天Thiên 竺Trúc 別Biệt 集Tập
Quyển 0003
宋Tống 遵Tuân 式Thức 述Thuật 慧Tuệ 觀Quán 重Trọng 編Biên

天Thiên 竺Trúc 別Biệt 集Tập 卷quyển 下hạ

天Thiên 竺Trúc 寺tự 懺sám 主chủ 慈từ 雲vân 大đại 師sư 。 勑# 諡thụy 法Pháp 寶bảo 大đại 法Pháp 師sư 。 述thuật 。

住trụ 持trì 傳truyền 天thiên 台thai 教giáo 觀quán 五ngũ 世thế 法pháp 孫tôn 慈từ 明minh 大đại 師sư (# 慧tuệ 觀quán )# 重trọng/trùng 編biên

-# 為Vi 王Vương 丞Thừa 相Tương/tướng (# 欽Khâm 若Nhược )# 講Giảng 法Pháp 華Hoa 經Kinh 題Đề

-# 摩ma 訶ha 止Chỉ 觀Quán 義nghĩa 題đề

-# 答đáp 王vương 丞thừa 相tương/tướng (# 欽khâm 若nhược )# 問vấn 天thiên 台thai 教giáo 書thư

-# 答đáp 王vương 知tri 縣huyện 書thư

-# 千thiên 頃khoảnh 院viện 眾chúng 請thỉnh 淨tịnh 知tri 大đại 師sư 開khai 講giảng 疏sớ/sơ

-# 請thỉnh 沈trầm 三tam 郎lang 雕điêu 大đại 悲bi 香hương 像tượng 疏sớ/sơ

-# 授thọ 學học 徒đồ 崇sùng 矩củ 論luận 師sư 計kế 請thỉnh 講giảng 辤#

-# 誡giới 弟đệ 子tử 本bổn 融dung 闍xà 梨lê

天Thiên 竺Trúc 寺tự 僧Tăng 思tư 悟ngộ 遺di 身thân 贊tán (# 并tinh 序tự )#

-# 承thừa 天thiên 曉hiểu 闍xà 梨lê 真chân 贊tán

-# 遐hà 榻tháp 銘minh (# 并tinh 序tự )#

-# 囑chúc 弟đệ 子tử 哀ai 送tống

-# 書thư 紳#

天Thiên 竺Trúc 寺tự 十thập 方phương 住trụ 持trì 儀nghi

-# 別biệt 立lập 眾chúng 制chế

-# 凡phàm 入nhập 浴dục 室thất 略lược 知tri 十thập 事sự

-# 纂toản 示thị 上thượng 廁trắc 方phương 法pháp

為Vi 王Vương 丞Thừa 相Tương/tướng (# 欽Khâm 若Nhược )# 講Giảng 法Pháp 華Hoa 經Kinh 題Đề

將tương 釋thích 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 大đại 章chương 分phần/phân 二nhị 初sơ 總tổng 消tiêu 題đề 目mục 次thứ 別biệt 釋thích 經kinh 文văn 題đề 目mục 乃nãi 標tiêu 盡tận 一nhất 經kinh 文văn 相tương/tướng 乃nãi 廣quảng 敷phu 題đề 旨chỉ 故cố 知tri 若nhược 了liễu 首thủ 唱xướng 則tắc 自tự 可khả 識thức 下hạ 文văn 此thử 題đề 法pháp 喻dụ 雙song 標tiêu 通thông 別biệt 共cộng 立lập 今kim 且thả 先tiên 陳trần 妙diệu 法Pháp 次thứ 解giải 蓮liên 華hoa 妙diệu 即tức 褒bao 嘆thán 之chi 辤# 法pháp 即tức 權quyền 實thật 之chi 法pháp 良lương 由do 法pháp 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 權quyền 實thật 虗hư 融dung 卷quyển 舒thư 於ư 不bất 二nhị 之chi 場tràng 消tiêu 息tức 於ư 說thuyết 三tam 之chi 域vực 三tam 草thảo 二nhị 木mộc 咸hàm 沾triêm 一nhất 雨vũ 之chi 滋tư 七thất 善thiện 五ngũ 乘thừa 等đẳng 受thọ 大đại 車xa 之chi 賜tứ 功công 高cao 諸chư 部bộ 化hóa 畢tất 一nhất 期kỳ 然nhiên 後hậu 發phát 眾chúng 生sanh 宿túc 植thực 之chi 因nhân 顯hiển 如Như 來Lai 久cửu 成thành 之chi 果quả 本bổn 迹tích 深thâm 絕tuyệt 故cố 立lập 妙diệu 名danh 所sở 言ngôn 權quyền 實thật 法pháp 者giả 權quyền 謂vị 諸chư 法pháp 即tức 是thị 百bách 界giới 三tam 千thiên 實thật 即tức 諸chư 法pháp 咸hàm 中trung 無vô 非phi 實thật 相tướng 今kim 且thả 就tựu 事sự 分phân 別biệt 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 權quyền 實thật 之chi 法pháp 言ngôn 三tam 種chủng 者giả 一nhất 者giả 佛Phật 法Pháp 權quyền 實thật 二nhị 者giả 眾chúng 生sanh 法pháp 權quyền 實thật 三tam 者giả 心tâm 法pháp 權quyền 實thật 佛Phật 法Pháp 乃nãi 讓nhượng 果quả 人nhân 極cực 證chứng 高cao 絕tuyệt 難nạn/nan 窺khuy 眾chúng 生sanh 乃nãi 境cảnh 界giới 實thật 繁phồn 渺# 瀰# 安an 測trắc 心tâm 法pháp 則tắc 剎sát 那na 一nhất 念niệm 現hiện 前tiền 可khả 觀quán 今kim 就tựu 心tâm 法pháp 論luận 權quyền 實thật 者giả 即tức 現hiện 今kim 對đối 境cảnh 介giới 示thị 心tâm 生sanh 十thập 法Pháp 界Giới 頓đốn 圓viên 千thiên 性tánh 相tướng 具cụ 足túc 不bất 從tùng 緣duyên 有hữu 不bất 自tự 修tu 成thành 性tánh 自tự 空không 中trung 三tam 諦đế 融dung 絕tuyệt 以dĩ 千thiên 性tánh 相tướng 名danh 之chi 為vi 權quyền 權quyền 即tức 空không 中trung 名danh 之chi 為vi 實thật 所sở 言ngôn 一nhất 念niệm 具cụ 十thập 界giới 千thiên 法pháp 者giả 謂vị 佛Phật 法Pháp 界giới 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 界Giới 。 緣Duyên 覺Giác 法Pháp 界giới 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 界giới 。 天thiên 法Pháp 界Giới 人nhân 法Pháp 界Giới 修tu 羅la 法Pháp 界Giới 畜súc 生sanh 法Pháp 界Giới 餓ngạ 鬼quỷ 法Pháp 界Giới 地địa 獄ngục 法Pháp 界Giới 一nhất 一nhất 法Pháp 界Giới 有hữu 依y 有hữu 正chánh 有hữu 法pháp 有hữu 人nhân 皆giai 具cụ 千thiên 性tánh 相tướng 體thể 力lực 所sở 成thành 界giới 界giới 互hỗ 含hàm 乃nãi 千thiên 性tánh 相tướng 因nhân 果quả 具cụ 足túc 假giả 實thật 依y 正chánh 淨tịnh 穢uế 交giao 參tham 生sanh 佛Phật 色sắc 心tâm 體thể 相tướng 紛phân 雜tạp 炳bỉnh 若nhược 鑑giám 分phần/phân 於ư 萬vạn 象tượng 皎hiệu 如như 海hải 印ấn 於ư 森sâm 羅la 極cực 三tam 際tế 而nhi 不bất 窮cùng 包bao 十thập 方phương 而nhi 無vô 外ngoại 華hoa 嚴nghiêm 疏sớ/sơ 云vân 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 因nhân 果quả 歷lịch 然nhiên 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 咸hàm 同đồng 無vô 性tánh 十thập 方phương 剎sát 海hải 。 自tự 他tha 不bất 隔cách 於ư 毫hào 端đoan 十thập 世thế 古cổ 今kim 始thỉ 終chung 不bất 離ly 於ư 當đương 念niệm 故cố 淨tịnh 名danh 芥giới 子tử 能năng 吞thôn 四tứ 海hải 之chi 橫hoạnh/hoành 流lưu 華hoa 嚴nghiêm 微vi 塵trần 實thật 具cụ 大Đại 千Thiên 之chi 經Kinh 卷quyển 一nhất 念niệm 無vô 念niệm 杳# 爾nhĩ 難nạn/nan 尋tầm 一nhất 心tâm 諸chư 心tâm 自tự 然nhiên 圓viên 備bị 法pháp 性tánh 法pháp 爾nhĩ 非phi 情tình 所sở 知tri 三tam 諦đế 性tánh 名danh 非phi 言ngôn 可khả 述thuật 問vấn 一nhất 念niệm 至chí 促xúc 諸chư 法pháp 至chí 多đa 為vi 心tâm 與dữ 法pháp 俱câu 為vi 心tâm 將tương 法pháp 異dị 答đáp 心tâm 與dữ 諸chư 法pháp 不bất 可khả 思tư 量lượng 。 心tâm 與dữ 諸chư 法pháp 非phi 俱câu 心tâm 與dữ 諸chư 法pháp 非phi 異dị 俱câu 即tức 如như 囊nang 貯trữ 物vật 異dị 即tức 似tự 體thể 生sanh 疣vưu 須tu 知tri 即tức 法pháp 論luận 心tâm 是thị 法pháp 無vô 前tiền 無vô 後hậu 。 非phi 縱túng/tung 非phi 橫hoạnh/hoành 苟cẩu 其kỳ 不bất 然nhiên 何hà 名danh 心tâm 妙diệu 問vấn 前tiền 云vân 佛Phật 法Pháp 高cao 絕tuyệt 難nạn/nan 窺khuy 及cập 乎hồ 置trí 佛Phật 論luận 心tâm 何hà 以dĩ 卻khước 論luận 佛Phật 界giới 答đáp 前tiền 之chi 正chánh 論luận 極cực 果quả 所sở 以dĩ 推thôi 高cao 今kim 是thị 克khắc 示thị 心tâm 因nhân 性tánh 具cụ 佛Phật 界giới 良lương 以dĩ 果quả 隔cách 難nạn/nan 顯hiển 因nhân 通thông 易dị 知tri 故cố 約ước 一nhất 念niệm 心tâm 因nhân 圓viên 具cụ 十thập 法Pháp 界Giới 法pháp 問vấn 佛Phật 界giới 與dữ 佛Phật 性tánh 之chi 名danh 有hữu 何hà 同đồng 異dị 答đáp 此thử 則tắc 一nhất 往vãng 似tự 有hữu 通thông 別biệt 佛Phật 性tánh 乃nãi 圓viên 通thông 十thập 界giới 佛Phật 界giới 乃nãi 局cục 在tại 一nhất 方phương 還hoàn 須tu 界giới 界giới 互hỗ 通thông 方phương 為vi 窮cùng 理lý 盡tận 性tánh 問vấn 佛Phật 性tánh 理lý 通thông 十thập 界giới 地địa 獄ngục 三tam 途đồ 云vân 何hà 名danh 佛Phật 。 性tánh 耶da 答đáp 天thiên 台thai 所sở 談đàm 佛Phật 性tánh 與dữ 諸chư 家gia 不bất 同đồng 諸chư 家gia 多đa 說thuyết 一nhất 理lý 真Chân 如Như 名danh 為vi 佛Phật 性tánh 天thiên 台thai 圓viên 談đàm 十thập 界giới 生sanh 佛Phật 互hỗ 融dung 若nhược 實thật 若nhược 權quyền 同đồng 居cư 一nhất 念niệm 一nhất 念niệm 無vô 念niệm 即tức 了liễu 因nhân 佛Phật 性tánh 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 緣duyên 因nhân 佛Phật 性tánh 非phi 空không 非phi 有hữu 。 即tức 正chánh 因nhân 佛Phật 性tánh 是thị 即tức 一nhất 念niệm 生sanh 法pháp 即tức 空không 假giả 中trung 在tại 理lý 名danh 三tam 因nhân 在tại 果quả 名danh 三tam 德đức 圓viên 妙diệu 深thâm 絕tuyệt 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 名danh 心tâm 法pháp 妙diệu 也dã 上thượng 來lai 略lược 談đàm 妙diệu 法Pháp 兩lưỡng 字tự 其kỳ 次thứ 欲dục 解giải 蓮liên 華hoa 文văn 義nghĩa 稍sảo 長trường/trưởng 此thử 日nhật 台thai 斾# 臨lâm 筵diên 恐khủng 煩phiền 尊tôn 聽thính 。

摩ma 訶ha 止Chỉ 觀Quán 義nghĩa 題đề

所sở 舉cử 摩ma 訶ha 止Chỉ 觀Quán 即tức 天thiên 台thai 智trí 者giả 己kỷ 心tâm 妙diệu 證chứng 圓viên 頓đốn 佛Phật 乘thừa 舉cử 行hành 之chi 樞xu 妙diệu 目mục 為vi 止Chỉ 觀Quán 存tồn 梵Phạm 音âm 之chi 兼kiêm 富phú 復phục 號hiệu 摩ma 訶ha 泛phiếm 宗tông 一nhất 代đại 之chi 圓viên 經kinh 的đích 指chỉ 法pháp 華hoa 之chi 妙diệu 部bộ 廣quảng 開khai 頓đốn 解giải 亘tuyên 涉thiệp 六lục 章chương 克khắc 示thị 圓viên 修tu 歷lịch 陳trần 十thập 境cảnh 妙diệu 觀quán 明minh 白bạch 攬lãm 十thập 法pháp 以dĩ 成thành 乘thừa 寶bảo 所sở 坥# 夷di 駕giá 大đại 車xa 而nhi 進tiến 趣thú 然nhiên 則tắc 章chương 門môn 浩hạo 渺# 即tức 座tòa 難nan 陳trần 既ký 其kỳ 文văn 義nghĩa 交giao 通thông 提đề 綱cương 可khả 見kiến 誠thành 謂vị 牽khiên 綱cương 目mục 動động 振chấn 領lãnh 毛mao 隨tùy 何hà 者giả 正chánh 觀quán 則tắc 一nhất 部bộ 文văn 心tâm 妙diệu 境cảnh 乃nãi 十thập 乘thừa 行hành 體thể 若nhược 了liễu 斯tư 旨chỉ 眾chúng 義nghĩa 泠# 然nhiên 所sở 言ngôn 妙diệu 境cảnh 者giả 妙diệu 即tức 褒bao 嘆thán 玄huyền 微vi 境cảnh 即tức 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 境cảnh 不bất 稱xưng 妙diệu 未vị 異dị 權quyền 乘thừa 妙diệu 不bất 容dung 麁thô 何hà 名danh 絕tuyệt 待đãi 故cố 泛phiếm 論luận 諸chư 法pháp 盡tận 是thị 大đại 車xa 曾tằng 不bất 間gian 於ư 色sắc 心tâm 亦diệc 何hà 分phần/phân 於ư 情tình 器khí 大đại 品phẩm 則tắc 色sắc 香hương 中trung 道đạo 華hoa 嚴nghiêm 則tắc 塵trần 剎sát 遮già 那na 良lương 由do 萬vạn 法pháp 虗hư 融dung 故cố 得đắc 一nhất 塵trần 圓viên 遍biến 然nhiên 若nhược 克khắc 論luận 修tu 觀quán 必tất 觀quán 先tiên 約ước 內nội 心tâm 心tâm 境cảnh 若nhược 融dung 則tắc 十thập 種chủng 明minh 心tâm 首thủ 示thị 則tắc 三tam 科khoa 簡giản 識thức 為vi 正chánh 觀quán 白bạch 牛ngưu 之chi 妙diệu 運vận 作tác 道Đạo 品Phẩm 寶bảo 炬cự 之chi 莊trang 嚴nghiêm 合hợp 百bách 界giới 以dĩ 無vô 遺di 曜diệu 千thiên 如như 而nhi 頓đốn 在tại 故cố 使sử 一nhất 家gia 談đàm 理lý 百bách 代đại 未vị 聞văn 若nhược 非phi 修tu 性tánh 自tự 他tha 不bất 具cụ 彰chương 其kỳ 德đức 用dụng 未vị 収thâu 生sanh 佛Phật 依y 正chánh 不bất 足túc 顯hiển 彼bỉ 圓viên 融dung 故cố 今kim 觀quán 一nhất 念niệm 陰ấm 心tâm 須tu 分phần/phân 三tam 種chủng 境cảnh 相tướng 一nhất 者giả 理lý 性tánh 境cảnh 二nhị 者giả 修tu 德đức 境cảnh 三tam 者giả 化hóa 他tha 境cảnh 言ngôn 理lý 性tánh 則tắc 一nhất 念niệm 性tánh 體thể 萬vạn 法pháp 頓đốn 圓viên 百bách 界giới 色sắc 心tâm 無vô 毫hào 釐li 而nhi 不bất 具cụ 三tam 千thiên 因nhân 果quả 無vô 針châm 芥giới 而nhi 修tu 成thành 不bất 談đàm 迷mê 悟ngộ 之chi 端đoan 豈khởi 涉thiệp 晦hối 明minh 之chi 變biến 故cố 彼bỉ 淨tịnh 穢uế 一nhất 一nhất 色sắc 心tâm 若nhược 秦tần 鑑giám 之chi 頓đốn 彰chương 猶do 帝đế 珠châu 之chi 互hỗ 現hiện 若nhược 一nhất 念niệm 無vô 念niệm 則tắc 諸chư 法pháp 皆giai 空không 。 苟cẩu 亦diệc 非phi 空không 則tắc 諸chư 法pháp 咸hàm 假giả 空không 假giả 不bất 二nhị 法pháp 爾nhĩ 常thường 中trung 語ngữ 境cảnh 則tắc 三tam 諦đế 宛uyển 如như 論luận 理lý 則tắc 三tam 因nhân 具cụ 足túc 故cố 荊kinh 谿khê 云vân 三tam 千thiên 即tức 空không 性tánh 了liễu 因nhân 三tam 千thiên 即tức 假giả 性tánh 緣duyên 因nhân 三tam 千thiên 即tức 中trung 性tánh 正chánh 因nhân 空không 假giả 中trung 本bổn 從tùng 境cảnh 稱xưng 正chánh 緣duyên 了liễu 復phục 受thọ 因nhân 名danh 應ưng 知tri 若nhược 對đối 修tu 成thành 三tam 此thử 則tắc 但đãn 名danh 性tánh 一nhất 若nhược 修tu 性tánh 開khai 九cửu 此thử 則tắc 正chánh 是thị 性tánh 三tam 不bất 然nhiên 何hà 以dĩ 照chiếu 性tánh 起khởi 修tu 使sử 萬vạn 行hạnh 咸hàm 成thành 無vô 作tác 由do 修tu 顯hiển 性tánh 了liễu 三tam 德đức 全toàn 異dị 有hữu 為vi 普phổ 現hiện 色sắc 身thân 。 頓đốn 應ưng 法Pháp 界Giới 念niệm 念niệm 三tam 業nghiệp 化hóa 化hóa 無vô 窮cùng 若nhược 非phi 三tam 千thiên 空không 假giả 中trung 安an 能năng 成thành 茲tư 自tự 在tại 用dụng 問vấn 荊kinh 谿khê 釋thích 此thử 一nhất 文văn 特đặc 引dẫn 闡xiển 提đề 不bất 斷đoạn 性tánh 善thiện 諸chư 佛Phật 不bất 斷đoạn 性tánh 惡ác 意ý 何hà 所sở 顯hiển 答đáp 對đối 修tu 研nghiên 性tánh 意ý 顯hiển 性tánh 常thường 善thiện 惡ác 二nhị 途đồ 不bất 出xuất 十thập 界giới 修tu 惡ác 之chi 極cực 莫mạc 若nhược 闡xiển 提đề 修tu 善thiện 之chi 窮cùng 豈khởi 過quá 諸chư 佛Phật 二nhị 人nhân 論luận 性tánh 善thiện 惡ác 俱câu 存tồn 性tánh 善thiện 且thả 對đối 闡xiển 提đề 性tánh 惡ác 且thả 論luận 諸chư 佛Phật 二nhị 人nhân 不bất 二nhị 三tam 千thiên 理lý 均quân 故cố 得đắc 闡xiển 提đề 有hữu 成thành 佛Phật 之chi 期kỳ 。 諸chư 佛Phật 有hữu 無vô 謀mưu 之chi 化hóa 金kim 剛cang 錍bề 云vân 阿A 鼻Tỳ 依y 正chánh 全toàn 處xứ 極cực 聖thánh 之chi 自tự 心tâm 毗tỳ 盧lô 身thân 土thổ/độ 不bất 離ly 下hạ 凡phàm 之chi 一nhất 念niệm 不bất 達đạt 此thử 意ý 徒đồ 說thuyết 唯duy 心tâm 豈khởi 同đồng 熏huân 種chủng 梨lê 耶da 神thần 通thông 應ưng 物vật 者giả 也dã 二nhị 明minh 修tu 德đức 境cảnh 者giả 蓋cái 約ước 三tam 千thiên 性tánh 淨tịnh 三tam 諦đế 軆# 冥minh 二nhị 執chấp 元nguyên 無vô 百bách 非phi 本bổn 絕tuyệt 為vi 我ngã 眾chúng 生sanh 久cửu 惑hoặc 性tánh 計kế 萬vạn 端đoan 遂toại 談đàm 一nhất 念niệm 無vô 生sanh 四tứ 句cú 離ly 著trước 然nhiên 立lập 此thử 修tu 境cảnh 略lược 有hữu 四tứ 意ý 一nhất 者giả 謂vị 示thị 三tam 千thiên 三tam 諦đế 性tánh 境cảnh 本bổn 空không 雖tuy 四tứ 性tánh 無vô 生sanh 而nhi 三tam 千thiên 常thường 住trụ 二nhị 者giả 為vi 顯hiển 事sự 雖tuy 頓đốn 具cụ 性tánh 本bổn 自tự 然nhiên 。 若nhược 非phi 照chiếu 性tánh 明minh 修tu 妙diệu 理lý 無vô 容dung 自tự 顯hiển 三tam 者giả 雖tuy 三tam 千thiên 而nhi 常thường 寂tịch 雖tuy 二nhị 空không 而nhi 不bất 無vô 與dữ 奪đoạt 雙song 忘vong 事sự 理lý 清thanh 淨tịnh 四tứ 者giả 為vi 彰chương 生sanh 境cảnh 通thông 為vi 九cửu 法pháp 之chi 依y 雖tuy 立lập 雙song 修tu 之chi 名danh 而nhi 但đãn 成thành 於ư 妙diệu 境cảnh 然nhiên 此thử 四tứ 意ý 初sơ 二nhị 多đa 從tùng 空không 假giả 後hậu 二nhị 唯duy 在tại 於ư 中trung 前tiền 既ký 約ước 性tánh 德đức 具cụ 三tam 修tu 德đức 具cụ 三tam 亦diệc 爾nhĩ 問vấn 此thử 中trung 三tam 者giả 得đắc 約ước 了liễu 因nhân 開khai 三tam 意ý 否phủ/bĩ 答đáp 據cứ 順thuận 二nhị 空không 頓đốn 忘vong 四tứ 性tánh 專chuyên 以dĩ 推thôi 撿kiểm 為vi 能năng 多đa 以dĩ 蕩đãng 著trước 為vi 用dụng 對đối 後hậu 化hóa 他tha 即tức 是thị 開khai 三tam 成thành 九cửu 此thử 之chi 離ly 合hợp 但đãn 就tựu 性tánh 論luận 既ký 是thị 圓viên 頓đốn 性tánh 三tam 何hà 妨phương 約ước 三tam 開khai 九cửu 況huống 將tương 行hành 躰# 更cánh 無vô 異dị 途đồ 如như 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 境cảnh 即tức 是thị 觀quán 即tức 斯tư 意ý 也dã 第đệ 三tam 化hóa 他tha 境cảnh 者giả 忘vong 惑hoặc 則tắc 四tứ 句cú 俱câu 寂tịch 赴phó 機cơ 則tắc 四tứ 悉tất 繁phồn 興hưng 蓋cái 由do 法pháp 性tánh 虗hư 通thông 語ngữ 默mặc 未vị 之chi 有hữu 礙ngại 真Chân 如Như 無vô 住trụ 自tự 他tha 以dĩ 之chi 同đồng 時thời 故cố 理lý 雖tuy 無vô 名danh 應ưng 眾chúng 名danh 而nhi 逗đậu 物vật 境cảnh 雖tuy 無vô 相tướng 垂thùy 眾chúng 相tướng 以dĩ 赴phó 緣duyên 涌dũng 若nhược 珠châu 玉ngọc 照chiếu 同đồng 寶bảo 鑑giám 蓋cái 是thị 即tức 中trung 之chi 假giả 方phương 應ứng 用dụng 以dĩ 無vô 窮cùng 雖tuy 假giả 而nhi 空không 乃nãi 運vận 為vi 而nhi 常thường 寂tịch 若nhược 身thân 若nhược 說thuyết 不bất 離ly 三tam 因nhân 若nhược 自tự 若nhược 他tha 。 寧ninh 乖quai 一nhất 性tánh 經Kinh 云vân 善thiện 能năng 分phân 別biệt 。 諸chư 法pháp 相tướng 於ư 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 而nhi 不bất 動động 。 又hựu 云vân 不bất 起khởi 滅diệt 定định 。 而nhi 現hiện 諸chư 威uy 儀nghi 。 皆giai 斯tư 義nghĩa 也dã 問vấn 此thử 中trung 方phương 明minh 妙diệu 境cảnh 何hà 以dĩ 便tiện 說thuyết 化hóa 他tha 答đáp 既ký 許hứa 一nhất 念niệm 三tam 千thiên 三tam 千thiên 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 剎sát 那na 百bách 界giới 何hà 所sở 不bất 該cai 既ký 知tri 界giới 界giới 互hỗ 通thông 感cảm 應ứng 自tự 然nhiên 斯tư 立lập 性tánh 德đức 一nhất 念niệm 既ký 爾nhĩ 果quả 滿mãn 百bách 界giới 亦diệc 然nhiên 念niệm 念niệm 三tam 業nghiệp 交giao 參tham 身thân 土thổ/độ 互hỗ 現hiện 非phi 由do 性tánh 具cụ 果quả 用dụng 何hà 施thí 故cố 令linh 自tự 行hành 化hóa 他tha 顯hiển 成thành 妙diệu 境cảnh 意ý 在tại 茲tư 也dã 。

