Thiền Hành
Không Lạc

Sáng nay trong bước Thiền hành
Bước chân tĩnh lặng dưới cành cây im
Đi, không một chút mong tìm
Tương lai dĩ vãng nằm im mất rồi
Thiền hành nhẹ gót dưới trời
Trong sân Thiền viện sáng ngời Tánh Không
Không trung nghìn sợi nắng hồng
Đang về sưởi ấm mọi lòng thiền sinh
Xa xa Thầy đứng nghiêng nhìn
Học trò gót nhẹ lặng thinh cuối rào
Mọi lòng không nói lời nào
Chỉ thấy hiện tại lào xào gió lay
Ta đi, ta biết, ta hay
Thong dong nhẹ bước, thấy đây thiền hành
Ban mai không khí trong lành
Trời cao lồng lộng xanh xanh mây trời.