THÂN PHẬN ĐÓA HOA RỪNG

Mình đây cũng một loài hoa
Tinh anh cũng hiện chan hoà sắc hương
Chỉ mang danh nghĩa hoa rừng
Thì thôi số phận tang thương phủ đầu
Âm thầm góp mặt trăng sao
Dù ai quên lảng ghi vào tâm tư
Thế nhưng đời chẳng thờ ơ
Để tình xuân thắm ươm tơ mộng vàng
Nhẫn tâm dẫm nát bên đàng
Đóa hoa bạc phước lệ tràn thiên thu
Đâu người thông cảm niềm đau
Cho loài hoa dại nghìn sau ấm lòng
Ước mơ xin gởi với cùng
Vần thơ ghi tạc đượm nồng thiết tha.

Phật Ân 1995
Thắng Hoan