答đáp 王vương 丞thừa 相tương/tướng (# 欽khâm 若nhược )# 問vấn 天thiên 台thai 教giáo 書thư

右hữu (# 遵tuân 式thức )# 啟khải 伏phục 以dĩ 五ngũ 月nguyệt 二nhị 十thập 四tứ 日nhật 奉phụng 蒙mông 。 相tương/tướng 公công 顧cố 問vấn 天thiên 台thai 智trí 者giả 立lập 教giáo 及cập 解giải 經kinh 消tiêu 文văn 義nghĩa 旨chỉ 與dữ 今kim 古cổ 諸chư 師sư 孰thục 為vi 優ưu 劣liệt 遵tuân 式thức 座tòa 間gian 略lược 具cụ 口khẩu 對đối 又hựu 承thừa 。 台thai 旨chỉ 令linh 逐trục 要yếu 錄lục 上thượng 并tinh 須tu 詞từ 意ý 分phân 明minh 可khả 見kiến 者giả (# 遵tuân 式thức )# 出xuất 性tánh 愚ngu 魯lỗ 略lược 於ư 天thiên 台thai 本bổn 教giáo 粗thô 繼kế 講giảng 讀đọc 尚thượng 未vị 辨biện 菽# 麥mạch 況huống 古cổ 今kim 人nhân 師sư 各các 求cầu 佛Phật 意ý 著trước 在tại 文văn 藉tạ 皆giai 非phi 常thường 人nhân 也dã 然nhiên 則tắc 若nhược 以dĩ 天thiên 台thai 意ý 旨chỉ 往vãng 望vọng 似tự 未vị 可khả 齊tề 既ký 其kỳ 各các 自tự 命mạng 家gia 安an 能năng 咎cữu 己kỷ 春xuân 池trì 競cạnh 寶bảo 各các 謂vị 琉lưu 璃ly 之chi 珠châu 寒hàn 谷cốc 吹xuy 律luật 不bất 無vô 禾hòa 黍thử 之chi 秀tú 校giáo 之chi 陽dương 春xuân 真chân 物vật 必tất 無vô 雙song 得đắc 者giả 也dã 天thiên 台thai 智trí 者giả 靈linh 鷲thứu 親thân 聞văn 大đại 蘇tô 再tái 悟ngộ 南nam 岳nhạc 印ấn 其kỳ 證chứng 相tương/tướng 是thị 發phát 總tổng 持trì 神thần 僧Tăng 授thọ 其kỳ 法Pháp 門môn 兼kiêm 垂thùy 影ảnh 響hưởng 南nam 岳nhạc 手thủ 持trì 如như 意ý 躬cung 臨lâm 法pháp 席tịch 歎thán 曰viết 可khả 謂vị 法pháp 付phó 法pháp 臣thần 法Pháp 王Vương 無vô 事sự 者giả 也dã 又hựu 曰viết 縱túng/tung 令linh 文văn 字tự 之chi 師sư 千thiên 郡quận 萬vạn 眾chúng 尋tầm 汝nhữ 之chi 辨biện 莫mạc 可khả 窮cùng 矣hĩ 於ư 說thuyết 法Pháp 人nhân 中trung 。 最tối 為vi 第đệ 一nhất 。 且thả 南nam 岳nhạc 位vị 淨tịnh 六lục 根căn 凡phàm 有hữu 所sở 說thuyết 。 皆giai 是thị 先tiên 佛Phật 。 之chi 經kinh 智trí 者giả 示thị 居cư 五ngũ 品phẩm 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 受thọ 用dụng 觀quán 二nhị 師sư 所sở 說thuyết 即tức 是thị 佛Phật 說thuyết 無vô 二nhị 無vô 別biệt 。 以dĩ 人nhân 驗nghiệm 法pháp 自tự 足túc 立lập 信tín 矣hĩ 。

智trí 者giả 於ư 法pháp 華hoa 判phán 教giáo 中trung 云vân 前tiền 代đại 諸chư 師sư 或hoặc 祖tổ 承thừa 名danh 匠tượng 或hoặc 思tư 出xuất 袖tụ 襟khâm 雖tuy 阡# 陌mạch 縱tung 橫hoành 莫mạc 知tri 孰thục 是thị 然nhiên 義nghĩa 不bất 雙song 立lập 理lý 不bất 兩lưỡng 存tồn 若nhược 深thâm 有hữu 所sở 以dĩ 復phục 與dữ 修tu 多đa 羅la 合hợp 者giả 錄lục 而nhi 用dụng 之chi 無vô 文văn 無vô 義nghĩa 不bất 可khả 信tín 受thọ 遂toại 廣quảng 徵trưng 十thập 家gia 謂vị 南nam 三tam 北bắc 七thất 即tức 江giang 南nam 三tam 師sư 河hà 北bắc 七thất 師sư 雖tuy 通thông 依y 頓đốn 漸tiệm 不bất 定định 以dĩ 為vi 教giáo 相tương/tướng 判phán 釋thích 經kinh 論luận 或hoặc 開khai 為vi 四tứ 時thời 或hoặc 張trương 為vi 六lục 宗tông 有hữu 但đãn 為vi 二nhị 相tương/tướng 有hữu 混hỗn 作tác 一nhất 音âm 異dị 論luận 紛phân 然nhiên 眾chúng 製chế 鋒phong 起khởi 智trí 者giả 破phá 之chi 則tắc 南nam 北bắc 俱câu 壞hoại 取thủ 之chi 則tắc 三tam 七thất 或hoặc 存tồn 皆giai 文văn 旨chỉ 炳bỉnh 然nhiên 覽lãm 者giả 如như 鑑giám 具cụ 如như 法Pháp 華hoa 玄huyền 義nghĩa 第đệ 十thập 卷quyển 語ngữ 人nhân 則tắc 盛thịnh 破phá 光quang 宅trạch 餘dư 者giả 望vọng 風phong 語ngữ 法pháp 則tắc 偏thiên 難nạn/nan 四tứ 宗tông 他tha 皆giai 失thất 據cứ 今kim 略lược 引dẫn 天thiên 台thai 四tứ 教giáo 與dữ 四tứ 宗tông 比tỉ 決quyết 亦diệc 粗thô 見kiến 優ưu 劣liệt 按án 維duy 摩ma 玄huyền 義nghĩa 問vấn 曰viết 天thiên 台thai 四tứ 教giáo 義nghĩa 與dữ 他tha 人nhân 四tứ 宗tông 同đồng 不bất 答đáp 曰viết 若nhược 人nhân 問vấn 四Tứ 諦Đế 與dữ 四tứ 大đại 同đồng 不bất 此thử 云vân 何hà 答đáp (# 此thử 言ngôn 四tứ 數số 雖tuy 齊tề 其kỳ 旨chỉ 大đại 遠viễn 非phi 問vấn 也dã )# 今kim 家gia 不bất 傍bàng 四tứ 宗tông 立lập 教giáo 者giả 略lược 出xuất 三tam 妨phương 一nhất 者giả 四tứ 宗tông 名danh 義nghĩa 言ngôn 方phương 似tự 滯trệ 謂vị 彼bỉ 不bất 依y 四tứ 不bất 可khả 說thuyết 用dụng 四tứ 悉tất 檀đàn 說thuyết 是thị 以dĩ 言ngôn 則tắc 成thành 滯trệ 也dã 二nhị 者giả 細tế 尋tầm 研nghiên 覈# 義nghĩa 似tự 不bất 便tiện 彼bỉ 以dĩ 三tam 假giả 為vi 不bất 真chân 宗tông 三tam 假giả 是thị 世thế 諦đế 見kiến 世thế 諦đế 未vị 得đắc 道Đạo 何hà 得đắc 以dĩ 此thử 立lập 宗tông 成thành 論luận 明minh 見kiến 空không 得đắc 道Đạo 何hà 不bất 以dĩ 空không 為vi 宗tông 彼bỉ 又hựu 以dĩ 不bất 真chân 宗tông 為vi 通thông 教giáo 真chân 宗tông 為vi 通thông 宗tông 何hà 故cố 不bất 真chân 俱câu 名danh 教giáo 不bất 名danh 宗tông 真chân 宗tông 名danh 宗tông 不bất 名danh 教giáo 且thả 教giáo 無vô 宗tông 而nhi 徒đồ 設thiết 宗tông 非phi 教giáo 以dĩ 何hà 會hội 故cố 不bất 便tiện 也dã 三tam 者giả 四tứ 宗tông 明minh 義nghĩa 若nhược 比tỉ 古cổ 今kim 實thật 為vi 富phú 愽# 一nhất 家gia 住trụ 望vọng 攝nhiếp 佛Phật 法Pháp 意ý 彼bỉ 大đại 有hữu 所sở 闕khuyết 今kim 天thiên 台thai 采thải 諸chư 經kinh 論luận 立lập 四tứ 教giáo 義nghĩa 一nhất 教giáo 各các 有hữu 四tứ 門môn 。 四tứ 教giáo 合hợp 十thập 六lục 門môn 即tức 是thị 十thập 六lục 宗tông 明minh 義nghĩa 也dã 今kim 將tương 彼bỉ 四tứ 宗tông 對đối 今kim 十thập 六lục 門môn 足túc 見kiến 彼bỉ 之chi 所sở 闕khuyết 何hà 者giả 彼bỉ 因nhân 緣duyên 假giả 名danh 兩lưỡng 宗tông 似tự 與dữ 今kim 三tam 藏tạng 教giáo 空không 有hữu 二nhị 門môn 相tương/tướng 參tham 猶do 闕khuyết 昆côn 勒lặc 門môn 及cập 非phi 空không 非phi 有hữu 。 門môn 也dã 不bất 真chân 宗tông 似tự 與dữ 今kim 通thông 教giáo 有hữu 門môn 相tương/tướng 參tham 猶do 闕khuyết 三tam 門môn 也dã 彼bỉ 真chân 宗tông 似tự 與dữ 今kim 別biệt 教giáo 有hữu 門môn 相tương/tướng 參tham 猶do 闕khuyết 三tam 門môn 也dã 四tứ 宗tông 對đối 今kim 家gia 前tiền 三tam 教giáo 十thập 二nhị 門môn 尚thượng 闕khuyết 八bát 門môn 圓viên 教giáo 四tứ 門môn 彼bỉ 所sở 不bất 明minh 若nhược 四tứ 教giáo 共cộng 論luận 彼bỉ 闕khuyết 十thập 二nhị 門môn 又hựu 護hộ 身thân 法Pháp 師sư 於ư 四tứ 宗tông 上thượng 如như 法Pháp 界giới 宗tông 為vi 五ngũ 宗tông 又hựu 似tự 與dữ 今kim 圓viên 教giáo 有hữu 門môn 相tương/tướng 參tham 猶do 闕khuyết 十thập 一nhất 門môn 耆kỳ 闍xà 法Pháp 師sư 又hựu 加gia 為vi 六lục 宗tông 彼bỉ 常thường 宗tông 還hoàn 似tự 與dữ 今kim 別biệt 教giáo 有hữu 門môn 相tương/tướng 參tham 彼bỉ 圓viên 宗tông 還hoàn 似tự 與dữ 今kim 圓viên 教giáo 有hữu 門môn 相tương/tướng 參tham 彼bỉ 真chân 宗tông 似tự 與dữ 今kim 通thông 教giáo 空không 門môn 相tương/tướng 參tham 猶do 闕khuyết 十thập 門môn 況huống 今kim 一nhất 一nhất 四tứ 門môn 又hựu 各các 攝nhiếp 無vô 量lượng 法Pháp 門môn 。 如như 小Tiểu 乘Thừa 五ngũ 百bách 聲Thanh 聞Văn 。 各các 說thuyết 身thân 因nhân 是thị 五ngũ 百bách 門môn 秪# 是thị 三tam 藏tạng 三tam 門môn 所sở 攝nhiếp 餘dư 三tam 門môn 亦diệc 然nhiên 淨tịnh 名danh 三tam 十thập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 各các 說thuyết 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 乃nãi 至chí 八bát 千thiên 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 出xuất 圓viên 教giáo 四tứ 門môn 之chi 意ý 又hựu 推thôi 此thử 校giảo 量lượng 彼bỉ 大đại 有hữu 所sở 闕khuyết 且thả 直trực 指chỉ 教giáo 門môn 名danh 數số 不bất 齊tề 大đại 略lược 如như 上thượng 若nhược 更cánh 細tế 論luận 詮thuyên 旨chỉ 彼bỉ 又hựu 恐khủng 不bất 同đồng 也dã 今kim 家gia 四tứ 教giáo 一nhất 一nhất 四tứ 門môn 門môn 各các 八bát 義nghĩa 理lý 教giáo 智trí 斷đoạn 行hành 位vị 因nhân 果quả 八bát 義nghĩa 束thúc 定định 生sanh 滅diệt 無vô 生sanh 無vô 量lượng 無vô 作tác 四tứ 教giáo 旨chỉ 趣thú 坥# 然nhiên 明minh 白bạch 毫hào 髮phát 不bất 濫lạm 豈khởi 同đồng 四tứ 宗tông 立lập 名danh 無vô 准chuẩn 索sách 據cứ 無vô 文văn 又hựu 況huống 今kim 通thông 教giáo 因nhân 果quả 通thông 後hậu 別biệt 圓viên 別biệt 入nhập 圓viên 等đẳng 教giáo 理lý 相tương/tướng 入nhập 及cập 所sở 通thông 之chi 理lý 四tứ 四Tứ 諦Đế 七thất 二nhị 諦đế 五ngũ 三tam 諦đế 隨tùy 情tình 智trí 等đẳng 彼bỉ 不bất 聞văn 名danh 況huống 有hữu 其kỳ 義nghĩa 故cố 法pháp 華hoa 玄huyền 文văn 約ước 頓đốn 漸tiệm 不bất 定định 三tam 義nghĩa 判phán 教giáo 觀quán 二nhị 門môn 乃nãi 云vân 今kim 辨biện 信tín 法pháp 兩lưỡng 行hành 明minh 於ư 教giáo 觀quán 各các 作tác 三tam 意ý 大đại 該cai 佛Phật 法Pháp 歷lịch 前tiền 諸chư 教giáo 無vô 有hữu 一nhất 科khoa 而nhi 不bất 異dị 諸chư 法Pháp 師sư 也dã 若nhược 欲dục 修tu 禪thiền 學học 道Đạo 歷lịch 前tiền 諸chư 觀quán 為vi 法pháp 行hành 人nhân 說thuyết 安an 心tâm 法pháp 無vô 有hữu 一nhất 科khoa 與dữ 世thế 間gian 諸chư 禪thiền 。 師sư 同đồng 也dã 誠thành 哉tai 其kỳ 言ngôn 信tín 不bất 誣vu 矣hĩ 已dĩ 上thượng 略lược 對đối 四tứ 宗tông 五ngũ 宗tông 六lục 宗tông 校giảo 量lượng 一nhất 家gia 法Pháp 門môn 大đại 槩# 如như 此thử 若nhược 徧biến 引dẫn 諸chư 家gia 廣quảng 論luận 優ưu 降giáng/hàng 卒thốt 不bất 可khả 備bị 。

