng 情tình 合hợp 并tinh 。 同đồng 歸quy 百bách 方phương 。 又hựu 何hà 疑nghi 耶da 。 且thả 一nhất 聲thanh 阿A 彌Di 陀Đà 。 原nguyên 不bất 費phí 纔tài 毫hào 友hữu 氣khí 。 又hựu 不bất 妨phương 半bán 點điểm 家gia 事sự 。 手thủ 持trì 足túc 屨lũ 。 幹cán 辨biện 常thường 務vụ 。 直trực 信tín 心tâm 一nhất 念niệm 耳nhĩ 。 誰thùy 不bất 能năng 為vi 。 誰thùy 不bất 能năng 念niệm 。 故cố 今kim 四tứ 海hải 九cửu 州châu 之chi 人nhân 。 四tứ 夷di 八bát 蠻# 之chi 國quốc 。 一nhất 聲thanh 阿A 彌Di 陀Đà 。 遍biến 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 者giả 。 以dĩ 此thử 故cố 也dã 。 其kỳ 中trung 若nhược 有hữu 。 真chân 聰thông 明minh 大đại 志chí 氣khí 者giả 。 因nhân 念niệm 佛Phật 而nhi 即tức 見kiến 自tự 己kỷ 西tây 方phương 佛Phật 。 又hựu 豈khởi 非phi 盛thịnh 德đức 事sự 耶da 。 以dĩ 此thử 見kiến 念niệm 佛Phật 之chi 功công 德đức 溥phổ 矣hĩ 。 故cố 能năng 大đại 師sư 有hữu 云vân 。 此thử 去khứ 西tây 方phương 。 里lý 數số 有hữu 十thập 萬vạn 八bát 千thiên 。 如như 人nhân 身thân 中trung 十thập 惡ác 八bát 邪tà 。 若nhược 無vô 邪tà 惡ác 。 當đương 時thời 自tự 至chí 。 說thuyết 遠viễn 。 謂vị 其kỳ 下hạ 根căn 。 說thuyết 近cận 。 謂vị 其kỳ 上thượng 智trí 。 葢# 以dĩ 上thượng 智trí 之chi 人nhân 。 開khai 口khẩu 念niệm 佛Phật 。 便tiện 是thị 西tây 方phương 極cực 樂lạc 。 既ký 無vô 一nhất 點điểm 塵trần 勞lao 可khả 以dĩ 障chướng 蔽tế 。 即tức 是thị 除trừ 去khứ 。 十thập 萬vạn 八bát 千thiên 。 非phi 別biệt 有hữu 所sở 謂vị 邪tà 念niệm 惡ác 念niệm 為vi 吾ngô 障chướng 蔽tế 也dã 。 然nhiên 則tắc 教giáo 人nhân 念niệm 佛Phật 者giả 。 不bất 過quá 欲dục 人nhân 見kiến 佛Phật 耳nhĩ 。 見kiến 佛Phật 者giả 。 既ký 自tự 簡giản 易dị 直trực 截tiệt 。 往vãng 生sanh 者giả 。 又hựu 自tự 坦thản 平bình 無vô 阻trở 。 故cố 永vĩnh 明minh 壽thọ 禪thiền 師sư 有hữu 萬vạn 修tu 萬vạn 人nhân 去khứ 之chi 喻dụ 云vân 。 既ký 生sanh 西tây 方phương 。 可khả 以dĩ 見kiến 佛Phật 。 亦diệc 可khả 以dĩ 見kiến 自tự 己kỷ 佛Phật 。 其kỳ 視thị 當đương 下hạ 見kiến 佛Phật 者giả 。 只chỉ 爭tranh 遲trì 速tốc 間gian 耳nhĩ 。 遲trì 速tốc 雖tuy 不bất 同đồng 。 及cập 其kỳ 既ký 見kiến 佛Phật 。 又hựu 何hà 不bất 同đồng 之chi 有hữu 也dã 。 然nhiên 則tắc 即tức 今kim 但đãn 能năng 信tín 佛Phật 念niệm 佛Phật 者giả 。 又hựu 安an 知tri 不bất 是thị 億ức 劫kiếp 承thừa 。 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức 。 苦khổ 行hạnh 薰huân 修tu 。 以dĩ 至chí 此thử 耶da 。

