Cung đón Phật Đản

Phật Đản người ơi Phật Đản về
Cho lòng nhân loại bớt tái tê
Chiến tranh, dịch bệnh, xin chấm dứt
Thành tâm cung đón Phật Đản về

Kính lạy Thế Tôn con xin nguyền
Nguyền cho Thế Giới được bình yên
Nhìn nhau ánh mắt tình huynh đệ
Đón mừng Phật Đản mới linh thiêng

Mỗi ngày Con đón Phật Đản sanh
Trong Con, Đức Phật được lớn dần
Qua từng hơi thở, từng động tác
Nuôi lớn tinh thần Phật Đản sanh.

Thích Nữ Như Minh