MUÔN PHÁP HỘI TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG
thi hóa pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa và cương yếu mỗi phẩm

Diễn ngâm: Các nghệ sỹ Bảo Cường, Ngô Đình Long, Bích Ngọc, Thu Thủy, Vân Khanh, Phan Xuân Thi