TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa và một số dịch giả
Thuyết Minh: Phật tử Thiện Quang, Hạnh Quang

 

PHẦN I
(Từ Tập 1 – 200)

*****************

PHẦN II
(Từ Tập 201 – 400)

 

*****************

PHẦN III
(Từ Tập 401 – 600 Hết)