翠Thúy 崖Nhai 必Tất 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục
Quyển 0001
清Thanh 必Tất 說Thuyết 道Đạo 通Thông 錄Lục ( 依Y 駒Câu 本Bổn 增Tăng 入Nhập 並Tịnh 印Ấn )

翠thúy 崖nhai 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 序tự

世thế 運vận 隆long 替thế 存tồn 乎hồ 數số 法pháp 運vận 盛thịnh 衰suy 關quan 于vu 時thời 上thượng 下hạ 千thiên 古cổ 恆hằng 相tương/tướng 倚ỷ 伏phục 于vu 其kỳ 際tế 也dã 孝hiếu 宗tông 紹thiệu 興hưng 年niên 間gian 號hiệu 南nam 宋tống 中trung 興hưng 大đại 慧tuệ 禪thiền 師sư 奉phụng 旨chỉ 唱xướng 道đạo 徑kính 山sơn 及cập 吾ngô 寧ninh 育dục 王vương 旺# 化hóa 多đa 載tái 腳cước 下hạ 龍long 象tượng 九cửu 十thập 有hữu 四tứ 分phân 布bố 寰# 區khu 燈đăng 傳truyền 燈đăng 派phái 衍diễn 派phái 所sở 謂vị 截tiệt 瓊# 枝chi 寸thốn 寸thốn 是thị 玉ngọc 析tích 栴chiên 檀đàn 片phiến 片phiến 皆giai 香hương 法pháp 運vận 之chi 盛thịnh 烜# 赫hách 一nhất 時thời

今kim 上thượng 御ngự 宇vũ 化hóa 行hành 中trung 外ngoại 道đạo 重trọng/trùng 桑tang 門môn 別biệt 庵am 禪thiền 師sư 以dĩ 大đại 慧tuệ 十thập 七thất 世thế 孫tôn 自tự 西tây 蜀thục 來lai 寧ninh 主chủ 普phổ 陀đà 法pháp 席tịch 予# 適thích 以dĩ 終chung 養dưỡng 還hoàn 里lý 得đắc 與dữ 論luận 道đạo 談đàm 心tâm 良lương 稱xưng 厚hậu 善thiện 剛cang 十thập 餘dư 年niên 腳cước 下hạ 龍long 象tượng 已dĩ 三tam 十thập 有hữu 餘dư 。 翠thúy 崖nhai 和hòa 尚thượng 其kỳ 首thủ 出xuất 也dã 印ấn 心tâm 後hậu 即tức 開khai 法pháp 武võ 林lâm 之chi 永vĩnh 壽thọ 未vị 幾kỷ 入nhập 閩# 過quá 粵# 弘hoằng 法pháp 獅sư 林lâm 再tái 遷thiên 燕yên 都đô 主chủ 觀quán 音âm 領lãnh 嘉gia 興hưng 說thuyết 法Pháp 如như 雲vân 雨vũ 棒bổng 喝hát 若nhược 雷lôi 霆đình 凡phàm 。 王vương 公công 卿khanh 士sĩ 莫mạc 不bất 欽khâm 崇sùng 道đạo 範phạm 徵trưng 詰cật 玄huyền 旨chỉ 直trực 使sử 普phổ 陀đà 正chánh 眼nhãn 照chiếu 天thiên 照chiếu 地địa 運vận 會hội 之chi 隆long 固cố 有hữu 定định 數số 遭tao 遇ngộ 斯tư 時thời 豈khởi 屬thuộc 偶ngẫu 然nhiên 翠thúy 公công 其kỳ 人nhân 殆đãi 不bất 可khả 以dĩ 尋tầm 常thường 測trắc 矣hĩ 其kỳ 四tứ 會hội 語ngữ 錄lục 若nhược 干can 卷quyển 今kim 檢kiểm 其kỳ 關quan 于vu 節tiết 要yếu 者giả 登đăng 諸chư 梨lê 棗táo 丐cái 序tự 于vu 予# 予# 雖tuy 未vị 入nhập 宗tông 門môn 堂đường 奧áo 然nhiên 與dữ 公công 辱nhục 兩lưỡng 世thế 交giao 序tự 曷hạt 能năng 辭từ 語ngữ 云vân 得đắc 兔thố 忘vong 蹄đề 得đắc 魚ngư 忘vong 筌thuyên 有hữu 能năng 于vu 語ngữ 言ngôn 文văn 字tự 。 之chi 外ngoại 得đắc 公công 旨chỉ 者giả 即tức 視thị 茲tư 錄lục 為vi 筌thuyên 蹄đề 也dã 亦diệc 可khả 。

時thời

康khang 熙hi 戊# 寅# 仲trọng 冬đông 下hạ 浣hoán

賜tứ 進tiến 士sĩ 出xuất 身thân 工công 科khoa 都đô 給cấp 事sự 古cổ 堇# 屠đồ 粹túy 忠trung 頓đốn 首thủ 撰soạn

翠thúy 崖nhai 必tất 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 敘tự

吾Ngô 儒Nho 之Chi 道Đạo 綱Cương 維Duy 世Thế 教Giáo 人Nhân 倫Luân 攸Du 繫Hệ 聖Thánh 經Kinh 賢Hiền 傳Truyền 固Cố 足Túc 多Đa 也Dã 雖Tuy 諸Chư 子Tử 百Bách 家Gia 不Bất 必Tất 其Kỳ 理Lý 之Chi 純Thuần 而Nhi 言Ngôn 之Chi 有Hữu 裨Bì 於Ư 世Thế 足Túc 為Vi 經Kinh 傳Truyền 之Chi 羽Vũ 翼Dực 者Giả 皆Giai 能Năng 有Hữu 以Dĩ 示Thị 來Lai 茲Tư 傳Truyền 後Hậu 世Thế 釋Thích 氏Thị 之Chi 教Giáo 木Mộc 鐸Đạc 習Tập 俗Tục 四Tứ 大Đại 本Bổn 空Không 拈Niêm 花Hoa 會Hội 意Ý 不Bất 立Lập 文Văn 字Tự 。 使Sử 其Kỳ 回Hồi 心Tâm 向Hướng 道Đạo 毋Vô 滋Tư 障Chướng 也Dã 自Tự 達Đạt 磨Ma 再Tái 傳Truyền 而Nhi 信Tín 心Tâm 銘Minh 作Tác 闡Xiển 揚Dương 詳Tường 複Phức 嗣Tự 是Thị 公Công 案Án 語Ngữ 錄Lục 盈Doanh 於Ư 几Kỉ 閣Các 較Giảo 富Phú 儒Nho 書Thư 吁Hu 亦Diệc 盛Thịnh 矣Hĩ 哉Tai 翠Thúy 崖Nhai 和Hòa 尚Thượng 本Bổn 貫Quán 名Danh 族Tộc 夙Túc 秉Bỉnh 慧Tuệ 契Khế 遍Biến 參Tham 諸Chư 方Phương 得Đắc 法Pháp 於Ư 普Phổ 陀Đà 之Chi 別Biệt 庵Am 禪Thiền 師Sư 別Biệt 庵Am 者Giả 繼Kế 高Cao 峰Phong 三Tam 山Sơn 老Lão 人Nhân 之Chi 後Hậu 承Thừa 大Đại 慧Tuệ 之Chi 傳Truyền 者Giả 也Dã 和Hòa 尚Thượng 既Ký 受Thọ 付Phó 囑Chúc 想Tưởng 慕Mộ 其Kỳ 為Vi 人Nhân 其Kỳ 在Tại 浙Chiết 之Chi 永Vĩnh 壽Thọ 寺Tự 也Dã 以Dĩ 眾Chúng 紳# 之Chi 請Thỉnh 其Kỳ 駐Trú 錫Tích 豫Dự 之Chi 獅Sư 林Lâm 禪Thiền 院Viện 也Dã 以Dĩ 閩# 帥Súy 施Thí 侯Hầu 之Chi 請Thỉnh 其Kỳ 禮Lễ 五Ngũ 臺Đài 進Tiến 長Trường/trưởng 安An 而Nhi 入Nhập 觀Quán 音Âm 禪Thiền 院Viện 也Dã 則Tắc 應Ưng 貴Quý 戚Thích 之Chi 命Mạng 侍Thị 者Giả 裒# 其Kỳ 前Tiền 後Hậu 陞Thăng 座Tòa 之Chi 語Ngữ 彙Vị 若Nhược 干Can 卷Quyển 問Vấn 敘Tự 於Ư 余Dư 余Dư 伏Phục 念Niệm