又hựu 承thừa 。 台thai 旨chỉ 問vấn 及cập 講giảng 法Pháp 華hoa 經kinh 至chí 第đệ 幾kỷ 卷quyển 至chí 何hà 處xứ 文văn (# 遵tuân 式thức )# 對đối 曰viết 至chí 第đệ 二nhị 卷quyển 火hỏa 宅trạch 喻dụ 品phẩm 諸chư 子tử 索sách 車xa 文văn 遂toại 略lược 口khẩu 具cụ 索sách 車xa 大đại 意ý 。

台thai 旨chỉ 又hựu 云vân 智trí 者giả 消tiêu 文văn 與dữ 諸chư 師sư 及cập 慈từ 恩ân 宗tông 優ưu 劣liệt 可khả 略lược 錄lục 一nhất 二nhị 不bất (# 遵tuân 式thức )# 對đối 曰viết 秪# 此thử 所sở 陳trần 索sách 車xa 之chi 義nghĩa 古cổ 人nhân 與dữ 天thiên 台thai 二nhị 家gia 消tiêu 文văn 足túc 見kiến 優ưu 劣liệt 便tiện 可khả 錄lục 呈trình 今kim 先tiên 錄lục 古cổ 師sư 一nhất 二nhị 對đối 智trí 者giả 釋thích 義nghĩa 次thứ 別biệt 引dẫn 慈từ 恩ân 基cơ 法Pháp 師sư 正chánh 破phá 天thiên 台thai 一nhất 義nghĩa 還hoàn 用dụng 天thiên 台thai 被bị 破phá 之chi 文văn 與dữ 彼bỉ 並tịnh 決quyết 是thị 非phi 故cố 須tu 別biệt 引dẫn 。

先tiên 錄lục 古cổ 師sư 索sách 車xa 及cập 明minh 車xa 體thể 合hợp 二nhị 條điều 。

經Kinh 云vân 時thời 諸chư 子tử 等đẳng 。 各các 白bạch 父phụ 言ngôn 。 父phụ 先tiên 所sở 許hứa 。 玩ngoạn 好hảo 之chi 具cụ 。 羊dương 車xa 鹿lộc 車xa 。 牛ngưu 車xa 願nguyện 時thời 賜tứ 與dữ 。

第đệ 一nhất 出xuất 古cổ 解giải 索sách 車xa 者giả 古cổ 人nhân 秪# 許hứa 二Nhị 乘Thừa 有hữu 索sách 車xa 義nghĩa 不bất 許hứa 菩Bồ 薩Tát 索sách 車xa 彼bỉ 謂vị 二Nhị 乘Thừa 已dĩ 斷đoạn 惑hoặc 已dĩ 出xuất 宅trạch 外ngoại 至chí 許hứa 車xa 處xứ 是thị 故cố 有hữu 索sách 菩Bồ 薩Tát 未vị 斷đoạn 未vị 證chứng 猶do 是thị 凡phàm 夫phu 故cố 無vô 索sách 義nghĩa 遂toại 作tác 難nạn/nan 難nạn/nan 令linh 菩Bồ 薩Tát 心tâm 。 無vô 索sách 義nghĩa 其kỳ 第đệ 一nhất 難nạn/nan 云vân 二Nhị 乘Thừa 出xuất 三tam 界giới 外ngoại 。 至chí 許hứa 車xa 處xứ 故cố 索sách 果quả 車xa 菩Bồ 薩Tát 未vị 斷đoạn 惑hoặc 未vị 至chí 許hứa 車xa 處xứ 那na 忽hốt 索sách 車xa 已dĩ 下hạ 九cửu 難nạn/nan 語ngữ 雖tuy 異dị 端đoan 意ý 不bất 出xuất 此thử 避tị 繁phồn 不bất 錄lục 。

第đệ 二nhị 天thiên 台thai 疏sớ/sơ 總tổng 斥xích 曰viết 觀quán 其kỳ 詭quỷ 累lũy/lụy/luy 三tam 藏tạng 設thiết 此thử 十thập 難nạn/nan 管quản 見kiến 一nhất 斑ban 都đô 非phi 大đại 體thể 私tư 釋thích 曰viết 言ngôn 其kỳ 古cổ 人nhân 詭quỷ 詐trá 累lũy/lụy/luy 疊điệp 秪# 於ư 三tam 藏tạng 一nhất 小Tiểu 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 不bất 斷đoạn 不bất 索sách 成thành 此thử 十thập 難nạn/nan 殊thù 不bất 知tri 有hữu 通thông 別biệt 圓viên 三tam 教giáo 菩Bồ 薩Tát 索sách 不bất 索sách 之chi 大đại 體thể 也dã 疏sớ/sơ 正chánh 解giải 曰viết 今kim 當đương 為vi 爾nhĩ 分phân 別biệt 說thuyết 之chi 。 自tự 有hữu 不bất 斷đoạn 惑hoặc 不bất 索sách 車xa 三tam 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 是thị 自tự 有hữu 斷đoạn 惑hoặc 索sách 車xa 通thông 教giáo 菩Bồ 薩Tát 是thị 自tự 有hữu 亦diệc 斷đoạn 惑hoặc 亦diệc 不bất 斷đoạn 惑hoặc 亦diệc 索sách 車xa 亦diệc 不bất 索sách 車xa 別biệt 教giáo 菩Bồ 薩Tát 是thị 自tự 有hữu 非phi 斷đoạn 非phi 不bất 斷đoạn 非phi 索sách 非phi 不bất 索sách 圓viên 教giáo 菩Bồ 薩Tát 是thị 私tư 釋thích 曰viết 初sơ 句cú 似tự 許hứa 三tam 藏tạng 一nhất 種chủng 菩Bồ 薩Tát 不bất 斷đoạn 不bất 索sách 縱túng/tung 有hữu 此thử 許hứa 然nhiên 彼bỉ 十thập 難nạn/nan 義nghĩa 亦diệc 自tự 壞hoại 何hà 者giả 為vi 彼bỉ 難nạn/nan 意ý 都đô 不bất 許hứa 菩Bồ 薩Tát 有hữu 索sách 車xa 之chi 義nghĩa 今kim 縱túng/tung 許hứa 一nhất 仍nhưng 更cánh 有hữu 三tam 謂vị 通thông 別biệt 圓viên 有hữu 索sách 不bất 索sách 彼bỉ 不bất 聞văn 名danh 況huống 知tri 其kỳ 義nghĩa 次thứ 疏sớ/sơ 中trung 又hựu 於ư 四tứ 教giáo 上thượng 一nhất 一nhất 各các 作tác 四tứ 句cú 四tứ 四tứ 十thập 六lục 句cú 對đối 障chướng 除trừ 未vị 除trừ 機cơ 動động 便tiện 四tứ 教giáo 俱câu 有hữu 索sách 義nghĩa 此thử 則tắc 三tam 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 雖tuy 未vị 除trừ 障chướng 其kỳ 如như 機cơ 動động 不bất 得đắc 不bất 索sách 則tắc 便tiện 古cổ 人nhân 十thập 難nạn/nan 無vô 一nhất 句cú 可khả 取thủ 何hà 優ưu 劣liệt 之chi 有hữu 也dã 。

次thứ 更cánh 錄lục 車xa 體thể 文văn 略lược 評bình 諸chư 家gia 優ưu 劣liệt 者giả 夫phu 大đại 車xa 之chi 喻dụ 彰chương 一nhất 經kinh 之chi 正chánh 體thể 乃nãi 開khai 顯hiển 之chi 大đại 綱cương 久cửu 秘bí 之chi 至chí 譚đàm 三tam 周chu 之chi 共cộng 顯hiển 迦Ca 葉Diếp 僧Tăng 首thủ 於ư 茲tư 而nhi 獲hoạch 悟ngộ 空không 生sanh 上thượng 聖thánh 由do 斯tư 而nhi 述thuật 領lãnh 儻thảng 立lập 理lý 不bất 當đương 其kỳ 失thất 非phi 輕khinh 觀quán 古cổ 諸chư 師sư 無vô 一nhất 可khả 取thủ 。 故cố 此thử 略lược 錄lục 。

經Kinh 云vân 爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả 。 各các 賜tứ 諸chư 子tử 等đẳng 一nhất 大đại 車xa 。 其kỳ 車xa 高cao 廣quảng 。 眾chúng 寶bảo 莊trang 校giáo 等đẳng 。

第đệ 一nhất 徵trưng 六lục 家gia 明minh 車xa 體thể 義nghĩa 兼kiêm 略lược 隨tùy 後hậu 評bình 失thất 次thứ 出xuất 天thiên 台thai 正chánh 解giải 初sơ 光quang 宅trạch 師sư 取thủ 佛Phật 果Quả 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 為vi 車xa 體thể 仍nhưng 以dĩ 待đãi 昔tích 為vi 高cao 廣quảng 妙diệu 樂lạc 記ký 主chủ 評bình 光quang 宅trạch 此thử 義nghĩa 有hữu 五ngũ 失thất 一nhất 者giả 因nhân 乘thừa 無vô 體thể 乘thừa 何hà 而nhi 出xuất (# 由do 彼bỉ 秪# 云vân 佛Phật 果Quả 二nhị 智trí 不bất 知tri 因nhân 缺khuyết 所sở 乘thừa )# 二nhị 者giả 名danh 濫lạm 小Tiểu 乘Thừa 果quả 尚thượng 須tu 索sách (# 此thử 二nhị 智trí 同đồng 二Nhị 乘Thừa 所sở 得đắc 二Nhị 乘Thừa 尚thượng 須tu 索sách 車xa 佛Phật 果Quả 如như 何hà 為vi 體thể )# 三tam 者giả 以dĩ 用dụng 為vi 體thể 能năng 所sở 不bất 分phân (# 智trí 是thị 照chiếu 理lý 之chi 用dụng 指chỉ 用dụng 為vi 體thể 顛điên 倒đảo 何hà 甚thậm 況huống 下hạ 文văn 自tự 有hữu 白bạch 牛ngưu 譬thí 智trí 能năng 所sở 何hà 分phần/phân )# 四tứ 者giả 待đãi 昔tích 無vô 絕tuyệt 開khai 權quyền 不bất 成thành (# 今kim 經kinh 具cụ 論luận 待đãi 絕tuyệt 二nhị 妙diệu 絕tuyệt 待đãi 正chánh 在tại 開khai 三tam 成thành 一nhất 故cố 名danh 絕tuyệt 待đãi 待đãi 昔tích 為vi 高cao 廣quảng 秪# 得đắc 相tương 待đãi 開khai 權quyền 不bất 成thành 正chánh 違vi 經kinh 意ý 過quá 莫mạc 大đại 焉yên )# 五ngũ 者giả 攝nhiếp 法pháp 不bất 徧biến 以dĩ 隔cách 下hạ 凡phàm (# 今kim 家gia 明minh 等đẳng 賜tứ 無vô 間gian 於ư 三tam 惡ác 豈khởi 局cục 於ư 果quả 智trí )# 別biệt 教giáo 尚thượng 無vô 盡tận 智trí 之chi 語ngữ 況huống 復phục 圓viên 耶da 秪# 自tự 智trí 名danh 尚thượng 未vị 于vu 大đại 況huống 為vi 大đại 體thể 耶da 光quang 宅trạch 尚thượng 示thị 況huống 他tha 人nhân 乎hồ 更cánh 復phục 重trùng 列liệt 諸chư 師sư 次thứ 莊trang 嚴nghiêm 師sư 取thủ 因nhân 總tổng 萬vạn 行hạnh 為vi 體thể 上thượng 求cầu 為vi 高cao 下hạ 化hóa 為vi 廣quảng 評bình 曰viết 此thử 師sư 取thủ 因nhân 又hựu 闕khuyết 果quả 體thể 況huống 行hành 是thị 車xa 上thượng 具cụ 度độ 上thượng 求cầu 下hạ 化hóa 四tứ 教giáo 皆giai 然nhiên 何hà 足túc 顯hiển 此thử 次thứ 一nhất 師sư 不bất 取thủ 功công 德đức 唯duy 取thủ 智trí 慧tuệ 為vi 體thể 次thứ 一nhất 師sư 取thủ 福phước 慧tuệ 共cộng 為vi 體thể 次thứ 一nhất 師sư 取thủ 有hữu 解giải 為vi 體thể 有hữu 解giải 有hữu 運vận 故cố 無vô 解giải 無vô 運vận 義nghĩa 故cố 不bất 取thủ 次thứ 一nhất 師sư 取thủ 大Đại 乘Thừa 實thật 慧tuệ 方phương 便tiện 為vi 體thể 亦diệc 取thủ 有hữu 運vận 意ý 已dĩ 上thượng 六lục 師sư 理lý 雖tuy 多đa 端đoan 其kỳ 過quá 一nhất 揆quỹ 與dữ 而nhi 為vi 論luận 並tịnh 是thị 車xa 上thượng 具cụ 度độ 奪đoạt 而nhi 為vi 語ngữ 並tịnh 用dụng 昔tích 日nhật 藏tạng 通thông 權quyền 教giáo 智trí 慧tuệ 功công 德đức 。 望vọng 今kim 部bộ 意ý 既ký 都đô 無vô 體thể 具cụ 度độ 何hà 在tại 。

第đệ 二nhị 天thiên 台thai 師sư 正chánh 出xuất 車xa 體thể 者giả 先tiên 總tổng 斥xích 古cổ 師sư 次thứ 今kim 家gia 正chánh 出xuất 初sơ 斥xích 古cổ 曰viết 諸chư 師sư 釋thích 佛Phật 乘thừa 之chi 體thể 而nhi 競cạnh 指chỉ 車xa 上thượng 具cụ 度độ 何hà 異dị 眾chúng 盲manh 觸xúc 象tượng 諍tranh 其kỳ 尾vĩ 牙nha 次thứ 正chánh 出xuất 體thể 曰viết 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 正chánh 是thị 車xa 體thể 眾chúng 寶bảo 莊trang 校giáo 。 皆giai 萬vạn 行hạnh 修tu 飾sức 耳nhĩ 消tiêu 文văn 作tác 三tam 意ý 初sơ 明minh 車xa 體thể 高cao 廣quảng 次thứ 釋thích 白bạch 牛ngưu 運vận 駕giá 三tam 釋thích 又hựu 多đa 僕bộc 從tùng 。 具cụ 此thử 三tam 法Pháp 。 方phương 成thành 一nhất 車xa 運vận 載tái 資tư 成thành 到đáo 究cứu 竟cánh 地địa 何hà 者giả 若nhược 車xa 從tùng 賜tứ 邊biên 應ứng 用dụng 果quả 地địa 三tam 德đức 釋thích 之chi 高cao 廣quảng 大đại 車xa 即tức 法pháp 性tánh 法Pháp 身thân 德đức 也dã 駕giá 以dĩ 白bạch 牛ngưu 。 即tức 能năng 導đạo 般Bát 若Nhã 德đức 也dã 又hựu 多đa 僕bộc 從tùng 。 即tức 資tư 成thành 解giải 脫thoát 德đức 也dã 三tam 法pháp 一nhất 體thể 非phi 縱túng/tung 非phi 橫hoạnh/hoành 不bất 並tịnh 不bất 別biệt 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 之chi 佛Phật 乘thừa 也dã 此thử 乘thừa 微vi 妙diệu 。 非phi 徧biến 而nhi 徧biến 橫hoạnh/hoành 周chu 法Pháp 界Giới 之chi 邊biên 際tế 非phi 深thâm 而nhi 深thâm 竪thụ 徹triệt 三tam 諦đế 之chi 源nguyên 底để 故cố 知tri 法Pháp 界Giới 之chi 語ngữ 不bất 遺di 阿A 鼻Tỳ 之chi 色sắc 心tâm 三tam 諦đế 之chi 言ngôn 何hà 獨độc 二Nhị 乘Thừa 之chi 理lý 行hành 故cố 妙diệu 樂lạc 記ký 釋Thích 子tử 等đẳng 中trung 云vân 且thả 云vân 本bổn 習tập 應ưng 徧biến 諸chư 法pháp 一nhất 物vật 不bất 與dữ 不bất 名danh 等đẳng 賜tứ 所sở 謂vị 色sắc 心tâm 逆nghịch 順thuận 依y 正chánh 行hạnh 理lý 因nhân 果quả 自tự 他tha 解giải 惑hoặc 小tiểu 大đại 福phước 慧tuệ 故cố 知tri 等đẳng 賜tứ 秪# 是thị 開khai 彼bỉ 三tam 乘thừa 六lục 道đạo 無vô 非phi 一nhất 如như 一nhất 一nhất 如như 無vô 不bất 徧biến 攝nhiếp 徧biến 具cụ 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 誰thùy 無vô 四tứ 方phương 道Đạo 場Tràng 之chi 分phần 誰thùy 不bất 理lý 有hữu 大đại 車xa 具cụ 度độ 苟cẩu 不bất 然nhiên 者giả 何hà 以dĩ 開khai 佛Phật 慧tuệ 於ư 眾chúng 生sanh 示thị 衣y 珠châu 於ư 醉túy 士sĩ 指chỉ 此thử 開khai 示thị 義nghĩa 當đương 賜tứ 與dữ 又hựu 經kinh 有hữu 車xa 等đẳng 子tử 等đẳng 心tâm 等đẳng 三tam 意ý 車xa 且thả 據cứ 佛Phật 法Pháp 子tử 是thị 眾chúng 生sanh 心tâm 等đẳng 二nhị 處xứ 以dĩ 事sự 故cố 分phần/phân 三tam 以dĩ 理lý 故cố 稱xưng 等đẳng 華hoa 嚴nghiêm 云vân 心tâm 佛Phật 眾chúng 生sanh 三tam 無vô 差sai 別biệt 其kỳ 致trí 一nhất 也dã 此thử 則tắc 等đẳng 彼bỉ 十thập 界giới 方phương 名danh 大đại 車xa 無vô 法pháp 不bất 具cụ 方phương 名danh 等đẳng 賜tứ 豈khởi 同đồng 古cổ 師sư 無vô 一nhất 可khả 據cứ 優ưu 劣liệt 之chi 意ý 已dĩ 足túc 可khả 見kiến 更cánh 略lược 釋thích 妨phương 顯hiển 理lý 者giả 問vấn 若nhược 以dĩ 果quả 佛Phật 之chi 法pháp 賜tứ 與dữ 眾chúng 生sanh 眾chúng 生sanh 受thọ 賜tứ 秖kỳ 合hợp 頓đốn 齊tề 妙diệu 覺giác 何hà 故cố 開khai 顯hiển 之chi 後hậu 有hữu 居cư 相tương 似tự 觀quán 行hành 名danh 字tự 等đẳng 位vị 者giả 答đáp 若nhược 論luận 法pháp 等đẳng 何hà 待đãi 受thọ 賜tứ 然nhiên 後hậu 方phương 齊tề 淨tịnh 名danh 云vân 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 本bổn 涅Niết 槃Bàn 相tương/tướng 不bất 復phục 更cánh 滅diệt 。 本bổn 菩Bồ 提Đề 相tương/tướng 不bất 復phục 更cánh 得đắc 菩Bồ 提Đề 涅Niết 槃Bàn 。 豈khởi 非phi 果quả 法pháp 眾chúng 生sanh 本bổn 齊tề 何hà 俟sĩ 今kim 賜tứ 應ưng 知tri 今kim 賜tứ 須tu 指chỉ 解giải 行hành 若nhược 果quả 若nhược 理lý 雖tuy 有hữu 賜tứ 義nghĩa 還hoàn 成thành 未vị 賜tứ 故cố 今kim 文văn 明minh 子tử 等đẳng 中trung 有hữu 通thông 子tử 別biệt 子tử 通thông 子tử 即tức 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 是thị 吾ngô 子tử 。 此thử 指chỉ 正chánh 因nhân 佛Phật 性tánh 未vị 結kết 緣duyên 者giả 而nhi 名danh 為vi 子tử 既ký 無vô 緣duyên 了liễu 但đãn 成thành 理lý 賜tứ 通thông 収thâu 為vi 子tử 別biệt 子tử 者giả 曾tằng 結kết 緣duyên 者giả 也dã 了liễu 因nhân 則tắc 不bất 遺di 一nhất 句cú 一nhất 偈kệ 。 緣duyên 因nhân 則tắc 無vô 間gian 低đê 頭đầu 舉cử 手thủ 皆giai 成thành 佛Phật 道Đạo 。 且thả 論luận 結kết 緣duyên 亦diệc 非phi 容dung 易dị 如như 大đại 通thông 下hạ 種chủng 中trung 間gian 成thành 熟thục 今kim 日nhật 方phương 脫thoát 磨ma 界giới 為vi 墨mặc 點điểm 土thổ/độ 為vi 塵trần 指chỉ 塵trần 為vi 劫kiếp 于vu 今kim 猶do 有hữu 住trụ 聲Thanh 聞Văn 地Địa 者giả 。 乃nãi 是thị 至chí 後hậu 值trị 餘dư 佛Phật 方phương 信tín 經Kinh 云vân 其kỳ 智trí 慧tuệ 門môn 。 難nan 解giải 難nan 入nhập 。 斯tư 言ngôn 有hữu 在tại 世thế 人nhân 纔tài 聞văn 即tức 心tâm 是thị 佛Phật 便tiện 自tự 端đoan 拱củng 不bất 肯khẳng 修tu 行hành 。 謂vị 己kỷ 均quân 齊tề 如như 此thử 即tức 佛Phật 秪# 是thị 眾chúng 生sanh 還hoàn 即tức 眾chúng 生sanh 但đãn 是thị 理lý 等đẳng 故cố 也dã 故cố 天thiên 台thai 凡phàm 釋thích 即tức 佛Phật 即tức 涅Niết 槃Bàn 等đẳng 語ngữ 以dĩ 六lục 位vị 明minh 即tức 故cố 初sơ 後hậu 不bất 二nhị 灼chước 然nhiên 是thị 佛Phật 六lục 故cố 凡phàm 聖thánh 不bất 濫lạm 迷mê 悟ngộ 甄chân 分phần/phân 言ngôn 六lục 即tức 者giả 一nhất 理lý 即tức 佛Phật 二nhị 名danh 字tự 即tức 佛Phật 三tam 觀quán 行hành 即tức 佛Phật 四tứ 相tương 似tự 即tức 佛Phật 五ngũ 分phần/phân 證chứng 即tức 佛Phật 六lục 究cứu 竟cánh 即tức 佛Phật 此thử 六lục 義nghĩa 事sự 理lý 具cụ 足túc 因nhân 果quả 兩lưỡng 備bị 學học 圓viên 頓đốn 者giả 足túc 可khả 依y 憑bằng 免miễn 增tăng 上thượng 慢mạn 經Kinh 云vân 乘thừa 是thị 寶bảo 乘thừa 遊du 於ư 四tứ 方phương 。 直trực 至chí 道Đạo 場Tràng 。 六lục 即tức 義nghĩa 也dã 古cổ 師sư 二nhị 義nghĩa 畢tất 。

