青Thanh 色Sắc 大Đại 金Kim 剛Cang 藥Dược 叉Xoa 辟Tịch 鬼Quỷ 魔Ma 法Pháp

唐Đường 空Không 蜝 述Thuật

青thanh 色sắc 大đại 金kim 剛cang 藥dược 叉xoa 辟tịch 鬼quỷ 魔ma 法pháp (# 亦diệc 名danh 辟tịch 鬼quỷ 殊thù 法pháp )#

鮫# 龍long 洞đỗng 阿a 闍xà 梨lê 位vị 空không 蜝# 述thuật

□# 根căn 本bổn 印ấn 。 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 。 以dĩ 二nhị 受thọ 指chỉ 屈khuất 入nhập 掌chưởng 中trung 。 二nhị 節tiết 相tương 背bội 。 以dĩ 右hữu 想tưởng 指chỉ 柱trụ 左tả 行hành 端đoan 。 以dĩ 左tả 想tưởng 指chỉ 柱trụ 右hữu 行hành 端đoan 。 少thiểu 如như 輪luân 形hình 。 隨tùy 其kỳ 印ấn 處xứ 摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết 。 魔ma 鬼quỷ □# 害hại 真chân 言ngôn 。

□# □# □# □# □# □# 發phát 吒tra 吒tra (# 二nhị )# 曩nẵng 伽già 毘tỳ □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 那na 耶da 發phát 吒tra □# □# □# 婆bà 薩tát 羅la 那na 發phát 吒tra (# 五ngũ )# 胡hồ [口*慮]# 摩ma 訶ha 尼ni 那na 耶da 發phát 吒tra (# 六lục )# 俱câu 槃bàn 荼đồ □# 瑳tha 陀đà 那na 耶da 發phát 吒tra (# 七thất )# 筏phiệt 利lợi 多đa (# 二nhị 合hợp )# 毘tỳ 舍xá 遮già 那na 耶da 發phát 吒tra (# 八bát )# 藥dược 乞khất 叉xoa 毘tỳ 舍xá 遮già 那na 耶da 發phát 吒tra (# 九cửu )# 弩nỗ 史sử 耶da 摩ma 薩tát 頗phả 馱đà 囉ra □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 也dã 吽hồng (# 十thập 二nhị )# 吽hồng 發phát 吒tra 吒tra 吒tra (# 十thập 三tam )# 阿a 鉢bát □# 底để 訶ha 多đa 婆bà 囉ra (# 十thập 四tứ )# 帝đế 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 盧lô 迦ca (# 十thập 五ngũ )# 婆bà 蠅dăng 迦ca □# (# 十thập 六lục )# □# □# (# 二nhị 合hợp )# 荼đồ □# □# □# □# □# □# 曳duệ (# 十thập 七thất )# 羅la 質chất 攘nhương 波ba 耶da 底để (# 十thập 八bát )# 吽hồng 發phát 吒tra 吒tra 吒tra (# 十thập 九cửu )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ (# 亦diệc 名danh 身thân 咒chú )# 。