聖thánh 天thiên 子tử 乘thừa 金kim 輪luân 以dĩ 御ngự 世thế 崇sùng 儒nho 重trọng/trùng 佛Phật 佑hữu 啟khải 禪thiền 宗tông 法Pháp 幢tràng 遍biến 於ư 海hải 內nội 矣hĩ 其kỳ 間gian 或hoặc 以dĩ 盲manh 師sư 瞽# 說thuyết 妄vọng 自tự 稱xưng 尊tôn 以dĩ 博bác 榮vinh 名danh 利lợi 養dưỡng 未vị 幾kỷ 而nhi 剎sát 竿can/cán 旋toàn 倒đảo 視thị 翠thúy 公công 和hòa 尚thượng 真chân 心tâm 莫mạc 二nhị 玅# 契khế 玄huyền 源nguyên 賢hiền 於ư 庸dong 眾chúng 遠viễn 矣hĩ 且thả 能năng 通thông 儒nho 書thư 善thiện 屬thuộc 文văn 可khả 收thu 為vi 吾ngô 黨đảng 也dã 昔tích 雪tuyết 浪lãng 恩ân 公công 常thường 言ngôn 不bất 讀đọc 萬vạn 卷quyển 書thư 不bất 知tri 佛Phật 法Pháp 。 吾ngô 於ư 翠thúy 公công 其kỳ 信tín 然nhiên 哉tai 若nhược 夫phu 法pháp 語ngữ 之chi 揭yết 大đại 意ý 暢sướng 宗tông 風phong 可khả 信tín 今kim 傳truyền 後hậu 具cụ 法Pháp 眼nhãn 者giả 自tự 能năng 品phẩm 題đề 固cố 非phi 余dư 之chi 所sở 知tri 而nhi 亦diệc 無vô 俟sĩ 余dư 之chi 多đa 言ngôn 也dã 爰viên 是thị 以dĩ 弁# 其kỳ 首thủ 。

時thời

康khang 熙hi 三tam 十thập 二nhị 年niên 歲tuế 在tại 癸quý 酉dậu 寎# 月nguyệt

欽khâm 差sai 戶hộ 部bộ 興hưng 平bình 倉thương 掌chưởng 印ấn 監giám 督# 刑hình 部bộ 山sơn 東đông 清thanh 吏lại 司ty 主chủ 事sự 署thự 福phước 建kiến 清thanh 吏lại 司ty 郎lang 中trung 事sự 充sung

大đại 清thanh 律luật 例lệ 館quán 纂toản 修tu 官quan 秋thu 谷cốc 曹tào 廣quảng 端đoan 玉ngọc 淵uyên 氏thị 譔#

翠thúy 崖nhai 必tất 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 目mục 次thứ

-# 序tự

-# 啟khải

-# 卷quyển 之chi 一nhất

-# 上thượng 堂đường

-# 卷quyển 之chi 二nhị

-# 小tiểu 參tham

-# 機cơ 緣duyên

佛Phật 事sự

-# 題đề 讚tán

-# 頌tụng 古cổ

-# 卷quyển 之chi 三tam

-# 源nguyên 流lưu 頌tụng

翠thúy 崖nhai 必tất 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 卷quyển 之chi 一nhất

侍thị 者giả 道đạo 通thông 記ký 錄lục

住trụ 浙chiết 江giang 杭# 州châu 府phủ 仁nhân 和hòa 縣huyện 永vĩnh 壽thọ 禪thiền 寺tự

康khang 熙hi 辛tân 未vị 十thập 月nguyệt 初sơ 一nhất 日nhật 師sư 受thọ 縉# 紳# 毛mao 公công 奇kỳ 齡linh 汪uông 公công 霦# 歸quy 公công 起khởi 鳳phượng 等đẳng 公công 請thỉnh 入nhập 院viện 。

山sơn 門môn 。 二nhị 週# 遮già 一nhất 徑kính 直trực 樓lâu 閣các 門môn 開khai 入nhập 不bất 思tư 議nghị 。 召triệu 眾chúng 云vân 相tương 隨tùy 來lai 也dã 拽duệ 拄trụ 杖trượng 便tiện 入nhập 。

佛Phật 殿điện 。 本bổn 是thị 家gia 裏lý 人nhân 靈linh 山sơn 曾tằng 覿# 面diện 一nhất 會hội 儼nghiễm 然nhiên 存tồn 人nhân 天thiên 悉tất 皆giai 見kiến 展triển 具cụ 作tác 禮lễ 。

韋vi 馱đà 。 童đồng 真chân 示thị 現hiện 願nguyện 力lực 弘hoằng 深thâm 破phá 魔ma 軍quân 眾chúng 。 擁ủng 護hộ 叢tùng 林lâm 炷chú 香hương 云vân 大đại 家gia 出xuất 手thủ 汝nhữ 我ngã 同đồng 心tâm 。

伽già 藍lam 。 祗chi 樹thụ 花hoa 開khai 金kim 磚# 布bố 地địa 妙diệu 用dụng 神thần 通thông 沙sa 盆bồn 扶phù 起khởi 遂toại 插sáp 香hương 。

祖tổ 師sư 。 以dĩ 心tâm 印ấn 心tâm 會hội 終chung 不bất 會hội 東đông 土thổ/độ 西tây 天thiên 成thành 群quần 作tác 隊đội 黑hắc 豆đậu 換hoán 人nhân 眼nhãn 珠châu 也dã 須tu 自tự 識thức 慚tàm 愧quý 。

據cứ 室thất 。 承thừa 父phụ 業nghiệp 遵tuân 嚴nghiêm 命mạng 斬trảm 新tân 條điều 行hành 新tân 令linh 卓trác 拄trụ 杖trượng 云vân 雷lôi 轟oanh 電điện 捲quyển 露lộ 全toàn 機cơ 諸chư 聖thánh 從tùng 茲tư 重trọng/trùng 勘khám 定định 。

即tức 於ư 是thị 日nhật 。 請thỉnh 上thượng 堂đường 拈niêm 疏sớ/sơ 云vân 珠châu 玉ngọc 聯liên 輝huy 珪# 璋# 互hỗ 映ánh 光quang 庇tí 叢tùng 林lâm 維duy 持trì 法Pháp 印ấn 若nhược 向hướng 文văn 彩thải 未vị 形hình 之chi 先tiên 薦tiến 得đắc 不bất 必tất 重trùng 宣tuyên 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 分phân 付phó 維duy 那na 剖phẫu 露lộ 宣tuyên 畢tất 指chỉ 法Pháp 座tòa 云vân 開khai 闡xiển 人nhân 天thiên 大đại 法Pháp 王Vương 從tùng 來lai 遍biến 界giới 不bất 曾tằng 藏tạng 無vô 端đoan 直trực 踏đạp 毘tỳ 盧lô 頂đảnh 萬vạn 象tượng 騰đằng 輝huy 悉tất 已dĩ 彰chương 喝hát 一nhất 喝hát 遂toại 陞thăng 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 至chí 尊tôn 至chí 貴quý 最tối 妙diệu 最tối 玄huyền 輝huy 騰đằng 九cửu 有hữu 普phổ 覆phú 大Đại 千Thiên 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 端đoan 為vi 祝chúc 延diên

今kim 上thượng 皇hoàng 帝đế 聖thánh 壽thọ 萬vạn 歲tuế 伏phục 願nguyện 金kim 輪luân 永vĩnh 鎮trấn 四tứ 海hải 咸hàm 霑triêm 帝đế 澤trạch 寶bảo 祚tộ 綿miên 長trường/trưởng 八bát 方phương 共cộng 仰ngưỡng 皇hoàng 風phong 次thứ 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 有hữu 物vật 有hữu 則tắc 為vi 鹽diêm 為vi 梅mai 奉phụng 為vi 滿mãn 朝triêu 文văn 武võ 闔hạp 省tỉnh 尊tôn 官quan 以dĩ 及cập 本bổn 郡quận 縉# 紳# 當đương 山sơn 請thỉnh 主chủ 伏phục 願nguyện 棟đống 梁lương 朝triêu 宁# 長trường/trưởng 為vi 佛Phật 法Pháp 金kim 湯thang 契khế 證chứng 般Bát 若Nhã 同đồng 圓viên 金kim 剛cang 種chủng 智trí 次thứ 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 中trúng 毒độc 於ư 白bạch 華hoa 山sơn 頂đảnh 受thọ 殃ương 於ư 光quang 熙hi 峰phong 下hạ 直trực 緣duyên 狹hiệp 路lộ 相tương 逢phùng 故cố 爾nhĩ 冤oan 家gia 頭đầu 撞chàng 幾kỷ 回hồi 刀đao 斧phủ 劈phách 不bất 開khai 今kim 對đối 人nhân 天thiên 親thân 拈niêm 出xuất 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 專chuyên 伸thân 供cúng 養dường 傳truyền 臨lâm 濟tế 正chánh 宗tông 第đệ 二nhị 十thập 八bát 。 世thế 現hiện 住trụ 寧ninh 波ba 府phủ 普phổ 陀đà 山sơn 鎮trấn 海hải 堂đường 上thượng 本bổn 師sư 上thượng 別biệt 下hạ 菴am 統thống 老lão 和hòa 尚thượng 用dụng 酬thù 法pháp 乳nhũ 斂liểm 衣y 就tựu 座tòa 高cao 麗lệ 和hòa 尚thượng 白bạch 槌chùy 云vân 法pháp 筵diên 龍long 象tượng 眾chúng 當đương 觀quán 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 師sư 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 於ư 此thử 未vị 證chứng 盲manh 人nhân 摸mạc 象tượng 於ư 此thử 未vị 得đắc 水thủy 中trung 撈# 月nguyệt 還hoàn 有hữu 親thân 證chứng 親thân 得đắc 者giả 麼ma 不bất 妨phương 出xuất 眾chúng 相tướng 見kiến 問vấn 鐘chung 鼓cổ 雷lôi 轟oanh 香hương 煙yên 雲vân 布bố 和hòa 尚thượng 陞thăng 座tòa 即tức 且thả 置trí 如như 何hà 是thị 諸chư 佛Phật 出xuất 身thân 處xứ 師sư 云vân 孤cô 帆phàm 海hải 上thượng 來lai 進tiến 云vân 兩lưỡng 堂đường 龍long 象tượng 位vị 列liệt 分phân 明minh 如như 何hà 是thị 普phổ 利lợi 人nhân 天thiên 句cú 師sư 云vân 杲# 日nhật 正chánh 當đương 空không 進tiến 云vân 竹trúc 密mật 不bất 妨phương 流lưu 水thủy 過quá 山sơn 高cao 豈khởi 礙ngại 白bạch 雲vân 飛phi 如như 何hà 是thị 向hướng 上thượng 句cú 師sư 云vân 向hướng 下hạ 更cánh 分phân 明minh 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 便tiện 打đả 問vấn 如như 何hà 是thị 戒giới 師sư 云vân 依y 教giáo 受thọ 持trì 如như 何hà 是thị ▆# 師sư 云vân 矢thỉ 心tâm 不bất 二nhị 如như 何hà 是thị 慧tuệ 師sư 云vân 懞# 懂đổng 禪thiền 和hòa 問vấn 天thiên 上thượng 月nguyệt 有hữu 缺khuyết 有hữu 圓viên 誰thùy 人nhân 補bổ 得đắc 師sư 打đả 云vân 還hoàn 須tu 好hảo/hiếu 手thủ 進tiến 云vân 海hải 中trung 水thủy 有hữu 消tiêu 有hữu 長trường/trưởng 那na 裏lý 減giảm 增tăng 師sư 云vân 收thu 放phóng 由do 誰thùy 僧Tăng 喝hát 師sư 打đả 退thoái 乃nãi 云vân 普phổ 陀đà 栖tê 隱ẩn 住trụ 山sơn 人nhân 破phá 浪lãng 沖# 波ba 至chí 武võ 林lâm 滿mãn 月nguyệt 風phong 光quang 渾hồn 漏lậu 洩duệ 枝chi 頭đầu 狼lang 藉tạ 許hứa 多đa 春xuân 鳥điểu 啼đề 花hoa 笑tiếu 香hương 風phong 遍biến 柳liễu 展triển 清thanh 陰ấm 翠thúy 色sắc 新tân 六lục 橋kiều 煙yên 景cảnh 誰thùy 無vô 分phần/phân 薄bạc 德đức 深thâm 慚tàm 作tác 主chủ 人nhân 雖tuy 然nhiên 如như 是thị 今kim 日nhật 勉miễn 應ưng 眾chúng 請thỉnh 不bất 免miễn 借tá 拄trụ 杖trượng 子tử 威uy 光quang 應ưng 箇cá 時thời 節tiết 卓trác 一nhất 卓trác 云vân 舉cử 起khởi 也dã 乾can/kiền/càn 坤# 失thất 色sắc 放phóng 下hạ 也dã 瓦ngõa 礫lịch 生sanh 光quang 攪giảo 長trường/trưởng 河hà 為vi 酥tô 酪lạc 變biến 大đại 地địa 作tác 黃hoàng 金kim 是thị 山sơn 僧Tăng 尋tầm 常thường 用dụng 處xứ 若nhược 是thị 伶# 俐# 漢hán 聞văn 者giả 般bát 說thuyết 話thoại 一nhất 任nhậm 冷lãnh 地địa 裏lý 含hàm 笑tiếu 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 剔dịch 起khởi 眉mi 毛mao 仔tử 細tế 看khán 眼nhãn 中trung 切thiết 莫mạc 重trọng/trùng 添# 屑tiết 復phục 舉cử 臨lâm 濟tế 住trụ 河hà 北bắc 小tiểu 院viện 謂vị 普phổ 化hóa 克khắc 符phù 二nhị 上thượng 座tòa 曰viết 我ngã 欲dục 於ư 此thử 建kiến 立lập 黃hoàng 檗# 宗tông 旨chỉ 汝nhữ 二nhị 人nhân 須tu 成thành 褫sỉ 我ngã 二nhị 人nhân 珍trân 重trọng 下hạ 去khứ 三tam 日nhật 後hậu 普phổ 化hóa 上thượng 來lai 問vấn 和hòa 尚thượng 三tam 日nhật 前tiền 問vấn 甚thậm 麼ma 師sư 便tiện 打đả 三tam 日nhật 後hậu 克khắc 符phù 上thượng 來lai 問vấn 和hòa 尚thượng 三tam 日nhật 前tiền 打đả 普phổ 化hóa 作tác 甚thậm 麼ma 師sư 亦diệc 打đả 師sư 云vân 臨lâm 濟tế 老lão 祖tổ 大đại 好hảo/hiếu 拈niêm 提đề 可khả 惜tích 眼nhãn 孔khổng 太thái 窄# 山sơn 僧Tăng 於ư 此thử 建kiến 立lập 普phổ 陀đà 宗tông 旨chỉ 天thiên 下hạ 人nhân 悉tất 皆giai 成thành 褫sỉ 若nhược 或hoặc 問vấn 長trường/trưởng 問vấn 短đoản 拄trụ 杖trượng 子tử 一nhất 時thời 分phân 付phó 卓trác 一nhất 卓trác 高cao 麗lệ 和hòa 尚thượng 復phục 結kết 椎chùy 云vân 諦đế 觀quán 法Pháp 王Vương 法pháp 法Pháp 王Vương 法pháp 如như 是thị 下hạ 座tòa 。

當đương 晚vãn 小tiểu 參tham 盤bàn 山sơn 道đạo 向hướng 上thượng 一nhất 路lộ 千thiên 聖thánh 不bất 傳truyền 慈từ 明minh 道đạo 向hướng 上thượng 一nhất 路lộ 千thiên 聖thánh 不bất 然nhiên 徑kính 山sơn 道đạo 向hướng 上thượng 一nhất 路lộ 熱nhiệt 碗oản 鳴minh 聲thanh 者giả 三tam 箇cá 老lão 漢hán 各các 見kiến 一nhất 邊biên 今kim 晚vãn 新tân 永vĩnh 壽thọ 入nhập 院viện 之chi 初sơ 將tương 來lai 捏niết 作tác 一nhất 團đoàn 供cúng 養dường 大đại 眾chúng 千thiên 聖thánh 不bất 傳truyền 白bạch 浪lãng 滔thao 天thiên 千thiên 聖thánh 不bất 然nhiên 陸lục 地địa 行hành 船thuyền 熱nhiệt 碗oản 鳴minh 聲thanh 眼nhãn 裏lý 抽trừu 筋cân 且thả 道đạo 山sơn 僧Tăng 恁nhẫm 麼ma 舉cử 揚dương 三tam 大đại 老lão 還hoàn 自tự 甘cam 也dã 無vô 。

立lập 兩lưỡng 序tự 上thượng 堂đường 僧Tăng 問vấn 入nhập 林lâm 不bất 動động 草thảo 入nhập 水thủy 不bất 動động 波ba 如như 何hà 是thị 左tả 右hữu 逢phùng 源nguyên 句cú 師sư 云vân 任nhậm 運vận 騰đằng 騰đằng 皇hoàng 化hóa 裏lý 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 般Bát 若Nhã 真chân 體thể 師sư 云vân 白bạch 雲vân 飛phi 過quá 碧bích 山sơn 頭đầu 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 般Bát 若Nhã 妙diệu 用dụng 師sư 云vân 月nguyệt 明minh 皎hiệu 潔khiết 落lạc 波ba 心tâm 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 打đả 退thoái 乃nãi 云vân 大đại 坐tọa 當đương 軒hiên 行hành 正chánh 令linh 祖tổ 翁ông 田điền 地địa 一nhất 番phiên 新tân 沙sa 盆bồn 竭kiệt 力lực 重trọng/trùng 提đề 掇xuyết 出xuất 手thủ 須tu 憑bằng 好hảo/hiếu 弟đệ 兄huynh 楊dương 岐kỳ 輔phụ 慈từ 明minh 監giám 院viện 三tam 十thập 載tái 相tương/tướng 國quốc 侍thị 筏phiệt 渡độ 執chấp 勞lao 十thập 七thất 春xuân 正chánh 脈mạch 傳truyền 千thiên 古cổ 遍biến 地địa 多đa 兒nhi 孫tôn 所sở 以dĩ 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 法Pháp 幢tràng 隨tùy 處xứ 建kiến 立lập 旃chiên 檀đàn 林lâm 裏lý 旃chiên 檀đàn 獅sư 子tử 窟quật 中trung 獅sư 子tử 若nhược 論luận 箇cá 事sự 人nhân 人nhân 可khả 以dĩ 擔đảm 荷hà 箇cá 箇cá 不bất 妨phương 承thừa 當đương 要yếu 行hành 其kỳ 事sự 須tu 得đắc 其kỳ 人nhân 既ký 得đắc 其kỳ 人nhân 須tu 行hành 其kỳ 事sự 聲thanh 氣khí 相tương/tướng 投đầu 節tiết 拍phách 相tương 應ứng 方phương 得đắc 法Pháp 社xã 永vĩnh 久cửu 頹đồi 綱cương 重trọng/trùng 整chỉnh 派phái 衍diễn 雙song 溪khê 薄bạc 海hải 化hóa 行hành 赤xích 縣huyện 神thần 洲châu 不bất 有hữu 英anh 靈linh 誰thùy 相tương/tướng 輔phụ 佐tá 且thả 道đạo 憑bằng 何hà 為vi 驗nghiệm 良lương 久cửu 云vân 雪tuyết 後hậu 始thỉ 知tri 松tùng 柏# 操thao 事sự 難nạn/nan 方phương 見kiến 丈trượng 夫phu 心tâm 。

元nguyên 旦đán 祝chúc 。 聖thánh 上thượng 堂đường 年niên 新tân 月nguyệt 新tân 日nhật 新tân 大đại 地địa 山sơn 河hà 。 雲vân 煙yên 花hoa 鳥điểu 村thôn 橋kiều 野dã 水thủy 川xuyên 陵lăng 溪khê 谷cốc 庭đình 柯kha 岸ngạn 柳liễu 樵tiều 歌ca 牧mục 唱xướng 晴tình 光quang 物vật ▆# 滿mãn 眼nhãn 滿mãn 耳nhĩ 一nhất 時thời 俱câu 新tân 直trực 得đắc 堯# 風phong 蕩đãng 蕩đãng 舜thuấn 日nhật 熙hi 熙hi 萬vạn 民dân 樂nhạo/nhạc/lạc 業nghiệp 四tứ 海hải 晏# 清thanh 且thả 道đạo 林lâm 下hạ 釋Thích 子tử 又hựu 且thả 如như 何hà 仰ngưỡng 答đáp 。

聖thánh 明minh 起khởi 身thân 云vân 全toàn 憑bằng 一nhất 句cú 無vô 私tư 語ngữ 睿# 算toán 彌di 隆long 億ức 萬vạn 春xuân 。

元nguyên 宵tiêu 上thượng 堂đường 處xứ 處xứ 樓lâu 臺đài 歌ca 管quản 家gia 家gia 燈đăng 月nguyệt 交giao 輝huy 藥Dược 師Sư 如Như 來Lai 。 在tại 銀ngân 花hoa 火hỏa 樹thụ 裏lý 為vi 諸chư 仁nhân 者giả 轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân 。 演diễn 大đại 法Pháp 義nghĩa 。 直trực 得đắc 森sâm 羅la 起khởi 舞vũ 萬vạn 象tượng 揚dương 眉mi 萬vạn 綠lục 叢tùng 中trung 醉túy 倒đảo 風phong 流lưu 公công 子tử 千thiên 紅hồng 陌mạch 上thượng 遊du 遍biến 豔diễm 冶dã 佳giai 人nhân 金kim 樽# 檀đàn 板bản 行hành 春xuân 令linh 喜hỷ 逢phùng 佳giai 節tiết 慶khánh 豐phong 年niên 且thả 道đạo 衲nạp 僧Tăng 分phần/phân 上thượng 一nhất 句cú 如như 何hà 舉cử 唱xướng 以dĩ 拂phất 子tử 擊kích 香hương 几kỉ 云vân 拈niêm 得đắc 一nhất 枝chi 無vô 孔khổng 笛địch 為vi 君quân 吹xuy 出xuất 萬vạn 年niên 歡hoan 。

佛Phật 誕đản 上thượng 堂đường 問vấn 世Thế 尊Tôn 未vị 出xuất 母mẫu 胎thai 度độ 人nhân 已dĩ 畢tất 因nhân 甚thậm 又hựu 上thượng 雪Tuyết 山Sơn 苦khổ 行hạnh 六lục 年niên 。 師sư 云vân 不bất 入nhập 驚kinh 人nhân 浪lãng 難nan 逢phùng 稱xưng 意ý 魚ngư 進tiến 云vân 文Văn 殊Thù 是thị 七thất 佛Phật 之chi 師sư 因nhân 甚thậm 出xuất 女nữ 子tử 定định 不bất 得đắc 師sư 云vân 四tứ 海hải 浪lãng 平bình 龍long 睡thụy 穩ổn 進tiến 云vân 罔võng 明minh 是thị 初Sơ 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 因nhân 甚thậm 出xuất 得đắc 女nữ 子tử 定định 師sư 云vân 九cửu 天thiên 雲vân 盡tận 鶴hạc 飛phi 高cao 進tiến 云vân 出xuất 與dữ 不bất 出xuất 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 師sư 云vân 君quân 在tại 湘# 江giang 頭đầu 妾thiếp 在tại 湘# 江giang 尾vĩ 乃nãi 云vân 未vị 出xuất 母mẫu 胎thai 度độ 人nhân 已dĩ 畢tất 太thái 平bình 本bổn 是thị 將tướng 軍quân 定định 既ký 出xuất 母mẫu 胎thai 指chỉ 天thiên 指chỉ 地địa 那na 許hứa 將tướng 軍quân 見kiến 太thái 平bình 後hậu 有hữu 雲vân 門môn 要yếu 一nhất 棒bổng 打đả 殺sát 與dữ 狗cẩu 子tử 喫khiết 也dã 是thị 路lộ 見kiến 不bất 平bình 諸chư 兄huynh 弟đệ 山sơn 僧Tăng 恁nhẫm 麼ma 批# 判phán 還hoàn 有hữu 不bất 甘cam 者giả 麼ma 出xuất 來lai 道đạo 看khán 良lương 久cửu 云vân 當đương 斷đoạn 不bất 斷đoạn 反phản 招chiêu 其kỳ 亂loạn 下hạ 座tòa 拈niêm 拄trụ 杖trượng 旋toàn 風phong 打đả 散tán 到đáo 溫ôn 州châu 府phủ 廣quảng 福phước 寺tự 雪tuyết 塵trần 法Pháp 師sư 六lục 十thập 壽thọ 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 師sư 豎thụ 起khởi 拂phất 子tử 如như 何hà 是thị 法Pháp 師sư 放phóng 下hạ 拂phất 子tử 如như 何hà 是thị 僧Tăng 師sư 云vân 禮lễ 拜bái 著trước 進tiến 云vân 壽thọ 域vực 弘hoằng 開khai 風phong 光quang 滿mãn 目mục 法Pháp 師sư 分phần/phân 上thượng 又hựu 且thả 如như 何hà 師sư 云vân 煙yên 雲vân 繞nhiễu 徑kính 松tùng 柏# 環hoàn 庭đình 乃nãi 云vân 世thế 間gian 萬vạn 物vật 。 皆giai 屬thuộc 陰âm 陽dương 消tiêu 長trường/trưởng 拈niêm 拄trụ 杖trượng 云vân 唯duy 有hữu 木mộc 上thượng 座tòa 能năng 為vi 萬vạn 象tượng 主chủ 不bất 逐trục 四tứ 時thời 凋điêu 今kim 日nhật 雪tuyết 塵trần 座tòa 主chủ 耳nhĩ 順thuận 之chi 年niên 請thỉnh 山sơn 僧Tăng 舉cử 揚dương 法Pháp 要yếu 用dụng 報báo 親thân 恩ân 卓trác 一nhất 卓trác 云vân 若nhược 向hướng 者giả 裏lý 識thức 得đắc 落lạc 處xứ 何hà 恩ân 不bất 報báo 何hà 壽thọ 不bất 增tăng 雖tuy 然nhiên 如như 是thị 山sơn 僧Tăng 畢tất 竟cánh 將tương 何hà 為vi 祝chúc 擲trịch 下hạ 拄trụ 杖trượng 云vân 好hảo/hiếu 將tương 日nhật 月nguyệt 為vi 天thiên 眼nhãn 指chỉ 出xuất 須Tu 彌Di 作tác 壽thọ 山sơn 。

住trụ 江giang 西tây 戇# 州châu 府phủ 長trường/trưởng 寧ninh 縣huyện 獅sư 林lâm 禪thiền 院viện

康khang 熙hi 甲giáp 戌tuất 四tứ 月nguyệt 初sơ 一nhất 日nhật 入nhập 院viện 說thuyết 沙Sa 彌Di 戒giới 值trị 智trí 安an 禪thiền 宿túc 六lục 旬tuần 徒đồ 方phương 玉ngọc 請thỉnh 上thượng 堂đường 拈niêm 香hương 祝chúc 。 聖thánh 畢tất 復phục 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 根căn 盤bàn 雙song 徑kính 枝chi 發phát 普phổ 陀đà 向hướng 大đại 洋dương 海hải 中trung 被bị 一nhất 陣trận 惡ác 風phong 吹xuy 到đáo 者giả 裏lý 第đệ 二nhị 回hồi 拈niêm 出xuất 專chuyên 伸thân 供cúng 養dường 現hiện 住trụ 普phổ 陀đà 鎮trấn 海hải 堂đường 上thượng 本bổn 師sư 別biệt 菴am 老lão 和hòa 尚thượng 以dĩ 酬thù 法pháp 乳nhũ 斂liểm 衣y 就tựu 座tòa 峰phong 白bạch 大đại 師sư 白bạch 槌chùy 訖ngật 師sư 云vân 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 早tảo 被bị 峰phong 白bạch 大đại 師sư 擊kích 碎toái 了liễu 也dã 若nhược 有hữu 鼻tị 孔khổng 通thông 氣khí 的đích 試thí 向hướng 第đệ 二nhị 義nghĩa 中trung 出xuất 來lai 道đạo 看khán 乃nãi 揮huy 拂phất 子tử 云vân 諸chư 方phương 叢tùng 林lâm 立lập 玄huyền 立lập 要yếu 分phần/phân 主chủ 分phần/phân 賓tân 我ngã 者giả 裏lý 亦diệc 無vô 玄huyền 要yếu 可khả 立lập 亦diệc 無vô 賓tân 主chủ 可khả 分phần/phân 乃nãi 震chấn 威uy 一nhất 喝hát 云vân 無Vô 量Lượng 壽Thọ 世Thế 尊Tôn 。 來lai 也dã 優ưu 波ba 離ly 尊tôn 者giả 即tức 起khởi 于vu 座tòa 向hướng 前tiền 問vấn 訊tấn 云vân 今kim 日nhật 山sơn 中trung 說thuyết 戒giới 敢cảm 請thỉnh 世Thế 尊Tôn 廣quảng 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 普phổ 利lợi 群quần 生sanh 。 世Thế 尊Tôn 云vân 吾ngô 本bổn 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 。 汝nhữ 亦diệc 無vô 戒giới 可khả 傳truyền 復phục 喝hát 一nhất 喝hát 云vân 若nhược 人nhân 識thức 此thử 一nhất 喝hát 信tín 受thọ 奉phụng 行hành 。 說thuyết 法Pháp 傳truyền 戒giới 已dĩ 竟cánh 世Thế 尊Tôn 說thuyết 此thử 。 法pháp 已dĩ 直trực 得đắc 紗# 帽mạo 石thạch 點điểm 頭đầu 缽bát 盂vu 峰phong 起khởi 舞vũ 尊tôn 者giả 作tác 禮lễ 而nhi 退thoái 。 諸chư 人nhân 還hoàn 信tín 得đắc 及cập 麼ma 若nhược 信tín 得đắc 及cập 慶khánh 壽thọ 喜hỷ 逢phùng 開khai 戒giới 日nhật 風phong 雲vân 龍long 虎hổ 際tế 獅sư 林lâm 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 數số 完hoàn 花hoa 甲giáp 子tử 又hựu 好hảo/hiếu 從tùng 頭đầu 起khởi 結kết 椎chùy 下hạ 座tòa 。

說thuyết 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 監giám 院viện 曇đàm 馥phức 上thượng 座tòa 同đồng 徒đồ 裔duệ 昌xương 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 三tam 壇đàn 大đại 戒giới 即tức 不bất 問vấn 三tam 玄huyền 三tam 要yếu 請thỉnh 師sư 宣tuyên 師sư 云vân 次thứ 第đệ 問vấn 來lai 如như 何hà 是thị 第đệ 一nhất 玄huyền 師sư 云vân 腳cước 踏đạp 威uy 音âm 前tiền 如như 何hà 是thị 第đệ 二nhị 玄huyền 師sư 云vân 拄trụ 杖trượng 點điểm 青thanh 天thiên 如như 何hà 是thị 第đệ 三tam 玄huyền 師sư 云vân 石thạch 虎hổ 抱bão 兒nhi 眠miên 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 第đệ 一nhất 要yếu 師sư 云vân 午ngọ 夜dạ 關quan 前tiền 假giả 雞kê 叫khiếu 如như 何hà 是thị 第đệ 二nhị 要yếu 師sư 云vân 三tam 腳cước 蝦hà 蟆# 入nhập 棧sạn 道đạo 如như 何hà 是thị 第đệ 三tam 要yếu 師sư 云vân 把bả 斷đoạn 聲thanh 前tiền 一nhất 句cú 好hảo/hiếu 問vấn 如như 何hà 是thị 大đại 海hải 無vô 魚ngư 師sư 云vân 箇cá 箇cá 成thành 龍long 如như 何hà 是thị 大đại 地địa 無vô 草thảo 師sư 云vân 虛hư 空không 粉phấn 碎toái 如như 何hà 是thị 大đại 富phú 無vô 糧lương 師sư 云vân 美mỹ 食thực 不bất 中trung 飽bão 人nhân 餐xan 如như 何hà 是thị 大đại 悟ngộ 無vô 道đạo 師sư 云vân 汝nhữ 喚hoán 甚thậm 麼ma 作tác 道đạo 進tiến 云vân 昨tạc 夜dạ 霜sương 風phong 露lộ 消tiêu 息tức 吹xuy 落lạc 林lâm 花hoa 三tam 兩lưỡng 枝chi 師sư 云vân 可khả 惜tích 許hứa 問vấn 混hỗn 沌# 未vị 分phần/phân 還hoàn 有hữu 世thế 界giới 也dã 無vô 師sư 云vân 須Tu 彌Di 翻phiên 白bạch 浪lãng 進tiến 云vân 父phụ 母mẫu 未vị 生sanh 還hoàn 有hữu 面diện 目mục 也dã 無vô 師sư 云vân 大đại 海hải 起khởi 紅hồng 塵trần 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 一nhất 句cú 中trung 三tam 玄huyền 師sư 便tiện 喝hát 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 一nhất 玄huyền 中trung 三tam 要yếu 師sư 便tiện 打đả 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 親thân 切thiết 句cú 師sư 云vân 霞hà 紅hồng 林lâm 展triển 幕mạc 目mục 白bạch 水thủy 生sanh 光quang 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 轉chuyển 身thân 句cú 師sư 云vân 此thử 去khứ 西tây 天thiên 十thập 萬vạn 八bát 千thiên 。 僧Tăng 拂phất 衲nạp 歸quy 眾chúng 師sư 云vân 看khán 腳cước 下hạ 問vấn 法pháp 無vô 定định 相tương 遇ngộ 緣duyên 即tức 宗tông 師sư 子tử 林lâm 禪thiền 戒giới 雙song 行hành 和hòa 尚thượng 如như 何hà 。 分phân 付phó 師sư 云vân 棒bổng 頭đầu 有hữu 眼nhãn 明minh 如như 日nhật 進tiến 云vân 箇cá 箇cá 腳cước 跟cân 點điểm 地địa 人nhân 人nhân 鼻tị 孔khổng 遼liêu 天thiên 因nhân 甚thậm 又hựu 進tiến 三tam 壇đàn 大đại 戒giới 師sư 云vân 要yếu 識thức 真chân 金kim 火hỏa 裏lý 看khán 進tiến 云vân 萬vạn 仞nhận 峰phong 頭đầu 翻phiên 白bạch 浪lãng 大đại 洋dương 海hải 底để 起khởi 紅hồng 塵trần 和hòa 尚thượng 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 師sư 揮huy 拂phất 云vân 高cao 著trước 眼nhãn 進tiến 云vân 作tác 家gia 宗tông 師sư 天thiên 然nhiên 猶do 在tại 師sư 云vân 讚tán 歎thán 有hữu 分phần/phân 乃nãi 云vân 丹đan 霞hà 說thuyết 戒giới 人nhân 人nhân 掩yểm 耳nhĩ 而nhi 出xuất 可khả 見kiến 風phong 流lưu 出xuất 當đương 家gia 獅sư 林lâm 說thuyết 戒giới 貴quý 圖đồ 直trực 下hạ 承thừa 當đương 獅sư 子tử 自tự 然nhiên 知tri 返phản 擲trịch 雖tuy 然nhiên 用dụng 處xứ 不bất 同đồng 。 箇cá 裏lý 何hà 曾tằng 有hữu 別biệt 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 會hội 麼ma 若nhược 向hướng 者giả 裏lý 會hội 得đắc 分phân 明minh 千thiên 華hoa 臺đài 上thượng 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 。 嘗thường 向hướng 汝nhữ 等đẳng 面diện 門môn 出xuất 入nhập 一nhất 朝triêu 洗tẩy 面diện 摸mạc 著trước 鼻tị 孔khổng 淨tịnh 裸lõa 裸lõa 赤xích 灑sái 灑sái 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 。 何hà 處xứ 污ô 染nhiễm 吾ngô 亦diệc 無vô 戒giới 可khả 傳truyền 汝nhữ 亦diệc 無vô 戒giới 可khả 受thọ 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 十thập 重trọng 四tứ 十thập 八bát 。 輕khinh 波ba 逸dật 提đề 應ưng 當đương 學học 一nhất 一nhất 受thọ 持trì 二nhị 時thời 粥chúc 飯phạn 切thiết 莫mạc 忘vong 卻khước 缽bát 盂vu 匙thi 箸trứ 下hạ 座tòa 。

佛Phật 成thành 道Đạo 日nhật 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 秀tú 巖nham 上thượng 座tòa 領lãnh 副phó 戎nhung 黃hoàng 公công 廷đình 棟đống 請thỉnh 上thượng 堂đường 當đương 年niên 臘lạp 月nguyệt 八bát 日nhật 。 世Thế 尊Tôn 于vu 雪Tuyết 山Sơn 夜dạ 睹đổ 明minh 星tinh 忽hốt 然nhiên 大đại 悟ngộ 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 正chánh 當đương 今kim 日nhật 秀tú 巖nham 禪thiền 人nhân 募mộ 衣y 領lãnh 黃hoàng 檀đàn 越việt 入nhập 山sơn 作tác 大đại 功công 德đức 。 成thành 就tựu 諸chư 人nhân 三tam 壇đàn 大đại 戒giới 且thả 喜hỷ 靈linh 山sơn 一nhất 會hội 儼nghiễm 然nhiên 未vị 散tán 諸chư 人nhân 還hoàn 見kiến 麼ma 若nhược 見kiến 且thả 道đạo 昔tích 日nhật 成thành 道Đạo 與dữ 今kim 日nhật 圓viên 戒giới 是thị 同đồng 耶da 是thị 別biệt 耶da 向hướng 者giả 裏lý 分phần/phân 剖phẫu 得đắc 許hứa 汝nhữ 諸chư 人nhân 具cụ 半bán 隻chỉ 眼nhãn 若nhược 分phần/phân 剖phẫu 不bất 得đắc 亦diệc 許hứa 汝nhữ 具cụ 半bán 隻chỉ 眼nhãn 何hà 故cố 明minh 星tinh 午ngọ 現hiện 眼nhãn 生sanh 花hoa 一nhất 年niên 一nhất 度độ 臘lạp 月nguyệt 八bát 。