次thứ 第đệ 二nhị 別biệt 錄lục 慈từ 恩ân 基cơ 法Pháp 師sư 破phá 天thiên 台thai 義nghĩa 以dĩ 天thiên 台thai 引dẫn 大đại 智Trí 度Độ 論luận 釋thích 法pháp 華hoa 佛Phật 住trụ 之chi 義nghĩa 故cố 彼bỉ 有hữu 妄vọng 斥xích 然nhiên 非phi 謂vị 彼bỉ 師sư 秪# 此thử 一nhất 短đoản 非phi 是thị 天thiên 台thai 獨độc 此thử 一nhất 長trường/trưởng 特đặc 是thị 取thủ 其kỳ 最tối 近cận 事sự 義nghĩa 及cập 浪lãng 斥xích 之chi 文văn 覧# 之chi 易dị 見kiến 者giả 也dã 。

經Kinh 云vân 住trú 王Vương 舍Xá 城Thành 。 耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung 。

第đệ 一nhất 錄lục 彼bỉ 釋thích 經kinh 住trụ 義nghĩa 及cập 破phá 文văn 疏sớ/sơ 曰viết 第đệ 四tứ 所sở 遊du 他tha 處xứ 也dã 遊du 化hóa 居cư 止chỉ 目mục 之chi 為vi 住trụ 住trụ 者giả 居cư 止chỉ 遊du 處xứ 之chi 義nghĩa 居cư 止chỉ 在tại 山sơn 遊du 化hóa 城thành 中trung 佛Phật 依y 此thử 中trung 遊du 化hóa 安an 處xứ 古cổ 人nhân 因nhân 此thử 有hữu 解giải 聖thánh 天thiên 梵Phạm 佛Phật 等đẳng 住trụ 住trụ 名danh 雖tuy 同đồng 義nghĩa 意ý 全toàn 別biệt 語ngữ 邃thúy 義nghĩa 幽u 之chi 處xứ 曾tằng 不bất 屬thuộc 心tâm 名danh 同đồng 義nghĩa 別biệt 之chi 文văn 虗hư 張trương 援viện 據cứ 此thử 為vi 未vị 可khả 也dã (# 已dĩ 上thượng 具cụ 寫tả 彼bỉ 文văn )# 第đệ 二nhị 引dẫn 天thiên 台thai 消tiêu 文văn 者giả 凡phàm 作tác 四tứ 釋thích 一nhất 因nhân 緣duyên 釋thích 二nhị 約ước 教giáo 釋thích 三tam 本bổn 迹tích 釋thích 四tứ 觀quán 心tâm 釋thích 第đệ 一nhất 因nhân 緣duyên 釋thích 者giả 即tức 四tứ 悉tất 檀đàn 利lợi 益ích 因nhân 緣duyên 也dã 自tự 有hữu 四tứ 番phiên 疏sớ/sơ 云vân 住trụ 者giả 能năng 住trụ 所sở 住trụ 所sở 住trụ 即tức 是thị 忍nhẫn 土thổ/độ 王vương 城thành 能năng 住trụ 即tức 四tứ 威uy 儀nghi 住trụ 世thế 未vị 滅diệt 此thử 則tắc 世thế 界giới 因nhân 緣duyên 釋thích 住trụ 也dã 又hựu 住trụ 者giả 住trụ 十Thập 善Thiện 道Đạo 住trụ 四tứ 禪thiền 中trung 此thử 即tức 為vi 人nhân 因nhân 緣duyên 釋thích 住trụ 也dã 又hựu 住trụ 者giả 住trụ 三tam 三tam 昧muội 對đối 治trị 因nhân 緣duyên 釋thích 住trụ 也dã 又hựu 住trụ 者giả 住trụ 首thủ 楞lăng 嚴nghiêm 即tức 是thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 因nhân 緣duyên 釋thích 住trụ 也dã (# 云vân 云vân )# 第đệ 二nhị 約ước 教giáo 者giả 三tam 藏tạng 佛Phật 從tùng 析tích 色sắc 門môn 發phát 真chân 無vô 漏lậu 住trụ 有hữu 餘dư 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 通thông 教giáo 佛Phật 從tùng 體thể 色sắc 門môn 發phát 真chân 住trụ 有hữu 餘dư 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 別biệt 教giáo 佛Phật 從tùng 次thứ 第đệ 門môn 入nhập 住trụ 秘bí 密mật 藏tạng 圓viên 教giáo 佛Phật 從tùng 不bất 次thứ 第đệ 門môn 入nhập 住trụ 秘bí 密mật 藏tạng 次thứ 判phán 麤thô 妙diệu 者giả 前tiền 三tam 佛Phật 住trụ 能năng 所sở 皆giai 麤thô 後hậu 一nhất 圓viên 佛Phật 能năng 所sở 俱câu 妙diệu 次thứ 開khai 麤thô 顯hiển 妙diệu 者giả 今kim 經kinh 開khai 前tiền 三tam 麤thô 成thành 圓viên 一nhất 妙diệu 能năng 住trụ 所sở 住trụ 唯duy 一nhất 妙diệu 住trụ 也dã 第đệ 三tam 本bổn 迹tích 解giải 者giả 三tam 藏tạng 佛Phật 應ưng 涅Niết 槃Bàn 慈từ 悲bi 垂thùy 迹tích 生sanh 身thân 住trụ 世thế 通thông 佛Phật 誓thệ 願nguyện 慈từ 悲bi 扶phù 餘dư 習tập 住trụ 世thế 度độ 眾chúng 生sanh 作tác 佛Phật 事sự 別biệt 圓viên 佛Phật 皆giai 慈từ 悲bi 薰huân 法pháp 性tánh 愍mẫn 眾chúng 生sanh 故cố 。 垂thùy 應ưng 法Pháp 界Giới 當đương 知tri 四tứ 佛Phật 住trụ 本bổn 佛Phật 住trụ 以dĩ 慈từ 悲bi 故cố 。 住trụ 忍nhẫn 土thổ/độ 王vương 城thành 威uy 儀nghi 住trụ 世thế 是thị 名danh 迹tích 住trụ 此thử 且thả 約ước 體thể 用dụng 權quyền 實thật 本bổn 迹tích 消tiêu 文văn 也dã 第đệ 四tứ 觀quán 心tâm 釋thích 住trụ 者giả 觀quán 住trụ 於ư 境cảnh 或hoặc 住trụ 無vô 常thường 境cảnh 或hoặc 住trụ 即tức 空không 境cảnh 即tức 假giả 境cảnh 即tức 中trung 境cảnh 故cố 名danh 為vi 住trụ 須tu 對đối 三tam 教giáo 次thứ 第đệ 及cập 圓viên 不bất 次thứ 第đệ 三tam 觀quán 論luận 住trụ 義nghĩa 也dã 評bình 曰viết 住trụ 義nghĩa 正chánh 出xuất 大đại 智Trí 度Độ 論luận 天thiên 台thai 引dẫn 用dụng 亦diệc 非phi 自tự 立lập 論luận 云vân 住trụ 者giả 四tứ 儀nghi 住trụ 世thế (# 今kim 文văn 世thế 界giới 一nhất 釋thích )# 復phục 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 天thiên 住trụ 即tức 今kim 文văn 十Thập 善Thiện 二nhị 者giả 梵Phạm 住trụ 今kim 云vân 四tứ 禪thiền (# 今kim 為vi 人nhân 悉tất 檀đàn 釋thích )# 三tam 者giả 淨tịnh 住trụ 今kim 云vân 三tam 三tam 昧muội 皆giai 名danh 異dị 義nghĩa 同đồng (# 今kim 對đối 治trị 悉tất 檀đàn 釋thích )# 論luận 又hựu 云vân 布bố 施thí 持trì 戒giới 。 善thiện 心tâm 為vi 天thiên 住trụ 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm 。 為vi 梵Phạm 住trụ 三tam 三tam 昧muội 為vi 聖thánh 住trụ 聖thánh 即tức 淨tịnh 住trụ 論luận 又hựu 有hữu 四tứ 住trụ 天thiên 梵Phạm 聖thánh 佛Phật 住trụ 也dã 如như 佛Phật 住trụ 者giả 即tức 今kim 文văn 首thủ 楞lăng 嚴nghiêm 住trụ (# 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 悉tất 檀đàn 釋thích 也dã )# 此thử 師sư 不bất 曾tằng 讀đọc 大đại 智trí 論luận 此thử 是thị 彼bỉ 論luận 釋thích 住trụ 正chánh 文văn 秖kỳ 見kiến 天thiên 台thai 此thử 釋thích 不bất 究cứu 所sở 出xuất 便tiện 妄vọng 斥xích 云vân 古cổ 人nhân 因nhân 此thử 有hữu 解giải 聖thánh 天thiên 梵Phạm 佛Phật 等đẳng 住trụ 住trụ 名danh 雖tuy 同đồng 義nghĩa 意ý 全toàn 別biệt 語ngữ 邃thúy 義nghĩa 幽u 之chi 處xứ 曾tằng 不bất 屬thuộc 心tâm 名danh 同đồng 義nghĩa 別biệt 之chi 虗hư 張trương 援viện 據cứ 尋tầm 此thử 斥xích 意ý 殊thù 為vi 孟# 浪lãng 略lược 書thư 五ngũ 失thất 一nhất 不bất 究cứu 所sở 自tự 妄vọng 斥xích 大đại 論luận 釋thích 住trụ 正chánh 文văn 論luận 言ngôn 義nghĩa 意ý 全toàn 別biệt 二nhị 不bất 善thiện 論luận 旨chỉ 論luận 明minh 以dĩ 梵Phạm 聖thánh 等đẳng 釋thích 佛Phật 住trụ 有hữu 二nhị 意ý 一nhất 從tùng 通thông 以dĩ 趣thú 別biệt 二nhị 將tương 勝thắng 以dĩ 攝nhiếp 劣liệt 言ngôn 從tùng 通thông 者giả 從tùng 廣quảng 之chi 狹hiệp 也dã 從tùng 勝thắng 者giả 佛Phật 住trụ 王vương 城thành 必tất 攝nhiếp 欲dục 色sắc 及cập 三tam 果quả 等đẳng 彼bỉ 師sư 既ký 不bất 知tri 文văn 安an 能năng 知tri 義nghĩa 三tam 不bất 知tri 佛Phật 住trú 處xứ 及cập 所sở 住trụ 法pháp 抑ức 同đồng 凡phàm 夫phu 住trụ 山sơn 城thành 而nhi 已dĩ 言ngôn 住trú 處xứ 者giả 普phổ 賢hiền 觀quán 云vân 其kỳ 佛Phật 住trụ 處xứ 。 名danh 常Thường 寂Tịch 光Quang 。 安an 得đắc 不bất 肯khẳng 今kim 家gia 約ước 首thủ 楞lăng 嚴nghiêm 釋thích 佛Phật 住trụ 耶da 所sở 住trụ 法pháp 者giả 經Kinh 云vân 佛Phật 自tự 住trụ 大Đại 乘Thừa 。 如như 其kỳ 所sở 得đắc 法Pháp 。 定định 慧tuệ 力lực 莊trang 嚴nghiêm 。 以dĩ 此thử 度độ 眾chúng 生sanh 。 又hựu 安an 得đắc 不bất 肯khẳng 今kim 家gia 約ước 圓viên 等đẳng 教giáo 明minh 佛Phật 住trụ 耶da 四tứ 不bất 知tri 釋thích 文văn 都đô 失thất 大đại 益ích 今kim 家gia 四tứ 悉tất 四tứ 教giáo 四tứ 本bổn 迹tích 四tứ 觀quán 心tâm 凡phàm 十thập 六lục 法Pháp 門môn 釋thích 此thử 住trụ 字tự 彼bỉ 但đãn 得đắc 世thế 界giới 事sự 相tướng 一nhất 悉tất 檀đàn 意ý 凡phàm 失thất 十thập 五ngũ 門môn 卻khước 斥xích 云vân 虗hư 張trương 援viện 據cứ 應ưng 未vị 可khả 也dã 五ngũ 經kinh 隱ẩn 妙diệu 乘thừa 其kỳ 過quá 莫mạc 大đại 斥xích 云vân 語ngữ 邃thúy 義nghĩa 幽u 之chi 處xứ 曾tằng 不bất 屬thuộc 心tâm 今kim 問vấn 法pháp 華hoa 一nhất 部bộ 從tùng 妙diệu 字tự 已dĩ 去khứ 訖ngật 於ư 而nhi 退thoái 何hà 語ngữ 不bất 邃thúy 何hà 義nghĩa 不bất 幽u 經Kinh 云vân 初sơ 中trung 後hậu 善thiện 。 其kỳ 義nghĩa 深thâm 遠viễn 。 其kỳ 語ngữ 巧xảo 妙diệu 。 豈khởi 令linh 佛Phật 住trụ 之chi 語ngữ 之chi 義nghĩa 不bất 邃thúy 不bất 幽u 耶da 又hựu 反phản 此thử 而nhi 驗nghiệm 是thị 茲tư 幽u 邃thúy 誰thùy 不bất 屬thuộc 心tâm 耶da 若nhược 直trực 事sự 解giải 經kinh 文văn 言ngôn 佛Phật 住trụ 王vương 城thành 識thức 字tự 者giả 皆giai 知tri 何hà 勞lao 筆bút 墨mặc 徒đồ 如như 翻phiên 沓đạp 鄧đặng 艾ngải 文văn 談đàm 此thử 師sư 不bất 讀đọc 天thiên 台thai 別biệt 傳truyền 南nam 岳nhạc 歎thán 云vân 文văn 字tự 之chi 師sư 千thiên 群quần 萬vạn 眾chúng 尋tầm 汝nhữ 之chi 辨biện 莫mạc 能năng 窮cùng 矣hĩ 豈khởi 是thị 一nhất 人nhân 覬kí 覦# 耶da 應ưng 知tri 陀Đà 羅La 尼Ni 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 演diễn 說thuyết 一nhất 句cú 一nhất 偈kệ 。 至chí 於ư 一nhất 月nguyệt 。 四tứ 月nguyệt 乃nãi 至chí 一nhất 歲tuế 。 諸chư 所sở 說thuyết 法Pháp 。 隨tùy 其kỳ 義nghĩa 趣thú 。 皆giai 與dữ 實thật 相tướng 。 不bất 相tương 違vi 背bội 。 又hựu 安an 同đồng 常thường 人nhân 述thuật 名danh 相tướng 而nhi 已dĩ 其kỳ 餘dư 大đại 體thể 文văn 義nghĩa 不bất 協hiệp 莫mạc 可khả 悉tất 舉cử 謹cẩn 錄lục 諸chư 師sư 畢tất 。

