Thất Diệu Ấn

 

Chắp 2 tay lại sao cho 10 ngón tay dính nhau, cùng mở hết cỡ 2 Phong (2 ngón trỏ) và 2 Địa (2 ngón út).

Chân Ngôn là :

“Nghiệt-la hê thấp-phộc lị gia bát-la bá-đa nhi-dụ để la ma gia, sa phộc ha”

OM _ GRAHE’SVARYA PRÀPTA JYOTIRMAYA _ SVÀHÀ