住trụ 京kinh 都đô 觀quán 音âm 禪thiền 寺tự

結kết 制chế 祗chi 園viên 主chủ 陶đào 公công 克khắc 兔thố 仝# 夫phu 人nhân 明minh 用dụng 明minh 專chuyên 請thỉnh 上thượng 堂đường 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 乾can/kiền/càn 坤# 藏tạng 不bất 得đắc 大đại 地địa 豈khởi 能năng 收thu 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 端đoan 為vi 祝chúc 延diên

今kim 上thượng 皇hoàng 帝đế 萬vạn 歲tuế 萬vạn 歲tuế 萬vạn 萬vạn 歲tuế 伏phục 願nguyện

皇hoàng 太thái 后hậu 慈từ 壽thọ 無vô 疆cương 。 皇hoàng 太thái 子tử 諸chư 王vương 克khắc 仁nhân 克khắc 孝hiếu 再tái 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 如như 金kim 如như 玉ngọc 如như 珪# 如như 璋# 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 奉phụng 為vi 滿mãn 朝triêu 文văn 武võ 闔hạp 國quốc 公công 侯hầu 本bổn 寺tự 檀đàn 越việt 等đẳng 伏phục 願nguyện 高cao 增tăng 祿lộc 位vị 綿miên 衍diễn 福phước 基cơ 次thứ 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 昔tích 在tại 南nam 海hải 山sơn 中trung 截tiệt 斷đoạn 眾chúng 流lưu 水thủy 泄tiết 不bất 通thông 今kim 向hướng 長trường/trưởng 安an 城thành 裏lý 作tác 浪lãng 興hưng 波ba 普phổ 天thiên 匝táp 地địa 第đệ 三tam 回hồi 拈niêm 出xuất 供cúng 養dường 現hiện 住trụ 南nam 海hải 普phổ 陀đà 鎮trấn 海hải 堂đường 上thượng 本bổn 師sư 別biệt 菴am 統thống 和hòa 尚thượng 用dụng 酬thù 法pháp 乳nhũ 斂liểm 衣y 就tựu 座tòa 足túc 雨vũ 和hòa 尚thượng 白bạch 椎chùy 畢tất 師sư 卓trác 拄trụ 杖trượng 云vân 山sơn 僧Tăng 者giả 一nhất 條điều 楖# 栗lật 今kim 日nhật 要yếu 與dữ 越việt 格cách 英anh 靈linh 相tương 見kiến 有hữu 麼ma 有hữu 麼ma 僧Tăng 出xuất 問vấn 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 即tức 不bất 問vấn 三tam 玄huyền 三tam 要yếu 請thỉnh 師sư 宣tuyên 如như 何hà 是thị 第đệ 一nhất 玄huyền 師sư 云vân 鐵thiết 牛ngưu 打đả 鞦# 韆# 如như 何hà 是thị 第đệ 二nhị 玄huyền 師sư 云vân 木mộc 馬mã 上thượng 高cao 竿can/cán 如như 何hà 是thị 第đệ 三tam 玄huyền 師sư 云vân 石thạch 女nữ 笑tiếu 簷diêm 前tiền 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 第đệ 一nhất 要yếu 師sư 云vân 放phóng 出xuất 沖# 天thiên 鷂diêu 如như 何hà 是thị 第đệ 二nhị 要yếu 師sư 云vân 杲# 日nhật 當đương 空không 照chiếu 如như 何hà 是thị 第đệ 三tam 要yếu 師sư 云vân 誰thùy 通thông 一nhất 線tuyến 道đạo 乃nãi 云vân 昔tích 日nhật 泗# 洲châu 大đại 聖thánh 在tại 揚dương 州châu 出xuất 現hiện 今kim 朝triêu 南nam 海hải 大Đại 士Sĩ 在tại 長trường/trưởng 安an 出xuất 現hiện 驀# 豎thụ 拄trụ 杖trượng 看khán 看khán 在tại 山sơn 僧Tăng 拄trụ 杖trượng 頭đầu 邊biên 高cao 聲thanh 叫khiếu 道đạo 善thiện 來lai 大đại 眾chúng 新tân 長trưởng 老lão 到đáo 此thử 安an 禪thiền 結kết 制chế 與dữ 汝nhữ 諸chư 人nhân 點điểm 出xuất 金kim 剛cang 正chánh 眼nhãn 闡xiển 明minh 少thiểu 室thất 真chân 機cơ 煉luyện 凡phàm 成thành 聖thánh 點điểm 鐵thiết 作tác 金kim 汝nhữ 等đẳng 皆giai 當đương 作tác 佛Phật 。 諸chư 人nhân 還hoàn 信tín 得đắc 及cập 麼ma 若nhược 信tín 得đắc 及cập 自tự 是thị 一nhất 聞văn 千thiên 悟ngộ 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 且thả 向hướng 三tam 條điều 椽chuyên 下hạ 七thất 尺xích 單đơn 前tiền 挨ai 拶# 將tương 去khứ 驀# 地địa 冷lãnh 灰hôi 中trung 爆bộc 出xuất 一nhất 粒lạp 豆đậu 來lai 原nguyên 來lai 秪# 是thị 者giả 箇cá 且thả 道đạo 如như 何hà 是thị 者giả 箇cá 聻# 良lương 久cửu 云vân 鴛uyên 鴦ương 繡tú 出xuất 從tùng 君quân 看khán 不bất 把bả 金kim 鍼châm 度độ 與dữ 人nhân 結kết 椎chùy 下hạ 座tòa 。

元nguyên 旦đán 祝chúc 。 聖thánh 上thượng 堂đường 乾can/kiền/càn 元nguyên 伊y 始thỉ 萬vạn 物vật 咸hàm 新tân 燈đăng 籠lung 作tác 舞vũ 露lộ 柱trụ 歡hoan 騰đằng 五ngũ 鳳phượng 樓lâu 前tiền 歌ca 。 聖thánh 德đức 山sơn 河hà 大đại 地địa 。 沐mộc 堯# 仁nhân 風phong 以dĩ 時thời 雨vũ 以dĩ 時thời 野dã 老lão 相tương 逢phùng 開khai 笑tiếu 面diện 普phổ 天thiên 同đồng 慶khánh 太thái 平bình 春xuân 且thả 道đạo 酬thù 恩ân 一nhất 句cú 又hựu 作tác 麼ma 生sanh 道đạo 豎thụ 拂phất 子tử 作tác 捧phủng 笏# 勢thế 云vân 萬vạn 歲tuế 萬vạn 歲tuế 萬vạn 萬vạn 歲tuế 。

刺thứ 血huyết 書thư 蓮liên 經kinh 兼kiêm 為vi 法pháp 慧tuệ 剃thế 度độ 上thượng 堂đường 欲dục 識thức 佛Phật 法Pháp 大đại 意ý 無vô 論luận 是thị 僧Tăng 是thị 俗tục 是thị 男nam 是thị 女nữ 。 單đơn 單đơn 只chỉ 要yếu 一nhất 箇cá 信tín 字tự 信tín 者giả 成thành 佛Phật 之chi 本bổn 源nguyên 入nhập 道đạo 之chi 階giai 梯thê 所sở 以dĩ 世Thế 尊Tôn 捨xả 金kim 輪Luân 王Vương 位vị 而nhi 上thượng 雪Tuyết 山Sơn 由do 于vu 此thử 信tín 末mạt 後hậu 苦khổ 行hạnh 六lục 年niên 。 夜dạ 睹đổ 明minh 星tinh 豁hoát 然nhiên 大đại 悟ngộ 。 而nhi 成thành 正chánh 覺giác 。 由do 于vu 此thử 信tín 達đạt 磨ma 西tây 來lai 少thiểu 林lâm 面diện 壁bích 神thần 光quang 斷đoạn 臂tý 為vì 法Pháp 忘vong 軀khu 。 皆giai 由do 此thử 信tín 臨lâm 濟tế 大đại 師sư 在tại 黃hoàng 檗# 處xứ 喫khiết 三tam 頓đốn 痛thống 棒bổng 向hướng 大đại 愚ngu 肋lặc 下hạ 還hoàn 拳quyền 皆giai 由do 此thử 信tín 只chỉ 如như 諸chư 人nhân 者giả 裏lý 結kết 冬đông 那na 邊biên 過quá 夏hạ 朝triêu 參tham 暮mộ 究cứu 欲dục 求cầu 見kiến 性tánh 也dã 只chỉ 是thị 此thử 信tín 今kim 日nhật 法pháp 慧tuệ 割cát 愛ái 辭từ 親thân 苦khổ 求cầu 披phi 剃thế 也dã 只chỉ 是thị 此thử 信tín 又hựu 如như 王vương 居cư 士sĩ 喜hỷ 助trợ 山sơn 僧Tăng 刺thứ 血huyết 書thư 經kinh 六lục 萬vạn 餘dư 言ngôn 字tự 字tự 從tùng 舌thiệt 尖tiêm 上thượng 吐thổ 出xuất 若nhược 男nam 若nhược 女nữ 。 遠viễn 近cận 聞văn 風phong 而nhi 至chí 也dã 只chỉ 是thị 此thử 信tín 且thả 人nhân 人nhân 本bổn 來lai 是thị 佛Phật 皆giai 因nhân 不bất 信tín 永vĩnh 墮đọa 輪luân 迴hồi 升thăng 沉trầm 苦khổ 海hải 故cố 此thử 一nhất 箇cá 信tín 字tự 若nhược 人nhân 體thể 究cứu 親thân 切thiết 受thọ 用dụng 無vô 窮cùng 。 雖tuy 然nhiên 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 還hoàn 須tu 信tín 得đắc 者giả 箇cá 始thỉ 得đắc 者giả 箇cá 且thả 作tác 麼ma 生sanh 信tín 任nhậm 從tùng 桑tang 海hải 變biến 終chung 不bất 為vi 君quân 通thông 擲trịch 拂phất 子tử 下hạ 座tòa 。