念niệm 佛Phật 真chân 義nghĩa 。 所sở 謂vị 念niệm 佛Phật 者giả 。 非phi 口khẩu 念niệm 之chi 念niệm 。 乃nãi 心tâm 念niệm 之chi 念niệm 也dã 。 心tâm 之chi 所sở 念niệm 者giả 。 想tưởng 之chi 所sở 注chú 也dã 。 志chí 之chi 所sở 趨xu 也dã 。 愛ái 之chi 所sở 鍾chung 也dã 。 情tình 之chi 所sở 繫hệ 也dã 。 思tư 之chi 所sở 極cực 。 而nhi 謀mưu 之chi 所sở 。 必tất 得đắc 也dã 。 觀quán 於ư 人nhân 世thế 可khả 見kiến 矣hĩ 。 世thế 有hữu 以dĩ 好hảo/hiếu 色sắc 為vi 心tâm 者giả 。 則tắc 念niệm 念niệm 唯duy 色sắc 。 色sắc 之chi 外ngoại 。 百bách 不bất 上thượng 心tâm 矣hĩ 。 有hữu 以dĩ 營doanh 生sanh 為vi 心tâm 者giả 。 則tắc 念niệm 念niệm 生sanh 財tài 。 財tài 之chi 外ngoại 。 百bách 不bất 上thượng 心tâm 矣hĩ 。 以dĩ 求cầu 貴quý 為vi 心tâm 者giả 。 則tắc 念niệm 念niệm 思tư 貴quý 。 貴quý 之chi 外ngoại 。 百bách 不bất 上thượng 心tâm 矣hĩ 。 以dĩ 至chí 子tử 子tử 孫tôn 孫tôn 。 永vĩnh 人nhân 為vi 心tâm 者giả 。 則tắc 念niệm 念niệm 在tại 于vu 貽# 厥quyết 。 貽# 厥quyết 之chi 外ngoại 。 百bách 不bất 足túc 以dĩ 上thượng 其kỳ 心tâm 矣hĩ 。 此thử 等đẳng 終chung 日nhật 。 亦diệc 何hà 嘗thường 口khẩu 念niệm 於ư 是thị 。 然nhiên 期kỳ 而nhi 至chí 。 望vọng 而nhi 企xí 。 日nhật 夜dạ 不bất 休hưu 。 鮮tiên 不bất 副phó 其kỳ 念niệm 者giả 。 則tắc 以dĩ 心tâm 念niệm 之chi 者giả 確xác 也dã 。 雖tuy 或hoặc 雜tạp 以dĩ 他tha 事sự 。 然nhiên 終chung 不bất 足túc 以dĩ 易dị 其kỳ 正chánh 念niệm 。 則tắc 念niệm 佛Phật 者giả 可khả 知tri 矣hĩ 。 葢# 人nhân 之chi 念niệm 頭đầu 。 所sở 係hệ 最tối 急cấp 。 如như 水thủy 之chi 必tất 赴phó 海hải 。 如như 火hỏa 之chi 必tất 炎diễm 上thượng 。 如như 利lợi 刃nhận 之chi 必tất 傷thương 。 如như 毒độc 藥dược 之chi 必tất 死tử 。 無vô 空không 過quá 者giả 。 念niệm 佛Phật 之chi 念niệm 。 亦diệc 如như 是thị 也dã 。 則tắc 雖tuy 不bất 念niệm 一nhất 聲thanh 佛Phật 。 固cố 終chung 日nhật 念niệm 佛Phật 也dã 。 若nhược 或hoặc 將tương 信tín 將tương 疑nghi 。 未vị 知tri 的đích 有hữu 西tây 方phương 與dữ 否phủ/bĩ 。 則tắc 雖tuy 念niệm 佛Phật 以dĩ 為vi 工công 課khóa 。 千thiên 聲thanh 以dĩ 為vi 法Pháp 則tắc 。 亦diệc 徒đồ 勞lao 耳nhĩ 。 全toàn 不bất 信tín 佛Phật 是thị 眾chúng 生sanh 之chi 母mẫu 。 無vô 有hữu 母mẫu 不bất 憶ức 子tử 之chi 理lý 。 只chỉ 愁sầu 子tử 不bất 念niệm 母mẫu 耳nhĩ 。 果quả 一nhất 心tâm 念niệm 母mẫu 。 則tắc 母mẫu 即tức 在tại 于vu 子tử 前tiền 。 只chỉ 是thị 肉nhục 眼nhãn 看khán 不bất 見kiến 耳nhĩ 。 何hà 待đãi 他tha 日nhật 而nhi 後hậu 見kiến 。 又hựu 何hà 待đãi 他tha 日nhật 而nhi 後hậu 往vãng 耶da 。 又hựu 豈khởi 若nhược 好hảo/hiếu 貴quý 好hảo/hiếu 貨hóa 等đẳng 。 須tu 積tích 累lũy 而nhi 後hậu 至chí 。 或hoặc 聽thính 天thiên 所sở 命mạng 。 而nhi 猶do 有hữu 不bất 至chí 者giả 耶da 。 近cận 聞văn 有hữu 異dị 夢mộng 者giả 三tam 人nhân 。 其kỳ 三tam 人nhân 者giả 雖tuy 至chí 愚ngu 。 亦diệc 大đại 驚kinh 怖bố 。 蓋cái 其kỳ 夢mộng 既ký 異dị 。 既ký 醒tỉnh 又hựu 有hữu 大đại 徵trưng 。 故cố 懼cụ 耳nhĩ 。 余dư 聞văn 而nhi 作tác 念niệm 佛Phật 偈kệ 以dĩ 贊tán 之chi 。 冀ký 其kỳ 或hoặc 肯khẳng 。 轉chuyển 念niệm 向hướng 佛Phật 。 惜tích 哉tai 無vô 福phước 難nan 度độ 也dã 。 全toàn 不bất 思tư 此thử 夢mộng 非phi 常thường 。 全toàn 不bất 思tư 佛Phật 。 正chánh 欲dục 以dĩ 此thử 夢mộng 儆# 覺giác 眾chúng 生sanh 。 而nhi 卒thốt 以dĩ 夙túc 念niệm 堅kiên 固cố 。 湯thang 火hỏa 競cạnh 馳trì 。 竟cánh 作tác 夢mộng 會hội 。 可khả 悲bi 也dã 夫phu 。

答đáp 。 西tây 方phương 問vấn 佛Phật 者giả 非phi 他tha 。 二nhị 心tâm 是thị 矣hĩ 。 此thử 心tâm 人nhân 人nhân 具cụ 有hữu 。 物vật 物vật 各các 具cụ 。 其kỳ 發phát 而nhi 不bất 測trắc 。 則tắc 謂vị 此thử 心tâm 之chi 神thần 。 其kỳ 應ưng 而nhi 不bất 有hữu 。 則tắc 謂vị 與dữ 物vật 俱câu 化hóa 。 神thần 則tắc 無vô 方phương 可khả 拘câu 。 故cố 出xuất 生sanh 入nhập 死tử 。 推thôi 行hành 而nhi 不bất 滯trệ 於ư 一nhất 隅ngung 。 化hóa 則tắc 無vô 迹tích 可khả 留lưu 。 故cố 或hoặc 生sanh 或hoặc 死tử 。 變biến 化hóa 而nhi 卒thốt 。 歸quy 乎hồ 幻huyễn 妄vọng 。 人nhân 唯duy 不bất 知tri 。 是thị 心tâm 之chi 神thần 化hóa 。 而nhi 執chấp 神thần 化hóa 者giả 。 遂toại 謂vị 之chi 吾ngô 心tâm 。 是thị 以dĩ 沈trầm 溺nịch 于vu 。 生sanh 死tử 之chi 中trung 。 改cải 換hoán 于vu 輪luân 迴hồi 之chi 頃khoảnh 。 萬vạn 劫kiếp 千thiên 生sanh 。 任nhậm 其kỳ 變biến 幻huyễn 。 或hoặc 時thời 福phước 德đức 多đa 故cố 。 即tức 生sanh 天thiên 堂đường 。 或hoặc 時thời 以dĩ 天thiên 堂đường 享hưởng 福phước 太thái 過quá 故cố 。 復phục 下hạ 地địa 獄ngục 。 唯duy 聖thánh 人nhân 知tri 此thử 輪luân 迴hồi 生sanh 死tử 之chi 場tràng 。 非phi 有hữu 識thức 者giả 所sở 宜nghi 安an 居cư 。 故cố 十thập 有hữu 五ngũ 歲tuế 。 便tiện 欲dục 志chí 道đạo 。 以dĩ 此thử 道đạo 即tức 神thần 化hóa 自tự 出xuất 之chi 地địa 。 生sanh 死tử 之chi 根căn 本bổn 也dã 。 本bổn 自tự 無vô 生sanh 。 豈khởi 有hữu 死tử 乎hồ 。 本bổn 自tự 無vô 死tử 。 寧ninh 有hữu 生sanh 哉tai 。 故cố 曰viết 。 朝triêu 聞văn 道đạo 夕tịch 死tử 可khả 矣hĩ 。 言ngôn 可khả 以dĩ 死tử 。 而nhi 不bất 復phục 輪luân 迴hồi 于vu 六lục 趣thú 也dã 。 佛Phật 氏thị 重trọng/trùng 之chi 。 故cố 終chung 年niên 累lũy 歲tuế 。 唯duy 日nhật 與dữ 諸chư 弟đệ 子tử 等đẳng 。 共cộng 談đàm 此thử 理lý 。 乃nãi 賢hiền 智trí 者giả 恃thị 其kỳ 聰thông 明minh 。 不bất 信tín 自tự 己kỷ 。 本bổn 來lai 無vô 生sanh 。 本bổn 來lai 空không 空không 。 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 。 本bổn 來lai 至chí 足túc 。 反phản 欲dục 加gia 以dĩ 聰thông 明minh 。 廣quảng 以dĩ 知tri 見kiến 。 而nhi 不bất 知tri 其kỳ 卒thốt 。 入nhập 于vu 生sanh 死tử 輪luân 迴hồi 之chi 中trung 。 于vu 是thị 焉yên 不bất 得đắc 已dĩ 。 復phục 指chỉ 示thị 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 念niệm 佛Phật 之chi 路lộ 。 謂vị 西tây 方phương 有hữu 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 發phát 願nguyện 欲dục 接tiếp 引dẫn 。 念niệm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 同đồng 歸quy 極cực 樂lạc 淨tịnh 土độ 。 既ký 生sanh 淨tịnh 土độ 。 亦diệc 可khả 暫tạm 免miễn 輪luân 迴hồi 生sanh 死tử 之chi 苦khổ 。 他tha 時thời 後hậu 日nhật 。 密mật 邇nhĩ 佛Phật 光quang 。 親thân 證chứng 無vô 生sanh 。 必tất 矣hĩ 。 故cố 有hữu 大đại 彌di 陀đà 小tiểu 彌di 陀đà 等đẳng 經kinh 。 今kim 日nhật 夕tịch 工công 課khóa 所sở 誦tụng 者giả 。 小tiểu 彌di 陀đà 經kinh 耳nhĩ 。 皆giai 說thuyết 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 不bất 比tỉ 胞bào 胎thai 凡phàm 質chất 。 所sở 聞văn 皆giai 佛Phật 語ngữ 。 所sở 見kiến 皆giai 佛Phật 事sự 。 極cực 樂lạc 無vô 可khả 比tỉ 者giả 。 此thử 豈khởi 誑cuống 人nhân 語ngữ 哉tai 。