若nhược 有hữu 人nhân 欲dục 辟tịch 除trừ 傳truyền 屍thi 病bệnh 鬼quỷ 難nạn/nan 者giả 。 應ưng 知tri 其kỳ 病bệnh 相tương/tướng 。 病bệnh 相tương/tướng 者giả 。 其kỳ 人nhân 身thân 心tâm 熱nhiệt 惱não 。 漸tiệm 漸tiệm □# 瘦sấu 。 或hoặc □# □# 飲ẩm 食thực 。 或hoặc 時thời 睡thụy 眠miên 多đa 。 □# □# □# □# □# □# 或hoặc 時thời □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 苦khổ 有hữu □# □# □# 不bất 能năng 具cụ 述thuật 。 復phục 此thử 鬼quỷ 病bệnh 漸tiệm 漸tiệm 展triển 轉chuyển 。 處xứ 處xứ 流lưu 行hành 。 所sở 謂vị 傳truyền 夫phu 妻thê 子tử 孫tôn 及cập 兄huynh 弟đệ 姊tỷ 妹muội 等đẳng 。 是thị 故cố 時thời 人nhân 號hiệu 曰viết 傳truyền 屍thi 鬼quỷ □# 。 天thiên 下hạ 名danh 醫y 不bất 能năng 療liệu 治trị 。 佛Phật 法Pháp 澆kiêu 薄bạc 時thời 。 國quốc 王vương 大đại 臣thần 。 后hậu 妃phi 婇thể 女nữ 。 國quốc 中trung 僧Tăng 尼ni 。 為vi 此thử □# 所sở 侵xâm 害hại 。 上thượng 品phẩm 為vi 癩lại 兒nhi 。 中trung 品phẩm 為vi 傳truyền 死tử 。 下hạ 品phẩm 為vi 狂cuồng 亂loạn 。 是thị 故cố 父phụ 母mẫu 。 忌kỵ 親thân □# 妻thê 子tử 等đẳng 奇kỳ 恩ân 義nghĩa 。 此thử 傳truyền 屍thi 病bệnh 鬼quỷ 亦diệc 名danh 天thiên 魔ma 羅la 難nạn/nan 室thất 陀đà 鬼quỷ 。 總tổng 持trì 集tập 經kinh 言ngôn 。 其kỳ 鬼quỷ 病bệnh 狀trạng 相tướng 似tự 風phong [颱-台+真]# 。 亦diệc 如như 狂cuồng 人nhân □# □# □# □# □# □# 病bệnh □# 狀trạng 一nhất 一nhất 如như 此thử 。 若nhược 四tứ 十thập 九cửu 日nhật 。 內nội 不bất 療liệu 治trị □# □# 之chi 必tất 死tử 。 治trị 此thử 病bệnh 時thời 。 誦tụng 前tiền 大đại 身thân 咒chú 三tam 七thất □# □# 以dĩ 右hữu 手thủ 把bả 白bạch 芥giới 子tử 。 誦tụng 前tiền 身thân 咒chú 三tam 七thất 反phản 。 散tán □# 其kỳ 病bệnh 人nhân 頭đầu 面diện 。 其kỳ 鬼quỷ 身thân 碎toái 裂liệt 。 如như 火hỏa 所sở □# 告cáo 或hoặc 把bả □# □# 人nhân 。 誦tụng 前tiền 身thân 咒chú 三tam 七thất 反phản 。 打đả □# □# □# □# □# □# □# 枝chi 誦tụng 前tiền 身thân 咒chú 三tam 七thất □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 其kỳ □# 即tức 愈dũ □# □# □# 若nhược 應ưng 炙chích 其kỳ 病bệnh 人nhân 。 炙chích 有hữu 九cửu 處xứ 。 一nhất 者giả 頂đảnh 十thập 字tự 中trung 。 二nhị 者giả 風phong 門môn 穴huyệt 中trung 。 三tam 者giả 亶đẳng 鏡kính 。 四tứ 者giả 心tâm 臟tạng 。 五ngũ 者giả 丹đan 田điền 。 六lục 者giả 左tả 風phong 市thị 。 七thất 者giả 右hữu 風phong 市thị 。 八bát 者giả 左tả 彭# 矯kiểu 穴huyệt 。 九cửu 者giả 右hữu 彭# 矯kiểu 穴huyệt 。 不bất 炙chích 矯kiểu 穴huyệt 其kỳ 人nhân 趺phu 壞hoại 生sanh 穴huyệt □# (# □# 加gia 亶đẳng 背bối/bội □# □# □# □# )# □# 大đại 頂đảnh 十thập 字tự 時thời 。 誦tụng a# ṃ# kha# ṃ# 吽hồng 發phát 吒tra 五ngũ 七thất 反phản 。 具cụ 百bách 光quang 遍biến 照chiếu 王vương 功công 德đức 蘊uẩn 相tương/tướng 。 次thứ 炙chích 風phong 門môn 。 持trì 誦tụng hahā# 吽hồng 發phát 吒tra 五ngũ 七thất 反phản 。 次thứ □# 炙chích 亶đẳng 鏡kính 時thời 。 誦tụng aāa# ṃ# a# ḥ# 吽hồng 發phát 吒tra 五ngũ 七thất 反phản 。 次thứ 炙chích 心tâm 臟tạng 時thời 。 誦tụng rarāra# ṃ# ra# ḥ# 吽hồng 發phát 吒tra 五ngũ 七thất 反phản 。 次thứ 炙chích 丹đan 田điền 時thời 。 誦tụng hū# ṃ# a# ḥ# hrī# ḥ# 吽hồng 發phát 吒tra 五ngũ 七thất 反phản 。 次thứ 炙chích 左tả 右hữu 風phong 市thị 時thời 。 誦tụng hahāha# ṃ# ha# ḥ# 吽hồng 發phát 吒tra 。 次thứ 炙chích 左tả 右hữu 彭# 矯kiểu 穴huyệt 時thời 。 誦tụng vavāva# ṃ# va# ḥ# 吽hồng 發phát 吒tra 五ngũ 七thất 反phản 。 已dĩ 上thượng 以dĩ 前tiền 根căn 本bổn 印ấn 加gia 持trì 其kỳ 炙chích 處xứ 。 是thị 炙chích □# 鬼quỷ 兜đâu □# □# 鬼quỷ 障chướng 難nạn 之chi 處xứ 。 若nhược 炙chích 亶đẳng □# □# □# □# □# □# 身thân 咒chú 各các □# 反phản 。 以dĩ □# 申thân □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 其kỳ 驗nghiệm □# 加gia 預dự 皆giai □# □# 沈trầm 香hương 白bạch 檀đàn 香hương 等đẳng 入nhập 銅đồng 器khí 中trung 。 誦tụng 前tiền 身thân 咒chú 三tam 七thất 反phản 。 加gia 持trì 其kỳ 香hương □# 入nhập 芮# 草thảo 楊dương 柳liễu 柘chá 榴lựu 湯thang 中trung 。 應ưng 浴dục 洗tẩy 其kỳ 病bệnh 人nhân 炙chích 處xứ 。 傳truyền 屍thi 病bệnh 止chỉ 息tức 。 受thọ 持trì □# 印ấn 法pháp 。

者giả 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 住trụ 靜tĩnh 室thất □# □# 戒giới 情tình □# □# 上thượng 求cầu 菩Bồ 提Đề 。 下hạ 化hóa 眾chúng 生sanh 。 願nguyện 每mỗi 日nhật 三tam 時thời 。 各các 誦tụng 前tiền 身thân 咒chú 。 三tam 七thất 日nhật 已dĩ 。 繞nhiễu 檀đàn 行hành 道Đạo 。 誦tụng 咒chú 加gia 持trì 炙chích 湯thang 其kỳ 病bệnh 人nhân 。 行hành 者giả 常thường 以dĩ 孔khổng 雀tước 明minh 王vương 根căn 本bổn 印ấn 真chân 言ngôn 護hộ 持trì □# □# □# 除trừ 一nhất 切thiết 鬼quỷ 神thần 。 障chướng 難nạn 消tiêu 滅diệt 惡ác 夢mộng 雜tạp 夢mộng □# 等đẳng )# 。

召triệu 請thỉnh 青thanh 色sắc 大đại 金kim 剛cang 藥dược 叉xoa 印ấn 。 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 。 二nhị 色sắc 指chỉ 入nhập 掌chưởng 中trung 背bối/bội 相tương 似tự 二nhị 識thức □# □# □# 甲giáp 上thượng 。 亦diệc 以dĩ 二nhị 行hành 指chỉ 著trước 二nhị 相tương 背bội 上thượng 開khai □# 右hữu 行hành 招chiêu 本bổn 尊tôn 五ngũ 度độ 亦diệc 成thành 五ngũ 藥dược 叉xoa 請thỉnh 印ấn 。 誦tụng 前tiền 身thân 咒chú 五ngũ 反phản 必tất 起khởi 請thỉnh 來lai 集tập 真chân 言ngôn 。