書thư 經kinh 圓viên 期kỳ 眾chúng 信tín 請thỉnh 上thượng 堂đường 乾can/kiền/càn 坤# 之chi 內nội 宇vũ 宙trụ 之chi 間gian 中trung 有hữu 一nhất 寶bảo 秘bí 在tại 形hình 山sơn 古cổ 人nhân 與dữ 麼ma 道đạo 未vị 免miễn 釘đinh/đính 樁# 搖dao 櫓lỗ 山sơn 僧Tăng 不bất 然nhiên 乾can/kiền/càn 坤# 之chi 內nội 宇vũ 宙trụ 之chi 間gian 中trung 有hữu 一nhất 寶bảo 秘bí 在tại 此thử 經Kinh 遂toại 以dĩ 兩lưỡng 手thủ 作tác 托thác 呈trình 勢thế 云vân 若nhược 人nhân 識thức 得đắc 此thử 經Kinh 即tức 是thị 識thức 得đắc 此thử 寶bảo 識thức 得đắc 此thử 寶bảo 便tiện 乃nãi 識thức 得đắc 此thử 經Kinh 要yếu 知tri 此thử 經Kinh 天thiên 得đắc 之chi 以dĩ 化hóa 育dục 萬vạn 物vật 地địa 得đắc 之chi 而nhi 五ngũ 穀cốc 豐phong 登đăng 。 君quân 王vương 得đắc 之chi 坐tọa 享hưởng 太thái 平bình 士sĩ 大đại 夫phu 得đắc 之chi 福phước 慧tuệ 高cao 增tăng 現hiện 前tiền 諸chư 人nhân 得đắc 之chi 心tâm 地địa 開khai 明minh 秪# 如như 山sơn 僧Tăng 得đắc 之chi 又hựu 且thả 如như 何hà 有hữu 時thời 在tại 長trường/trưởng 安an 市thị 上thượng 吟ngâm 風phong 嘯khiếu 月nguyệt 有hữu 時thời 在tại 五ngũ 鳳phượng 樓lâu 前tiền 轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân 。 大đại 眾chúng 此thử 經Kinh 有hữu 如như 是thị 利lợi 益ích 。 還hoàn 有hữu 人nhân 識thức 得đắc 麼ma 如như 無vô 山sơn 僧Tăng 與dữ 說thuyết 一nhất 偈kệ 若nhược 人nhân 識thức 此thử 經Kinh 即tức 是thị 佛Phật 受thọ 用dụng 常thường 在tại 于vu 其kỳ 中trung 。 經kinh 行hành 及cập 坐tọa 臥ngọa 。

觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 誕đản 日nhật 上thượng 堂đường 觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 於ư 威uy 音âm 王vương 前tiền 從tùng 聞văn 思tư 修tu 。 入nhập 三tam 摩ma 地địa 。 爾nhĩ 時thời 作tác 佛Phật 已dĩ 竟cánh 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 本bổn 無vô 生sanh 滅diệt 。 說thuyết 甚thậm 今kim 日nhật 降giáng 生sanh 驀# 豎thụ 拄trụ 杖trượng 云vân 拄trụ 杖trượng 子tử 聽thính 得đắc # 跳khiêu 出xuất 來lai 道đạo 長trưởng 老lão 莫mạc 謾man 人nhân 好hảo/hiếu 盡tận 大đại 地địa 人nhân 那na 箇cá 不bất 知tri 大Đại 士Sĩ 誕đản 日nhật 山sơn 僧Tăng 向hướng 他tha 道đạo 木mộc 上thượng 座tòa 你nễ 那na 裏lý 會hội 得đắc 你nễ 若nhược 會hội 得đắc 求cầu 男nam 女nữ 得đắc 男nam 女nữ 。 求cầu 官quan 位vị 得đắc 官quan 位vị 。 求cầu 長trường 壽thọ 得đắc 長trường 壽thọ 。 求cầu 富phú 饒nhiêu 得đắc 富phú 饒nhiêu 。 決quyết 不bất 虛hư 語ngữ 脫thoát 或hoặc 未vị 然nhiên 展triển 兩lưỡng 手thủ 云vân 將tương 錢tiền 買mãi 胡hồ 餅bính 放phóng 下hạ 手thủ 卻khước 是thị 饅# 頭đầu 。

解giải 制chế 上thượng 堂đường 九cửu 旬tuần 禁cấm 足túc 三tam 月nguyệt 安an 居cư 。 有hữu 結kết 有hữu 解giải 叢tùng 林lâm 定định 制chế 一nhất 向hướng 來lai 與dữ 諸chư 兄huynh 弟đệ 。 眉mi 毛mao 廝tư 結kết 未vị 免miễn 縛phược 腳cước 縛phược 手thủ 即tức 今kim 放phóng 開khai 一nhất 線tuyến 一nhất 任nhậm 東đông 去khứ 西tây 去khứ 雖tuy 然nhiên 踏đạp 遍biến 天thiên 涯nhai 依y 舊cựu 不bất 離ly 當đương 處xứ 咄đốt 。

佛Phật 誕đản 上thượng 堂đường 今kim 日nhật 四tứ 月nguyệt 八bát 香hương 湯thang 浴dục 悉tất 達đạt 一nhất 瓢biều 惡ác 水thủy 驀# 頭đầu 澆kiêu 莫mạc 道đạo 山sơn 僧Tăng 手thủ 段đoạn 辣lạt 指chỉ 天thiên 指chỉ 地địa 枉uổng 稱xưng 尊tôn 雲vân 門môn 一nhất 棒bổng 要yếu 打đả 殺sát 檢kiểm 點điểm 將tương 來lai 正chánh 是thị 臨lâm 崖nhai 看khán 滸# 眼nhãn 特đặc 地địa 一nhất 場tràng 愁sầu 眾chúng 中trung 還hoàn 有hữu 與dữ 世Thế 尊Tôn 雪tuyết 屈khuất 者giả 麼ma 不bất 妨phương 出xuất 來lai 知tri 恩ân 報báo 德đức 良lương 久cửu 云vân 如như 無vô 山sơn 僧Tăng 自tự 道đạo 去khứ 也dã 帝đế 王vương 自tự 有hữu 擎kình 天thiên 略lược 不bất 動động 干can 戈qua 定định 太thái 平bình 。

住trụ 京kinh 都đô 嘉gia 興hưng 禪thiền 寺tự

康khang 熙hi 丁đinh 丑sửu 八bát 月nguyệt 初sơ 十thập 日nhật 受thọ 趙triệu 府phủ 董# 氏thị 大đại 夫phu 人nhân 暨kỵ 監giám 院viện 孝hiếu 先tiên 上thượng 座tòa 請thỉnh 入nhập 院viện 。

三tam 門môn 。 解giải 脫thoát 門môn 開khai 七thất 通thông 八bát 達đạt 未vị 到đáo 長trường/trưởng 安an 早tảo 已dĩ 踏đạp 過quá 了liễu 也dã 拽duệ 拄trụ 杖trượng 便tiện 入nhập 。

伽già 藍lam 。 舊cựu 伽già 藍lam 新tân 長trưởng 老lão 賓tân 主chủ 同đồng 心tâm 湊thấu 合hợp 恰kháp 好hảo/hiếu 一nhất 箇cá 破phá 沙sa 盆bồn 扶phù 起khởi 莫mạc 放phóng 倒đảo 。

祖tổ 師sư 。 折chiết 蘆lô 過quá 江giang 闔hạp 國quốc 人nhân 追truy 少thiểu 林lâm 面diện 壁bích 隻chỉ 履lý 西tây 歸quy 伎kỹ 倆lưỡng 般bát 般bát 已dĩ 做tố 盡tận 堂đường 中trung 冷lãnh 坐tọa 更cánh 何hà 為vi 。