佛Phật 言ngôn 。

我ngã 若nhược 誑cuống 人nhân 。 當đương 代đại 眾chúng 生sanh 。 受thọ 塵trần 沙sa 劫kiếp 。 拔Bạt 舌Thiệt 地Địa 獄Ngục 苦khổ 。 此thử 豈khởi 細tế 事sự 。 而nhi 佛Phật 敢cảm 以dĩ 誑cuống 人nhân 哉tai 。 蓋cái 佛Phật 每mỗi 入nhập 定định 時thời 。 盡tận 受thọ 十thập 方phương 天thiên 堂đường 地địa 獄ngục 。 與dữ 夫phu 龍long 宮cung 海hải 藏tạng 各các 處xứ 說thuyết 法Pháp 之chi 請thỉnh 。 是thị 以dĩ 盡tận 行hành 遍biến 會hội 塵trần 沙sa 諸chư 佛Phật 。 況huống 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 而nhi 不bất 與dữ 會hội 耶da 。 故cố 佛Phật 特đặc 具cụ 言ngôn 之chi 。 此thử 係hệ 佛Phật 之chi 至chí 言ngôn 。 唯duy 目mục 瞇# 凡phàm 夫phu 。 不bất 可khả 與dữ 言ngôn 。 吁hu 。 安an 有hữu 大đại 聖thánh 人nhân 出xuất 世thế 事sự 。 而nhi 可khả 與dữ 凡phàm 夫phu 言ngôn 哉tai 。

與dữ 關quan 僧Tăng 如như 正chánh 書thư 。 昨tạc 會hội 企xí 庵am 殿điện 下hạ 具cụ 道đạo 。 我ngã 如như 正chánh 師sư 。 自tự 幼ấu 不bất 羣quần 。 今kim 閉bế 關quan 三tam 年niên 。 是thị 真chân 實thật 為vi 性tánh 命mạng 者giả 矣hĩ 。 所sở 恨hận 敝tệ 寓# 隔cách 遠viễn 。 不bất 獲hoạch 時thời 從tùng 扣khấu 關quan 問vấn 訊tấn 也dã 。 大đại 抵để 學học 佛Phật 者giả 。 門môn 戶hộ 雖tuy 多đa 。 唯duy 有hữu 二nhị 種chủng 。 二nhị 種chủng 者giả 何hà 。 一nhất 念niệm 佛Phật 。 二nhị 參tham 禪thiền 也dã 。 參tham 禪thiền 欲dục 見kiến 自tự 己kỷ 佛Phật 。 見kiến 自tự 己kỷ 佛Phật 。 即tức 自tự 成thành 佛Phật 。 但đãn 根căn 器khí 淺thiển 者giả 。 多đa 信tín 不bất 及cập 。 信tín 不bất 及cập 。 故cố 見kiến 不bất 徹triệt 。 所sở 謂vị 當đương 面diện 蹉sa 過quá 者giả 是thị 也dã 。 念niệm 佛Phật 欲dục 見kiến 彼bỉ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 見kiến 彼bỉ 佛Phật 則tắc 長trường/trưởng 往vãng 佛Phật 國quốc 。 日nhật 聞văn 佛Phật 音âm 。 日nhật 見kiến 佛Phật 事sự 。 終chung 久cửu 亦diệc 見kiến 自tự 己kỷ 佛Phật 。 成thành 自tự 己kỷ 佛Phật 。 比tỉ 之chi 參tham 禪thiền 成thành 佛Phật 者giả 。 雖tuy 遲trì 速tốc 不bất 同đồng 。 其kỳ 為vi 欲dục 成thành 自tự 己kỷ 佛Phật 一nhất 也dã 。 其kỳ 為vi 得đắc 免miễn 輪luân 迴hồi 。 生sanh 死tử 之chi 苦khổ 。 不bất 受thọ 一nhất 切thiết 。 天thiên 堂đường 地địa 獄ngục 。 善thiện 惡ác 諸chư 趣thú 所sở 攝nhiếp 亦diệc 一nhất 也dã 。 蓋cái 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 有hữu 願nguyện 接tiếp 引dẫn 一nhất 切thiết 。 念niệm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 同đồng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 故cố 其kỳ 言ngôn 曰viết 。 眾chúng 生sanh 有hữu 盡tận 。 我ngã 願nguyện 無vô 窮cùng 。 若nhược 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh 不bất 成thành 佛Phật 。 終chung 不bất 於ư 此thử 取thủ 泥Nê 洹Hoàn 。 夫phu 眾chúng 生sanh 決quyết 無vô 盡tận 期kỳ 。 則tắc 佛Phật 願nguyện 亦diệc 決quyết 無vô 了liễu 期kỳ 。 明minh 矣hĩ 。 佛Phật 願nguyện 如như 此thử 。 而nhi 謂vị 佛Phật 不bất 肯khẳng 接tiếp 引dẫn 我ngã 者giả 。 未vị 之chi 有hữu 也dã 。 但đãn 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 習tập 重trọng 。 恩ân 愛ái 情tình 濃nồng 。 自tự 不bất 信tín 佛Phật 。 自tự 不bất 肯khẳng 往vãng 。 自tự 不bất 聽thính 他tha 接tiếp 引dẫn 耳nhĩ 。 雖tuy 佛Phật 有hữu 願nguyện 。 其kỳ 柰nại 眾chúng 生sanh 何hà 。 今kim 如như 正chánh 既ký 一nhất 心tâm 信tín 佛Phật 。 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 何hà 患hoạn 不bất 生sanh 極cực 樂lạc 乎hồ 。 既ký 生sanh 極cực 樂lạc 。 皈quy 依y 父phụ 母mẫu 。 有hữu 何hà 天thiên 堂đường 地địa 獄ngục 等đẳng 趣thú 。 敢cảm 妄vọng 勾# 攝nhiếp 我ngã 也dã 。 幸hạnh 善thiện 念niệm 之chi 。

