THỜI GIAN……

Thời gian từ đâu đến
Do quả đất vần xoay
Do tinh cầu di chuyển
Từ nhật nguyệt đồng quy
Từ đơn vị sanh tử
Của muôn pháp đổi thay
Định mốc câu chuẩn đích
Là luật tắc an bày
Vì không gian biến động
Khích vạn vật tung bay
Nhiều ly tâm hợp sức
Thành Tam Giới vòng đai
Tựa vô minh làm trục
Luân hồi bánh xe quay
Mãi lăn theo hành nghiệp
Khiến vũ trụ vơi đầy.