大đại 殿điện 。 夜dạ 夜dạ 同đồng 眠miên 朝triêu 朝triêu 共cộng 起khởi 今kim 日nhật 相tương 見kiến 仍nhưng 無vô 彼bỉ 此thử 本bổn 是thị 家gia 裏lý 人nhân 因nhân 我ngã 得đắc 禮lễ 你nễ 。

方phương 丈trượng 。 據cứ 此thử 方phương 丈trượng 佛Phật 祖tổ 不bất 讓nhượng 諸chư 人nhân 到đáo 此thử 箇cá 箇cá 喫khiết 棒bổng 且thả 道đạo 新tân 長trưởng 老lão 具cụ 何hà 手thủ 眼nhãn 者giả 般bát 利lợi 害hại 卓trác 拄trụ 杖trượng 云vân 把bả 柄bính 在tại 手thủ 多đa 收thu 少thiểu 放phóng 。

當đương 日nhật 請thỉnh 上thượng 堂đường 師sư 拈niêm 啟khải 請thỉnh 云vân 一nhất 切thiết 修Tu 多Đa 羅La 。 無vô 量lượng 微vi 妙diệu 。 義nghĩa 總tổng 在tại 裏lý 許hứa 還hoàn 信tín 得đắc 及cập 麼ma 若nhược 信tín 不bất 及cập 再tái 煩phiền 維duy 那na 宣tuyên 過quá 宣tuyên 畢tất 師sư 指chỉ 法Pháp 座tòa 云vân 者giả 箇cá 寶bảo 花hoa 王vương 座tòa 生sanh 生sanh 常thường 坐tọa 世thế 世thế 常thường 登đăng 今kim 日nhật 不bất 妨phương 錦cẩm 上thượng 鋪phô 花hoa 平bình 地địa 登đăng 高cao 去khứ 也dã 便tiện 陞thăng 拈niêm 香hương 祝chúc

聖thánh 畢tất 復phục 拈niêm 香hương 云vân 此thử 一nhất 瓣# 香hương 與dữ 南nam 海hải 老lão 漢hán 拖tha 犁lê 拽duệ 耙# 穿xuyên 閩# 過quá 粵# 今kim 日nhật 向hướng 長trường/trưởng 安an 市thị 上thượng 呵ha 佛Phật 罵mạ 祖tổ 償thường 他tha 宿túc 債trái 。 不bất 了liễu 第đệ 四tứ 回hồi 拈niêm 出xuất 專chuyên 伸thân 供cúng 養dường 現hiện 住trụ 普phổ 陀đà 山sơn 鎮trấn 海hải 堂đường 上thượng 別biệt 菴am 老lão 和hòa 尚thượng 用dụng 酬thù 法pháp 乳nhũ 之chi 恩ân 斂liểm 衣y 就tựu 座tòa 聖thánh 心tâm 和hòa 尚thượng 白bạch 椎chùy 云vân 法pháp 筵diên 龍long 象tượng 眾chúng 當đương 觀quán 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 師sư 云vân 爐lô 鞴# 新tân 開khai 烹phanh 佛Phật 煉luyện 祖tổ 若nhược 有hữu 銅đồng 頭đầu 鐵thiết 額ngạch 漢hán 不bất 妨phương 出xuất 來lai 與dữ 拄trụ 杖trượng 子tử 相tương 見kiến 問vấn 今kim 日nhật 和hòa 尚thượng 入nhập 院viện 畢tất 竟cánh 有hữu 何hà 祥tường 瑞thụy 師sư 云vân 彩thải 雲vân 扶phù 日nhật 出xuất 玉ngọc 露lộ 滴tích 天thiên 開khai 進tiến 云vân 五ngũ 家gia 宗tông 旨chỉ 憑bằng 師sư 唱xướng 畢tất 竟cánh 還hoàn 歸quy 那na 一nhất 宗tông 師sư 云vân 一nhất 句cú 該cai 玄huyền 要yếu 千thiên 機cơ 絕tuyệt 覆phú 藏tàng 進tiến 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 千thiên 溪khê 萬vạn 派phái 皆giai 歸quy 海hải 四tứ 塞tắc 八bát 蠻# 朝triêu 帝đế 都đô 師sư 云vân 闍xà 黎lê 觀quán 光quang 有hữu 分phần/phân 乃nãi 云vân 古cổ 佛Phật 家gia 風phong 原nguyên 歸quy 大đại 人nhân 境cảnh 界giới 大đại 人nhân 境cảnh 界giới 方phương 顯hiển 古cổ 佛Phật 家gia 風phong 所sở 以dĩ 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 法Pháp 幢tràng 隨tùy 處xứ 建kiến 立lập 法pháp 無vô 定định 相tương 遇ngộ 緣duyên 即tức 宗tông 今kim 孝hiếu 先tiên 上thượng 座tòa 暨kỵ 趙triệu 府phủ 護hộ 法Pháp 敦đôn 請thỉnh 山sơn 僧Tăng 承thừa 乏phạp 茲tư 山sơn 只chỉ 得đắc 勉miễn 應ứng 時thời 機cơ 一nhất 番phiên 展triển 演diễn 去khứ 也dã 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 會hội 麼ma 若nhược 道đạo 是thị 拂phất 子tử 認nhận 奴nô 作tác 郎lang 若nhược 道đạo 不bất 是thị 拂phất 子tử 證chứng 龜quy 成thành 鱉miết 若nhược 道đạo 拈niêm 來lai 便tiện 用dụng 抓trảo 沙sa 抵để 水thủy 若nhược 道đạo 總tổng 不bất 恁nhẫm 麼ma 開khai 眼nhãn 作tác 夢mộng 直trực 饒nhiêu 你nễ 直trực 下hạ 承thừa 當đương 猶do 喫khiết 山sơn 僧Tăng 痛thống 棒bổng 畢tất 竟cánh 喚hoán 作tác 甚thậm 麼ma 乃nãi 得đắc 相tương 應ứng 去khứ 擊kích 禪thiền 床sàng 云vân 擊kích 開khai 千thiên 佛Phật 頂đảnh nễ 眼nhãn 放phóng 出xuất 威uy 音âm 劫kiếp 外ngoại 春xuân 復phục 舉cử 世Thế 尊Tôn 在tại 天thiên 宮cung 說thuyết 法Pháp 一nhất 日nhật 示thị 隨tùy 色sắc 摩ma 尼ni 珠châu 問vấn 五ngũ 方phương 天thiên 王vương 曰viết 此thử 珠châu 作tác 何hà 色sắc 五ngũ 方phương 天thiên 王vương 各các 說thuyết 異dị 色sắc 世Thế 尊Tôn 乃nãi 藏tạng 珠châu 入nhập 袖tụ 卻khước 抬# 手thủ 曰viết 此thử 珠châu 作tác 何hà 色sắc 天thiên 王vương 曰viết 佛Phật 手thủ 中trung 無vô 珠châu 何hà 處xứ 有hữu 色sắc 世Thế 尊Tôn 歎thán 曰viết 汝nhữ 何hà 迷mê 倒đảo 之chi 甚thậm 我ngã 將tương 世thế 珠châu 示thị 汝nhữ 汝nhữ 便tiện 各các 說thuyết 有hữu 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 等đẳng 色sắc 我ngã 將tương 真chân 珠châu 示thị 汝nhữ 卻khước 總tổng 不bất 知tri 時thời 五ngũ 方phương 天thiên 王vương 悉tất 皆giai 悟ngộ 道đạo 師sư 云vân 世Thế 尊Tôn 把bả 五ngũ 方phương 天thiên 王vương 當đương 面diện 熱nhiệt 瞞man 未vị 識thức 是thị 何hà 心tâm 行hành 今kim 日nhật 山sơn 僧Tăng 入nhập 院viện 之chi 初sơ 雖tuy 有hữu 一nhất 寶bảo 珠châu 。 不bất 敢cảm 復phục 蹈đạo 前tiền 轍triệt 何hà 故cố 黃hoàng 金kim 自tự 有hữu 黃hoàng 金kim 價giá 終chung 不bất 和hòa 沙sa 賣mại 與dữ 人nhân 聖thánh 心tâm 和hòa 尚thượng 復phục 白bạch 槌chùy 云vân 諦đế 觀quán 法Pháp 王Vương 法pháp 法Pháp 王Vương 法pháp 如như 是thị 下hạ 座tòa 。

當đương 晚vãn 小tiểu 參tham 舉cử 會hội 祖tổ 偈kệ 云vân 楊dương 岐kỳ 初sơ 住trụ 屋ốc 壁bích 疏sớ/sơ 滿mãn 床sàng 盡tận 撒tản 雪tuyết 珍trân 珠châu 蹜# 卻khước 項hạng 暗ám 嗟ta 吁hu 翻phiên 憶ức 古cổ 人nhân 樹thụ 下hạ 居cư 山sơn 僧Tăng 亦diệc 有hữu 一nhất 偈kệ 。 嘉gia 興hưng 初sơ 住trụ 絕tuyệt 親thân 疏sớ/sơ 大đại 富phú 無vô 糧lương 米mễ 似tự 珠châu 道đạo 不bất 窮cùng 何hà 嗟ta 吁hu 銅đồng 頭đầu 鐵thiết 額ngạch 與dữ 同đồng 居cư 且thả 道đạo 與dữ 楊dương 岐kỳ 老lão 祖tổ 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 。