首陀娑婆 ( 首thủ 陀đà 娑sa 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)Śuddhāvāsa,又作首陀婆,五淨居天也。智度論五十四曰:「首陀婆天,秦言淨居天。」玄應音義十九曰:「首陀娑婆,或云私陀娑婆,私陀,首陀。此譯云淨。娑婆此云宮,亦言舍,或言處。即五淨居天是也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) Śuddhāvāsa , 又hựu 作tác 首thủ 陀đà 婆bà 五ngũ 淨tịnh 居cư 天thiên 也dã 。 智trí 度độ 論luận 五ngũ 十thập 四tứ 曰viết : 「 首thủ 陀đà 婆bà 天thiên , 秦tần 言ngôn 淨Tịnh 居Cư 天Thiên 。 」 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 十thập 九cửu 曰viết 。 首thủ 陀đà 娑sa 婆bà , 或hoặc 云vân 私tư 陀đà 娑sa 婆bà , 私tư 陀đà , 首thủ 陀đà 。 此thử 譯dịch 云vân 淨tịnh 。 娑sa 婆bà 此thử 云vân 宮cung , 亦diệc 言ngôn 舍xá , 或hoặc 言ngôn 處xứ 。 即tức 五ngũ 淨tịnh 居cư 天thiên 是thị 也dã 。 」 。