v/v Lời Kêu Gọi Ủng Hộ, Trợ Duyên Ấn Tống Máy Nghe Pháp Âm Tịnh Độ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

– Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

“Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp của cả một đời đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài; tội nhân Ngũ Nghịch Thập Ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Chẳng đoạn Hoặc nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi; ngay trong một đời này chắc chắn lên cõi Phật. Chúng sanh đời Mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được?”

Lời dạy trên của tổ Ấn Quang quả thật là kim chỉ nam là chỗ nương tựa cho hàng hậu học chúng ta. Ở thời buổi mạt pháp nếu không nương vào Pháp môn Niệm Phật Đới Nghiệp Vãng Sanh thì lấy gì để ra ngoài sanh tử? Trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều Kinh Tạng và Luận Tạng đã nói về sự lợi ích của Pháp niệm Phật, là phương tiện thuyền từ qua sông sanh tử. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng thích hợp, bởi vì sao? Vì chưa gieo trồng được thiện căn nên không những không phát lòng Tin tuyệt đối vào Pháp môn phương tiện này của Chư Phật. Nghiệp thì dầy phước mỏng hầu hết ưa chuộng theo những thứ tà thuyết sai trái, không hiểu và nhận được rõ ràng đối với Pháp môn Tịnh Độ. Dù có thực hành nhưng không hiểu cốt lỗi, tôn chỉ của pháp môn nên thực hành không đúng như lời Phật, Tổ dạy. Còn hơn thế, vì không hiểu rõ ràng để có đủ lòng tin nơi pháp môn của mình đang tu học, sanh tâm thối lui đối với phát tâm ban đầu, trước những lời bày xích ở một nhóm người.

Một pháp môn mà ngay cả từ miệng vàng của Đức Thế Tôn còn phải bảo rằng: “Ta có thể ở trong đời đủ năm món trược thực hành tu tập để thành Bậc Vô Thượng Chánh Giác còn dễ hơn là nói ra pháp môn khó tin này (nan tín chi pháp)” (trích lược ý Kinh A Di Đà).

Chúng tôi với tâm nguyện hoằng truyền những lời dạy của Phật, Tổ để lợi ích cho mọi người nên tuyển tập hết tất cả những lời dạy, khai thị, thiển giải vô vàng quý giá, thành một tập để Ấn tống trong chương trình Ấn Tống Pháp Âm Tịnh Độ trước là để gieo duyên đến với những ai chưa có đủ duyên lành biết đến pháp môn này, và khai sáng trên bước đường tu học theo tông chỉ của bổn môn qua những Kinh Tạng nói về Pháp môn Tịnh độ, đặc biệt là chúng tôi trích tất cả những lá thư gởi, trả lời của tổ Ấn Quang dạy, khai thị cho người hậu học đang trên đường tu học.

Nhận thấy những nơi vùng sâu vùng xa không hội đủ phương tiện, truyền thông, internet để có thể nghe được lời vàng của bậc tổ sư trong bổn môn, được quý thầy ở những nơi vùng sâu vùng xa khuyến tấn và số đông Phật tử ngỏ ý là nên làm gì đó tạo duyên lớn cho hàng Phật tử ở nơi đây được nghe đến những lời quý báu của bậc chân tu thạc đức, hầu vững bước trên đường tu học, nương vào đại nguyện, đủ ba thứ tư lương, Tín-Hạnh-Nguyện mà thoát vòng sanh tử triền miên. Nên chúng tôi xin tha thiết kêu gọi chư thiện hữu, Phật tử đạo hữu gần xa, những ai có tâm hoan hỷ cùng chung chí hướng lợi mình hữu ích cho người cùng chung tay trợ duyên cho việc ấn tống máy nghe Pháp Âm Tịnh Độ.

Pháp Âm Tịnh Độ gồm có những Kinh và sách về pháp môn này, và những bộ luận nói về Nhân Quả, mà nổi bật nhất là quyển Pháp Uyển Châu Lâm của pháp sư Đạo Thế, sách này được tổ Ấn Quang nhiều lần khuyên nên đọc*. Chúng tôi cũng trích ghi âm hết tất cả các Thư Gởi và Thư Đáp ** của tổ Ấn Quang để làm kim chỉ nam trong đường tu qua lời khai thị, dạy của tổ trong tông môn.

Mong quý đạo hữu hoan hỷ giúp chúng tôi tạo duyên lành, gieo trồng thiện căn với Pháp môn mà chư Phật trong ba đời khắp mười Phương đều hộ niệm, hầu lợi ích cho mỗi chúng sanh, bằng cách khuyên tấn, giải thích cho con, cháu, cha, mẹ, ông, bà, bạn bè v.v…. hoan hỷ cùng chung đóng góp vào việc làm đầy ý nghĩa này, Bằng cách đóng góp đôi chút tịnh tài, 5 hoặc 10 ngàn cũng là trân quý vô cùng. Nếu bản thân của mỗi người có thể hiểu ý nghĩa qua việc làm này phát tâm hoan hỷ, cùng chung tay lăn chuyển bánh xe Pháp với tâm không nhiễm trước, trên tinh thần lợi mình lợi người tam luân thể không (tam luân không tịch ***) thì phước báu của việc làm này không thể so sánh được.