次thứ 更cánh 略lược 錄lục 天thiên 台thai 立lập 教giáo 戶hộ 牗# 釋thích 經kinh 方phương 法pháp 永vĩnh 異dị 諸chư 家gia 止Chỉ 觀Quán 第đệ 七thất 云vân 又hựu 今kim 有hữu 十thập 意ý 融dung 通thông 佛Phật 法Pháp 一nhất 明minh 道Đạo 理lý 寂tịch 絕tuyệt 亡vong 離ly 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 即tức 是thị 四Tứ 諦Đế 三tam 諦đế 二nhị 諦đế 一nhất 諦đế 無vô 諦đế 隨tùy 情tình 智trí 等đẳng 或hoặc 開khai 或hoặc 合hợp 若nhược 識thức 此thử 意ý 權quyền 實thật 道Đạo 理lý 泠# 然nhiên 可khả 見kiến 二nhị 教giáo 門môn 綱cương 格cách 匡khuông 骨cốt 盤bàn 峙trĩ 包bao 括quát 密mật 露lộ 涇kính 渭# 大đại 小tiểu 即tức 漸tiệm 頓đốn 不bất 定định 秘bí 密mật 藏tạng 通thông 別biệt 圓viên 若nhược 將tương 此thử 意ý 聲thanh 教giáo 開khai 合hợp 化hóa 道đạo 可khả 知tri 三tam 經kinh 論luận 矛mâu 盾# 言ngôn 義nghĩa 相tương/tướng 乖quai 不bất 可khả 以dĩ 情tình 通thông 不bất 可khả 以dĩ 愽# 解giải 古cổ 來lai 執chấp 諍tranh 連liên 代đại 不bất 消tiêu 若nhược 得đắc 四tứ 悉tất 檀đàn 意ý 則tắc 結kết 滯trệ 開khai 融dung 懷hoài 抱bão 鎖tỏa 折chiết 拔bạt 擲trịch 自tự 在tại 不bất 惑hoặc 此thử 疑nghi 彼bỉ 也dã 四tứ 若nhược 知tri 謬mậu 執chấp 而nhi 生sanh 塞tắc 著trước 巧xảo 破phá 盡tận 淨tịnh 單đơn 複phức 具cụ 足túc 無vô 言ngôn 窮cùng 逐trục 能năng 破phá 如như 所sở 破phá 有hữu 何hà 所sở 得đắc 耶da 五ngũ 結kết 正Chánh 法Pháp 門môn 對đối 當đương 行hành 位vị 修tu 有hữu 方phương 便tiện 證chứng 有hữu 階giai 差sai 權quyền 實thật 大đại 小tiểu 賢hiền 聖thánh 不bất 濫lạm 增tăng 上thượng 慢mạn 罪tội 從tùng 何hà 而nhi 生sanh 。 六lục 於ư 一nhất 法Pháp 門môn 縱tung 橫hoành 無vô 礙ngại 綸luân 緒tự 次thứ 第đệ 亹# 亹# 成thành 章chương 七thất 開khai 章chương 科khoa 段đoạn 鉤câu 鎖tỏa 相tương/tướng 成thành 生sanh 起khởi 可khả 愛ái 八bát 怗# 釋thích 經kinh 文văn 婉uyển 轉chuyển 繡tú 媚mị 總tổng 用dụng 上thượng 諸chư 方phương 法pháp 隨tùy 語ngữ 消tiêu 釋thích 義nghĩa 順thuận 而nhi 文văn 當đương 九cửu 翻phiên 譯dịch 梵Phạm 漢hán 名danh 數số 兼kiêm 通thông 使sử 方phương 言ngôn 不bất 壅ủng 十thập 於ư 一nhất 一nhất 句cú 偈kệ 如như 聞văn 而nhi 修tu 入nhập 心tâm 成thành 觀quán 觀quán 與dữ 經kinh 合hợp 觀quán 則tắc 有hữu 印ấn 印ấn 心tâm 作tác 觀quán 非phi 數số 他tha 寶bảo 唯duy 翻phiên 譯dịch 名danh 數số 未vị 暇hạ 廣quảng 尋tầm 九cửu 意ý 不bất 與dữ 世thế 間gian 文văn 字tự 法Pháp 師sư 共cộng 亦diệc 不bất 與dữ 事sự 相tướng 諸chư 禪thiền 師sư 共cộng 一nhất 種chủng 禪thiền 師sư 唯duy 有hữu 觀quán 心tâm 一nhất 意ý 然nhiên 或hoặc 淺thiển 或hoặc 偽ngụy 餘dư 九cửu 意ý 全toàn 無vô 此thử 非phi 虗hư 言ngôn 後hậu 賢hiền 有hữu 眼nhãn 者giả 當đương 證chứng 知tri 也dã (# 已dĩ 上thượng 錄lục 文văn )# 一nhất 家gia 說thuyết 法Pháp 無vô 滯trệ 者giả 唯duy 依y 十thập 中trung 初sơ 意ý 明minh 理lý 不bất 可khả 說thuyết 多đa 用dụng 涅Niết 槃Bàn 生sanh 生sanh 等đẳng 四tứ 句cú 不bất 可khả 說thuyết 及cập 諸chư 經kinh 有hữu 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 等đẳng 句cú 隨tùy 時thời 引dẫn 用dụng 既ký 存tồn 理lý 寂tịch 滅diệt 次thứ 依y 十thập 中trung 第đệ 三tam 四tứ 悉tất 檀đàn 意ý 赴phó 緣duyên 立lập 說thuyết 無vô 說thuyết 而nhi 說thuyết 說thuyết 則tắc 離ly 過quá 亦diệc 用dụng 涅Niết 槃Bàn 四tứ 句cú 文văn 後hậu 復phục 云vân 有hữu 因nhân 緣duyên 故cố 。 亦diệc 可khả 得đắc 說thuyết 言ngôn 。 因nhân 緣duyên 者giả 即tức 是thị 四tứ 種chủng 悉tất 檀đàn 利lợi 益ích 因nhân 緣duyên 也dã 何hà 名danh 悉tất 檀đàn 多đa 解giải 不bất 同đồng 且thả 依y 南nam 岳nhạc 師sư 云vân 悉tất 是thị 漢hán 音âm 檀đàn 是thị 梵Phạn 語ngữ 悉tất 之chi 言ngôn 徧biến 檀đàn 翻phiên 為vi 施thí 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 用dụng 四tứ 種chủng 法pháp 徧biến 施thí 眾chúng 生sanh 也dã 何hà 等đẳng 四tứ 法Pháp 。 一nhất 者giả 世thế 界giới 悉tất 檀đàn 得đắc 歡hoan 喜hỷ 益ích 二nhị 者giả 各các 各các 為vi 人nhân 悉tất 檀đàn 得đắc 生sanh 善thiện 益ích 三tam 者giả 對đối 治trị 悉tất 檀đàn 得đắc 破phá 惡ác 益ích 四tứ 者giả 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 悉tất 檀đàn 得đắc 入nhập 理lý 益ích 文văn 出xuất 釋thích 論luận 義nghĩa 甚thậm 該cai 愽# 論luận 云vân 四tứ 悉tất 檀đàn 攝nhiếp 八bát 萬vạn 法Pháp 藏tạng 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 如Như 來Lai 一nhất 化hóa 形hình 聲thanh 兩lưỡng 輪luân 此thử 四tứ 罄khánh 攝nhiếp 前tiền 三tam 屬thuộc 事sự 後hậu 一nhất 屬thuộc 理lý 此thử 事sự 理lý 四tứ 法pháp 起khởi 一nhất 切thiết 教giáo 起khởi 一nhất 切thiết 觀quán 若nhược 一nhất 往vãng 直trực 對đối 起khởi 四tứ 教giáo 者giả 世thế 界giới 起khởi 三tam 藏tạng 教giáo 為vi 人nhân 起khởi 通thông 教giáo 對đối 治trị 起khởi 別biệt 教giáo 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 起khởi 圓viên 教giáo 一nhất 一nhất 教giáo 復phục 各các 具cụ 四tứ 悉tất 方phương 成thành 一nhất 教giáo 又hựu 教giáo 教giáo 四tứ 門môn 門môn 門môn 四tứ 悉tất 一nhất 一nhất 門môn 各các 依y 四tứ 悉tất 起khởi 諸chư 觀quán 行hành 故cố 云vân 起khởi 一nhất 切thiết 觀quán 所sở 以dĩ 教giáo 門môn 殊thù 途đồ 異dị 說thuyết 皆giai 出xuất 自tự 大đại 聖thánh 四tứ 悉tất 赴phó 機cơ 適thích 時thời 利lợi 益ích 古cổ 人nhân 不bất 了liễu 連liên 代đại 諍tranh 論luận 良lương 由do 迷mê 悉tất 檀đàn 意ý 也dã 既ký 知tri 四tứ 悉tất 因nhân 緣duyên 可khả 說thuyết 故cố 隨tùy 機cơ 立lập 種chủng 種chủng 理lý 依y 理lý 設thiết 種chủng 種chủng 教giáo 故cố 十thập 中trung 第đệ 二nhị 意ý 即tức 有hữu 漸tiệm 頓đốn 等đẳng 八bát 教giáo 生sanh 焉yên 第đệ 四tứ 意ý 秪# 是thị 約ước 觀quán 破phá 執chấp 第đệ 五ngũ 意ý 秪# 是thị 教giáo 觀quán 行hành 位vị 第đệ 六lục 秪# 是thị 四tứ 辯biện 無vô 礙ngại 。 說thuyết 有hữu 倫luân 貫quán 後hậu 之chi 四tứ 意ý 在tại 文văn 可khả 見kiến 細tế 尋tầm 十thập 意ý 粗thô 識thức 天thiên 台thai 教giáo 門môn 戶hộ 牖dũ 消tiêu 釋thích 露lộ 布bố 用dụng 此thử 臨lâm 文văn 思tư 過quá 半bán 矣hĩ 恭cung 惟duy 。 太thái 保bảo 相tương/tướng 公công 宿túc 受thọ 。 佛Phật 記ký 寄ký 蹤tung 輔phụ 相tướng 轉chuyển 大đại 力lực 輪luân 護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp 。 遵tuân 式thức 忝thiểm 承thừa 。 顧cố 問vấn 識thức 見kiến 暗ám 短đoản 集tập 錄lục 非phi 要yếu 伏phục 惟duy 。 台thai 慈từ 俯phủ 賜tứ 。 鑒giám 覽lãm 幸hạnh 甚thậm 幸hạnh 甚thậm 謹cẩn 狀trạng 。

天thiên 禧# 四tứ 年niên 六lục 月nguyệt 日nhật 天Thiên 竺Trúc 寺tự 傳truyền 天thiên 台thai 教giáo 觀quán 沙Sa 門Môn 遵tuân 式thức 狀trạng

答đáp 王vương 知tri 縣huyện 書thư

遵tuân 式thức 學học 浮phù 圖đồ 究cứu 心tâm 者giả 也dã 浮phù 圖đồ 示thị 物vật 了liễu 性tánh 者giả 也dã 性tánh 心tâm 之chi 體thể 也dã 心tâm 性tánh 之chi 相tướng 也dã 究cứu 心tâm 了liễu 性tánh 號hiệu 浮phù 圖đồ 也dã 迷mê 體thể 執chấp 相tướng 號hiệu 眾chúng 生sanh 也dã 心tâm 性tánh 一nhất 也dã 體thể 相tướng 非phi 二nhị 也dã 孰thục 乎hồ 無vô 心tâm 有hữu 心tâm 者giả 孰thục 不bất 可khả 同đồng 性tánh 也dã 心tâm 性tánh 者giả 何hà 也dã 心tâm 空không 無vô 相tướng 者giả 也dã 終chung 日nhật 求cầu 之chi 心tâm 了liễu 無vô 得đắc 也dã 故cố 浮phù 圖đồ 順thuận 之chi 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 蕩đãng 然nhiên 無vô 物vật 以dĩ 示thị 其kỳ 性tánh 也dã 矣hĩ 又hựu 心tâm 性tánh 者giả 何hà 也dã 心tâm 亦diệc 有hữu 相tương/tướng 者giả 也dã 能năng 具cụ 諸chư 法pháp 往vãng 無vô 不bất 造tạo 者giả 故cố 浮phù 圖đồ 順thuận 之chi 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 有hữu 雖tuy 空không 能năng 象tượng 以dĩ 示thị 其kỳ 性tánh 也dã 矣hĩ 又hựu 心tâm 性tánh 者giả 何hà 也dã 心tâm 能năng 不bất 偏thiên 居cư 乎hồ 中trung 道đạo 者giả 也dã 蓋cái 不bất 可khả 以dĩ 有hữu 無vô 偏thiên 得đắc 心tâm 者giả 故cố 浮phù 圖đồ 順thuận 之chi 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 實thật 中trung 道đạo 不bất 空không 不bất 有hữu 以dĩ 示thị 其kỳ 性tánh 也dã 矣hĩ 性tánh 本bổn 不bất 異dị 三tam 即tức 一nhất 也dã 一nhất 亦diệc 不bất 一nhất 一nhất 即tức 三tam 也dã 蓋cái 全toàn 三tam 之chi 一nhất 也dã 全toàn 一nhất 之chi 三tam 也dã 究cứu 而nhi 言ngôn 之chi 乃nãi 亡vong 其kỳ 三tam 一nhất 也dã 存tồn 之chi 者giả 照chiếu 也dã 亡vong 之chi 者giả 遮già 也dã 亡vong 照chiếu 一nhất 也dã 蓋cái 不bất 可khả 得đắc 而nhi 思tư 議nghị 也dã 故cố 浮phù 圖đồ 云vân 無vô 有hữu 定định 法pháp 。 而nhi 可khả 得đắc 也dã 。 繇# 是thị 浮phù 圖đồ 之chi 說thuyết 雖tuy 廣quảng 不bất 逾du 總tổng 總tổng 雖tuy 多đa 同đồng 歸quy 于vu 性tánh 也dã 故cố 云vân 了liễu 性tánh 者giả 浮phù 圖đồ 也dã 迷mê 心tâm 者giả 眾chúng 生sanh 也dã (# 浮phù 圖đồ 即tức 佛Phật 陀Đà 也dã 今kim 人nhân 從tùng 略lược 止chỉ 云vân 佛Phật 耳nhĩ )# 或hoặc 靜tĩnh 夜dạ 閑nhàn 坐tọa 依y 而nhi 照chiếu 之chi 見kiến 佛Phật 不bất 遠viễn 達đạt 性tánh 非phi 遙diêu 但đãn 識thức 己kỷ 心tâm 徧biến 了liễu 諸chư 法pháp 豈khởi 在tại 地địa 求cầu 矣hĩ 若nhược 其kỳ 然nhiên 者giả 。 形hình 疎sơ 道đạo 密mật 常thường 得đắc 面diện 會hội 噫# 世thế 有hữu 不bất 信tín 浮phù 圖đồ 者giả 還hoàn 謗báng 己kỷ 心tâm 臨lâm 池trì 唾thóa 影ảnh 不bất 覺giác 毀hủy 面diện 爾nhĩ 擬nghĩ 更cánh 他tha 論luận 恐khủng 亂loạn 正chánh 談đàm 遵tuân 式thức 白bạch 。

杭# 州châu 千thiên 頃khoảnh 眾chúng 請thỉnh 淨tịnh 智trí 大đại 師sư 住trụ 持trì 開khai 講giảng 疏sớ/sơ

教giáo 將tương 東đông 被bị 先tiên 寄ký 其kỳ 人nhân 羅la 什thập 以dĩ 譯dịch 梵Phạm 成thành 華hoa 使sử 言ngôn 如như 佛Phật 口khẩu 智trí 者giả 乃nãi 約ước 經kinh 敷phu 義nghĩa 以dĩ 理lý 盡tận 佛Phật 心tâm 一nhất 家gia 之chi 八bát 教giáo 既ký 揚dương 二nhị 京kinh 之chi 百bách 氏thị 息tức 唱xướng 邈mạc 哉tai 大đại 化hóa 自tự 此thử 而nhi 彰chương 微vi 言ngôn 在tại 茲tư 誠thành 由do 善thiện 繼kế 先tiên 圓viên 照chiếu 大đại 師sư 祖tổ 承thừa 哲triết 匠tượng 儀nghi 範phạm 真chân 從tùng 惟duy 歲tuế 敷phu 敭# 待đãi 人nhân 嗣tự 續tục 逮đãi 乎hồ 比tỉ 首thủ 之chi 夕tịch 薳# 有hữu 東đông 壁bích 之chi 照chiếu 神thần 足túc 智trí 公công 大đại 師sư 幼ấu 從tùng 落lạc 䰂# 長trường/trưởng 自tự 發phát 蒙mông 孔khổng 鯉lý 雖tuy 無vô 於ư 異dị 聞văn 顏nhan 子tử 素tố 稱xưng 於ư 好hiếu 學học 事sự 多đa 默mặc 識thức 義nghĩa 出xuất 生sanh 知tri 加gia 以dĩ 碧bích 雲vân 暮mộ 入nhập 之chi 聲thanh 詩thi 綵thải 筆bút 夢mộng 傳truyền 於ư 麗lệ 藻tảo 宜nghi 荷hà 乃nãi 師sư 之chi 寄ký 廣quảng 來lai 求cầu 我ngã 之chi 蒙mông 方phương 今kim 王vương 道đạo 平bình 平bình 淳thuần 風phong 蕩đãng 蕩đãng 荐# 揚dương 大đại 教giáo 用dụng 祝chúc 。 丕# 圖đồ 謹cẩn 疏sớ/sơ 。

請thỉnh 杭# 州châu 沈trầm 三tam 郎lang (# 淨tịnh 月nguyệt )# 雕điêu 大đại 悲bi 香hương 像tượng 疏sớ/sơ

伏phục 以dĩ 優ưu 陀đà 瑞thụy 相tướng 刻khắc 雕điêu 本bổn 自tự 於ư 天thiên 人nhân 陶đào 侃# 靈linh 儀nghi 裁tài 製chế 信tín 非phi 於ư 凡phàm 手thủ 故cố 得đắc 金kim 姿tư 儼nghiễm 若nhược 月nguyệt 面diện 宛uyển 如như 永vĩnh 作tác 百bách 代đại 之chi 方phương 猷# 長trường/trưởng 與dữ 群quần 生sanh 之chi 依y 怙hộ 伏phục 惟duy 別biệt 駕giá 方phương 騰đằng 上thượng 國quốc 早tảo 別biệt 餘dư 杭# 毗tỳ 首thủ 天thiên 生sanh 於ư 人nhân 間gian 。 須tu 摩ma 提đề 化hóa 於ư 像tượng 末mạt 願nguyện 移di 玉ngọc 趾chỉ 暫tạm 屆giới 丹đan 丘khâu 無vô 見kiến 多đa 辭từ 須tu 諧hài 懇khẩn 請thỉnh 謹cẩn 疏sớ/sơ 。

授thọ 學học 徒đồ 崇sùng 矩củ 論luận 師sư 訃# 請thỉnh 講giảng 辭từ

咨tư 爾nhĩ 欽khâm 若nhược 承thừa 意ý 將tương 光quang 烈liệt 于vu 迺nãi 祖tổ 澤trạch 潤nhuận 于vu 來lai 學học 是thị 弗phất 由do 名danh 聞văn 而nhi 喪táng 志chí 焉yên 昔tích 者giả 聖thánh 人nhân 之chi 化hóa 世thế 也dã 務vụ 在tại 佛Phật 乘thừa 非phi 緣duyên 小tiểu 道đạo 時thời 既ký 未vị 可khả 不bất 獲hoạch 而nhi 讚tán 三tam 五ngũ 矣hĩ 及cập 其kỳ 大đại 機cơ 道đạo 契khế 始thỉ 誥# 多đa 方phương 咸hàm 會hội 一nhất 實thật 所sở 以dĩ 通thông 乎hồ 不bất 二nhị 者giả 蓋cái 示thị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 中trung 佛Phật 之chi 知tri 見kiến 也dã 。 謂vị 以dĩ 十thập 界giới 十thập 如như 權quyền 實thật 之chi 理lý 為vi 所sở 示thị 法pháp 也dã 以dĩ 不bất 二nhị 平bình 等đẳng 大đại 慧tuệ 。 具cụ 足túc 五ngũ 眼nhãn 。 名danh 佛Phật 知tri 見kiến 也dã 我ngã 之chi 既ký 爾nhĩ 彼bỉ 彼bỉ 咸hàm 然nhiên 依y 正chánh 莫mạc 殊thù 初sơ 後hậu 不bất 二nhị 十thập 方phương 唯duy 一nhất 斯tư 之chi 謂vị 歟# 故cố 其kỳ 經kinh 曰viết 法pháp 華hoa 其kỳ 所sở 由do 修tu 入nhập 曰viết 摩ma 訶ha 止Chỉ 觀Quán 我ngã 天thiên 台thai 智trí 者giả 志chí 在tại 斯tư 經Kinh 行hành 在tại 止Chỉ 觀Quán 承thừa 之chi 于vu 南nam 岳nhạc 傳truyền 之chi 于vu 章chương 安an 章chương 安an 傳truyền 二nhị 威uy 二nhị 威uy 傳truyền 二nhị 谿khê 七thất 祖tổ 之chi 後hậu 禪thiền 慧tuệ 者giả 寡quả 不bất 復phục 的đích 授thọ 但đãn 散tán 傳truyền 講giảng 說thuyết 而nhi 已dĩ 矧# 今kim 之chi 時thời 多đa 怨oán 難nan 信tín 。 汝nhữ 將tương 轉chuyển 說thuyết 于vu 親thân 里lý 也dã 勗úc 哉tai 被bị 忍nhẫn 為vi 衣y 人nhân 慈từ 為vi 室thất 處xứ 空không 為vi 座tòa 身thân 遠viễn 眾chúng 惱não 口khẩu 寡quả 世thế 論luận 意ý 防phòng 輕khinh 慢mạn 慈từ 心tâm 授thọ 人nhân 是thị 曰viết 三tam 軌quỹ 是thị 謂vị 四tứ 行hành 名danh 安an 隱ẩn 說thuyết 也dã 若nhược 遇ngộ 好hảo/hiếu 機cơ 當đương 直trực 顯hiển 示thị 一nhất 塵trần 一nhất 念niệm 理lý 性tánh 三tam 千thiên 即tức 空không 即tức 中trung 三tam 諦đế 具cụ 足túc 三tam 智trí 無vô 減giảm 即tức 念niệm 而nhi 示thị 令linh 識thức 種chủng 性tánh 念niệm 體thể 周chu 徧biến 圓viên 具cụ 諸chư 法pháp 顯hiển 體thể 德đức 量lượng 秪# 此thử 妙diệu 性tánh 三tam 因nhân 為vi 言ngôn 三tam 千thiên 即tức 空không 性tánh 了liễu 因nhân 也dã 三tam 千thiên 即tức 假giả 性tánh 緣duyên 因nhân 也dã 三tam 千thiên 即tức 中trung 性tánh 正chánh 因nhân 也dã 既ký 了liễu 一nhất 念niệm 當đương 示thị 止Chỉ 觀Quán 十thập 境cảnh 妙diệu 種chủng 咸hàm 然nhiên 一nhất 一nhất 十thập 乘thừa 隨tùy 境cảnh 照chiếu 性tánh 以dĩ 性tánh 了liễu 境cảnh 使sử 一nhất 一nhất 心tâm 境cảnh 咸hàm 成thành 三tam 德đức 勤cần 勤cần 點điểm 示thị 令linh 今kim 後hậu 世thế 妙diệu 位vị 可khả 階giai 設thiết 遇ngộ 多đa 疑nghi 怯khiếp 者giả 當đương 於ư 一nhất 實thật 作tác 安an 慰úy 說thuyết 咸hàm 令linh 進tiến 趣thú 何hà 哉tai 怯khiếp 生sanh 死tử 者giả 宜nghi 讚tán 法Pháp 空không 畏úy 二Nhị 乘Thừa 者giả 說thuyết 如Như 來Lai 藏tạng 。 憚đạn 勤cần 苦khổ 者giả 談đàm 性tánh 緣duyên 了liễu 計kế 自tự 然nhiên 者giả 說thuyết 修tu 顯hiển 性tánh 是thị 則tắc 內nội 不bất 乖quai 實thật 外ngoại 應ưng 物vật 機cơ 聞văn 者giả 心tâm 喜hỷ 名danh 安an 慰úy 說thuyết 若nhược 謂vị 不bất 知tri 根căn 性tánh 問vấn 津tân 可khả 識thức 此thử 亦diệc 名danh 但đãn 以dĩ 大đại 答đáp 亦diệc 曰viết 隨tùy 宜nghi 為vì 說thuyết 。 若nhược 都đô 無vô 益ích 勿vật 惱não 眾chúng 生sanh 但đãn 用dụng 歸quy 戒giới 致trí 人nhân 天thiên 道đạo 俟sĩ 善Thiện 知Tri 識Thức 後hậu 後hậu 得đắc 度độ 能năng 如như 是thị 者giả 。 乃nãi 可khả 說thuyết 法Pháp 名danh 吾ngô 法pháp 子tử 反phản 此thử 非phi 吾ngô 徒đồ 焉yên 吾ngô 今kim 授thọ 汝nhữ 香hương 爐lô 如như 意ý 手thủ 書thư 誡giới 辭từ 一nhất 秉bỉnh 一nhất 挹ấp 心tâm 體thể 吾ngô 意ý 善thiện 護hộ 自tự 他tha 勿vật 令linh 斷đoạn 種chủng 祥tường 符phù 六lục 年niên 二nhị 月nguyệt 十thập 有hữu 一nhất 日nhật 授thọ 爾nhĩ 辭từ 。

誡giới 弟đệ 子tử 本bổn 融dung 闍xà 梨lê

勗úc 哉tai 融dung 也dã 汝nhữ 吾ngô 法pháp 子tử 解giải 以dĩ 正chánh 心tâm 行hành 以dĩ 端đoan 己kỷ 內nội 明minh 外ngoại 識thức 萬vạn 人nhân 師sư 軌quỹ 解giải 或hoặc 迂# 疎sơ 行hành 近cận 浮phù 偽ngụy 心tâm 勞lao 日nhật 拙chuyết 萬vạn 人nhân 所sở 棄khí 無vô 長trường/trưởng 於ư 己kỷ 無vô 短đoản 於ư 人nhân 推thôi 喜hỷ 於ư 物vật 引dẫn 惡ác 於ư 身thân 以dĩ 義nghĩa 以dĩ 信tín 可khả 止chỉ 可khả 振chấn 從tùng 容dung 中trung 道đạo 何hà 悔hối 何hà 吝lận 德đức 動động 物vật 皃# 則tắc 可khả 行hành 教giáo 忍nhẫn 衣y 是thị 被bị 空không 座tòa 是thị 傚# 三tam 軌quỹ 在tại 躬cung 大đại 車xa 崇sùng 崇sùng 自tự 運vận 運vận 他tha 其kỳ 疾tật 如như 風phong 。 踐tiễn 之chi 既ký 勤cần 德đức 必tất 有hữu 鄰lân 念niệm 茲tư 在tại 茲tư 是thị 用dụng 書thư 紳# 。

宋tống 錢tiền 唐đường 天Thiên 竺Trúc 寺tự 僧Tăng 思tư 悟ngộ 遺di 身thân 贊tán (# 并tinh 序tự )#

思tư 悟ngộ 法pháp 生sanh 之chi 子tử 也dã 天thiên 聖thánh 三tam 年niên 春xuân 屬thuộc 予# 以dĩ 智trí 者giả 教giáo 求cầu 冢# 宰tể 王vương 公công (# 欽khâm 若nhược )# 聞văn 于vu 。 上thượng 天thiên 編biên 次thứ 大đại 藏tạng 悟ngộ 曰viết 此thử 非phi 常thường 之chi 事sự 。 也dã 自tự 隋tùy 至chí 今kim 殆đãi 四tứ 五ngũ 百bách 載tái 前tiền 賢hiền 未vị 圖đồ 罔võng 或hoặc 不bất 艱gian 願nguyện 將tương 助trợ 矣hĩ 乃nãi 繪hội 千thiên 手thủ 像tượng 誦tụng 千thiên 眼nhãn 咒chú 誓thệ 曰viết 事sự 果quả 當đương 焚phần 此thử 身thân 事sự 未vị 行hành 王vương 公công 薨hoăng 悟ngộ 乃nãi 益ích 勤cần 無vô 荒hoang 棄khí 蚤tảo 莫mạc 明minh 年niên 既ký 遂toại 八bát 月nguyệt 二nhị 十thập 一nhất 日nhật 。 迺nãi 答đáp 誓thệ 薪tân 盡tận 屍thi 在tại 鬱uất 多đa 覆phú 軆# 儼nghiễm 如như 其kỳ 生sanh 眾chúng 咸hàm 異dị 乃nãi 純thuần 積tích 香hương 木mộc 予# 祝chúc 載tái 焚phần 之chi 久cửu 乃nãi 壞hoại 於ư 戲hí 悟ngộ 俗tục 姓tánh 徐từ 父phụ 居cư 錢tiền 唐đường 幼ấu 舍xá 南nam 新tân 縣huyện 欣hân 慈từ 院viện 出xuất 家gia 既ký 受thọ 具cụ 宿túc 習tập 萌manh 發phát 好hảo/hiếu 游du 講giảng 席tịch 聚tụ 學học 辨biện 問vấn 精tinh 義nghĩa 入nhập 神thần 。 信tín 法pháp 兼kiêm 進tiến 每mỗi 誦tụng 咒chú 身thân 出xuất 舍xá 利lợi 所sở 畫họa 像tượng 亦diệc 如như 之chi 日nhật 求cầu 如như 市thị 暨kỵ 灰hôi 場tràng 三tam 歲tuế 信tín 者giả 往vãng 往vãng 尚thượng 獲hoạch 乃nãi 喜hỷ 之chi 作tác 贊tán 六lục 年niên 九cửu 月nguyệt 九cửu 日nhật 始thỉ 刻khắc 石thạch 贊tán 曰viết 。

悟ngộ 也dã 吾ngô 徒đồ 。 荷hà 法pháp 捐quyên 軀khu 。 其kỳ 燄diệm 赫hách 赫hách 。 其kỳ 樂nhạo/nhạc/lạc 愉# 愉# 。

逮đãi 火hỏa 將tương 滅diệt 。 儼nghiễm 如như 加gia 趺phu 。 逮đãi 骨cốt 後hậu 碎toái 。 璨xán 如như 圓viên 珠châu 。

信tín 古cổ 應ưng 有hữu 。 今kim 也dã 則tắc 無vô 。 芳phương 年niên 三tam 十thập 。 真chân 哉tai 丈trượng 夫phu 。

承thừa 天thiên 寺tự 曉hiểu 闍xà 梨lê 真chân 贊tán

大đại 哉tai 有hữu 象tượng 。 本bổn 乎hồ 無vô 情tình 。 風phong 姿tư 月nguyệt 彩thải 。 挺đĩnh 世thế 炳bỉnh 靈linh 。

文văn 行hành 著trước 美mỹ 。 教giáo 觀quán 持trì 馨hinh 。 天thiên 何hà 喪táng 我ngã 。 復phục 之chi 杳# 冥minh 。

遐hà 榻tháp 銘minh (# 并tinh 序tự )#

昔tích 之chi 人nhân 擇trạch 美mỹ 檟# 以dĩ 造tạo 櫬# 登đăng 瑕hà 丘khâu 以dĩ 標tiêu 城thành 圖đồ 賢hiền 像tượng 於ư 壽thọ 藏tạng 宴yến 良lương 賓tân 於ư 長trường/trưởng 室thất 余dư 生sanh 五ngũ 十thập 有hữu 九cửu 歲tuế 知tri 在tại 不bất 永vĩnh 乃nãi 造tạo 棺quan 以dĩ 待đãi 之chi 目mục 為vi 遐hà 榻tháp 蓋cái 取thủ 諸chư 若nhược 安an [寢-爿+(攸-ㄆ)]# 乎hồ 永vĩnh 夜dạ 非phi 善thiện 祝chúc 於ư 長trường/trưởng 齡linh 也dã 復phục 於ư 早tảo 暮mộ 寄ký 斯tư 禪thiền 坐tọa 庶thứ 觀quán 無vô 常thường 以dĩ 助trợ 正Chánh 道Đạo 情tình 見kiến 乎hồ 辭từ 銘minh 曰viết 。

貴quý 賤tiện 兮hề 歸quy 於ư 斯tư 。 賢hiền 愚ngu 兮hề 混hỗn 於ư 斯tư 。

豪hào 勢thế 兮hề 頹đồi 於ư 斯tư 。 金kim 玉ngọc 兮hề 弃khí 於ư 斯tư 。

驕kiêu 奢xa 兮hề 徹triệt 於ư 斯tư 。 恩ân 愛ái 兮hề 訣quyết 於ư 斯tư 。

慶khánh 昨tạc 朝triêu 兮hề 榮vinh 會hội 。 吊điếu 今kim 日nhật 兮hề 窮cùng 離ly 。

咨tư 夜dạ 壑hác 兮hề 云vân 逝thệ 。 奮phấn 晨thần 風phong 兮hề 告cáo 遲trì 。

捐quyên 浮phù 生sanh 焉yên 若nhược 此thử 。 顧cố 人nhân 事sự 矣hĩ 堪kham 悲bi 。

束thúc 一nhất 冠quan 之chi 皓hạo 髮phát 。 周chu 萬vạn 計kế 之chi 載tái 馳trì 。

吾ngô 年niên 五ngũ 十thập 有hữu 九cửu 。 方phương 事sự 此thử 以dĩ 待đãi 之chi 。

時thời 過quá 目mục 以dĩ 肅túc 慮lự 。 亦diệc 悼điệu 俗tục 以dĩ 與dữ 辭từ 。

柏# 槨# 外ngoại 愆khiên 孔khổng 子tử 。 千thiên 氎điệp 內nội 媿quý 牟Mâu 尼Ni 。

存tồn 道đạo 不bất 雕điêu 不bất 飾sức 。 免miễn 俗tục 不bất 陋lậu 不bất 卑ty 。

寄ký 禪thiền 坐tọa 於ư 朝triêu 夕tịch 。 俟sĩ 啟khải 手thủ 以dĩ 安an 尸thi 。

囑chúc 弟đệ 子tử 哀ai 送tống

夫phù 生sanh 之chi 者giả 父phụ 成thành 之chi 者giả 師sư 食thực 之chi 者giả 君quân 故cố 使sử 事sự 之chi 如như 一nhất 矣hĩ 孔khổng 子tử 喪táng 諸chư 子tử 服phục 喪táng 三tam 年niên 畢tất 訣quyết 而nhi 去khứ 哭khốc 盡tận 哀ai 而nhi 子tử 貢cống 獨độc 廬lư 家gia 上thượng 凡phàm 六lục 年niên 而nhi 後hậu 舍xá 況huống 夫phu 出xuất 世thế 之chi 師sư 訓huấn 我ngã 以dĩ 三tam 學học 之chi 學học 生sanh 我ngã 以dĩ 法Pháp 身thân 之chi 身thân 食thực 我ngã 以dĩ 涅Niết 槃Bàn 之chi 食thực 此thử 三tam 者giả 皆giai 極cực 於ư 孔khổng 教giáo 君quân 父phụ 師sư 之chi 義nghĩa 萬vạn 萬vạn 矣hĩ 故cố 金kim 輪luân 剜oan 千thiên 炬cự 雪Tuyết 山Sơn 投đầu 百bách 骸hài 以dĩ 酬thù 半bán 偈kệ 良lương 以dĩ 厚hậu 於ư 斯tư 也dã 比tỉ 見kiến 以dĩ 落lạc 簪# 佩bội 禁cấm 者giả 哭khốc 諸chư [寢-爿+(攸-ㄆ)]# 橫hoạnh/hoành 經kinh 就tựu 業nghiệp 者giả 哭khốc 諸chư [寢-爿+(攸-ㄆ)]# 惟duy 之chi 外ngoại 斯tư 雖tuy 近cận 禮lễ 吾ngô 竊thiết 所sở 不bất 取thủ 矣hĩ 夫phu 儒nho 以dĩ 傳truyền 體thể 為vi 親thân 釋thích 以dĩ 嗣tự 法pháp 為vi 適thích 未vị 可khả 獨độc 厚hậu 於ư 手thủ 祝chúc 而nhi 輙triếp 薄bạc 於ư 心tâm 授thọ 歟# 仲trọng 尼ni 猶do 曰viết 才tài 不bất 才tài 亦diệc 各các 言ngôn 其kỳ 子tử 況huống 吾ngô 徒đồ 也dã 故cố 吾ngô 之chi 弟đệ 子tử 無vô 間gian 於ư 內nội 外ngoại 使sử 其kỳ 左tả 右hữu 服phục 勤cần 至chí 死tử 咸hàm 一nhất 貫quán 耳nhĩ 必tất 奇kỳ 鑒giám 者giả 然nhiên 之chi 吾ngô 其kỳ 亡vong 宜nghi 削tước 俗tục 請thỉnh 從tùng 東đông 林lâm 釋Thích 氏thị 喪táng 儀nghi 凡phàm 弟đệ 子tử 不bất 服phục 不bất 哭khốc 苟cẩu 移di 哀ai 於ư 道đạo 必tất 至chí 矣hĩ 准chuẩn 梵Phạm 網võng 經kinh 明minh 誨hối 若nhược 和hòa 尚thượng 闍xà 梨lê 。 亡vong 滅diệt 之chi 日nhật 。 及cập 三tam 七thất 日nhật 。 至chí 七thất 七thất 日nhật 皆giai 應ưng 講giảng 說thuyết 大Đại 乘Thừa 經Kinh 律luật 。 斯tư 佛Phật 語ngữ 也dã 但đãn 能năng 退thoái 居cư 勵lệ 行hành 起khởi 寒hàn 泉tuyền 凱# 風phong 之chi 思tư 修tu 香hương 火hỏa 齋trai 戒giới 之chi 福phước 幽u 顯hiển 兼kiêm 益ích 奚hề 則tắc 乖quai 於ư 孝hiếu 歟# 吾ngô 祖tổ 天thiên 台thai 將tương 滅diệt 誡giới 無vô 哭khốc 泣khấp 及cập 改cải 服phục 焉yên 仍nhưng 勗úc 死tử 後hậu 為vi 吾ngô 懺sám 悔hối (# 見kiến 別biệt 傳truyền 及cập 遺di 旨chỉ )# 噫# 吾ngô 從tùng 祖tổ 也dã 會hội 葬táng 之chi 夕tịch 不bất 得đắc 以dĩ 果quả 食thực 廣quảng 延diên 道đạo 俗tục 當đương 行hành 道Đạo 作tác 無vô 常thường 唄bối 以dĩ 送tống 之chi 唯duy 應ưng 封phong 樹thụ 懸huyền 旛phan 以dĩ 永vĩnh 標tiêu 幟xí 今kim 從tùng 吾ngô 欲dục 鑿tạc 原nguyên 丈trượng 許hứa 下hạ 棺quan 復phục 土thổ/độ 于vu 坎khảm 載tái 築trúc 載tái 封phong 平bình 地địa 而nhi 止chỉ 殖thực 蒿hao 覆phú 上thượng 免miễn 土thổ/độ 墩# 妨phương 樵tiều 采thải 耳nhĩ 。

書thư 紳#

知tri 白bạch 汝nhữ 知tri 日nhật 之chi 所sở 為vi 害hại 善thiện 之chi 法pháp 偏thiên 宜nghi 遠viễn 之chi 損tổn 惡ác 之chi 道đạo 益ích 其kỳ 用dụng 之chi 口khẩu 無vô 自tự 伐phạt 心tâm 無vô 自tự 欺khi 勿vật 抱bão 內nội 蠹đố 勿vật 揚dương 外ngoại 儀nghi 欲dục 人nhân 之chi 譽dự 畜súc 己kỷ 之chi 私tư 殺sát 義nghĩa 之chi 始thỉ 陷hãm 禍họa 之chi 基cơ 自tự 恃thị 其kỳ 德đức 必tất 有hữu 餘dư 譏cơ 自tự 矜căng 其kỳ 達đạt 必tất 有hữu 餘dư 非phi 眷quyến 屬thuộc 集tập 樹thụ 汝nhữ 宜nghi 遠viễn 之chi 利lợi 養dưỡng 毛mao 繩thằng 汝nhữ 宜nghi 畏úy 之chi 擇trạch 而nhi 思tư 之chi 懲# 惡ác 之chi 餘dư 何hà 則tắc 是thị 宜nghi 清thanh 香hương 一nhất 炷chú 紅hồng 蓮liên 數số 枝chi 口khẩu 勿vật 輟chuyết 誦tụng 意ý 勿vật 他tha 思tư 安an 禪thiền 禮lễ 像tượng 其kỳ 則tắc 勿vật 虧khuy 量lượng 衣y 節tiết 食thực 其kỳ 志chí 勿vật 移di 造tạo 世thế 文văn 筆bút 如như 佛Phật 誡giới 之chi 說thuyết 人nhân 長trường 短đoản 。 如như 法Pháp 慎thận 之chi 縱túng/tung 對đối 賓tân 侶lữ 口khẩu 勿vật 多đa 辭từ 頻tần 驚kinh 光quang 影ảnh 坐tọa 勿vật 消tiêu 時thời 芭ba 蕉tiêu 虗hư 質chất 非phi 汝nhữ 久cửu 期kỳ 蓮liên 華hoa 淨tịnh 土độ 是thị 汝nhữ 真chân 歸quy 俾tỉ 夜dạ 作tác 晝trú 。 勤cần 而nhi 行hành 之chi 。