□# □# □# □# □# □# 訶ha 噌# 吽hồng (# 三tam )# 烏ô 呼hô 嗚ô 呼hô (# 四tứ )# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □#

□# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 自tự □# 內nội 造tạo □# 。 □# □# □# 中trung 安an 置trí 二nhị 尊tôn 。 二nhị 尊tôn 者giả 。 一nhất 者giả 六lục 目mục 二nhị 輪luân 聖thánh 。 無Vô 動Động 明Minh 王Vương 。 二nhị 者giả 青thanh 色sắc 大đại 金kim 剛cang 藥dược 叉xoa 。 此thử 二nhị 尊tôn 前tiền 安an 熾sí 盛thịnh □# 日nhật 輪luân 。 日nhật 輪luân 之chi 中trung 畫họa 三Tam 尊Tôn 像tượng 。 三Tam 尊Tôn 者giả 。 一nhất 者giả □# 光quang 遍biến 照chiếu 王vương 釋Thích 迦Ca 金kim 輪luân 佛Phật 。 二nhị 者giả 藥dược □# □# 光quang 佛Phật 。 三tam 者giả 聖thánh 如như 意ý 輪Luân 王Vương 菩Bồ 薩Tát 。 此thử □# □# □# 佛Phật 部bộ 金kim 剛cang 部bộ 蓮liên 花hoa 部bộ □# 位vị 如như 下hạ 圖đồ 。 次thứ 造tạo 三tam 鬼quỷ 像tượng 入nhập 銅đồng 鐃nao 器khí 油du 中trung 。 誦tụng 聖thánh 無vô 動động □# 界giới 真chân 言ngôn 一nhất 百bách 八bát 反phản 。 煮chử 三tam 鬼quỷ 像tượng 。 然nhiên □# □# □# 爐lô 中trung 護hộ 摩ma 二nhị 十thập □# 夜dạ 若nhược 猶do □# 驗nghiệm 者giả 三tam 七thất 日nhật 修tu 之chi (# 云vân 云vân )# 此thử 時thời 三tam 鬼quỷ □# □# 其kỳ 形hình 其kỳ 灰hôi 中trung 有hữu a# 字tự 。 a# 字tự 變biến □# □# □# 寂tịch 靜tĩnh 聖thánh 無vô 動động 尊tôn 。 是thị 名danh 三tam 鬼quỷ 還hoàn 住trụ □# 覺giác 無vô 動động 真Chân 如Như 大đại 界giới 如như 大đại 日nhật 金kim 輪luân 法pháp 若nhược 有hữu 諸chư 王vương 。 勤cần □# 此thử 法pháp □# □# 無vô 病bệnh 長trường 壽thọ 。 國quốc 土độ 安an 穩ổn 豐phong □# □# □# □# □# □# □# 法pháp 者giả 其kỳ 高cao 驗nghiệm 無vô 量lượng □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 道đạo 病bệnh □# 此thử □# □# 明minh 王vương 誦tụng 一nhất 千thiên 八bát 百bách 反phản □# 咒chú 即tức 時thời 。 現hiện 其kỳ 色sắc 身thân 。 加gia 持trì 行hành 者giả 。 若nhược 欲dục □# 除trừ 鬼quỷ 魅mị 病bệnh 難nạn/nan 者giả 。 向hướng 此thử 青thanh 色sắc 金kim 剛cang □# 七thất 百bách 反phản 。 亦diệc 為vi 其kỳ 人nhân 現hiện 鬼quỷ 魅mị 身thân 加gia 護hộ □# 者giả 。 若nhược 欲dục 除trừ 滅diệt 。 時thời 氣khí 天thiên 行hành 病bệnh 者giả □# □# 枝chi 打đả 其kỳ 病bệnh 人nhân 。 即tức 得đắc 除trừ 滅diệt 。 略lược 說thuyết 小tiểu □# 善thiện 願nguyện 具cụ 如như 總tổng 持trì 集tập 經kinh 所sở 說thuyết □# □# 此thử 辟tịch 鬼quỷ 殊thù 法pháp 祕bí 中trung 極cực 祕bí 密mật 法pháp 。 常thường 似tự 火hỏa □# 界giới 十thập 五ngũ 印ấn 加gia 持trì 護hộ 念niệm 。 有hữu 大đại 日nhật 金kim 輪luân 灌quán 頂Đảnh 法Pháp 中trung 故cố 不bất 戴đái 之chi )# 。

