釋Thích 摩Ma 訶Ha 衍Diễn 論Luận
Quyển 3
龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 姚Diêu 秦Tần 筏Phiệt 提Đề 摩Ma 多Đa 譯Dịch

釋Thích 摩Ma 訶Ha 衍Diễn 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 造tạo

姚Diêu 秦Tần 三tam 藏tạng 筏phiệt 提đề 摩ma 多đa 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

已dĩ 說thuyết 總tổng 識thức 攝nhiếp 生sanh 圓viên 滿mãn 門môn 。 次thứ 說thuyết 總tổng 相tương/tướng 剖phẫu 分phân 散tán 說thuyết 門môn 。

本bổn 曰viết 。 所sở 言ngôn 覺giác 義nghĩa 者giả 。 謂vị 心tâm 體thể 離ly 念niệm 相tương/tướng 。 離ly 念niệm 相tương/tướng 者giả 。 等đẳng 虛hư 空không 界giới 。 無vô 所sở 不bất 遍biến 。 法Pháp 界Giới 一nhất 相tướng 。 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 平bình 等đẳng 法Pháp 身thân 。 依y 此thử 法Pháp 身thân 說thuyết 名danh 本bổn 覺giác 。 何hà 以dĩ 故cố 本bổn 覺giác 義nghĩa 者giả 對đối 始thỉ 覺giác 說thuyết 。 以dĩ 始thỉ 覺giác 者giả 即tức 同đồng 本bổn 覺giác 。 始thỉ 覺giác 義nghĩa 者giả 。 依y 本bổn 覺giác 故cố 而nhi 有hữu 不bất 覺giác 。 依y 不bất 覺giác 故cố 說thuyết 有hữu 始thỉ 覺giác 。 又hựu 以dĩ 覺giác 心tâm 原nguyên 故cố 名danh 究cứu 竟cánh 覺giác 。 不bất 覺giác 心tâm 原nguyên 故cố 非phi 究cứu 竟cánh 覺giác 。

論luận 曰viết 。 於ư 此thử 文văn 中trung 即tức 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 略lược 說thuyết 本bổn 覺giác 安an 立lập 門môn 。 二nhị 者giả 略lược 說thuyết 始thỉ 覺giác 安an 立lập 門môn 。 本bổn 覺giác 門môn 中trung 即tức 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 門môn 。 二nhị 者giả 染nhiễm 淨tịnh 本bổn 覺giác 門môn 。 始thỉ 覺giác 門môn 中trung 又hựu 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 門môn 。 二nhị 者giả 染nhiễm 淨tịnh 始thỉ 覺giác 門môn 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 過quá 恆Hằng 沙sa 德đức 常thường 明minh 淨tịnh 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 染nhiễm 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 自tự 性tánh 淨tịnh 心tâm 受thọ 無vô 明minh 熏huân 。 流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 。 無vô 斷đoạn 絕tuyệt 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 無vô 漏lậu 性tánh 智trí 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 無vô 明minh 。 不bất 受thọ 一nhất 切thiết 。 無vô 明minh 熏huân 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 染nhiễm 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 受thọ 無vô 明minh 熏huân 不bất 能năng 離ly 故cố 。 如như 是thị 諸chư 覺giác 皆giai 智trí 眷quyến 屬thuộc 。 當đương 證chứng 何hà 理lý 以dĩ 為vi 體thể 分phần/phân 。 謂vị 性tánh 真Chân 如Như 及cập 虛hư 空không 理lý 。 如như 是thị 二nhị 理lý 。 各các 有hữu 幾kỷ 種chủng 。 各các 有hữu 二nhị 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 二nhị 種chủng 真Chân 如Như 。 一nhất 者giả 清thanh 淨tịnh 真Chân 如Như 。 二nhị 者giả 染nhiễm 淨tịnh 真Chân 如Như 。 虛hư 空không 之chi 理lý 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 清thanh 淨tịnh 真Chân 如Như 。 二nhị 種chủng 淨tịnh 覺giác 所sở 證chứng 真Chân 如Như 。 離ly 熏huân 習tập 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 染nhiễm 淨tịnh 真Chân 如Như 。 二nhị 種chủng 染nhiễm 淨tịnh 覺giác 所sở 證chứng 真Chân 如Như 。 不bất 離ly 熏huân 故cố 。 虛hư 空không 之chi 理lý 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 強cường/cưỡng 名danh 本bổn 覺giác 。 字tự 事sự 差sai 別biệt 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

本bổn 覺giác 各các 有hữu 十thập 。 體thể 雖tuy 同đồng 字tự 事sự 。

各các 各các 差sai 別biệt 故cố 。 謂vị 根căn 鏡kính 等đẳng 義nghĩa 。

論luận 曰viết 。 本bổn 覺giác 各các 十thập 。 云vân 何hà 十thập 本bổn 。 一nhất 者giả 根căn 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 能năng 善thiện 住trụ 持trì 。 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 譬thí 如như 樹thụ 根căn 能năng 善thiện 住trụ 持trì 一nhất 切thiết 枝chi 葉diệp 。 及cập 花hoa 果quả 等đẳng 不bất 壞hoại 失thất 故cố 。 二nhị 者giả 本bổn 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 自tự 然nhiên 性tánh 有hữu 不bất 始thỉ 起khởi 故cố 。 三tam 者giả 遠viễn 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 其kỳ 有hữu 德đức 時thời 。 重trùng 重trùng 久cửu 遠viễn 無vô 分phần/phân 界giới 故cố 。 四tứ 者giả 自tự 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 我ngã 自tự 成thành 我ngã 。 非phi 他tha 成thành 我ngã 故cố 。 五ngũ 者giả 體thể 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 為vi 諸chư 枝chi 德đức 。 作tác 依y 止chỉ 故cố 。 六lục 者giả 性tánh 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 不bất 轉chuyển 之chi 義nghĩa 。 常thường 建kiến 立lập 故cố 。 七thất 者giả 住trụ 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 住trụ 於ư 無vô 住trụ 。 無vô 去khứ 來lai 故cố 。 八bát 者giả 常thường 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 決quyết 定định 實thật 際tế 無vô 流lưu 轉chuyển 故cố 。 九cửu 者giả 堅kiên 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 遠viễn 離ly 風phong 相tương/tướng 。 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 若nhược 金kim 剛cang 故cố 。 十thập 者giả 總tổng 字tự 事sự 本bổn 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 。 無vô 所sở 不bất 遍biến 。 為vi 通thông 體thể 故cố 。 是thị 名danh 為vi 十thập 。 云vân 何hà 十thập 覺giác 。 一nhất 者giả 鏡kính 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 清thanh 淨tịnh 明minh 白bạch 無vô 塵trần 累lụy 故cố 。 二nhị 者giả 開khai 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 通thông 達đạt 顯hiển 了liễu 。 無vô 障chướng 礙ngại 故cố 。 三tam 者giả 一nhất 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 獨độc 尊tôn 獨độc 一nhất 無vô 比tỉ 量lượng 故cố 。 四tứ 者giả 離ly 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 自tự 性tánh 解giải 脫thoát 。 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 縛phược 故cố 。 五ngũ 者giả 滿mãn 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 具cụ 足túc 無vô 量lượng 。 種chủng 種chủng 功công 德đức 。 無vô 所sở 少thiểu 故cố 。 六lục 者giả 照chiếu 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 遍biến 照chiếu 一nhất 切thiết 。 無vô 量lượng 境cảnh 故cố 。 七thất 者giả 察sát 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 常thường 恆hằng 分phân 明minh 無vô 迷mê 亂loạn 故cố 。 八bát 者giả 顯hiển 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 清thanh 淨tịnh 體thể 中trung 淨tịnh 品phẩm 眷quyến 屬thuộc 悉tất 現hiện 前tiền 故cố 。 九cửu 者giả 知tri 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 不bất 窮cùng 故cố 。 十thập 者giả 覺giác 字tự 事sự 覺giác 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 所sở 有hữu 功công 德đức 。 唯duy 有hữu 覺giác 照chiếu 。 無vô 一nhất 一nhất 法pháp 而nhi 非phi 覺giác 故cố 。 是thị 名danh 為vi 十thập 。 如như 是thị 十thập 種chủng 。 本bổn 覺giác 字tự 義nghĩa 。 唯duy 依y 一nhất 種chủng 大đại 性tánh 法Pháp 身thân 隨tùy 義nghĩa 異dị 釋thích 。 據cứ 其kỳ 自tự 體thể 無vô 別biệt 而nhi 已dĩ 。 此thử 中trung 所sở 說thuyết 二nhị 本bổn 覺giác 中trung 當đương 何hà 本bổn 覺giác 。 謂vị 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 非phi 染nhiễm 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 染nhiễm 淨tịnh 本bổn 覺giác 字tự 義nghĩa 差sai 別biệt 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

染nhiễm 淨tịnh 本bổn 覺giác 中trung 。 或hoặc 各các 有hữu 十thập 義nghĩa 。

前tiền 說thuyết 十thập 事sự 中trung 。 各các 有hữu 離ly 性tánh 故cố 。

論luận 曰viết 。 此thử 本bổn 覺giác 中trung 或hoặc 各các 有hữu 十thập 義nghĩa 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 前tiền 十thập 義nghĩa 中trung 各các 有hữu 不bất 守thủ 自tự 性tánh 義nghĩa 故cố 。 字tự 事sự 配phối 屬thuộc 依y 向hướng 應ưng 知tri 。 如như 是thị 二nhị 覺giác 同đồng 耶da 異dị 耶da 。 非phi 同đồng 同đồng 故cố 非phi 異dị 異dị 故cố 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 或hoặc 同đồng 或hoặc 異dị 。 或hoặc 非phi 是thị 同đồng 或hoặc 非phi 是thị 異dị 。 是thị 故cố 皆giai 是thị 皆giai 非phi 而nhi 已dĩ 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 強cường/cưỡng 名danh 始thỉ 覺giác 。 字tự 事sự 差sai 別biệt 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

從tùng 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 惑hoặc 亂loạn 時thời 。

今kim 日nhật 始thỉ 初sơ 覺giác 。 故cố 名danh 為vi 始thỉ 覺giác 。

論luận 曰viết 。 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 無vô 有hữu 惑hoặc 亂loạn 時thời 。 而nhi 無vô 惑hoặc 時thời 今kim 始thỉ 初sơ 覺giác 。 故cố 名danh 始thỉ 覺giác 。 如như 是thị 始thỉ 覺giác 前tiền 惑hoặc 後hậu 覺giác 即tức 非phi 始thỉ 覺giác 。 而nhi 無vô 惑hoặc 時thời 理lý 常thường 今kim 常thường 初sơ 故cố 。 名danh 為vi 始thỉ 覺giác 。 如như 是thị 始thỉ 覺giác 二nhị 始thỉ 覺giác 中trung 當đương 何hà 覺giác 耶da 。 謂vị 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 非phi 染nhiễm 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 染nhiễm 淨tịnh 始thỉ 覺giác 字tự 事sự 差sai 別biệt 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 智trí 。 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。

而nhi 能năng 受thọ 染nhiễm 熏huân 。 故cố 名danh 染nhiễm 淨tịnh 覺giác 。

論luận 曰viết 。 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 雖tuy 無vô 惑hoặc 時thời 。 而nhi 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 能năng 受thọ 染nhiễm 熏huân 隨tùy 緣duyên 流lưu 轉chuyển 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 染nhiễm 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 強cường/cưỡng 名danh 真Chân 如Như 。 字tự 事sự 差sai 別biệt 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

性tánh 真Chân 如Như 理lý 體thể 。 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 一nhất 。

無vô 有hữu 一nhất 多đa 相tương/tướng 。 故cố 名danh 為vi 真Chân 如Như 。

論luận 曰viết 。 性tánh 真Chân 如Như 理lý 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 唯duy 同đồng 一nhất 相tương/tướng 。 亦diệc 無vô 一nhất 相tương/tướng 亦diệc 無vô 多đa 相tương/tướng 。 無vô 一nhất 相tương/tướng 故cố 遠viễn 離ly 同đồng 緣duyên 。 無vô 多đa 相tương/tướng 故cố 遠viễn 離ly 異dị 緣duyên 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 真Chân 如Như 。 如như 是thị 真Chân 如Như 。 二nhị 種chủng 淨tịnh 智trí 親thân 所sở 內nội 證chứng 。

復phục 次thứ 真Chân 如Như 各các 有hữu 十thập 義nghĩa 。 云vân 何hà 為vi 十thập 真chân 。 一nhất 者giả 根căn 字tự 事sự 真chân 。 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 。 總tổng 字tự 事sự 真chân 。 如như 是thị 十thập 真chân 十thập 種chủng 本bổn 義nghĩa 。 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 是thị 故cố 同đồng 名danh 表biểu 示thị 而nhi 已dĩ 。 云vân 何hà 十thập 如như 。 一nhất 者giả 鏡kính 字tự 事sự 如như 。 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 。 覺giác 字tự 事sự 如như 。 如như 是thị 十thập 如như 十thập 種chủng 覺giác 義nghĩa 。 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 是thị 故cố 同đồng 名danh 表biểu 示thị 而nhi 已dĩ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 十thập 種chủng 真chân 理lý 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 有hữu 德đức 方phương 便tiện 。 十thập 種chủng 如như 理lý 。 薩tát 般Bát 若Nhã 慧tuệ 有hữu 覺giác 方phương 便tiện 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 更cánh 重trọng/trùng 言ngôn 詞từ 作tác 如như 是thị 示thị 。 此thử 中trung 所sở 說thuyết 二nhị 真Chân 如Như 中trung 當đương 何hà 真Chân 如Như 。 謂vị 清thanh 淨tịnh 真Chân 如Như 。 非phi 染nhiễm 淨tịnh 真Chân 如Như 。 染nhiễm 淨tịnh 真Chân 如Như 字tự 事sự 差sai 別biệt 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

清thanh 淨tịnh 真Chân 如Như 理lý 。 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。

而nhi 能năng 受thọ 染nhiễm 熏huân 。 名danh 染nhiễm 淨tịnh 真Chân 如Như 。

論luận 曰viết 。 清thanh 淨tịnh 真Chân 如Như 。 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 亦diệc 無vô 去khứ 來lai 。 亦diệc 無vô 住trụ 所sở 。 而nhi 真Chân 如Như 理lý 性tánh 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 隨tùy 緣duyên 動động 轉chuyển 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 染nhiễm 淨tịnh 真Chân 如Như 。 如như 是thị 真Chân 如Như 。 二nhị 染nhiễm 淨tịnh 智trí 親thân 所sở 內nội 證chứng 。 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 如như 是thị 等đẳng 義nghĩa 。 觀quán 前tiền 所sở 說thuyết 比tỉ 類loại 應ưng 知tri 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 強cường/cưỡng 名danh 虛hư 空không 。 字tự 事sự 差sai 別biệt 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

