THI KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
Diễn thơ: Cư sĩ Thành Tâm
Giọng tụng: TK Thích Vạn Mãn & Ca sĩ Như Quỳnh

 

 

* Bài THI KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT được cư sĩ Phan Khắc Nhượng chuyển thơ dựa trên bài Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, trong bộ sách PHẬT HỌC PHỔ THÔNG.