□# 金kim 剛cang □# □# □# 青thanh 色sắc 具cụ 足túc 三tam 目mục 四tứ 臂tý 。 面diện 貌mạo 大đại 忿phẫn 怒nộ □# □# 張trương 狗cẩu 牙nha 上thượng 出xuất 。 三tam 目mục □# 忿phẫn 大đại 恐khủng 怖bố 相tương/tướng 。 頂đảnh 戴đái 髑độc 髏lâu 首thủ 髮phát 逆nghịch 生sanh □# □# 色sắc 頂đảnh 纏triền 大đại 蛇xà 。 四tứ 臂tý 相tương/tướng 者giả 。 左tả 第đệ 一nhất 手thủ □# 如như 意ý 寶bảo 捧phủng 。 右hữu 第đệ 一nhất 手thủ 執chấp 羂quyến 索sách □# □# □# 手thủ 執chấp 大đại 刀đao 。 右hữu 第đệ 二nhị 手thủ 把bả 金kim 輪luân 二nhị 膊bạc □# □# □# □# 以dĩ 髑độc 髏lâu 為vi 頸cảnh 瓔anh 珞lạc 。 以dĩ 虎hổ 皮bì 為vi 裙quần 。 又hựu □# 左tả 右hữu 足túc 各các 踏đạp 一nhất 鬼quỷ 。 左tả 右hữu 下hạ 足túc 鬼quỷ 形hình 如như 屍thi 骸hài 。 此thử 大đại 金kim 剛cang 藥dược 叉xoa 以dĩ 極cực 大đại 忿phẫn 怒nộ 。 四tứ 大đại 藥dược 叉xoa 又hựu □# □# 眷quyến 屬thuộc 黃hoàng 色sắc 赤xích 色sắc 。 藥dược 叉xoa 俱câu 持trì 大đại 刀đao □# 色sắc 黑hắc 色sắc 藥dược 叉xoa 執chấp 三tam 股cổ 刃nhận 。 此thử 四tứ 大đại 藥dược 叉xoa □# 足túc 爪trảo 皆giai 長trường/trưởng 利lợi 如như 釰kiếm 。 首thủ 各các 將tương 八bát 萬vạn □# □# □# 叉xoa 眷quyến 屬thuộc 護hộ 持trì 南Nam 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 □# 此thử 曼mạn 荼đồ 羅la 已dĩ 。 日nhật 月nguyệt 蝕thực 時thời 。 俄nga 作tác 一nhất 小tiểu 壇đàn 莊trang 嚴nghiêm 此thử 曼mạn 荼đồ 羅la 。 隨tùy 力lực 所sở 堪kham 辦biện 備bị 飲ẩm 食thực □# □# □# □# □# □# □# 待đãi 日nhật 月nguyệt 復phục 滿mãn 之chi 時thời □# □# □# □# □# □# □# 食thực 之chi 者giả □# □# □# □# □# 若nhược 有hữu 行hành □# □# □# □# □# 得đắc 六lục □# □# □# 法pháp 更cánh 無vô 生sanh □# 明minh 其kỳ 壇đàn □# 者giả 十thập 三tam □# □# □# 一nhất 飲ẩm 食thực 四tứ 淨tịnh 鏡kính 四tứ 大đại 刀đao □# □# 四tứ 箭tiễn 五ngũ 色sắc 線tuyến 。 是thị 王vương 宮cung 供cúng 具cụ 。 次thứ 護hộ □# □# 供cúng 具cụ 准chuẩn 普phổ 通thông 供cung 儀nghi 。