虛hư 空không 有hữu 十thập 義nghĩa 。 體thể 雖tuy 同đồng 義nghĩa 事sự 。

各các 各các 差sai 別biệt 故cố 。 謂vị 無vô 礙ngại 等đẳng 義nghĩa 。

論luận 曰viết 。 性tánh 虛hư 空không 理lý 有hữu 十thập 種chủng 義nghĩa 。 云vân 何hà 為vi 十thập 。 一nhất 者giả 無vô 障chướng 礙ngại 義nghĩa 。 諸chư 色sắc 法pháp 中trung 無vô 障chướng 礙ngại 故cố 。 二nhị 者giả 周chu 遍biến 義nghĩa 。 無vô 所sở 不bất 至chí 故cố 。 三tam 者giả 平bình 等đẳng 義nghĩa 。 無vô 簡giản 擇trạch 故cố 。 四tứ 者giả 廣quảng 大đại 義nghĩa 。 無vô 分phần/phân 際tế 故cố 。 五ngũ 者giả 無vô 相tướng 義nghĩa 。 絕tuyệt 色sắc 相tướng 故cố 。 六lục 者giả 清thanh 淨tịnh 義nghĩa 。 無vô 塵trần 累lụy 故cố 。 七thất 者giả 不bất 動động 義nghĩa 。 無vô 成thành 壞hoại 故cố 。 八bát 者giả 有hữu 空không 義nghĩa 。 滅diệt 有hữu 量lượng 故cố 。 九cửu 者giả 空không 空không 義nghĩa 。 離ly 空không 著trước 故cố 。 十thập 者giả 無vô 得đắc 義nghĩa 。 不bất 能năng 執chấp 故cố 。 是thị 名danh 為vi 十thập 。 如như 是thị 十thập 事sự 。 義nghĩa 用dụng 差sai 別biệt 。 若nhược 據cứ 其kỳ 體thể 無vô 別biệt 而nhi 已dĩ 。 此thử 虛hư 空không 理lý 二nhị 種chủng 淨tịnh 智trí 親thân 所sở 內nội 證chứng 。 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 二nhị 虛hư 空không 中trung 當đương 何hà 虛hư 空không 。 謂vị 清thanh 淨tịnh 虛hư 空không 非phi 染nhiễm 淨tịnh 虛hư 空không 。 染nhiễm 淨tịnh 虛hư 空không 字tự 事sự 差sai 別biệt 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

清thanh 淨tịnh 虛hư 空không 理lý 。 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。

而nhi 能năng 受thọ 染nhiễm 熏huân 。 名danh 染nhiễm 淨tịnh 虛hư 空không 。

論luận 曰viết 。 清thanh 淨tịnh 虛hư 空không 具cụ 足túc 十thập 德đức 。 亦diệc 無vô 染nhiễm 相tướng 亦diệc 無vô 淨tịnh 相tương/tướng 。 而nhi 虛hư 空không 性tánh 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 能năng 受thọ 染nhiễm 熏huân 隨tùy 緣duyên 流lưu 轉chuyển 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 染nhiễm 淨tịnh 虛hư 空không 。 能năng 熏huân 所sở 熏huân 建kiến 立lập 誹phỉ 謗báng 等đẳng 種chủng 種chủng 門môn 。 至chí 廣quảng 說thuyết 分phần/phân 其kỳ 理lý 具cụ 顯hiển 。 已dĩ 說thuyết 字tự 事sự 門môn 。 次thứ 說thuyết 隨tùy 釋thích 門môn 。 所sở 言ngôn 覺giác 義nghĩa 者giả 者giả 。 即tức 是thị 總tổng 句cú 。 從tùng 此thử 自tự 下hạ 皆giai 是thị 別biệt 句cú 。 總tổng 者giả 通thông 表biểu 。 一nhất 切thiết 覺giác 故cố 。 別biệt 者giả 各các 各các 差sai 別biệt 說thuyết 故cố 。 就tựu 別biệt 句cú 中trung 先tiên 說thuyết 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 次thứ 說thuyết 染nhiễm 淨tịnh 本bổn 覺giác 染nhiễm 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 說thuyết 相tương/tướng 可khả 見kiến 。 謂vị 心tâm 體thể 離ly 念niệm 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 心tâm 謂vị 即tức 是thị 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 體thể 謂vị 即tức 是thị 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 體thể 。 如như 是thị 心tâm 體thể 即tức 名danh 本bổn 覺giác 。 離ly 念niệm 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 。 清thanh 淨tịnh 之chi 義nghĩa 。 所sở 謂vị 遠viễn 離ly 。 大đại 無vô 明minh 念niệm 故cố 言ngôn 離ly 念niệm 。 遠viễn 離ly 四tứ 種chủng 無vô 常thường 之chi 相tướng 。 故cố 言ngôn 離ly 相tương/tướng 。 過quá 於ư 恆Hằng 沙sa 煩phiền 惱não 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 五ngũ 有hữu 為vi 。 以dĩ 為vi 根căn 本bổn 。 是thị 故cố 舉cử 本bổn 無vô 。 示thị 眷quyến 屬thuộc 皆giai 空không 。 離ly 念niệm 相tương/tướng 者giả 者giả 。 即tức 唱xướng 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 人nhân 辭từ 者giả 即tức 人nhân 故cố 。 等đẳng 虛hư 空không 界giới 。 無vô 所sở 不bất 遍biến 者giả 。 如như 是thị 覺giác 者giả 。 善thiện 證chứng 具cụ 足túc 十thập 種chủng 。 德đức 義nghĩa 虛hư 空không 理lý 故cố 。 法Pháp 界Giới 一nhất 相tướng 者giả 。 如như 是thị 覺giác 者giả 。 於ư 所sở 證chứng 之chi 。 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 。 而nhi 共cộng 和hòa 合hợp 。 一nhất 味vị 一nhất 相tướng 無vô 差sai 別biệt 故cố 。 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 平bình 等đẳng 法Pháp 身thân 者giả 。 善thiện 證chứng 二nhị 種chủng 勝thắng 妙diệu 之chi 理lý 清thanh 淨tịnh 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 法Pháp 身thân 。 如Như 來Lai 自tự 性tánh 自tự 體thể 故cố 。 依y 此thử 法Pháp 身thân 說thuyết 名danh 本bổn 覺giác 者giả 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 自tự 性tánh 德đức 中trung 。 而nhi 作tác 歸quy 依y 。 建kiến 立lập 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 稱xưng 。 故cố 已dĩ 說thuyết 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 次thứ 說thuyết 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 何hà 以dĩ 故cố 者giả 。 即tức 請thỉnh 問vấn 辭từ 。 謂vị 欲dục 建kiến 立lập 清thanh 淨tịnh 。 始thỉ 覺giác 作tác 如như 是thị 請thỉnh 。 問vấn 相tương/tướng 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 眾chúng 生sanh 作tác 如như 是thị 難nạn/nan 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 具cụ 足túc 無vô 量lượng 。 性tánh 之chi 功công 德đức 。 常thường 恆hằng 明minh 淨tịnh 常thường 恆hằng 自tự 在tại 。 依y 此thử 義nghĩa 故cố 。 名danh 本bổn 覺giác 者giả 。 如như 是thị 本bổn 覺giác 。 於ư 何hà 時thời 中trung 。 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 名danh 本bổn 覺giác 耶da 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 此thử 本bổn 覺giác 者giả 。 有hữu 大đại 智trí 力lực 。 能năng 善thiện 斷đoạn 除trừ 一nhất 切thiết 過quá 患hoạn 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 諸chư 功công 德đức 者giả 。 即tức 此thử 本bổn 覺giác 前tiền 惑hoặc 後hậu 覺giác 。 非phi 本bổn 覺giác 明minh 。 即tức 此thử 功công 德đức 斷đoạn 已dĩ 前tiền 隱ẩn 斷đoạn 已dĩ 後hậu 顯hiển 。 非phi 自tự 性tánh 明minh 。 豈khởi 惑hoặc 覺giác 隱ẩn 顯hiển 。 本bổn 有hữu 之chi 義nghĩa 而nhi 得đắc 成thành 立lập 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 常thường 斷đoạn 更cánh 不bất 斷đoạn 。 常thường 具cụ 足túc 更cánh 不bất 具cụ 足túc 。 是thị 故cố 應ưng 有hữu 本bổn 斷đoạn 本bổn 德đức 者giả 。 此thử 義nghĩa 亦diệc 不bất 成thành 立lập 。 無vô 功công 德đức 過quá 故cố 。 謂vị 一nhất 切thiết 障chướng 。 從tùng 本bổn 斷đoạn 訖ngật 更cánh 不bất 待đãi 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 從tùng 本bổn 具cụ 足túc 更cánh 不bất 待đãi 具cụ 足túc 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 始thỉ 覺giác 非phi 彼bỉ 本bổn 覺giác 。 是thị 故cố 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 若nhược 覺giác 者giả 是thị 始thỉ 覺giác 。 若nhược 不bất 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 無vô 明minh 。 若nhược 離ly 此thử 二nhị 者giả 。 即tức 名danh 為vi 本bổn 覺giác 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 自tự 性tánh 德đức 中trung 。 而nhi 作tác 歸quy 依y 。 說thuyết 名danh 本bổn 覺giác 。 故cố 言ngôn 何hà 以dĩ 故cố 。 本bổn 覺giác 義nghĩa 者giả 對đối 始thỉ 覺giác 說thuyết 者giả 。 直trực 決quyết 彼bỉ 疑nghi 。 謂vị 馬mã 鳴minh 師sư 自tự 通thông 而nhi 言ngôn 。 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 。 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 非phi 建kiến 立lập 有hữu 非phi 誹phỉ 謗báng 無vô 。 或hoặc 非phi 過quá 患hoạn 或hoặc 非phi 功công 德đức 。 言ngôn 語ngữ 道đạo 絕tuyệt 。 心tâm 行hành 處xứ 滅diệt 。 而nhi 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 過quá 於ư 恆Hằng 沙sa 無vô 量lượng 性tánh 德đức 名danh 本bổn 覺giác 者giả 。 當đương 知tri 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 而nhi 有hữu 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 發phát 大đại 智trí 力lực 發phát 大đại 定định 力lực 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 常thường 恆hằng 對đối 治trị 過quá 於ư 恆Hằng 沙sa 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 過quá 患hoạn 之chi 海hải 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 過quá 於ư 恆Hằng 沙sa 無vô 量lượng 無vô 邊biên 功công 德đức 淨tịnh 品phẩm 。 對đối 此thử 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 者giả 故cố 。 立lập 彼bỉ 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 之chi 稱xưng 。 以dĩ 始thỉ 覺giác 者giả 即tức 同đồng 本bổn 覺giác 者giả 。 作tác 其kỳ 所sở 由do 。 謂vị 以dĩ 自tự 然nhiên 始thỉ 覺giác 與dữ 彼bỉ 本bổn 覺giác 同đồng 故cố 。 得đắc 對đối 始thỉ 覺giác 示thị 本bổn 覺giác 故cố 。 如như 是thị 二nhị 覺giác 熏huân 習tập 差sai 別biệt 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

清thanh 淨tịnh 本bổn 始thỉ 覺giác 。 從tùng 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。

遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 染nhiễm 。 湛trạm 明minh 若nhược 虛hư 空không 。

是thị 故cố 此thử 門môn 中trung 。 無vô 能năng 熏huân 染nhiễm 法pháp 。

無vô 所sở 熏huân 淨tịnh 法pháp 。 唯duy 有hữu 自tự 家gia 德đức 。

論luận 曰viết 。 如như 是thị 二nhị 覺giác 無vô 有hữu 能năng 熏huân 所sở 熏huân 差sai 別biệt 。 唯duy 有hữu 自tự 家gia 真chân 實thật 功công 德đức 故cố 。 此thử 門môn 中trung 不bất 應ưng 建kiến 立lập 能năng 熏huân 所sở 熏huân 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 於ư 此thử 門môn 中trung 有hữu 何hà 熏huân 義nghĩa 。 所sở 謂vị 有hữu 熏huân 。 染nhiễm 法pháp 淨tịnh 法Pháp 不bất 相tương 待đãi 成thành 。 所sở 謂vị 即tức 是thị 具cụ 足túc 轉chuyển 熏huân 。 此thử 熏huân 云vân 何hà 。 謂vị 白bạch 白bạch 故cố 。 三Tam 身Thân 本bổn 有hữu 契Khế 經Kinh 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 本bổn 有hữu 本bổn 覺giác 本bổn 有hữu 始thỉ 覺giác 。 唯duy 有hữu 德đức 熏huân 無vô 患hoạn 德đức 熏huân 。 唯duy 有hữu 滿mãn 轉chuyển 無vô 分phần/phân 轉chuyển 事sự 故cố 。 已dĩ 說thuyết 清thanh 淨tịnh 始thỉ 覺giác 。 次thứ 說thuyết 離ly 性tánh 二nhị 覺giác 。 始thỉ 覺giác 義nghĩa 者giả 依y 本bổn 覺giác 故cố 而nhi 有hữu 不bất 覺giác 依y 不bất 覺giác 故cố 說thuyết 有hữu 始thỉ 覺giác 者giả 。 通thông 示thị 二nhị 種chủng 離ly 性tánh 本bổn 始thỉ 。 謂vị 依y 本bổn 覺giác 故cố 而nhi 有hữu 不bất 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 離ly 性tánh 本bổn 覺giác 。 依y 不bất 覺giác 故cố 說thuyết 有hữu 始thỉ 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 離ly 性tánh 始thỉ 覺giác 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 本bổn 覺giác 般Bát 若Nhã 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 善thiện 受thọ 染nhiễm 熏huân 彼bỉ 諸chư 染nhiễm 法pháp 令linh 得đắc 住trụ 止chỉ 。 即tức 是thị 本bổn 覺giác 離ly 性tánh 之chi 義nghĩa 。 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 依y 諸chư 染nhiễm 法pháp 如như 今kim 方phương 起khởi 被bị 彼bỉ 染nhiễm 誑cuống 。 即tức 是thị 始thỉ 覺giác 離ly 性tánh 之chi 義nghĩa 。 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 能năng 斷đoạn 諸chư 障chướng 證chứng 諸chư 功công 德đức 。 何hà 故cố 說thuyết 言ngôn 。 始thỉ 覺giác 之chi 智trí 被bị 染nhiễm 誑cuống 耶da 。 於ư 無vô 過quá 法pháp 立lập 諸chư 過quá 患hoạn 。 斷đoạn 除trừ 障chướng 。 故cố 於ư 無vô 德đức 法pháp 立lập 諸chư 功công 德đức 。 證chứng 得đắc 理lý 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 始thỉ 覺giác 於ư 何hà 時thời 中trung 。 而nhi 得đắc 離ly 妄vọng 。 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 方phương 得đắc 究cứu 竟cánh 離ly 。 於ư 彼bỉ 時thời 中trung 。 到đáo 無vô 念niệm 故cố 。 滿mãn 分phần 二nhị 事sự 下hạ 當đương 顯hiển 示thị 。

已dĩ 說thuyết 略lược 說thuyết 兩lưỡng 覺giác 安an 立lập 門môn 。 次thứ 說thuyết 廣quảng 說thuyết 兩lưỡng 覺giác 決quyết 擇trạch 門môn 。

本bổn 曰viết 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 如như 凡phàm 夫phu 人nhân 。 覺giác 知tri 前tiền 念niệm 起khởi 惡ác 。 故cố 能năng 止chỉ 後hậu 念niệm 令linh 其kỳ 不bất 起khởi 。 雖tuy 復phục 名danh 覺giác 即tức 是thị 不bất 覺giác 故cố 。 如như 二Nhị 乘Thừa 觀quán 智trí 初sơ 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 覺giác 於ư 念niệm 異dị 念niệm 無vô 異dị 相tướng 。 以dĩ 捨xả 麁thô 分phân 別biệt 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 故cố 名danh 相tướng 似tự 覺giác 。 如như 法Pháp 身thân 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 覺giác 於ư 念niệm 住trụ 念niệm 無vô 住trụ 相tương/tướng 。 以dĩ 離ly 分phân 別biệt 麁thô 念niệm 相tương/tướng 。 故cố 名danh 隨tùy 分phần/phân 覺giác 如như 菩Bồ 薩Tát 地địa 盡tận 。 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 。 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 。 覺giác 心tâm 初sơ 起khởi 心tâm 無vô 初sơ 相tương/tướng 。 以dĩ 遠viễn 離ly 微vi 細tế 念niệm 故cố 。 得đắc 見kiến 心tâm 性tánh 心tâm 即tức 常thường 住trụ 。 名danh 究cứu 竟cánh 覺giác 。 是thị 故cố 修tu 多đa 羅la 說thuyết 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 能năng 觀quán 無vô 念niệm 者giả 。 即tức 為vi 向hướng 佛Phật 地địa 故cố 。 又hựu 心tâm 起khởi 者giả 。 無vô 有hữu 初sơ 相tương/tướng 可khả 知tri 。 而nhi 言ngôn 知tri 初sơ 相tương/tướng 者giả 。 即tức 謂vị 無vô 念niệm 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 名danh 為vi 覺giác 。 以dĩ 從tùng 本bổn 來lai 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 未vị 曾tằng 離ly 念niệm 故cố 。 說thuyết 無vô 始thỉ 無vô 明minh 。 若nhược 得đắc 無vô 念niệm 者giả 。 則tắc 知tri 心tâm 相tương 生sanh 住trụ 異dị 滅diệt 。 以dĩ 無vô 念niệm 等đẳng 故cố 。 而nhi 實thật 無vô 有hữu 。 始thỉ 覺giác 之chi 異dị 。 以dĩ 四tứ 相tương/tướng 俱câu 時thời 而nhi 有hữu 。 皆giai 無vô 自tự 立lập 。 本bổn 來lai 平bình 等đẳng 同đồng 一nhất 覺giác 故cố 。

