THƯỞNG NGOẠN

Ngồi trên tột đỉnh Lăng Già
Bên đèn trí tuệ trăng ngà sáng soi
Không gian thơm ngát hương trời
Vi vu độc tấu sáo ngời Pháp Âm.