念niệm 佛Phật 八bát 偈kệ

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 是thị 我ngã 六lục 字tự 真chân 經kinh 。

念niệm 得đắc 提đề 心tâm 在tại 口khẩu 。 去khứ 時thời 把bả 臂tý 同đồng 行hành 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 是thị 我ngã 西tây 方phương 公công 據cứ 。

念niệm 時thời 信tín 口khẩu 純thuần 熟thục 。 行hành 時thời 信tín 步bộ 將tương 去khứ 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 透thấu 過quá 地địa 網võng 天thiên 羅la 。

見kiến 身thân 猶do 是thị 眾chúng 生sanh 。 來lai 身thân 便tiện 是thị 彌di 陀đà 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 不bất 用dụng 花hoa 言ngôn 巧xảo 說thuyết 。

我ngã 若nhược 真chân 實thật 念niệm 佛Phật 。 佛Phật 便tiện 為vì 我ngã 說thuyết 法Pháp 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 聲thanh 聲thanh 叫khiếu 得đắc 慈từ 悲bi 。

大đại 悲bi 救cứu 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 大đại 悲bi 故cố 願nguyện 無vô 違vi 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 我ngã 今kim 生sanh 證chứng 果Quả 。

但đãn 念niệm 彌di 陀đà 一nhất 聲thanh 。 自tự 出xuất 蓮liên 華hoa 一nhất 朵đóa 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 我ngã 是thị 他tha 家gia 兒nhi 孫tôn 。

莫mạc 愁sầu 呼hô 他tha 不bất 應ưng 。 只chỉ 愁sầu 我ngã 不bất 上thượng 門môn 。

南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 他tha 是thị 我ngã 家gia 宗tông 祖tổ 。

但đãn 能năng 真chân 心tâm 念niệm 之chi 。 永vĩnh 脫thoát 輪luân 迴hồi 苦khổ 趣thú 。

淨tịnh 土độ 決quyết (# 終chung )#