Tín Sâu, Nguyện Thiết, Chân Thật Niệm Phật Đới Nghiệp Vãng Sanh
Dịch và Lồng tiếng: Film Phật Giáo

 

Print Friendly, PDF & Email