tị na dạ

tị na dạ

鼻那夜 ( 鼻tị 那na 夜dạ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見毗奈耶條。(CBETA註:疑為見毘奈耶條)

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 毗tỳ 奈nại 耶da 條điều 。 ( CBETA 註chú : 疑nghi 為vi 見kiến 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 條điều ) 。

error: