禪Thiền 林Lâm 備Bị 用Dụng 清Thanh 規Quy
Quyển 0007
元Nguyên 弋 咸Hàm 編Biên

禪thiền 林lâm 備bị 用dụng 卷quyển 之chi 七thất

國quốc 。 百bách 丈trượng 龜quy 鏡kính 文văn 。

夫phu 兩lưỡng 桂quế 垂thùy 陰ấm 。 一nhất 華hoa 現hiện 瑞thụy 。 自tự 爾nhĩ 叢tùng 林lâm 之chi 設thiết 。 要yếu 之chi 本bổn 為vi 眾chúng 僧Tăng 。 是thị 以dĩ 開khai 示thị 眾chúng 僧Tăng 。 故cố 有hữu 長trưởng 老lão 。 表biểu 儀nghi 眾chúng 僧Tăng 。 故cố 有hữu 首thủ 座tòa 。 荷hà 負phụ 眾chúng 僧Tăng 。 故cố 有hữu 監giám 院viện 。 調điều 和hòa 眾chúng 僧Tăng 。 故cố 有hữu 維duy 那na 。 供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng 。 故cố 有hữu 典điển 座tòa 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 作tác 務vụ 。 故cố 有hữu 直trực 歲tuế 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 出xuất 納nạp 。 故cố 有hữu 庫khố 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 典điển 翰hàn 墨mặc 。 故cố 有hữu 書thư 狀trạng 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 守thủ 護hộ 聖thánh 教giáo 。 故cố 有hữu 藏tạng 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 迎nghênh 待đãi 檀đàn 越việt 。 故cố 有hữu 知tri 客khách 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 請thỉnh 召triệu 。 故cố 有hữu 侍thị 者giả 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 看khán 守thủ 衣y 鉢bát 。 故cố 有hữu 寮liêu 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 供cung 侍thị 湯thang 藥dược 。 故cố 有hữu 堂đường 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 洗tẩy 濯trạc 。 故cố 有hữu 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 禦ngữ 寒hàn 。 故cố 有hữu 炭thán 頭đầu 爐lô 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 乞khất 丐cái 。 故cố 有hữu 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 執chấp 勞lao 。 故cố 有hữu 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 滌địch 除trừ 。 故cố 有hữu 淨tịnh 頭đầu 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 給cấp 侍thị 。 故cố 有hữu 淨tịnh 人nhân 。 所sở 以dĩ 行hành 道Đạo 之chi 緣duyên 。 十thập 分phần/phân 備bị 足túc 。 資tư 身thân 之chi 具cụ 。 百bách 色sắc 現hiện 成thành 。 萬vạn 事sự 無vô 憂ưu 。 一nhất 心tâm 為vi 道đạo 。 世thế 間gian 尊tôn 貴quý 。 物vật 外ngoại 優ưu 閑nhàn 。 清thanh 淨tịnh 無vô 為vi 。 眾chúng 僧Tăng 為vi 冣# 。 迴hồi 念niệm 多đa 人nhân 之chi 力lực 。 寧ninh 不bất 知tri 恩ân 報báo 恩ân 。 晨thần 參tham 暮mộ 請thỉnh 。 不bất 舍xá 寸thốn 陰ấm 。 所sở 以dĩ 報báo 長trưởng 老lão 也dã 。 尊tôn 卑ty 有hữu 序tự 。 舉cử 止chỉ 安an 詳tường 。 所sở 以dĩ 報báo 首thủ 座tòa 也dã 。 外ngoại 遵tuân 法pháp 令linh 。 內nội 守thủ 規quy 繩thằng 。 所sở 以dĩ 報báo 監giám 院viện 也dã 。 六lục 和hòa 共cộng 聚tụ 。 水thủy 乳nhũ 相tương/tướng 參tham 。 所sở 以dĩ 報báo 維duy 那na 也dã 。 為vi 成thành 道Đạo 業nghiệp 故cố 。 應ưng 受thọ 此thử 食thực 。 所sở 以dĩ 報báo 典điển 座tòa 也dã 。 安an 處xứ 僧Tăng 房phòng 。 護hộ 惜tích 什thập 物vật 。 所sở 以dĩ 報báo 直trực 歲tuế 也dã 。 常thường 住trụ 之chi 物vật 一nhất 毫hào 無vô 犯phạm 。 所sở 以dĩ 報báo 庫khố 頭đầu 也dã 。 手thủ 不bất 把bả 筆bút 。 如như 救cứu 頭đầu 然nhiên 。 所sở 以dĩ 報báo 書thư 狀trạng 也dã 。 明minh 牕# 靜tĩnh 桉# 。 古cổ 教giáo 照chiếu 心tâm 。 所sở 以dĩ 報báo 藏tạng 主chủ 也dã 。 韜# 光quang 晦hối 迹tích 。 不bất 事sự 追truy 陪bồi 。 所sở 以dĩ 報báo 知tri 客khách 也dã 。 居cư 必tất 有hữu 常thường 。 請thỉnh 必tất 先tiên 到đáo 。 所sở 以dĩ 報báo 侍thị 者giả 也dã 。 一nhất 瓶bình 一nhất 鉢bát 。 處xử 眾chúng 如như 山sơn 。 所sở 以dĩ 報báo 寮liêu 主chủ 也dã 。 寧ninh 心tâm 病bệnh 苦khổ 。 粥chúc 藥dược 隨tùy 宜nghi 。 所sở 以dĩ 報báo 堂đường 主chủ 也dã 。 輕khinh 徐từ 靜tĩnh 默mặc 。 不bất 昧muội 水thủy 因nhân 。 所sở 以dĩ 報báo 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 也dã 。 緘giam 言ngôn 拱củng 手thủ 。 退thoái 己kỷ 讓nhượng 人nhân 。 所sở 以dĩ 報báo 炭thán 頭đầu 爐lô 頭đầu 也dã 。 忖thốn 己kỷ 德đức 行hạnh 全toàn 缺khuyết 應Ứng 供Cúng 。 所sở 以dĩ 報báo 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 也dã 。 計kế 功công 多đa 少thiểu 。 量lượng 彼bỉ 來lai 處xứ 。 所sở 以dĩ 報báo 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 也dã 。 酌chước 水thủy 運vận 籌trù 。 知tri 慚tàm 惜tích 愧quý 。 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 頭đầu 也dã 。 寬khoan 而nhi 易dị 從tùng 。 簡giản 而nhi 易dị 事sự 。 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 人nhân 也dã 。 是thị 以dĩ 叢tùng 林lâm 之chi 下hạ 。 道đạo 業nghiệp 惟duy 新tân 。 上thượng 上thượng 之chi 機cơ 。 一nhất 生sanh 取thủ 辦biện 。 中trung 流lưu 之chi 士sĩ 。 長trưởng 養dưỡng 聖thánh 胎thai 。 至chí 如như 未vị 悟ngộ 心tâm 源nguyên 。

時thời 中trung 亦diệc 不bất 虗hư 弃khí 。 是thị 真chân 僧Tăng 寶bảo 。 為vi 世thế 福phước 田điền 。 近cận 為vi 末mạt 世thế 之chi 津tân 梁lương 。 畢tất 證chứng 二nhị 嚴nghiêm 之chi 極cực 果quả 。 若nhược 或hoặc 叢tùng 林lâm 不bất 治trị 。 法Pháp 輪luân 不bất 轉chuyển 。 非phi 長trưởng 老lão 所sở 以dĩ 為vi 眾chúng 也dã 。 三tam 業nghiệp 不bất 調điều 。 四tứ 儀nghi 不bất 肅túc 。 非phi 首thủ 座tòa 所sở 以dĩ 率suất 眾chúng 也dã 。 容dung 眾chúng 之chi 量lượng 不bất 寬khoan 。 愛ái 眾chúng 之chi 心tâm 不bất 厚hậu 。 非phi 監giám 院viện 所sở 以dĩ 護hộ 眾chúng 也dã 。 修tu 行hành 者giả 不bất 安an 。 敗bại 群quần 者giả 不bất 去khứ 。 非phi 維duy 那na 所sở 以dĩ 悅duyệt 眾chúng 也dã 。 六lục 味vị 不bất 精tinh 。 三tam 德đức 不bất 給cấp 。 非phi 典điển 座tòa 所sở 以dĩ 奉phụng 眾chúng 也dã 。 寮liêu 舍xá 不bất 修tu 。 什thập 物vật 不bất 備bị 。 非phi 直trực 歲tuế 所sở 以dĩ 安an 眾chúng 也dã 。 畜súc 積tích 常thường 住trụ 。 減giảm 尅khắc 眾chúng 僧Tăng 。 非phi 庫khố 頭đầu 所sở 以dĩ 贍thiệm 眾chúng 也dã 。 書thư 狀trạng 不bất 工công 。 文văn 字tự 滅diệt 裂liệt 。 非phi 書thư 狀trạng 所sở 以dĩ 飾sức 眾chúng 也dã 。 几kỉ 桉# 不bất 嚴nghiêm 。 喧huyên 煩phiền 不bất 息tức 。 非phi 藏tạng 主chủ 所sở 以dĩ 待đãi 眾chúng 也dã 。 憎tăng 貧bần 愛ái 富phú 。 重trọng/trùng 俗tục 輕khinh 僧Tăng 。 非phi 知tri 客khách 所sở 以dĩ 贊tán 眾chúng 也dã 。 禮lễ 貌mạo 不bất 恭cung 。 尊tôn 卑ty 失thất 序tự 。 非phi 侍thị 者giả 所sở 以dĩ 命mạng 眾chúng 也dã 。 打đả 疊điệp 不bất 勤cần 。 守thủ 護hộ 不bất 謹cẩn 。 非phi 寮liêu 主chủ 所sở 以dĩ 居cư 眾chúng 也dã 。 不bất 閑nhàn 供cung 侍thị 。 惱não 亂loạn 病bệnh 人nhân 。 非phi 堂đường 主chủ 所sở 以dĩ 恤tuất 眾chúng 也dã 。 湯thang 水thủy 不bất 足túc 。 寒hàn 暖noãn 失thất 宜nghi 。 非phi 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 所sở 以dĩ 浣hoán 眾chúng 也dã 。 預dự 備bị 不bất 前tiền 。 眾chúng 人nhân 動động 念niệm 。 非phi 爐lô 頭đầu 炭thán 頭đầu 所sở 以dĩ 向hướng 眾chúng 也dã 。 臨lâm 財tài 不bất 公công 。 宣tuyên 力lực 不bất 盡tận 。 非phi 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 之chi 所sở 以dĩ 供cung 眾chúng 也dã 。 地địa 有hữu 遺di 利lợi 。 人nhân 無vô 全toàn 功công 。 非phi 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 所sở 以dĩ 代đại 眾chúng 也dã 。 懶lãn 墮đọa 併tinh 除trừ 諸chư 緣duyên 不bất 具cụ 。 非phi 淨tịnh 頭đầu 所sở 以dĩ 事sự 眾chúng 也dã 。 禁cấm 之chi 不bất 止chỉ 。 命mạng 之chi 不bất 行hành 。 非phi 淨tịnh 人nhân 所sở 以dĩ 順thuận 眾chúng 也dã 。 如như 其kỳ 眾chúng 僧Tăng 輕khinh 師sư 慢mạn 法pháp 。 取thủ 性tánh 隨tùy 緣duyên 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 長trưởng 老lão 也dã 。 坐tọa 臥ngọa 參tham 差sai 。 去khứ 就tựu 乖quai 角giác 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 首thủ 座tòa 也dã 。 意ý 輕khinh 王vương 法pháp 。 不bất 顧cố 叢tùng 林lâm 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 監giám 院viện 也dã 。 上thượng 下hạ 不bất 和hòa 。 鬪đấu 諍tranh 堅kiên 固cố 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 維duy 那na 也dã 。 貪tham 婪# 美mỹ 膳thiện 。 毀hủy 訾tí 麤thô 飡xan 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 典điển 座tòa 也dã 。 居cư 處xứ 受thọ 用dụng 。 不bất 思tư 後hậu 人nhân 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 直trực 歲tuế 也dã 。 多đa 貪tham 利lợi 養dưỡng 。 不bất 恤tuất 常thường 住trụ 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 庫khố 頭đầu 也dã 。 事sự 持trì 筆bút 硯# 。 馳trì 騁sính 文văn 章chương 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 書thư 狀trạng 也dã 。 慢mạn 易dị 金kim 文văn 。 看khán 尋tầm 外ngoại 典điển 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 藏tạng 主chủ 也dã 。 追truy 陪bồi 俗tục 士sĩ 。 交giao 結kết 貴quý 人nhân 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 知tri 客khách 也dã 。 遺di 忘vong 召triệu 請thỉnh 。 久cửu 坐tọa 眾chúng 僧Tăng 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 侍thị 者giả 也dã 。 以dĩ 己kỷ 妨phương 人nhân 。 慢mạn 藏tạng 悔hối 盜đạo 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 寮liêu 主chủ 也dã 。 多đa 嗔sân 少thiểu 喜hỷ 。 不bất 順thuận 病bệnh 緣duyên 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 堂đường 主chủ 也dã 。 桶# 杓chước 作tác 聲thanh 。 用dụng 水thủy 無vô 節tiết 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 浴dục 主chủ 水thủy 頭đầu 也dã 。 身thân 利lợi 溫ôn 暖noãn 。 有hữu 妨phương 眾chúng 人nhân 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 爐lô 頭đầu 炭thán 頭đầu 也dã 。 不bất 念niệm 修tu 行hành 。 安an 然nhiên 受thọ 供cung 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 街nhai 坊phường 化hóa 主chủ 也dã 。 飽bão 食thực 終chung 日nhật 。 無vô 所sở 用dụng 心tâm 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 園viên 頭đầu 磨ma 頭đầu 莊trang 主chủ 也dã 。 涕thế 唾thóa 墻tường 壁bích 。 狼lang 藉tạ 東đông 司ty 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 頭đầu 也dã 。 專chuyên 尚thượng 威uy 儀nghi 。 宿túc 無vô 善thiện 教giáo 。 非phi 所sở 以dĩ 報báo 淨tịnh 人nhân 也dã 。 盖# 以dĩ 旋toàn 風phong 千thiên 帀táp 尚thượng 有hữu 不bất 周chu 。 但đãn 知tri 舍xá 短đoản 從tùng 長trường/trưởng 。 共cộng 辦biện 出xuất (# 尺xích 瑞thụy 反phản )# 寅# 之chi 事sự 。 所sở 冀ký 獅sư 子tử 窟quật 中trung 。 盡tận 成thành 獅sư 子tử 。 旃chiên 檀đàn 林lâm 下hạ 。 純thuần 是thị 旃chiên 檀đàn 。 令linh 斯tư 後hậu 五ngũ 百bách 年niên 。 再tái 覩đổ 靈linh 山sơn 之chi 會hội 。 然nhiên 則tắc 法Pháp 門môn 興hưng 廢phế 。 繫hệ 在tại 僧Tăng 徒đồ 。 僧Tăng 是thị 福phước 田điền 。 所sở 應ưng 奉phụng 重trọng/trùng 。 僧Tăng 重trọng/trùng 則tắc 法pháp 重trọng/trùng 。 僧Tăng 輕khinh 則tắc 法pháp 輕khinh 。 內nội 護hộ 既ký 嚴nghiêm 。 外ngoại 護hộ 必tất 謹cẩn 。 設thiết 使sử 粥chúc 飯phạn 主chủ 人nhân 。 一nhất 期kỳ 主chủ 化hóa 。 叢tùng 林lâm 執chấp 士sĩ 。 偶ngẫu 爾nhĩ 當đương 權quyền 。 常thường 宜nghi 敬kính 侍thị 同đồng 袍bào 。 不bất 得đắc 妄vọng 自tự 尊tôn 大đại 。 若nhược 也dã 貢cống 高cao 我ngã 慢mạn 。 私tư 事sự 公công 酬thù 。 萬vạn 事sự 無vô 常thường 。 豈khởi 能năng 長trường/trưởng 保bảo 。 一nhất 朝triêu 歸quy 眾chúng 。 何hà 面diện 相tương/tướng 看khán 。 因nhân 果quả 無vô 差sai 。 恐khủng 難nạn 迴hồi 避tị 。 僧Tăng 為vi 佛Phật 子tử 。 應Ứng 供Cúng 無vô 殊thù 。 天thiên 上thượng 人nhân 間gian 。 咸hàm 所sở 恭cung 敬kính 。 二nhị 時thời 粥chúc 飯phạn 。 理lý 合hợp 精tinh 豐phong 。 四tứ 事sự 供cung 需# 。 無vô 令linh 闕khuyết 少thiểu 。 世Thế 尊Tôn 二nhị 千thiên 年niên 遺di 蔭ấm 。 蓋cái 覆phú 兒nhi 孫tôn 。 白bạch 毫hào 光quang 一nhất 分phần/phân 功công 德đức 。 受thọ 用dụng 不bất 盡tận 。 但đãn 知tri 奉phụng 眾chúng 。 不bất 可khả 憂ưu 貧bần 。 僧Tăng 無vô 凡phàm 聖thánh 。 通thông 會hội 十thập 方phương 。 既ký 曰viết 招chiêu 提đề 。 悉tất 皆giai 有hữu 分phần/phân 。 豈khởi 可khả 妄vọng 生sanh 分phân 別biệt 。 輕khinh 厭yếm 客khách 僧Tăng 。 旦đán 過quá 寮liêu 三tam 朝triêu 權quyền 住trụ 。 盡tận 禮lễ 供cung 承thừa 。 僧Tăng 堂đường 前tiền 蹔tạm 爾nhĩ 求cầu 齋trai 。 等đẳng 心tâm 供cúng 養dường 。 俗tục 客khách 尚thượng 猶do 照chiếu 管quản 。 僧Tăng 家gia 忍nhẫn 不bất 逢phùng 迎nghênh 。 若nhược 無vô 有hữu 限hạn 之chi 心tâm 。 自tự 有hữu 無vô 窮cùng 之chi 福phước 。 僧Tăng 門môn 和hòa 合hợp 。 上thượng 下hạ 同đồng 心tâm 。 互hỗ 有hữu 短đoản 長trường/trưởng 。 遞đệ 相tương 盖# 覆phú 。 家gia 中trung 醜xú 惡ác 。 莫mạc 使sử 外ngoại 聞văn 。 雖tuy 然nhiên 於ư 事sự 無vô 傷thương 。 畢tất 竟cánh 減giảm 人nhân 瞻chiêm 仰ngưỡng 。 如như 獅sư 子tử 身thân 中trung 蟲trùng 。 自tự 食thực 獅sư 子tử 肉nhục 。 非phi 天thiên 魔ma 外ngoại 道đạo 。 所sở 能năng 壞hoại 也dã 。 若nhược 欲dục 道đạo 風phong 不bất 墜trụy 。 佛Phật 日nhật 常thường 明minh 。 壯tráng 祖tổ 域vực 之chi 光quang 輝huy 。 補bổ 。

皇hoàng 朝triêu 之chi 聖thánh 化hóa 。 願nguyện 以dĩ 斯tư 文văn 。 為vi 龜quy 鏡kính 焉yên 。

有hữu 。 住trụ 持trì 。

佛Phật 祖tổ 傳truyền 持trì 。 延diên 洪hồng 慧tuệ 命mạng 。 軌quỹ 範phạm 三tam 界giới 。 開khai 鑿tạc 人nhân 天thiên 。 明minh 向hướng 上thượng 事sự 。 轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân 。 居cư 金kim 粟túc 如Như 來Lai 方phương 丈trượng 之chi 位vị 。 得đắc 善thiện 現hiện 尊tôn 者giả 長trưởng 老lão 之chi 名danh 。 入nhập 室thất 陞thăng 堂đường 。 告cáo 香hương 普phổ 說thuyết 。 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 法pháp 如như 法Pháp 說thuyết 。 行hành 說thuyết 俱câu 到đáo 。 名danh 實thật 相tướng 當đương 。 舉cử 古cổ 明minh 今kim 。 師sư 承thừa 有hữu 據cứ 。 或hoặc 單đơn 提đề 直trực 截tiệt 。 對đối 接tiếp 上thượng 根căn 。 或hoặc 設thiết 化hóa 隨tùy 機cơ 。 誘dụ 勸khuyến 中trung 下hạ 。 成thành 就tựu 勝thắng 緣duyên 。 權quyền 衡hành 縱túng/tung 奪đoạt 。 致trí 若nhược 行hành 道Đạo 說thuyết 法Pháp 之chi 暇hạ 。 勾# 稽khể 錢tiền 穀cốc 簿bộ 書thư 。 豐phong 儉kiệm 隨tùy 宜nghi 。 供cung 眾chúng 修tu 造tạo 。 雖tuy 曰viết 世thế 間gian 餘dư 事sự 。 古cổ 今kim 亦diệc 號hiệu 難nạn/nan 齊tề 。 苟cẩu 能năng 兼kiêm 濟tế 。 斯tư 謂vị 全toàn 才tài 。 不bất 及cập 此thử 者giả 。 竭kiệt 力lực 運vận 謀mưu 。 修tu 造tạo 盡tận 心tâm 。 供cung 眾chúng 安an 僧Tăng 。 列liệt 職chức 任nhậm 賢hiền 。 庶thứ 毋vô 曠khoáng 役dịch 。 斯tư 謂vị 三tam 等đẳng 住trụ 持trì 。 良lương 非phi 細tế 事sự 。 焚phần 修tu 祈kỳ 禱đảo 。 貴quý 在tại 專chuyên 誠thành 。 臨lâm 眾chúng 閑nhàn 居cư 。 無vô 宜nghi 慢mạn 易dị 。 叢tùng 林lâm 之chi 設thiết 。 老lão 病bệnh 為vi 先tiên 。 照chiếu 拂phất 矜căng 怜# 。 尤vưu 須tu 介giới 念niệm 。 方phương 來lai 高cao 士sĩ 。 加gia 禮lễ 送tống 迎nghênh 。 率suất 身thân 以dĩ 先tiên 。 無vô 事sự 不bất 辦biện 。 如như 密mật 庵am 披phi 衣y 夜dạ 臥ngọa 。 代đại 先tiên 師sư 持trì 戒giới 。 克khắc 振chấn 家gia 聲thanh 。 地địa 藏tạng 指chỉ 石thạch 說thuyết 心tâm 。 與dữ 弟đệ 子tử 投đầu 機cơ 。 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。 此thử 皆giai 千thiên 古cổ 典điển 刑hình 。 佛Phật 法Pháp 重trọng/trùng 任nhậm 也dã 。

虞ngu 。 前tiền 堂đường 。

表biểu 率suất 叢tùng 林lâm 。 人nhân 天thiên 眼nhãn 目mục 。 分phần/phân 座tòa 說thuyết 法Pháp 。 開khai 鑿tạc 後hậu 昆côn 。 喫khiết 粥chúc 飯phạn 。 赴phó 茶trà 湯thang 。 [(厂@((既-旡)-日+口))*頁]# 後hậu 瞻chiêm 前tiền 。 訓huấn 兄huynh 弟đệ 。 行hành 典điển 刑hình 。 中trung 規quy 合hợp 矩củ 。 坐tọa 禪thiền 領lãnh 眾chúng 。 悉tất 有hữu 條điều 章chương 。 齋trai 粥chúc 精tinh 粗thô 。 分phân 付phó 執chấp 事sự 。 亡vong 僧Tăng 後hậu 事sự 。 撿kiểm 察sát 主chủ 行hành 。 赴phó 眾chúng 稍sảo 違vi 。 傳truyền 語ngữ 下hạ 肩kiên 。 唱xướng 食thực 方phương 來lai 。 請thỉnh 益ích 委ủy 曲khúc 開khai 示thị 之chi 。 繩thằng 繩thằng 百bách 世thế 。 豈khởi 細tế 事sự 哉tai 。 如như 靈linh 樹thụ 之chi 有hữu 雲vân 門môn 。 圓viên 悟ngộ 之chi 有hữu 大đại 慧tuệ 。 名danh 位vị 烏ô 可khả 輕khinh 任nhậm 者giả 耶da 。

陶đào 。 後hậu 堂đường 。

位vị 居cư 後hậu 板bản 。 輔phụ 贊tán 宗tông 風phong 。 軌quỹ 則tắc 莊trang 端đoan 。 晚vãn 生sanh 標tiêu 格cách 。 行hành 叢tùng 林lâm 事sự 。 訓huấn 責trách 兄huynh 弟đệ 。 屬thuộc 在tại 前tiền 堂đường 。 如như 闕khuyết 前tiền 堂đường 。 仍nhưng 後hậu 堂đường 板bản 送tống 鉢bát 位vị 。 別biệt 日nhật 上thượng 堂đường 。 說thuyết 及cập 卻khước 轉chuyển 前tiền 板bản 。 插sáp 單đơn 唱xướng 食thực 。 打đả 板bản 坐tọa 禪thiền 。 眾chúng 寮liêu 前tiền 第đệ 三tam 下hạ 板bản 絕tuyệt 。 歸quy 堂đường 。 燒thiêu 香hương 一nhất 炷chú 。 即tức 上thượng 被bị 位vị 坐tọa 禪thiền 。 既ký 攝nhiếp 前tiền 堂đường 。 餘dư 事sự 一nhất 體thể 。

唐đường 。 都đô 監giám 寺tự 。

山sơn 門môn 重trọng/trùng 任nhậm 。 貴quý 在tại 得đắc 人nhân 。 百bách 丈trượng 監giám 院viện 。 幹cán 辦biện 公công 私tư 。 今kim 都đô 寺tự 是thị 也dã 。 大đại 剎sát 多đa 職chức 。 書thư 記ký 方phương 任nhậm 荷hà 負phụ 。 貴quý 得đắc 翰hàn 墨mặc 清thanh 新tân 。 黼# 黻# 宗tông 社xã 。 朝triêu 夕tịch 勤cần 於ư 香hương 火hỏa 。 歲tuế 計kế 攷# 於ư 簿bộ 書thư 。 參tham 辭từ 官quan 員# 。 賀hạ 謝tạ 檀đàn 越việt 。 出xuất 納nạp 収thâu 支chi 。 準chuẩn 俻# 供cung 眾chúng 。 齋trai 粥chúc 常thường 運vận 。 勝thắng 心tâm 待đãi 物vật 。 不bất 可khả 輕khinh 易dị 。 行hành 㒒# 有hữu 犯phạm 。 量lượng 過quá 行hành 移di 。 罪tội 亡vong 重trọng/trùng 科khoa 。 誠thành 告cáo 聽thính 恕thứ 。 莊trang 庫khố 職chức 務vụ 。 擇trạch 舉cử 公công 心tâm 。 尊tôn 賢hiền 容dung 眾chúng 。 和hòa 氣khí 靄# 然nhiên 。 供cung 眾chúng 缺khuyết 乏phạp 。 竭kiệt 力lực 運vận 謀mưu 。 修tu 造tạo 事sự 務vụ 。 盡tận 心tâm 成thành 美mỹ 。 同đồng 事sự 才tài 德đức 。 推thôi 揚dương 行hành 止chỉ 。 涉thiệp 私tư 密mật 諭dụ 。 或hoặc 大đại 過quá 累lũy/lụy/luy 及cập 山sơn 門môn 。 密mật 覆phú 住trụ 持trì 。 毋vô 聞văn 清thanh 眾chúng 。 方phương 便tiện 處xứ 置trí 。 萬vạn 不bất 失thất 一nhất 也dã 。 二nhị 時thời 撥bát 忙mang 赴phó 堂đường 。 他tha 營doanh 語ngữ 及cập 同đồng 事sự 。 公công 私tư 纖tiêm 粟túc 分phân 明minh 。 種chủng 種chủng 愛ái 護hộ 常thường 住trụ 。 如như 楊dương 岐kỳ 之chi 佐tá 慈từ 明minh 。 石thạch 牕# 之chi 輔phụ 宏hoành 智trí 。 異dị 日nhật 遇ngộ 緣duyên 即tức 宗tông 。 人nhân 天thiên 模mô 範phạm 。 盛thịnh 大đại 光quang 明minh 。 未vị 可khả 量lượng 也dã 。

弔điếu 。 書thư 記ký 。

聲thanh 名danh 清thanh 雅nhã 。 翰hàn 墨mặc 典điển 嚴nghiêm 。 製chế 文văn 須tu 合hợp 古cổ 規quy 。 發phát 語ngữ 當đương 為vi 新tân 鑑giám 。 悚tủng 動động 觀quán 聽thính 。 輝huy 映ánh 林lâm 泉tuyền 。

若nhược 曰viết 佛Phật 祖tổ 慧tuệ 命mạng 。 豈khởi 在tại 茲tư 乎hồ 。 黃hoàng 龍long 南nam 和hòa 尚thượng 。 遇ngộ 雲vân 峰phong 悅duyệt 禪thiền 師sư 。 指chỉ 見kiến 慈từ 明minh 。 方phương 決quyết 大đại 事sự 。 謀mưu 西tây 江giang 。 華hoa 藏tạng 遁độn 庵am 會hội 下hạ 。 充sung 書thư 記ký 。 代đại 赴phó 張trương 循tuần 王vương 府phủ 。 陞thăng 座tòa 。 到đáo 府phủ 門môn 。 問vấn 曰viết 。 書thư 記ký 若nhược 會hội 禪thiền 。 家gia 間gian 自tự 有hữu 教giáo 授thọ 。 謀mưu 即tức 歸quy 寺tự 。 焚phần 卻khước 所sở 畜súc 文văn 字tự 。 徑kính 造tạo 天thiên 童đồng 。 默mặc 耕canh 此thử 道đạo 。 凡phàm 十thập 年niên 不bất 出xuất 僧Tăng 堂đường 。 方phương 了liễu 大đại 事sự 。 後hậu 住trụ 雪tuyết 豆đậu 。 至chí 天thiên 童đồng 法pháp 道đạo 大đại 振chấn 。 任nhậm 重trọng/trùng 致trí 遠viễn 。 叢tùng 林lâm 共cộng 知tri 。

民dân 。 藏tạng 主chủ 。

掌chưởng 握ác 金kim 文văn 。 嚴nghiêm 設thiết 几kỉ 桉# 。 常thường 備bị 湯thang 茶trà 香hương 燭chúc 。 延diên 迎nghênh 。 兄huynh 弟đệ 看khán 經kinh 。 初sơ 入nhập 經kinh 堂đường 。 先tiên 白bạch 堂đường 主chủ 。 同đồng 到đáo 藏tạng 司ty 相tương/tướng 看khán 。 送tống 歸quy 桉# 位vị 。 對đối 觸xúc 禮lễ 一nhất 拜bái 。 此thử 古cổ 法pháp 也dã 。 今kim 人nhân 物vật 駢biền 集tập 。 藏tạng 列liệt 東đông 西tây 。 務vụ 在tại 馳trì 名danh 。 所sở 職chức 何hà 事sự 。 直trực 須tu 宗tông 乘thừa 洞đỗng 達đạt 。 聖thánh 教giáo 該cai 通thông 。 點điểm 對đối 出xuất 入nhập 經Kinh 卷quyển 。 書thư 填điền 殘tàn 缺khuyết 字tự 畫họa 。 焙# 拂phất 補bổ 粘niêm 。 盡tận 心tâm 成thành 美mỹ 。 亦diệc 為vi 報báo 佛Phật 之chi 恩ân 。 名danh 寶bảo 無vô 辜cô 矣hĩ 。

伐phạt 。 維duy 那na 。

梵Phạn 語ngữ 維duy 那na 。 唐đường 言ngôn 悅duyệt 眾chúng 。 叢tùng 林lâm 典điển 則tắc 。 一nhất 一nhất 舉cử 行hành 。 位vị 列liệt 東đông 班ban 。 職chức 居cư 清thanh 要yếu 。 送tống 往vãng 迎nghênh 來lai 。 禮lễ 須tu 勤cần 重trọng/trùng 。 病bệnh 僧Tăng 將tương 息tức 。 令linh 得đắc 其kỳ 宜nghi 。 兄huynh 弟đệ 麤thô 心tâm 。 委ủy 曲khúc 調điều 護hộ 。 挂quải 搭# 歸quy 堂đường 。 撿kiểm 示thị 度độ 牒điệp 。 上thượng 簾# 収thâu 帳trướng 。 閉bế 爐lô 打đả 扇thiên/phiến 。 當đương 計kế 寒hàn 暖noãn 。 亡vong 僧Tăng 衣y 物vật 。 務vụ 要yếu 公công 明minh 。 念niệm 誦tụng 舉cử 經kinh 。 詳tường 緩hoãn 合hợp 節tiết 。

二nhị 時thời 打đả 鎚chùy 。 堂đường 前tiền 鐘chung 鳴minh 。 離ly 位vị 入nhập 堂đường 。 左tả 手thủ 上thượng 香hương 一nhất 炷chú 。 退thoái 兩lưỡng 步bộ 半bán 。 問vấn 訊tấn 合hợp 掌chưởng 而nhi 入nhập 。 槌chùy 邊biên 立lập 。 先tiên 看khán 逐trục 日nhật 回hồi 向hướng 神thần 示thị 。 鐘chung 絕tuyệt 。 打đả 槌chùy 一nhất 下hạ 。 眾chúng 展triển 鉢bát 。 再tái 鳴minh 槌chùy 一nhất 下hạ 。 合hợp 掌chưởng 默mặc 回hồi 向hướng 當đương 日nhật 神thần 明minh 。 聲thanh 微vi 緩hoãn 引dẫn 至chí 清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân 處xứ 。 左tả 手thủ 作tác 盖# 勢thế 。 側trắc 按án 槌chùy 墪# 。 右hữu 手thủ 打đả 槌chùy 。 高cao 不bất 過quá 五ngũ 寸thốn 。 聲thanh 絕tuyệt 方phương 下hạ 槌chùy 。 急cấp 緩hoãn 合hợp 度độ 。 首thủ 座tòa 唱xướng 食thực 。 至chí 有hữu 無vô 字tự 。 朝triêu 龕khám 轉chuyển 身thân 。 退thoái 立lập 板bản 頭đầu 。 食thực 徧biến 進tiến 前tiền 。 打đả 鎚chùy 一nhất 下hạ 。 合hợp 掌chưởng 至chí 門môn 限hạn 裏lý 。 轉chuyển 身thân 面diện 聖thánh 僧Tăng 。 問vấn 訊tấn 合hợp 掌chưởng 。 歸quy 鉢bát 位vị 。

若nhược 施thí 主chủ 齋trai 僧Tăng 。 遍biến 食thực 槌chùy 後hậu 。 從tùng 龕khám 後hậu 。 轉chuyển 左tả 邊biên 。 朝triêu 首thủ 座tòa 問vấn 訊tấn 。 復phục 轉chuyển 打đả 槌chùy 一nhất 下hạ 。 請thỉnh 施thí 財tài 。

若nhược 楞lăng 嚴nghiêm 會hội 。 化hóa 香hương 燭chúc 。 或hoặc 有hữu 它# 緣duyên 。 戒giới 臈# 簿bộ 假giả 簿bộ 。 當đương 送tống 過quá 客khách 司ty 。 并tinh 請thỉnh 假giả 煩phiền 打đả 槌chùy 回hồi 向hướng 。 細tế 大đại 事sự 務vụ 。 列liệt 諸chư 條điều 章chương 。 凡phàm 僧Tăng 堂đường 關quan 係hệ 。 水thủy 頭đầu 炭thán 頭đầu 供cung 頭đầu 。 一nhất 一nhất 提đề 點điểm 。 便tiện 眾chúng 為vi 懷hoài 。 若nhược 夫phu 興hưng 化hóa 會hội 裏lý 。 克khắc 賓tân 棒bổng 下hạ 罰phạt 錢tiền 出xuất 院viện 。 百bách 世thế 標tiêu 準chuẩn 也dã 。

罪tội 。 知tri 客khách 。

官quan 貴quý 檀đàn 越việt 尊tôn 宿túc 。 諸chư 山sơn 門môn 子tử 報báo 及cập 。 預dự 當đương 門môn 迎nghênh 。 次thứ 報báo 方phương 丈trượng 庫khố 司ty 。 知tri 客khách 即tức 同đồng 引dẫn 見kiến 接tiếp 禮lễ 。 輕khinh 重trọng 臨lâm 時thời 變biến 通thông 。 送tống 安an 下hạ 已dĩ 。 相tương/tướng 引dẫn 人nhân 事sự 。 游du 山sơn 披phi 覽lãm 。 不bất 得đắc 妄vọng 談đàm 鄙bỉ 事sự 。 接tiếp 迎nghênh 方phương 來lai 兄huynh 弟đệ 。 茶trà 湯thang 管quản 顧cố 。 如như 儀nghi 。 施thí 主chủ 入nhập 山sơn 。 須tu 預dự 引dẫn 接tiếp 。 維duy 那na 假giả 出xuất 叢tùng 林lâm 事sự 一nhất 體thể 行hành 之chi 。 或hoặc 自tự 有hữu 他tha 緣duyên 。 須tu 白bạch 侍thị 者giả 。 事sự 同đồng 一nhất 也dã 。 旦đán 過quá 寮liêu 常thường 備bị 燈đăng 油du 柴sài 炭thán 。 僧Tăng 堂đường 前tiền 撿kiểm 點điểm 行hành 益ích 客khách 人nhân 粥chúc 飯phạn 整chỉnh 齊tề 。 遇ngộ 亡vong 僧Tăng 。 同đồng 侍thị 者giả 把bả 帳trướng 。 暫tạm 到đáo 死tử 。 主chủ 其kỳ 喪táng 事sự 。 雪tuyết 豆đậu 在tại 大đại 陽dương 。 禪thiền 月nguyệt 石thạch 霜sương 會hội 下hạ 。 皆giai 典điển 此thử 職chức 。 垂thùy 烈liệt 百bách 世thế 。

周chu 。 知tri 浴dục 。

凡phàm 遇ngộ 開khai 浴dục 。 齋trai 前tiền 挂quải 牌bài 。 寒hàn 月nguyệt 五ngũ 日nhật 一nhất 浴dục 。 暑thử 熱nhiệt 每mỗi 日nhật 淋lâm 汗hãn 。 粥chúc 了liễu 發phát 火hỏa 。 鋪phô 設thiết 浴dục 室thất 。 挂quải 手thủ 巾cân 。 出xuất 面diện 盆bồn 拖tha 鞋hài 。 鋪phô 脚cước 布bố 。 參tham 頭đầu 差sai 行hành 者giả 直trực 浴dục 。 半bán 晚vãn 浴dục 頭đầu 覆phú 首thủ 座tòa 方phương 丈trượng 維duy 那na 。 鳴minh 皷cổ 三tam 下hạ 。 浴dục 聖thánh 。 桶# 內nội 皆giai 著trước 湯thang 。 次thứ 第đệ 巡tuần 廊lang 鳴minh 板bản 三tam 下hạ 。 鳴minh 皷cổ 開khai 浴dục 。 一nhất 通thông 僧Tăng 眾chúng 。 二nhị 通thông 頭đầu 首thủ 。 三tam 通thông 知tri 事sự 行hành 者giả 。 四tứ 皷cổ 人nhân 力lực 監giám 作tác 。 彈đàn 壓áp 浴dục 次thứ 刊# 揭yết 門môn 首thủ 。 住trụ 持trì 二nhị 皷cổ 前tiền 後hậu 。

室thất 內nội 小tiểu 牌bài 。 白bạch 字tự 一nhất 湯thang 。 二nhị 水thủy 。 三tam 滿mãn 。 打đả 小tiểu 板bản 。

出xuất 浴dục 。 看khán 有hữu 設thiết 浴dục 施thí 主chủ 課khóa 經kinh 回hồi 向hướng 。 盖# 妙diệu 觸xúc 宣tuyên 明minh 。 成thành 佛Phật 子tử 住trụ 。 前tiền 念niệm 是thị 凡phàm 。 後hậu 念niệm 是thị 聖thánh 。 則tắc 功công 不bất 浪lãng 施thí 矣hĩ (# 古cổ 來lai 住trụ 持trì 。 例lệ 在tại 三tam 皷cổ 入nhập 浴dục 。 用dụng 屏bính 風phong 者giả 。 遮già 行hành 者giả 也dã 。 藏tạng 室thất 和hòa 尚thượng 住trụ 溫ôn 州châu 能năng 仁nhân 。 因nhân 幹cán 在tại 二nhị 皷cổ 入nhập 浴dục 。 浴dục 罷bãi 。 請thỉnh 罪tội 於ư 頭đầu 首thủ )# 。

發phát 。 知tri 殿điện 。

嚴nghiêm 淨tịnh 几kỉ 桉# 。 常thường 滿mãn 燈đăng 油du 。 聖thánh 像tượng 時thời 當đương 拂phất 塵trần 。 供cúng 養dường 隨tùy 宜nghi 修tu 設thiết 。 施thí 主chủ 香hương 錢tiền 油du 錢tiền 。 無vô 移di 互hỗ 用dụng 。 責trách 令linh 行hành 㒒# 勤cần 奉phụng 香hương 燈đăng 。 或hoặc 遇ngộ 風phong 起khởi 。 須tu 滅diệt 爐lô 火hỏa 。 結kết 起khởi 幡phan 脚cước 。 勿vật 近cận 琉lưu 璃ly 。

朔sóc 望vọng 節tiết 。 假giả 開khai 設thiết 殿điện 門môn 。 士sĩ 庶thứ 往vãng 來lai 。 隨tùy 心tâm 瞻chiêm 仰ngưỡng 。

大đại 剎sát 佛Phật 殿điện 。 成thành 道Đạo 涅Niết 槃Bàn 。 諷phúng 經kinh 了liễu 煎tiễn 湯thang 。 毋vô 得đắc 多đa 重trọng/trùng 抄sao 覔# 燈đăng 油du 錢tiền 。 令linh 生sanh 厭yếm 心tâm 。 返phản 招chiêu 惡ác 果quả 也dã 。

商thương 。 侍thị 者giả 。

燒thiêu 香hương 之chi 職chức 。 近cận 侍thị 左tả 右hữu 。 聽thính 教giáo 朝triêu 昏hôn 。 期kỳ 法pháp 道đạo 集tập 大đại 成thành 。 舉cử 賢hiền 能năng 合hợp 輿dư 論luận 。 相tương/tướng 看khán 通thông 覆phú 。 委ủy 曲khúc 周chu 旋toàn 。 尊tôn 宿túc 諸chư 山sơn 。 送tống 迎nghênh 合hợp 禮lễ 每mỗi 事sự 愽# 問vấn 先tiên 知tri 。 不bất 致trí 貽# 笑tiếu 。 上thượng 下hạ 方phương 丈trượng 。 如như 子tử 侍thị 父phụ 。 餘dư 時thời 不bất 可khả 預dự 坐tọa 方phương 丈trượng 。 行hành 㒒# 失thất 事sự 。

時thời 時thời 誡giới 之chi 。 住trụ 持trì 事sự 繁phồn 。 是thị 事sự 關quan 抱bão 。 維duy 那na 知tri 客khách 他tha 出xuất 。 回hồi 向hướng 打đả 槌chùy 。 事sự 同đồng 一nhất 也dã 。 亡vong 僧Tăng 輪luân 把bả 帳trướng 。

住trụ 持trì 暫tạm 不bất 赴phó 堂đường 。 立lập 班ban 諷phúng 經kinh 如như 常thường 。 久cửu 出xuất 則tắc 歸quy 眾chúng 也dã 。

諸chư 山sơn 相tương/tướng 訪phỏng 。 在tại 兩lưỡng 班ban 後hậu 。 人nhân 事sự 插sáp 香hương 展triển 拜bái 。

官quan 員# 到đáo 來lai 。 拱củng 聽thính 畣# 對đối 。 住trụ 持trì 恐khủng 有hữu 失thất 應ưng 畣# 處xứ 。 當đương 代đại 言ngôn 之chi 。

上thượng 堂đường 佛Phật 事sự 。 請thỉnh 益ích 因nhân 緣duyên 。 隨tùy 即tức 錄lục 呈trình 。 慶khánh 喜hỷ 之chi 侍thị 瞿Cù 曇Đàm 。 香hương 林lâm 之chi 侍thị 雲vân 門môn 。 佛Phật 祖tổ 寄ký 重trọng/trùng 。 其kỳ 可khả 忽hốt 諸chư 。

書thư 狀trạng 之chi 職chức 。 英anh 財tài 特đặc 立lập 。 黼# 黻# 宗tông 門môn 。 官quan 員# 書thư 尺xích 往vãng 還hoàn 。 山sơn 門môn 製chế 疏sớ/sơ 作tác 榜bảng 。 方phương 丈trượng 命mạng 下hạ 具cụ 草thảo 。 稟bẩm 呈trình 。 如như 無vô 書thư 記ký 。 文văn 翰hàn 一nhất 體thể 。 乃nãi 贊tán 輔phụ 住trụ 持trì 也dã 。 既ký 不bất 預dự 回hồi 向hướng 打đả 鎚chùy 。 亡vong 僧Tăng 不bất 應ưng 把bả 帳trướng 。 然nhiên 亦diệc 隨tùy 方phương 毗Tỳ 尼Ni 。 當đương 究cứu 宗tông 乘thừa 。 期kỳ 出xuất 生sanh 死tử 。 毋vô 事sự 筆bút 硯# 。 虗hư 度độ 一nhất 生sanh 。 如như 石thạch 田điền 之chi 侍thị 破phá 菴am 。 不bất 尚thượng 翰hàn 墨mặc 。 慧tuệ 命mạng 重trọng/trùng 焉yên 。

請thỉnh 客khách 之chi 職chức 。 出xuất 類loại 拔bạt 萃tụy 。 毗tỳ 贊tán 叢tùng 林lâm 。 官quan 貴quý 尊tôn 宿túc 。 諸chư 山sơn 相tương/tướng 訪phỏng 。 須tu 當đương 具cụ 禮lễ 欵khoản 延diên 。 節tiết 﨟# 茶trà 湯thang 。 特đặc 為vi 管quản 待đãi 。 先tiên 當đương 具cụ 請thỉnh 狀trạng 。 書thư 自tự 己kỷ 名danh 。 燒thiêu 香hương 侍thị 者giả 他tha 故cố 。 回hồi 向hướng 打đả 槌chùy 把bả 帳trướng 。 一nhất 同đồng 。 上thượng 位vị 到đáo 門môn 。 或hoặc 住trụ 持trì 未vị 知tri 。 首thủ 先tiên 迎nghênh 接tiếp 。 早tảo 晚vãn 咨tư 參tham 。 克khắc 成thành 道Đạo 業nghiệp 。 異dị 日nhật 領lãnh 袖tụ 叢tùng 林lâm 。 自tự 茲tư 發phát 軔# 矣hĩ 。

衣y 鉢bát 之chi 職chức 。 諳am 歷lịch 叢tùng 林lâm 。 老lão 成thành 之chi 士sĩ 。 廼# 任nhậm 厥quyết 責trách 。 諸chư 方phương 通thông 用dụng 晚vãn 輩bối 。 敗bại 德đức 悞ngộ 事sự 非phi 輕khinh 。 進tiến 納nạp 賢hiền 良lương 。 忠trung 諫gián 過quá 失thất 。 應ưng 緣duyên 接tiếp 物vật 。 不bất 可khả 違vi 時thời 。 方phương 丈trượng 一nhất 應ưng 禮lễ 節tiết 。 究cứu 心tâm 提đề 點điểm 。 頭đầu 首thủ 寮liêu 舍xá 缺khuyết 典điển 。 一nhất 一nhất 以dĩ 時thời 照chiếu 拂phất 之chi 。 兩lưỡng 序tự 進tiến 退thoái 。 須tu 預dự 咨tư 謀mưu 。 貴quý 在tại 得đắc 人nhân 。 庶thứ 符phù 輿dư 論luận 。 如như 佛Phật 照chiếu 和hòa 尚thượng 。 兩lưỡng 主chủ 育dục 王vương 。 皆giai 元nguyên 庵am 主chủ 侍thị 左tả 右hữu 。 浙chiết 翁ông 退thoái 知tri 客khách 後hậu 。 韜# 晦hối 前tiền 資tư 十thập 七thất 年niên 。 元nguyên 異dị 顧cố 之chi 。

密mật 庵am 和hòa 尚thượng 住trụ 華hoa 藏tạng 。 松tùng 源nguyên 岳nhạc 司ty 藏tạng 鑰thược 。 脾tì 疾tật 赴phó 眾chúng 缺khuyết 典điển 。 庵am 叱sất 之chi 。 後hậu 赴phó 靈linh 隱ẩn 。 不bất 得đắc 侍thị 行hành 。 如như 侍thị 者giả 掌chưởng 衣y 鉢bát 閤các 。 左tả 轉chuyển 右hữu 旋toàn 之chi 。 二nhị 大đại 老lão 後hậu 世thế 其kỳ 家gia 。 住trụ 持trì 者giả 可khả 不bất 審thẩm 諸chư 。

聖thánh 僧Tăng 侍thị 者giả 。 貴quý 在tại 道Đạo 心tâm 。 二nhị 時thời 下hạ 供cung 。 打đả 下hạ 堂đường 槌chùy 。 朝triêu 夕tịch 交giao 點điểm 被bị 鉢bát 位vị 。 中trung 夜dạ 剔dịch 燈đăng 。 同đồng 維duy 那na 交giao 収thâu 亡vong 僧Tăng 錢tiền 。 住trụ 持trì 遷thiên 化hóa 。 係hệ 把bả 帳trướng 。 上thượng 首thủ 不bất 過quá 堂đường 入nhập 堂đường 打đả 槌chùy 。 供cung 頭đầu 上thượng 供cung 。 參tham 頭đầu 打đả 下hạ 堂đường 槌chùy 。 本bổn 山sơn 侍thị 者giả 名danh 字tự 退thoái 耕canh 和hòa 尚thượng 。 自tự 此thử 職chức 歷lịch 至chí 前tiền 板bản 。 然nhiên 後hậu 出xuất 世thế 。 此thử 是thị 前tiền 輩bối 立lập 身thân 之chi 模mô 範phạm 也dã 。

湯thang 。 列liệt 項hạng 職chức 員# 。

副phó 寺tự 之chi 職chức 。 職chức 小tiểu 任nhậm 重trọng/trùng 。 眾chúng 人nhân 命mạng 脉mạch 所sở 繫hệ 。 米mễ 麫# 當đương 須tu 細tế 潔khiết 。 粥chúc 飯phạn 貴quý 得đắc 精tinh 豐phong 。 醬tương 黃hoàng 豆đậu 豉thị 。 合hợp 辦biện 及cập 時thời 。 鹽diêm 醋thố 姜# 油du 。 滿mãn 足túc 供cung 眾chúng 。 缺khuyết 乏phạp 預dự 謀mưu 上thượng 首thủ 。 尅khắc 落lạc 常thường 慎thận 下hạ 流lưu 。 無vô 徇# 私tư 情tình 。 勿vật 圖đồ 己kỷ 計kế 。 推thôi 情tình 保bảo 惜tích 。 如như 護hộ 眼nhãn 睛tình 。 先tiên 德đức 分phần/phân 司ty 列liệt 任nhậm 。 本bổn 為vi 眾chúng 人nhân 。 今kim 昧muội 原nguyên 深thâm 加gia 刻khắc 削tước 。 麤thô 飯phạn 薄bạc 粥chúc 。 臭xú 醋thố 淡đạm 韲# 。 非phi 惟duy 任nhậm 責trách 者giả 之chi 無vô 知tri 。 實thật 在tại 住trụ 持trì 之chi 有hữu 過quá 。

典điển 座tòa 之chi 職chức 。 無vô 真chân 心tâm 供cúng 養dường 者giả 。 不bất 宜nghi 徇# 關quan 節tiết 妄vọng 請thỉnh 之chi 。 當đương 與dữ 前tiền 堂đường 首thủ 座tòa 謀mưu 議nghị 。 從tùng 眾chúng 擢trạc 用dụng 。 萬vạn 不bất 失thất 一nhất 也dã 。 當đương 廣quảng 種chúng 蔬# 菜thái 力lực 除trừ 草thảo 穢uế 。 四tứ 時thời 合hợp 種chủng 雜tạp 物vật 。 勤cần 看khán 老lão 圃phố 須tu 知tri 。 園viên 丁đinh 當đương 以dĩ 私tư 惠huệ 優ưu 其kỳ 寒hàn 暑thử 。 調điều 和hòa 羮# 菜thái 。 五ngũ 味vị 須tu 全toàn 。 油du 醬tương 椒tiêu 料liệu 。 常thường 住trụ 有hữu 限hạn 。 須tu 出xuất 己kỷ 囊nang 助trợ 辦biện 堂đường 供cung 。 一nhất 人nhân 辦biện 心tâm 。 諸chư 天thiên 辦biện 供cung 。 多đa 見kiến 所sở 在tại 。 假giả 名danh 職chức 圖đồ 監giám 収thâu 。 園viên 地địa 半bán 占chiêm 。 [栽-木+土]# 麻ma 苧# 以dĩ 為vi 園viên 丁đinh 補bổ 洗tẩy 。 遞đệ 代đại 相tương/tướng 承thừa 。 習tập 以dĩ 成thành 弊tệ 。 厨trù 中trung 不bất 許hứa 棄khí 賤tiện 諸chư 物vật 。 執chấp 役dịch 選tuyển 用dụng 苦khổ 行hạnh 老lão 成thành 。 若nhược 設thiết 大đại 齋trai 。 食thực 次thứ 與dữ 上thượng 首thủ 知tri 事sự 商thương 議nghị 。 過quá 多đa 減giảm 除trừ 皆giai 不bất 可khả 也dã 。 行hành 者giả 不bất 律luật 。 誨hối 而nhi 至chí 再tái 。 不bất 受thọ 訓huấn 者giả 。 責trách 之chi 罰phạt 之chi 。 同đồng 利lợi 均quân 俵# 。 粥chúc 飯phạn 上thượng 桶# 。 焚phần 香hương 。 望vọng 僧Tăng 堂đường 設thiết 拜bái 。 常thường 把bả 眾chúng 人nhân 頂đảnh 在tại 頭đầu 上thượng 。 自tự 獲hoạch 福phước 利lợi 。 不bất 汝nhữ 欺khi 也dã 。

直trực 歲tuế 之chi 職chức 。 日nhật 生sanh 事sự 務vụ 。 無vô 爽sảng 其kỳ 時thời 。 護hộ 惜tích 山sơn 林lâm 庇tí 風phong 水thủy 。 牧mục 養dưỡng 火hỏa 佃# 。 成thành 褫sỉ 常thường 住trụ 。 掃tảo 洒sái 廊lang 廡vũ 。 疏sớ/sơ 決quyết 溝câu 渠cừ 。 措thố 辦biện 柴sài 薪tân 。 巡tuần 警cảnh 火hỏa 盜đạo 。 灰hôi 記ký 漏lậu 跡tích 。 待đãi 晴tình 整chỉnh 捉tróc 。 凡phàm 大đại 修tu 造tạo 。 各các 有hữu 司ty 存tồn 。 勤cần 苦khổ 向hướng 前tiền 。 以dĩ 盡tận 厥quyết 職chức 。 古cổ 人nhân 一nhất 日nhật 不bất 作tác 。 一nhất 日nhật 不bất 食thực 。 思tư 之chi 。

莊trang 主chủ 之chi 職chức 。 提đề 督# 農nông 務vụ 。 不bất 可khả 失thất 時thời 。 撿kiểm 察sát 田điền 段đoạn 。 牧mục 養dưỡng 客khách 佃# 。 頑ngoan 暴bạo 者giả 懲# 戒giới 之chi 。 貧bần 病bệnh 者giả 優ưu 補bổ 之chi 。 單đơn 丁đinh 者giả 以dĩ 時thời 差sai 役dịch 之chi 。 旱hạn 澇lao 灾# 氛phân 。 課khóa 誦tụng 禳# 保bảo 。 勿vật 縱túng/tung 淫dâm 祀tự 。 恣tứ 害hại 物vật 命mạng 。 諸chư 佃# 重trọng/trùng 過quá 。 具cụ 申thân 山sơn 門môn 。 暫tạm 到đáo 經kinh 過quá 。 溫ôn 存tồn 食thực 宿túc 。 毋vô 尚thượng 刻khắc 剝bác 。 竭kiệt 力lực 運vận 謀mưu 。 使sử 火hỏa 佃# 有hữu 追truy 思tư 之chi 心tâm 。 常thường 住trụ 有hữu 羨tiện 餘dư 之chi 益ích 。 方phương 為vi 善thiện 美mỹ 矣hĩ 。

寮liêu 元nguyên 之chi 職chức 。 隨tùy 處xứ 毗Tỳ 尼Ni 。 江giang 左tả 叢tùng 林lâm 盛thịnh 時thời 。 大đại 慧tuệ 挂quải 牌bài 普phổ 說thuyết 。 班ban 列liệt 西tây 序tự 之chi 下hạ 者giả 。 當đương 知tri 所sở 自tự 也dã 。

每mỗi 日nhật 早tảo 粥chúc 下hạ 堂đường 。 茶trà 頭đầu 鳴minh 寮liêu 前tiền 大đại 板bản 三tam 下hạ 。 大đại 眾chúng 歸quy 寮liêu 問vấn 訊tấn 。 寮liêu 長trường/trưởng 分phần/phân 手thủ 。 寮liêu 主chủ 副phó 寮liêu 對đối 面diện 左tả 右hữu 位vị 。 副phó 寮liêu 出xuất 燒thiêu 香hương 一nhất 炷chú 。 歸quy 位vị 。 茶trà 頭đầu 當đương 中trung 立lập 。 喝hát 云vân 。 (# 不bất 審thẩm )# 大đại 眾chúng 和hòa 南nam 了liễu 。 各các 回hồi 寮liêu 舍xá 問vấn 訊tấn 。

朔sóc 望vọng 係hệ 寮liêu 元nguyên 自tự 燒thiêu 香hương 。 令linh 挂quải 點điểm 湯thang 牌bài 。 燒thiêu 湯thang 出xuất 盞trản 。 鳴minh 寮liêu 前tiền 大đại 板bản 。 大đại 眾chúng 如như 常thường 入nhập 位vị 。 寮liêu 長trường/trưởng 分phần/phân 手thủ 。 寮liêu 元nguyên 起khởi 。 燒thiêu 香hương 中trung 爐lô 上thượng 下hạ 間gian 。 問vấn 訊tấn 了liễu 。 復phục 位vị 坐tọa 。 行hành 湯thang 畢tất 。 起khởi 爐lô 前tiền 謝tạ 湯thang 。 每mỗi 日nhật 督# 備bị 茶trà 湯thang 。 冬đông 月nguyệt 炭thán 火hỏa 。 暑thử 天thiên 熟thục 水thủy 。 燒thiêu 湯thang 泡bào 衣y 。 洗tẩy 衣y 濯trạc 足túc 。 収thâu 拾thập 動động 用dụng 什thập 物vật 。 經kinh 書thư 玩ngoạn 具cụ 。 為vi 眾chúng 如như 己kỷ 。 何hà 事sự 不bất 辦biện 。 事sự 事sự 準chuẩn 繩thằng 合hợp 度độ 。 人nhân 人nhân 禮lễ 皃# 可khả 觀quán 。 所sở 謂vị 旃chiên 檀đàn 叢tùng 林lâm 。 旃chiên 檀đàn 圍vi 繞nhiễu 也dã 。

寮liêu 主chủ 之chi 職chức 。 為vi 眾chúng 結kết 緣duyên 。 遞đệ 相tương 恭cung 敬kính 。 維duy 那na 拜bái 請thỉnh 。 送tống 歸quy 寮liêu 舍xá 。 撿kiểm 點điểm 經kinh 書thư 玩ngoạn 具cụ 。 夏hạ 中trung 兄huynh 弟đệ 借tá 看khán 。 具cụ 名danh 上thượng 單đơn 。 中trung 夏hạ 収thâu 起khởi 。 兄huynh 弟đệ 入nhập 寮liêu 。 係hệ 接tiếp 迎nghênh 之chi 。 公công 界giới 坐tọa 禪thiền 看khán 經kinh 。 看khán 守thủ 經kinh 櫃# 。 夜dạ 間gian 同đồng 寮liêu 元nguyên 巡tuần 視thị 經kinh 桉# 。 或hoặc 失thất 鎻# 者giả 。 留lưu 記ký 鎻# 之chi 。 天thiên 明minh 白bạch 之chi 。 遇ngộ 節tiết 臘lạp 。 舉cử 經kinh 回hồi 向hướng 。 一nhất 旬tuần 職chức 滿mãn 。 退thoái 白bạch 堂đường 司ty 。 寮liêu 元nguyên 它# 出xuất 。 餘dư 事sự 一nhất 同đồng 。

副phó 寮liêu 之chi 職chức 。 其kỳ 事sự 繁phồn 重trọng/trùng 。 寮liêu 中trung 什thập 物vật 。 逐trục 一nhất 交giao 割cát 分phân 明minh 。 職chức 務vụ 一nhất 旬tuần 。 關quan 攝nhiếp 諸chư 事sự 。 粥chúc 前tiền 參tham 後hậu 。 不bất 許hứa 登đăng 閣các 。 有hữu 急cấp 切thiết 幹cán 者giả 。 須tu 白bạch 寮liêu 主chủ 書thư 日nhật 書thư 名danh 。 打đả 板bản 上thượng 閣các 。 庶thứ 免miễn 後hậu 患hoạn 。

時thời 時thời 提đề 點điểm 湯thang 瓶bình 。 夜dạ 看khán 火hỏa 燭chúc 賊tặc 盜đạo 。 掃tảo 地địa 拭thức 桉# 。 換hoán 水thủy 添# 香hương 。 勿vật 容dung 外ngoại 人nhân 止chỉ 宿túc 。 寄ký 賣mại 物vật 件# 。 子tử 細tế 収thâu 藏tạng 。 衣y 竿can/cán 熨# 斗đẩu 。 洗tẩy 衣y 桶# 。 眾chúng 人nhân 所sở 用dụng 之chi 物vật 。 各các 収thâu 元nguyên 處xứ 。 善thiện 用dụng 其kỳ 心tâm 。 獲hoạch 勝thắng 妙diệu 功công 德đức 也dã 。

望vọng 寮liêu 之chi 職chức 。 先tiên 輩bối 深thâm 有hữu 意ý 焉yên 。 受thọ 職chức 到đáo 寮liêu 。 預dự 知tri 寮liêu 中trung 細tế 大đại 。 副phó 寮liêu 出xuất 盞trản 點điểm 茶trà 。 相tương/tướng 與dữ 収thâu 拾thập 。 放phóng 參tham 藥dược 石thạch 。 行hành 醋thố 行hành 鹽diêm 。 結kết 緣duyên 邊biên 事sự 也dã 。

延diên 壽thọ 堂đường 主chủ 。 奉phụng 養dưỡng 病bệnh 僧Tăng 。 常thường 備bị 姜# 棗táo 。 油du 燭chúc 五ngũ 味vị 。 以dĩ 時thời 管quản 遇ngộ 。 病bệnh 者giả 呻thân 吟ngâm 。 當đương 生sanh 愍mẫn 念niệm 。 病bệnh 稍sảo 輕khinh 安an 。 勿vật 縱túng/tung 補bổ 益ích 。 恣tứ 噉đạm 無vô 厭yếm 。 久cửu 佔# 房phòng 榻tháp 。 病bệnh 是thị 眾chúng 生sanh 良lương 藥dược 。 當đương 改cải 過quá 日nhật 新tân 。 孤cô 燈đăng 獨độc 照chiếu 時thời 。 正chánh 好hiếu 著trước 力lực 。

街nhai 坊phường 之chi 職chức 。 緣duyên 化hóa 施thí 主chủ 添# 助trợ 常thường 住trụ 。 隨tùy 彼bỉ 施thí 心tâm 。 毫hào 厘# 無vô 易dị 。 緣duyên 事sự 若nhược 多đa 。 不bất 可khả 重trọng/trùng 扣khấu 。 初sơ 檀đàn 令linh 生sanh 厭yếm 賤tiện 。 世Thế 尊Tôn 乞khất 食thực 。 不bất 越việt 七thất 家gia 。 如như 阿A 難Nan 之chi 歷lịch 街nhai 切thiết 。 貧bần 女nữ 寄ký 破phá 氈chiên 。 奉phụng 佛Phật 。 生sanh 難nan 遭tao 想tưởng 。 則tắc 可khả 也dã 。

水thủy 頭đầu 之chi 職chức 。 每mỗi 朝triêu 燒thiêu 湯thang 。 眾chúng 人nhân 洗tẩy 面diện 。 手thủ 巾cân 乾can/kiền/càn 淨tịnh 。 冬đông 月nguyệt 焙# 烘# 。 常thường 備bị 燈đăng 燭chúc 牙nha 藥dược 。 更cánh 點điểm 未vị 出xuất 。 鋪phô 排bài 面diện 盆bồn 。 候hậu 洗tẩy 面diện 畢tất 。 覆phú 盆bồn 元nguyên 處xứ 。 揭yết 起khởi 手thủ 巾cân 。 妨phương 污ô 染nhiễm 也dã 。 盆bồn 留lưu 一nhất 二nhị 隻chỉ 。 舊cựu 巾cân 一nhất 條điều 。 以dĩ 待đãi 後hậu 來lai 者giả 。 預dự 積tích 柴sài 薪tân 。 善thiện 緣duyên 為vi 念niệm 。

炭thán 頭đầu 之chi 職chức 。 暑thử 月nguyệt 做tố 造tạo 炭thán 團đoàn 。 辦biện 積tích 白bạch 炭thán 。 或hoặc 化hóa 施thí 主chủ 。 或hoặc 出xuất 庫khố 司ty 。 預dự 當đương 究cứu 心tâm 備bị 準chuẩn 足túc 用dụng 。 開khai 爐lô 後hậu 。 粥chúc 了liễu 參tham 前tiền 。 更cánh 點điểm 未vị 出xuất 。 裝trang 爐lô 。 齋trai 後hậu 隨tùy 宜nghi 添# 之chi 。 無vô 失thất 常thường 度độ 。 以dĩ 道đạo 為vi 懷hoài 。 可khả 也dã 。

磨ma 頭đầu 之chi 職chức 。 清thanh 眾chúng 喉hầu 噤cấm 。 麥mạch 用dụng 淘đào 洗tẩy 。 乾can/kiền/càn 濕thấp 令linh 均quân 。 羅la 厨trù 細tế 密mật 。 面diện 分phần/phân 頭đầu 次thứ 。 舂thung 米mễ 潔khiết 白bạch 。 篩si 簸phả 糠khang 碎toái 。 依y 時thời 出xuất 粜# 。 或hoặc 歸quy 庫khố 司ty 。 或hoặc 俵# 同đồng 利lợi 。 務vụ 在tại 公công 明minh 。 為vi 眾chúng 辦biện 事sự 外ngoại 。 修tu 持trì 道đạo 業nghiệp 。 如như 東đông 山sơn 。 妙diệu 用dụng 縱tung 橫hoành 。 火hỏa 中trung 蓮liên 也dã 。

園viên 頭đầu 之chi 職chức 。 勤cần 苦khổ 率suất 先tiên 。 灌quán 溉cái 地địa 段đoạn 。 [栽-木+土]# 布bố 蔬# 苗miêu 。 存tồn 撫phủ 園viên 丁đinh 。 朝triêu 夕tịch 無vô 怠đãi 。 収thâu 種chủng 下hạ 子tử 。 及cập 節tiết 依y 時thời 。 火hỏa 種chủng 刀đao 耕canh 。 以dĩ 古cổ 為vi 念niệm 。 忽hốt 然nhiên 拋phao 下hạ 钁quắc 頭đầu 歸quy 去khứ 。 豈khởi 不bất 快khoái 哉tai 。

樹thụ 頭đầu 之chi 職chức 。 山sơn 門môn 松tùng 徑kính 。 蔭ấm 樣# 竹trúc 木mộc 。 護hộ 惜tích 山sơn 林lâm 。 備bị 修tu 造tạo 。 常thường 切thiết 巡tuần 視thị 。 [栽-木+土]# 補bổ 及cập 時thời 。 因nhân 果quả 歷lịch 然nhiên 。 功công 無vô 浪lãng 施thí 。 人nhân 少thiểu 松tùng 枯khô 再tái 來lai 良lương 未vị 晚vãn 也dã 。

淨tịnh 頭đầu 之chi 職chức 。 果quả 自tự 因nhân 生sanh 。 每mỗi 朝triêu 掃tảo 地địa 。 裝trang 香hương 及cập 時thời 。 剔dịch 燈đăng 點điểm 燭chúc 。 換hoán 籌trù 洗tẩy 廁trắc 。 出xuất 桶# 拖tha 鞋hài 。 手thủ 巾cân 乾can/kiền/càn 淨tịnh 。 湯thang 水thủy 寬khoan 容dung 。 澡táo 豆đậu 頻tần 添# 。 灰hôi 土thổ/độ 常thường 滿mãn 。 或hoặc 時thời 狼lang 藉tạ 打đả 併tinh 。 宜nghi 勤cần 討thảo 柴sài 洗tẩy 籌trù 。 俯phủ 恤tuất 人nhân 力lực 。 觸xúc 邊biên 明minh 淨tịnh 。 道đạo 業nghiệp 圓viên 成thành 。 雪tuyết 豆đậu 在tại 靈linh 隱ẩn 。 牧mục 庵am 妙diệu 喜hỷ 寶bảo 峰phong 會hội 中trung 。 皆giai 服phục 勤cần 斯tư 務vụ 矣hĩ 。

