thử thâu tô tử

thử thâu tô tử

鼠偷蘇死 ( 鼠thử 偷thâu 蘇tô 死tử )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)有長者以瓶盛蘇,置於樓。一鼠貪蘇,入瓶食之。蘇盡,身大不能出瓶。長者取蘇瓶思凝結之,置於火上。鼠即死。見經律異相四十七、義楚六帖二十四。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 有hữu 長trưởng 者giả 以dĩ 瓶bình 盛thịnh 蘇tô , 置trí 於ư 樓lâu 。 一nhất 鼠thử 貪tham 蘇tô , 入nhập 瓶bình 食thực 之chi 。 蘇tô 盡tận , 身thân 大đại 不bất 能năng 出xuất 瓶bình 。 長trưởng 者giả 取thủ 蘇tô 瓶bình 思tư 凝ngưng 結kết 之chi 。 置trí 於ư 火hỏa 上thượng 。 鼠thử 即tức 死tử 。 見kiến 經kinh 律luật 異dị 相tướng 四tứ 十thập 七thất 。 義nghĩa 楚sở 六lục 帖 二nhị 十thập 四tứ 。

About The Author

tangthuphathoc
error: