禪Thiền 家Gia 龜Quy 鑑Giám

朝Triêu 鮮Tiên 退Thoái 隱Ẩn 述Thuật

禪thiền 家gia 龜quy 鑑giám

曹tào 谿khê 。 退thoái 隱ẩn 。 述thuật 。

有hữu 一nhất 物vật 於ư 此thử 。 從tùng 本bổn 以dĩ 來lai 。 昭chiêu 昭chiêu 靈linh 靈linh 。 不bất 曾tằng 生sanh 不bất 曾tằng 滅diệt 。 名danh 不bất 得đắc 狀trạng 不bất 得đắc 。

一nhất 物vật 者giả 何hà 物vật 。 古cổ 人nhân 頌tụng 云vân 。 古cổ 佛Phật 未vị 生sanh 前tiền 。 凝ngưng 然nhiên 一nhất 相tương/tướng 圓viên 。 釋Thích 迦Ca 猶do 未vị 會hội 。 迦Ca 葉Diếp 豈khởi 能năng 傳truyền 。 此thử 一nhất 物vật 之chi 所sở 以dĩ 不bất 曾tằng 生sanh 不bất 曾tằng 滅diệt 。 名danh 不bất 得đắc 狀trạng 不bất 得đắc 也dã 。 六lục 祖tổ 告cáo 眾chúng 云vân 。 吾ngô 有hữu 一nhất 物vật 。 無vô 名danh 無vô 字tự 。 諸chư 人nhân 還hoàn 識thức 否phủ 。 神thần 會hội 禪thiền 師sư 即tức 出xuất 曰viết 。 諸chư 佛Phật 之chi 本bổn 源nguyên 。 神Thần 會Hội 之chi 佛Phật 性tánh 。 此thử 所sở 以dĩ 為vi 六lục 祖tổ 之chi 孽nghiệt 子tử 也dã 。 懷Hoài 讓Nhượng 禪Thiền 師Sư 。 自tự 嵩tung 山sơn 來lai 。 六lục 祖tổ 問vấn 曰viết 。 什thập 麼ma 物vật 。 伊y 麼ma 來lai 。 師sư 罔võng 措thố 。 至chí 八bát 年niên 方phương 自tự 肯khẳng 曰viết 。 說thuyết 似tự 一nhất 物vật 即tức 不bất 中trung 。 此thử 所sở 以dĩ 為vi 六lục 祖tổ 之chi 嫡đích 子tử 也dã 。 三tam 教giáo 聖thánh 人nhân 從tùng 此thử 句cú 出xuất 。 誰thùy 是thị 舉cử 者giả 。 惜tích 取thủ 眉mi 毛mao 。

佛Phật 祖tổ 出xuất 世thế 。 無vô 風phong 起khởi 浪lãng 。

佛Phật 祖tổ 者giả 世Thế 尊Tôn 。 迦Ca 葉Diếp 也dã 。 出xuất 世thế 者giả 大đại 悲bi 為vi 體thể 度độ 眾chúng 生sanh 也dã 。 然nhiên 以dĩ 一nhất 物vật 觀quán 之chi 。 則tắc 人nhân 人nhân 面diện 目mục 本bổn 來lai 圓viên 成thành 。 豈khởi 假giả 他tha 人nhân 添# 脂chi 著trước 粉phấn 也dã 。 此thử 出xuất 世thế 之chi 所sở 以dĩ 起khởi 波ba 浪lãng 也dã 。 虗hư 空không 藏tạng 經Kinh 云vân 。 文văn 字tự 是thị 魔ma 業nghiệp 。 名danh 相tướng 是thị 魔ma 業nghiệp 。 至chí 於ư 佛Phật 語ngữ 亦diệc 是thị 魔ma 業nghiệp 。 是thị 此thử 意ý 也dã 。 此thử 直trực 舉cử 本bổn 分phần/phân 。 佛Phật 祖tổ 無vô 功công 能năng 。 乾can/kiền/càn 坤# 失thất 色sắc 。 日nhật 月nguyệt 無vô 光quang 。

然nhiên 法pháp 有hữu 多đa 義nghĩa 。 人nhân 有hữu 多đa 機cơ 。 不bất 妨phương 施thi 設thiết 。

法pháp 者giả 一nhất 物vật 也dã 。 人nhân 者giả 眾chúng 生sanh 也dã 。 法pháp 有hữu 不bất 變biến 隨tùy 緣duyên 之chi 義nghĩa 。 人nhân 有hữu 頓đốn 悟ngộ 漸tiệm 修tu 之chi 機cơ 。 故cố 不bất 妨phương 文văn 字tự 語ngữ 言ngôn 。 之chi 施thi 設thiết 也dã 。 此thử 所sở 謂vị 官quan 不bất 容dung 針châm 私tư 通thông 車xa 馬mã 者giả 也dã 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 曰viết 圓viên 成thành 。 生sanh 無vô 慧tuệ 目mục 。 甘cam 受thọ 輪luân 轉chuyển 。 故cố 若nhược 非phi 出xuất 世thế 之chi 金kim 鎞# 。 誰thùy 刮# 無vô 明minh 之chi 厚hậu 膜mô 也dã 。 至chí 於ư 越việt 苦khổ 海hải 而nhi 登đăng 樂nhạo/nhạc/lạc 岸ngạn 者giả 。 皆giai 由do 大đại 悲bi 之chi 恩ân 也dã 。 然nhiên 則tắc 恆Hằng 沙sa 身thân 命mạng 難nạn 報báo 萬vạn 一nhất 也dã 。 此thử 廣quảng 舉cử 新tân 熏huân 感cảm 佛Phật 祖tổ 深thâm 恩ân 。 王vương 登đăng 寶bảo 殿điện 。 野dã 老lão 謳# 歌ca 。

強cường/cưỡng 立lập 種chủng 種chủng 名danh 字tự 。 或hoặc 心tâm 或hoặc 佛Phật 或hoặc 眾chúng 生sanh 。 不bất 可khả 守thủ 名danh 而nhi 生sanh 解giải 。 當đương 躰# 便tiện 是thị 。 動động 念niệm 即tức 乖quai 。

一nhất 物vật 上thượng 強cường/cưỡng 立lập 三tam 名danh 字tự 者giả 。 教giáo 之chi 不bất 得đắc 已dĩ 也dã 。 不bất 可khả 守thủ 名danh 生sanh 解giải 者giả 。 亦diệc 禪thiền 之chi 不bất 得đắc 已dĩ 也dã 。 一nhất 擡# 一nhất 搦nạch 旋toàn 立lập 旋toàn 破phá 。 皆giai 法Pháp 王Vương 法pháp 令linh 之chi 自tự 在tại 者giả 也dã 。 此thử 結kết 上thượng 起khởi 下hạ 。 論luận 佛Phật 祖tổ 事sự 躰# 各các 別biệt 。 久cửu 旱hạn 逢phùng 佳giai 雨vũ 。 他tha 鄉hương 見kiến 故cố 人nhân 。

世Thế 尊Tôn 三tam 處xứ 傳truyền 心tâm 者giả 為vi 禪thiền 旨chỉ 。 一nhất 代đại 所sở 說thuyết 者giả 為vi 教giáo 門môn 。 故cố 曰viết 禪thiền 是thị 佛Phật 心tâm 。 教giáo 是thị 佛Phật 語ngữ 。

三tam 處xứ 者giả 。 多đa 子tử 塔tháp 前tiền 分phân 半bán 座tòa 一nhất 也dã 。 靈linh 山sơn 會hội 上thượng 舉cử 拈niêm 花hoa 二nhị 也dã 。 雙song 樹thụ 下hạ 槨# 示thị 雙song 趺phu 三tam 也dã 。 所sở 謂vị 迦Ca 葉Diếp 別biệt 傳truyền 禪thiền 燈đăng 者giả 此thử 也dã 。 一nhất 代đại 者giả 四tứ 十thập 九cửu 年niên 間gian 所sở 說thuyết 五ngũ 教giáo 也dã 。 人nhân 天thiên 教giáo 一nhất 也dã 。 小Tiểu 乘Thừa 教giáo 二nhị 也dã 。 大Đại 乘Thừa 教giáo 三tam 也dã 。 頓đốn 教giáo 四tứ 也dã 。 圓viên 教giáo 五ngũ 也dã 。 所sở 謂vị 阿A 難Nan 。 流lưu 通thông 教giáo 海hải 者giả 此thử 也dã 。 然nhiên 則tắc 禪thiền 教giáo 之chi 源nguyên 者giả 世Thế 尊Tôn 也dã 。 禪thiền 教giáo 之chi 派phái 者giả 迦Ca 葉Diếp 。 阿A 難Nan 也dã 。 以dĩ 無vô 言ngôn 至chí 於ư 無vô 言ngôn 者giả 禪thiền 也dã 。 以dĩ 有hữu 言ngôn 至chí 於ư 無vô 言ngôn 者giả 教giáo 也dã 。 乃nãi 至chí 心tâm 是thị 禪thiền 法pháp 也dã 。 語ngữ 是thị 教giáo 法pháp 也dã 。 則tắc 法pháp 雖tuy 一nhất 味vị 。 見kiến 解giải 則tắc 天thiên 地địa 懸huyền 隔cách 。 此thử 辨biện 禪thiền 教giáo 二nhị 途đồ 。 不bất 得đắc 放phóng 過quá 。 艸thảo 裏lý 橫hoạnh/hoành 身thân 。

是thị 故cố 若nhược 人nhân 。 失thất 之chi 於ư 口khẩu 。 則tắc 拈niêm 花hoa 微vi 笑tiếu 皆giai 是thị 教giáo 迹tích 。 得đắc 之chi 於ư 心tâm 。 則tắc 世thế 間gian 麁thô 言ngôn 細tế 語ngữ 皆giai 是thị 教giáo 外ngoại 別biệt 傳truyền 禪thiền 旨chỉ 。

法pháp 無vô 名danh 故cố 言ngôn 不bất 及cập 也dã 。 法pháp 無vô 相tướng 故cố 心tâm 不bất 及cập 也dã 。 擬nghĩ 之chi 於ư 口khẩu 者giả 失thất 本bổn 心tâm 王vương 也dã 。 失thất 本bổn 心tâm 王vương 。 則tắc 世Thế 尊Tôn 拈niêm 花hoa 迦Ca 葉Diếp 微vi 笑tiếu 盡tận 落lạc 陳trần 言ngôn 。 終chung 是thị 無vô 物vật 也dã 。 得đắc 之chi 於ư 心tâm 者giả 非phi 但đãn 衒huyễn 談đàm 。 善thiện 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 至chí 於ư 鷰# 語ngữ 深thâm 談đàm 實thật 相tướng 也dã 。 是thị 故cố 寶Bảo 積Tích 。 禪thiền 師sư 聞văn 哭khốc 聲thanh 踊dũng 悅duyệt 身thân 心tâm 。 寶bảo 壽thọ 禪thiền 師sư 見kiến 諍tranh 拳quyền 開khai 豁hoát 面diện 目mục 者giả 以dĩ 此thử 也dã 。 此thử 明minh 禪thiền 教giáo 深thâm 淺thiển 。 明minh 珠châu 在tại 手thủ 。 弄lộng 去khứ 弄lộng 來lai 。

吾ngô 有hữu 一nhất 言ngôn 。 絕tuyệt 慮lự 忘vong 緣duyên 。 兀ngột 然nhiên 無vô 事sự 坐tọa 。 春xuân 來lai 草thảo 自tự 青thanh 。

絕tuyệt 慮lự 忘vong 緣duyên 者giả 得đắc 之chi 於ư 心tâm 也dã 。 所sở 謂vị 閒gian/nhàn 道Đạo 人Nhân 也dã 。 於ư 戲hí 其kỳ 為vi 人nhân 也dã 。 本bổn 來lai 無vô 緣duyên 本bổn 來lai 無vô 事sự 。 飢cơ 來lai 即tức 食thực 困khốn 來lai 即tức 眠miên 。 綠lục 水thủy 青thanh 山sơn 任nhậm 意ý 逍tiêu 遙diêu 。 漁ngư 村thôn 酒tửu 肆tứ 自tự 在tại 安an 眠miên 。 年niên 代đại 甲giáp 子tử 總tổng 不bất 知tri 。 春xuân 來lai 依y 舊cựu 艸thảo 自tự 青thanh 。 此thử 別biệt 欲dục 一nhất 念niệm 回hồi 光quang 者giả 。 將tương 謂vị 無vô 人nhân 。 賴lại 有hữu 一nhất 箇cá 。

教giáo 門môn 惟duy 傳truyền 一nhất 心tâm 法pháp 。 禪thiền 門môn 惟duy 傳truyền 見kiến 性tánh 法pháp 。

心tâm 如như 鏡kính 之chi 體thể 。 性tánh 如như 鏡kính 之chi 光quang 。 性tánh 自tự 清thanh 淨tịnh 。 即tức 時thời 割cát 然nhiên 。 還hoàn 得đắc 本bổn 心tâm 。 此thử 秘bí 重trọng/trùng 得đắc 意ý 一nhất 念niệm 。 重trùng 重trùng 山sơn 與dữ 水thủy 。 清thanh 白bạch 舊cựu 家gia 風phong 。

評bình 曰viết 。 心tâm 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 本bổn 源nguyên 心tâm 。 二nhị 無vô 明minh 取thủ 相tương/tướng 心tâm 也dã 。 性tánh 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 本bổn 法pháp 性tánh 。 二nhị 性tánh 相tướng 相tương 對đối 性tánh 也dã 。 故cố 禪thiền 教giáo 者giả 同đồng 迷mê 守thủ 名danh 生sanh 解giải 。 或hoặc 以dĩ 淺thiển 為vi 深thâm 。 或hoặc 以dĩ 深thâm 為vi 淺thiển 。 遂toại 為vi 觀quán 行hành 大đại 病bệnh 。 故cố 於ư 此thử 辨biện 之chi 。

然nhiên 諸chư 佛Phật 說thuyết 經Kinh 。 先tiên 分phân 別biệt 諸chư 法pháp 。 後hậu 說thuyết 畢tất 竟cánh 空không 。 祖tổ 師sư 示thị 句cú 。 迹tích 絕tuyệt 於ư 意ý 地địa 。 理lý 顯hiển 於ư 心tâm 源nguyên 。

諸chư 佛Phật 為vi 萬vạn 代đại 依y 憑bằng 。 故cố 理lý 須tu 委ủy 示thị 。 祖tổ 師sư 在tại 即tức 時thời 度độ 脫thoát 。 故cố 意ý 使sử 玄huyền 通thông 。 迹tích 。 祖tổ 師sư 言ngôn 迹tích 也dã 。 意ý 。 學học 者giả 意ý 地địa 也dã 。 胡hồ 亂loạn 指chỉ 注chú 。 臂tý 不bất 外ngoại 曲khúc 。

諸chư 佛Phật 說thuyết 弓cung 。 祖tổ 師sư 說thuyết 絃huyền 。 佛Phật 說thuyết 無vô 礙ngại 之chi 法Pháp 。 方phương 皈quy 一nhất 味vị 。 拂phất 此thử 一nhất 味vị 之chi 迹tích 。 方phương 現hiện 祖tổ 師sư 所sở 示thị 一nhất 心tâm 。 故cố 云vân 庭đình 前tiền 栢# 樹thụ 子tử 話thoại 。 龍long 藏tạng 所sở 未vị 有hữu 底để 。

說thuyết 弓cung 曲khúc 也dã 。 說thuyết 絃huyền 直trực 也dã 。 龍long 藏tạng 龍long 宮cung 之chi 藏tạng 經kinh 也dã 。 僧Tăng 問vấn 趙triệu 州châu 如như 何hà 是thị 祖tổ 師sư 西tây 來lai 意ý 。 州châu 答đáp 云vân 庭đình 前tiền 栢# 樹thụ 子tử 。 此thử 所sở 謂vị 格cách 外ngoại 禪thiền 旨chỉ 也dã 。 魚ngư 行hành 水thủy 濁trược 。 鳥điểu 飛phi 毛mao 落lạc 。

故cố 學học 者giả 先tiên 以dĩ 如như 實thật 言ngôn 教giáo 委ủy 辨biện 不bất 變biến 隨tùy 緣duyên 二nhị 義nghĩa 。 是thị 自tự 心tâm 之chi 性tánh 相tướng 。 頓đốn 悟ngộ 漸tiệm 修tu 兩lưỡng 門môn 是thị 自tự 行hành 之chi 始thỉ 終chung 。 然nhiên 後hậu 放phóng 下hạ 教giáo 義nghĩa 。 但đãn 將tương 自tự 心tâm 現hiện 前tiền 一nhất 念niệm 參tham 詳tường 禪thiền 旨chỉ 。 則tắc 必tất 有hữu 所sở 得đắc 。 所sở 謂vị 出xuất 身thân 活hoạt 路lộ 。

上thượng 根căn 大đại 智trí 不bất 在tại 此thử 限hạn 。 中trung 下hạ 根căn 者giả 不bất 可khả 躐# 等đẳng 也dã 。 教giáo 義nghĩa 者giả 不bất 變biến 隨tùy 緣duyên 。 頓đốn 悟ngộ 漸tiệm 修tu 有hữu 先tiên 有hữu 後hậu 。 禪thiền 法pháp 者giả 一nhất 念niệm 中trung 不bất 變biến 隨tùy 緣duyên 。 性tánh 相tướng 體thể 用dụng 元nguyên 是thị 一nhất 時thời 。 離ly 即tức 離ly 非phi 。 是thị 即tức 非phi 即tức 。 故cố 宗tông 師sư 據cứ 法pháp 離ly 言ngôn 直trực 指chỉ 。 一nhất 念niệm 見kiến 性tánh 成thành 佛Phật 耳nhĩ 。 放phóng 下hạ 教giáo 義nghĩa 者giả 以dĩ 此thử 。 明minh 歷lịch 歷lịch 時thời 雲vân 藏tạng 深thâm 谷cốc 。 深thâm 密mật 密mật 處xứ 日nhật 照chiếu 晴tình 空không 。

大đại 抵để 學học 者giả 須tu 參tham 活hoạt 句cú 莫mạc 參tham 死tử 句cú 。

活hoạt 句cú 下hạ 薦tiến 得đắc 堪kham 與dữ 佛Phật 祖tổ 為vi 師sư 。 死tử 句cú 下hạ 薦tiến 得đắc 自tự 救cứu 不bất 了liễu 。 此thử 下hạ 特đặc 舉cử 活hoạt 句cú 使sử 自tự 悟ngộ 入nhập 。 要yếu 見kiến 臨lâm 濟tế 。 須tu 是thị 鐵thiết 漢hán 。

評bình 曰viết 。 話thoại 頭đầu 有hữu 句cú 意ý 二nhị 門môn 。 參tham 句cú 者giả 徑kính 截tiệt 門môn 活hoạt 句cú 也dã 。 沒một 心tâm 路lộ 沒một 語ngữ 路lộ 無vô 摸mạc # 故cố 也dã 。 參tham 意ý 者giả 圓viên 頓đốn 門môn 死tử 句cú 也dã 。 有hữu 理lý 路lộ 有hữu 語ngữ 路lộ 有hữu 聞văn 解giải 思tư 相tương/tướng 故cố 也dã 。

凡phàm 本bổn 參tham 公công 案án 上thượng 切thiết 心tâm 做tố 工công 夫phu 。 如như 雞kê 抱bão 卵noãn 。 如như 猫miêu 捕bộ 鼠thử 。 如như 飢cơ 思tư 食thực 。 如như 渴khát 思tư 水thủy 。 如như 兒nhi 憶ức 母mẫu 。 必tất 有hữu 透thấu 徹triệt 之chi 期kỳ 。

祖tổ 師sư 公công 案án 有hữu 一nhất 千thiên 七thất 百bách 則tắc 。 如như 狗cẩu 子tử 無vô 佛Phật 性tánh 。 庭đình 前tiền 栢# 樹thụ 子tử 。 麻ma 三tam 斤cân 。 乾can/kiền/càn 屎thỉ 橛quyết 之chi 流lưu 也dã 。 鷄kê 之chi 抱bão 卵noãn 。 暖noãn 氣khí 相tương 續tục 也dã 。 猫miêu 之chi 捕bộ 鼠thử 。 心tâm 眼nhãn 不bất 動động 也dã 。 至chí 於ư 飢cơ 思tư 食thực 渴khát 思tư 水thủy 兒nhi 憶ức 母mẫu 。 皆giai 出xuất 於ư 真chân 心tâm 。 非phi 做tố 作tác 底để 心tâm 。 故cố 云vân 切thiết 也dã 。 參tham 禪thiền 無vô 此thử 切thiết 心tâm 。 能năng 透thấu 徹triệt 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。

參tham 禪thiền 須tu 具cụ 三tam 要yếu 。 一nhất 有hữu 大đại 信tín 根căn 。 二nhị 有hữu 大đại 憤phẫn 志chí 。 三tam 有hữu 大đại 疑nghi 情tình 。 苟cẩu 闕khuyết 其kỳ 一nhất 。 如như 折chiết 足túc 之chi 鼎đỉnh 。 終chung 成thành 廢phế 器khí 。

佛Phật 云vân 。 成thành 佛Phật 者giả 信tín 為vi 根căn 本bổn 。 永vĩnh 嘉gia 云vân 。 修tu 道Đạo 者giả 先tiên 須tu 立lập 志chí 。 蒙mông 山sơn 云vân 。 參tham 禪thiền 者giả 不bất 疑nghi 言ngôn 句cú 是thị 為vi 大đại 病bệnh 。 又hựu 云vân 。 大đại 疑nghi 之chi 下hạ 必tất 有hữu 大đại 悟ngộ 。

日nhật 用dụng 應ưng 緣duyên 處xứ 只chỉ 舉cử 狗cẩu 子tử 無vô 佛Phật 性tánh 話thoại 。 舉cử 來lai 舉cử 去khứ 疑nghi 來lai 疑nghi 去khứ 。 覺giác 得đắc 沒một 理lý 路lộ 沒một 義nghĩa 路lộ 沒một 滋tư 味vị 心tâm 頭đầu 熱nhiệt 悶muộn 時thời 。 便tiện 是thị 當đương 人nhân 放phóng 身thân 命mạng 處xứ 。 亦diệc 是thị 成thành 佛Phật 作tác 祖tổ 底để 基cơ 本bổn 也dã 。

僧Tăng 問vấn 趙triệu 州châu 。 狗cẩu 子tử 還hoàn 有hữu 佛Phật 性tánh 也dã 無vô 。 州châu 云vân 無vô 。 此thử 一nhất 字tự 子tử 宗tông 門môn 之chi 一nhất 關quan 。 亦diệc 是thị 摧tồi 許hứa 多đa 惡ác 知tri 惡ác 覺giác 底để 器khí 仗trượng 。 亦diệc 是thị 諸chư 佛Phật 面diện 目mục 。 亦diệc 是thị 諸chư 祖tổ 骨cốt 髓tủy 也dã 。 須tu 透thấu 得đắc 此thử 關quan 。 然nhiên 後hậu 佛Phật 祖tổ 可khả 期kỳ 也dã 。 古cổ 人nhân 頌tụng 云vân 。 趙triệu 州châu 露lộ 刃nhận 劒kiếm 。 寒hàn 霜sương 光quang 燄diệm 燄diệm 。 擬nghĩ 議nghị 問vấn 如như 何hà 。 分phân 身thân 作tác 兩lưỡng 段đoạn 。

話thoại 頭đầu 不bất 得đắc 舉cử 起khởi 處xứ 承thừa 當đương 。 不bất 得đắc 思tư 量lượng 卜bốc 度độ 。 又hựu 不bất 得đắc 將tương 迷mê 待đãi 悟ngộ 就tựu 不bất 可khả 思tư 量lượng 處xứ 思tư 量lượng 。 心tâm 無vô 所sở 之chi 。 如như 老lão 鼠thử 入nhập 牛ngưu 角giác 便tiện 見kiến 倒đảo 斷đoạn 也dã 。 又hựu 尋tầm 常thường 計kế 較giảo 安an 排bài 底để 是thị 識thức 情tình 。 隨tùy 生sanh 死tử 遷thiên 流lưu 底để 是thị 識thức 情tình 。 怕phạ 怖bố 慞chương 惶hoàng 底để 是thị 識thức 情tình 。 今kim 人nhân 不bất 知tri 是thị 病bệnh 。 只chỉ 管quản 在tại 裏lý 許hứa 頭đầu 出xuất 頭đầu 沒một 。

話thoại 頭đầu 有hữu 十thập 種chủng 病bệnh 。 曰viết 意ý 根căn 下hạ 卜bốc 度độ 。 曰viết 揚dương 眉mi 瞬thuấn 目mục 處xứ 挅# 根căn 。 曰viết 語ngữ 路lộ 上thượng 作tác 活hoạt 計kế 。 曰viết 文văn 字tự 中trung 引dẫn 證chứng 。 曰viết 舉cử 起khởi 處xứ 承thừa 當đương 。 曰viết 颺dương 在tại 無vô 事sự 匣hạp 裏lý 。 曰viết 作tác 有hữu 無vô 會hội 。 曰viết 作tác 真chân 無vô 會hội 。 曰viết 作tác 道Đạo 理lý 會hội 。 曰viết 將tương 迷mê 待đãi 悟ngộ 也dã 。 離ly 此thử 十thập 種chủng 病bệnh 者giả 。 但đãn 舉cử 話thoại 時thời 略lược 抖đẩu 擻tẩu 精tinh 神thần 。 只chỉ 疑nghi 是thị 箇cá 甚thậm 麼ma 。

此thử 事sự 如như 蚊văn 子tử 上thượng 鐵thiết 牛ngưu 。 更cánh 不bất 問vấn 如như 何hà 若nhược 何hà 。 下hạ 嘴chủy 不bất 得đắc 處xứ 棄khí 命mạng 。 一nhất 攢toàn 和hòa 身thân 透thấu 入nhập 。

重trọng/trùng 結kết 上thượng 意ý 。 使sử 參tham 活hoạt 句cú 者giả 不bất 得đắc 退thoái 屈khuất 。 古cổ 云vân 。 參tham 禪thiền 須tu 透thấu 祖tổ 師sư 關quan 。 玅# 悟ngộ 要yếu 窮cùng 心tâm 路lộ 絕tuyệt 。

工công 夫phu 如như 調điều 絃huyền 之chi 法pháp 。 緊khẩn 緩hoãn 得đắc 其kỳ 中trung 。 勤cần 則tắc 近cận 執chấp 著trước 。 忘vong 則tắc 落lạc 無vô 明minh 。 惶hoàng 惶hoàng 歷lịch 歷lịch 。 密mật 密mật 綿miên 綿miên 。

彈đàn 琴cầm 者giả 曰viết 。 緩hoãn 急cấp 得đắc 中trung 。 然nhiên 後hậu 清thanh 音âm 普phổ 矣hĩ 。 工công 夫phu 亦diệc 如như 此thử 。 急cấp 則tắc 動động 血huyết 囊nang 。 忘vong 則tắc 入nhập 鬼quỷ 窟quật 。 不bất 徐từ 不bất 疾tật 玅# 在tại 其kỳ 中trung 。

工công 夫phu 到đáo 行hành 不bất 知tri 行hành 坐tọa 不bất 知tri 坐tọa 。 當đương 此thử 之chi 時thời 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 魔ma 軍quân 在tại 六lục 根căn 門môn 頭đầu 伺tứ 候hậu 隨tùy 心tâm 生sanh 設thiết 。 心tâm 若nhược 不bất 起khởi 爭tranh 如như 之chi 何hà 。

魔ma 者giả 樂nhạo 生sanh 死tử 之chi 鬼quỷ 名danh 也dã 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 魔ma 軍quân 者giả 乃nãi 眾chúng 生sanh 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 煩phiền 惱não 也dã 。 魔ma 本bổn 無vô 種chủng 。 修tu 行hành 失thất 念niệm 者giả 遂toại 派phái 其kỳ 源nguyên 也dã 。 眾chúng 生sanh 順thuận 其kỳ 境cảnh 故cố 順thuận 之chi 。 道Đạo 人Nhân 逆nghịch 其kỳ 境cảnh 故cố 逆nghịch 之chi 。 故cố 云vân 道đạo 高cao 魔ma 盛thịnh 也dã 。 禪thiền 定định 中trung 或hoặc 見kiến 孝hiếu 子tử 而nhi 斫chước 股cổ 。 或hoặc 見kiến 猪trư 子tử 而nhi 把bả 鼻tị 者giả 。 亦diệc 自tự 心tâm 起khởi 見kiến 感cảm 此thử 外ngoại 魔ma 也dã 。 心tâm 若nhược 不bất 起khởi 。 則tắc 種chủng 種chủng 伎kỹ 倆lưỡng 翻phiên 為vi 割cát 水thủy 吹xuy 光quang 也dã 。 古cổ 云vân 。 壁bích 隙khích 風phong 動động 。 心tâm 隙khích 魔ma 侵xâm 。

起khởi 心tâm 是thị 天thiên 魔ma 。 不bất 起khởi 心tâm 是thị 陰ấm 魔ma 。 或hoặc 起khởi 或hoặc 不bất 起khởi 是thị 煩phiền 惱não 魔ma 。 然nhiên 我ngã 正Chánh 法Pháp 中trung 本bổn 無vô 如như 是thị 事sự 。

大đại 抵để 忘vong 機cơ 是thị 佛Phật 道Đạo 。 分phân 別biệt 是thị 魔ma 境cảnh 。 然nhiên 魔ma 境cảnh 夢mộng 事sự 何hà 勞lao 辨biện 詰cật 。

工công 夫phu 若nhược 打đả 成thành 一nhất 片phiến 。 則tắc 縱túng/tung 今kim 生sanh 透thấu 不bất 得đắc 。 眼nhãn 光quang 落lạc 地địa 之chi 時thời 。 不bất 為vi 惡ác 業nghiệp 所sở 率suất 。

業nghiệp 者giả 無vô 明minh 也dã 。 禪thiền 者giả 般Bát 若Nhã 也dã 。 明minh 闇ám 不bất 相tương 敵địch 。 理lý 固cố 然nhiên 也dã 。

大đại 抵để 參tham 禪thiền 者giả 還hoàn 知tri 四Tứ 恩Ân 深thâm 厚hậu 麼ma 。 還hoàn 知tri 四tứ 大đại 醜xú 身thân 念niệm 念niệm 衰suy 朽hủ 麼ma 。 還hoàn 知tri 人nhân 命mạng 在tại 呼hô 吸hấp 麼ma 。 生sanh 來lai 值trị 遇ngộ 佛Phật 祖tổ 麼ma 。 及cập 聞văn 無vô 上thượng 法pháp 生sanh 希hy 有hữu 心tâm 麼ma 。 不bất 離ly 僧Tăng 堂đường 守thủ 節tiết 麼ma 。 不bất 與dữ 鄰lân 單đơn 雜tạp 話thoại 麼ma 。 切thiết 忌kỵ 皷cổ 扇thiên/phiến 是thị 非phi 麼ma 。 話thoại 頭đầu 十thập 二nhị 時thời 中trung 明minh 明minh 不bất 昧muội 麼ma 。 對đối 人nhân 接tiếp 話thoại 時thời 無vô 間gián 斷đoạn 麼ma 。 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 。 時thời 打đả 成thành 一nhất 片phiến 麼ma 。 返phản 觀quán 自tự 己kỷ 捉tróc 敗bại 佛Phật 祖tổ 麼ma 。 今kim 生sanh 決quyết 定định 續tục 佛Phật 慧tuệ 命mạng 麼ma 。 起khởi 坐tọa 便tiện 宜nghi 時thời 還hoàn 思tư 地địa 獄ngục 苦khổ 麼ma 。 此thử 一nhất 報báo 身thân 定định 脫thoát 輪luân 迴hồi 麼ma 。 當đương 八bát 風phong 境cảnh 心tâm 不bất 動động 麼ma 。 此thử 是thị 參tham 禪thiền 人nhân 日nhật 用dụng 中trung 點điểm 撿kiểm 底để 道Đạo 理lý 。 古cổ 人nhân 云vân 。 此thử 身thân 不bất 向hướng 今kim 生sanh 度độ 。 更cánh 待đãi 何hà 生sanh 度độ 此thử 身thân 。

四Tứ 恩Ân 者giả 。 父phụ 母mẫu 君quân 師sư 施thí 主chủ 恩ân 也dã 。 四tứ 大đại 醜xú 身thân 者giả 。 父phụ 之chi 精tinh 一nhất 滴tích 母mẫu 之chi 血huyết 一nhất 滴tích 者giả 水thủy 大đại 之chi 濕thấp 也dã 。 精tinh 為vi 骨cốt 血huyết 為vi 皮bì 者giả 地địa 大đại 之chi 堅kiên 也dã 。 精tinh 血huyết 一nhất 塊khối 不bất 腐hủ 不bất 爛lạn 者giả 火hỏa 大đại 之chi 暖noãn 也dã 。 鼻tị 孔khổng 先tiên 成thành 通thông 出xuất 入nhập 息tức 。 者giả 風phong 大đại 之chi 動động 也dã 。 阿A 難Nan 曰viết 。 欲dục 氣khí 麤thô 濁trược 。 腥tinh 臊tao 交giao 遘cấu 。 此thử 所sở 以dĩ 醜xú 身thân 也dã 。 念niệm 念niệm 衰suy 朽hủ 者giả 頭đầu 上thượng 光quang 陰ấm 剎sát 那na 不bất 停đình 。 面diện 自tự 皺trứu 而nhi 髮phát 自tự 白bạch 。 如như 云vân 今kim 既ký 不bất 如như 昔tích 。 後hậu 當đương 不bất 如như 今kim 。 此thử 無vô 常thường 之chi 體thể 也dã 。 然nhiên 無vô 常thường 之chi 鬼quỷ 以dĩ 殺sát 為vi 戲hí 。 實thật 念niệm 念niệm 可khả 畏úy 也dã 。 呼hô 者giả 出xuất 息tức 之chi 火hỏa 也dã 。 吸hấp 者giả 入nhập 息tức 之chi 風phong 也dã 。 人nhân 命mạng 寄ký 托thác 只chỉ 在tại 出xuất 入nhập 息tức 也dã 。 八bát 風phong 者giả 。 順thuận 逆nghịch 二nhị 境cảnh 也dã 。 地địa 獄ngục 苦khổ 者giả 人nhân 間gian 六lục 十thập 劫kiếp 泥nê 犁lê 一nhất 晝trú 夜dạ 。 鑊hoạch 湯thang 爐lô 炭thán 。 劒kiếm 樹thụ 刀đao 山sơn 之chi 苦khổ 。 口khẩu 不bất 可khả 形hình 言ngôn 也dã 。 人nhân 身thân 難nan 得đắc 。 甚thậm 於ư 海hải 中trung 之chi 鍼châm 。 境cảnh 於ư 此thử 愍mẫn 而nhi 警cảnh 之chi 。

評bình 曰viết 。 上thượng 來lai 法pháp 語ngữ 如như 人nhân 飲ẩm 水thủy 。 冷lãnh 暖noãn 自tự 知tri 。 聦# 明minh 不bất 能năng 敵địch 業nghiệp 。 乾can/kiền/càn 慧tuệ 未vị 免miễn 苦khổ 輪luân 。 各các 須tu 察sát 念niệm 。 勿vật 以dĩ 自tự 謾man 。

學học 語ngữ 之chi 輩bối 。 說thuyết 時thời 似tự 悟ngộ 對đối 境cảnh 還hoàn 迷mê 。 所sở 謂vị 言ngôn 行hạnh 相tương 違vi 者giả 也dã 。

此thử 結kết 上thượng 自tự 謾man 之chi 意ý 。 言ngôn 行hạnh 相tương 違vi 。 虗hư 實thật 可khả 辨biện 。

若nhược 欲dục 敵địch 生sanh 死tử 。 須tu 得đắc 這giá 一nhất 念niệm 子tử 爆bộc 地địa 一nhất 破phá 。 方phương 了liễu 得đắc 生sanh 死tử 。

爆bộc 打đả 破phá 漆tất 桶# 聲thanh 。 以dĩ 打đả 破phá 漆tất 桶# 然nhiên 後hậu 生sanh 死tử 可khả 敵địch 也dã 。 諸chư 佛Phật 因Nhân 地Địa 法Pháp 行hành 。 者giả 只chỉ 此thử 而nhi 已dĩ 。

然nhiên 一nhất 念niệm 子tử 爆bộc 地địa 一nhất 破phá 。 然nhiên 後hậu 須tu 訪phỏng 明minh 師sư 決quyết 擇trạch 正chánh 眼nhãn 。

此thử 事sự 極cực 不bất 容dung 易dị 。 須tu 生sanh 慚tàm 愧quý 始thỉ 得đắc 。 道đạo 如như 大đại 海hải 轉chuyển 入nhập 轉chuyển 深thâm 。 慎thận 勿vật 得đắc 小tiểu 為vi 足túc 。 悟ngộ 後hậu 若nhược 不bất 見kiến 人nhân 。 則tắc 醍đề 醐hồ 上thượng 味vị 翻phiên 成thành 毒độc 藥dược 。

古cổ 德đức 云vân 。 只chỉ 貴quý 子tử 眼nhãn 正chánh 。 不bất 貴quý 汝nhữ 行hành 履lý 處xứ 。

昔tích 仰ngưỡng 山sơn 答đáp 溈# 山sơn 問vấn 云vân 。 涅Niết 槃Bàn 經kinh 四tứ 十thập 卷quyển 總tổng 是thị 魔ma 說thuyết 。 此thử 仰ngưỡng 山sơn 之chi 正chánh 眼nhãn 也dã 。 仰ngưỡng 山sơn 又hựu 問vấn 行hành 履lý 處xứ 。 溈# 山sơn 答đáp 曰viết 只chỉ 貴quý 子tử 眼nhãn 正chánh 。 云vân 此thử 所sở 以dĩ 先tiên 開khai 正chánh 眼nhãn 而nhi 後hậu 說thuyết 行hành 履lý 也dã 。 故cố 云vân 若nhược 欲dục 修tu 行hành 。 先tiên 須tu 頓đốn 悟ngộ 。

願nguyện 諸chư 道đạo 者giả 深thâm 信tín 自tự 心tâm 。 不bất 自tự 屈khuất 不bất 自tự 高cao 。

此thử 心tâm 平bình 等đẳng 本bổn 無vô 凡phàm 聖thánh 。 然nhiên 約ước 人nhân 有hữu 迷mê 悟ngộ 凡phàm 聖thánh 也dã 。 因nhân 師sư 激kích 發phát 忽hốt 悟ngộ 真chân 我ngã 與dữ 佛Phật 無vô 殊thù 者giả 頓đốn 也dã 。 此thử 所sở 以dĩ 不bất 自tự 屈khuất 。 如như 云vân 本bổn 來lai 無vô 一nhất 物vật 也dã 。 因nhân 悟ngộ 斷đoạn 習tập 轉chuyển 凡phàm 成thành 聖thánh 者giả 漸tiệm 也dã 。 此thử 所sở 以dĩ 不bất 自tự 高cao 。 如như 云vân 時thời 時thời 勤cần 拂phất 拭thức 也dã 。 屈khuất 者giả 教giáo 學học 者giả 病bệnh 也dã 。 高cao 者giả 禪thiền 學học 者giả 病bệnh 也dã 。 教giáo 學học 者giả 不bất 信tín 禪thiền 門môn 有hữu 悟ngộ 入nhập 之chi 秘bí 訣quyết 。 深thâm 滯trệ 權quyền 教giáo 別biệt 執chấp 真chân 妄vọng 。 不bất 修tu 觀quán 行hành 數số 佗tha 珍trân 寶bảo 。 故cố 自tự 生sanh 退thoái 屈khuất 也dã 。 禪thiền 學học 者giả 不bất 信tín 教giáo 門môn 有hữu 修tu 斷đoạn 之chi 正chánh 路lộ 。 染nhiễm 習tập 雖tuy 起khởi 。 不bất 生sanh 慚tàm 愧quý 。 果quả 級cấp 雖tuy 初sơ 多đa 有hữu 法pháp 慢mạn 。 故cố 發phát 言ngôn 過quá 高cao 也dã 。 是thị 故cố 得đắc 意ý 修tu 心tâm 者giả 不bất 自tự 屈khuất 不bất 自tự 高cao 也dã 。

評bình 曰viết 。 不bất 自tự 屈khuất 不bất 自tự 高cao 者giả 。 略lược 舉cử 初sơ 心tâm 。 因nhân 該cai 果quả 海hải 則tắc 雖tuy 信tín 之chi 一nhất 位vị 也dã 。 廣quảng 舉cử 菩Bồ 薩Tát 。 果quả 徹triệt 因nhân 源nguyên 則tắc 五ngũ 十thập 五ngũ 位vị 也dã 。

迷mê 心tâm 修tu 道Đạo 但đãn 助trợ 無vô 明minh 。

悟ngộ 若nhược 未vị 徹triệt 。 修tu 豈khởi 稱xưng 真chân 哉tai 。 悟ngộ 修tu 之chi 義nghĩa 。 如như 膏cao 明minh 相tướng 賴lại 目mục 足túc 相tướng 資tư 。

修tu 行hành 之chi 要yếu 。 但đãn 盡tận 凡phàm 情tình 別biệt 無vô 聖thánh 解giải 。

病bệnh 盡tận 藥dược 除trừ 。 還hoàn 是thị 本bổn 人nhân 。

不bất 用dụng 捨xả 眾chúng 生sanh 心tâm 。 但đãn 莫mạc 染nhiễm 污ô 自tự 性tánh 。 求cầu 正Chánh 法Pháp 是thị 邪tà 。

捨xả 者giả 求cầu 者giả 皆giai 是thị 染nhiễm 污ô 也dã 。

斷đoạn 煩phiền 惱não 名danh 二Nhị 乘Thừa 。 煩phiền 惱não 不bất 生sanh 名danh 大đại 涅Niết 槃Bàn 。

斷đoạn 者giả 能năng 所sở 也dã 。 不bất 生sanh 者giả 無vô 能năng 所sở 也dã 。

須tu 虗hư 懷hoài 自tự 照chiếu 。 信tín 一nhất 念niệm 緣duyên 起khởi 無vô 生sanh 。

此thử 單đơn 明minh 性tánh 起khởi 。

諦đế 觀quán 殺sát 盜đạo 婬dâm 妄vọng 從tùng 一nhất 心tâm 上thượng 起khởi 。 當đương 處xứ 便tiện 寂tịch 。 何hà 須tu 更cánh 斷đoạn 。

此thử 雙song 明minh 性tánh 相tướng 。

經Kinh 云vân 。 不bất 起khởi 一nhất 念niệm 名danh 為vi 。 永vĩnh 斷đoạn 無vô 明minh 。 又hựu 云vân 念niệm 起khởi 即tức 覺giác 。

知tri 幻huyễn 即tức 離ly 。 不bất 作tác 方phương 便tiện 。 離ly 幻huyễn 即tức 覺giác 。 亦diệc 無vô 漸tiệm 次thứ 。

心tâm 為vi 幻huyễn 師sư 也dã 。 身thân 為vi 幻huyễn 城thành 也dã 。 世thế 界giới 幻huyễn 衣y 也dã 。 名danh 相tướng 幻huyễn 食thực 也dã 。 至chí 於ư 起khởi 心tâm 動động 念niệm 。 言ngôn 妄vọng 言ngôn 真chân 。 無vô 非phi 幻huyễn 也dã 。 又hựu 無vô 始thỉ 幻huyễn 無vô 明minh 。 皆giai 從tùng 覺giác 心tâm 生sanh 。 幻huyễn 幻huyễn 如như 空không 花hoa 。 幻huyễn 滅diệt 名danh 不bất 動động 。 故cố 夢mộng 瘡sang 求cầu 醫y 者giả 。 寤ngụ 來lai 無vô 方phương 便tiện 。 知tri 幻huyễn 者giả 亦diệc 如như 是thị 。

眾chúng 生sanh 於ư 無vô 生sanh 中trung 。 妄vọng 見kiến 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 。 如như 見kiến 空không 花hoa 起khởi 滅diệt 。

性tánh 本bổn 無vô 生sanh 故cố 無vô 生sanh 涅niết 也dã 。 空không 本bổn 無vô 花hoa 。 故cố 無vô 起khởi 滅diệt 也dã 。 見kiến 生sanh 死tử 者giả 如như 見kiến 空không 花hoa 起khởi 也dã 。 見kiến 涅Niết 槃Bàn 者giả 如như 見kiến 空không 花hoa 滅diệt 也dã 。 然nhiên 起khởi 本bổn 無vô 起khởi 滅diệt 本bổn 無vô 滅diệt 。 於ư 此thử 二nhị 見kiến 不bất 用dụng 窺khuy 詰cật 。 是thị 故cố 思tư 益ích 經Kinh 云vân 。 諸chư 佛Phật 出xuất 世thế 。 非phi 為vì 度độ 眾chúng 生sanh 。 只chỉ 為vì 度độ 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 二nhị 見kiến 耳nhĩ 。

菩Bồ 薩Tát 度độ 眾chúng 生sanh 入nhập 滅diệt 度độ 。 又hựu 實thật 無vô 眾chúng 生sanh 得đắc 滅diệt 度độ 。

菩Bồ 薩Tát 只chỉ 以dĩ 念niệm 念niệm 為vi 眾chúng 生sanh 也dã 。 了liễu 念niệm 體thể 空không 者giả 度độ 眾chúng 生sanh 也dã 。 念niệm 既ký 空không 寂tịch 者giả 實thật 無vô 眾chúng 生sanh 。 得đắc 滅diệt 度độ 也dã 。 此thử 上thượng 論luận 信tín 解giải 。

理lý 雖tuy 頓đốn 悟ngộ 。 事sự 非phi 頓đốn 除trừ 。

文Văn 殊Thù 達đạt 天thiên 真chân 。 普phổ 賢hiền 明minh 緣duyên 起khởi 。 解giải 似tự 電điện 光quang 。 行hành 同đồng 窮cùng 子tử 。 此thử 下hạ 論luận 修tu 證chứng 。

帶đái 婬dâm 修tu 禪thiền 如như 蒸chưng 沙sa 作tác 飯phạn 。 帶đái 殺sát 修tu 禪thiền 如như 塞tắc 耳nhĩ 呌khiếu 聲thanh 。 帶đái 偷thâu 修tu 禪thiền 如như 漏lậu 巵chi 求cầu 滿mãn 。 帶đái 妄vọng 修tu 禪thiền 如như 刻khắc 糞phẩn 為vi 香hương 。 縱tung 有hữu 多đa 智trí 。 皆giai 成thành 魔ma 道đạo 。

此thử 明minh 修tu 行hành 軌quỹ 則tắc 三Tam 無Vô 漏Lậu 學Học 也dã 。 小Tiểu 乘Thừa 稟bẩm 法pháp 為vi 戒giới 。 粗thô 治trị 其kỳ 末mạt 。 大Đại 乘Thừa 攝nhiếp 心tâm 為vi 戒giới 。 細tế 絕tuyệt 其kỳ 本bổn 。 然nhiên 則tắc 法Pháp 戒giới 無vô 身thân 犯phạm 。 心tâm 戒giới 無vô 思tư 犯phạm 也dã 。 婬dâm 者giả 斷đoạn 清thanh 淨tịnh 。 殺sát 者giả 斷đoạn 慈từ 悲bi 。 盜đạo 者giả 斷đoạn 福phước 德đức 。 妄vọng 者giả 斷đoạn 真chân 實thật 也dã 。 能năng 成thành 智trí 慧tuệ 縱túng/tung 。 得đắc 六Lục 神Thần 通Thông 。 如như 不bất 斷đoạn 殺sát 盜đạo 婬dâm 妄vọng 。 則tắc 必tất 落lạc 魔ma 道đạo 。 永vĩnh 失thất 菩Bồ 提Đề 正chánh 路lộ 矣hĩ 。 此thử 四tứ 戒giới 百bách 戒giới 之chi 根căn 。 故cố 別biệt 明minh 之chi 使sử 無vô 思tư 犯phạm 也dã 。 無vô 憶ức 曰viết 戒giới 。 無vô 念niệm 曰viết 定định 。 莫mạc 妄vọng 曰viết 慧tuệ 。 又hựu 戒giới 為vi 捉tróc 賊tặc 。 定định 為vi 縛phược 賊tặc 。 慧tuệ 為vi 殺sát 賊tặc 。 又hựu 戒giới 器khí 完hoàn 固cố 。 定định 水thủy 澄trừng 清thanh 。 慧tuệ 月nguyệt 方phương 現hiện 。 此thử 三tam 學học 者giả 實thật 為vi 萬vạn 法pháp 之chi 源nguyên 。 故cố 特đặc 明minh 之chi 使sử 無vô 諸chư 漏lậu 也dã 。 靈linh 山sơn 會hội 上thượng 豈khởi 有hữu 無vô 行hành 佛Phật 。 少thiểu 林lâm 門môn 下hạ 豈khởi 有hữu 妄vọng 語ngữ 祖tổ 。

無vô 德đức 之chi 人nhân 不bất 依y 佛Phật 戒giới 不bất 護hộ 三tam 業nghiệp 。 放phóng 逸dật 懈giải 怠đãi 輕khinh 慢mạn 佗tha 人nhân 。 輕khinh 量lượng 是thị 非phi 。 而nhi 為vi 根căn 本bổn 。

一nhất 破phá 心tâm 戒giới 百bách 過quá 俱câu 生sanh 。

評bình 曰viết 。 如như 此thử 魔ma 徒đồ 。 末Mạt 法Pháp 熾sí 盛thịnh 惱não 亂loạn 正Chánh 法Pháp 。 學học 者giả 詳tường 之chi 。

若nhược 不bất 持trì 戒giới 。 尚thượng 不bất 得đắc 疥giới 癩lại 野dã 干can 之chi 身thân 。 況huống 清thanh 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 。 果quả 可khả 冀ký 乎hồ 。

重trọng 戒giới 如như 佛Phật 佛Phật 常thường 在tại 焉yên 。 須tu 草thảo 繫hệ 鵝nga 珠châu 以dĩ 為vi 先tiên 導đạo 。

欲dục 脫thoát 生sanh 死tử 。 先tiên 斷đoạn 貪tham 欲dục 。 及cập 諸chư 愛ái 渴khát 。

愛ái 為vi 輪luân 迴hồi 之chi 本bổn 。 欲dục 為vi 受thọ 生sanh 之chi 緣duyên 。 佛Phật 云vân 。 婬dâm 心tâm 不bất 除trừ 。 塵trần 不bất 可khả 出xuất 。 又hựu 云vân 。 恩ân 愛ái 一nhất 縛phược 著trước 。 率suất 人nhân 入nhập 罪tội 門môn 。 渴khát 者giả 情tình 愛ái 之chi 至chí 切thiết 也dã 。

無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 。 皆giai 因nhân 禪thiền 定định 生sanh 。

超siêu 凡phàm 入nhập 聖thánh 。 坐tọa 脫thoát 立lập 亡vong 者giả 皆giai 禪thiền 定định 之chi 力lực 也dã 。 故cố 云vân 欲dục 求cầu 聖thánh 道Đạo 離ly 此thử 無vô 路lộ 。

心tâm 在tại 定định 則tắc 能năng 知tri 世thế 間gian 。 生sanh 滅diệt 諸chư 相tướng 。

虗hư 隙khích 日nhật 光quang 纖tiêm 埃ai 擾nhiễu 擾nhiễu 。 清thanh 潭đàm 水thủy 底để 影ảnh 像tượng 昭chiêu 昭chiêu 。

見kiến 境cảnh 心tâm 不bất 起khởi 名danh 不bất 生sanh 。 不bất 生sanh 名danh 無vô 念niệm 。 無vô 念niệm 名danh 解giải 脫thoát 。

戒giới 也dã 定định 也dã 慧tuệ 也dã 。 舉cử 一nhất 具cụ 三tam 。 不bất 是thị 單đơn 相tương/tướng 。

修tu 道Đạo 證chứng 滅diệt 是thị 亦diệc 非phi 真chân 也dã 。 心tâm 法pháp 本bổn 寂tịch 乃nãi 真chân 滅diệt 也dã 。 故cố 曰viết 諸chư 法pháp 從tùng 本bổn 來lai 。 常thường 自tự 寂tịch 滅diệt 相tướng 。

眼nhãn 不bất 自tự 見kiến 。 見kiến 眼nhãn 者giả 妄vọng 也dã 。 故cố 妙diệu 首thủ 思tư 量lượng 。 淨tịnh 名danh 杜đỗ 默mặc 。 此thử 下hạ 散tán 舉cử 細tế 行hành 。

貧bần 人nhân 來lai 乞khất 隨tùy 分phần/phân 施thí 與dữ 。 同đồng 體thể 大đại 悲bi 。 是thị 真chân 布bố 施thí 。

自tự 佗tha 為vi 一nhất 曰viết 同đồng 體thể 。 空không 手thủ 來lai 空không 手thủ 去khứ 。 吾ngô 家gia 活hoạt 計kế 。

有hữu 人nhân 來lai 害hại 。 當đương 自tự 攝nhiếp 心tâm 。 勿vật 生sanh 嗔sân 恨hận 。 一nhất 念niệm 嗔sân 心tâm 起khởi 。 百bách 萬vạn 障chướng 門môn 開khai 。

煩phiền 惱não 雖tuy 無vô 量lượng 。 嗔sân 慢mạn 為vi 甚thậm 。 涅Niết 槃Bàn 云vân 。 塗đồ 割cát 兩lưỡng 無vô 心tâm 。 嗔sân 如như 冷lãnh 雲vân 中trung 霹phích 靂lịch 起khởi 火hỏa 來lai 。

若nhược 無vô 忍nhẫn 行hành 。 萬vạn 行hạnh 不bất 成thành 。

行hành 門môn 雖tuy 無vô 量lượng 。 慈từ 忍nhẫn 為vi 根căn 源nguyên 。 忍nhẫn 心tâm 如như 幻huyễn 夢mộng 。 辱nhục 境cảnh 若nhược 龜quy 毛mao 。

守thủ 本bổn 真chân 心tâm 。 第đệ 一nhất 精tinh 進tấn 。

若nhược 起khởi 精tinh 進tấn 心tâm 。 是thị 妄vọng 非phi 精tinh 進tấn 。 故cố 云vân 莫mạc 妄vọng 想tưởng 莫mạc 妄vọng 想tưởng 。 懈giải 怠đãi 者giả 常thường 常thường 望vọng 後hậu 。 是thị 自tự 棄khí 人nhân 也dã 。

持trì 咒chú 者giả 。 現hiện 業nghiệp 易dị 制chế 自tự 行hành 可khả 違vi 。 宿túc 業nghiệp 難nạn/nan 除trừ 必tất 借tá 神thần 力lực 。

摩ma 登đăng 得đắc 果quả 信tín 不bất 誣vu 矣hĩ 。 故cố 不bất 持trì 神thần 咒chú 遠viễn 離ly 魔ma 事sự 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。

禮lễ 拜bái 者giả 敬kính 也dã 伏phục 也dã 。 恭cung 敬kính 真chân 性tánh 。 屈khuất 伏phục 無vô 明minh 。

身thân 口khẩu 意ý 清thanh 淨tịnh 。 則tắc 佛Phật 出xuất 世thế 。

念niệm 佛Phật 者giả 在tại 口khẩu 曰viết 誦tụng 。 在tại 心tâm 曰viết 念niệm 。 徒đồ 誦tụng 失thất 念niệm 。 於ư 道đạo 無vô 益ích 。

阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 六lục 字tự 法Pháp 門môn 。 定định 出xuất 輪luân 迴hồi 之chi 捷tiệp 徑kính 也dã 。 心tâm 則tắc 緣duyên 佛Phật 境cảnh 界giới 。 憶ức 持trì 不bất 忘vong 。 口khẩu 則tắc 稱xưng 佛Phật 名danh 號hiệu 。 分phân 明minh 不bất 亂loạn 。 如như 是thị 心tâm 口khẩu 相tương 應ứng 。 名danh 曰viết 念niệm 佛Phật 。

評bình 曰viết 。 五ngũ 祖tổ 云vân 。 守thủ 本bổn 真chân 心tâm 勝thắng 。 念niệm 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 六lục 祖tổ 云vân 。 常thường 念niệm 佗tha 佛Phật 不bất 免miễn 生sanh 死tử 。 守thủ 我ngã 本bổn 心tâm 即tức 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 又hựu 云vân 。 佛Phật 向hướng 性tánh 中trung 作tác 。 莫mạc 向hướng 身thân 外ngoại 求cầu 。 又hựu 云vân 。 迷mê 人nhân 念niệm 佛Phật 求cầu 生sanh 。 悟ngộ 人nhân 自tự 淨tịnh 其kỳ 心tâm 。 又hựu 云vân 。 大đại 抵để 眾chúng 生sanh 悟ngộ 心tâm 自tự 度độ 。 佛Phật 不bất 能năng 度độ 眾chúng 生sanh 。 (# 云vân 云vân )# 。 如như 上thượng 諸chư 德đức 。 直trực 指chỉ 本bổn 心tâm 別biệt 無vô 方phương 便tiện (# 方phương 將tương 一nhất 法pháp 便tiện 逗đậu 諸chư 根căn )# 。 理lý 實thật 如như 是thị 。 然nhiên 迹tích 門môn 實thật 有hữu 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 有hữu 四tứ 十thập 八bát 大đại 願nguyện 。 凡phàm 念niệm 十thập 聲thanh 者giả 承thừa 此thử 願nguyện 力lực 往vãng 生sanh 蓮liên 胎thai 徑kính 脫thoát 輪luân 迴hồi 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 異dị 口khẩu 同đồng 音âm 。 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 同đồng 願nguyện 往vãng 生sanh 。 又hựu 況huống 古cổ 今kim 往vãng 生sanh 之chi 人nhân 傳truyền 記ký 昭chiêu 昭chiêu 。 願nguyện 諸chư 行hành 者giả 慎thận 勿vật 錯thác 認nhận 。 勉miễn 之chi 勉miễn 之chi 。

梵Phạn 語ngữ 阿A 彌Di 陀Đà 。 此thử 云vân 無vô 量lượng 壽thọ 。 亦diệc 云vân 無vô 量lượng 光quang 。 十thập 方phương 三tam 世thế 。 第đệ 一nhất 佛Phật 號hiệu 也dã 。 因nhân 名danh 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 對đối 世thế 自tự 在tại 王vương 佛Phật 發phát 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 云vân 。 我ngã 作tác 佛Phật 時thời 。 十thập 方phương 無vô 央ương 數số 世thế 。 界giới 諸chư 天thiên 人nhân 民dân 。 以dĩ 至chí 蜎quyên 飛phi 蝡nhuyễn 動động 之chi 流lưu 。 念niệm 我ngã 名danh 十thập 聲thanh 者giả 必tất 生sanh 我ngã 剎sát 中trung 。 不bất 得đắc 是thị 願nguyện 。 終chung 不bất 成thành 佛Phật (# 云vân 云vân )# 。 先tiên 聖thánh 云vân 。 唱xướng 佛Phật 一nhất 聲thanh 天thiên 魔ma 喪táng 膽đảm 。 名danh 除trừ 鬼quỷ 簿bộ 蓮liên 出xuất 金kim 池trì 。 又hựu 懺sám 法pháp 云vân 。 自tự 力lực 佗tha 力lực 一nhất 遲trì 一nhất 速tốc 。 欲dục 越việt 海hải 者giả 。 種chủng 樹thụ 作tác 船thuyền 遲trì 也dã 。 比tỉ 自tự 力lực 也dã 。 借tá 船thuyền 越việt 海hải 速tốc 也dã 。 比tỉ 佛Phật 力lực 也dã 。 又hựu 曰viết 。 世thế 間gian 稚trĩ 兒nhi 迫bách 於ư 水thủy 火hỏa 。 高cao 聲thanh 大đại 呌khiếu 。 則tắc 父phụ 母mẫu 聞văn 之chi 。 急cấp 走tẩu 救cứu 援viện 。 如như 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 則tắc 佛Phật 具cụ 神thần 通thông 決quyết 定định 來lai 迎nghênh 爾nhĩ 。 是thị 故cố 大đại 聖thánh 慈từ 悲bi 勝thắng 於ư 父phụ 母mẫu 也dã 。 眾chúng 生sanh 生sanh 死tử 。 甚thậm 於ư 水thủy 火hỏa 也dã 。 有hữu 人nhân 云vân 。 自tự 心tâm 淨tịnh 土độ 。 淨tịnh 土độ 不bất 可khả 生sanh 。 自tự 性tánh 彌di 陀đà 。 彌di 陀đà 不bất 可khả 見kiến 。 此thử 言ngôn 似tự 是thị 而nhi 非phi 也dã 。 彼bỉ 佛Phật 無vô 貪tham 無vô 嗔sân 。 我ngã 亦diệc 無vô 貪tham 嗔sân 乎hồ 。 彼bỉ 佛Phật 變biến 地địa 獄ngục 作tác 蓮liên 花hoa 易dị 於ư 反phản 掌chưởng 。 我ngã 則tắc 以dĩ 業nghiệp 力lực 常thường 恐khủng 自tự 。 墮đọa 於ư 地địa 獄ngục 。 況huống 變biến 作tác 蓮liên 花hoa 乎hồ 。 彼bỉ 佛Phật 觀quán 無vô 盡tận 世thế 界giới 。 如như 在tại 目mục 前tiền 。 我ngã 則tắc 隔cách 壁bích 事sự 猶do 不bất 知tri 。 況huống 見kiến 十thập 方phương 世thế 界giới 。 如như 目mục 前tiền 乎hồ 。 是thị 故cố 人nhân 人nhân 性tánh 則tắc 雖tuy 佛Phật 。 而nhi 行hành 則tắc 眾chúng 生sanh 。 論luận 其kỳ 相tương/tướng 用dụng 。 天thiên 地địa 懸huyền 隔cách 。 圭# 峰phong 云vân 。 設thiết 實thật 頓đốn 悟ngộ 終chung 須tu 漸tiệm 行hành 。 誠thành 哉tai 是thị 言ngôn 也dã 。 然nhiên 則tắc 寄ký 語ngữ 自tự 性tánh 彌di 陀đà 者giả 。 豈khởi 有hữu 天thiên 生sanh 釋Thích 迦Ca 自tự 然nhiên 彌di 陀đà 耶da 。 須tu 自tự 忖thốn 量lượng 。 人nhân 豈khởi 不bất 自tự 知tri 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 生sanh 死tử 苦khổ 際tế 定định 得đắc 自tự 在tại 否phủ/bĩ 。 若nhược 不bất 如như 是thị 。 莫mạc 以dĩ 一nhất 時thời 貢cống 高cao 卻khước 致trí 永vĩnh 劫kiếp 沉trầm 墮đọa 。 又hựu 馬mã 鳴minh 。 龍long 樹thụ 悉tất 是thị 祖tổ 師sư 。 皆giai 明minh 垂thùy 言ngôn 教giáo 深thâm 勸khuyến 往vãng 生sanh 。 我ngã 何hà 人nhân 哉tai 不bất 欲dục 往vãng 生sanh 。 又hựu 自tự 云vân 。 西tây 方phương 去khứ 此thử 。 遠viễn 夫phu 十thập 方phương (# 十thập 惡ác )# 八bát 千thiên (# 八bát 邪tà )# 。 此thử 為vi 鈍độn 根căn 說thuyết 相tương/tướng 也dã 。 又hựu 云vân 。 西tây 方phương 去khứ 此thử 不bất 遠viễn 。 即tức 心tâm (# 眾chúng 生sanh )# 是thị 佛Phật (# 彌di 陀đà )# 。 此thử 為vi 利lợi 根căn 說thuyết 性tánh 也dã 。 教giáo 有hữu 權quyền 實thật 。 語ngữ 有hữu 顯hiển 密mật 。 若nhược 解giải 行hành 相tương 應ứng 者giả 。 遠viễn 近cận 俱câu 通thông 也dã 。 故cố 祖tổ 師sư 門môn 下hạ 亦diệc 有hữu 或hoặc 喚hoán 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 者giả (# 惠huệ 遠viễn )# 。 或hoặc 喚hoán 主chủ 人nhân 公công 者giả (# 瑞thụy 岩# )# 。

聽thính 經Kinh 有hữu 經kinh 耳nhĩ 之chi 緣duyên 。 隨tùy 喜hỷ 之chi 福phước 。 幻huyễn 軀khu 有hữu 盡tận 。 實thật 行hạnh 不bất 亡vong 。

此thử 明minh 智trí 學học 如như 食thực 金kim 剛cang 勝thắng 施thí 七thất 寶bảo 。 壽thọ 師sư 云vân 。 聞văn 而nhi 不bất 信tín 。 尚thượng 結kết 佛Phật 種chủng 之chi 因nhân 。 學học 而nhi 不bất 成thành 猶do 益ích 。 人nhân 天thiên 之chi 福phước 。

看khán 經kinh 若nhược 不bất 向hướng 自tự 己kỷ 上thượng 做tố 工công 夫phu 。 雖tuy 看khán 盡tận 萬vạn 藏tạng 猶do 無vô 益ích 也dã 。

此thử 明minh 愚ngu 學học 如như 春xuân 禽cầm 晝trú 啼đề 秋thu 蟲trùng 夜dạ 鳴minh 。 密mật 師sư 云vân 。 識thức 字tự 看khán 經kinh 元nguyên 不bất 證chứng 悟ngộ 。 銷tiêu 文văn 釋thích 義nghĩa 唯duy 熾sí 貪tham 嗔sân 邪tà 見kiến 。

學học 未vị 至chí 於ư 道đạo 。 衒huyễn 耀diệu 見kiến 聞văn 徒đồ 以dĩ 口khẩu 舌thiệt 辨biện 利lợi 相tương 勝thắng 者giả 。 如như 廁trắc 屋ốc 塗đồ 丹đan 雘# 。

別biệt 明minh 末mạt 世thế 愚ngu 學học 。 學học 本bổn 修tu 性tánh 。 全toàn 習tập 為vi 人nhân 。 是thị 誠thành 何hà 心tâm 哉tai 。

出xuất 家gia 人nhân 習tập 外ngoại 典điển 。 如như 以dĩ 刀đao 割cát 泥nê 。 泥nê 無vô 所sở 用dụng 而nhi 刀đao 自tự 傷thương 焉yên 。

門môn 外ngoại 長trưởng 者giả 子tử 。 還hoàn 入nhập 火hỏa 宅trạch 中trung 。

出xuất 家gia 為vi 僧Tăng 豈khởi 細tế 事sự 乎hồ 。 非phi 求cầu 安an 逸dật 也dã 。 非phi 求cầu 溫ôn 飽bão 也dã 。 非phi 求cầu 利lợi 名danh 也dã 。 為vi 生sanh 死tử 也dã 。 為vi 斷đoạn 煩phiền 惱não 也dã 。 為vi 續tục 佛Phật 慧tuệ 命mạng 也dã 。 為vi 出xuất 三tam 界giới 度độ 眾chúng 生sanh 也dã 。

可khả 謂vị 衝xung 天thiên 大đại 丈trượng 夫phu 。

佛Phật 云vân 。 無vô 常thường 之chi 火hỏa 。 燒thiêu 諸chư 世thế 間gian 。 又hựu 云vân 。 眾chúng 生sanh 苦khổ 火hỏa 四tứ 面diện 俱câu 焚phần 。 又hựu 云vân 。 諸chư 煩phiền 惱não 賊tặc 。 常thường 伺tứ 殺sát 人nhân 。 道Đạo 人Nhân 宜nghi 自tự 警cảnh 悟ngộ 。 如như 救cứu 頭đầu 燃nhiên 。

身thân 有hữu 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 界giới 有hữu 成thành 住trụ 壞hoại 空không 。 心tâm 有hữu 生sanh 住trụ 異dị 滅diệt 。 此thử 無vô 常thường 苦khổ 火hỏa 四tứ 面diện 俱câu 焚phần 者giả 也dã 。 謹cẩn 白bạch 參tham 玄huyền 人nhân 。 光quang 陰ấm 莫mạc 虗hư 度độ 。

貪tham 世thế 浮phù 名danh 。 枉uổng 功công 勞lao 形hình 。 營doanh 求cầu 世thế 利lợi 業nghiệp 火hỏa 加gia 薪tân 。

貪tham 世thế 浮phù 名danh 者giả 。 有hữu 人nhân 詩thi 云vân 。 鴻hồng 飛phi 天thiên 末mạt 迹tích 留lưu 沙sa 。 人nhân 去khứ 黃hoàng 泉tuyền 名danh 在tại 家gia 。 營doanh 求cầu 世thế 利lợi 者giả 。 有hữu 人nhân 詩thi 云vân 。 采thải 得đắc 百bách 花hoa 成thành 蜜mật 後hậu 。 不bất 知tri 辛tân 苦khổ 為vi 誰thùy 甜điềm 。 枉uổng 功công 勞lao 形hình 者giả 。 鑿tạc 氷băng 雕điêu 刻khắc 不bất 用dụng 之chi 巧xảo 也dã 。 業nghiệp 火hỏa 加gia 薪tân 者giả 。 麤thô 弊tệ 色sắc 香hương 致trí 火hỏa 之chi 具cụ 也dã 。

名danh 利lợi 衲nạp 子tử 不bất 如như 草thảo 衣y 野dã 人nhân 。

唾thóa 金kim 輪luân 入nhập 雪Tuyết 山Sơn 。 千thiên 世Thế 尊Tôn 不bất 易dị 之chi 軌quỹ 則tắc 。 末mạt 世thế 羊dương 質chất 虎hổ 皮bì 之chi 輩bối 不bất 識thức 廉liêm 耻sỉ 。 望vọng 風phong 隨tùy 勢thế 陰ấm 媚mị 取thủ 寵sủng 。 噫# 其kỳ 懲# 也dã 夫phu 。

心tâm 染nhiễm 世thế 利lợi 者giả 阿a 附phụ 權quyền 門môn 趨xu 走tẩu 風phong 塵trần 。 返phản 取thủ 笑tiếu 於ư 俗tục 人nhân 。 此thử 衲nạp 子tử 以dĩ 羊dương 質chất 證chứng 此thử 多đa 行hành 。 以dĩ 懲# 也dã 夫phu 三tam 字tự 結kết 之chi 。 此thử 三tam 字tự 文văn 出xuất 莊trang 子tử 。

佛Phật 云vân 。 云vân 何hà 賊tặc 人nhân 。 假giả 我ngã 衣y 服phục 。 裨bì 販phán 如Như 來Lai 。 造tạo 種chủng 種chủng 業nghiệp 。

末Mạt 法Pháp 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 多đa 般bát 名danh 字tự 。 或hoặc 烏ô 鼠thử 僧Tăng 。 或hoặc 啞á 羊dương 僧Tăng 。 或hoặc 禿ngốc 居cư 士sĩ 。 或hoặc 地địa 獄ngục 滓chỉ 。 或hoặc 被bị 袈ca 裟sa 賊tặc 。 噫# 其kỳ 所sở 以dĩ 以dĩ 此thử 。

裨bì 販phán 如Như 來Lai 者giả 。 撥bát 因nhân 果quả 。 排bài 罪tội 福phước 。 沸phí 騰đằng 身thân 口khẩu 。 迭điệt 起khởi 愛ái 憎tăng 。 可khả 謂vị 愍mẫn 也dã 。 避tị 僧Tăng 避tị 俗tục 曰viết 烏ô 鼠thử 。 舌thiệt 不bất 說thuyết 法Pháp 曰viết 啞á 羊dương 。 僧Tăng 形hình 俗tục 心tâm 曰viết 禿ngốc 居cư 士sĩ 。 罪tội 重trọng 不bất 遷thiên 曰viết 地địa 獄ngục 滓chỉ 。 賣mại 佛Phật 營doanh 生sanh 曰viết 被bị 袈ca 裟sa 賊tặc 。 以dĩ 被bị 袈ca 裟sa 賊tặc 證chứng 此thử 多đa 名danh 。 以dĩ 此thử 二nhị 字tự 結kết 之chi 。 此thử 二nhị 字tự 文văn 出xuất 老lão 子tử 。

於ư 戲hí 。 佛Phật 子tử 一nhất 衣y 一nhất 食thực 。 莫mạc 非phi 農nông 夫phu 之chi 血huyết 織chức 女nữ 苦khổ 。 道Đạo 眼nhãn 未vị 明minh 。 如như 何hà 消tiêu 得đắc 。

傳truyền 燈đăng 。 一nhất 道Đạo 人Nhân 道Đạo 眼nhãn 未vị 明minh 故cố 。 身thân 為vi 木mộc 菌# 以dĩ 還hoàn 信tín 施thí 。

故cố 曰viết 要yếu 識thức 披phi 毛mao 戴đái 角giác 底để 麼ma 。 即tức 今kim 虗hư 受thọ 信tín 施thí 者giả 是thị 。 有hữu 人nhân 未vị 飢cơ 而nhi 食thực 未vị 寒hàn 而nhi 衣y 。 是thị 誠thành 何hà 心tâm 哉tai 。 都đô 不bất 思tư 目mục 前tiền 之chi 樂lạc 。 便tiện 是thị 身thân 後hậu 之chi 苦khổ 也dã 。

智trí 論luận 。 一nhất 道Đạo 人Nhân 五ngũ 粒lạp 粟túc 受thọ 牛ngưu 身thân 。 生sanh 償thường 筋cân 骨cốt 。 死tử 還hoàn 皮bì 肉nhục 。 虗hư 受thọ 信tín 施thí 。 報báo 應ứng 如như 響hưởng 。

故cố 曰viết 。 寧ninh 以dĩ 熱nhiệt 鐵thiết 纏triền 身thân 。 不bất 受thọ 信tín 心tâm 人nhân 衣y 。 寧ninh 以dĩ 洋dương 銅đồng 灌quán 口khẩu 。 不bất 受thọ 信tín 心tâm 人nhân 食thực 。 寧ninh 以dĩ 鐵thiết 鑵# 投đầu 身thân 。 不bất 受thọ 信tín 心tâm 人nhân 房phòng 舍xá 等đẳng 。

梵Phạm 網võng 經Kinh 云vân 。 不bất 以dĩ 破phá 戒giới 之chi 身thân 受thọ 信tín 心tâm 人nhân 種chủng 種chủng 供cúng 養dường 。 乃nãi 種chủng 種chủng 施thí 物vật 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 不bất 發phát 是thị 願nguyện 則tắc 得đắc 輕khinh 垢cấu 罪tội 。

故cố 曰viết 。 道Đạo 人Nhân 進tiến 食thực 如như 進tiến 毒độc 。 受thọ 施thí 如như 受thọ 箭tiễn 。 弊tệ 厚hậu 言ngôn 甘cam 。 道Đạo 人Nhân 所sở 畏úy 。

進tiến 食thực 如như 進tiến 毒độc 者giả 。 畏úy 喪táng 其kỳ 道Đạo 眼nhãn 也dã 。 受thọ 施thí 如như 受thọ 箭tiễn 者giả 。 畏úy 失thất 其kỳ 道Đạo 果Quả 也dã 。

故cố 曰viết 。 修tu 道Đạo 之chi 人nhân 。 如như 一nhất 塊khối 磨ma 刀đao 之chi 石thạch 。 張trương 三tam 也dã 來lai 磨ma 。 李# 四tứ 也dã 來lai 磨ma 。 磨ma 來lai 磨ma 去khứ 。 別biệt 人nhân 刀đao 快khoái 而nhi 自tự 家gia 石thạch 漸tiệm 消tiêu 。 然nhiên 有hữu 人nhân 更cánh 嫌hiềm 佗tha 人nhân 不bất 來lai 我ngã 石thạch 上thượng 磨ma 。 實thật 為vi 可khả 惜tích 。

如như 此thử 道Đạo 人Nhân 。 平bình 生sanh 所sở 向hướng 只chỉ 在tại 溫ôn 飽bão 。

故cố 古cổ 語ngữ 亦diệc 有hữu 之chi 曰viết 。 三tam 途đồ 苦khổ 未vị 是thị 苦khổ 。 袈ca 裟sa 下hạ 失thất 人nhân 身thân 始thỉ 是thị 苦khổ 也dã 。

古cổ 人nhân 云vân 。 今kim 生sanh 未vị 明minh 心tâm 。 滴tích 水thủy 也dã 難nan 消tiêu 。 此thử 所sở 以dĩ 袈ca 裟sa 下hạ 失thất 人nhân 身thân 也dã 。 佛Phật 子tử 佛Phật 子tử 憤phẫn 之chi 激kích 之chi 。 此thử 章chương 始thỉ 起khởi 於ư 一nhất 於ư 戲hí 。 終chung 結kết 於ư 一nhất 古cổ 語ngữ 。 中trung 間gian 細tế 繹# 許hứa 多đa 。 故cố 曰viết 字tự 亦diệc 一nhất 段đoạn 文văn 法pháp 也dã 。

咄đốt 哉tai 此thử 身thân 。 九cửu 孔khổng 常thường 流lưu 。 百bách 千thiên 癰ung 疽thư 一nhất 片phiến 薄bạc 皮bì 。 又hựu 云vân 革cách 囊nang 盛thình 糞phẩn 。 膿nùng 血huyết 之chi 聚tụ 。 臭xú 穢uế 可khả 鄙bỉ 。 無vô 貪tham 惜tích 之chi 。 何hà 況huống 百bách 年niên 將tương 養dưỡng 一nhất 息tức 背bội 恩ân 。

上thượng 來lai 諸chư 業nghiệp 皆giai 由do 此thử 身thân 。 發phát 聲thanh 叱sất 咄đốt 深thâm 有hữu 警cảnh 也dã 。 此thử 身thân 諸chư 愛ái 根căn 本bổn 。 了liễu 之chi 虗hư 妄vọng 則tắc 諸chư 愛ái 自tự 除trừ 。 如như 其kỳ 耽đam 著trước 則tắc 起khởi 。 無vô 量lượng 過quá 患hoạn 。 故cố 於ư 此thử 特đặc 明minh 之chi 。 以dĩ 開khai 修tu 道Đạo 之chi 眼nhãn 也dã 。

評bình 曰viết 。 四tứ 大đại 無vô 生sanh 故cố 一nhất 為vi 假giả 四tứ 冤oan 。 四tứ 大đại 背bội 恩ân 故cố 一nhất 為vi 養dưỡng 四tứ 蛇xà 。 我ngã 不bất 了liễu 虗hư 妄vọng 故cố 為vi 佗tha 人nhân 也dã 嗔sân 之chi 慢mạn 之chi 。 佗tha 人nhân 亦diệc 不bất 了liễu 虗hư 妄vọng 故cố 為vi 我ngã 也dã 嗔sân 之chi 慢mạn 之chi 。 若nhược 二nhị 鬼quỷ 之chi 爭tranh 一nhất 屍thi 也dã 。 一nhất 屍thi 之chi 為vi 體thể 也dã 。 一nhất 曰viết 泡bào 聚tụ 。 一nhất 曰viết 夢mộng 聚tụ 。 一nhất 曰viết 苦khổ 聚tụ 。 一nhất 曰viết 糞phẩn 聚tụ 。 非phi 徒đồ 速tốc 朽hủ 亦diệc 甚thậm 鄙bỉ 陋lậu 。 上thượng 七thất 孔khổng 常thường 流lưu 涕thế 唾thóa 。 下hạ 二nhị 孔khổng 常thường 流lưu 屎thỉ 尿niệu 。 故cố 須tu 十thập 二nhị 時thời 中trung 潔khiết 淨tịnh 身thân 器khí 以dĩ 參tham 眾chúng 數số 。 凡phàm 行hành 麤thô 不bất 淨tịnh 者giả 善thiện 神thần 必tất 背bối/bội 去khứ 。 因nhân 果quả 經Kinh 云vân 。 將tương 不bất 淨tịnh 手thủ 執chấp 經Kinh 卷quyển 。 在tại 佛Phật 前tiền 涕thế 唾thóa 者giả 。 必tất 當đương 獲hoạch 廁trắc 虫trùng 報báo 。 文Văn 殊Thù 經Kinh 云vân 。 大đại 小tiểu 便tiện 時thời 。 狀trạng 如như 木mộc 石thạch 。 慎thận 勿vật 語ngữ 言ngôn 作tác 聲thanh 。 又hựu 勿vật 畫họa 壁bích 書thư 字tự 。 又hựu 勿vật 吐thổ 痰đàm 入nhập 廁trắc 中trung 。 又hựu 云vân 登đăng 廁trắc 。 不bất 洗tẩy 淨tịnh 者giả 。 不bất 得đắc 坐tọa 禪thiền 狀trạng 。 不bất 得đắc 登đăng 寶bảo 殿điện 。 律luật 云vân 。 初sơ 入nhập 廁trắc 時thời 。 先tiên 須tu 彈đàn 指chỉ 三tam 下hạ 。 以dĩ 警cảnh 在tại 穢uế 之chi 鬼quỷ 。 默mặc 誦tụng 神thần 咒chú 各các 七thất 遍biến 。 初sơ 誦tụng 入nhập 廁trắc 咒chú 曰viết 。

(# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 唵án 狠ngận 嚕rô 陀đà 耶da 莎sa 訶ha )# 。

次thứ 誦tụng 洗tẩy 淨tịnh 咒chú 曰viết 。

(# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 唵án 賀hạ 曩nẵng 蜜mật 㗚lật 帝đế 莎sa 訶ha )# 。

右hữu 手thủ 執chấp 瓶bình 。 左tả 手thủ (# 用dụng 無vô 名danh 指chỉ )# 洗tẩy 之chi 。 淨tịnh 水thủy 旋toàn 旋toàn 傾khuynh 之chi 。 著trước 實thật 洗tẩy 淨tịnh 。 次thứ 誦tụng 洗tẩy 手thủ 咒chú 曰viết 。

(# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 唵án 主chủ 迦ca 囉ra 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 野dã 莎sa 訶ha )# 。

次thứ 誦tụng 去khứ 穢uế 咒chú 曰viết 。

(# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 唵án 室thất 利lợi 曳duệ 婆bà 醯hê 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 婆bà 嚩phạ 賀hạ )# 。

次thứ 誦tụng 淨tịnh 身thân 咒chú 曰viết 。

(# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 唵án 跋bạt 折chiết 囉ra 惱não 迦ca 吒tra 娑sa 【# 韓# 】# 【# 韓# 】# 嚩phạ 賀hạ )# 。

此thử 五ngũ 神thần 咒chú 。 有hữu 大đại 威uy 德đức 。 諸chư 惡ác 鬼quỷ 神thần 。 聞văn 必tất 拱củng 手thủ 。 若nhược 不bất 如như 法Pháp 誦tụng 持trì 。 則tắc 雖tuy 用dụng 七thất 恆Hằng 河Hà 水thủy 洗tẩy 至chí 金kim 剛cang 際tế 。 亦diệc 不bất 得đắc 身thân 器khí 清thanh 淨tịnh 。 又hựu 云vân 。 洗tẩy 淨tịnh 須tu 用dụng 冷lãnh 水thủy 。 洗tẩy 手thủ 須tu 用dụng 皂tạo 角giác 。 又hựu 木mộc 屑tiết 灰hôi 泥nê 亦diệc 通thông 。 若nhược 不bất 用dụng 灰hôi 泥nê 。 則tắc 觸xúc 水thủy 淋lâm 其kỳ 手thủ 背bối/bội 垢cấu 穢uế 尚thượng 存tồn 。 禮lễ 佛Phật 誦tụng 經Kinh 必tất 得đắc 罪tội (# 云vân 云vân )# 。 此thử 登đăng 廁trắc 洗tẩy 淨tịnh 之chi 法pháp 。 亦diệc 是thị 道Đạo 人Nhân 日nhật 用dụng 行hành 實thật 。 故cố 略lược 引dẫn 經kinh 語ngữ 并tinh 附phụ 于vu 此thử 。

有hữu 罪tội 即tức 懺sám 悔hối 。 發phát 業nghiệp 即tức 慚tàm 愧quý 有hữu 丈trượng 夫phu 氣khí 象tượng 。 又hựu 改cải 過quá 自tự 新tân 罪tội 隨tùy 心tâm 滅diệt 。

懺sám 悔hối 者giả 。 懺sám 其kỳ 前tiền 愆khiên 。 悔hối 其kỳ 後hậu 過quá 。 慚tàm 愧quý 者giả 。 慚tàm 責trách 於ư 內nội 。 愧quý 發phát 於ư 外ngoại 。 然nhiên 心tâm 本bổn 空không 寂tịch 罪tội 業nghiệp 無vô 寄ký 。

道Đạo 人Nhân 宜nghi 應ưng 端đoan 心tâm 。 以dĩ 質chất 直trực 為vi 本bổn 。 一nhất 瓢biều 一nhất 衲nạp 旅lữ 泊bạc 無vô 累lũy/lụy/luy 。

佛Phật 云vân 心tâm 如như 直trực 絃huyền 。 又hựu 云vân 直trực 心tâm 是thị 道Đạo 場Tràng 。 若nhược 不bất 耽đam 著trước 此thử 身thân 。 則tắc 必tất 旅lữ 泊bạc 無vô 累lũy/lụy/luy 。

凡phàm 夫phu 取thủ 境cảnh 。 道Đạo 人Nhân 取thủ 心tâm 。 心tâm 境cảnh 兩lưỡng 忘vong 乃nãi 是thị 真chân 法pháp 。

取thủ 境cảnh 者giả 如như 鹿lộc 之chi 趂# 空không 花hoa 也dã 。 取thủ 心tâm 者giả 如như 猿viên 之chi 捉tróc 水thủy 月nguyệt 也dã 。 境cảnh 心tâm 雖tuy 殊thù 。 取thủ 病bệnh 則tắc 一nhất 也dã 。 此thử 合hợp 論luận 凡phàm 夫phu 二Nhị 乘Thừa 。 天thiên 地địa 尚thượng 空không 秦tần 日nhật 月nguyệt 。 山sơn 河hà 不bất 見kiến 漢hán 君quân 臣thần 。

聲Thanh 聞Văn 宴yến 坐tọa 林lâm 中trung 。 被bị 魔ma 王vương 捉tróc 。 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 世thế 間gian 外ngoại 魔ma 不bất 見kiến 。

聲Thanh 聞Văn 取thủ 靜tĩnh 為vi 行hạnh 故cố 心tâm 動động 。 心tâm 動động 則tắc 鬼quỷ 見kiến 也dã 。 菩Bồ 薩Tát 性tánh 自tự 空không 寂tịch 故cố 無vô 迹tích 。 無vô 迹tích 則tắc 外ngoại 魔ma 不bất 見kiến 。 此thử 合hợp 論luận 二Nhị 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 。

三tam 月nguyệt 懶lãn 遊du 花hoa 下hạ 路lộ 。 一nhất 家gia 愁sầu 閉bế 雨vũ 中trung 門môn 。

凡phàm 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 但đãn 觀quán 五ngũ 蘊uẩn 皆giai 空không 四tứ 大đại 無vô 我ngã 。 真chân 心tâm 無vô 相tướng 不bất 去khứ 不bất 來lai 。 生sanh 時thời 性tánh 亦diệc 不bất 生sanh 。 死tử 時thời 性tánh 亦diệc 不bất 去khứ 。 湛trạm 然nhiên 圓viên 寂tịch 心tâm 境cảnh 一nhất 如như 。 但đãn 能năng 如như 是thị 。 直trực 下hạ 頓đốn 了liễu 。 不bất 為vi 三tam 世thế 所sở 抅# 繫hệ 。 便tiện 是thị 出xuất 世thế 自tự 由do 人nhân 也dã 。 若nhược 見kiến 諸chư 佛Phật 。 無vô 心tâm 隨tùy 去khứ 。 若nhược 見kiến 地địa 獄ngục 無vô 心tâm 怖bố 畏úy 。 但đãn 自tự 無vô 心tâm 。 同đồng 於ư 法Pháp 界Giới 。 此thử 即tức 是thị 要yếu 節tiết 也dã 。 然nhiên 則tắc 平bình 常thường 是thị 因nhân 。 臨lâm 終chung 是thị 果quả 。 道Đạo 人Nhân 須tu 著trước 眼nhãn 看khán 。

怕phạ 死tử 老lão 年niên 親thân 釋Thích 迦Ca 。 如như 向hướng 此thử 時thời 明minh 自tự 己kỷ 。 百bách 年niên 光quang 影ảnh 轉chuyển 頭đầu 非phi 。

凡phàm 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 若nhược 一nhất 毫hào 毛mao 凡phàm 聖thánh 情tình 量lượng 不bất 盡tận 。 思tư 慮lự 未vị 忘vong 。 向hướng 驢lư 胎thai 馬mã 腹phúc 裏lý 托thác 質chất 。 泥nê 犂lê 鑊hoạch 湯thang 中trung 煑chử 煠# 。 乃nãi 至chí 依y 前tiền 再tái 為vi 螻lâu 蟻nghĩ 蚊văn 虻manh 。

白bạch 雲vân 云vân 。 設thiết 使sử 一nhất 毫hào 毛mao 凡phàm 聖thánh 情tình 念niệm 淨tịnh 盡tận 。 亦diệc 未vị 免miễn 入nhập 驢lư 胎thai 馬mã 腹phúc 中trung 。 二nhị 見kiến 星tinh 飛phi 。 散tán 入nhập 諸chư 趣thú 。 烈liệt 火hỏa 茫mang 茫mang 寶bảo 劒kiếm 當đương 門môn 。

評bình 曰viết 。 此thử 二nhị 節tiết 特đặc 開khai 宗tông 師sư 無vô 心tâm 合hợp 道đạo 門môn 。 權quyền 遮già 教giáo 中trung 念niệm 佛Phật 求cầu 生sanh 門môn 。 然nhiên 根căn 器khí 不bất 同đồng 。 志chí 願nguyện 亦diệc 異dị 。 各các 各các 如như 是thị 。 兩lưỡng 不bất 相tương 妨phương 。 願nguyện 諸chư 道đạo 者giả 平bình 常thường 隨tùy 分phần/phân 各các 自tự 勞lao 力lực 。 最tối 後hậu 剎sát 那na 。 莫mạc 生sanh 疑nghi 悔hối 。

禪thiền 學học 者giả 本bổn 地địa 風phong 光quang 若nhược 未vị 發phát 明minh 。 則tắc 孤cô 峭# 玄huyền 關quan 擬nghĩ 從tùng 何hà 透thấu 。 往vãng 往vãng 斷đoạn 滅diệt 空không 以dĩ 為vi 禪thiền 。 無vô 記ký 空không 以dĩ 為vi 道đạo 。 一nhất 切thiết 俱câu 無vô 以dĩ 為vi 高cao 見kiến 。 此thử 冥minh 然nhiên 頑ngoan 空không 受thọ 病bệnh 幽u 矣hĩ 。 今kim 天thiên 下hạ 之chi 言ngôn 禪thiền 者giả 多đa 坐tọa 在tại 此thử 病bệnh 。

向hướng 上thượng 一nhất 關quan 措thố 足túc 無vô 門môn 。 雲vân 門môn 云vân 。 光quang 不bất 透thấu 脫thoát 有hữu 兩lưỡng 種chủng 病bệnh 。 透thấu 過quá 法Pháp 身thân 亦diệc 有hữu 兩lưỡng 種chủng 病bệnh 。 須tu 一nhất 一nhất 透thấu 得đắc 始thỉ 得đắc 。 不bất 行hành 芳phương 草thảo 路lộ 。 難nạn/nan 至chí 落lạc 花hoa 村thôn 。

宗tông 師sư 亦diệc 有hữu 多đa 病bệnh 。 病bệnh 在tại 耳nhĩ 目mục 者giả 以dĩ [目*當]# 眉mi 努nỗ 目mục 側trắc 耳nhĩ 點điểm 頭đầu 為vi 禪thiền 。 病bệnh 在tại 口khẩu 舌thiệt 者giả 以dĩ 顛điên 言ngôn 倒đảo 語ngữ 胡hồ 喝hát 亂loạn 喝hát 為vi 禪thiền 。 病bệnh 在tại 手thủ 足túc 者giả 以dĩ 進tiến 前tiền 退thoái 後hậu 指chỉ 東đông 畫họa 西tây 為vi 禪thiền 。 病bệnh 在tại 心tâm 腹phúc 者giả 以dĩ 窮cùng 玄huyền 究cứu 玅# 超siêu 情tình 離ly 見kiến 為vi 禪thiền 。 據cứ 實thật 而nhi 論luận 。 無vô 非phi 是thị 病bệnh 。

殺sát 父phụ 母mẫu 者giả 佛Phật 前tiền 懺sám 悔hối 。 謗báng 般Bát 若Nhã 者giả 懺sám 悔hối 無vô 路lộ 。 空không 中trung 撮toát 影ảnh 非phi 為vi 玅# 。 物vật 外ngoại 追truy 蹤tung 豈khởi 俊# 機cơ 。

本bổn 分phần/phân 宗tông 師sư 全toàn 提đề 此thử 句cú 。 如như 木mộc 人nhân 唱xướng 拍phách 紅hồng 爐lô 點điểm 雪tuyết 。 亦diệc 如như 石thạch 火hỏa 電điện 光quang 。 學học 者giả 實thật 不bất 可khả 擬nghĩ 議nghị 也dã 。 故cố 古cổ 人nhân 知tri 師sư 恩ân 曰viết 。 不bất 重trọng/trùng 先tiên 師sư 道Đạo 德đức 。 只chỉ 重trọng/trùng 先tiên 師sư 不bất 為vi 我ngã 說thuyết 破phá 。

不bất 道đạo 不bất 道đạo 。 恐khủng 上thượng 紙chỉ 墨mặc 。 箭tiễn 穿xuyên 江giang 月nguyệt 影ảnh 。 須tu 是thị 射xạ 鵰điêu 人nhân 。

大đại 抵để 學học 者giả 先tiên 須tu 詳tường 辨biện 宗tông 途đồ 。 昔tích 馬mã 祖tổ 一nhất 喝hát 也dã 百bách 丈trượng 耳nhĩ 聾lung 黃hoàng 檗# 吐thổ 舌thiệt 。 這giá 一nhất 喝hát 便tiện 是thị 拈niêm 花hoa 消tiêu 息tức 。 亦diệc 是thị 達đạt 磨ma 初sơ 來lai 底để 面diện 目mục 。 吁hu 此thử 臨lâm 濟tế 宗tông 之chi 淵uyên 源nguyên 。

識thức 法pháp 者giả 懼cụ 。 和hòa 聲thanh 便tiện 打đả 。 杖trượng 子tử 一nhất 枝chi 無vô 節tiết 目mục 。 慇ân 懃cần 分phân 付phó 夜dạ 行hành 人nhân 。

昔tích 馬mã 祖tổ 一nhất 喝hát 也dã 百bách 丈trượng 得đắc 大đại 機cơ 。 黃hoàng 檗# 得đắc 大đại 用dụng 。 大đại 機cơ 者giả 圓viên 應ưng 為vi 義nghĩa 。 大đại 用dụng 者giả 直trực 截tiệt 為vi 義nghĩa 。 事sự 見kiến 傳truyền 燈đăng 錄lục 。

大đại 凡phàm 祖tổ 師sư 宗tông 途đồ 有hữu 五ngũ 。 曰viết 臨lâm 濟tế 宗tông 。 曰viết 曹tào 洞đỗng 宗tông 。 曰viết 雲vân 門môn 宗tông 。 曰viết 溈# 仰ngưỡng 宗tông 。 曰viết 法Pháp 眼nhãn 宗tông 。

臨lâm 濟tế 宗tông

本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 佛Phật 至chí 三tam 十thập 三tam 世thế 六lục 祖tổ 慧tuệ 能năng 大đại 師sư 下hạ 直trực 傳truyền 。 曰viết 南nam 嶽nhạc 懷hoài 讓nhượng 。 曰viết 馬mã 祖tổ 道đạo 一nhất 。 曰viết 百bách 丈trượng 懷hoài 海hải 。 曰viết 黃hoàng 檗# 希hy 運vận 。 曰viết 臨lâm 濟tế 義nghĩa 玄huyền 。 曰viết 興hưng 化hóa 存tồn 獎tưởng 。 曰viết 南nam 院viện 首thủ 顒ngung 。 曰viết 風phong 穴huyệt 延diên 沼chiểu 。 曰viết 首thủ 山sơn 省tỉnh 念niệm 。 曰viết 汾# 陽dương 善thiện 昭chiêu 。 曰viết 慈từ 明minh 楚sở 圓viên 。 曰viết 楊dương 岐kỳ 方phương 會hội 。 曰viết 白bạch 雲vân 守thủ 端đoan 。 曰viết 五ngũ 祖tổ 法pháp 演diễn (# 曰viết 圓viên 悟ngộ 克khắc 勤cần 。 曰viết 徑kính 山sơn 宗tông 杲# )# 禪thiền 師sư 等đẳng 。

曹tào 洞đỗng 宗tông

六lục 祖tổ 下hạ 傍bàng 傳truyền 。 曰viết 青thanh 原nguyên 行hành 思tư 。 曰viết 石thạch 頭đầu 希hy 遷thiên 。 曰viết 藥dược 山sơn 惟duy 儼nghiễm 。 曰viết 雲vân 岩# 曇đàm 晟# 。 曰viết 洞đỗng 山sơn 良lương 价# 。 曰viết 曹tào 山sơn 耽đam 章chương 。 曰viết 雲vân 居cư 道đạo 膺ưng 禪thiền 師sư 等đẳng 。

雲vân 門môn 宗tông

馬mã 祖tổ 傍bàng 傳truyền 。 曰viết 天thiên 王vương 道đạo 悟ngộ 。 曰viết 龍long 潭đàm 崇sùng 信tín 。 曰viết 德đức 山sơn 宣tuyên 鑑giám 。 曰viết 雪tuyết 峰phong 義nghĩa 存tồn 。 曰viết 雲vân 門môn 文văn 偃yển 。 曰viết 雪tuyết 竇đậu 重trọng/trùng 顯hiển 。 曰viết 天thiên 衣y 義nghĩa 懷hoài 禪thiền 師sư 等đẳng 。

溈# 仰ngưỡng 宗tông

百bách 丈trượng 傍bàng 傳truyền 。 曰viết 溈# 山sơn 靈linh 祐hựu 。 曰viết 仰ngưỡng 山sơn 慧tuệ 寂tịch 。 曰viết 香hương 嚴nghiêm 智trí 閑nhàn 。 曰viết 南nam 塔tháp 光quang 漏lậu 。 曰viết 芭ba 蕉tiêu 慧tuệ 清thanh 。 曰viết 霍hoắc 山sơn 景cảnh 通thông 。 曰viết 無vô 著trước 文văn 喜hỷ 禪thiền 師sư 等đẳng 。

法Pháp 眼nhãn 宗tông

雪tuyết 峰phong 傍bàng 傳truyền 。 曰viết 玄huyền 沙sa 師sư 備bị 。 曰viết 地địa 藏tạng 桂quế 琛# 。 曰viết 法Pháp 眼nhãn 文văn 益ích 。 曰viết 天thiên 台thai 德đức 韶thiều 。 曰viết 永vĩnh 明minh 延diên 壽thọ 。 曰viết 龍long 濟tế 紹thiệu 修tu 。 曰viết 南nam 臺đài 守thủ 安an 禪thiền 師sư 等đẳng 。

臨lâm 濟tế 家gia 風phong

赤xích 手thủ 單đơn 刀đao 殺sát 佛Phật 殺sát 祖tổ 。 辨biện 古cổ 今kim 於ư 玄huyền 要yếu 。 驗nghiệm 龍long 蛇xà 於ư 主chủ 賓tân 。 操thao 金kim 剛cang 寶bảo 釰kiếm 。 掃tảo 除trừ 竹trúc 木mộc 精tinh 靈linh 。 奪đoạt 獅sư 子tử 全toàn 威uy 。 震chấn 裂liệt 狐hồ 狸li 心tâm 膽đảm 。 要yếu 識thức 臨lâm 濟tế 宗tông 麼ma 。 青thanh 天thiên 轟oanh 霹phích 靂lịch 。 平bình 地địa 起khởi 波ba 濤đào 。

曹tào 洞đỗng 家gia 風phong

權quyền 開khai 五ngũ 位vị 善thiện 接tiếp 三tam 根căn 。 橫hoạnh/hoành 抽trừu 寶bảo 釰kiếm 斬trảm 諸chư 見kiến 稠trù 林lâm 。 妙diệu 恊# 弘hoằng 通thông 截tiệt 萬vạn 機cơ 穿xuyên 鑿tạc 。 威uy 音âm 那na 畔bạn 滿mãn 目mục 烟yên 光quang 。 空không 劫kiếp 已dĩ 前tiền 一nhất 壺hồ 風phong 月nguyệt 。 要yếu 識thức 曹tào 洞đỗng 宗tông 麼ma 。 佛Phật 祖tổ 未vị 生sanh 空không 劫kiếp 外ngoại 。 正chánh 偏thiên 不bất 落lạc 有hữu 無vô 機cơ 。

雲vân 門môn 家gia 風phong

劒kiếm 鋒phong 有hữu 路lộ 鐵thiết 壁bích 無vô 門môn 。 掀# 飜phiên 露lộ 布bố 葛cát 藤đằng 。 剪tiễn 卻khước 常thường 情tình 見kiến 解giải 。 迅tấn 電điện 不bất 及cập 思tư 量lượng 。 裂liệt 焰diễm 寧ninh 容dung 湊thấu 泊bạc 。 要yếu 識thức 雲vân 門môn 宗tông 麼ma 。 拄trụ 杖trượng 子tử # 跳khiêu 上thượng 天thiên 。 盞trản 子tử 裏lý 諸chư 佛Phật 說thuyết 法Pháp 。

溈# 仰ngưỡng 家gia 風phong

師sư 資tư 唱xướng 和hòa 父phụ 子tử 一nhất 家gia 。 脇hiếp 下hạ 書thư 字tự 頭đầu 角giác 崢tranh 嶸vanh 。 室thất 中trung 驗nghiệm 人nhân 獅sư 子tử 腰yêu 折chiết 。 離ly 四tứ 句cú 絕tuyệt 百bách 非phi 。 一nhất 槌chùy 粉phấn 碎toái 。 有hữu 兩lưỡng 口khẩu 無vô 一nhất 舌thiệt 九cửu 曲khúc 珠châu 通thông 。 要yếu 識thức 溈# 仰ngưỡng 宗tông 麼ma 。 斷đoạn 碑bi 橫hoạnh/hoành 古cổ 路lộ 。 鐵thiết 牛ngưu 眠miên 少thiểu 室thất 。

法Pháp 眼nhãn 家gia 風phong

言ngôn 中trung 有hữu 響hưởng 句cú 裡# 藏tạng 鋒phong 。 髑độc 髏lâu 常thường 于vu 世thế 界giới 。 鼻tị 孔khổng 磨ma 觸xúc 家gia 風phong 。 風phong 柯kha 月nguyệt 渚chử 顯hiển 露lộ 真chân 心tâm 。 翠thúy 竹trúc 黃hoàng 花hoa 宣tuyên 明minh 妙diệu 法Pháp 。 要yếu 識thức 法Pháp 眼nhãn 宗tông 麼ma 。 風phong 送tống 斷đoạn 雲vân 歸quy 嶺lĩnh 去khứ 。 月nguyệt 和hòa 流lưu 水thủy 過quá 橋kiều 來lai 。

別biệt 明minh 臨lâm 濟tế 宗tông 旨chỉ

大đại 凡phàm 一nhất 句cú 中trung 具cụ 三tam 玄huyền 。 一nhất 玄huyền 中trung 具cụ 三tam 要yếu 。 一nhất 句cú 無vô 文văn 綵thải 即tức 三tam 玄huyền 三tam 要yếu 。 有hữu 文văn 綵thải 即tức 權quyền 實thật 玄huyền 照chiếu 用dụng 要yếu 。

三tam 句cú

第đệ 一nhất 句cú 喪táng 身thân 失thất 命mạng 。 第đệ 二nhị 句cú 未vị 開khai 口khẩu 錯thác 。 第đệ 三tam 句cú 糞phẩn 箕ki 掃tảo 箒trửu 。

三tam 要yếu

一nhất 要yếu 照chiếu 即tức 大đại 機cơ 。 二nhị 要yếu 照chiếu 即tức 大đại 用dụng 。 三tam 要yếu 照chiếu 用dụng 同đồng 時thời 。

三tam 玄huyền

體thể 中trung 玄huyền 。 三tam 世thế 一nhất 念niệm 等đẳng 。 句cú 中trung 玄huyền 。 徑kính 截tiệt 言ngôn 句cú 等đẳng 。 玄huyền 中trung 玄huyền 。 良lương 久cửu 棒bổng 喝hát 等đẳng 。

四tứ 料liệu 棟đống

奪đoạt 人nhân 不bất 奪đoạt 境cảnh 待đãi 下hạ 根căn 。 奪đoạt 境cảnh 不bất 奪đoạt 人nhân 待đãi 中trung 根căn 。 人nhân 境cảnh 兩lưỡng 俱câu 奪đoạt 待đãi 上thượng 根căn 。 人nhân 境cảnh 俱câu 不bất 奪đoạt 待đãi 出xuất 格cách 人nhân 。

四tứ 賓tân 主chủ

賓tân 中trung 賓tân 。 學học 人nhân 無vô 鼻tị 孔khổng 。 有hữu 問vấn 有hữu 答đáp 。

賓tân 中trung 主chủ 。 學học 人nhân 有hữu 鼻tị 孔khổng 。 有hữu 主chủ 有hữu 法pháp 。

主chủ 中trung 賓tân 。 師sư 家gia 無vô 鼻tị 孔khổng 。 有hữu 問vấn 在tại 。

主chủ 中trung 主chủ 。 師sư 家gia 有hữu 鼻tị 孔khổng 。 不bất 妨phương 奇kỳ 特đặc 。

四tứ 照chiếu 用dụng

先tiên 照chiếu 後hậu 用dụng 有hữu 人nhân 在tại 。 先tiên 用dụng 後hậu 照chiếu 有hữu 法pháp 在tại 。 照chiếu 用dụng 同đồng 時thời 驅khu 耕canh 奪đoạt 食thực 。 照chiếu 用dụng 不bất 同đồng 時thời 有hữu 問vấn 有hữu 答đáp 。

四tứ 大đại 式thức (# 正chánh 利lợi 平bình 常thường 本bổn 分phần/phân 貢cống 假giả )#

正chánh 利lợi 少thiểu 林lâm 面diện 壁bích 類loại 。 平bình 常thường 禾hòa 山sơn 打đả 皷cổ 類loại 。 本bổn 分phần/phân 山sơn 僧Tăng 不bất 會hội 類loại 。 貢cống 假giả 達đạt 磨ma 不bất 識thức 類loại 。

四tứ 喝hát

金kim 剛cang 王vương 寶bảo 劒kiếm 。 一nhất 刀đao 揮huy 斷đoạn 一nhất 切thiết 情tình 解giải 。 踞cứ 地địa 獅sư 子tử 。 發phát 言ngôn 吐thổ 氣khí 眾chúng 魔ma 腦não 烈liệt 。 探thám 竿can/cán 影ảnh 草thảo 。 探thám 其kỳ 有hữu 無vô 師sư 承thừa 鼻tị 孔khổng 。 一nhất 喝hát 不bất 作tác 一nhất 喝hát 用dụng 。 具cụ 上thượng 三tam 玄huyền 四tứ 賓tân 主chủ 等đẳng 。

八bát 棒bổng

觸xúc 令linh 返phản 玄huyền 。 接tiếp 掃tảo 從tùng 正chánh 。 靠# 玄huyền 復phục 正chánh 。 苦khổ 責trách 罰phạt 棒bổng 。 順thuận 宗tông 旨chỉ 賞thưởng 棒bổng 。 有hữu 虗hư 實thật 辨biện 棒bổng 。 盲manh 枷già 瞎hạt 棒bổng 。 掃tảo 除trừ 凡phàm 聖thánh 正chánh 棒bổng 。 此thử 等đẳng 法pháp 非phi 特đặc 臨lâm 濟tế 宗tông 風phong 。 上thượng 自tự 諸chư 佛Phật 下hạ 至chí 眾chúng 生sanh 皆giai 分phần/phân 上thượng 事sự 。 若nhược 離ly 此thử 說thuyết 法Pháp 。 皆giai 是thị 妄vọng 語ngữ 。

臨lâm 濟tế 喝hát 。 德đức 山sơn 棒bổng 。 皆giai 徹triệt 證chứng 無vô 生sanh 。 透thấu 頂đảnh 透thấu 底để 大đại 機cơ 大đại 用dụng 。 自tự 在tại 無vô 方phương 。 全toàn 身thân 出xuất 沒một 全toàn 身thân 擔đảm 荷hà 。 退thoái 守thủ 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 大đại 人nhân 境cảnh 界giới 。 然nhiên 據cứ 實thật 而nhi 論luận 。 此thử 二nhị 師sư 亦diệc 不bất 免miễn 偷thâu 心tâm 鬼quỷ 子tử 。

凜# 凜# 吹xuy 毛mao 。 不bất 犯phạm 鋒phong 鋩mang 。 爍thước 爍thước 寒hàn 光quang 珠châu 媚mị 水thủy 。 寥liêu 寥liêu 雲vân 散tán 月nguyệt 行hành 天thiên 。

大đại 丈trượng 夫phu 見kiến 佛Phật 見kiến 祖tổ 如như 冤oan 家gia 。 若nhược 著trước 佛Phật 求cầu 被bị 佛Phật 縛phược 。 若nhược 著trước 祖tổ 求cầu 被bị 祖tổ 縛phược 。 有hữu 求cầu 皆giai 苦khổ 。 不bất 如như 無vô 事sự 。

佛Phật 祖tổ 如như 冤oan 者giả 。 結kết 上thượng 無vô 風phong 起khởi 浪lãng 也dã 。 有hữu 求cầu 皆giai 苦khổ 者giả 。 結kết 上thượng 當đương 體thể 便tiện 是thị 也dã 。 不bất 如như 無vô 事sự 者giả 。 結kết 上thượng 動động 念niệm 即tức 乖quai 也dã 。 到đáo 此thử 坐tọa 斷đoạn 天thiên 下hạ 人nhân 舌thiệt 頭đầu 。 生sanh 死tử 迅tấn 輪luân 庶thứ 幾kỷ 停đình 息tức 也dã 。 扶phù 危nguy 定định 亂loạn 。 如như 丹đan 霞hà 燒thiêu 木mộc 佛Phật 。 雲vân 門môn 喫khiết 狗cẩu 子tử 。 老lão 母mẫu 不bất 見kiến 佛Phật 。 皆giai 是thị 摧tồi 邪tà 顯hiển 正chánh 底để 手thủ 段đoạn 。 然nhiên 畢tất 竟cánh 如như 何hà 。 常thường 憶ức 江giang 南nam 三tam 月nguyệt 裏lý 。 鷓# 鴣# 啼đề 處xứ 百bách 花hoa 香hương 。

神thần 光quang 不bất 昧muội 萬vạn 古cổ 徽# 猷# 。 入nhập 此thử 門môn 來lai 莫mạc 存tồn 知tri 解giải 。

神thần 光quang 不bất 昧muội 者giả 。 結kết 上thượng 昭chiêu 昭chiêu 靈linh 靈linh 也dã 。 萬vạn 古cổ 徽# 猷# 者giả 。 結kết 上thượng 本bổn 不bất 生sanh 滅diệt 也dã 。 莫mạc 存tồn 知tri 解giải 者giả 。 結kết 上thượng 不bất 可khả 守thủ 名danh 生sanh 解giải 也dã 。 門môn 者giả 有hữu 凡phàm 聖thánh 出xuất 入nhập 義nghĩa 。 如như 荷hà 澤trạch 所sở 謂vị 。 知tri 之chi 一nhất 字tự 眾chúng 妙diệu 之chi 門môn 也dã 。 吁hu 起khởi 於ư 名danh 狀trạng 不bất 得đắc 。 結kết 於ư 莫mạc 存tồn 知tri 解giải 。 一nhất 篇thiên 葛cát 藤đằng 。 一nhất 句cú 都đô 破phá 也dã 。 然nhiên 始thỉ 終chung 一nhất 解giải 。 中trung 舉cử 萬vạn 行hạnh 。 如như 世thế 典điển 之chi 三tam 義nghĩa 也dã 。 知tri 解giải 二nhị 字tự 佛Phật 法Pháp 之chi 大đại 害hại 。 故cố 時thời 舉cử 而nhi 終chung 之chi 。 荷hà 澤trạch 神thần 會hội 禪thiền 師sư 不bất 得đắc 為vi 曹tào 溪khê 嫡đích 子tử 者giả 以dĩ 此thử 也dã 。 因nhân 而nhi 頌tụng 曰viết 。 如như 斯tư 舉cử 唱xướng 明minh 宗tông 旨chỉ 。 笑tiếu 殺sát 西tây 來lai 碧bích 眼nhãn 僧Tăng 。 然nhiên 畢tất 竟cánh 如như 何hà 。 孤cô 輪luân 獨độc 照chiếu 江giang 山sơn 靜tĩnh 。 自tự 笑tiếu 一nhất 聲thanh 天thiên 地địa 驚kinh 。

禪thiền 家gia 龜quy 鑑giám (# 終chung )#

右hữu 編biên 乃nãi 曹tào 溪khê 老lão 和hòa 尚thượng 退thoái 隱ẩn 師sư 翁ông 所sở 著trước 也dã 。 噫# 二nhị 百bách 年niên 來lai 師sư 法pháp 益ích 喪táng 。 禪thiền 教giáo 之chi 徒đồ 各các 生sanh 異dị 見kiến 。 宗tông 教giáo 者giả 唯duy 耽đam 糟tao 粕# 徒đồ 自tự 筭# 沙sa 。 不bất 知tri 五ngũ 教giáo 之chi 上thượng 有hữu 直trực 指chỉ 人nhân 心tâm 使sử 自tự 悟ngộ 入nhập 之chi 門môn 。 宗tông 禪thiền 者giả 自tự 特đặc 天thiên 真chân 撥bát 無vô 修tu 證chứng 。 不bất 知tri 頓đốn 悟ngộ 後hậu 始thỉ 即tức 發phát 心tâm 修tu 習tập 萬vạn 行hành 之chi 意ý 。 禪thiền 教giáo 混hỗn 溢dật 沙sa 金kim 罔võng 分phần/phân 。 圓viên 覺giác 所sở 謂vị 聞văn 說thuyết 。 本bổn 來lai 成thành 佛Phật 。 謂vị 本bổn 無vô 迷mê 悟ngộ 。 撥bát 置trí 因nhân 果quả 。 則tắc 便tiện 成thành 邪tà 見kiến 。 又hựu 聞văn 修tu 習tập 無vô 明minh 。 謂vị 真chân 能năng 生sanh 妄vọng 。 失thất 真chân 常thường 性tánh 。 則tắc 亦diệc 成thành 邪tà 見kiến 者giả 。 是thị 也dã 。 嗚ô 呼hô 殆đãi 哉tai 斯tư 道đạo 不bất 傳truyền 何hà 若nhược 是thị 其kỳ 甚thậm 也dã 。 綿miên 綿miên 涓# 涓# 如như 一nhất 髮phát 引dẫn 千thiên 鈞quân 。 幾kỷ 乎hồ 落lạc 地địa 無vô 從tùng 矣hĩ 。 賴lại 我ngã 師sư 翁ông 住trụ 西tây 山sơn 一nhất 十thập 年niên 。 鞭tiên 牛ngưu 有hữu 暇hạ 。 覽lãm 五ngũ 十thập 本bổn 經kinh 論luận 語ngữ 錄lục 。 間gian 有hữu 日nhật 用dụng 中trung 參tham 決quyết 要yếu 切thiết 之chi 語ngữ 句cú 則tắc 輙triếp 錄lục 之chi 。

時thời 與dữ 室thất 中trung 二nhị 三tam 子tử 詢tuân 詢tuân 然nhiên 誨hối 之chi 。 一nhất 如như 牧mục 羊dương 之chi 法pháp 。 過quá 者giả 抑ức 之chi 。 後hậu 者giả 鞭tiên 之chi 。 驅khu 入nhập 於ư 大đại 覺giác 之chi 門môn 。 老lão 婆bà 心tâm 得đắc 徹triệt 困khốn 。 若nhược 是thị 其kỳ 切thiết 也dã 。 奈nại 二nhị 三tam 子tử 鈍độn 根căn 也dã 。 返phản 以dĩ 法Pháp 門môn 之chi 高cao 峻tuấn 為vi 病bệnh 。 為vi 師sư 翁ông 愍mẫn 其kỳ 迷mê 蒙mông 。 各các 就tựu 語ngữ 句cú 下hạ 入nhập 註chú 而nhi 解giải 之chi 。 編biên 次thứ 而nhi 繹# 之chi 。 鈎câu 鎻# 連liên 環hoàn 血huyết 脉mạch 相tương 通thông 。 萬vạn 藏tạng 之chi 要yếu 五ngũ 宗tông 之chi 源nguyên 。 極cực 備bị 於ư 此thử 。 言ngôn 言ngôn 見kiến 諦Đế 。 句cú 句cú 朝triêu 宗tông 。 向hướng 之chi 偏thiên 者giả 圓viên 之chi 。 滯trệ 者giả 通thông 之chi 。 可khả 謂vị 禪thiền 教giáo 之chi 龜quy 鑑giám 。 解giải 行hành 之chi 良lương 藥dược 也dã 。 然nhiên 師sư 翁ông 常thường 與dữ 論luận 這giá 般bát 事sự 。 雖tuy 一nhất 言ngôn 半bán 句cú 如như 弄lộng 劒kiếm 刃nhận 上thượng 事sự 恐khủng 上thượng 紙chỉ 黑hắc 。 豈khởi 欲dục 以dĩ 此thử 流lưu 通thông 方phương 外ngoại 誇khoa 衒huyễn 己kỷ 能năng 也dã 哉tai 。 門môn 人nhân 白bạch 雲vân 禪thiền 子tử 魯lỗ 願nguyện 寫tả 之chi 。 門môn 人nhân 碧bích 泉tuyền 禪thiền 德đức 義nghĩa 天thiên 挍giảo 之chi 。 門môn 人nhân 大đại 禪thiền 師sư 淨tịnh 源nguyên 門môn 人nhân 。 大đại 禪thiền 師sư 大đại 常thường 門môn 人nhân 。 青thanh 霞hà 道Đạo 人Nhân 法pháp 融dung 等đẳng 稽khể 首thủ 再tái 拜bái 曰viết 。 未vị 曾tằng 有hữu 也dã 。 遂toại 與dữ 同đồng 志chí 六lục 七thất 人nhân 傾khuynh 鉢bát 囊nang 中trung 所sở 儲trữ 入nhập 梓# 流lưu 通thông 。 以dĩ 報báo 師sư 翁ông 訓huấn 蒙mông 之chi 恩ân 也dã 。 大đại 機cơ 龍long 藏tạng 汪uông 洋dương 渺# 若nhược 淵uyên 海hải 。 雖tuy 言ngôn 探thám 龍long 珠châu 采thải 珊san 瑚hô 者giả 孰thục 從tùng 而nhi 求cầu 之chi 。 非phi 入nhập 海hải 如như 陸lục 之chi 手thủ 段đoạn 。 頗phả 不bất 免miễn 望vọng 涯nhai 之chi 嘆thán 。 然nhiên 則tắc 撮toát 要yếu 之chi 功công 。 發phát 蒙mông 之chi 惠huệ 。 如như 山sơn 之chi 高cao 。 若nhược 海hải 之chi 深thâm 。 設thiết 若nhược 碎toái 萬vạn 骨cốt 粉phấn 千thiên 命mạng 。 如như 何hà 報báo 得đắc 一nhất 毫hào 哉tai 。 千thiên 里lý 之chi 外ngoại 有hữu 見kiến 之chi 聞văn 之chi 。 不bất 驚kinh 不bất 疑nghi 。 敬kính 之chi 讀đọc 之chi 以dĩ 為vi 寶bảo 玩ngoạn 。 則tắc 真chân 所sở 謂vị 千thiên 歲tuế 之chi 下hạ 一nhất 子tử 雲vân 耳nhĩ 。

時thời 萬vạn 曆lịch 己kỷ 卯mão 春xuân 。 曹tào 溪khê 宗tông 遂toại 四tứ 溟minh 隱ẩn 峰phong 惟duy 政chánh 拜bái 手thủ 口khẩu 訣quyết 因nhân 為vi 謹cẩn 跋bạt 。

Print Friendly, PDF & Email