□# 息tức 災tai 敬kính 愛ái 官quan 位vị 福phước 祿lộc 降hàng 伏phục 等đẳng 一nhất 切thiết □# □# 一nhất 一nhất 成thành 就tựu 。 速tốc 疾tật 證chứng 得đắc 故cố 。 末mạt 世thế 愚ngu 夫phu □# □# 歸quy 此thử 法pháp 。 翻phiên 經kinh 三tam 藏tạng 深thâm 祕bí 不bất 傳truyền 大đại 日nhật 金kim □# 灌quán 頂đảnh 以dĩ 後hậu 傳truyền 受thọ 此thử 文văn 讚tán 歎thán 四tứ 句cú 曰viết 。

□# □# 訶ha 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 藥dược 乞khất 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# 羅la 闍xà 曩nẵng 謨mô □# 都đô 帝đế (# 一nhất )# 阿a 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 訶ha 多đa 野dã 曩nẵng 謨mô □# □# 薩tát 嚩phạ 摩ma 羅la 婆bà 野dã 尾vĩ 目mục 乞khất □# □# □# 率suất 都đô 帝đế (# 二nhị )# 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 入nhập 嚩phạ 攞la 布bố 日nhật 羅la 唅hám 曩nẵng 謨mô 率suất 都đô 帝đế (# 四tứ 低đê 頭đầu 禮lễ 青thanh 色sắc 大đại 金kim 剛cang 藥dược 叉xoa 明minh 王vương )#

□# □# 祕bí 密mật 讚tán 妄vọng 莫mạc 傳truyền 授thọ 。

□# 大đại 金kim 剛cang □# □# □# 別biệt 時thời 授thọ 之chi 。

以dĩ 一nhất 切thiết □# □# □# □# 藏tạng 有hữu 諸chư 財tài 寶bảo 。 是thị 名danh 悉tất 地địa □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 鬼quỷ 魔ma □# □# □# □# □# 日nhật 為vi 瀉tả □# □# □# □# □# 示thị 印ấn 相tương/tướng 如như 前tiền 輪luân 印ấn 。 但đãn 開khai □# 識thức 指chỉ □# □# □# □# □# □# 祕bí 密mật 中trung 蜜mật 。 更cánh 於ư 二nhị 人nhân 不bất □# 傳truyền 授thọ 。

□# 語ngữ 言ngôn 三tam 鬼quỷ 形hình 者giả 。 一nhất 者giả 人nhân 鬼quỷ 。 如như 死tử 屍thi 設thiết □# □# 形hình 。 二nhị 者giả 天thiên 鬼quỷ 。 作tác 鵄si 鳥điểu 形hình 。 是thị 言ngôn 天thiên 狐hồ □# □# □# 三tam 者giả 地địa 鬼quỷ 。 作tác 地địa 狐hồ 形hình 。 亦diệc 名danh 癲điên 癎giản 鬼quỷ 。 □# □# 中trung 住trụ 。 大đại 勇dũng 猛mãnh 心tâm 。 誦tụng 不bất 動động 火hỏa 界giới 咒chú 一nhất 百bách □# □# □# 煮chử 三tam 鬼quỷ 像tượng 則tắc 入nhập 不bất 動động 尊tôn 火hỏa 生sanh 三tam 摩ma 地địa 常thường 住trụ 此thử □# 其kỳ 意ý 見kiến 儀nghi 軌quỹ 文văn 。

□# □# 觀quán 觀quán 若nhược 鬼quỷ 魔ma 二nhị 病bệnh 此thử 須tu 深thâm 觀quán 行hành 力lực □# □# □# 咒chú 力lực 乃nãi 得đắc 差sai 耳nhĩ 。 若nhược 業nghiệp 病bệnh 者giả 當đương 內nội □# □# □# 力lực 外ngoại 須tu 懺sám 悔hối 。 乃nãi 可khả 得đắc 差sái 。 眾chúng 治trị 不bất □# □# □# 善thiện 得đắc 其kỳ 意ý 不bất 可khả 操thao 刀đao 把bả 刃nhận 而nhi 自tự □# □# □# □# 申thân 求cầu 長trường 生sanh 經Kinh 云vân 。 鼓cổ 涺# 在tại 眼nhãn 之chi 暗ám □# □# □# 口khẩu 臭xú 齒xỉ 落lạc 鼓cổ 質chất 在tại 腹phúc 中trung 伐phạt 人nhân □# □# □# □# 藏tạng 少thiểu 氣khí □# 忌kỵ 人nhân 好hảo 惡ác 敢cảm 食thực 眾chúng 生sanh 鼓cổ □# □# 在tại 足túc □# □# □# 閞# 挌# 擾nhiễu 五ngũ 精tinh 踊dũng 動động 不bất □# □# □# □# □# □# □# □# 神thần 則tắc 害hại □# □# □# □# □# □# 長trường/trưởng □# □# □# □# □# □# 庚canh □# □# □# 一nhất 申thân 天thiên 帝đế 記ký 人nhân 罪tội □# 過quá 絕tuyệt 人nhân 生sanh 籍tịch 欲dục 令linh 速tốc 死tử 魄phách 入nhập 三tam 泉tuyền □# □# 時thời 。 是thị 曰viết 鬼quỷ 為vi 人nhân 禍họa 害hại 心tâm 痛thống 痓# 怦# □# □# 鬼quỷ 病bệnh 惱não 傳truyền 子tử 孫tôn 及cập 兄huynh 弟đệ 姊tỷ 妹muội 。 等đẳng □# □# □# □# 為vi 傳truyền 屍thi [病-丙+猒]# 蝶# 復phục 連liên 骨cốt □# □# □# □# 病bệnh 亦diệc 有hữu 一nhất 族tộc 內nội 死tử 盡tận 莫mạc 究cứu 其kỳ 由do 近cận □# □# 漸tiệm 多đa 重trọng/trùng 者giả 不bất 逾du 數sổ 月nguyệt 而nhi 死tử 。 所sở 以dĩ 人nhân □# □# 極cực 畏úy 之chi 父phụ 子tử 絕tuyệt 親thân 夫phu 妻thê 奇kỳ 義nghĩa □# □# □# 業nghiệp 病bệnh 真Chân 如Như 本bổn 經kinh 文văn 。

□# □# □# □# □# 尸thi 者giả 困khốn 也dã 可khả 習tập 之chi 。

正chánh 觀quán 觀quán 亦diệc 由do 行hành 者giả 於ư 坐tọa 禪thiền 中trung 邪tà 念niệm 利lợi 魔ma 現hiện 種chủng 種chủng 衣y 服phục 。 飲ẩm 食thực 七thất 珍trân 雜tạp 物vật 。 即tức 領lãnh 受thọ 觀quán □# 入nhập 心tâm 成thành 病bệnh 。 此thử 病bệnh 難nạn/nan 治trị (# 文văn )# 。

承thừa □# □# □# □# 月nguyệt 二nhị 十thập 六lục 日nhật 。 以dĩ □# □# 房phòng 御ngự 本bổn 書thư 寫tả □# □# □# □# □# 慶khánh 範phạm 記ký 之chi 。

承thừa 安an 二nhị 年niên 正chánh 月nguyệt 十thập 八bát 日nhật 。 奉phụng 隨tùy 乘thừa 乘thừa 房phòng 阿a 闍xà 梨lê 御ngự 房phòng 奉phụng 傳truyền 受thọ 了liễu 。 慶khánh 範phạm 記ký 之chi 。

建kiến 永vĩnh 二nhị 年niên 正chánh 月nguyệt 十thập 一nhất 日nhật 。 以dĩ 月nguyệt 輪luân 房phòng 御ngự 本bổn 。

三tam 井tỉnh 公công 雲vân □# 。

承thừa 久cửu 二nhị 年niên 七thất 月nguyệt 二nhị 十thập 七thất 日nhật 。 法pháp 蓮liên 御ngự 房phòng 本bổn 書thư 寫tả 了liễu 。

此thử 軌quỹ 三tam 井tỉnh 流lưu 請thỉnh 來lai 祕bí 本bổn 也dã 。 此thử 奧áo 後hậu 人nhân 物vật 云vân 加gia 者giả 也dã 。

相tương/tướng 覺giác 記ký 。

Print Friendly, PDF & Email