Thơm Ngát Hương Lan

Thơm Ngát Hương Lan
Khai Thị

HƯ VÂN NIÊN PHỔ
THƠM NGÁT HƯƠNG LAN
Kiến Châu – Như Thủy – Hạnh Đoan dịch

 

Bài Viết Liên Quan

Thơm Ngát Hương Lan

Chương 1: Chào Đời

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN Kiến Châu - Như Thủy - Hạnh Đoan dịch   Chương 1: CHÀO ĐỜI Tôi họ Tiêu gốc người Lan Lăng, cha tên Ngọc Đường, mẹ họ Nhan, thuộc dòng dõi vua Lương Võ Đế. Đời Thanh...
Khai Thị

Giảng Giải Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Nghĩa

GIẢNG GIẢI LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN NGHĨA Trích Những Bài Giảng Của Hòa thượng Tuyên Hóa   I. (TRÍCH) ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN KINH THIỂN THÍCH Chủ yếu của việc nghiên cứu Phật Pháp là gì? Ðó là cắt đứt vọng tưởng, thâu...
Thơm Ngát Hương Lan

Chương 6: Hành Đạo, Độ Sinh -08

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN Kiến Châu - Như Thủy - Hạnh Đoan dịch   Chương 6 HÀNH ĐẠO, ĐỘ SINH (TT) NĂM NHÂM THÌN (1952) 113 TUỔI Mùa xuân năm này, Sư vừa mới bớt bệnh, thì hàng ngày đã hướng...
Khai Thị

Khai Thị Quyển III

Khai Thị Quyển III Khai Thị Quyển III Hòa Thượng Tuyên Hóa Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California 1/. Nhân Nào Quả Nấy Con người ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ,...
Thơm Ngát Hương Lan

Chương 5: Ngộ Đạo

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN Kiến Châu - Như Thủy - Hạnh Đoan dịch   Chương 5 NGỘ ĐẠO Tôi được rảnh rang tu, từ đây muôn niệm đều dứt, công phu ngày đêm như một, hành động nhanh nhẹn như bay....
Thơm Ngát Hương Lan

Chương 6: Hành Đạo, Độ Sinh -15

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN Kiến Châu - Như Thủy - Hạnh Đoan dịch   Chương 6 HÀNH ĐẠO, ĐỘ SINH (TT) NĂM BÍNH THÂN (1956) 117 TUỔI Mùa xuân, Sư cho xây Đại Điện, Điện Thiền Vương, Lầu Hư Hoài, Lầu...