天Thiên 竺Trúc 寺tự 十thập 方phương 住trụ 持trì 儀nghi

吾ngô 早tảo 觀quán 錢tiền 唐đường 寺tự 宇vũ 數số 百bách 無vô 一nhất 處xứ 山sơn 家gia 講giảng 院viện 諸chư 法Pháp 師sư 多đa 寄ký 迹tích 他tha 寺tự 主chủ 客khách 相tương/tướng 妨phương 師sư 徒đồ 繫hệ 屬thuộc 因nhân 相tương 觸xúc 惱não 詎cự 免miễn 屢lũ 遷thiên 于vu 時thời 域vực 心tâm 便tiện 欲dục 創sáng/sang 置trí 乃nãi 徧biến 訪phỏng 名danh 迹tích 唯duy 古cổ 天Thiên 竺Trúc 寺tự 遺di 藍lam 尚thượng 在tại 隋tùy 大đại 法Pháp 師sư 真chân 觀quán 所sở 造tạo 便tiện 講giảng 法Pháp 華hoa 次thứ 法pháp 侁# 法Pháp 師sư 道đạo 標tiêu 法Pháp 師sư 皆giai 講giảng 華hoa 嚴nghiêm 法pháp 華hoa 徒đồ 近cận 千thiên 數số 則tắc 知tri 其kỳ 地địa 素tố 宜nghi 傳truyền 唱xướng 唐đường 中trung 和hòa 寺tự 廢phế 拱củng 木mộc 森sâm 然nhiên 徒đồ 仰ngưỡng 前tiền 修tu 有hữu 心tâm 無vô 力lực 自tự 大đại 中trung 祥tường 符phù 八bát 年niên 乙ất 卯mão 旋toàn 建kiến 舍xá 宇vũ 略lược 可khả 安an 存tồn 便tiện 聞văn 講giảng 席tịch 于vu 今kim 十thập 有hữu 七thất 載tái 廊lang 廡vũ 尚thượng 缺khuyết 無vô 何hà 齒xỉ 髮phát 凋điêu 落lạc 知tri 死tử 非phi 遙diêu 將tương 來lai 講giảng 人nhân 焉yên 知tri 吾ngô 志chí 雖tuy 有hữu 王vương 勑# 作tác 十thập 方phương 傳truyền 教giáo 住trụ 持trì 然nhiên 其kỳ 隆long 替thế 存tồn 人nhân 聚tụ 散tán 依y 法pháp 儻thảng 人nhân 無vô 規quy 矩củ 攝nhiếp 眾chúng 何hà 言ngôn 眾chúng 若nhược 不bất 存tồn 法pháp 將tương 誰thùy 寄ký 及cập 至chí 塵trần 生sanh 高cao 座tòa 苔# 覆phú 脩tu 廊lang 牽khiên 復phục 無vô 門môn 空không 嗟ta 來lai 口khẩu 故cố 立lập 制chế 數số 章chương 冀ký 存tồn 長trường 久cửu 願nguyện 將tương 來lai 法pháp 主chủ 秉bỉnh 而nhi 行hành 之chi 各các 念niệm 因nhân 佛Phật 出xuất 家gia 依y 法pháp 得đắc 住trụ 反phản 壞hoại 佛Phật 法Pháp 非phi 魔ma 而nhi 誰thùy 靜tĩnh 靄# 引dẫn 腸tràng 但đãn 恨hận 弗phất 能năng 護hộ 法Pháp 常thường 啼đề 破phá 骨cốt 豈khởi 非phi 志chí 在tại 聞văn 經Kinh 況huống 乎hồ 。 遺di 囑chúc 勤cần 勤cần 忍nhẫn 違vi 於ư 慈từ 誨hối 長trường 夜dạ 杳# 杳# 忍nhẫn 滅diệt 於ư 法pháp 燈đăng 固cố 宜nghi 一nhất 哉tai 其kỳ 心tâm 牢lao 秉bỉnh 正Chánh 法Pháp 後hậu 後hậu 相tương/tướng 屬thuộc 燈đăng 燈đăng 繼kế 明minh 苟cẩu 心tâm 之chi 不bất 欺khi 則tắc 天thiên 龍long 幽u 贊tán 。

天thiên 聖thánh 八bát 年niên 歲tuế 次thứ 庚canh 午ngọ 正chánh 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 沙Sa 門Môn 。 遵tuân 式thức 製chế 。

-# 法pháp 主chủ 既ký 德đức 學học 愽# 富phú 堪kham 可khả 為vi 眾chúng 依y 止chỉ 必tất 先tiên 忍nhẫn 衣y 被bị 體thể 無vô 遣khiển 聲thanh 利lợi 破phá 心tâm 慈từ 室thất 安an 人nhân 無vô 使sử 恚khuể 慢mạn 當đương 念niệm 然nhiên 後hậu 空không 座tòa 則tắc 虗hư 心tâm 等đẳng 說thuyết 功công 報báo 兩lưỡng 忘vong 苟cẩu 三tam 軌quỹ 失thất 御ngự 於ư 中trung 十thập 過quá 遂toại 形hình 干can 外ngoại 法pháp 流lưu 致trí 壅ủng 何hà 莫mạc 由do 斯tư (# 禪thiền 法pháp 律luật 三tam 師sư 不bất 過quá 出xuất 觀quán 心tâm 論luận )# 。

法Pháp 師sư 雖tuy 內nội 專chuyên 三tam 軌quỹ 外ngoại 無vô 十thập 過quá 若nhược 其kỳ 徒đồ 眾chúng 數số 起khởi 惱não 乱# 亦diệc 妨phương 講giảng 說thuyết 當đương 常thường 行hành 五ngũ 事sự 以dĩ 肅túc 外ngoại 緣duyên 一nhất 者giả 攝nhiếp 僧Tăng 財tài 法pháp 均quân 平bình 觀quán 以dĩ 淨tịnh 戒giới 務vụ 在tại 進tiến 修tu 此thử 則tắc 名danh 極cực 好hảo 攝nhiếp 亦diệc 名danh 僧Tăng 安an 樂lạc 住trụ 二nhị 者giả 莫mạc 置trí 房phòng 舍xá 深thâm 僻tích 處xứ 令linh 德đức 行hạnh 者giả 居cư 之chi 堂đường 內nội 僧Tăng 不bất 得đắc 無vô 故cố 入nhập 主chủ 事sự 頭đầu 首thủ 等đẳng 房phòng 舍xá 違vi 者giả 對đối 眾chúng 罸# 仍nhưng 須tu 法pháp 主chủ 頻tần 行hành 按án 察sát 勿vật 使sử 起khởi 過quá 三tam 者giả 差sai 僧Tăng 出xuất 外ngoại 并tinh 緣duyên 化hóa 切thiết 在tại 慎thận 選tuyển 無vô 使sử 有hữu 辱nhục 教giáo 門môn 四tứ 者giả 嚴nghiêm 禁cấm 吊điếu 慶khánh 及cập 以dĩ 別biệt 請thỉnh 餘dư 時thời 約ước 束thú 無vô 使sử 頻tần 出xuất 城thành 市thị 此thử 皆giai 置trí 患hoạn 之chi 門môn 五ngũ 者giả 勗úc 眾chúng 不bất 得đắc 互hỗ 相tương 背bối/bội 說thuyết 長trường 短đoản 及cập 他tha 人nhân 好hảo 惡ác 同đồng 一nhất 師sư 學học 法pháp 無vô 殊thù 途đồ 或hoặc 領lãnh 解giải 不bất 同đồng 當đương 就tựu 師sư 決quyết 擇trạch 不bất 得đắc 私tư 諍tranh 。

-# 諸chư 來lai 投đầu 出xuất 家gia 者giả 祇kỳ 許hứa 法pháp 主chủ 一nhất 人nhân 得đắc 度độ 餘dư 一nhất 切thiết 不bất 得đắc 。 度độ 亦diệc 不bất 得đắc 寄ký 籍tịch 他tha 寺tự 及cập 帶đái 領lãnh 外ngoại 悵trướng 行hành 者giả 入nhập 寺tự 聽thính 學học 其kỳ 法pháp 主chủ 所sở 度độ 除trừ 先tiên 在tại 寺tự 者giả 此thử 後hậu 並tịnh 須tu 年niên 二nhị 十thập 已dĩ 上thượng 者giả 已dĩ 還hoàn 不bất 得đắc 受thọ 設thiết 有hữu 豪hào 勢thế 及cập 檀đàn 越việt 知tri 識thức 家gia 送tống 眷quyến 屬thuộc 子tử 息tức 出xuất 家gia 年niên 幼ấu 者giả 悉tất 不bất 得đắc 受thọ 經Kinh 云vân 不bất 得đắc 畜súc 年niên 少thiếu 弟đệ 子tử 沙Sa 彌Di 小tiểu 兒nhi 。 亦diệc 不bất 樂nhạo 與dữ 同đồng 師sư 。 此thử 非phi 正chánh 是thị 弘hoằng 經kinh 者giả 之chi 明minh 誨hối 乎hồ 及cập 年niên 五ngũ 十thập 已dĩ 上thượng 者giả 亦diệc 不bất 應ưng 受thọ 。

-# 法pháp 主chủ 所sở 度độ 徒đồ 弟đệ 唯duy 有hữu 三tam 事sự 一nhất 者giả 入nhập 堂đường 聽thính 學học 二nhị 者giả 僧Tăng 事sự 營doanh 福phước 三tam 者giả 持trì 誦tụng 焚phần 修tu 俱câu 惰nọa 者giả 給cấp 與dữ 祠từ 部bộ 任nhậm 從tùng 所sở 適thích 勿vật 令linh 在tại 寺tự 其kỳ 習tập 學học 營doanh 福phước 持trì 誦tụng 者giả 復phục 須tu 察sát 其kỳ 所sở 由do 有hữu 但đãn 作tác 名danh 目mục 庇tí 身thân 在tại 寺tự 察sát 得đắc 實thật 者giả 仍nhưng 須tu 驅khu 出xuất 其kỳ 素tố 有hữu 勳huân 勞lao 今kim 或hoặc 老lão 病bệnh 即tức 終chung 身thân 在tại 寺tự 勿vật 令linh 他tha 適thích 除trừ 犯phạm 堂đường 制chế 及cập 在tại 外ngoại 別biệt 有hữu 過quá 失thất 輕khinh 者giả 罰phạt 重trọng/trùng 者giả 出xuất 一nhất 準chuẩn 堂đường 制chế 治trị 之chi 不bất 得đắc 以dĩ 功công 庇tí 過quá 更cánh 置trí 滋tư 彰chương 一nhất 法pháp 主chủ 頻tần 須tu 撫phủ 愛ái 輔phụ 贊tán 住trụ 持trì 者giả 隨tùy 其kỳ 勞lao 役dịch 合hợp 與dữ 房phòng 舍xá 仍nhưng 誡giới 眾chúng 僧Tăng 勿vật 無vô 辜cô 觸xúc 惱não 主chủ 事sự 除trừ 前tiền 人nhân lộng 悷lệ 不bất 調điều 有hữu 惱não 眾chúng 者giả 當đương 罷bãi 其kỳ 主chủ 執chấp 別biệt 求cầu 能năng 者giả 或hoặc 老lão 病bệnh 不bất 任nhậm 隨tùy 眾chúng 食thực 者giả 當đương 以dĩ 常thường 住trụ 物vật 供cung 給cấp 勿vật 令linh 有hữu 乏phạp 堂đường 中trung 僧Tăng 有hữu 病bệnh 亦diệc 然nhiên 。

-# 法pháp 主chủ 所sở 度độ 行hành 者giả 盡tận 為vi 供cung 眾chúng 學học 習tập 般Bát 若Nhã 餘dư 復phục 何hà 用dụng 凡phàm 來lai 者giả 多đa 是thị 貧bần 乏phạp 當đương 隆long 寒hàn 盛thịnh 暑thử 夙túc 興hưng 夜dạ 寐mị 。 衣y 被bị 不bất 足túc 襪vạt 履lý 不bất 供cung 理lý 須tu 眾chúng 僧Tăng 分phần/phân 減giảm 衣y 鉢bát 而nhi 供cung 濟tế 之chi 。 今kim 後hậu 僧Tăng 若nhược 在tại 寺tự 若nhược 次thứ 請thỉnh 所sở 得đắc 施thí 利lợi 無vô 管quản 多đa 少thiểu 並tịnh 十thập 文văn 抽trừu 一nhất 入nhập 庫khố 內nội 并tinh [出/(企-止+水)]# 賣mại 糠khang 碎toái 麩phu 滓chỉ 等đẳng 錢tiền 並tịnh 入nhập 供cung 行hành 者giả 用dụng 仰ngưỡng 首thủ 座tòa 維duy 那na 同đồng 収thâu 掌chưởng 一nhất 處xứ 不bất 得đắc 權quyền 時thời 借tá 貸thải 與dữ 人nhân 凡phàm 出xuất 入nhập 上thượng 曆lịch 封phong 鎻# 同đồng 著trước 字tự 每mỗi 至chí 春xuân 冬đông 各các 給cấp 與dữ 錢tiền 壹nhất 貫quán 文văn 足túc 給cấp 剩thặng 者giả 留lưu 備bị 後hậu 闕khuyết 欠khiếm 者giả 現hiện 前tiền 僧Tăng 歛liễm 添# 令linh 足túc (# 同đồng 僧Tăng 利lợi 者giả 盡tận 歛liễm 莫mạc 違vi )# 。

-# 不bất 得đắc 畜súc 養dưỡng 馬mã 牛ngưu 驢lư 騾loa 曉hiểu 鷄kê 猫miêu 犬khuyển 傷thương 慈từ 違vi 戒giới 計kế 損tổn 非phi 少thiểu 并tinh 不bất 得đắc 買mãi 置trí 田điền 莊trang 裁tài 種chủng 桑tang 柘chá 停đình 貨hóa 出xuất 息tức 出xuất 入nhập 計kế 秤xứng 燒thiêu 屍thi 相tương/tướng 塚trủng 種chủng 種chủng 惡ác 求cầu 雖tuy 欲dục 供cung 僧Tăng 豈khởi 悟ngộ 邪tà 命mạng 大đại 凡phàm 法pháp 主chủ 及cập 輔phụ 佐tá 者giả 以dĩ 慈từ 為vi 本bổn 無vô 令linh 損tổn 僧Tăng 害hại 物vật 彼bỉ 我ngã 無vô 益ích 。

-# 講giảng 堂đường 內nội 牀sàng 榻tháp 諸chư 殿điện 堂đường 供cúng 具cụ 此thử 並tịnh 三Tam 寶Bảo 受thọ 用dụng 法pháp 物vật 不bất 得đắc 雜tạp 用dụng 多đa 見kiến 聖thánh 前tiền 花hoa 果quả 盤bàn 盂vu 等đẳng 私tư 將tương 筵diên 席tịch 待đãi 賓tân 供cung 僧Tăng 等đẳng 用dụng 深thâm 為vi 不bất 可khả 其kỳ 常thường 住trụ 倚ỷ 卓trác 椀# 器khí 等đẳng 一nhất 事sự 已dĩ 上thượng 並tịnh 置trí 悵trướng 目mục 法pháp 主chủ 親thân 自tự 撿kiểm 校giảo 令linh 前tiền 後hậu 主chủ 事sự 逐trục 一nhất 交giao 點điểm 破phá 損tổn 者giả 令linh 前tiền 次thứ 人nhân 修tu 補bổ 全toàn 破phá 者giả 填điền 備bị 新tân 置trí 者giả 旋toàn 增tăng 悵trướng 曆lịch 不bất 得đắc 私tư 昧muội 并tinh 誡giới 房phòng 舍xá 受thọ 用dụng 牀sàng 倚ỷ 眾chúng 物vật 並tịnh 須tu 愛ái 護hộ 一nhất 則tắc 損tổn 施thí 二nhị 則tắc 破phá 壞hoại 十thập 方phương 僧Tăng 物vật 其kỳ 諸chư 殿điện 堂đường 浴dục 室thất 等đẳng 處xứ 各các 置trí 簿bộ 歷lịch 交giao 代đại 一nhất 準chuẩn 常thường 住trụ 。

-# 此thử 寺tự 素tố 是thị 靈linh 迹tích 多đa 官quan 僚liêu 遠viễn 客khách 無vô 擇trạch 高cao 下hạ 一nhất 種chủng 承thừa 迎nghênh 凡phàm 百bách 供cung 待đãi 務vụ 在tại 周chu 旋toàn 并tinh 點điểm 撿kiểm 僕bộc 馭ngự 茶trà 飯phạn 臥ngọa 鋪phô 令linh 足túc 常thường 令linh 知tri 客khách 僧Tăng 看khán 直trực 不bất 得đắc 一nhất 事sự 闕khuyết 失thất 或hoặc 客khách 入nhập 寺tự 知tri 客khách 失thất 候hậu 餘dư 僧Tăng 見kiến 者giả 急cấp 往vãng 迎nghênh 接tiếp 請thỉnh 陞thăng 堂đường 命mạng 坐tọa 後hậu 報báo 法pháp 主chủ 知tri 事sự 等đẳng 無vô 令linh 闕khuyết 失thất 一nhất 此thử 寺tự 當đương 法pháp 主chủ 之chi 位vị 務vụ 在tại 行hành 教giáo 非phi 徒đồ 然nhiên 也dã 須tu 備bị 有hữu 德đức 有hữu 解giải 堪kham 為vi 軌quỹ 範phạm 雖tuy 有hữu 德đức 解giải 須tu 備bị 福phước 緣duyên 縱túng/tung 備bị 福phước 緣duyên 須tu 善thiện 勗úc 眾chúng 德đức 解giải 不bất 全toàn 則tắc 四tứ 方phương 不bất 歸quy 亦diệc 將tương 何hà 訓huấn 物vật 緣duyên 寡quả 則tắc 學học 人nhân 不bất 附phụ 福phước 鮮tiên 則tắc 百bách 一nhất 不bất 供cung 眾chúng 慢mạn 則tắc 日nhật 致trí 弊tệ 濫lạm 有hữu 一nhất 於ư 是thị 化hóa 導đạo 不bất 行hành 況huống 二nhị 三tam 四tứ 耶da 當đương 人nhân 須tu 自tự 量lượng 可khả 否phủ/bĩ 否phủ/bĩ 則tắc 舉cử 賢hiền 者giả 而nhi 求cầu 退thoái 若nhược 不bất 自tự 知tri 遜tốn 仰ngưỡng 眾chúng 僧Tăng 舉cử 過quá 請thỉnh 退thoái 更cánh 不bất 肯khẳng 者giả 仰ngưỡng 告cáo 公công 令linh 退thoái 不bất 得đắc 各các 惜tích 面diện 情tình 坐tọa 看khán 張trương 敗bại 非phi 佛Phật 弟đệ 子tử 。 非phi 聽thính 法Pháp 人nhân 是thị 佛Phật 法Pháp 旃chiên 陀đà 羅la 耳nhĩ 既ký 退thoái 不bất 能năng 請thỉnh 能năng 者giả 代đại 之chi 不bất 得đắc 請thỉnh 異dị 宗tông 講giảng 者giả 備bị 如như 。 勑# 文văn 。

別biệt 立lập 眾chúng 制chế

解giải 行hành 二nhị 科khoa 學học 者giả 所sở 志chí 豈khởi 在tại 他tha 制chế 然nhiên 後hậu 乃nãi 勤cần 後hậu 生sanh 無vô 知tri 於ư 己kỷ 德đức 學học 事sự 同đồng 公công 役dịch 既ký 不bất 獲hoạch 已dĩ 須tu 行hành 嚴nghiêm 治trị 略lược 示thị 條điều 件# 後hậu 旋toàn 增tăng 損tổn 。

-# 晨thần 朝triêu 禮lễ 佛Phật 十thập 念niệm 諷phúng 經kinh 堂đường 頭đầu 鳴minh 小tiểu 鐘chung 子tử 二nhị 十thập 下hạ 內nội 須tu 起khởi 洗tẩy 漱thấu 畢tất 鐘chung 絕tuyệt 都đô 維duy 那na 時thời 復phục 巡tuần 案án 猶do 臥ngọa 不bất 起khởi 者giả 七thất 拜bái 至chí 眾chúng 集tập 磬khánh 絕tuyệt 後hậu 到đáo 者giả 七thất 拜bái 至chí 一nhất 半bán 到đáo 二nhị 七thất 拜bái 金kim 闕khuyết 一nhất 番phiên 二nhị 十thập 拜bái 一nhất 昏hôn 黃hoàng 禮lễ 誦tụng 參tham 後hậu 小tiểu 磬khánh 絕tuyệt 不bất 到đáo 者giả 七thất 拜bái 餘dư 同đồng 前tiền 此thử 上thượng 下hạ 二nhị 番phiên 禮lễ 誦tụng 眾chúng 若nhược 未vị 敢cảm 潛tiềm 卻khước 者giả 二nhị 十thập 拜bái 。

-# 集tập 眾chúng 看khán 讀đọc 鳴minh 鐘chung 子tử 二nhị 十thập 下hạ 並tịnh 須tu 畢tất 集tập 如như 後hậu 到đáo 罰phạt 七thất 拜bái 中trung 間gian 及cập 全toàn 闕khuyết 准chuẩn 禮lễ 佛Phật 例lệ 未vị 打đả 隨tùy 意ý 前tiền 卻khước 二nhị 七thất 拜bái 。

-# 開khai 講giảng 點điểm 讀đọc 實thật 有hữu 緣duyên 并tinh 有hữu 疾tật 當đương 須tu 親thân 白bạch 知tri 上thượng 座tòa 都đô 維duy 那na 直trực 日nhật 隨tùy 闕khuyết 一nhất 人nhân 不bất 白bạch 七thất 拜bái 若nhược 俱câu 不bất 白bạch 輙triếp 自tự 寢tẩm 伏phục 者giả 四tứ 七thất 拜bái 除trừ 卒thốt 重trọng 病bệnh 者giả 得đắc 寄ký 語ngữ 上thượng 下hạ 座tòa 并tinh 告cáo 都đô 維duy 那na 知tri 如như 受thọ 囑chúc 不bất 告cáo 者giả 准chuẩn 病bệnh 者giả 罰phạt 。

-# 臥ngọa 病bệnh 經kinh 一nhất 日nhật 已dĩ 上thượng 瘥sái 後hậu 並tịnh 須tu 先tiên 白bạch 首thủ 座tòa 都đô 維duy 那na 直trực 日nhật 參tham 堂đường 隨tùy 闕khuyết 七thất 拜bái 全toàn 闕khuyết 三tam 十thập 拜bái 。

禮lễ 佛Phật 看khán 讀đọc 隨tùy 有hữu 急cấp 緣duyên 求cầu 免miễn 一nhất 番phiên 先tiên 抽trừu 同đồng 利lợi 錢tiền 十thập 文văn 二nhị 番phiên 二nhị 十thập 文văn 仍nhưng 須tu 白bạch 知tri 首thủ 座tòa 都đô 維duy 那na 直trực 日nhật 或hoặc 隨tùy 闕khuyết 及cập 全toàn 闕khuyết 准chuẩn 誦tụng 罰phạt 。

-# 堂đường 內nội 喫khiết 粥chúc 食thực 匙thi 筋cân 相tương 觸xúc 鉢bát 鳴minh 作tác 聲thanh 喧huyên 眾chúng 犯phạm 者giả 一nhất 七thất 拜bái 。

-# 堂đường 內nội 例lệ 皆giai 不bất 得đắc 接tiếp 對đối 語ngữ 話thoại 及cập 議nghị 論luận 教giáo 文văn 如như 有hữu 請thỉnh 對đối 當đương 出xuất 堂đường 外ngoại 犯phạm 者giả 二nhị 七thất 拜bái 。

-# 堂đường 內nội 不bất 得đắc 非phi 時thời 於ư 床sàng 位vị 上thượng 喫khiết 果quả 食thực 犯phạm 者giả 三tam 七thất 拜bái 齋trai 後hậu 犯phạm 者giả 一nhất 百bách 拜bái 。

-# 堂đường 內nội 僧Tăng 如như 有hữu 外ngoại 客khách 相tương/tướng 訪phỏng 不bất 得đắc 於ư 堂đường 內nội 及cập 床sàng 位vị 待đãi 賓tân 犯phạm 者giả 三tam 七thất 拜bái 。

-# 堂đường 內nội 僧Tăng 往vãng 別biệt 床sàng 位vị 坐tọa 三tam 十thập 拜bái 臥ngọa 者giả 出xuất 寺tự 。

-# 堂đường 內nội 僧Tăng 須tu 迴hồi 避tị 上thượng 座tòa 都đô 維duy 邪tà 及cập 外ngoại 處xứ 賓tân 客khách 不bất 得đắc 無vô 禮lễ 及cập 僧Tăng 堂đường 前tiền 後hậu 架# 諸chư 處xứ 不bất 得đắc 語ngữ 笑tiếu 喧huyên 雜tạp 高cao 聲thanh 犯phạm 者giả 二nhị 七thất 拜bái 。

-# 直trực 日nhật 維duy 那na 粥chúc 食thực 二nhị 時thời 須tu 為vi 施thí 主chủ 如như 法Pháp 鳴minh 槌chùy 念niệm 誦tụng 至chí 等đẳng 供cung 了liễu 專chuyên 在tại 聖thánh 僧Tăng 右hữu 肩kiên 立lập 接tiếp 食thực 侍thị 奉phụng 失thất 者giả 七thất 拜bái 。

-# 凡phàm 普phổ 請thỉnh 處xứ 不bất 到đáo 及cập 先tiên 退thoái 者giả 二nhị 七thất 拜bái 。

-# 堂đường 內nội 僧Tăng 欲dục 出xuất 園viên 上thượng 及cập 隣lân 近cận 寺tự 院viện 須tu 將tương 所sở 為vi 事sự 上thượng 白bạch 首thủ 座tòa 都đô 維duy 那na 直trực 日nhật 方phương 得đắc 去khứ 如như 不bất 白bạch 檀đàn 去khứ 者giả 三tam 七thất 拜bái 隨tùy 闕khuyết 者giả 準chuẩn 禮lễ 誦tụng 罰phạt 。

-# 堂đường 內nội 僧Tăng 有hữu 緣duyên 請thỉnh 宿túc 出xuất 外ngoại 一nhất 宿túc 先tiên 納nạp 同đồng 利lợi 錢tiền 十thập 文văn 并tinh 牌bài 子tử 到đáo 堂đường 司ty 方phương 可khả 給cấp 與dữ 假giả 如như 一nhất 宿túc 經kinh 二nhị 宿túc 者giả 罰phạt 一nhất 百bách 文văn 。

-# 請thỉnh 假giả 入nhập 城thành 並tịnh 須tu 廨# 院viện 止chỉ 宿túc 上thượng 曆lịch 仰ngưỡng 主chủ 事sự 十thập 日nhật 一nhất 報báo 如như 往vãng 別biệt 處xứ 止chỉ 宿túc 者giả 罰phạt 五ngũ 十thập 拜bái 再tái 犯phạm 一nhất 百bách 拜bái 三tam 犯phạm 出xuất 寺tự

-# 寺tự 內nội 僧Tăng 共cộng 相tương 罵mạ 詈lị 者giả 同đồng 罰phạt 被bị 罵mạ 不bất 噟# 一nhất 罰phạt 一nhất 不bất 罰phạt 相tương/tướng 打đả 者giả 同đồng 出xuất 寺tự 被bị 打đả 不bất 報báo 者giả 一nhất 出xuất 一nhất 不bất 出xuất 。

-# 寺tự 內nội 僧Tăng 盜đạo 他tha 物vật 劃hoạch 時thời 送tống 官quan 或hoặc 盜đạo 物vật 不bất 多đa 情tình 願nguyện 在tại 寺tự 輪luân 罰phạt 者giả 對đối 眾chúng 決quyết 二nhị 十thập 竹trúc 篦bề 自tự 負phụ 衣y 籠lung 出xuất 寺tự 。

已dĩ 上thượng 條điều 件# 各các 共cộng 稟bẩm 行hành 勿vật 令linh 有hữu 犯phạm 夫phu 高cao 翥# 者giả 何hà 患hoạn 於ư 虞ngu 羅la 潛tiềm 淵uyên 者giả 寧ninh 畏úy 乎hồ 筌thuyên 網võng 藉tạ 緣duyên 進tiến 業nghiệp 得đắc 益ích 良lương 多đa 依y 眾chúng 立lập 身thân 宜nghi 知tri 慶khánh 幸hạnh 仰ngưỡng 首thủ 座tòa 都đô 維duy 那na 專chuyên 守thủ 行hành 用dụng 無vô 使sử 有hữu 違vi 。

凡phàm 入nhập 浴dục 室thất 略lược 知tri 十thập 事sự

-# 一nhất 至chí 門môn 外ngoại 當đương 先tiên 歛liễm 容dung 輕khinh 手thủ 揭yết 簾# 勿vật 使sử 有hữu 風phong 。

-# 二nhị 廻hồi 避tị 尊tôn 宿túc 上thượng 座tòa 脫thoát 著trước 當đương 知tri 處xứ 所sở 勿vật 使sử 失thất 儀nghi 。

-# 三tam 挂quải 淨tịnh 衣y 當đương 於ư 高cao 笐# 觸xúc 衣y 當đương 安an 低đê 處xứ 焙# 衣y 不bất 得đắc 抄sao 爐lô 中trung 火hỏa 使sử 灰hôi 焰diễm 飛phi 颺dương 不bất 得đắc 抖đẩu 搌# 作tác 聲thanh 焙# 淨tịnh 衣y 當đương 安an 高cao 處xứ 觸xúc 衣y 當đương 須tu 低đê 畔bạn 仍nhưng 須tu 讓nhượng 上thượng 座tòa 勿vật 以dĩ 濕thấp 衣y 統thống 上thượng 蓋cái 卻khước 有hữu 妨phương 餘dư 人nhân 。

-# 四tứ 不bất 得đắc 雜tạp 語ngữ 笑tiếu 至chí 浴dục 處xứ 不bất 得đắc 高cao 聲thanh 索sách 喚hoán 并tinh 大đại 咳khái 唾thóa 坐tọa 知tri 上thượng 下hạ 以dĩ 巾cân 覆phú 身thân 仍nhưng 不bất 得đắc 將tương 觸xúc 衣y 挂quải 中trung 障chướng 板bản 上thượng 勿vật 使sử 灰hôi 皂tạo 汙ô 濺# 狼lang 藉tạ 當đương 以dĩ 杓chước 盛thịnh 灰hôi 置trí 髀bễ 間gian 及cập 置trí 凳# 上thượng 勿vật 令linh 灰hôi 皂tạo 汙ô 滴tích 湯thang 槽tào 中trung 。

-# 五ngũ 不bất 得đắc 互hỗ 相tương 揩khai 洗tẩy 當đương 用dụng 巾cân 布bố 把bả 兩lưỡng 頭đầu 磨ma 背bối/bội 或hoặc 用dụng 木mộc 手thủ 磨ma 身thân 勿vật 搪đường 二nhị 邊biên 鄰lân 坐tọa 不bất 得đắc 淋lâm 洗tẩy 巾cân 等đẳng 滴tích 槽tào 中trung 兼kiêm 不bất 得đắc 堂đường 中trung 洗tẩy 衣y 。

-# 六lục 洗tẩy 脚cước 及cập 下hạ 分phần/phân 當đương 以dĩ 一nhất 手thủ 執chấp 杓chước 一nhất 手thủ 揩khai 洗tẩy 遙diêu 灌quán 湯thang 灰hôi 勿vật 令linh 汙ô 觸xúc 洗tẩy 已dĩ 當đương 二nhị 三tam 返phản 灌quán 洗tẩy 觸xúc 手thủ 令linh 淨tịnh 方phương 可khả 更cánh 互hỗ 執chấp 杓chước 。

-# 七thất 浴dục 將tương 訖ngật 不bất 得đắc 起khởi 立lập 以dĩ 湯thang 灌quán 身thân 湯thang 水thủy 訖ngật 先tiên 以dĩ 淨tịnh 巾cân 覆phú 身thân 旋toàn 起khởi 旋toàn 覆phú 勿vật 令linh 躶# 露lộ 。

-# 八bát 出xuất 時thời 入nhập 時thời 當đương 密mật 覆phú 身thân 不bất 得đắc 以dĩ 疎sơ 薄bạc 衣y 覆phú 下hạ 分phần/phân 仍nhưng 開khai 閉bế 門môn 簾# 勿vật 使sử 作tác 聲thanh 。

-# 九cửu 出xuất 入nhập 鞋hài 履lý 勿vật 使sử 拖tha 拽duệ 作tác 聲thanh 著trước 自tự 履lý 訖ngật 當đương 送tống 眾chúng 履lý 安an 元nguyên 處xứ 兼kiêm 覆phú 身thân 濕thấp 衣y 不bất 得đắc 帶đái 水thủy 於ư 牀sàng 前tiền 。

-# 十thập 著trước 衣y 時thời 當đương 用dụng 餘dư 衣y 先tiên 覆phú 上thượng 分phần/phân 卻khước 背bối/bội 身thân 著trước 內nội 衣y 并tinh 裙quần 訖ngật 卻khước 淨tịnh 手thủ 後hậu 著trước 上thượng 衣y 或hoặc 失thất 衣y 履lý 當đương 徐từ 緩hoãn 訪phỏng 覔# 不bất 得đắc 高cao 聲thanh 或hoặc 傍bàng 人nhân 誤ngộ 著trước 當đương 善thiện 言ngôn 索sách 出xuất 門môn 當đương 輕khinh 手thủ 放phóng 簾# 勿vật 使sử 皷cổ 風phong 作tác 聲thanh 。

仰ngưỡng 準chuẩn 上thượng 細tế 詳tường 依y 而nhi 行hành 之chi 不bất 得đắc 有hữu 曠khoáng 仍nhưng 知tri 沙Sa 彌Di 童đồng 行hành 不bất 得đắc 參tham 僧Tăng 同đồng 浴dục 。

纂toản 示thị 上thượng 廁trắc 方phương 法pháp

夫phu 眾chúng 生sanh 形hình 累lũy/lụy/luy 穢uế 汙ô 之chi 事sự 于vu 。 大đại 聖thánh 之chi 金kim 言ngôn 出xuất 群quần 載tái 之chi 玉ngọc 牒điệp 後hậu 生sanh 麤thô 行hành 尚thượng 不bất 肯khẳng 從tùng 致trí 自tự 招chiêu 愆khiên 貽# 苦khổ 難nạn 脫thoát 今kim 依y 南nam 山sơn 并tinh 三tam 千thiên 威uy 儀nghi 。 等đẳng 纂toản 示thị 方phương 法pháp 一nhất 十thập 五ngũ 條điều 請thỉnh 各các 詳tường 行hành 。

-# 一nhất 覺giác 欲dục 出xuất 入nhập 須tu 早tảo 作tác 意ý 不bất 得đắc 臨lâm 時thời 失thất 儀nghi 欲dục 大đại 小tiểu 便tiện 當đương 行hành 時thời 不bất 得đắc 道Đạo 上thượng 為vi 上thượng 座tòa 作tác 禮lễ 亦diệc 莫mạc 受thọ 人nhân 禮lễ 當đương 低đê 頭đầu 視thị 地địa 而nhi 行hành 。

-# 二nhị 須tu 知tri 揖ấp 手thủ 把bả 瓶bình 不bất 得đắc 垂thùy 手thủ 。

-# 三tam 至chí 廁trắc 邊biên 知tri 有hữu 尊tôn 宿túc 當đương 且thả 避tị 之chi 。

-# 四tứ 至chí 廁trắc 邊biên 先tiên 須tu 彈đàn 指chỉ 三tam 下hạ 或hoặc 謦khánh 欬khái 作tác 聲thanh 無vô 人nhân 方phương 入nhập 已dĩ 有hữu 人nhân 彈đàn 指chỉ 不bất 得đắc 相tương/tướng 逼bức 。

-# 五ngũ 多đa 人nhân 住trú 處xứ 。 若nhược 廁trắc 外ngoại 有hữu 人nhân 待đãi 急cấp 縱túng/tung 未vị 了liễu 且thả 須tu 出xuất 廁trắc 。

-# 六lục 上thượng 已dĩ 正chánh 住trụ 彈đàn 指chỉ 乃nãi 踞cứ 正chánh 踞cứ 中trung 不bất 得đắc 一nhất 足túc 前tiền 一nhất 足túc 後hậu 不bất 得đắc 令linh 身thân 倚ỷ 或hoặc 夜dạ 間gian 黑hắc 闇ám 當đương 用dụng 廁trắc 篦bề 於ư 孔khổng 中trung 向hướng 前tiền 後hậu 劃hoạch 令linh 知tri 長trường 短đoản 闊khoát 狹hiệp 正chánh 不bất 正chánh 等đẳng 。

-# 七thất 隨tùy 上thượng 下hạ 以dĩ 漸tiệm 褰khiên 衣y 不bất 得đắc 太thái 高cao 令linh 身thân 躶# 露lộ 須tu 斂liểm 衣y 不bất 得đắc 使sử 垂thùy 圊# 中trung 不bất 得đắc 大đại 咽yến 。 呼hô 致trí 使sử 面diện 赤xích 當đương 直trực 視thị 前tiền 不bất 得đắc 顧cố 聽thính 不bất 得đắc 低đê 頭đầu 。 視thị 圊# 不bất 得đắc 視thị 陰ấm 不bất 得đắc 以dĩ 手thủ 持trì 陰ấm 。

-# 八bát 不bất 得đắc 涕thế 唾thóa 廁trắc 壁bích 四tứ 邊biên 板bản 上thượng 及cập 槽tào 溜# 中trung 。

-# 九cửu 不bất 得đắc 持trì 籌trù 劃hoạch 壁bích 作tác 字tự 用dụng 籌trù 了liễu 當đương 安an 板bản 孔khổng 中trung 不bất 得đắc 餘dư 處xứ 。

-# 十thập 洗tẩy 淨tịnh 了liễu 隨tùy 手thủ 方phương 便tiện 把bả 瓶bình 當đương 六lục 七thất 度độ 用dụng 水thủy 洗tẩy 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 不bất 洗tẩy 淨tịnh 得đắc 突đột 吉cát 羅la 罪tội 不bất 得đắc 於ư 僧Tăng 座tòa 具cụ 上thượng 坐tọa 及cập 禮lễ 三Tam 寶Bảo 設thiết 禮lễ 無vô 福phước 。

-# 十thập 一nhất 用dụng 水thủy 不bất 得đắc 灒tán 濕thấp 不bất 得đắc 太thái 費phí 用dụng 水thủy 不bất 得đắc 使sử 前tiền 手thủ 著trước 後hậu 手thủ 。

-# 十thập 二nhị 脫thoát 著trước 觸xúc 履lý 不bất 得đắc 安an 淨tịnh 鞋hài 履lý 常thường 所sở 踏đạp 處xứ 或hoặc 觸xúc 履lý 不bất 淨tịnh 當đương 洗tẩy 令linh 淨tịnh 。

-# 十thập 三tam 磨ma 手thủ 洗tẩy 淨tịnh 用dụng 黃hoàng 土thổ/độ 三tam 四tứ 度độ 當đương 用dụng 澡táo 豆đậu 細tế 灰hôi 皂tạo 角giác 亦diệc 不bất 得đắc 用dụng 。 灰hôi 土thổ/độ 處xứ 狼lang 藉tạ 當đương 須tu 令linh 掃tảo 治trị 。

-# 十thập 四tứ 常thường 具cụ 廁trắc 籌trù 灰hôi 土thổ/độ 水thủy 皂tạo 等đẳng 不bất 得đắc 令linh 闕khuyết 設thiết 見kiến 少thiểu 欠khiếm 當đương 語ngữ 直trực 日nhật 主chủ 者giả 若nhược 自tự 手thủ 取thủ 為vi 善thiện 。

-# 十thập 五ngũ 見kiến 廁trắc 內nội 外ngoại 狼lang 藉tạ 須tu 常thường 洗tẩy 掃tảo 令linh 淨tịnh 拭thức 手thủ 布bố 不bất 淨tịnh 當đương 洗tẩy 令linh 淨tịnh 又hựu 僧Tăng 祇kỳ 律luật 云vân 大đại 小tiểu 便tiện 已dĩ 不bất 用dụng 水thủy 洗tẩy 而nhi 受thọ 用dụng 僧Tăng 座tòa 具cụ 牀sàng 縟# 得đắc 罪tội 又hựu 摩Ma 德Đức 勒Lặc 伽Già 。 云vân 不bất 洗tẩy 大đại 小tiểu 行hành 處xứ 不bất 得đắc 禮lễ 拜bái 除trừ 無vô 水thủy 處xứ 若nhược 為vi 非phi 人nhân 所sở 嗔sân 水thủy 神thần 所sở 嗔sân 或hoặc 為vi 服phục 藥dược 等đẳng 則tắc 不bất 犯phạm 又hựu 三tam 千thiên 威uy 儀nghi 。 經Kinh 云vân 不bất 洗tẩy 淨tịnh 禮lễ 佛Phật 者giả 設thiết 禮lễ 無vô 功công 德đức 又hựu 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh 云vân 有hữu 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 彈đàn 指chỉ 來lai 大đại 小tiểu 便tiện 灒tán 汙ô 於ư 鬼quỷ 面diện 上thượng 魔ma 鬼quỷ 大đại 恚khuể 欲dục 殺sát 沙Sa 門Môn 持trì 戒giới 。 魔ma 鬼quỷ 隨tùy 逐trục 伺tứ 覔# 其kỳ 短đoản 不bất 能năng 得đắc 便tiện 。 既ký 知tri 此thử 事sự 上thượng 廁trắc 須tu 謦khánh 欬khái 作tác 聲thanh 。

天Thiên 竺Trúc 別Biệt 集Tập 卷quyển 下hạ (# 終chung )#

聖thánh 宋tống 紹thiệu 興hưng 辛tân 酉dậu 仲trọng 秋thu 圓viên 日nhật 刊# 板bản