thử tức điểu không

thử tức điểu không

鼠唧鳥空 ( 鼠thử 唧tức 鳥điểu 空không )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)斥濫談圓理者,謬煩惱即菩提,生死即涅槃之即義,又私諸法皆空之空義,不達即空之深義,謂如怪鼠唧唧之聲,怪鳥空空之聲也。止觀八曰:「謬謂即,是猶鼠唧。若言空空,如空鳥空。」同輔行曰:「不達諦理謬說即名,何異怪鼠作唧唧聲。即聲無旨,濫擬生死即是涅槃。亦如怪鳥作空空聲,豈得濫同重空三昧。」四教儀曰:「我等愚輩,纔聞即空,即廢修行,不知即之所由。鼠唧鳥空。廣在經論,尋之思之。」文句記十曰:「凡言即者,以顯於離,如冰不離水,理須融冰。義同於離,方乃顯即。」止觀大意曰:「凡諸經中有即名者,如生死即涅槃之流,皆以六位甄之,使始終理同而初後無濫。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 斥xích 濫lạm 談đàm 圓viên 理lý 者giả , 謬mậu 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 。 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 之chi 即tức 義nghĩa , 又hựu 私tư 諸chư 法pháp 皆giai 空không 。 之chi 空không 義nghĩa , 不bất 達đạt 即tức 空không 之chi 深thâm 義nghĩa 謂vị 如như 怪quái 鼠thử 唧tức 唧tức 之chi 聲thanh , 怪quái 鳥điểu 空không 空không 之chi 聲thanh 也dã 。 止Chỉ 觀Quán 八bát 曰viết : 「 謬mậu 謂vị 即tức , 是thị 猶do 鼠thử 唧tức 。 若nhược 言ngôn 空không 空không , 如như 空không 鳥điểu 空không 。 」 同đồng 輔phụ 行hành 曰viết : 「 不bất 達đạt 諦đế 理lý 謬mậu 說thuyết 即tức 名danh , 何hà 異dị 怪quái 鼠thử 作tác 唧tức 唧tức 聲thanh 。 即tức 聲thanh 無vô 旨chỉ , 濫lạm 擬nghĩ 生sanh 死tử 。 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 亦diệc 如như 怪quái 鳥điểu 作tác 空không 空không 聲thanh , 豈khởi 得đắc 濫lạm 同đồng 重trọng 空không 三tam 昧muội 。 」 四tứ 教giáo 儀nghi 曰viết : 「 我ngã 等đẳng 愚ngu 輩bối , 纔tài 聞văn 即tức 空không , 即tức 廢phế 修tu 行hành , 不bất 知tri 即tức 之chi 所sở 由do 。 鼠thử 唧tức 鳥điểu 空không 。 廣quảng 在tại 經kinh 論luận , 尋tầm 之chi 思tư 之chi 。 」 文văn 句cú 記ký 十thập 曰viết : 「 凡phàm 言ngôn 即tức 者giả , 以dĩ 顯hiển 於ư 離ly , 如như 冰băng 不bất 離ly 水thủy , 理lý 須tu 融dung 冰băng 。 義nghĩa 同đồng 於ư 離ly , 方phương 乃nãi 顯hiển 即tức 。 止Chỉ 觀Quán 大đại 意ý 曰viết : 「 凡phàm 諸chư 經kinh 中trung 有hữu 即tức 名danh 者giả , 如như 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 之chi 流lưu , 皆giai 以dĩ 六lục 位vị 甄chân 之chi , 使sử 始thỉ 終chung 理lý 同đồng 而nhi 初sơ 後hậu 無vô 濫lạm 。 」 。

Nam mô A Di Đà Phật

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Phật Lịch 2563

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.


 
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần!
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.
Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)

Nông Lịch Kỷ Hợi

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,
Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.
Xanh tươi qua mất thay màu úa,
Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!
Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,
Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.
A-Di như biết gìn tâm niệm,
Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:

Việt Lịch 4898

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ các túc nghiệp.
Thêm lớn phần phước huệ.
Tròn nên thắng thiện căn.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Nạn tật dịch đói khát.
Tất cả đều tiêu trừ,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ cúng tiền in bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Quyến thuộc đều an lạc,
Tiên vong được siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhơn dân hưởng khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Ðồng chứng đạo vô thượng.

error: