TÌM LẠI CÁI TÔI

Tôi đi tìm lại cái Tôi
Không từ duyên khởi giữa đời phù sinh
Dù cho thế giới ba nghìn
Tợ hồ đáy nước ẩn hình trăng sao
Cái Tôi ngoài cổng ra vào
Của muôn loài sống trong rào Huyễn Không
Chúng sanh, nghiệp tướng bao trùm
Được mang làm mẫu dung thông sáu Trần (1)
Xây nên bốn Đại (2) hợp quần
Bãi lầy năm Trược (3), ngút ngàn nhiễm ô.
Cái Tôi đích thực ở đâu
Tôi đi tìm mãi bên cầu sông mê
Lang thang khắp nẻo đường về
Bể dâu mấy chặng, não nề mấy phen
Bất ngờ cõi tịnh căn nguyên
Hiển bày Chân Ngã an nhiên tuyệt vời
Vui mừng Tôi gặp lại Tôi
Nơi bờ tĩnh lặng, nụ cười thân thương.

(1) SÁU TRẦN: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp
(2) BỐN ĐẠI: Đất, Nước, Gió và Lửa
(3) NĂM TRƯỢC: Kiếp Trược, Kiến Trược, Phiền Não Trược, Chúng Sanh Trược và Mạng Trược.