THAO THỨC

Tim buốt lạnh thay vì băng giá lạnh
Chàng thư sinh lòng thoi thóp cô liêu
Mộng công hầu suốt cả cuộc đời chiều
Xây ước vọng hùng anh trên cát bụi
Chiếc thuyền mơ lênh đênh vào vạn cõi
Biết đâu bờ để cập bến sông Hương
Đành lang thang trong bể khổ trầm luân
Bám víu mãi cánh thời gian kiếp bạc
Nào những tưởng đường vinh quang tỏ rạng
Đầy trăng sao và ngập lối thiên thai
Trải ngọc vàng qua mỗi bước anh đi
Vui vĩnh cửu tặng nhau đây lẽ sống.
Nhưng ngờ đâu suy tư đầy bể rộng
Mảnh thân gầy tô đậm nét đau thương
Bóng hoàng hôn vẩn đục liệm muôn phương
Ngăn chí nguyện gối canh trường bão tố
Ai thấu nỗi thuyền đơn không bến đỗ
Bềnh bồng trôi quanh lối cũ trần duyên
Vẫn trông chờ tia ánh sáng vô biên
Cho tim lạnh bớt triền miên khổ lụy.