坐tọa 。 百bách 丈trượng 規quy 繩thằng 頌tụng 。

按án 百bách 丈trượng 大đại 智trí 禪thiền 師sư 。 以dĩ 禪thiền 宗tông 肇triệu 自tự 少thiểu 室thất 至chí 曹tào 溪khê 以dĩ 來lai 。 多đa 居cư 律luật 寺tự 。 雖tuy 則tắc 別biệt 院viện 。 然nhiên 於ư 說thuyết 法Pháp 住trụ 持trì 未vị 合hợp 軌quỹ 度độ 。 故cố 常thường 爾nhĩ 介giới 懷hoài 。 乃nãi 曰viết 祖tổ 宗tông 之chi 道đạo 。 欲dục 誕đản 布bố 化hóa 。 冀ký 其kỳ 將tương 來lai 。 永vĩnh 不bất 泯mẫn 者giả 。 豈khởi 當đương 與dữ 諸chư 部bộ 阿a 笈cấp 摩ma 教giáo 。 為vi 隨tùy 行hành 耶da 。 (# 梵Phạn 語ngữ 阿a 含hàm 。 今kim 云vân 阿a 笈cấp 摩ma 。 即tức 小Tiểu 乘Thừa 教giáo 也dã )# 或hoặc 曰viết 。 瑜du 伽già 論luận 瓔anh 珞lạc 經kinh 大Đại 乘Thừa 戒giới 律luật 何hà 不bất 依y 隨tùy 耶da 。 師sư 曰viết 。 吾ngô 所sở 宗tông 。 非phi 局cục 大đại 小Tiểu 乘Thừa 。 非phi 異dị 大đại 小Tiểu 乘Thừa 。 當đương 愽# 約ước 折chiết 中trung 。 設thiết 於ư 制chế 範phạm 務vụ 其kỳ 宜nghi 也dã 。 於ư 是thị 創sáng/sang 意ý 別biệt 立lập 禪thiền 居cư 。 頌tụng 曰viết 。

昔tích 時thời 居cư 律luật 寺tự 。 別biệt 院viện 啟khải 禪thiền 門môn 。 大đại 智trí 禪thiền 師sư 後hậu 。

方phương 知tri 祖tổ 道đạo 尊tôn 。

大đại 哉tai 大đại 智trí 禪thiền 師sư 之chi 立lập 法pháp 也dã 。 尊tôn 住trụ 持trì 以dĩ 隆long 道Đạo 德đức 。 列liệt 班ban 序tự 以dĩ 顯hiển 才tài 能năng 。 綱cương 紀kỷ 叢tùng 林lâm 。 昭chiêu 烈liệt 今kim 古cổ 。 貴quý 要yếu 人nhân 人nhân 遵tuân 守thủ 。 祖tổ 道đạo 愈dũ 光quang 。 設thiết 或hoặc 悖bội 法pháp 亂loạn 倫luân 。 斯tư 文văn 喪táng 矣hĩ 。 因nhân 立lập 制chế 令linh 。 區khu 別biệt 賢hiền 愚ngu 。 見kiến 賢hiền 思tư 齊tề 。 庶thứ 成thành 保bảo 社xã 。

一nhất 堂đường 中trung 及cập 寮liêu 內nội 。 去khứ 失thất 衣y 物vật 等đẳng 。 須tu 具cụ 衣y 物vật 色sắc 數số 。

時thời 節tiết 處xứ 所sở 。 聞văn 白bạch 主chủ 事sự 。 驗nghiệm 認nhận 有hữu 無vô 虗hư 實thật 。 如như 情tình 重trọng/trùng 者giả 。 白bạch 堂đường 司ty 集tập 眾chúng 。 搜sưu 堂đường 及cập 寮liêu 。 犯phạm 者giả 公công 行hành 。 妄vọng 者giả 辨biện 眾chúng 。 頌tụng 云vân 。

眾chúng 中trung 如như 去khứ 失thất 。 色sắc 件# 要yếu 分phân 明minh 。 物vật 重trọng/trùng 須tu 搜sưu 撿kiểm 。

情tình 輕khinh 事sự 可khả 評bình 。

一nhất 聖thánh 眾chúng 內nội 。 或hoặc 有hữu 盜đạo 竊thiết 酒tửu 色sắc 。 及cập 鬪đấu 諍tranh 污ô 眾chúng 。 喧huyên 亂loạn 不bất 律luật 等đẳng 事sự 。 皆giai 集tập 眾chúng 弃khí 逐trục 出xuất 院viện 。 不bất 從tùng 。 即tức 聞văn 公công 。 頌tụng 云vân 。

盜đạo 財tài 并tinh 鬪đấu 諍tranh 。 酒tửu 色sắc 污ô 僧Tăng 倫luân 。 速tốc 遣khiển 離ly 清thanh 眾chúng 。

容dung 留lưu 即tức 敗bại 羣quần 。

一nhất 或hoặc 有hữu 假giả 號hiệu 竊thiết 形hình 。 混hỗn 于vu 清thanh 眾chúng 。 并tinh 別biệt 致trí 喧huyên 撓nạo 之chi 事sự 。 堂đường 司ty 維duy 那na 撿kiểm 舉cử 。 抽trừu 下hạ 本bổn 位vị 挂quải 搭# 。 擯bấn 令linh 出xuất 院viện 。 貴quý 安an 清thanh 眾chúng 也dã 。 頌tụng 云vân 。

不bất 信tín 天thiên 真chân 佛Phật 。 來lai 為vi 假giả 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 時thời 抽trừu 挂quải 搭# 。

去khứ 矣hĩ 莫mạc 回hồi 頭đầu 。

一nhất 或hoặc 有hữu 重trọng 犯phạm 。 玷điếm 辱nhục 同đồng 倫luân 。 并tinh 院viện 門môn 。 即tức 須tu 集tập 眾chúng 。 以dĩ 拄trụ 杖trượng 杖trượng 之chi 。 焚phần 燒thiêu 道đạo 具cụ 。 逐trục 從tùng 偏thiên 門môn 而nhi 出xuất 者giả 。 示thị 耻sỉ 辱nhục 也dã 。 頌tụng 云vân 。

犯phạm 重trọng/trùng 焚phần 衣y 鉢bát 。 應ưng 須tu 集tập 眾chúng 人nhân 。 山sơn 藤đằng 聊liêu 示thị 耻sỉ 。

驅khu 擯bấn 出xuất 偏thiên 門môn 。

一nhất 堂đường 內nội 清thanh 眾chúng 。 如như 不bất 充sung 主chủ 首thủ 。 掌chưởng 握ác 山sơn 門môn 。 但đãn 隨tùy 眾chúng 齋trai 粥chúc 參tham 請thỉnh 外ngoại 。 當đương 各các 自tự 省tỉnh 己kỷ 守thủ 分phần/phân 。 積tích 德đức 隆long 道đạo 。 用dụng 光quang 叢tùng 席tịch 。 不bất 可khả 已dĩ 外ngoại 干can 管quản 院viện 務vụ 。 擅thiện 自tự 更cánh 張trương 生sanh 事sự 。 走tẩu 扇thiên/phiến 是thị 非phi 。 有hữu 撓nạo 清thanh 眾chúng 。 無vô 令linh 安an 靜tĩnh 。 違vi 者giả 。 即tức 準chuẩn 院viện 令linh 。 頌tụng 云vân 。

三tam 條điều 椽chuyên 下hạ 客khách 。 自tự 了liễu 一nhất 身thân 休hưu 。 幸hạnh 有hữu 僧Tăng 知tri 事sự 。

何hà 須tu 強cường/cưỡng 出xuất 頭đầu 。

詳tường 此thử 條điều 制chế 。 有hữu 四tứ 種chủng 益ích 。 (# 一nhất )# 不bất 污ô 清thanh 眾chúng 。 生sanh 恭cung 信tín 心tâm 。 故cố 三tam 業nghiệp 不bất 善thiện 。 不bất 可khả 共cộng 住trú 。 準chuẩn 律luật 合hợp 用dụng 梵Phạm 壇đàn 法pháp 治trị 之chi 。 當đương 驅khu 出xuất 院viện 。 清thanh 眾chúng 既ký 安an 。 恭cung 信tín 生sanh 矣hĩ 。 (# 二nhị )# 不bất 毀hủy 僧Tăng 形hình 。 徇# 佛Phật 制chế 故cố 。 隨tùy 宜nghi 懲# 罸# 。 得đắc 留lưu 法Pháp 服phục 。 後hậu 必tất 悔hối 之chi 。 (# 三tam )# 不bất 擾nhiễu 公công 門môn 。 省tỉnh 獄ngục 訟tụng 故cố 。 (# 四tứ )# 不bất 洩duệ 外ngoại 護hộ 。 綱cương 宗tông 故cố 。 四tứ 來lai 同đồng 居cư 。 凡phàm 聖thánh 孰thục 辨biện 。 且thả 如Như 來Lai 應ứng 世thế 。 尚thượng 有hữu 六lục 群quần 之chi 黨đảng 。 況huống 今kim 像tượng 末mạt 。 豈khởi 得đắc 全toàn 無vô 。 向hướng 見kiến 有hữu 輩bối 。 但đãn 見kiến 一nhất 僧Tăng 有hữu 過quá 。 便tiện 雷lôi 同đồng 譏cơ 誚tiếu 。 殊thù 不bất 知tri 。 輕khinh 眾chúng 慢mạn 法pháp 。 其kỳ 損tổn 甚thậm 大đại 。 今kim 禪thiền 門môn 若nhược 無vô 妨phương 害hại 者giả 。 宜nghi 依y 百bách 丈trượng 叢tùng 林lâm 格cách 式thức 。 量lượng 事sự 區khu 別biệt 。 雖tuy 立lập 法pháp 防phòng 姦gian 。 未vị 為vi 賢hiền 士sĩ 。 然nhiên 寧ninh 可khả 有hữu 法pháp 而nhi 無vô 犯phạm 。 不bất 可khả 有hữu 犯phạm 而nhi 無vô 教giáo 。 推thôi 百bách 丈trượng 大đại 智trí 禪thiền 師sư 。 護hộ 法Pháp 之chi 益ích 。 其kỳ 為vi 大đại 矣hĩ 。

禪thiền 林lâm 備bị 用dụng 卷quyển 之chi 七thất