Thủ Kiên

Thủ Kiên
Tác Giả

Thủ Kiên

 

Bài Viết Liên Quan

Tác Giả

Đại sư Trí Giả

Đại sư Trí Giả  
Tác Giả

Thích Diệu Tuyền

Thích Diệu Tuyền  
Sách Tịnh Độ, Tịnh Không

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA Khởi Giảng tháng 4 năm 2010 Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa và một số dịch giả   MỤC LỤC Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 001Tịnh...
Phật Pháp Tại Thế Gian

3.08 Ý Nghĩa Của Lễ Trung Thu

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP III Ý Nghĩa Của Lễ Trung Thu Thường Chiếu - 1996 Nhân ngày lễ Trung Thu, chư Tăng tại Thiền viện Thường Chiếu tổ chức đêm tiệc trà Trung Thu và mời tôi...
Thích Nữ Hạnh Đoan

Họa Tùng Khẩu Xuất

HỌA TÙNG KHẨU XUẤT Hạnh Đoan   Mục tâm sự KỂ NHỎ CHO NHAU NGHE (Hạnh Đoan chỉ tâm sự với tri âm thôi nha. Ai không phải tri âm thì khỏi đọc để khỏi bất bình nha). Ở đây tôi chỉ bàn về ngôn...
Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải

56. Biệt Giá Mã Trạch

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Biệt Giá Mã Trạch CHÁNH VĂN: (36) Quan Biệt giá Mã Trạch ở Tương Châu hỏi: Trạch ở nơi triều đình đã từng cung phụng, thưa hỏi các vị Tăng...