Nguyện do công đức này, tiêu trừ túc hiện nghiệp, tăng trưởng các phước huệ, viên thành thắng thiện căn, tất cả kiếp đao binh, các nạn như đói kém, thảy đều tiêu trừ sạch, ai nấy tập lễ, nhượng. Hết thảy người nghe kẻ thấy đồng sanh tâm hoan hỷ cùng người trợ duyên mỗi người đều gieo trồng dầy thiện căn trong pháp môn Tịnh Độ, thấm nhuần chánh pháp đồng trang nghiêm cõi Phật, đồng vãng sanh Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật!

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày 14 tháng 09 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2562 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm 2018)

***

* Pháp Uyển Châu Lâm gồm 100 quyển do Pháp sư Thích Đạo Thế  chùa Tây Minh biên soạn, trang nhà sẽ lấy thời điểm khi bắt đầu ghi âm và hoàn tất bộ sách này, khi hoàn tất chúng tôi sẽ không nhận trợ duyên cho Phật sự này.

** Các Thư gởi & Thư đáp của tổ Ấn Quang được trích trong các bộ Ấn Quang Văn Sao, Tục Biên, Tam Biên, Gia Ngôn Lục, do Như Hòa chuyển ngữ, Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong giảo chánh.

***  Tam Luân Thể Không tức là không thấy có người cho, vật được cho, và người nhận.

 

Quý vị có thể đóng góp tịnh tài qua hệ thống Paypal ở dưới: (xin nhấn vào hình hoa sen trăng ờ dưới)

Paypal ID: tangthuphathoc@gmail.com

Hoặc chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Cao Nguyễn Xuân Minh
Tài khoản số: 19024148554010 (1902-4148-5540-10)
Ngân hàng: Techcombank, chi nhánh Tân Bình

* Xin vui lòng đề TTPH2562/14 khi quý vị trợ duyên cho Phật sự này.

Mọi liên lạc xin vui lòng liên lạc với ban biên tập qua email: tangthuphathoc@gmail.com. Chân thành cám ơn quý vị.


01. – Trần Quốc Khải 2.000.000,00 VND
02.- Lê Thanh Tùng 200.000,00 VND
03.- Phật Tử Ẩn Danh 1.000.000,00 VND
04.- Phật Tử Ẩn Danh 500.000,00 VND
05.- Nguyễn Lê Phương 500.000,00 VND
06.- PT Yến 200.000,00 VND
07.- PT Ẩn Danh 50.000,00 VND
08.- PT Ẩn Danh 200.000,00 VND
09.- Phạm Thị Phương Thảo 2.000.000,00 VND
10.- Trần Thị Liên 500.000,00 VND
11.- Phật Tử Ẩn Danh 100.000,00 VND
12.- Nguyen Thi Linh Da 400.000,00 VND
13.- Gia Đình Huy – Yến 100.000,00 VND
14.- Phật Tử Ẩn Danh 300.000,00 VND
15.- Phật Tử Ẩn Danh 100.000,00 VND
16.- Nguyễn Xuân Trà 100.000,00 VND
17.- Huệ-Trang Lê-Hồ 1000 USD
18.- Trịnh Bảo Linh 500.000,00 VND
19.- Nguyen Le Dieu Tho 22 USD
20. Trinh Thi Cam Tho 70.000,00 VND
21.- Phật Tử Ẩn Danh 300.000,00 VND
22.- Nga 50 AUD
23.- Pham Thi Le 300.000,00 VND
24.- Phật Tử Ẩn Danh 2.000.000,00 VND
25.- Phật Tử Ẩn Danh 400.000,00 VND
26.- Vân Huỳnh 50 AUD
27.- Nguyen Doan Anh Vu 100.000,00 VND
28.- Phật Tử Ẩn Danh 200.000,00 VND
29.- Phật Tử Ẩn Danh 2.000.000,00 VND
30.- Lương Thị Xuân Đào 3.000.000,00 VND
31.- Trần Thị Bích Nga 2.000.000,00 VND
32.- Phật Tử Ẩn Danh 1.000.000,00 VND
33.- Nguyễn Thị Minh Phát 1.000.000,00 VND
34.- Nguyễn Quang Tuấn 5.000.000,00 VND
35.- Nancy Tran 13.09 USD
36.- Tran Lam Tuyen 100.000,00 VND
37.- DTP DTN 300.000,00 VND
38.- Hoàng Minh Thắng 1.000.000,00 VND
39.- Phật Tử Ẩn Danh 200.000,00 VND
40.- Võ Tấn Dũng 500.000,00 VND
41.- Phật Tử Ẩn Danh 500.000,00 VND
42.- Thin Tai Sang 500.000,00 VND
43.- Duy nguyen 20 USD
44.- Nguyễn Hùng Cường 100.000,00 VND
45.- Michael Duong 500 USD
46.- Phật Tử Ẩn Danh 1.000.000,00 VND
47.- Vương Thị Kim Ngân 1.000.000,00 VND

Gia Đình Minh-Tuyền  500.000 VND