Thiền Tông Bản Hạnh Giảng Giải (Audio)

Đọc Sách, Pháp âm, Thiền

Thiền Tông Bản Hạnh Giảng Giải
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng

 

Bài Viết Liên Quan

Những Lá Thư Tịnh Độ

184- Thư Trả Lời Cư Sĩ Ninh Đức Tấn

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Cư Sĩ Ninh Đức Tấn Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ nhất) Hôm qua do Phổ Đà chuyển...
Pháp âm, Tụng Kinh

Lục Tự Đại Minh Chú

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ Btg Bảo Đăng niệm  
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải Audio

19. Phẩm Thăng Lên Cung Trời Dạ Ma (Audio)

KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh Diễn đọc: Tuấn Anh   
Đọc Kinh, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Báo Ân Phẩm (Audio)

ĐẠI THỪA BỔN SANH TÂM ĐỊA QUÁN KINH BÁO ÂN PHẨM Pháp sư THÁI HƯ – Giảng ký Sa-môn KHÁNH ANH – Việt dịch Sản xuất: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Thế Nào Là Chân Thật Sám Hối? (Audio 70)

Thế Nào Là Chân Thật Sám Hối? (Thư Học Phật 70) Btg Bảo Đăng Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Đọc Sách, Đọc Truyện, Pháp âm

Ánh Đạo Vàng (Audio)

ÁNH ĐẠO VÀNG Cư sĩ Võ Đình Cường Diễn đọc: Quang Minh & Hồng Đào