thước viên

thước viên

鵲園 ( 鵲thước 園viên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)廣弘明集二十內典碑銘集序曰:「鵲國能誘,馬苑弘宣。」案經論中不見鵲園之語,是阿輸迦王之雞雀寺,一稱為雀園,故取其音之同似造為鵲者與。鵲園即竹林也。梵具名Veṇuvana kārṇdaka nivāpa。Kāranda為鵲,故譯竹林鵲園,書蕭條鵲封之處。非園為鵲棲。下句之馬苑,即漢之白馬寺也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 廣quảng 弘hoằng 明minh 集tập 二nhị 十thập 內nội 典điển 碑bi 銘minh 集tập 序tự 曰viết : 「 鵲thước 國quốc 能năng 誘dụ , 馬mã 苑uyển 弘hoằng 宣tuyên 。 」 案án 經kinh 論luận 中trung 不bất 見kiến 鵲thước 園viên 之chi 語ngữ , 是thị 阿a 輸du 迦ca 王vương 之chi 雞kê 雀tước 寺tự , 一nhất 稱xưng 為vi 雀tước 園viên , 故cố 取thủ 其kỳ 音âm 之chi 同đồng 似tự 造tạo 為vi 鵲thước 者giả 與dữ 。 鵲thước 園viên 即tức 竹trúc 林lâm 也dã 。 梵Phạm 具cụ 名danh Ve ṇ uvana   kār ṇ daka   nivāpa 。 Kāranda 為vi 鵲thước , 故cố 譯dịch 竹trúc 林lâm 鵲thước 園viên , 書thư 蕭tiêu 條điều 鵲thước 封phong 之chi 處xứ 。 非phi 園viên 為vi 鵲thước 棲tê 。 下hạ 句cú 之chi 馬mã 苑uyển , 即tức 漢hán 之chi 白bạch 馬mã 寺tự 也dã 。

Nam mô A Di Đà Phật

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Phật Lịch 2563

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.


 
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần!
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.
Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)

Nông Lịch Kỷ Hợi

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,
Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.
Xanh tươi qua mất thay màu úa,
Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!
Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,
Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.
A-Di như biết gìn tâm niệm,
Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:

Việt Lịch 4898

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ các túc nghiệp.
Thêm lớn phần phước huệ.
Tròn nên thắng thiện căn.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Nạn tật dịch đói khát.
Tất cả đều tiêu trừ,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ cúng tiền in bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Quyến thuộc đều an lạc,
Tiên vong được siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhơn dân hưởng khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Ðồng chứng đạo vô thượng.

error: