Thắp Sáng Ngọn Đèn Chánh Tín
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ 

 

Bạn nghĩ kỹ mà xem…
(Đừng cứ theo lề lối cũ ”xưa bày nay làm” )

– Nếu việc xem ngày, tháng, năm là đúng thì tại sao có bao nhiêu cửa tiệm kinh doanh ”tưng bừng khai trương , âm thầm dẹp tiệm”? (dù xem thầy toán số xem lui, xem tới trước đó rất nhiều lần)

– Nếu việc xem ngày, tháng, năm là đúng, tại sao theo thống kê có hơn 60% các cặp uyên ương coi mòn.. chỉ tay mà sau ngày cưới cùng nhau hát bài..” Đôi ngã chia ly! ”

– Nếu việc xem ngày, tháng, năm là đúng, tại sao mua vé số hàng vạn người cầu xin trúng mà hiếm có ai trúng ?

– Nếu việc xem ngày, tháng, năm là đúng, tại sao xem thầy toán số rất nhiều trước khi mua mảnh đất, cất lên ngôi nhà đẹp rồi mà gia đạo cứ hục hặc mãi không yên?

– Tại sao bà đó đầu năm kiêng không cúng quả Lê mà chính bà ấy ” buôn dưa lê ”, nhiều… chiện nhất. Tại sao chị đó mùng 1 Tết cử không cúng chuối.. mà nguyên năm làm lụng chúi mãi, không cất đầu lên?

– Còn nữa, Bà A và bà B cùng xin Xăm , bà A xin chỉ 1 lần, được cái xấp, cái ngửa – Bà B xin 3 lần , 2 cái ngửa ra hoài.. Tại sao thần thánh ban phúc cho người này , lại không hề ban phúc cho người nọ? Thế thì thần thánh không đối xử cần bằng ? Nếu không cần bằng, thiên vị thì sao ta lạy họ, tôn họ là thần, là thánh?

– TRONG KINH TĂNG CHI BỘ ĐỨC PHẬT DẠY về ngày lành tháng tốt như sau:

“Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, THÂN làm việc thiện, NÓI lời nói thiện, Ý NGHĨ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi trưa, THÂN làm việc thiện, NÓI lời nói thiện, Ý NGHĨ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi chiều, THÂN làm việc thiện, NÓI lời nói thiện, Ý NGHĨ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.

Này các Tỷ kheo:

Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát-na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Ðược lợi ích chơn chánh
Thì được lợi, an lạc
Lớn mạnh trong Phật giáo
Hãy không bệnh, an lạc
Cùng tất cả bà con”.
(ÐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Cát tường, phần Buổi sáng tốt đẹp, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.540)

– Một khi đã trở thành Phật tử là phải đặt CHÁNH TÍN (niềm tin chân chánh) lên hàng đầu. Người con Phật không nên tin rằng năm nay là năm kỵ của mình, tháng này là tháng rủi, ngày này là ngày tốt, ngày kia là ngày xấu, giờ tốt giờ xấu v.v…

Trên thực tế, niềm tin đó không có cơ sở và không dựa vào nền tảng của nhân quả hay chân lý nào giáo lý nào của đạo Phật… Phải kiên quyết không tin, không nghe, không làm theo dù bất luận người đó là ai, chỉ tin vào NHÂN QUẢ, chỉ tin vào lời dạy của đức Phật mà thôi, vì Ngài đã xác định Ngài là bậc Đạo Sư, vị thầy đưa chúng ta ra khỏi rừng mê, bể khổ.

Namo Buddhaya