論luận 曰viết 。 即tức 是thị 廣quảng 說thuyết 始thỉ 覺giác 決quyết 擇trạch 分phần/phân 。 此thử 文văn 中trung 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 建kiến 立lập 四tứ 相tương/tướng 門môn 。 二nhị 者giả 建kiến 立lập 隨tùy 覺giác 門môn 。 四tứ 相tương/tướng 門môn 中trung 即tức 有hữu 四tứ 種chủng 。 云vân 何hà 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 麁thô 重trọng 過quá 患hoạn 四tứ 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 微vi 細tế 過quá 患hoạn 四tứ 相tương/tướng 。 三tam 者giả 無vô 常thường 功công 德đức 四tứ 相tương/tướng 。 四tứ 者giả 常thường 住trụ 功công 德đức 四tứ 相tương/tướng 。 麁thô 四tứ 相tương/tướng 者giả 即tức 長trường 時thời 故cố 。 細tế 四tứ 相tương/tướng 者giả 即tức 短đoản 時thời 故cố 。 無vô 常thường 相tương/tướng 者giả 。 過quá 患hoạn 相tương 違vi 始thỉ 起khởi 德đức 故cố 。 常thường 住trụ 相tương/tướng 者giả 。 過quá 患hoạn 相tương 違vi 德đức 常thường 住trụ 有hữu 故cố 。 隨tùy 覺giác 門môn 中trung 即tức 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 滿mãn 覺giác 門môn 。 二nhị 者giả 分phần/phân 覺giác 門môn 。 滿mãn 覺giác 門môn 者giả 。 明minh 一nhất 覺giác 故cố 。 分phần/phân 覺giác 門môn 者giả 。 具cụ 足túc 顯hiển 示thị 。 覺giác 不bất 覺giác 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 長trường 時thời 四tứ 相tương/tướng 。 從tùng 十thập 信tín 位vị 乃nãi 至chí 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 方phương 究cứu 竟cánh 離ly 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 短đoản 時thời 四tứ 相tương/tướng 。 因nhân 緣duyên 有hữu 法pháp 不bất 過quá 一nhất 剎sát 那na 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 始thỉ 起khởi 四tứ 相tương/tướng 。 起khởi 滅diệt 滅diệt 滅diệt 起khởi 異dị 異dị 異dị 。 起khởi 住trụ 德đức 住trụ 起khởi 生sanh 德đức 生sanh 。 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 始thỉ 起khởi 四tứ 相tương/tướng 。 翻phiên 過quá 患hoạn 故cố 。 名danh 為vi 功công 德đức 。 今kim 始thỉ 起khởi 故cố 名danh 為vi 無vô 常thường 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 常thường 住trụ 四tứ 相tương/tướng 。 今kim 始thỉ 起khởi 德đức 本bổn 來lai 有hữu 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 一nhất 種chủng 覺giác 耶da 。 覺giác 與dữ 不bất 覺giác 。 無vô 有hữu 二nhị 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 覺giác 不bất 覺giác 。 覺giác 或hoặc 受thọ 染nhiễm 熏huân 。 或hoặc 不bất 受thọ 故cố 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 說thuyết 相tương/tướng 可khả 觀quán 。 此thử 中trung 四tứ 相tương/tướng 有hữu 二nhị 次thứ 第đệ 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 前tiền 後hậu 次thứ 第đệ 。 二nhị 者giả 俱câu 有hữu 次thứ 第đệ 。 前tiền 後hậu 者giả 。 彼bỉ 無vô 時thời 中trung 前tiền 後hậu 差sai 別biệt 故cố 。 俱câu 有hữu 者giả 。 彼bỉ 有hữu 時thời 中trung 前tiền 後hậu 一nhất 時thời 故cố 。 彼bỉ 無vô 時thời 者giả 。 據cứ 斷đoạn 時thời 故cố 。 彼bỉ 有hữu 時thời 者giả 。 據cứ 亂loạn 時thời 故cố 。 俱câu 有hữu 次thứ 第đệ 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

生sanh 住trụ 異dị 滅diệt 相tương/tướng 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 相tương/tướng 。

一nhất 時thời 即tức 前tiền 後hậu 。 非phi 漸tiệm 次thứ 轉chuyển 得đắc 。

一nhất 時thời 故cố 俱câu 有hữu 。 前tiền 後hậu 故cố 次thứ 第đệ 。

俱câu 故cố 成thành 一nhất 相tương/tướng 。 別biệt 故cố 成thành 四tứ 相tương/tướng 。

論luận 曰viết 。 俱câu 有hữu 次thứ 第đệ 四tứ 相tương/tướng 者giả 。 一nhất 者giả 生sanh 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 住trụ 相tương/tướng 。 三tam 者giả 異dị 相tướng 。 四tứ 者giả 滅diệt 相tương/tướng 。 如như 是thị 四tứ 相tương/tướng 或hoặc 是thị 一nhất 時thời 。 或hoặc 是thị 前tiền 後hậu 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 一nhất 時thời 。 由do 得đắc 同đồng 故cố 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 前tiền 後hậu 。 麁thô 細tế 別biệt 故cố 。 非phi 漸tiệm 次thứ 轉chuyển 得đắc 者giả 。 別biệt 為vi 顯hiển 示thị 一nhất 時thời 義nghĩa 故cố 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 俱câu 有hữu 。 由do 一nhất 時thời 故cố 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 次thứ 第đệ 。 由do 前tiền 後hậu 故cố 。 如như 是thị 四tứ 相tương/tướng 俱câu 有hữu 故cố 一nhất 。 麁thô 細tế 故cố 四tứ 。 此thử 中trung 一nhất 時thời 當đương 何hà 時thời 耶da 。 根căn 本bổn 無vô 明minh 熏huân 真chân 心tâm 時thời 。 於ư 此thử 時thời 中trung 。 具cụ 起khởi 四tứ 相tương/tướng 。 不bất 知tri 不bất 覺giác 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 真chân 實thật 之chi 性tánh 周chu 遍biến 。 建kiến 立lập 過quá 於ư 恆Hằng 沙sa 。 無vô 量lượng 煩phiền 惱não 。 而nhi 能năng 隱ẩn 覆phú 自tự 性tánh 淨tịnh 心tâm 還hoàn 原nguyên 無vô 日nhật 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 俱câu 有hữu 四tứ 相tương/tướng 。 何hà 故cố 名danh 生sanh 乃nãi 至chí 名danh 滅diệt 。 字tự 義nghĩa 差sai 別biệt 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

大đại 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 熏huân 本bổn 覺giác 時thời 中trung 。

生sanh 三tam 種chủng 細tế 相tương/tướng 。 故cố 名danh 為vi 生sanh 相tương/tướng 。

論luận 曰viết 。 根căn 本bổn 無vô 明minh 熏huân 本bổn 覺giác 時thời 生sanh 三tam 種chủng 相tương/tướng 。 故cố 名danh 生sanh 相tương/tướng 。 云vân 何hà 為vi 三tam 。 一nhất 者giả 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 獨độc 力lực 隨tùy 相tương/tướng 。 三tam 者giả 俱câu 合hợp 動động 相tương/tướng 。 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 者giả 。 非phi 取thủ 無vô 明minh 之chi 體thể 。 取thủ 無vô 明minh 之chi 業nghiệp 故cố 。 獨độc 力lực 隨tùy 相tương/tướng 者giả 。 非phi 取thủ 本bổn 覺giác 之chi 體thể 。 取thủ 本bổn 覺giác 之chi 用dụng 故cố 。 俱câu 合hợp 動động 相tương/tướng 者giả 。 取thủ 和hòa 合hợp 動động 相tương/tướng 故cố 。 總tổng 舉cử 此thử 三tam 故cố 名danh 生sanh 相tương/tướng 。 生sanh 相tương/tướng 之chi 稱xưng 立lập 初sơ 生sanh 故cố 。 住trụ 相tương/tướng 字tự 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

住trụ 相tương/tướng 有hữu 四tứ 種chủng 。 轉chuyển 相tương/tướng 與dữ 現hiện 相tướng 。

智trí 相tương 及cập 相tương 續tục 。 是thị 名danh 為vi 四tứ 種chủng 。

論luận 曰viết 。 住trụ 相tương/tướng 有hữu 四tứ 。 云vân 何hà 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 轉chuyển 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 現hiện 相tướng 。 三tam 者giả 智trí 相tương/tướng 。 四tứ 者giả 相tương 續tục 相tương/tướng 。 是thị 名danh 為vi 四tứ 。 如như 是thị 四tứ 相tương/tướng 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 說thuyết 名danh 為vi 住trụ 。 此thử 中trung 住trụ 義nghĩa 隨tùy 應ứng 差sai 別biệt 。 所sở 謂vị 若nhược 據cứ 轉chuyển 相tương/tướng 說thuyết 其kỳ 住trụ 相tương/tướng 。 而nhi 能năng 住trụ 持trì 心tâm 識thức 熏huân 習tập 故cố 名danh 為vi 住trụ 相tương/tướng 。 若nhược 據cứ 現hiện 相tướng 說thuyết 其kỳ 住trụ 相tương/tướng 。 而nhi 能năng 住trụ 持trì 色sắc 相tướng 熏huân 習tập 故cố 名danh 住trụ 相tương/tướng 。 若nhược 據cứ 智trí 相tương/tướng 說thuyết 其kỳ 住trụ 相tương/tướng 。 而nhi 能năng 住trụ 持trì 六lục 種chủng 漸tiệm 次thứ 分phân 別biệt 智trí 相tương 應ứng 染nhiễm 故cố 名danh 為vi 住trụ 相tương/tướng 。 若nhược 據cứ 相tương 續tục 相tương/tướng 說thuyết 其kỳ 住trụ 相tương/tướng 。 而nhi 能năng 住trụ 持trì 分phân 別biệt 事sự 識thức 連liên 續tục 染nhiễm 污ô 。 故cố 名danh 住trụ 相tương/tướng 。 即tức 是thị 細tế 分phần/phân 非phi 麁thô 分phần/phân 故cố 。 異dị 相tướng 字tự 義nghĩa 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

異dị 相tướng 有hữu 二nhị 種chủng 。 執chấp 取thủ 計kế 名danh 字tự 。

如như 是thị 二nhị 種chủng 相tương/tướng 。 直trực 是thị 人nhân 執chấp 品phẩm 。

論luận 曰viết 。 異dị 相tướng 有hữu 二nhị 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 執chấp 取thủ 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 計kế 名danh 字tự 相tương/tướng 。 如như 是thị 二nhị 相tướng 。 直trực 人nhân 執chấp 品phẩm 。 如như 是thị 二nhị 相tướng 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 異dị 相tướng 。 若nhược 據cứ 執chấp 取thủ 說thuyết 其kỳ 異dị 相tướng 。 能năng 緣duyên 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 別biệt 相tướng 。 隨tùy 其kỳ 諸chư 相tướng 。 麁thô 分phân 別biệt 識thức 而nhi 能năng 執chấp 著trước 。 異dị 自tự 成thành 異dị 故cố 名danh 異dị 相tướng 。 若nhược 據cứ 名danh 字tự 說thuyết 其kỳ 異dị 相tướng 。 隨tùy 相tương/tướng 立lập 名danh 。 依y 其kỳ 名danh 字tự 而nhi 起khởi 著trước 。 故cố 名danh 為vi 異dị 相tướng 。 滅diệt 相tương/tướng 字tự 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

滅diệt 相tương/tướng 有hữu 二nhị 種chủng 。 起khởi 業nghiệp 及cập 果quả 報báo 。

破phá 壞hoại 前tiền 異dị 心tâm 。 令linh 受thọ 苦khổ 名danh 滅diệt 。

論luận 曰viết 。 滅diệt 相tương/tướng 有hữu 二nhị 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 起khởi 業nghiệp 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 業nghiệp 繫hệ 苦khổ 相tương/tướng 。 如như 是thị 二nhị 相tướng 。 壞hoại 前tiền 異dị 位vị 令linh 受thọ 苦khổ 輪luân 。 故cố 名danh 滅diệt 相tương/tướng 。

復phục 次thứ 受thọ 苦khổ 輪luân 時thời 。 能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 。 無vô 量lượng 善thiện 品phẩm 。 故cố 名danh 滅diệt 相tương/tướng 。

復phục 次thứ 發phát 起khởi 業nghiệp 時thời 。 佛Phật 性tánh 善thiện 根căn 漸tiệm 漸tiệm 損tổn 滅diệt 。 故cố 名danh 滅diệt 相tương/tướng 。 已dĩ 說thuyết 俱câu 有hữu 。 次thứ 說thuyết 前tiền 後hậu 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

滅diệt 異dị 住trụ 生sanh 相tương/tướng 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 相tương/tướng 。

隨tùy 智trí 力lực 劣liệt 勝thắng 。 有hữu 增tăng 減giảm 不bất 同đồng 。

論luận 曰viết 。 前tiền 後hậu 次thứ 第đệ 者giả 。 一nhất 者giả 滅diệt 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 異dị 相tướng 。 三tam 者giả 住trụ 相tương/tướng 。 四tứ 者giả 生sanh 相tương/tướng 。 如như 是thị 四tứ 相tương 隨tùy 智trí 慧tuệ 量lượng 增tăng 減giảm 不bất 同đồng 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 以dĩ 信tín 位vị 人nhân 闕khuyết 一nhất 具cụ 三tam 。 三tam 賢hiền 位vị 人nhân 闕khuyết 二nhị 具cụ 二nhị 。 於ư 十Thập 地Địa 中trung 。 第đệ 九Cửu 地Địa 中trung 。 闕khuyết 三tam 具cụ 一nhất 。 第đệ 十Thập 地Địa 中trung 。 闕khuyết 麁thô 一nhất 分phần/phân 具cụ 細tế 一nhất 分phần/phân 。 如Như 來Lai 地địa 中trung 四tứ 相tương/tướng 都đô 無vô 。 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 增tăng 減giảm 不bất 同đồng 。

