Kính mừng Phật Đản

Mặc Giang

Kính mừng Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh trên khắp mọi miền đồng quy
Nương theo ánh đạo từ bi
Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm
Thấm nhuần đạo lý thậm thâm
Tu nhân tích đức thi ân muôn loài
Đạo vàng soi sáng nơi nơi
Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau
Cúng dường Phật Đản nhiệm mầu
Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về
Dù cho cách mấy sơn khê
Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng
Đêm thời đã có vầng trăng
Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi
Chuông chùa ngân vọng nơi nơi
Chim reo gió hát mở lời hoan ca
Kính mừng Phật Đản Thích Ca
Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào
Đóa sen bảy bước thanh cao
Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian
Tỳ La cung ngọc điện vàng
Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh
Gia Du, thôi nhé giữ mình
La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi
Ta vì, ánh đạo từ bi
Ta vì, chánh pháp vô nghì độ sanh
Kính mừng Phật Đản trong lành
A Nô Ma chảy nước xanh rì rào
Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào
Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi
Mau về, lưu luyến làm chi
Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn
Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng
Nếu không chứng đạo, ta không trở về
Thế rồi, núi thẳm sơn khê
Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành
Kính mừng Phật Đản tinh anh
Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ
Sáu năm khổ hạnh ươm mơ
Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu
Bồ đề nở đóa Vô Ưu
Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình
Lục thông rộng mở thinh thinh
Ba đường sáu nẻo Vô Sinh rạng ngời
Kính mừng Phật Đản tuyệt vời
Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai
Sao hôm, còn có sao mai
Chúng sanh thoát khỏi đêm dài đã lâu
Kể từ bất giác cơ cầu
Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình
Vào ra mòn lối tử sinh
Xuống lên xây xát tánh linh quên mình
Nay nhờ Phật Đản quang minh
Soi đường mở lối đăng trình từ bi
Nay nhờ Phật Đản vô nghì
Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời
Kính mừng Phật Đản nơi nơi
Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca
Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà
Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni
Đạo mầu cam lộ từ bi
Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản Sanh.

Tháng 4 – 2009
Mặc Giang