已dĩ 說thuyết 建kiến 立lập 門môn 。 次thứ 說thuyết 隨tùy 釋thích 門môn 。 依y 彼bỉ 四tứ 相tương/tướng 明minh 覺giác 差sai 別biệt 即tức 有hữu 五ngũ 位vị 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 一nhất 者giả 十thập 信tín 位vị 。 二nhị 者giả 三tam 賢hiền 位vị 。 三tam 者giả 九cửu 地địa 位vị 。 四tứ 者giả 因nhân 滿mãn 位vị 。 五ngũ 者giả 果quả 滿mãn 位vị 。 前tiền 四tứ 位vị 中trung 各các 有hữu 四tứ 事sự 。 云vân 何hà 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 趣thú 向hướng 行hành 者giả 。 二nhị 者giả 修tu 行hành 因nhân 相tương/tướng 。 三tam 者giả 行hành 因nhân 果quả 相tương/tướng 。 四tứ 者giả 熏huân 離ly 俱câu 相tương/tướng 。 第đệ 五ngũ 位vị 中trung 唯duy 有hữu 三tam 事sự 。 云vân 何hà 為vi 三tam 。 一nhất 者giả 能năng 圓viên 滿mãn 者giả 。 二nhị 者giả 對đối 治trị 行hành 相tương/tướng 。 三tam 者giả 滿mãn 究cứu 竟cánh 相tương/tướng 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 說thuyết 相tương 應ứng 觀quán 。 第đệ 一nhất 位vị 言ngôn 如như 。 凡phàm 夫phu 人nhân 者giả 。 即tức 是thị 趣thú 向hướng 行hành 者giả 。 位vị 在tại 十thập 信tín 。 未vị 得đắc 不bất 退thoái 。 名danh 為vi 凡phàm 夫phu 。 已dĩ 出xuất 邪tà 定định 。 名danh 為vi 覺giác 者giả 。 覺giác 知tri 前tiền 念niệm 起khởi 惡ác 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 修tu 行hành 因nhân 相tương/tướng 。 謂vị 未vị 得đắc 入nhập 十thập 信tín 已dĩ 前tiền 。 二nhị 種chủng 滅diệt 相tương/tướng 是thị 大đại 過quá 患hoạn 。 不bất 知tri 不bất 覺giác 。 具cụ 造tạo 種chủng 種chủng 一nhất 切thiết 惡ác 業nghiệp 。 遍biến 受thọ 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 苦khổ 果quả 。 常thường 恆hằng 輪luân 迴hồi 五ngũ 趣thú 。 四tứ 生sanh 無vô 休hưu 息tức 時thời 。 而nhi 今kim 以dĩ 承thừa 知tri 識thức 妙diệu 緣duyên 聖thánh 說thuyết 淨tịnh 則tắc 。 而nhi 能năng 得đắc 入nhập 十thập 信tín 位vị 中trung 。 覺giác 諸chư 惡ác 業nghiệp 是thị 極cực 過quá 失thất 。 知tri 諸chư 苦khổ 果quả 是thị 實thật 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 。 言ngôn 覺giác 知tri 前tiền 念niệm 起khởi 惡ác 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 覺giác 滅diệt 相tương/tướng 義nghĩa 。 故cố 能năng 止chỉ 後hậu 念niệm 令linh 其kỳ 不bất 起khởi 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 行hành 因nhân 果quả 相tương/tướng 。 謂vị 此thử 位vị 中trung 始thỉ 起khởi 治trị 道đạo 。 氣khí 力lực 極cực 弱nhược 故cố 名danh 為vi 故cố 。 發phát 心tâm 已dĩ 去khứ 發phát 起khởi 治trị 道đạo 轉chuyển 自tự 在tại 故cố 。

復phục 次thứ 前tiền 不bất 覺giác 知tri 常thường 起khởi 惡ác 業nghiệp 。 今kim 覺giác 知tri 故cố 有hữu 慚tàm 愧quý 心tâm 。 不bất 作tác 惡ác 業nghiệp 。 滅diệt 相tương/tướng 之chi 穢uế 止chỉ 息tức 不bất 起khởi 。 雖tuy 復phục 名danh 覺giác 即tức 是thị 不bất 覺giác 故cố 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 熏huân 離ly 俱câu 相tương/tướng 。 所sở 謂vị 覺giác 知tri 滅diệt 相tương/tướng 之chi 法pháp 實thật 是thị 過quá 患hoạn 。 彼bỉ 滅diệt 相tương/tướng 品phẩm 不bất 作tác 滅diệt 事sự 。 故cố 言ngôn 熏huân 離ly 。 彼bỉ 滅diệt 相tương/tướng 品phẩm 。 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。 體thể 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 實thật 是thị 功công 德đức 。 不bất 知tri 不bất 覺giác 。 故cố 言ngôn 熏huân 俱câu 。 此thử 中trung 字tự 句cú 遠viễn 流lưu 應ưng 。 至chí 於ư 第đệ 十Thập 地Địa 。

復phục 次thứ 顯hiển 示thị 。 覺giác 與dữ 不bất 覺giác 。 互hỗ 相tương 即tức 通thông 是thị 一nhất 味vị 故cố 。 第đệ 二nhị 位vị 言ngôn 如như 二Nhị 乘Thừa 觀quán 智trí 初sơ 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 者giả 。 即tức 是thị 趣thú 向hướng 行hành 者giả 。 位vị 在tại 三tam 賢hiền 。 於ư 此thử 位vị 中trung 人nhân 空không 無vô 漏lậu 。 成thành 就tựu 自tự 在tại 。 無vô 所sở 疑nghi 畏úy 。 故cố 將tương 二Nhị 乘Thừa 同đồng 於ư 菩Bồ 薩Tát 總tổng 明minh 而nhi 已dĩ 。

復phục 次thứ 顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 二Nhị 乘Thừa 。 皆giai 悉tất 修tu 行hành 。 菩Bồ 薩Tát 之chi 道Đạo 。 證chứng 入nhập 自tự 在tại 大đại 覺giác 地địa 之chi 海hải 故cố 。 覺giác 於ư 念niệm 異dị 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 修tu 行hành 因nhân 相tương/tướng 。 謂vị 二nhị 種chủng 異dị 相tướng 互hỗ 相tương 與dữ 力lực 。 而nhi 能năng 執chấp 取thủ 境cảnh 界giới 之chi 相tướng 。 發phát 起khởi 愛ái 著trước 尋tầm 求cầu 名danh 字tự 。 分phân 別biệt 言ngôn 相tương/tướng 故cố 。 是thị 故cố 無vô 厭yếm 我ngã 我ngã 所sở 轉chuyển 盛thịnh 攀phàn 緣duyên 思tư 慮lự 更cánh 增tăng 終chung 日nhật 無vô 息tức 。 而nhi 今kim 發phát 起khởi 人nhân 空không 般Bát 若Nhã 。 建kiến 立lập 方phương 便tiện 。 法pháp 空không 現hiện 前tiền 。 覺giác 知tri 本bổn 覺giác 淨tịnh 心tâm 為vi 無vô 明minh 眠miên 。 夢mộng 於ư 異dị 相tướng 起khởi 一nhất 切thiết 障chướng 。 分phần 分phần 漸tiệm 漸tiệm 與dữ 遠viễn 離ly 智trí 。 而nhi 共cộng 相tương 應ứng 。 從tùng 彼bỉ 夢mộng 念niệm 得đắc 於ư 覺giác 悟ngộ 。 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 覺giác 於ư 念niệm 異dị 。 念niệm 無vô 異dị 相tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 行hành 因nhân 果quả 相tương/tướng 。 謂vị 始thỉ 覺giác 正chánh 念niệm 中trung 。 二nhị 種chủng 異dị 相tướng 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 以dĩ 捨xả 麁thô 分phân 別biệt 執chấp 著trước 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 無vô 異dị 相tướng 緣duyên 。 所sở 謂vị 意ý 識thức 有hữu 二nhị 分phần 別biệt 。 而nhi 能năng 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 麁thô 分phân 別biệt 。 二nhị 者giả 細tế 分phân 別biệt 。 麁thô 者giả 起khởi 貪tham 瞋sân 等đẳng 。 能năng 善thiện 分phân 別biệt 違vi 順thuận 境cảnh 故cố 。 細tế 者giả 法pháp 執chấp 分phân 別biệt 。 恆hằng 流lưu 注chú 故cố 。 今kim 所sở 遠viễn 離ly 彼bỉ 麁thô 分phân 別biệt 。 非phi 細tế 分phân 別biệt 。 細tế 分phân 別biệt 者giả 極cực 喜hỷ 離ly 故cố 。 故cố 名danh 相tướng 似tự 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 結kết 前tiền 。 并tinh 麁thô 顯hiển 示thị 熏huân 離ly 俱câu 相tương/tướng 。 此thử 中trung 相tương 似tự 義nghĩa 即tức 有hữu 二nhị 種chủng 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 異dị 類loại 相tương 似tự 。 二nhị 者giả 同đồng 類loại 相tương 似tự 。 異dị 類loại 相tương 似tự 者giả 。 二Nhị 乘Thừa 相tương 似tự 同đồng 類loại 相tương 似tự 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 相tương 似tự 。 二Nhị 乘Thừa 人nhân 空không 形hình 三tam 賢hiền 空không 作tác 相tương 似tự 義nghĩa 。 三tam 賢hiền 菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện 法pháp 空không 。 形hình 淨tịnh 心tâm 地địa 作tác 相tương 似tự 義nghĩa 。 是thị 故cố 總tổng 言ngôn 相tương 似tự 覺giác 焉yên 。 第đệ 三tam 位vị 言ngôn 如như 法Pháp 身thân 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 者giả 。 即tức 是thị 趣thú 向hướng 行hành 者giả 。 位vị 在tại 九cửu 地địa 。 九Cửu 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 。 以dĩ 為vi 自tự 身thân 。 般Bát 若Nhã 實thật 智trí 以dĩ 為vi 自tự 心tâm 。 垢cấu 累lũy/lụy/luy 已dĩ 出xuất 縛phược 障chướng 悉tất 斷đoạn 。 清thanh 淨tịnh 明minh 白bạch 。 無vô 礙ngại 自tự 在tại 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 法Pháp 身thân 菩Bồ 薩Tát 。 覺giác 於ư 念niệm 住trụ 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 修tu 行hành 因nhân 相tương/tướng 。 謂vị 四tứ 種chủng 住trụ 相tương/tướng 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 而nhi 能năng 發phát 起khởi 。 法pháp 執chấp 分phân 別biệt 。 離ly 性tánh 本bổn 覺giác 能năng 令linh 睡thụy 眠miên 。 本bổn 覺giác 之chi 心tâm 夢mộng 於ư 住trụ 相tương/tướng 。 不bất 能năng 覺giác 曉hiểu 狂cuồng 亂loạn 而nhi 住trụ 。 今kim 發phát 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 之chi 日nhật 。 照chiếu 迷mê 亂loạn 住trụ 相tương/tướng 之chi 闇ám 。 始thỉ 覺giác 正chánh 智trí 。 無vô 分phân 別biệt 性tánh 。 迷mê 亂loạn 住trụ 相tương/tướng 。 有hữu 分phân 別biệt 性tánh 。 有hữu 無vô 覺giác 亂loạn 極cực 相tương 違vi 故cố 。 不bất 能năng 俱câu 行hành 。 如như 是thị 道Đạo 理lý 分phân 明minh 現hiện 前tiền 。 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 覺giác 於ư 念niệm 住trụ 。 念niệm 無vô 住trụ 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 行hành 因nhân 果quả 相tương/tướng 。 以dĩ 離ly 分phân 別biệt 。 麁thô 念niệm 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 無vô 住trụ 相tương/tướng 緣duyên 。 謂vị 四tứ 種chủng 住trụ 相tướng 形hình 於ư 彼bỉ 生sanh 相tương/tướng 極cực 麁thô 現hiện 故cố 。 恐khủng 生sanh 住trụ 際tế 互hỗ 相tương 雜tạp 亂loạn 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 止chỉ 思tư 應ưng 觀quán 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 。 迷mê 亂loạn 住trụ 相tương/tướng 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 。 於ư 極cực 喜hỷ 地địa 過quá 三tam 有hữu 地địa 寂tịch 滅diệt 淨tịnh 地địa 。 善Thiện 慧Tuệ 地Địa 中trung 。 各các 離ly 一nhất 相tương/tướng 。 故cố 名danh 隨tùy 分phần/phân 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 結kết 前tiền 。 并tinh 麁thô 顯hiển 示thị 熏huân 離ly 俱câu 相tương/tướng 。 生sanh 相tương/tướng 細tế 念niệm 未vị 出xuất 離ly 故cố 。 第đệ 四tứ 位vị 言ngôn 如như 菩Bồ 薩Tát 地địa 盡tận 者giả 。 即tức 是thị 趣thú 向hướng 行hành 者giả 。 此thử 字tự 句cú 中trung 自tự 有hữu 二nhị 人nhân 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 因nhân 圓viên 滿mãn 者giả 。 二nhị 者giả 果quả 圓viên 滿mãn 者giả 。 因nhân 圓viên 滿mãn 者giả 。 學học 地địa 盡tận 故cố 。 果quả 圓viên 滿mãn 者giả 。 無Vô 學Học 之chi 果quả 滿mãn 究cứu 竟cánh 故cố 初sơ 人nhân 對đối 治trị 俱câu 合hợp 動động 相tương/tướng 。 後hậu 人nhân 對đối 治trị 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương 及cập 大đại 無vô 明minh 。 獨độc 力lực 隨tùy 相tương/tướng 非phi 斷đoạn 法pháp 故cố 。 無vô 對đối 治trị 道đạo 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 顯hiển 示thị 二nhị 種chủng 圓viên 滿mãn 者giả 焉yên 。 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 因nhân 圓viên 滿mãn 者giả 。 謂vị 此thử 位vị 中trung 即tức 有hữu 二nhị 種chủng 。 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 方phương 便tiện 金kim 剛cang 。 二nhị 者giả 正chánh 體thể 金kim 剛cang 無vô 垢cấu 行hành 者giả 二nhị 種chủng 金kim 剛cang 喻dụ 三Tam 摩Ma 提Đề 以dĩ 為vi 自tự 體thể 。 是thị 故cố 舉cử 道đạo 而nhi 標tiêu 彼bỉ 人nhân 。 覺giác 心tâm 初sơ 起khởi 心tâm 無vô 初sơ 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 果quả 圓viên 滿mãn 者giả 。 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 分phân 明minh 現hiện 前tiền 。 無vô 所sở 不bất 通thông 。 無vô 所sở 不bất 窮cùng 。 法Pháp 界Giới 一nhất 體thể 無vô 有hữu 與dữ 等đẳng 。 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 根căn 本bổn 無vô 明minh 。 不bất 能năng 自tự 有hữu 。 平bình 等đẳng 虛hư 空không 。 一nhất 相tướng 無vô 相tướng 。 無vô 初sơ 念niệm 故cố 。 以dĩ 遠viễn 離ly 微vi 細tế 念niệm 故cố 得đắc 見kiến 心tâm 性tánh 心tâm 即tức 常thường 住trụ 名danh 究cứu 竟cánh 覺giác 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 圓viên 滿mãn 之chi 相tướng 。 而nhi 得đắc 到đáo 於ư 無vô 生sanh 覺giác 故cố 。 是thị 故cố 修tu 多đa 羅la 說thuyết 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 能năng 觀quán 無vô 念niệm 者giả 即tức 為vi 向hướng 佛Phật 地địa 故cố 者giả 。 即tức 是thị 引dẫn 經kinh 贊tán 自tự 所sở 說thuyết 。 如như 是thị 經Kinh 文văn 為vi 證chứng 何hà 義nghĩa 。 證chứng 佛Phật 果Quả 故cố 。 云vân 何hà 證chứng 耶da 。 謂vị 佛Phật 果Quả 中trung 證chứng 成thành 遠viễn 離ly 二nhị 種chủng 念niệm 故cố 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 大đại 無vô 明minh 念niệm 。 二nhị 者giả 細tế 業nghiệp 相tương/tướng 念niệm 。 如như 是thị 二nhị 念niệm 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 一nhất 時thời 相tương/tướng 翻phiên 不bất 能năng 俱câu 行hành 。 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 佛Phật 果Quả 無vô 念niệm 。 若nhược 無vô 妄vọng 念niệm 當đương 有hữu 何hà 念niệm 。 謂vị 正chánh 念niệm 故cố 。 云vân 何hà 名danh 正chánh 念niệm 。 十thập 德đức 相tương 應ứng 故cố 。 云vân 何hà 為vi 十thập 。 一nhất 者giả 出xuất 離ly 功công 德đức 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 難nạn 處xứ 故cố 。 二nhị 者giả 同đồng 體thể 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 歸quy 於ư 自tự 故cố 。 三tam 者giả 常thường 住trụ 功công 德đức 。 遠viễn 離ly 始thỉ 有hữu 之chi 過quá 失thất 故cố 。 四tứ 者giả 一nhất 味vị 功công 德đức 。 圓viên 滿mãn 始thỉ 覺giác 常thường 本bổn 覺giác 故cố 。 五ngũ 者giả 俱câu 離ly 功công 德đức 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 染nhiễm 淨tịnh 法pháp 故cố 。 六lục 者giả 還hoàn 轉chuyển 功công 德đức 。 周chu 遍biến 誕đản 生sanh 於ư 諸chư 趣thú 故cố 。 七thất 者giả 無vô 住trụ 功công 德đức 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 無vô 在tại 處xứ 故cố 。 八bát 者giả 修tu 行hành 功công 德đức 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 修tu 萬vạn 行hạnh 故cố 。 九cửu 者giả 圓viên 滿mãn 功công 德đức 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 成thành 覺giác 道đạo 故cố 。 十thập 者giả 虛hư 空không 功công 德đức 。 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 種chủng 種chủng 功công 德đức 。 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 自tự 性tánh 皆giai 空không 。 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 是thị 名danh 為vi 十thập 。 如như 是thị 十thập 德đức 與dữ 極cực 解giải 脫thoát 初sơ 剎sát 那na 中trung 。 俱câu 行hành 俱câu 起khởi 無vô 有hữu 前tiền 後hậu 。 一nhất 時thời 俱câu 轉chuyển 。 是thị 名danh 正chánh 念niệm 。 所sở 引dẫn 經kinh 文văn 不bất 出xuất 此thử 義nghĩa 。 應ưng 審thẩm 觀quán 察sát 。 又hựu 心tâm 起khởi 者giả 無vô 有hữu 初sơ 相tương/tướng 可khả 知tri 而nhi 言ngôn 知tri 初sơ 相tương/tướng 者giả 即tức 謂vị 無vô 念niệm 者giả 。 即tức 是thị 除trừ 疑nghi 令linh 生sanh 勝thắng 解giải 。 謂vị 有hữu 眾chúng 生sanh 作tác 如như 是thị 疑nghi 。 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 會hội 本bổn 覺giác 時thời 微vi 細tế 初sơ 生sanh 。 知tri 得đắc 有hữu 耶da 知tri 得đắc 無vô 耶da 。 若nhược 知tri 有hữu 者giả 。 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 當đương 非phi 無vô 念niệm 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 知tri 有hữu 初sơ 念niệm 有hữu 初sơ 念niệm 故cố 。 若nhược 知tri 無vô 者giả 。 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 當đương 不bất 能năng 有hữu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 既ký 無vô 初sơ 念niệm 。 待đãi 何hà 念niệm 無vô 立lập 解giải 脫thoát 道đạo 有hữu 。 如như 是thị 疑nghi 故cố 。 今kim 自tự 通thông 言ngôn 。 所sở 知tri 之chi 相tướng 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 自tự 性tánh 空không 無vô 。 能năng 知tri 之chi 智trí 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 起khởi 時thời 。 既ký 無vô 所sở 覺giác 之chi 相tướng 。 亦diệc 無vô 能năng 覺giác 之chi 智trí 。 豈khởi 可khả 得đắc 言ngôn 有hữu 細tế 初sơ 相tương/tướng 智trí 慧tuệ 可khả 知tri 。 而nhi 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 知tri 初sơ 相tương/tướng 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 無vô 念niệm 道Đạo 理lý 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 法pháp 性tánh 之chi 理lý 。 雖tuy 無vô 所sở 知tri 之chi 初sơ 起khởi 相tương/tướng 。 亦diệc 無vô 能năng 知tri 之chi 始thỉ 覺giác 智trí 。 而nhi 能năng 通thông 達đạt 無vô 所sở 知tri 相tương/tướng 無vô 能năng 知tri 智trí 。 無vô 所sở 有hữu 覺giác 都đô 非phi 空không 無vô 。 是thị 故cố 今kim 且thả 衣y 此thử 道Đạo 理lý 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 知tri 初sơ 相tương/tướng 耳nhĩ 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 名danh 為vi 覺giác 以dĩ 從tùng 本bổn 來lai 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 未vị 曾tằng 離ly 念niệm 故cố 說thuyết 無vô 始thỉ 無vô 明minh 者giả 。 即tức 是thị 成thành 立lập 上thượng 無vô 念niệm 義nghĩa 。 謂vị 金kim 剛cang 已dĩ 還hoàn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 大đại 無vô 明minh 念niệm 未vị 出xuất 離ly 故cố 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 是thị 有hữu 念niệm 。 名danh 為vi 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 皆giai 得đắc 無vô 念niệm 名danh 為vi 佛Phật 故cố 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 顯hiển 示thị 始thỉ 覺giác 境cảnh 界giới 周chu 遍biến 圓viên 滿mãn 。 謂vị 大đại 覺giác 者giả 。 已dĩ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 遍biến 知tri 一nhất 切thiết 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 一nhất 心tâm 流lưu 轉chuyển 作tác 四tứ 相tương/tướng 故cố 。 如như 本bổn 。 若nhược 得đắc 無vô 念niệm 者giả 即tức 知tri 心tâm 相tương 生sanh 住trụ 異dị 滅diệt 故cố 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 如như 是thị 知tri 耶da 。 得đắc 自tự 無vô 念niệm 時thời 。 一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh 。 平bình 等đẳng 得đắc 故cố 。 如như 本bổn 以dĩ 無vô 念niệm 等đẳng 故cố 故cố 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 唯duy 一nhất 行hành 者giả 得đắc 無vô 念niệm 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 得đắc 無vô 念niệm 。 一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 各các 各các 有hữu 本bổn 覺giác 故cố 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 行hành 者giả 始thỉ 覺giác 圓viên 滿mãn 同đồng 本bổn 覺giác 時thời 。 遍biến 同đồng 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 。 眾chúng 生sanh 本bổn 覺giác 心tâm 中trung 。 非phi 自tự 本bổn 覺giác 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 自tự 性tánh 本bổn 覺giác 遍biến 眾chúng 生sanh 界giới 。 無vô 所sở 不bất 至chí 故cố 。 清thanh 淨tịnh 覺giác 者giả 得đắc 無vô 念niệm 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 無vô 念niệm 者giả 。 清thanh 淨tịnh 覺giác 者giả 斷đoạn 無vô 明minh 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 可khả 斷đoạn 耶da 。 若nhược 爾nhĩ 何hà 過quá 。 若nhược 始thỉ 覺giác 者giả 斷đoạn 無vô 明minh 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 斷đoạn 者giả 。 何hà 故cố 上thượng 言ngôn 金kim 剛cang 已dĩ 還hoàn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 大đại 無vô 明minh 念niệm 。 未vị 出xuất 離ly 故cố 不bất 名danh 為vi 覺giác 。 若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh 。 無vô 始thỉ 無vô 明minh 。 未vị 得đắc 出xuất 離ly 。 而nhi 與dữ 諸chư 佛Phật 同đồng 得đắc 無vô 念niệm 者giả 。 無vô 念niệm 等đẳng 義nghĩa 。 唯duy 有hữu 言ngôn 說thuyết 無vô 有hữu 實thật 義nghĩa 。 豈khởi 可khả 得đắc 言ngôn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 有hữu 本bổn 覺giác 亦diệc 有hữu 始thỉ 覺giác 。 決quyết 斷đoán 此thử 難nạn/nan 即tức 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 自tự 宗tông 決quyết 斷đoán 。 二nhị 者giả 望vọng 別biệt 決quyết 斷đoán 。 自tự 宗tông 決quyết 斷đoán 者giả 。 此thử 論luận 正chánh 宗tông 。 為vì 欲dục 顯hiển 示thị 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 同đồng 一nhất 相tương 續tục 無vô 差sai 別biệt 故cố 。 是thị 故cố 可khả 得đắc 一nhất 修tu 行hành 者giả 無vô 始thỉ 無vô 明minh 究cứu 竟cánh 斷đoạn 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 同đồng 斷đoạn 盡tận 。 一nhất 修tu 行hành 者giả 滿mãn 始thỉ 覺giác 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 同đồng 得đắc 滿mãn 。 是thị 故cố 三Tam 身Thân 本bổn 有hữu 契Khế 經Kinh 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 言ngôn 。

我ngã 由do 二nhị 等đẳng 。 而nhi 成thành 正chánh 覺giác 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 斷đoạn 等đẳng 。 二nhị 者giả 得đắc 等đẳng 。 言ngôn 斷đoạn 等đẳng 者giả 。 我ngã 極cực 解giải 脫thoát 道đạo 初sơ 發phát 起khởi 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 所sở 。 有hữu 無vô 量lượng 無vô 始thỉ 無vô 明minh 。 一nhất 時thời 究cứu 竟cánh 頓đốn 決quyết 斷đoán 故cố 。 言ngôn 得đắc 等đẳng 者giả 。 我ngã 初sơ 成thành 道Đạo 。 滿mãn 始thỉ 覺giác 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 滿mãn 足túc 故cố 。 是thị 名danh 二nhị 等đẳng 故cố 。 望vọng 別biệt 決quyết 斷đoán 者giả 。 舉cử 圓viên 滿mãn 者giả 望vọng 眾chúng 生sanh 界giới 。 無vô 一nhất 一nhất 法pháp 而nhi 非phi 清thanh 淨tịnh 。 舉cử 諸chư 眾chúng 生sanh 望vọng 無vô 上thượng 尊tôn 。 入nhập 無vô 明minh 藏tạng 。 無vô 所sở 覺giác 知tri 。 皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。 無vô 念niệm 等đẳng 義nghĩa 而nhi 得đắc 成thành 立lập 。 入nhập 無vô 明minh 藏tạng 。 無vô 所sở 覺giác 知tri 。 上thượng 所sở 說thuyết 文văn 無vô 相tướng 違vi 過quá 。 舉cử 此thử 一nhất 隅ngung 應ưng 廣quảng 觀quán 察sát 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 融dung 諸chư 始thỉ 覺giác 令linh 同đồng 本bổn 覺giác 謂vị 五ngũ 十thập 一nhất 分phần/phân 滿mãn 始thỉ 覺giác 。 實thật 無vô 轉chuyển 勝thắng 漸tiệm 次thứ 之chi 異dị 。 亦diệc 無vô 究cứu 竟cánh 。 圓viên 滿mãn 之chi 極cực 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 一nhất 切thiết 始thỉ 覺giác 四tứ 相tương/tướng 俱câu 時thời 。 而nhi 得đắc 住trụ 止chỉ 皆giai 無vô 自tự 立lập 。 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 一nhất 味vị 平bình 等đẳng 。 自tự 性tánh 圓viên 滿mãn 。 契khế 同đồng 無vô 二nhị 一nhất 相tương/tướng 覺giác 故cố 。 如như 本bổn 而nhi 實thật 無vô 有hữu 。 始thỉ 覺giác 之chi 異dị 以dĩ 四tứ 相tương/tướng 俱câu 時thời 而nhi 有hữu 皆giai 無vô 自tự 立lập 本bổn 來lai 平bình 等đẳng 同đồng 一nhất 覺giác 故cố 故cố 。 大đại 總tổng 持trì 契Khế 經Kinh 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 悟ngộ 滅diệt 相tương/tướng 品phẩm 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 有hữu 滅diệt 相tương/tướng 位vị 中trung 而nhi 共cộng 俱câu 時thời 有hữu 。 無vô 滅diệt 時thời 中trung 始thỉ 覺giác 隨tùy 無vô 。 悟ngộ 異dị 相tướng 品phẩm 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 有hữu 異dị 相tướng 位vị 中trung 而nhi 共cộng 俱câu 時thời 有hữu 。 無vô 異dị 時thời 中trung 始thỉ 覺giác 隨tùy 無vô 。 悟ngộ 住trụ 相tương/tướng 品phẩm 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 有hữu 住trụ 相tương/tướng 位vị 中trung 而nhi 共cộng 俱câu 時thời 有hữu 。 無vô 住trụ 時thời 中trung 始thỉ 覺giác 隨tùy 無vô 。 悟ngộ 生sanh 相tương/tướng 品phẩm 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 有hữu 生sanh 相tương/tướng 位vị 中trung 而nhi 共cộng 俱câu 時thời 有hữu 。 無vô 生sanh 時thời 中trung 始thỉ 覺giác 隨tùy 無vô 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 一nhất 切thiết 始thỉ 覺giác 。 不bất 能năng 自tự 起khởi 。 當đương 待đãi 染nhiễm 法pháp 方phương 得đắc 而nhi 起khởi 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 不bất 能năng 自tự 滅diệt 。 當đương 待đãi 智trí 力lực 方phương 得đắc 滅diệt 盡tận 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 。 自tự 體thể 空không 無vô 。 而nhi 始thỉ 覺giác 者giả 本bổn 無vô 處xứ 中trung 作tác 有hữu 之chi 解giải 。 俱câu 時thời 而nhi 轉chuyển 不bất 名danh 正chánh 故cố 。

已dĩ 說thuyết 廣quảng 說thuyết 始thỉ 覺giác 決quyết 擇trạch 分phần/phân 。 次thứ 說thuyết 廣quảng 說thuyết 本bổn 覺giác 決quyết 擇trạch 分phần/phân 。

本bổn 曰viết 。

復phục 次thứ 本bổn 覺giác 隨tùy 染nhiễm 分phân 別biệt 。 生sanh 二nhị 種chủng 相tướng 。 與dữ 彼bỉ 本bổn 覺giác 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 智trí 淨tịnh 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 不bất 思tư 議nghị 業nghiệp 相tương/tướng 。 智trí 淨tịnh 相tương/tướng 者giả 。 謂vị 依y 法pháp 力lực 熏huân 習tập 如như 實thật 修tu 行hành 。 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 故cố 。 破phá 和hòa 合hợp 識thức 相tương/tướng 滅diệt 相tương 續tục 心tâm 相tương/tướng 。 顯hiển 現hiện 法Pháp 身thân 智trí 淳thuần 淨tịnh 故cố 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 以dĩ 一nhất 切thiết 心tâm 。 識thức 之chi 相tướng 皆giai 是thị 無vô 明minh 。 無vô 明minh 之chi 相tướng 不bất 離ly 覺giác 性tánh 。 非phi 可khả 壞hoại 非phi 不bất 可khả 壞hoại 。 如như 大đại 海hải 水thủy 。 因nhân 風phong 波ba 動động 。 水thủy 相tương/tướng 風phong 相tương/tướng 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 而nhi 水thủy 非phi 動động 性tánh 。 若nhược 風phong 止chỉ 滅diệt 動động 相tương/tướng 即tức 滅diệt 濕thấp 性tánh 不bất 壞hoại 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 因nhân 無vô 明minh 風phong 動động 。 心tâm 與dữ 無vô 明minh 俱câu 無vô 形hình 相tướng 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 而nhi 心tâm 非phi 動động 性tánh 。 若nhược 無vô 明minh 滅diệt 相tương 續tục 則tắc 滅diệt 。 智trí 性tánh 不bất 壞hoại 故cố 。 不bất 思tư 議nghị 業nghiệp 相tương/tướng 者giả 。 以dĩ 依y 智trí 淨tịnh 。 能năng 作tác 一nhất 切thiết 。 勝thắng 妙diệu 境cảnh 界giới 。 所sở 謂vị 無vô 量lượng 。 功công 德đức 之chi 相tướng 。 常thường 無vô 斷đoạn 絕tuyệt 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 根căn 。 自tự 然nhiên 相tương 應ứng 。 種chủng 種chủng 而nhi 現hiện 得đắc 利lợi 益ích 故cố 。

論luận 曰viết 。 即tức 是thị 廣quảng 說thuyết 隨tùy 染nhiễm 本bổn 覺giác 決quyết 擇trạch 分phần/phân 。 於ư 此thử 文văn 中trung 即tức 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 本bổn 有hữu 性tánh 智trí 清thanh 淨tịnh 門môn 。 二nhị 者giả 業nghiệp 用dụng 自tự 在tại 無vô 礙ngại 門môn 。 第đệ 一nhất 門môn 中trung 即tức 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 不bất 守thủ 自tự 性tánh 隨tùy 緣duyên 門môn 。 二nhị 者giả 對đối 治trị 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 門môn 。 第đệ 二nhị 門môn 中trung 復phục 有hữu 二nhị 門môn 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 隨tùy 順thuận 機cơ 根căn 契khế 當đương 門môn 。 二nhị 者giả 不bất 動động 本bổn 性tánh 常thường 寂tịch 門môn 。 如như 是thị 四tứ 門môn 隨tùy 釋thích 應ưng 配phối 。 本bổn 覺giác 隨tùy 染nhiễm 者giả 即tức 是thị 簡giản 句cú 。 簡giản 異dị 清thanh 淨tịnh 本bổn 覺giác 智trí 故cố 。 此thử 句cú 為vì 欲dục 顯hiển 示thị 何hà 義nghĩa 。 謂vị 為vi 顯hiển 示thị 受thọ 熏huân 義nghĩa 故cố 。 直trực 唱xướng 本bổn 覺giác 受thọ 無vô 明minh 熏huân 不bất 守thủ 自tự 性tánh 。 隨tùy 緣duyên 無vô 礙ngại 俱câu 時thời 轉chuyển 故cố 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 本bổn 覺giác 隨tùy 染nhiễm 。 即tức 此thử 字tự 句cú 從tùng 所sở 隨tùy 染nhiễm 立lập 名danh 而nhi 已dĩ 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 直trực 顯hiển 能năng 隨tùy 本bổn 覺giác 體thể 相tướng 。 分phân 別biệt 生sanh 二nhị 種chủng 相tướng 。 與dữ 彼bỉ 本bổn 覺giác 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 智trí 淨tịnh 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 不bất 思tư 議nghị 業nghiệp 。 相tương/tướng 者giả 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 殊thù 勝thắng 之chi 相tướng 。 與dữ 彼bỉ 隨tùy 染nhiễm 本bổn 覺giác 性tánh 智trí 。 俱câu 行hành 俱câu 轉chuyển 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 故cố 。 如như 是thị 本bổn 覺giác 智trí 淨tịnh 行hạnh 相tương/tướng 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

破phá 滅diệt 一nhất 切thiết 障chướng 。 顯hiển 現hiện 法pháp 性tánh 身thân 。

實thật 智trí 清thanh 淨tịnh 故cố 。 名danh 為vi 智trí 淨tịnh 相tương/tướng 。

論luận 曰viết 。 斷đoạn 一nhất 切thiết 惡ác 。 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 。 具cụ 足túc 功công 德đức 。 圓viên 滿mãn 智trí 慧tuệ 。 莊trang 嚴nghiêm 法Pháp 身thân 名danh 智trí 淨tịnh 相tương/tướng 。 斷đoạn 一nhất 切thiết 障chướng 。 當đương 須tu 何hà 力lực 。 須tu 滿mãn 足túc 力lực 。 滿mãn 足túc 力lực 者giả 其kỳ 數số 幾kỷ 有hữu 。 有hữu 二nhị 種chủng 故cố 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 法pháp 力lực 熏huân 習tập 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 力lực 。 二nhị 者giả 如như 實thật 修tu 行hành 。 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 力lực 。 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 方phương 便tiện 之chi 力lực 。 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 自tự 然nhiên 常thường 住trụ 。 不bất 始thỉ 而nhi 起khởi 。 如như 是thị 二nhị 中trung 。 依y 法pháp 力lực 熏huân 習tập 滿mãn 足túc 。 方phương 便tiện 力lực 故cố 。 破phá 根căn 本bổn 無vô 明minh 及cập 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 。 依y 如như 實thật 修tu 行hành 。 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 力lực 故cố 。 滅diệt 俱câu 合hợp 業nghiệp 相tương/tướng 能năng 見kiến 相tương 及cập 與dữ 現hiện 相tướng 分phân 別biệt 智trí 相tương/tướng 并tinh 相tương 續tục 相tương/tướng 。 破phá 根căn 本bổn 無vô 明minh 獨độc 力lực 業nghiệp 相tương/tướng 故cố 。 自tự 性tánh 身thân 體thể 分phân 明minh 現hiện 前tiền 。 滅diệt 俱câu 合hợp 相tương/tướng 等đẳng 相tương 續tục 故cố 。 般Bát 若Nhã 實thật 智trí 淳thuần 淨tịnh 明minh 白bạch 。 如như 本bổn 智trí 淨tịnh 相tương/tướng 者giả 謂vị 依y 法pháp 力lực 熏huân 習tập 如như 實thật 修tu 行hành 。 滿mãn 足túc 方phương 便tiện 故cố 。 破phá 和hòa 合hợp 識thức 相tương/tướng 滅diệt 相tương 續tục 心tâm 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 法Pháp 身thân 智trí 淳thuần 淨tịnh 故cố 故cố 。 何hà 故cố 三tam 賢hiền 及cập 十thập 信tín 位vị 略lược 不bất 顯hiển 示thị 。 比tỉ 來lai 次thứ 第đệ 分phân 明minh 顯hiển 故cố 。 何hà 故cố 今kim 此thử 門môn 中trung 。 最tối 初sơ 對đối 治trị 根căn 本bổn 無vô 明minh 。 乃nãi 至chí 最tối 後hậu 。 對đối 治trị 滅diệt 相tướng 。 為vi 欲dục 簡giản 異dị 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 悟ngộ 次thứ 第đệ 故cố 。 何hà 故cố 始thỉ 覺giác 背bối/bội 凡phàm 向hướng 聖thánh 。 上thượng 上thượng 去khứ 去khứ 為vi 次thứ 第đệ 轉chuyển 。 隨tùy 染nhiễm 本bổn 覺giác 背bối/bội 聖thánh 向hướng 凡phàm 。 下hạ 下hạ 來lai 來lai 為vi 次thứ 第đệ 轉chuyển 。 以dĩ 法pháp 爾nhĩ 故cố 。 如như 是thị 二nhị 轉chuyển 當đương 一nhất 時thời 耶da 當đương 前tiền 後hậu 耶da 。 決quyết 定định 一nhất 時thời 即tức 無vô 前tiền 後hậu 。 如như 是thị 等đẳng 義nghĩa 。 何hà 契Khế 經Kinh 中trung 明minh 了liễu 顯hiển 說thuyết 。 謂vị 證chứng 說thuyết 經Kinh 。 彼bỉ 契Khế 經Kinh 中trung 如như 何hà 說thuyết 耶da 。 謂vị 彼bỉ 證chứng 說thuyết 契Khế 經Kinh 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 陀Đà 羅La 尼Ni 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 十thập 千thiên 問vấn 。 問vấn 於ư 如Như 來Lai 。 於ư 是thị 如Như 來Lai 。 即tức 作tác 十thập 萬vạn 決quyết 疑nghi 難nan 答đáp 開khai 菩Bồ 薩Tát 問vấn 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 答đáp 彼bỉ 問vấn 已dĩ 即tức 告cáo 陀Đà 羅La 尼Ni 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 何hà 故cố 仁nhân 者giả 。 一nhất 事sự 不bất 問vấn 須tu 問vấn 餘dư 事sự 。 加gia 宜nghi 佛Phật 子tử 更cánh 問vấn 開khai 發phát 。 為vi 自tự 他tha 利lợi 。 問vấn 於ư 如Như 來Lai 。

爾nhĩ 時thời 陀Đà 羅La 尼Ni 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 承thừa 佛Phật 威uy 神thần 。 而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 唱xướng 如như 是thị 言ngôn 。

諦đế 聽thính 諸chư 佛Phật 子tử 。 我ngã 從tùng 具cụ 縛phược 凡phàm 。

具cụ 經kinh 一nhất 切thiết 地địa 。 圓viên 滿mãn 行hành 因nhân 海hải 。

莊trang 嚴nghiêm 大đại 覺giác 果quả 。 我ngã 從tùng 清thanh 淨tịnh 地địa 。

具cụ 經kinh 一nhất 切thiết 地địa 。 將tương 一nhất 切thiết 萬vạn 行hạnh 。

得đắc 第đệ 一nhất 信tín 位vị 。 入nhập 無vô 明minh 藏tạng 海hải 。

如như 是thị 二nhị 大đại 事sự 。 一nhất 時thời 非phi 前tiền 後hậu 。

我ngã 及cập 一nhất 切thiết 。 諸chư 大đại 眾chúng 海hải 。 皆giai 悉tất 懷hoài 疑nghi 。 無vô 解giải 脫thoát 時thời 。 如như 宜nghi 世Thế 尊Tôn 為vi 諸chư 佛Phật 子tử 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 隨tùy 宜nghi 開khai 示thị 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 總tổng 持trì 言ngôn 。

諦đế 聽thính 諦đế 聽thính 。 善thiện 思tư 念niệm 之chi 。 我ngã 當đương 為vì 汝nhữ 。 略lược 說thuyết 其kỳ 要yếu 。 善thiện 男nam 子tử 此thử 二nhị 大đại 事sự 顯hiển 示thị 二nhị 種chủng 般Bát 若Nhã 覺giác 智trí 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 二nhị 者giả 本bổn 覺giác 般Bát 若Nhã 。 善thiện 男nam 子tử 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 者giả 。 從tùng 具cụ 縛phược 地địa 漸tiệm 漸tiệm 出xuất 離ly 。 乃nãi 至chí 金kim 剛cang 圓viên 滿mãn 因nhân 行hành 發phát 究cứu 竟cánh 道đạo 。 頓đốn 斷đoạn 根căn 本bổn 。 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 覺giác 日nhật 圓viên 照chiếu 。 無vô 所sở 不bất 遍biến 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 始thỉ 覺giác 般Bát 若Nhã 。 善thiện 男nam 子tử 本bổn 覺giác 般Bát 若Nhã 者giả 。 從tùng 清thanh 淨tịnh 性tánh 漸tiệm 漸tiệm 遠viễn 離ly 。 乃nãi 至chí 信tín 初sơ 發phát 究cứu 竟cánh 智trí 。 斷đoạn 滅diệt 相tương/tướng 品phẩm 入nhập 無vô 明minh 海hải 隨tùy 緣duyên 動động 轉chuyển 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 本bổn 覺giác 般Bát 若Nhã 。 於ư 是thị 總tổng 持trì 及cập 諸chư 大đại 眾chúng 。 聞văn 此thử 語ngữ 已dĩ 。 覺giác 知tri 諸chư 法pháp 一nhất 相tương/tướng 一nhất 體thể 。 亦diệc 無vô 一nhất 相tương/tướng 亦diệc 無vô 一nhất 體thể 。 亦diệc 空không 無vô 言ngôn 空không 無vô 言ngôn 亦diệc 空không 。 而nhi 諸chư 法pháp 性tánh 亦diệc 是thị 實thật 相tướng 亦diệc 是thị 常thường 住trụ 。 亦diệc 是thị 決quyết 定định 亦diệc 是thị 實thật 有hữu 故cố 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 別biệt 釋thích 散tán 說thuyết 顯hiển 示thị 因nhân 緣duyên 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 者giả 即tức 是thị 總tổng 問vấn 。 以dĩ 一nhất 切thiết 心tâm 。 識thức 之chi 相tướng 皆giai 是thị 無vô 明minh 者giả 。 即tức 是thị 總tổng 答đáp 。 所sở 謂vị 種chủng 種chủng 。 諸chư 戲hí 論luận 識thức 。 發phát 起khởi 種chủng 種chủng 。 諸chư 攀phàn 緣duyên 量lượng 。 慮lự 知tri 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 境cảnh 界giới 。 或hoặc 著trước 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 。 之chi 相tướng 不bất 捨xả 離ly 者giả 。 皆giai 是thị 無vô 明minh 。 之chi 氣khí 分phần/phân 故cố 。 即tức 是thị 成thành 立lập 上thượng 中trung 所sở 說thuyết 破phá 滅diệt 二nhị 義nghĩa 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 顯hiển 示thị 斷đoạn 非phi 斷đoạn 之chi 差sai 別biệt 。 此thử 中trung 無vô 明minh 。 當đương 定định 可khả 斷đoạn 耶da 。 當đương 不bất 可khả 斷đoạn 耶da 。 此thử 何hà 所sở 疑nghi 。 若nhược 可khả 斷đoạn 者giả 。 本bổn 覺giác 之chi 心tâm 亦diệc 當đương 可khả 斷đoạn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 明minh 染nhiễm 法pháp 本bổn 覺giác 性tánh 智trí 。 俱câu 行hành 俱câu 轉chuyển 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 譬thí 如như 眠miên 士sĩ 夫phu 及cập 與dữ 悟ngộ 士sĩ 夫phu 。 俱câu 行hành 俱câu 轉chuyển 。 不bất 相tương 離ly 故cố 。 亦diệc 不bất 可khả 言ngôn 。 斬trảm 眠miên 士sĩ 時thời 悟ngộ 士sĩ 不bất 傷thương 。 相tương 續tục 一nhất 故cố 。 亦diệc 不bất 可khả 說thuyết 。 得đắc 悟ngộ 士sĩ 時thời 眠miên 士sĩ 空không 無vô 。 相tương 續tục 同đồng 故cố 。 若nhược 言ngôn 異dị 者giả 。 過quá 失thất 太thái 故cố 。 若nhược 不bất 可khả 斷đoạn 者giả 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 常thường 為vị 無vô 明minh 覆phú 。 輪luân 轉chuyển 五ngũ 道đạo 。 無vô 出xuất 離ly 時thời 。 是thị 故cố 若nhược 言ngôn 不bất 可khả 斷đoạn 者giả 。 過quá 失thất 亦diệc 太thái 。 如như 是thị 無vô 明minh 。 亦diệc 可khả 斷đoạn 除trừ 。 亦diệc 不bất 斷đoạn 除trừ 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 無vô 明minh 本bổn 覺giác 有hữu 二nhị 義nghĩa 故cố 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 同đồng 體thể 同đồng 相tương/tướng 義nghĩa 。 二nhị 者giả 異dị 體thể 異dị 相tướng 義nghĩa 。 言ngôn 同đồng 義nghĩa 者giả 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 是thị 理lý 故cố 。 言ngôn 異dị 義nghĩa 者giả 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 功công 德đức 過quá 患hoạn 各các 差sai 別biệt 故cố 。 若nhược 據cứ 初sơ 門môn 不bất 可khả 斷đoạn 除trừ 。 若nhược 據cứ 後hậu 門môn 亦diệc 可khả 斷đoạn 除trừ 。 諸chư 法pháp 無vô 行hành 。 契Khế 經Kinh 中trung 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

貪tham 欲dục 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 恚khuể 癡si 亦diệc 如như 是thị 。

如như 是thị 三tam 事sự 中trung 。 有hữu 無vô 量lượng 佛Phật 道đạo 。

見kiến 非phi 見kiến 一nhất 相tương/tướng 。 著trước 不bất 著trước 亦diệc 然nhiên 。

此thử 無vô 佛Phật 無vô 法Pháp 。 知tri 此thử 名danh 世thế 智trí 。

本bổn 智trí 契Khế 經Kinh 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

根căn 本bổn 無vô 明minh 闇ám 。 其kỳ 力lực 最tối 大đại 故cố 。

能năng 障chướng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 令linh 得đắc 不bất 自tự 住trụ 。

斷đoạn 須tu 般Bát 若Nhã 劍kiếm 。 飾sức 須tu 功công 德đức 寶bảo 。

無vô 明minh 海hải 漸tiệm 竭kiệt 。 法Pháp 身thân 山sơn 徐từ 顯hiển 。

如như 本bổn 。 無vô 明minh 之chi 相tướng 不bất 離ly 覺giác 性tánh 非phi 可khả 壞hoại 非phi 。 不bất 可khả 壞hoại 故cố 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 顯hiển 示thị 喻dụ 說thuyết 。 大đại 海hải 者giả 喻dụ 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 此thử 識thức 有hữu 二nhị 種chủng 義nghĩa 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 。 如như 大đại 海hải 故cố 。 水thủy 者giả 喻dụ 本bổn 覺giác 心tâm 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 顯hiển 了liễu 明minh 白bạch 。 如như 淨tịnh 水thủy 故cố 。 風phong 者giả 喻dụ 根căn 本bổn 無vô 明minh 。 根căn 本bổn 不bất 覺giác 能năng 起khởi 動động 轉chuyển 慮lự 知tri 之chi 識thức 。 如như 彼bỉ 風phong 故cố 。 波ba 動động 者giả 喻dụ 諸chư 戲hí 論luận 識thức 。 如như 是thị 諸chư 識thức 遷thiên 動động 流lưu 轉chuyển 。 往vãng 來lai 無vô 常thường 如như 海hải 波ba 故cố 。 水thủy 相tương/tướng 風phong 相tương/tướng 不bất 相tương 捨xả 離ly 者giả 。 喻dụ 真chân 妄vọng 相tương/tướng 資tư 俱câu 行hành 合hợp 轉chuyển 。 謂vị 本bổn 覺giác 心tâm 不bất 自tự 起khởi 故cố 。 當đương 資tư 無vô 明minh 之chi 力lực 方phương 得đắc 而nhi 起khởi 。 根căn 本bổn 無vô 明minh 不bất 自tự 轉chuyển 故cố 。 要yếu 因nhân 真chân 心tâm 之chi 力lực 。 方phương 得đắc 而nhi 轉chuyển 如như 水thủy 不bất 自tự 作tác 波ba 浪lãng 故cố 。 當đương 因nhân 風phong 之chi 力lực 方phương 得đắc 作tác 波ba 。 風phong 不bất 自tự 現hiện 動động 相tương/tướng 故cố 。 要yếu 資tư 彼bỉ 水thủy 方phương 得đắc 而nhi 現hiện 動động 轉chuyển 相tương/tướng 故cố 。 而nhi 水thủy 非phi 動động 性tánh 者giả 。 喻dụ 本bổn 覺giác 心tâm 。 離ly 有hữu 為vi 相tướng 。 謂vị 本bổn 覺giác 真chân 心tâm 。 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 遠viễn 離ly 動động 念niệm 解giải 脫thoát 結kết 縛phược 。 體thể 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 相tương/tướng 用dụng 自tự 在tại 。 而nhi 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 隨tùy 無vô 明minh 之chi 緣duyên 作tác 種chủng 種chủng 相tương/tướng 。 如như 水thủy 非phi 動động 性tánh 而nhi 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 隨tùy 風phong 之chi 緣duyên 作tác 種chủng 種chủng 波ba 故cố 。 若nhược 風phong 止chỉ 滅diệt 動động 相tương/tướng 則tắc 滅diệt 者giả 。 喻dụ 根căn 本bổn 無vô 明minh 滅diệt 戲hí 論luận 諸chư 識thức 。 皆giai 滅diệt 無vô 餘dư 。 本bổn 覺giác 斷đoạn 障chướng 先tiên 對đối 治trị 根căn 本bổn 無vô 明minh 。 後hậu 對đối 治trị 慮lự 知tri 攀phàn 緣duyên 之chi 諸chư 識thức 故cố 。 濕thấp 性tánh 不bất 壞hoại 者giả 。 喻dụ 本bổn 覺giác 之chi 智trí 離ly 斷đoạn 滅diệt 法pháp 故cố 。 謂vị 無vô 明minh 滅diệt 諸chư 識thức 皆giai 盡tận 。 本bổn 覺giác 真chân 心tâm 無vô 有hữu 壞hoại 滅diệt 。 如như 彼bỉ 風phong 滅diệt 諸chư 波ba 皆giai 息tức 而nhi 清thanh 白bạch 水thủy 終chung 不bất 壞hoại 滅diệt 故cố 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 顯hiển 示thị 合hợp 說thuyết 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 應ưng 配phối 屬thuộc 焉yên 。 大đại 海hải 風phong 水thủy 。 從tùng 誰thùy 而nhi 生sanh 。 謂vị 從tùng 龍long 王vương 生sanh 故cố 。 各các 從tùng 何hà 處xứ 而nhi 生sanh 。 所sở 謂vị 若nhược 水thủy 從tùng 其kỳ 頭đầu 頂đảnh 而nhi 出xuất 。 若nhược 風phong 從tùng 其kỳ 尾vĩ 末mạt 而nhi 出xuất 。 何hà 故cố 海hải 水thủy 。 為vị 風phong 所sở 動động 。 作tác 種chủng 種chủng 波ba 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 耶da 。 謂vị 由do 二nhị 事sự 故cố 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 有hữu 同đồng 類loại 大đại 種chủng 故cố 。 二nhị 者giả 由do 法pháp 爾nhĩ 故cố 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 彼bỉ 水thủy 大đại 中trung 亦diệc 有hữu 風phong 大đại 。 彼bỉ 風phong 大đại 中trung 亦diệc 有hữu 水thủy 大đại 。 互hỗ 相tương 有hữu 故cố 。 而nhi 共cộng 和hòa 合hợp 作tác 種chủng 種chủng 波ba 。 常thường 恆hằng 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 焉yên 。 若nhược 水thủy 大đại 中trung 無vô 彼bỉ 風phong 大đại 。 風phong 當đương 不bất 能năng 令linh 水thủy 動động 。 若nhược 風phong 大đại 中trung 無vô 彼bỉ 水thủy 大đại 。 水thủy 當đương 不bất 能năng 隨tùy 風phong 轉chuyển 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 四tứ 大đại 種chủng 俱câu 生sanh 俱câu 轉chuyển 。 不bất 相tương 離ly 故cố 。 而nhi 隨tùy 一nhất 大đại 分phân 明minh 現hiện 知tri 不bất 了liễu 餘dư 大đại 者giả 。 增tăng 相tương/tướng 減giảm 相tương/tướng 而nhi 不bất 同đồng 故cố 。

復phục 次thứ 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 由do 法pháp 爾nhĩ 故cố 。 無vô 明minh 本bổn 覺giác 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 大đại 龍long 王vương 者giả 。 喻dụ 一nhất 心tâm 法pháp 。 風phong 者giả 喻dụ 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 從tùng 尾vĩ 未vị 出xuất 者giả 。 顯hiển 示thị 此thử 法pháp 下hạ 劣liệt 形hình 相tướng 。 水thủy 者giả 喻dụ 本bổn 覺giác 真chân 心tâm 。 從tùng 頭đầu 頂đảnh 出xuất 者giả 。 顯hiển 示thị 此thử 法pháp 勝thắng 妙diệu 形hình 相tướng 。 彼bỉ 水thủy 大đại 中trung 亦diệc 有hữu 風phong 大đại 者giả 。 喻dụ 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 本bổn 覺giác 心tâm 中trung 有hữu 根căn 本bổn 無vô 明minh 。 彼bỉ 風phong 大đại 中trung 亦diệc 有hữu 水thủy 大đại 者giả 。 喻dụ 根căn 本bổn 無vô 明minh 藏tạng 中trung 有hữu 本bổn 覺giác 佛Phật 性tánh 。 此thử 論luận 本bổn 意ý 異dị 相tướng 為vi 初sơ 同đồng 相tương/tướng 為vi 後hậu 。 隨tùy 釋thích 應ưng 觀quán 。 諸chư 佛Phật 無vô 盡tận 藏tạng 契Khế 經Kinh 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 煩phiền 惱não 大đại 海hải 。 中trung 有hữu 圓viên 滿mãn 如Như 來Lai 。 宣tuyên 說thuyết 實thật 相tướng 常thường 住trụ 之chi 理lý 。 本bổn 覺giác 實thật 性tánh 中trung 有hữu 無vô 明minh 眾chúng 生sanh 。 起khởi 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 煩phiền 惱não 之chi 波ba 。 如như 是thị 大đại 事sự 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 非phi 凡phàm 夫phu 二Nhị 乘Thừa 。 之chi 所sở 能năng 知tri 故cố 。 已dĩ 說thuyết 本bổn 有hữu 性tánh 智trí 清thanh 淨tịnh 門môn 。 次thứ 說thuyết 業nghiệp 用dụng 自tự 在tại 無vô 礙ngại 門môn 。 謂vị 此thử 門môn 中trung 。 本bổn 有hữu 性tánh 智trí 以dĩ 為vi 所sở 依y 。 起khởi 應ứng 化hóa 用dụng 。 為vi 一nhất 切thiết 修tu 行hành 者giả 。 顯hiển 示thị 種chủng 種chủng 。 勝thắng 妙diệu 色sắc 相tướng 。 為vi 眼nhãn 根căn 作tác 境cảnh 界giới 。 出xuất 現hiện 種chủng 種chủng 。 勝thắng 妙diệu 音âm 聲thanh 。 為vi 耳nhĩ 根căn 作tác 境cảnh 界giới 。 發phát 起khởi 種chủng 種chủng 。 勝thắng 妙diệu 芬phân 香hương 。 為vi 鼻tị 根căn 作tác 境cảnh 界giới 。 出xuất 現hiện 種chủng 種chủng 。 勝thắng 妙diệu 法Pháp 味vị 。 為vi 舌thiệt 根căn 作tác 境cảnh 界giới 。 發phát 起khởi 種chủng 種chủng 。 勝thắng 妙diệu 三tam 昧muội 觸xúc 。 為vi 身thân 根căn 作tác 境cảnh 界giới 。 出xuất 現hiện 種chủng 種chủng 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 藏tạng 。 為vi 意ý 根căn 作tác 境cảnh 界giới 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 。 光quang 明minh 日nhật 月nguyệt 寶bảo 德đức 如Như 來Lai 。 音âm 聲thanh 梵Phạm 響hưởng 清thanh 淨tịnh 如Như 來Lai 。 香hương 積tích 芬phân 流lưu 圓viên 滿mãn 如Như 來Lai 。 一nhất 味vị 無vô 雜tạp 平bình 等đẳng 如Như 來Lai 。 覺giác 觸xúc 分phân 明minh 顯hiển 相tương/tướng 如Như 來Lai 。 智trí 慧tuệ 明minh 達đạt 。 遍biến 滿mãn 如Như 來Lai 。 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 隨tùy 時thời 隨tùy 處xứ 。 隨tùy 機cơ 根căn 量lượng 。 教giáo 化hóa 利lợi 益ích 。 無vô 礙ngại 自tự 在tại 。 不bất 動động 一nhất 念niệm 遍biến 三tam 世thế 中trung 。 不bất 分phân 一nhất 身thân 滿mãn 十thập 方phương 中trung 而nhi 能năng 作tác 佛Phật 事sự 故cố 。 如như 本bổn 不bất 思tư 議nghị 業nghiệp 。 相tương/tướng 者giả 以dĩ 依y 智trí 淨tịnh 能năng 作tác 一nhất 切thiết 。 勝thắng 妙diệu 境cảnh 界giới 。 所sở 謂vị 無vô 量lượng 。 功công 德đức 之chi 相tướng 。 常thường 無vô 斷đoạn 絕tuyệt 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 根căn 。 自tự 然nhiên 相tương 應ứng 種chủng 種chủng 而nhi 現hiện 得đắc 利lợi 益ích 故cố 故cố 。

已dĩ 說thuyết 廣quảng 說thuyết 隨tùy 染nhiễm 本bổn 覺giác 門môn 。 次thứ 說thuyết 廣quảng 說thuyết 性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác 門môn 。

本bổn 曰viết 。

復phục 次thứ 覺giác 體thể 相tướng 者giả 。 有hữu 四tứ 種chủng 大đại 義nghĩa 。 與dữ 虛hư 空không 等đẳng 。 猶do 如như 淨tịnh 鏡kính 。 云vân 何hà 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 如như 實thật 空không 鏡kính 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 心tâm 境cảnh 界giới 相tương/tướng 無vô 法pháp 可khả 現hiện 。 非phi 覺giác 照chiếu 義nghĩa 故cố 。 二nhị 者giả 因nhân 熏huân 習tập 鏡kính 。 謂vị 如như 實thật 不bất 空không 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 境cảnh 界giới 悉tất 於ư 中trung 現hiện 。 不bất 出xuất 不bất 入nhập 。 不bất 失thất 不bất 壞hoại 。 常thường 住trụ 一nhất 心tâm 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 真chân 實thật 性tánh 故cố 。 又hựu 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 。 所sở 不bất 能năng 染nhiễm 。 智trí 體thể 不bất 動động 具cụ 足túc 無vô 漏lậu 熏huân 眾chúng 生sanh 故cố 。 三tam 者giả 法pháp 出xuất 離ly 鏡kính 。 謂vị 不bất 空không 法pháp 出xuất 煩phiền 惱não 礙ngại 智trí 礙ngại 。 離ly 和hòa 合hợp 相tương/tướng 淳thuần 淨tịnh 明minh 故cố 。 四tứ 者giả 緣duyên 熏huân 習tập 鏡kính 。 謂vị 依y 法pháp 出xuất 離ly 故cố 。 遍biến 照chiếu 眾chúng 生sanh 之chi 心tâm 。 令linh 修tu 善thiện 根căn 。 隨tùy 念niệm 示thị 現hiện 故cố 。

論luận 曰viết 。 即tức 是thị 廣quảng 說thuyết 性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác 分phần/phân 。 此thử 四tứ 種chủng 大đại 義nghĩa 中trung 各các 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 與dữ 彼bỉ 大đại 義nghĩa 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 等đẳng 空không 義nghĩa 。 二nhị 者giả 同đồng 鏡kính 義nghĩa 。 如như 本bổn 復phục 次thứ 覺giác 體thể 相tướng 者giả 有hữu 四tứ 種chủng 大đại 義nghĩa 與dữ 虛hư 空không 等đẳng 。 猶do 如như 淨tịnh 鏡kính 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 如như 實thật 空không 鏡kính 。 及cập 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác 中trung 。 遠viễn 離ly 慮lự 知tri 如như 。

遠viễn 離ly 妄vọng 境cảnh 實thật 。 示thị 遠viễn 離ly 義nghĩa 空không 。

鏡kính 摩ma 奢xa 趺phu 娑sa 。 舉cử 一nhất 示thị 一nhất 故cố 。

論luận 曰viết 。 性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác 之chi 體thể 性tánh 中trung 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 攀phàn 緣duyên 慮lự 知tri 諸chư 戲hí 論luận 識thức 。 成thành 就tựu 一nhất 味vị 平bình 等đẳng 。 之chi 義nghĩa 故cố 名danh 為vi 如như 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 虛hư 妄vọng 境cảnh 界giới 。 種chủng 種chủng 相tương/tướng 分phần/phân 。 成thành 就tựu 決quyết 定định 真chân 實thật 。 之chi 相tướng 故cố 名danh 為vi 實thật 。 為vì 欲dục 顯hiển 示thị 。 遠viễn 離ly 之chi 義nghĩa 故cố 名danh 為vi 空không 。 鏡kính 謂vị 喻dụ 名danh 。 然nhiên 此thử 中trung 鏡kính 即tức 喻dụ 摩ma 奢xa 趺phu 娑sa 珠châu 鏡kính 。 非phi 餘dư 種chủng 種chủng 油du 摩ma 等đẳng 鏡kính 。 以dĩ 為vi 譬thí 喻dụ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 取thủ 此thử 摩ma 奢xa 趺phu 娑sa 珠châu 鏡kính 安an 置trí 一nhất 處xứ 。 珠châu 鏡kính 前tiền 中trung 或hoặc 蘊uẩn 種chủng 種chủng 石thạch 。 或hoặc 蘊uẩn 種chủng 種chủng 飲ẩm 食thực 。 或hoặc 蘊uẩn 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 或hoặc 蘊uẩn 同đồng 類loại 珠châu 鏡kính 。 彼bỉ 珠châu 鏡kính 中trung 餘dư 像tượng 不bất 現hiện 。 唯duy 同đồng 類loại 珠châu 分phân 明minh 顯hiển 了liễu 故cố 。 如như 實thật 空không 鏡kính 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 此thử 鏡kính 中trung 唯duy 同đồng 自tự 類loại 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 安an 立lập 集tập 成thành 。 種chủng 種chủng 異dị 類loại 。 諸chư 過quá 患hoạn 法pháp 皆giai 遠viễn 離ly 故cố 。 如như 本bổn 云vân 何hà 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 如như 實thật 空không 鏡kính 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 心tâm 境cảnh 界giới 相tương/tướng 無vô 法pháp 可khả 現hiện 故cố 。 何hà 故cố 各các 有hữu 二nhị 種chủng 義nghĩa 。 而nhi 唯duy 示thị 同đồng 鏡kính 義nghĩa 等đẳng 。 空không 之chi 義nghĩa 不bất 顯hiển 示thị 耶da 。 以dĩ 舉cử 一nhất 義nghĩa 兼kiêm 示thị 一nhất 義nghĩa 故cố 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 等đẳng 空không 之chi 義nghĩa 耶da 。 謂vị 如như 虛hư 空không 清thanh 淨tịnh 。 無vô 染nhiễm 四tứ 障chướng 所sở 不bất 能năng 覆phú 。 廣quảng 大đại 無vô 邊biên 。 三tam 世thế 所sở 不bất 能năng 攝nhiếp 。 如như 實thật 空không 鏡kính 亦diệc 復phục 如như 是thị 故cố 。 非phi 覺giác 照chiếu 義nghĩa 故cố 者giả 。 即tức 是thị 顯hiển 示thị 遠viễn 離ly 因nhân 緣duyên 。 謂vị 如như 彼bỉ 摩ma 奢xa 趺phu 娑sa 珠châu 鏡kính 中trung 。 石thạch 等đẳng 諸chư 像tượng 不bất 現hiện 前tiền 者giả 。 石thạch 等đẳng 諸chư 法pháp 皆giai 鄙bỉ 穢uế 故cố 。 此thử 本bổn 覺giác 珠châu 鏡kính 中trung 。 種chủng 種chủng 妄vọng 法pháp 不bất 現hiện 前tiền 者giả 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 皆giai 悉tất 是thị 無vô 明minh 不bất 覺giác 之chi 相tướng 。 無vô 照chiếu 達đạt 義nghĩa 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 因nhân 熏huân 習tập 鏡kính 。 及cập 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác 智trí 。 三tam 種chủng 世thế 間gian 法pháp 。

皆giai 悉tất 不bất 捨xả 離ly 。 為vi 一nhất 覺giác 熏huân 習tập 。

莊trang 嚴nghiêm 法Pháp 身thân 果quả 。 故cố 名danh 因nhân 熏huân 習tập 。

鏡kính 輪luân 多đa 梨lê 花hoa 。 空không 容dung 受thọ 遍biến 一nhất 。

論luận 曰viết 。 性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác 三tam 世thế 間gian 中trung 。 皆giai 悉tất 不bất 離ly 。 熏huân 習tập 彼bỉ 三tam 而nhi 為vi 一nhất 覺giác 。 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 大đại 法Pháp 身thân 之chi 果quả 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 因nhân 熏huân 習tập 鏡kính 。 云vân 何hà 名danh 為vi 三tam 種chủng 世thế 間gian 。 一nhất 者giả 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 。 二nhị 者giả 器khí 世thế 間gian 。 三tam 者giả 智trí 正chánh 覺giác 世thế 間gian 。 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 者giả 。 謂vị 異dị 生sanh 性tánh 界giới 。 器khí 世thế 間gian 者giả 。 謂vị 所sở 依y 止chỉ 土thổ/độ 。 智trí 正chánh 覺giác 世thế 間gian 者giả 。 謂vị 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 名danh 為vi 三tam 。 此thử 中trung 鏡kính 者giả 。 謂vị 輪luân 多đa 梨lê 花hoa 鏡kính 。 如như 取thủ 輪luân 多đa 梨lê 花hoa 。 安an 置trí 一nhất 處xứ 周chu 集tập 諸chư 物vật 。 由do 此thử 花hoa 熏huân 一nhất 切thiết 諸chư 物vật 。 皆giai 悉tất 明minh 淨tịnh 。 又hựu 明minh 淨tịnh 物vật 華hoa 中trung 現hiện 前tiền 皆giai 悉tất 無vô 餘dư 。 一nhất 切thiết 諸chư 物vật 。 中trung 彼bỉ 華hoa 現hiện 前tiền 亦diệc 復phục 無vô 餘dư 因nhân 熏huân 習tập 鏡kính 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 熏huân 一nhất 切thiết 法pháp 為vi 清thanh 淨tịnh 覺giác 令linh 平bình 等đẳng 故cố 。

復phục 次thứ 虛hư 空không 義nghĩa 者giả 。 即tức 有hữu 二nhị 種chủng 。 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 容dung 受thọ 義nghĩa 。 二nhị 者giả 遍biến 一nhất 義nghĩa 。 容dung 受thọ 義nghĩa 者giả 。 容dung 受thọ 諸chư 色sắc 。 無vô 障chướng 礙ngại 故cố 。 遍biến 一nhất 義nghĩa 者giả 。 種chủng 種chủng 諸chư 色sắc 唯duy 同đồng 一nhất 種chủng 大đại 虛hư 空không 故cố 。 如như 本bổn 二nhị 者giả 因nhân 熏huân 習tập 鏡kính 謂vị 如như 實thật 不bất 空không 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 境cảnh 界giới 悉tất 於ư 中trung 現hiện 故cố 。 如như 是thị 本bổn 覺giác 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 遠viễn 離ly 四tứ 種chủng 過quá 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 常thường 住trụ 一nhất 心tâm 。 云vân 何hà 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 遠viễn 離ly 不bất 遍biến 之chi 過quá 。 三tam 種chủng 世thế 間gian 不bất 出xuất 本bổn 覺giác 清thanh 淨tịnh 鏡kính 故cố 。 如như 本bổn 不bất 出xuất 故cố 。 二nhị 者giả 遠viễn 離ly 雜tạp 亂loạn 之chi 過quá 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 不bất 入nhập 本bổn 覺giác 清thanh 淨tịnh 鏡kính 故cố 。 如như 本bổn 不bất 入nhập 故cố 。 三tam 者giả 遠viễn 離ly 。 過quá 患hoạn 之chi 過quá 本bổn 覺giác 鏡kính 中trung 現hiện 前tiền 諸chư 法pháp 。 無vô 不bất 本bổn 覺giác 淨tịnh 功công 德đức 故cố 。 如như 本bổn 不bất 失thất 故cố 。 四tứ 者giả 遠viễn 離ly 。 無vô 常thường 之chi 過quá 。 本bổn 覺giác 鏡kính 中trung 現hiện 前tiền 諸chư 法pháp 。 無vô 不bất 常thường 住trụ 無vô 為vi 智trí 故cố 。 如như 本bổn 不bất 壞hoại 故cố 。 遠viễn 離ly 邊biên 過quá 圓viên 滿mãn 中trung 實thật 。 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 常thường 住trụ 一nhất 心tâm 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 顯hiển 示thị 因nhân 緣duyên 。 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 本bổn 覺giác 智trí 中trung 。 種chủng 種chủng 諸chư 法Pháp 。 如như 彼bỉ 本bổn 覺giác 離ly 諸chư 過quá 耶da 。 種chủng 種chủng 諸chư 法Pháp 。 皆giai 悉tất 無vô 不bất 真chân 實thật 體thể 故cố 。 如như 本bổn 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 真chân 實thật 性tánh 故cố 故cố 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 作tác 緣duyên 決quyết 疑nghi 。 謂vị 有hữu 眾chúng 生sanh 作tác 如như 是thị 疑nghi 。 三tam 世thế 間gian 中trung 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 。 無vô 明minh 染nhiễm 法pháp 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 流lưu 轉chuyển 遷thiên 動động 。 無vô 休hưu 息tức 時thời 。 如như 是thị 世thế 間gian 。 現hiện 本bổn 覺giác 者giả 。 不bất 可khả 得đắc 言ngôn 。 本bổn 覺giác 清thanh 淨tịnh 遠viễn 離ly 諸chư 過quá 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 今kim 通thông 而nhi 言ngôn 。 又hựu 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 。 所sở 不bất 能năng 染nhiễm 。 般Bát 若Nhã 實thật 智trí 其kỳ 體thể 不bất 動động 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 具cụ 足túc 無vô 漏lậu 。 常thường 恆hằng 熏huân 習tập 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 。 令linh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 如như 本bổn 又hựu 一nhất 切thiết 染nhiễm 法pháp 所sở 不bất 能năng 染nhiễm 。 智trí 體thể 不bất 動động 具cụ 足túc 無vô 漏lậu 熏huân 眾chúng 生sanh 故cố 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 法pháp 出xuất 離ly 鏡kính 。 及cập 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

如như 實thật 不bất 空không 法pháp 。 出xuất 離ly 三tam 過quá 失thất 。

圓viên 滿mãn 三tam 種chủng 德đức 。 故cố 名danh 法pháp 出xuất 離ly 。

鏡kính 消tiêu 練luyện 頗pha 梨lê 。 空không 出xuất 離ly 色sắc 義nghĩa 。

論luận 曰viết 。 無vô 漏lậu 性tánh 德đức 。 出xuất 離ly 三tam 過quá 圓viên 滿mãn 三tam 德đức 。 名danh 法pháp 出xuất 離ly 。 云vân 何hà 名danh 為vi 三tam 種chủng 過quá 失thất 。 一nhất 者giả 無vô 明minh 染nhiễm 品phẩm 。 名danh 煩phiền 惱não 礙ngại 。 二nhị 者giả 根căn 本bổn 無vô 明minh 。 名danh 為vi 智trí 礙ngại 。 三tam 者giả 俱câu 合hợp 轉chuyển 相tương/tướng 。 名danh 戲hí 論luận 識thức 。 是thị 名danh 為vi 三tam 。 如như 是thị 三tam 過quá 究cứu 竟cánh 離ly 故cố 。 名danh 為vi 出xuất 離ly 。 如như 本bổn 三tam 者giả 法pháp 出xuất 離ly 鏡kính 謂vị 不bất 空không 法pháp 出xuất 煩phiền 惱não 礙ngại 智trí 礙ngại 離ly 和hòa 合hợp 相tương/tướng 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 三tam 種chủng 功công 德đức 。 一nhất 者giả 淳thuần 成thành 就tựu 功công 德đức 。 二nhị 者giả 淨tịnh 成thành 就tựu 功công 德đức 。 三tam 者giả 明minh 成thành 就tựu 功công 德đức 。 是thị 名danh 為vi 三tam 。 如như 本bổn 淳thuần 淨tịnh 明minh 故cố 故cố 。 出xuất 離ly 何hà 過quá 圓viên 滿mãn 何hà 德đức 。 謂vị 出xuất 離ly 煩phiền 惱não 。 礙ngại 圓viên 滿mãn 淨tịnh 。 成thành 就tựu 功công 德đức 。 出xuất 離ly 智trí 礙ngại 圓viên 滿mãn 明minh 。 成thành 就tựu 功công 德đức 。 出xuất 離ly 和hòa 合hợp 轉chuyển 相tương/tướng 圓viên 滿mãn 淳thuần 。 成thành 就tựu 功công 德đức 。 何hà 以dĩ 故cố 相tương 對đối 法pháp 爾nhĩ 故cố 。 此thử 中trung 鏡kính 者giả 謂vị 頗pha 梨lê 珠châu 。 譬thí 如như 頗pha 梨lê 珠châu 淪luân 深thâm 泥nê 中trung 。 即tức 便tiện 湧dũng 現hiện 出xuất 離ly 彼bỉ 泥nê 。 外ngoại 騰đằng 一nhất 丈trượng 量lượng 。 若nhược 置trí 濁trược 水thủy 中trung 驅khu 渾hồn 成thành 塵trần 累lụy 。 唯duy 止chỉ 清thanh 水thủy 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 若nhược 置trí 福phước 多đa 伽già 林lâm 中trung 。 出xuất 現hiện 香hương 氣khí 礙ngại 彼bỉ 穢uế 香hương 。 遠viễn 去khứ 而nhi 住trụ 。 法pháp 出xuất 離ly 鏡kính 亦diệc 復phục 爾nhĩ 故cố 。 此thử 中trung 喻dụ 詮thuyên 者giả 。 喻dụ 自tự 體thể 淨tịnh 義nghĩa 。 住trụ 思tư 應ưng 觀quán 。 等đẳng 空không 義nghĩa 者giả 。 出xuất 離ly 色sắc 義nghĩa 。 謂vị 如như 虛hư 空không 遠viễn 離ly 大đại 種chủng 。 一nhất 向hướng 清thanh 淨tịnh 。 法pháp 出xuất 離ly 鏡kính 亦diệc 復phục 爾nhĩ 故cố 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 緣duyên 熏huân 習tập 鏡kính 。 及cập 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 頌tụng 曰viết 。

於ư 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 諸chư 眾chúng 生sanh 緣duyên 中trung 。

出xuất 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 殊thù 勝thắng 應ứng 化hóa 身thân 。

熏huân 習tập 眾chúng 生sanh 心tâm 。 出xuất 生sanh 諸chư 善thiện 根căn 。

增tăng 長trưởng 兩lưỡng 輪luân 花hoa 。 莊trang 嚴nghiêm 法Pháp 身thân 果quả 。

故cố 名danh 緣duyên 熏huân 習tập 。 鏡kính 碧bích 中trung 頗pha 梨lê 。

空không 隨tùy 順thuận 成thành 義nghĩa 。 如như 法Pháp 應ưng 觀quán 察sát 。

論luận 曰viết 。 譬thí 如như 取thủ 頗pha 梨lê 珠châu 安an 置trí 一nhất 處xứ 。 周chu 匝táp 積tích 集tập 種chủng 種chủng 色sắc 珠châu 。 彼bỉ 頗pha 梨lê 珠châu 隨tùy 向hướng 珠châu 色sắc 現hiện 前tiền 轉chuyển 變biến 。 緣duyên 熏huân 習tập 鏡kính 亦diệc 復phục 爾nhĩ 故cố 。 又hựu 譬thí 如như 虛hư 空không 。 有hữu 自tự 在tại 力lực 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 之chi 事sự 中trung 隨tùy 順thuận 成thành 立lập 。 緣duyên 熏huân 習tập 鏡kính 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 修tu 行hành 之chi 事sự 中trung 。 隨tùy 應ứng 建kiến 立lập 故cố 。 如như 本bổn 四tứ 者giả 緣duyên 熏huân 習tập 鏡kính 謂vị 依y 法pháp 出xuất 離ly 故cố 遍biến 照chiếu 眾chúng 生sanh 之chi 心tâm 。 令linh 修tu 善thiện 根căn 隨tùy 念niệm 示thị 現hiện 故cố 故cố 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 。 本bổn 覺giác 大đại 義nghĩa 。 遍biến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 一nhất 切thiết 二Nhị 乘Thừa 界giới 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 界giới 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 界giới 中trung 。 無vô 不bất 住trú 處xứ 無vô 不bất 照chiếu 處xứ 。 無vô 不bất 通thông 處xứ 無vô 不bất 至chí 處xứ 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。

釋Thích 摩Ma 訶Ha 衍Diễn 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

Print Friendly, PDF & Email